Wpis Nr. 12 – Charagma (Znamię Bestii) Chi Ksi Stigma Czy Chi Jota Stigma

http://www.ridingthebeast.com/articles/epi-charagma-chi-xi-stigma/

http://www.russellcottrell.com/greek/utilities/greeknumberconverter.htm

https://www.endtime.com/blog/666-or-616-the-number-of-the-beast/

 

 

Wprowadzenie

Musimy wiedzieć iż największym ostrzeżeniem w Biblii i największym przestępstwem jest wzięcie znamienia (Charagmy) Bestii.

 

Objawienie Jana 13:

(1) I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jego dziesięć diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona.

(2) A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój, i wielką moc.

Nawiązanie do 4 królestw z księgi Daniela

(3) A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona. I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem.

Jedna z głów była potężnie ranna, za czasów Jana praktycznie nie istniała. Kandydaci: Egipt, Assyria, Media, Persja, Chaldea, Aleksander III. 

(4) I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc: Któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć?

(5) I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano mu też moc działania przez czterdzieści i dwa miesiące.

(6) I otworzyło paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić przeciwko imieniu jego i przybytkowi jego, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie.

(7) I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich; dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami, i językami, i narodami.

(8) I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota Baranka, który został zabity.

(9) Jeśli kto ma uszy, niechaj słucha. (10) Jeśli kto jest przeznaczony do niewoli, do niewoli pójdzie; jeśli kto zabija mieczem, musi sam zginąć od miecza. Tu się okaże wytrwanie i wiara świętych.

(11) I widziałem inne zwierzę, wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich, i mówiło jak smok.

(12) A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona.

Hmm, może nauki ”apostoła” Pawła ?

(13) I czyni wielkie cuda, tak że i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi.

(14) I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu.

(15) I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici.

(16) On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole,

(17) I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. (18) Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia; jest to bowiem liczba człowieka. A liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć.

 

 

Powszechnie uważa się że znamieniem Bestii będzie mikrochip wstrzykiwany podskórnie, jednakże Biblia mówi o znamieniu na ręce albo na czole, porównałbym to do stemplowania kozłów skazanych na wyrok

Osobiście stawiałbym na tatuaż jako znamię albo coś w tym rodzaju, czyli symbol Therionu.

Pytanie jaki to może być symbol ? Trudno stwierdzić, najpierw trzeba poznać tożsamość Bestii a później obliczyć liczbę.

Charagmą nie będzie prawdopodobnie liczba w łacińskim systemie 666, to jest kod który trzeba obliczyć.

 

Musimy pamiętać że wzięcie znaku musi być widoczne dla wszystkich, tak samo działalność aniołów zbuntowanych jak i Boga.

Więc, nie będzie mowy o masowym oszustwie.

W chwili ukazania się Stwórcy okres ignorancji się kończy….

 

Uważam że proroctwa powinny być traktowane jak najbardziej poważnie a nie w sposób symboliczny w sensie wydarzeń. Owszem proroctwa bywają ukryte pod postacią przeróżnej symboli ale wydarzenia są jak najbardziej realne.

 

Sądzę że znamię Bestii ma związek z Ohydą spustoszenia:

 

Ewangelia Mateusza 24:

(15) Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel – kto czyta, niech uważa –

(16) Wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry;

(17) Kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby co wziąć z domu swego;

(18) A kto jest na roli, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz.

(19) Biada też kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach.

(20) Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat.

(21) Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie.

(22) A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni.

(23) Gdyby wam wtedy kto powiedział: Oto tu jest Chrystus albo tam, nie wierzcie.

(24) Powstaną bowiem fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych.

(25) Oto powiedziałem wam.

(26) Gdyby więc wam powiedzieli: Oto jest na pustyni – nie wychodźcie; oto jest w kryjówce – nie wierzcie.

Owszem Biblia mówi o zgromadzeniu Izraelitów na pustyni ale z woli samego Stwórcy, gdy jednak  powiedzą to siły diabelskie to będzie podstęp. 

(27) Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego,

(28) Bo gdzie jest padlina, tam zlatują się sępy.

(29) A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebios zostaną wstrząśnięte.

(30) I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą rozpaczać wszystkie narody ziemi. I ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą.

(31) I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi.

(32) A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa: Gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato.

(33) Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, tuż u drzwi.

(34) Zaprawdę, powiadam wam. Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie.

(35) Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.

(36) A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec.

(37) Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. (38) Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki, (39) I nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego.

(40) Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. (41) Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. (42) Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie.

(43) A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego.

(44) Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.

(45) Kto więc jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan postawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze? (46) Szczęśliwy ów sługa, którego pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego.

(47) Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim.

(48) Jeśliby zaś ów zły sługa rzekł w sercu swoim: Pan mój zwleka z przyjściem, (49) I zacząłby bić współsługi swoje, jeść i pić z pijakami, (50) Przyjdzie pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje, i o godzinie, której nie zna.

(51) I usunie go, i wyznaczy mu los z obłudnikami; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

 

 

Isus odwołuje się do Księgi Daniela i Ksiąg Machabejskich.

A Tam mamy opis prototypu ostatniego króla a jest nim Antioch IV Epifanes

Księga Daniela 8:

(19) I rzekł: Oto ja objawię ci, co się będzie dziać pod koniec czasu gniewu, bo widzenie dotyczy czasu wyznaczonego:

(20) Barana, którego widziałeś mającego rogi jest królem Medów i Persów.

(21) A kozioł, to król grecki, a wielki róg, który jest między jego oczami, to król pierwszy.

(22) A to, że został złamany, a w jego miejsce  powstały cztery rogi;  czterech królów powstanie z tego narodu, ale nie z ich własnej mocy.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojny_diadoch%C3%B3w

(23) Lecz pod koniec ich królowania, gdy zbrodniarze dopełnią swej miary, powstanie król o odważnym obliczu i rozumiejący zagadki.

(24) Jego moc będzie wielka i będzie niszczył w fenomenalny sposób, będzie mu się powodziło i zniszczy mocarnych ludzi i święty lud.

(25) Jarzmo jego łańcucha będzie sukcesem, przebiegłość będzie w jego rękach i będzie się wywyższał się w sercu swoim i z powodu przebiegłości zniszczy wielu, powstanie na ich zgubę i zmiażdży ich jak jajka w swoim ręku.(26) A wizja o wieczora i poranku, którą powiedziano, jest prawdą; Zapieczętuj to wizję, ponieważ jest ona na wiele dni.

(27) Wtedy ja, Daniel, zasnąłem i chorowałem; potem powstałem i sprawowałem służbę u króla, zastanawiałem się nad wizją nie było nikogo, któż ją zrozumiał.

 

 

 

1 Księga Machabejska 1:

(1) Działo się to potem, jak Aleksander, syn Filipa Macedońskiego, wyruszywszy z ziemi Kittim pokonał Dariusza, króla Persów i Medów, i zasiadł na tronie zamiast niego; przedtem bowiem panował jedynie nad Grecją.  (2) Stoczył wiele bitew, zdobywał twierdze i kazał wymordować wielu władców panujących na ziemi.  (3) Dotarł aż na krańce świata i złupił bogactwa wielu narodów. A gdy umilkła przed nim ziemia, jego serce uniosło się pychą.  (4) Zebrał potężne wojska i panował nad krajami, narodami oraz władcami, których uzależnił i zmusił do płacenia daniny.  (5) Potem złożony ciężką chorobą zrozumiał, że nadchodzi śmierć.  (6) Przywołał więc swoich najznakomitszych dowódców, którzy wychowywali się z nim od dzieciństwa, i jeszcze za życia podzielił między nich królestwo.  (7) Zmarł więc Aleksander po dwunastu latach panowania.  (8) Władzę przejęli jego wodzowie – każdy nad wyznaczoną mu częścią [państwa Aleksandra].  (9) Wszyscy po jego śmierci włożyli diademy, a po nich – przez wiele lat – ich synowie, i stali się sprawcami wielu nieszczęść na ziemi.

(10) Potomkiem ich był bezbożny Antioch Epifanes, syn króla Antiocha. Był on zakładnikiem w Rzymie, a królem został w roku sto trzydziestym siódmym panowania Greków.

(11) W tym czasie wystąpili spośród Izraelitów niektórzy synowie nieprawości i namawiali wielu ludzi tymi słowy: „Spróbujmy zawrzeć przymierze z narodami, które z nami sąsiadują, ponieważ z chwilą oddzielenia się od nich spotkało nas wiele nieszczęść”.

(12) Słowa te zostały przez ludzi przyjęte życzliwie.

(13) Niektórzy z ludu bardzo się do tego zapalili i poszli do króla, który pozwolił im na wprowadzenie zwyczajów narodów pogańskich.

(14) Wzorując się na tych zwyczajach zbudowali w Jerozolimie gimnazjum

(15) I usuwali ślady obrzezania, sprzeniewierzając się w ten sposób świętemu Przymierzu. Coraz bardziej więc bratali się z narodami pogańskimi i zaprzedawali się po to, aby czynić zło.

(16) Kiedy Antioch umocnił swoje panowanie, postanowił podbić Egipt, aby władać dwoma królestwami. 

(17) Wtargnął tedy do Egiptu z potężnym wojskiem, składającym się z wozów bojowych, słoni, jazdy i potężnej floty.

(18) W ten sposób rozpoczął wojnę z Ptolemeuszem, królem Egiptu. Ptolemeusz wycofał się przed nim i uciekł. Padło wielu śmiertelnie rannych.

(19) Zdobyto warowne miasta egipskie, a [król] zebrał łupy z ziemi egipskiej.

(20) Po zwycięstwie nad Egiptem w roku sto czterdziestym trzecim Antioch zawrócił i wyruszywszy przeciw Izraelowi przybył do Jerozolimy z ogromnym wojskiem.

(21) W swym zuchwalstwie wtargnął do Świątyni i zrabował złoty ołtarz oraz świecznik z należącymi do niego przedmiotami.

(22) Zabrał też stół chlebów ofiarniczych, naczynia ofiarne, czasze, złote kadzielnice, zasłonę, wieńce i złote ozdoby z frontonu Świątyni. Ze wszystkich tych przedmiotów kazał zedrzeć [złoto].

(23) Zrabował również srebro, złoto, kosztowne naczynia oraz to, co znalazł w ukrytych skarbcach.

(24) Zabrał więc wszystko, dokonał rzezi i wygłosiwszy butne przemówienia powrócił do swego kraju.

(25) Głęboki smutek ogarnął cały kraj Izraela.

(26) Biadali przełożeni i starsi, dziewczęta i chłopcy marnieli, niewiasty straciły urodę.

(27) Każdy oblubieniec rozpaczał, a oblubienica smuciła się na łożu ślubnym.

(28) Ziemia wzdychała nad dolą swych mieszkańców i cały dom Jakuba okrył się wstydem.

(29) Po dwóch latach wysłał król do miast judzkich głównego poborcę podatkowego, który przybył do Jerozolimy z wielkim oddziałem.

(30) Uwierzyli mu, gdy przemawiając podstępnie zapewniał ich o pokoju. On zaś niespodziewanie napadł na miasto, zniszczył je i wymordował wielu spośród ludu izraelskiego.

(31) Ograbił doszczętnie miasto i spalił je. Zburzył też domy i ciągnące się wokoło mury.

(32) Kobiety z dziećmi uprowadzili w niewolę. Zagarnęli również bydło.

(33) Miasto Dawida obwarowali wielkim i mocnym murem oraz potężnymi wieżami, po czym zamienili na swą twierdzę. 

(34) Osadzili w nim bezbożny naród – ludzi łamiących Prawo, którzy się tam umocnili.

(35) Zgromadzili broń i żywność. Znieśli też łupy zabrane z Jerozolimy. Stali się więc miejscem zagrożenia.

(36) Było to zasadzką dla Świątyni a dla Izraela stało się na zawsze diabelskim utrapieniem.

(37) Wokół Świątyni przelali niewinną krew i zbezcześcili święty Przybytek.

(38) Z ich to powodu uciekli mieszkańcy Jerozolimy, która stała się siedzibą cudzoziemców, miastem obcym dla swoich i własne dzieci musiały ją opuścić.

(39) Jej Przybytek święty wyludnił się niczym pustynia, święta zmieniły się w żałobę, święty dzień sabatu w pośmiewisko, jej chwała w pogardę. 

(40) Jak niegdyś była sławna, tak teraz wzgardzona. Jej wspaniałość obróciła się w smutek.

(41) Król zaś rozesłał po całym swym królestwie pismo z rozkazem, aby wszyscy poddam utworzyli jeden naród 

(42) I porzucili swoje własne zwyczaje. Wszystkie ludy postąpiły zgodnie z wolą króla. 

(43) Także wielu Izraelitów zgodziło się przyjąć jego boski kult. Składali więc ofiary bałwanom i znieważali sabat.

(44) Następnie wysłał król posłów do Jerozolimy i miast judzkich z pisemnym rozkazem, aby przyjęli obce ich ziemi zwyczaje,

(45) A zaprzestali całopalenia, składania ofiar krwawych i płynnych w Świątyni, aby znieważali szabat i święta,  (46) Aby splugawili Przybytek i świętych,

(47) Wznieśli ołtarze ofiarne, posągi bożków i założyli święte gaje oraz by składali na ofiarę świnie i inne nieczyste zwierzęta.

(48) [Żądał], by synów zostawiali bez obrzezania i dusze swe plamili wszystkim, co nieczyste i ohydne,

(49) Aby w ten sposób zapomnieli o Prawie i odrzucili wszystkie święte przepisy.

(50) Ktokolwiek by się nie zastosował do rozkazu króla, miał być karany śmiercią. 

(51) Takie rozporządzenia wydał w całym swym królestwie. Mianował też zarządców nad całym ludem i polecił miastom judzkim, aby wszystkie po kolei składały ofiary. 

(52) Wielu spośród ludu przyłączyło się do nich – ci wszyscy, którzy wyrzekli się Prawa. Uczynili w kraju wiele zła

(53) I zmusili lud Izraelski do ukrywania się we wszelkich niedostępnych miejscach.

(54) W dniu piętnastym miesiąca Kasleu roku sto czterdziestego piątego wybudował [król] na ołtarzu całopalenia obrzydliwość spustoszenia, nadto w pobliskich miastach judzkich wzniesiono ołtarze. 

(55) Ofiary kadzielne składano przed bramami domostw i na ulicach.

(56) Znalezione Księgi Prawa darto i rzucano w ogień. 

(57) Każdy, u kogo znaleziono Księgę Przymierza lub kto trwał wiernie przy Prawie, skazywany był na śmierć wyrokiem królewskim. 

(58) W taki to sposób miesiąc po miesiącu sprawowali władzę nad Izraelem – nad wszystkimi, których napotkali w miastach.

(59) Dnia dwudziestego piątego miesiąca Kasleu składano ofiary na ołtarzu wzniesionym na miejscu ołtarza całopalenia.

(60) Kobiety, które pozwoliły obrzezać swe dzieci, mordowano zgodnie z rozkazem królewskim;

(61) A na szyjach wieszano im niemowlęta. Wykonywano też wyroki na krewnych i na tych, którzy je obrzezali.

(62) Wielu jednak spośród Izraela postanowiło mocno i niezłomnie nie jeść nic nieczystego.

(63) Woleli raczej umrzeć, niż skalać się pokarmem i podeptać święte Przymierze – umierali więc. (64) Straszny gniew Boży zawisł nad Izraelem.

 

 

2 Księga Machabejska 6:

(1) Niedługo potem wysłał król pewnego starego Ateńczyka, aby zmuszał Judejczyków do zaparcia się praw przodków, do tego aby nie przestrzegali w życiu praw Bożych, 

(2) Do zbezczeszczenia Świątyni jerozolimskiej przez poświęcenie jej Zeusowi Olimpijskiemu oraz świątyni na [górze] Garizim, która na prośbę jej mieszkańców miała być nazwana imieniem Zeusa Kseniosa.

(3) Rozpanoszenie się tego zła było dla wszystkich przykrą uciążliwością.

(4) W Świątyni odbywały się stale rozpustne orgie urządzane przez pogan, którzy zabawiali się z nierządnicami i na świętych dziedzińcach grzeszyli z kobietami; co więcej, wnosili do wnętrza [Świątyni] rzeczy zakazane.

(5) Ołtarz pełen był ofiar niedozwolonych i przez Prawo zakazanych. 

(6) Nie wolno było obchodzić sabatu ani zachowywać świąt naszych ojców, nie można było po prostu przyznać się, że się jest Judejczykiem.

(7) Gorzki przymus doprowadził Judejczyków do tego, że uczestniczyli co miesiąc w uczcie ofiarnej w dzień urodzin króla, a podczas święta Dionizjów uwieńczeni bluszczem musieli uczestniczyć w pochodzie ku czci Dionizosa.

(8) Za radą mieszkańców Ptolemaidy wydano zarządzenie dla pobliskich miast greckich, aby postępowano podobnie wzglądem Judejczyków i urządzano uczty z ofiar.

(9) Ci, którzy nie chcieliby przyjąć obyczajów greckich, mieli być skazywani na śmierć; można było więc patrzeć na zbliżające się nieszczęście.

(10) Przyprowadzono przed sąd dwie kobiety za to, że obrzezały swoich synów. Zawieszono im dzieci u piersi i oprowadzano na oczach wszystkich po mieście, a następnie strącono z murów.

(11) Inni zebrali się w pobliskich grotach, aby potajemnie obchodzić dzień szabatu. Gdy zdradzono [to] Filipowi, zostali wszyscy spaleni, gdyż przez szacunek dla dnia świętego uważali, że nie wolno im się bronić.

(12) Upominam jednak tych, którym ta Księga wpadnie w ręce, aby nie tracili ducha z powodu nieszczęść, lecz by wierzyli, że kary te miały na celu nie zagładę narodu, lecz jego poprawę.

(13) Jest bowiem znakiem wielkiej łaski, jeśli nie pozostawia się grzeszników w spokoju przez długi czas, lecz karze się ich natychmiast.

(14) Gdy chodzi o inne narody, czeka Wszechwładny cierpliwie z karaniem, aż dopełnią miary swych występków, inaczej zaś postępuje z nami,

(15) Aby nie musiał nas karać dopiero wtedy, gdy posuniemy się w naszych grzechach aż do ostateczności;

(16) Dlatego nie pozbawia nas nigdy swego miłosierdzia; wychowuje nas przez nieszczęścia, lecz nie opuszcza swego ludu.

(17) To trzeba było powiedzieć dla przypomnienia. Po tych kilku uwagach powracamy do opowiadania.

 

Zauważmy że Księgi Machabejskie mocno stawiały na Prawo i Przykazania kosztem nawet życia.

To wyjaśnia dlaczego te dzieła wykreślono z kanonu – zwłaszcza z grup opierających swą doktrynologię na listach Pawła

Nie są to słowa Boga jednakże są one bardzo cenne dla nas, dlatego jak najbardziej uznaję pierwsze trzy księgi Machabejskie za kanoniczne dzieła o charakterze historycznym czyli warte czytania.

 

 

Księga Daniela 9:

(24) Siedemdziesiąt tygodni wyznaczono twojemu ludowi oraz świętemu miastu na zakończenie grzechu, zaprzestania przewinień i obmycia nieprawości oraz dokonania przebłagania za nieprawości, oraz wprowadzenia wiecznej sprawiedliwości, aż do zapieczętowania wizji oraz do namaszczenia Najświętszego.

(25) Będziesz wiedział i rozumiał: odkąd wyszło polecenie jako odpowiedź dla budowy Jerozolimy, do Mesjasza Księcia będzie siedem tygodni i sześćdziesiąt dwa tygodnie; i wtedy czas powróci i ulica będzie budowana i mur,  a czasy będą ciężkie.

(26) A po sześćdziesięciu dwóch tygodniach Namaszczony będzie zniszczony i nie będzie wydany wyrok na niego; a on zniszczy miasto i świątynię wraz z księciem, który nadchodzi; oni będą odcięci w powodzi i aż do końca wojny, która się szybko skończy, on przeznaczy miasto na spustoszenie.

(27) W jednym tygodniu ustanowi przymierze z wieloma: a w środku tygodnia moja ofiara  i ofiara z płynów będzie zniesiona: świątynia stanie się obrzydliwością spustoszenia, i w czasie końca oraz końca będzie przeznaczona na spustoszenie.

 

Zatem znamię Bestii może być związane z udoskonaloną wersją Antiocha IV oraz ohydą spustoszenia.

Czym będzie owa ohyda spustoszenia, może ponownie z Zeusem albo z innym znanym bugiem jak Baal.

Moja hipoteza jest taka że ci którzy wzięli znamię będą uczestniczyć świadomie w walce z Bogiem pod HarMageddonem.

Objawienie Jana 13

(16) On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole,

Objawienie Jana 19

(17) I widziałem jednego anioła stojącego w słońcu; i zawołał głosem donośnym, mówiąc wszystkim ptakom latającym środkiem nieba: Nuże, zbierzcie się na wielką ucztę Bożą,

(18) By jeść ciała królów i ciała wodzów, i ciała mocarzy, i ciała koni oraz ich jeźdźców, i ciała wszystkich wolnych i niewolników, małych i wielkich.

 

Apollyon, wcześniej byłem święcie przekonany że jest to szef upadłych z otchłani

Teraz bardziej skłaniam się ku tezy iż jest to anioł który będzie współodpowiedzialny na plagi które spadną na mieszkańców ziemi.

 

 

 

 

 


 

666

I – 1
V – 5
X – 10
L – 50
C – 100
D – 500
M – 1000
666=SSS/FFF/XXX/HHH
DC LX VI = HALIO

 

XAO=HAO
XALIO=HALIO
AEO EO IO HAYO HALO HAIL IO HALIOS XELIUS HEL APOLLYON

 

Przeniosłem posty z tego materiału:

https://basileia785.wordpress.com/2017/08/01/wypowiedzi-dla-wszystkich-i-dla-nikogo/#comment-214https://basileia785.wordpress.com/2017/08/01/wypowiedzi-dla-wszystkich-i-dla-nikogo/#comment-214

http://www.zbawienie.com/znak-bestii.htm

 

2 Października 2017

Okultyzm
Astrologia, jest to nauka o gwiazdach, wróżbiarstwo związane z religią. Biblia stanowczo odradza zajmowanie się wrózbiarstwem i astrologią.

Wikipedia:
<blockquote>”Określenie „Chaldejczyk” w odniesieniu do Babilończyków stało się synonimem astrologa.”</blockquote>

Izraelici jak by co używali kalendarzu księżycowego, inaczej mówiąc dyskusja którego dnia 12 Plemion świętowała sabat jest zbędna. Jeden może odpoczywać z rodziną w sobotę, inny w piątek, inny w niedziele. To religie zrobiły z sabatu dzień kultu pogańskich bóstw, podam ich imiona greckie –
Poniedziałek – Dzień Księżyca, Wtorek – Dzień Aresa, Środa – Dzień Hermesa, Czwartek – Dzień Zeusa, Piątek – Dzień Afrodyty, Sobota – Dzień Kronosa (Saturna), Niedziela – Dzień Słońca (Heliosa)
https://en.wikipedia.org/wiki/Names_of_the_days_of_the_week

Przykre, że nawet Adwentyści Dnia 7 tak gorliwie promujący świętowanie sabatu… nie wiedzą na czym polega sabat, Judaiści zresztą taplają się w tym samym błotku, wszystkie religie nauczają błędnie o sabacie……

Oprócz lucyferianisty Crowleya żył w tym czasie drugi słynny okultysta, czarownik, Hermetyk, Poliglota i wegetarianin, większość z wtajemniczonych nie je mięsa…
<a href=”https://pl.wikipedia.org/wiki/Samuel_Liddell_MacGregor_Mathers&#8221; rel=”nofollow”>https://pl.wikipedia.org/wiki/Samuel_Liddell_MacGregor_Mathers</a&gt;

Okultyzm wywarł spory wpływ na Astronomię, Alchemię (wcześniejsza forma Chemii),

Wikipedia:
<blockquote>Okultyzm uprawiano w starożytności (magowie wschodni, <strong>Apoloniusz z Tiany</strong>), średniowieczu (Albert Wielki), epoce renesansu (Paracelsus, Heinrich Cornelius Agrippa, Johann Georg Faust) i baroku (różokrzyżowcy), w oświeceniu (Saint-Germain, Alessandro di Cagliostro), w XIX–XX wieku (<strong>Eliphas Lévi, Helena Bławatska</strong>, Rudolf Steiner, Aleister Crowley). W XX wieku po części przedmiot badań okultyzmu został włączony do parapsychologii[4].</blockquote>

Paweł był z nich najlepszy, on przemycił kłamstwo i niewielu oskarża Pawła o sianie zamętu..
Wczoraj w końcu przebrnąłem przez Dzieje ”Apostolskie” w wykonaniu kolegi Łukasza, nawet on nie ukrywał że Paweł był oskarżany o bezprawie, tylko że Łukasz przedstawił ich w negatywnym świetle a Pawła jako męczennika, pozera…

[- Czytałem ostatnio ponownie fragmenty ”Od Kaina Do Chazarii”
Król Judy, Hirkan być może chciał dobrze ale wyszło jak wyszło, naruszył on święte prawo dla Izraela, dopuszczając obcych do kapłaństwa i wspólnoty V Kolumnę, warto pamiętać o wersetach z 5 Mojżeszowej 28:43-45. ]

Zarówno Paweł jak i Łukasz uważali tych obcych ludzi za lud Izraela..

  • Paweł był wyjątkowo bezczelnym satanistą podobnie jak ci jego następcy
    Dzieje 13:
    (44) A w następny sabat zebrało się prawie całe miasto, aby słuchać Słowa Bożego. (45) A gdy Żydzi ujrzeli tłumy, ogarnęła ich zazdrość, i bluźniąc sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł.
    (46) Wtedy Paweł i Barnaba odpowiedzieli odważnie i rzekli: Wam to najpierw miało być opowiadane Słowo Boże, skoro jednak je odrzucacie i uważacie się za niegodnych życia wiecznego, przeto zwracamy się do pogan.
    (47) Tak bowiem nakazał <strong>nam </strong>Pan: Ustanowiłem <strong>cię </strong>światłością dla pogan, Abyś <strong>był zbawieniem</strong> aż po krańce ziemi.

Kanalia podpiera swoją misję słowem Bożym, czyli już nie Isus zbawia a…. brednie Pawła, to jest przerażające jak ta grupa zrobiła ludziom wodę z mózgów.
Przerobiłem już ponad połowę Dziejów, treść jak tak sprytnie zmanipulowana że dzieżko jest domyśleć się kiedy to są słowa Piotra a kiedy dopiski Łukasza
W bajkę o nawróceniu Pawła i latanie Marka i Barnaby (rodzina) do Apostołów aby później nawrócić się do Pawła i cytowanie pogańskich poetów jest dowodem że Saul to najwyraźniej Apoloniusz, Hermes, Szymon z Gitty.

W Szymona Mędrca oczywiście wątpię, ponieważ o nim napisał Łukasz jako pierwszy, najwyraźniej to jest ta sama persona (Saul i Szymon) ale rzeczywista najpierw gnębiła apostołów a później za pomocą gnozy nawracała niczym Paweł, coś pomiędzy.

Łukasz jako człowiek wykształcony poprawiał dzieło Marka. Jak dla mnie Marek napisał świadomie ten 16-to rozdziałowy chaos, występują tam głównie puste frazesy np. ”Isus był kuszony przez diabła. Isus nauczał ewangelii. Isus tamtych uzdrawiał.” Mało opisów wydarzeń ułożonych chronologicznie, ten Marek praktycznie umniejsza rolę swojej Ewangelii i Mateusza…

Łukasz udawał tego najlepszego ale swoją przypowieścią o synu marnotrawnym <strong>obnażył się</strong>… że wie o zjednoczeniu 12 plemion Izraela ale on gloryfikował tylko 2 plemiona jako Idumejczyków, Judejczyków i jednego rzekomego Beniaminitę.
Tych kościelnych trolli trafia szał kiedy ktoś dopyta się o zagubione rzeczywiste listy czy biografie apostołów.. Nawet Saul pozostawił więcej papirusu po sobie ale najwyraźniej Bóg pozwolił im to wszystko pochować ponieważ Ewangelia Mateusza, Jana i List Jakuba są wystarczające Do naszego uwolnienia z rąk śmierci i kontroli umysłu oraz do obnażenia Pawła…

Ci dwaj <strong>ex-poganie</strong> całkowicie odwrócili proste nauki do góry nogami. Eucharystia ta religijna a ta biblijna to dwie odmienne rzeczy, wiele rodzin obchodziło Eucharystię biblijną nawet o tym nie wiedząc, kiedy siadali przy stole mówiąc ”dzięki ci Panie za ten posiłek”. Eucharystia to modlitwa dziękczynna przy stole, plus symboliczne wino i chleb….kanibalizm znika!

Jedno co mnie ciekawi, skąd Łukasz znał wymarłe obecnie języki: Likaoński, Judejski (Staro-Hebrajski), Aramejski itd ?
Trzeba przeczytać 21 rozdział Dziejów, tam Łukasz chciał zataić prześladowanie apostołów przez Pawła ale nie ukrył tego że Paweł zwalczał Zakon Mojżesza.

W sprawie ”666”
mowa jest o imieniu lub liczby imienia które trzeba obliczyć..

Pawcio straszy biednych ludzi antychrystem, Antychryst jest to greckie słowo Anty=Przeciwnik=Szatan, Chrystusa, jak pokazuje nam że każdy wróg Mesjasza jest Antychrystem czyli przeciwnikiem Chrystusa. Przetłumaczmy greckie słowo na przeciwnik Chrystusa i wszystko staje się jasne

1 List Jana 4:
(1) Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat.
(2) Po tym poznawajcie Ducha Bożego: Wszelki duch, który wyznaje, że Isus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest.
(3) Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Isus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, <strong>o którym słyszeliście, że ma przyjść, i teraz już jest na świecie.</strong>

Nie przeczę że nie przyjdzie ostatni król bezprawia z Ks Daniela, wątpie w bajeczki Pawła

1 List Do Tesaloniczan 1:
(8) W ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga, oraz tym, którzy nie są posłuszni ewangelii Pana naszego Isusa.
(9) Poniosą oni karę: zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały jego,

1 List Do Tesaloniczan 2:
(1) Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Isusa Chrystusa i spotkania naszego z nim, prosimy was, bracia,
(2) Abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list, rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał dzień Pański.
(3) Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi; bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia,
(4) Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga.

(7) Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóty, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola.
(8) A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Isus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego.

(9) A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów,
(10) I wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić.
(11) I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, <strong>tak iż wierzą kłamstwu</strong>,
(12) Aby zostali osądzeni wszyscy, <strong>którzy nie uwierzyli prawdzie</strong>, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości.
(13) My jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia, umiłowani przez Pana, że Bóg wybrał was od początku ku zbawieniu przez Ducha, który uświęca, <strong>i przez wiarę w prawdę.</strong>
(14) Do tego też powołał was przez ewangelię, którą głosimy, <strong>abyście dostąpili</strong> chwały Pana naszego, Isusa Chrystusa.

Nie ma sensu szukać obecnie kandydata na ”antychrysta” to by było za proste…

Pawcio w iście sekciarski sposób straszy wiernych ”jeśli nie uwierzycie mnie, Bóg was zabije bo tak”, ponadto w Gnostycyzmie itd. wszystko jest odwrócone, Bóg jest diabłem (jako Jahwe), diabeł jest Bogiem (jako Lucyfer) tak więc Pawcio mógł pisać list mający podwójne znaczenie, goje widzą Isusa jako dobrego Mesjasza walczącego z Antychrystem wymazańca szatana, ale wtajemniczeni mogą zrozumieć to jako nadzieję na walkę z Bogiem. Przykładowo mogą nazwać Isusa, antychrystem ale też wątpie aby Bóg dopuścił do tak potężnego oszustwa, chyba że w tym samym czasie będą działać dwaj świadkowie np. Henoch i Heliasz (Enoch i Eliasz).

Od dnia śmierci apostoła Jana, pojawiło się wielu fałszywych proroków, Ewangelia Mateusza całkowicie potępia fałszywych proroków, Marek zaś zagłusza prawdę a Łukasz to spotęgował..

https://basileia785.wordpress.com/2016/11/15/apologia-nr-4-isus-mesjasz/
Kiedy miałem gorszy dzień, wyjaśniłem że ”Chrystus” jest tytułem pochodzenia greckiego bardzo znanym za czasów Isusa. Starożytny tytuł Chrestos = Christos, ze względu na ten itacyzm dlatego wymawiano Isus, Iisus zamiast Iesus,
https://en.wiktionary.org/wiki/Iisus#Romanian
https://en.wiktionary.org/wiki/Jesus

Prawosławni, ogólnie kościoły ortodoksyjne uznają imię greckie Zbawiciela, ale to nie jest najważniejszy problem, nie ma w Biblii że wymawianie imienia ”Jezus, Isa, Isus, Jahszuah” jest złamaniem prawa, jednakże powinniśmy się trzymać oryginalnych imion, jakoś nikt nie mówi ”Władysław Putin” ”Jerzy Soros” itp.

Chrystus/Krystus/Mesjasz oznacza osobę wybraną, naznaczoną, supermena, bohatera, namaszczonego olejkiem
Imię Ozeasz (Auses/Osie), jest podobno skrótem od imienia Isus i oznacza ”zbawienie/salvation/sotiria”
Mamy proroka Ozeasza, króla i Jozuego – trzech o imieniu Isus.

<blockquote>Psalm 151: (4) On posłał swego anioła i zabrał mnie od mego ojca owiec, i namaścił mnie olejem namaszczenia.</blockquote>

Jestem negatywnie nastawiony do tytułu ”pomazańca” często używanego przez syjonistów itd.
Staropolski ”Krystus” to nasz obecny Chrystus, pytanie dlaczego więc nadaje się dzieciom imię Krystian a nie Chrystian ? W Septuagincie mamy Christusa (Xristos/Christos bowiem Ch=X), Chanaan zaś w polskich przekładach jest Kanaan, zresztą mniejsza o to. Przedstawiłem własną słowiańską interpretację tytułu
Chrystus &gt; Chrzest &gt; Chrześcijaństwo
Krystus &gt; Krzest &gt; Krześcijaństwo

Isus jest krzewicielem, rozpowszechniał Prawdę, Ewangelię o Królestwie itd. Dlatego nie uważam proroctwo o Immanuelu za fałszerstwo ja widzę w tym ukazanie Isusa jako jedynego pośrednika, jest z nami Zbawiciel, Bóg jest z nami, to zależy jak na to spojrzymy.

A Paweł nie krzewił Ewangelii o Królestwie Bożym, on ją ukrywał, podobnie przeinaczył sens wiele proroctw, nie ma potężniejszego w posłuchu ”proroka” od Pawła nawet żyd Nostradamus się przy nim chowa, zresztą ”proroctwa” Nostradamusa rozpatruję w tej samej kategorii co Protokoły czy plan III Wojen, siły zła mogą próbować je wypełnić aby dać temu człowiekowi wiarygodność, być może dostawał proroctwa… ale nie od Boga!

Pawcio w sumię jest apostołem (wysłannikiem) ale upadłych aniołów z otchłani, Apollyona i tej całej grupy..
Ten Apollos o którym Paweł pisze, to nic innego jak odwrócenie uwagi od konfliktu z Piotrem,

1 Kor 16:(12) A <strong>co do brata</strong> Apollosa, <strong>to bardzo go prosiłem</strong>, żeby poszedł do was z braćmi; ale on w żaden sposób nie chciał tym razem pójść, przyjdzie jednak, gdy czas po temu będzie.

Możliwe że ”posąg” Apollyona, Zeusa lub kogokolwiek będzie dziełem technologicznym, robotem, golemem,
To podsuwają nam niektórzy panowie z New Age ale, nie znamy dokładnie technologii Goliatów, jaką posiadali przed potopem dziecioki Kaina itd.

Ale sam Apollyon mógł wcześniej występować w dziejach świata jako Antioch IV lub Aleksander wielki, Księgi Machabejskie i Daniela mocno potępiają Antiochia,

Znany już (chyba) nieżyjący już grek zasugerował że fałszywy prorok z Objawienia to Hermes/Merkury, posłaniec ”bogów”
Dla znających angielski, można włączyć napisy:

W Dziejach Paweł został nazywany przez lokalnych ludzi Hermesem a Barnaba Zeusem, czyżby przypadkiem ?
Zresztą nauki Pawła i jego świty są tak pokręcone że każdy czytający zinterpretuje je wedle swojej filozofii:
Wszystkie religie mają własne recepty a słowo Boga olewają, ale ”Paweł” jest produktem masowym i uniwersalnym. I żydzi i mahometanie i protestanci itd, wszyscy chętnie powielają Pawła, komunizm, faszyzm itd wiele z tych dogmatów Saul przemycił.
Syjonizm może zostać zniszczony na rzecz Chasydyzmu, zresztą to jedno i to samo…

Zarówno Paweł jak i gnostycy oraz źli aniołowie nienawidzili cielesności, naszego realnego świata. Saul promował idee człowieka duchowego wyposażonego w pancerz wiary i dary ducha, gardzącego zakonem. Według Saula Prawo Boże jest dla gojów, pamięta ktoś jeszcze jak prof. W Veith o tym mówił że religie okultystyczne i katolickie mają dwie doktryny: dla mas i dla (j)elit ? Zakon według Pawła jest ok, ale dla gojów, jeśli chcesz być bliżej ”Chrystusa” to przybij zakon do krzyża i polegaj na wierze itd..
Wielbiciel Pawła, Marjon tak oto nauczał:
wikipedia
Marcjon w całości odrzucał Stary Testament jako zbyt skażony religią żydowską, z Nowego zaś uznawał Ewangelię Łukasza i listy św. Pawła. Podobnie jak u gnostyków, według Marcjona przede wszystkim unikać należało małżeństwa i płodzenia dzieci, czyniąc to bowiem <strong>pomaga się demiurgowi w jego dziele</strong>.

Przyjaciel Boga i rodziny ? nie sądzę…

<blockquote>1 Mojżeszowa 1:(22) I błogosławił im Bóg mówiąc: <strong>Rozradzajcie się i rozmnażajcie się</strong>, i napełniajcie wody w morzach, i niech wszelkie stworzenia, które latają, <strong>niech się mnożą na ziemi</strong>!</blockquote>

Saul podobnie nauczał, to jest ciemna strona tego całego ascetyzmu, celibatu, brak edukacji seksualnej – zboczenia jeśli nie ma kobiet a po drugie wypacza się erotykę, miłość, seks…

Owszem, człowiek posiada ciało fizyczne i ”duchowe”, ja nazywam to ciałem psychicznym/umysłowym, fizyczność to dzieło naszych rąk a umysł to wiara… powiedzmy

Saul (Luter także) krytykując cielesność krytykuje Boga, twierdząc że Zakon i uczynki prowadzą grzechuuu…
Tymczasem grzech to złamanie Zakonu, bunt przeciw Bogu.

Krótko mówiąc 666 czy raczej χξϛ , wiązałbym:
– z Pawłem jako fałszywym prorokokiem (Hermesem)
– Apollyonem czyli Niszczycielem
– Salomonem i jego 666 talentami
– Z imieniem Adonikam
– 999

Jeszcze niektórzy twierdzą że prawidłową liczbą jest 616,
ΧΙϚ – Chi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Papirus_115

Ps. Lucyfer/Fosfor nie jest w Ks Izajasza (LXX) nazywany ”synem”, tym gwiazdą poranną (Wenus). No tak… sami neo-gnostycy mówią że nie ma znaczenia czy wielbi się Marię (Kybele, Isis) czy Horusa, czy Apolla czy kogo kogokolwiek


Wracając do Pawła, zarówno on jak oraz Łukasz znali i cytowali pisma pogan greckich:
Co najmniej trzech różnych autorów, Apoloniusz z Tiany był znawcą antycznej kultury greckiej,

Dzieje 17:
<strong>Hymn do Zeusa</strong>
(26) Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania,
(27) Żeby szukały Boga, czy go może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest On daleko od każdego z nas. (28) Albowiem w nim żyjemy i poruszamy się, i jesteśmy, jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli: Z jego bowiem rodu jesteśmy.

Pawcio cichaczem usprawiedliwiał bałwochwalstwo używając pokręconej logiki.

Pawcio i Łukasz nie widzą problemu w dziele poświęconemu Bachusowi (Dionizosowi), Zeusowi.. Dlaczego Saul nie mówił NIC, absolutnie nic o Gigantach i zbuntowanych aniołach, czy potępiał czyny Antiocha IV z dynastii Seleucydów wielbiącej Apollina (Ptolemeusze w Egipcie wielbili zaś Dionizosa można o tym wyczytać również w 3 Księdze Mechabejskiej). Dla Saula wielbienie tych bóstw nie jest bałwochwalstem jeśli człowiek robi to ”ku większej chwale Bożej” – Zeus, Perun, HuBal, Tammuz | Możesz więc krzywdzić innnych jeśli wierzysz i wyznacz że Jezus wszedł do twego serca i wyzwolił cię od grzechu i illuminati – PARANOIA!

Dogmaty Pawła odcisnęły również piętno w Islamie i Judaizmie, Muzułmanie nawet nie wiedzą że ich Koran i Hadisy zawierają nauki Pawła, mnie to nie dziwi jeżeli Islam powstał około 600 lat później a Judaizm miał bardzo długi poród (od czasów Machabejskich do powstania Tanachu, Talmudu, Tory itd.).
Islam, wiadomo ”patrioci” nas mocno straszą tym islamem, ale o syjonistach czy banderowcach często milczą, jedynie niedawno ”zdemaskowany” Jabłonowski vel. Major mówił coś o Ukrainie, reszta wspiera Anglię, USA milczeniem. Koran, to wiadomo że jest dziełem podyktowanym – Mahomet pod wpływem wizji, narkotyków, choroby komuś podyktował lub/oraz napisali te pisma teolodzy Bizantyjscy i Rzymscy (o Watykanie nie ma mowy, wcześniej dużą rolę odgrywał Kościół w Aleksandrii i w Antiochii),

Adwentyści uważają że to Rzym jest tą wygojoną raną, jeszcze inni że Syjonizm… ale syjonistami byli np. Krzyżowcy wedle definicji..
Możliwe że chodzi o Aleksandra III, który ”zmarł w dziwnych okolicznościach”, Antiocha IV – być może obaj to zbuntowani aniołowie albo jedna osoba (hipoteza).

Większość z tych religii nie widzi problemu w Darwinizmie, porwaniach/uprowadzeniach UFO, duchach przodków, horoskopach, reinkarnacji, Talmudzie i wiele wiele innych…

Mocno nas religie straszą w archaiczny sposób (chwasty uwielbiają używać archaicznych/religijnych zwrotów aby pozować na znawców, panów żydzia i śmierdzi) jak to zostaniemy oszukani przez antychrysta, będą plagi, Bóg nas zabije i weźmie do nieba, Armagiedon, Akopaliksa, strach się bać. Tylko Saul o tym nauczał że Bóg morduje za ”bycie oszukanym czyli ze względu na wiarę” a resztą ksiąg mówi że nasze czyny dają nam bilet do Państwa Bożego, nawet ”apokryfy” usunięte przez Protestantów o tym mówią. Jałmużna uwalnia od grzechu, czyli dobre uczynki uwalniają od grzechu ale Pawłościanie typu. W. Veith mówią że to Jezus uwalnia od grzechów.
Tak.. ale z pustego i Sulejman nie naleje, dlatego ofiara Baranka zmywa wiele grzechów tych którzy chcą z tego skorzystać, zmienić swoje życie i zaprzestać krzywdzić innych –

to takie proste w teorii, w praktyce większość woli chodzić do kościoła, dać na tacę i całować różańce niż miłować bliźnich i NIE MŚCIĆ się na swoich wrogach. Miłowanie nieprzyjaciół dotyczy relacji międzyludzkich, ”oko za oko” powinno się zastosować w stosunku do zbrodniarzy, chociaż ja jestem za czymś w rodzaju obozu pracy niż siedzenia bezrobotnie w więzieniu, na co utrzymywać pasożytów ? Niech coś robią 🙂

Oczywiście fałszywych Mesjaszy były i będzie wielu, ten mazaniec od Lubawicz jest zapowiadany od lat, nic nowego.


Z 13/14 Października

Sigma Sigma Sigma – 36 / 18 / 666
3+6 = 9
IX IX IX (999)

Hermes był bogiem opiekunem handlarzy, złodziei, pasterzy (Hermes Kriophoros) w Hermetyzmie związany z Apollonem. Wcześniej nie zajarzyłem ale Sunyaja Gnostycyzm (Archonci) promuje prawa Hermetyczne z księgi tzw. Kybalion, miałem to zapisane wcześniej ale unikałem tego.

Hermes Trismegistos = Mercurius ter Maximus = Thoth, Po Trzykroć Wielki związany z Egipskim Thothem, związany z pismem, astrologią, alchemią i mądrością tajemną (Penemue i Saweł ?)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hermetyzm

Apollin takze był pasterzem, podobnie Tammuz (Dumuzi), Helios i Apollin to najwidoczniej jedna osoba – stawiam na Alexandra III i Antiocha IV = początek imperium Macedońskiego i koniec państwa Seleucydów. A Hermes był podobno prarodzicem wszystkich oszustów świata…

Helios grecki = egipski Ra
Zeus/Jowisz/Jupiter = egipski Amon/Amun/Amen. Zeus to nawiązanie do słowa Bóg (Dyaus, Sius,.) jako Zeus-Ammon
Jupiter/Zeus był ”synem” Saturna/Kronosa czyli szatana ? Strasznie nagmatwali w tych mitach i powinno się je brać na słowo honoru.

Saturn łac. Sator czyli siewca, coś jak po grecku Soter czyli po Staro-Hebrajsku Isus/Isos/Iisous/Iesous.
Dla Sat-urna składano ofiary z ludzi, a jego dniem była Sobota, dniem słońca czyli Heliosa była Niedziela.
Ludzie myślący że dniem Sabatu jest konkretny dzień tygodnia są więc w błedzie jeżeli nazwy dni tygodnia oraz planeT są nazwane w hołdzie byłych Obserwatorów. O tym jeszcze
Interpretując Apollyon to dziecko Zeusa a Jupiter to dziecko Saturna czyli szatana, oczywiście szatan/antychryst to ”przeciwnik” a nie imię..

Te wszystkie brednie pochodzące np. z Tanachu że ”szatan” ma literalne dzieci idą wprost do kosza
Isaias 14:12 LXX: How has Lucifer, that rose in the morning, fallen from heaven! He that sent [orders] to all the nations is crushed to the earth
Isaiah 14:12 KJV: How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning! how art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations!
w LXX jest nie ma nic o synu…

W LXX Popowskiego pisze znów o Jutrzence wschodzącej o świcie…. inaczej mówiąc ten cały pomiędzy Septuagintą a Tanachem występują kolosalne różnice, głównie w cytowanych przez Isusa czy apostołów fragmentach, abyśmy mieli wątpliwości co do harmonii między ST a NT.

Po angielsku są dwie wersje LXX, jedna Brentona z 1844 a druga z 2007 roku i na tej drugiej opart średniej jakości tłumaczenie nieżyjący już od 2014 r. ks. R. Popowskiego.
Atakuje się ten przekład w bardzo prymitywny sposób np. że był satanistą bo zmienił imię Henoch na Enoch, tak na prawdę to grecy nie używali małej litery H, o literze H, Isusie i Amenie jeszcze będzie czas

Nie rozumiem tego jazgotu na tę wersję Septuaginty, co prawda gorzej się czyta niż kościelną Poznańską czy zażydzoną Warszawską (nie lubię tego przekładu ze względu na ogrom przekłamanych imion typu Jehoszua, Jehoszafat, Jehu). O imieniu Jehu zapomniałem dawno wstawić bo jego imię ma związek ze Słowianami.

<blockquote><strong>[Poprawka z 17 Listopada – Pomyłka, oryginalne jego imię to Ieu/Iou-Iechou. Źle odczytałem literę i jako ”L” więc wyszło mi imię Lechou”</strong></blockquote>

Skreśla się Popowskiego za jeden werset z Izajasza 7:14 że wstawił pannę… i co k… z tego ale wstawił za to resztę Księgi Izajasza gdzie Isus jest nazywany Aniołem (posłańcem) wielkiej rady itd. Ten przekład zawiera prawidłową Ks Jeremiasza i Daniela, dziwne że praktycznie NIKT z Henrykiem włącznie nadal opiera się na przekładzie Teodocjona chociaż ”podobno”istnieje przekład LXX Daniela u Popowskiego, Kodeksie Chisianus, LXX z 2007 4.

Ja już od dawna unikam Tanachu, dzięki temu nie popełniam tyle błędów co większość.
Nie twierdzę że nie kłamię bo każdy człowiek kłamie; no chyba że ma na imię Paweł i pochodzi z Tarsu…


Z 15/16 Października

Nie wiem która liczba jego imienia (Heliosa) jest prawdziwa czy 666 czy 616, to się okaże, im bardziej naciska się na 666 tym bardziej skłamiam się ku 616 kłamcy podają prawdę do góry nogami dlatego używa się łacińskiej numeracji a nie greckiej. Hebrajska numeracja z Neronem to kabała, lepiej unikać.
Im więcej człowiek szuka tam bardziej zdaje sobie z tego sprawę że został oszukany, że NWO tzw illumaninaci itd. to kolejna ściema.

Gnostycy radykalni nazywają aniołów Archontami. Gnostycy aby nam namieszać wymyślili bajki o reptilianach (ogromna herezja przeciwko Bogu, typowa diabelska robota abyśmy się bali i nie przeczytali 1 Ks Henocha, odwrócenie uwagi od Gigantów i aniołów które potrafią zmieniać kształt, niewiadomo co demony potrafią, najwidoczniej te bajki o oczach to efekt stałego opętania i przechodzenia w ciało, inne nju ejdżowskie teorie są pozbawione logiki na dłuższą metę) czy Archontach.

Rzekome błędy w Objawieniu Jana są chyba dziełem Boga abyśmy te błędy wyłapali (słowo: żyd, zbór, trzy szóstki, szatan, piekło). Religie nadal nam wciskają kłamstwo że Apokalipsa, Har Mageddon znaczy koniec świata, że Bóg nas zabije i porwie do nieba (porwanie to dogmat Ufologów i Saula), zarzuca się Bogu kłamstwo..

Objawienie mówi o Charagmie (znamię, piętno) na prawej ręce lub na czole czyli coś w rodzaju tatuażu, stawiałbym na symbol Heliosa czyli Apollyona, mity trochę przekłamują bo według tego Apollin jest wnukiem Kronosa (Saturna).
Wiele wskazuje że trzeba obliczyć liczbę jego imienia jak litera X, Chi to pewnie chodzi o Xeliosa=Heliusa. Krzyż, Swastyka itd. to symbole solarne a po grecku słońce to Ilios, Helios.

Apollyon/Helios to słońce wielbione przez religie świadomie lub nie…
Protestanci pod wieloma względami nie są lepsi od KRK. To Protestanci jawniej wielbią Mesjasza jako Boga, promują sekciarskie zbory i Pawła…
Nie wiem jak w Protestantyzmie ale w Kościele tylko skończony nieuk brał tytuł Chrystus/Chrestos/Messias za imię, każdy uważał to albo imię i nazwisko albo tytuł. Wrogowie Boga tłumaczyli to jako pomazaniec, dlaczego tak obraża się Mesjasza nazywając go od jakiegoś pomazańca, wymazańca…

Normalnie tłumaczy się jako Wybrańca, Namaszczonego olejkiem itp zaś ja tłumaczę według języka Greckiego i Staro-Słowiańskiego. Chrestos &gt; Chrystus &gt; Krystus &gt; Krzewiciel. Isus ma zatem związek z: krzewieniem (rozprzestrzenieniem), chrztem, zbawieniem itp.
To już nawet ateiści mądrzej mówią że był ”Jezus nazywany Chrestosem” Ja dodam coś jeszcze pozornie strasznego ten Barabasz, jego imię to także Isus, Jezus Bar Abbas, Isus nazywany Synem Ojca. Ale to Mesjasz był prawdziwym, Bar Abbas wymazaniec był jednym w wielu….

Chrestos to był tytuł stosowany już przez wcześniejszych władców jak Sokrates (Nikodemes V) Chrestos. Inaczej mówiąc był Isus (syn Miriam) nazywany Mesjaszem. Pseudo-Mesjaszy rzeczywistych POMAZAŃCÓW było pełno ale Isus nie był żadnym pomazańcem ponieważ był stosownie do imienia Zbawicielem ze strony Ojca, jedynymi drzwiami, Immanuel czyli Gott Mit Uns (Bóg Z Nami), dlatego Mojżesz zmienił imię Ozeaszowi na Jozue czyli Isus.

To wyjaśnia dlaczego protestanci usunęli Ks Syracha z kanonu abyśmy nie znaleźli źródla cytowanych przez Isusa fragmentów z Ew. Mateusza oraz znaczenie imienia. Nie pochodzenie imienia a znaczenie ma wartość.
Co ciekawe to KRK stoi lepiej od Protestantów pod względem imienia Boga, czy ktoś słyszał w kościele ”Jahwe”. Wymawia się za to prawidłowo po polsku tytuł Adonaj czyli Kyrios czyli Lord czyli Pan. Te wszystkie terminy Jewe, Jewie, El-ohim, Al.lah itd. powinny znaczeć ‘’Bóg’’ lecz zrobiono z tego imiona dla obcych bóstw… . No to już jest majstersztyk

Znalazłem zdjęcie które przedstawia greckie Chi Ro Stigma w słoneczku czyli w symbolu Heliosa.
[http://iesous-xristos.tripod.com/LatinVulgageBible2.gif]]

Fałszerstwo z 666 odnosi się raczej do Heliosa, a Helios i Apollyon (od greckiego apollumi czyli zniszczenie)
http://biblehub.com/greek/622.htm

Osobiście nie widzę fałszerstw wielkich w 1 Ks Henocha, Izajasza, Mateusza, Jana itd. problem leży albo w niezrozumieniu naszym albo w intepolacjach, w NT jako przykład interpolacji podaję slowo ”żyd” albo wzmianki o trójcy oraz wzmianki o Pawle w liście Piotra, widział ktoś oryginał ? Skąd wiecie, a może w oryginale Piotr ostro w tym liście karcił Pawła, co widać
2 P 3:
(13) Ale my oczekujemy, według obietnicy nowych niebios, i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość.

oraz jeden z najpiękniejszych fragmentów w NT:
(17) Wy tedy, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście, zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych, nie dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska.

Co do Kodeksu Synajskiego

http://www.sinaiticus.com/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kodeks_Synajski
Istnieją trzy wielkie kodeksy NT: Synajski, Alexandryjski i paradoksalnie najlepszy – Watykański. Synajski został odkryty w 1844 r. przez K. Tischendorfa, jest opozycją do Watykańskiego. Nie twierdzę że któryś z tych to fałszywka, raczej działalność antycznych tłumaczy, ludzi ze swoimi wadami, niektóre fragmenty Pisma pomijali.
Dzięki Tym kodeksom widać że Księgi Kanonu LXX były uznawane za kanoniczne, nawet 4 Machabejska tam była zaś z NT wahano się czy nie umieścić: List Barnaby, Listy Klemensa, Didache, Pasterz Hermasa

W języku angielskim nie licząc Septuaginty, najlepszym przekładem jest KJV z roku 1611, stary ale dobry przekład przez wielu szanowany, nawet wolnomurarze posiadają ten przekład pod masońską etykietą, najwyraźniej religie tajemne muszą mieć jakiś haczyk, dla chrześcijańskich masonów haczykiem będzie NT, dla muzułmańskich Koran, dla żydowskich to Tora. Prof. W. Veith o tym mówił. Że oni będą mówić, że Biblia mówi alegorycznie ale oni, Oni wiedzą jak to wszystko rozszyfrować. Typowy trik religijny, jeżeli oni kłamią i są heretykami to mówimy prawdę dlatego potępianie kogoś tylko za to że jest masonem czy należy do jakiejś religii jest sekciarstwem bo Bóg ocenia człowieka na podstawie jego czynów a nie wiary.

Przekład KJV oraz zażydzony ale nowszy RSV zawierają księgi kanonu ortodoksyjnego czyli Machabejskie, Ezdrasza, Tobiasza itd. Protestanci mają zazwyczaj ciągątki do zażydzania swoich nauk pod pozorem walki z KRK który rzekomo włączył do kanonu księgi czarodziejskie, które obnażają herezje Sawła.

Jeżeli to prawda że jesteśmy trzonem narodu wybranego, oj nie chciałbym być na miejscu tych gnostyków cudaków magików czy innych bajkopisarzy. O tych zażydzających nam Biblię jeszcze będę wiele razy ciskał, tego tematu nie można odpuścić, już wielu dało się na to nabrać.
No wiesz, jeśli dla takiego HeliosJaya imię Apoloniusz (apollumi czyli zniszczenie) jest lepsze w odbiorze niż Miriam albo Anna…

W protestantyzmie naucza się że człowiek jest zepsuty i tylko Łaska może człowiekowi pomóc a w KRK że potrzebna jest wiara, uczynki i chodzenie do kościoła. Niby to samo ale Protestanci stawiają na zbory, Pawła itd.
Katole jeszcze wierzą że pierwsze piątki miesiąca spędzone w kościele dają zbawienie, oraz w odpusty na dany okres czasu. Paranoja, wykup odpust i możesz mordować, kraść, gwałcić na jakiś czas …

Praktycznie wszystkie religie są fałszywe, a pastuchy pilnują żeby prawda nie wydostałą się na powierzchnię. Septuaginta, Ewangelia o Królestwie Bożym i plan zjednoczenia 12 plemion Izraela jest jak puszka Pandory, kulka której nie da się zatrzymać.

Internet co prawda nie jest w 100% wiarygodny, co za różnica czy oglądamy/czytamy na dużym ekranie Telewizji (tele-fikcji) czy Internet jako kontrolowana opozycja. Każdy teoretycznie może wybrać co chce czytać, oglądać, słuchać ale zazwyczaj pełne są paśniki wypełnione po brzegi bredniami, do prawdy niewielu dąży.

Wiele grup jest pozornie ze sobą skłóconych (jak nasze partie) chociaż jadą na jednym wózku.
A Bestia (Therion, Behemoth) może ukazać się jako nasi supermeni, ‘’bo jeżeli tamci są źli to my ci dobrzy’’.

http://www.shalach.org/Antichrist/Number%20666%20and%20Name%20of%20the%20Beast.htm
http://www.ridingthebeast.com/articles/epi-charagma-chi-xi-stigma/

Hipoteza moja: tak jak mamy w Objawieniu 2 świadków tak Fosfos-Lucyferi Helios-Apollyon to dwaj świadkowie sił zła. Pod etykietą Lucyfera możemy dojść w kierunku bogini Wenus (Afrodyty) czyli innej wersji Astarte, Iset, Isztar itd. Dla wtajemniczonych nie ma różnicy czy wielbisz Wenus, Apollina, Kronosa, Jupitera itd. Jeden pies…

<strong>Z wcześniejszych postów:</strong>

Hermes jest równie ważną postacią co Apollyon (Apollo) i Helios. Po grecku X – 1000 to Chilioi/Khilioi czyli Helios – trzy zera. X to greckie H oraz rzymskie 10. A Merkury to posłaniec… bogów znany w Egipcie jako Thoth. Podejrzewam że jeden z głównych aniołów z 1 Ks Henocha to właśnie Hermes. Paweł był nazwany przez tłum Hermesem, ale według Łukasza był on niezadowolony z tego. Pytanie czy Lukaszowi możemy zaufać, czy w prawdziwe informacje nie dodawał od siebie….

Inna rzecz którą wyłapałem
Miesiąc Lipiec (4 lipca USA itd) to po grecku Ioulios (Iou czyli od słońca, lios czyli od lwa)
Staje się więc logiczne stwierdzenie że Paweł był posłańcem, wysłannikiem czyli Apostołem. Tak Paweł był apostołem tak jak Nostradamus prorokiem (przekaźnikiem informacji/planów) ale upadłych aniołów czy jak kto woli ”bogów” znanych obecnie jako ufo.
χξς czyli skrót od 600+60+6
Litera sigma jako jedyna w greckim alfabecie występują pod trzema formami
Księga Ezdrasza (w LXX Jako 2, moim zdaniem jako 3)<strong>
2: (13) Z synów Adonikama sześciuset</strong> sześćdziesięciu sześciu;
4 Księga Mojżeszowa 1: (1) Pierwszego dnia drugiego miesiąca w drugim roku po wyjściu z ziemi egipskiej przemówił Pan do Mojżesza na pustyni Synaj w Namiocie Zgromadzenia tymi słowy: (2) Zróbcie spis całego zboru synów izraelskich według ich szczepów i rodów, spis imienny wszystkich mężczyzn, głowa po głowie,

Możliwe że osoba (Apollyon) był byłym królem Babilończyków. Aleksander podbił Babilon i nawet tam ”umarł”. Był on TRZECIM władcą o imieniu Alexander czyli ”obrońca”. Parys był podobno także nazywany ”Alexandrem”.
Alexander III Niezwyciężony- ur 19/20 Lipca 356 r.p.n.e. w Pelli zm ? 10.06. 323 r. p.n.e. w Babilonie
Sol Invictus – Helios Niezwyciężony
356 – 323 = 33
20 – 10 = 10
7 – 6 = 1
33+10+1=44
Coś czuję że wiele tych rzeczy odnosi się do Antiocha IV, Alexandra III i Księcia Williama oraz do kogoś na kogo nie zwracamy uwagi

https://pl.wikipedia.org/wiki/Liczba_Bestii
Raz piszą że 666, albo 616. Tylko że mamy tam trzy cyfry oraz błąd ewidentny podczas przepisywania z Greki na Łacinę. Numeracja Grecka jest i tam jest Chi (600) Ksi (60) Sigma (6). Sigma to sześć
http://www.ridingthebeast.com/articles/epi-charagma-chi-xi-stigma/
Wpiera się nam że szatan, 666, czipy, itd. Słowa żyd w Biblii nie powinno być jeżeli w tym czasie było słowo ”Judejczyk”. Inna znana ściema bardzo rozpowszechniana w religiach jako typowy straszak przed Bogiem przedstawianym jako okrutny demiurg wrzucających do piekła tych co nie dają na tacę.

…..

Internet (czytanie) oraz TV (oglądanie) to super narzędzie jednakże <strong>przeznaczone dla którzy wiedzą czego chcą,</strong> oczywiście we wszystkich źródłach jest prawda zmmielona z bredzeniem.
Tyle że ludzie którzy naskakują na ”TV” nie definiują co według nich oznacza TV, ja oczywiście rozumiem że chodzi o konkretne programy (dez-informacyjne) ale można to uznać ogólnie za narzucenie komuś rozkazu ”wyrzuć telewizor, co z tego że masz konsole, mnóstwo filmów skoro na komputerze kiedy to samo obejrzeć to będzie prawda”

Nam się mówi o trójpodziale władzy, tymczasem mamy gwiazdkę władzy:
– Władza Ustawodawcza, Wykonawcza, Sądownicza, Telefikcja, Internet, V Kolumna

Tak więc wszystkie te źródła (5) są przez tę V Kolumnę czy jak kto woli szatana regularnie zanieczyszczane.


W Kwestii ”Antychrysta” czyli przeciwnika (szatana) Mesjasza

I Jana 2 :(18) Dzieci, jest już ostatnia godzina, i tak, jak słyszeliście, Antychryst nadchodzi, bo oto teraz właśnie pojawiło się wielu Antychrystów; stąd poznajemy, że już jest ostatnia godzina. (19) Wyszli oni z nas, lecz nie byli z nas; bo gdyby byli naszego ducha, pozostaliby z nami; a to stało się po to, aby wyszło na jaw, że nie wszyscy są naszego ducha.

I Jana 4:(3) Każdy zaś duch, który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga; i to jest duch Antychrysta, który – jak słyszeliście – nadchodzi i już teraz przebywa na świecie.

 

23 Października 2017

6-tą Literą w numeracji greckiej była kiedyś https://pl.wikipedia.org/wiki/Digamma. Modyfikacja języka mogła spowodowac te zmiany na literę https://pl.wikipedia.org/wiki/Sigma.
http://sixsixsixthenumber.tripod.com/ Znazłem taką anglojęzyczną wersję. Nie sprawdzałem jej dokładnie.
Nie chcę też namieszać w tym temacie.
666 (600++66+6 = χξς) albo 200+200+200 + 32+32+32+2+2+2 czyli Sigma, Sigma, Sigma, Lambda Beta+ Lambda Beta + Lambda + Beta + Beta + Beta / σσσ λβλβλβ βββ
Możliwe że należy rozpatrywać 666 jako system zarówno grecki i rzymski. To już jest czysto hipotetyczne szaleństwo.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Alfabet_%C5%82aci%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grecki_system_liczbowy
666 Łaciński system – DCLXVI (4+3+11+21+20+9) czyli 68 (FH)
Litera S (3×6=18)
Alfabet łaciński używany w Imperium Rzymskim
1A 2B 3C 4D 5E 6F 7G 8H 9I 10K 11L 12M 13N 14O 15P 16Q 17R 18S 19T 20V 21X 22Y 23Z
• Niektóre manuskrypty piszą 666 (χξϛ inne 616 (χιϛ)

Litery F.O.X. odpowiadają według numerologi cyfrze 6, bardzo dużo mamy nawiązań do 33, 6, 666 itd.

Należy Więc Obliczyć liczbę jego (Therionu) Imienia. Dlatego większośc zaciekawionych jest w błędzie będąć nadal na poziomie trzech szóstek, których w przekładzie greckim… niema. Jest za to słowne 600, 60, 6. Warto porównać jeśli ktoś pamięta historię z Królem Salomonem i 666 talentami.

<blockquote>[1/3 Księga Królewska 10:14 po grecku Kaí ín o stathmós toú chrysíou toú elilythótos tó Salomón en eniaftó ení exakósia kaí exikontaéx tálanta chrysíou. </blockquote>

Jest różnica pomiędzy Chi Xi Stigma (600 60 6) a sześćset 60 sześć słowne. Co pokazuje że jest to celowy przekręt za pozwoleniem Stwórcy aby skłonić nas do myślenia i analizy.

(18) Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia; jest to bowiem liczba człowieka. A liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć.

[Nie chodzi więc o chip ani coś co będzie działaniem nieświadomym (każdy będzie wiedział jakie konsekwencje niesie ze sobą przyjęcie znamienia. Po drugie liczba ”zwierzęcia” to liczba człowieka. Musimy więc skupić się na imieniu, co wskazywało by na Heliosa (Apollyona). Musimy pamiętać że wrogowie Boga którzy wiedzą więcej od nas znający Objawienie nie ujawnią nam prawdy a jedynie zaprowadzą nas na ślepą uliczkę.

Greckie 1000 to X czyli Chilioi, ale mianownikiem może być imię Chilios tj. Helios. X=H=Ch=Kh]

 

Podsumowując,

616 bądź 666 jest związane z Therionem Behemotem Bestią… a jeśli 616 to skrót od imienia Heliosa czyli Słońca ?

 

Ciekawe że według….

Objawienia 17:

(9) Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. Siedem głów, to siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta, i siedmiu jest królów;

Czyli Rzym

(10) Pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie przyszedł, a gdy przyjdzie, będzie mógł krótko tylko pozostać.

Pięć Państw, a to nie jest III Rzesza ? Albo USA i Anglia ? 

(11) A zwierzę, które było, a już go nie ma, jest ósmym, i jest z owych siedmiu, idzie na zatracenie.

Było kiedyś ale za Jana nie było ale jest 8 zwierzęciem… w każdym razie za Jana Rzym jak najbardziej istniał 

(12) A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, lecz obejmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz ze zwierzęciem.

(13) Ci są jednej myśli, i oddadzą moc i władzę swoją zwierzęciu. (14) Będą oni walczyć z Barankiem, lecz Baranek zwycięży ich, bo jest Panem panów i Królem królów, a ci, którzy są powołani i wybrani, oraz wierni. (15) I mówi do mnie: Wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszetecznica, to ludy i tłumy, i narody, i języki. (16) A dziesięć rogów, które widziałeś, i zwierzę, ci znienawidzą wszetecznicę i spustoszą ją, i ogołocą, i ciało jej jeść będą, i spalą ją w ogniu.

(17) Bóg bowiem natchnął serca ich, by wykonali jego postanowienie i by działali jednomyślnie, i oddali swoją władzę królewską zwierzęciu, aż wypełnią się wyroki Boże.

(18) A kobieta, którą widziałeś, to wielkie miasto, które panuje nad królami ziemi.

 

Behemoth Bestia była ale za czasów Jana nie była czyli nie może to być Rzym.

Cała doktrynologia Adwentystów została w ten sposób obalona

Moja hipoteza jest taka:

Przewiduje że głowa tej Bestii to władca jeden z tych głów z Księgi Daniela – Chaldea, Persja, Media, Hellada, Egipt, Assyria

Persja odpada bo Efraim

Assyria tylko gnębiła Izrael, mieszała w kronikach ale jej kontynuacją była Chaldea

Chaldea jest porównywana z Rzymem czyli Wielką Dziwką \ Babilon Wielki

Pozostaje Egipt i Hellada

Hellada a konkretnie Alexander III Halios Macedoński wraz z armią Nefilimów.

Nie można zapomnieć iż to właśnie Olek był jednym z pierwszych znanym zwolennikiem Globalizacji, pierwszemu któremu się to udało na światową skalę… i tak nagle se wzioł i umar w wieku 33 lat w Babilonii ?

Coś mi tu śmierdzi…

 

 

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.