Wpis Nr. 80 – Korygowanie Niedopowiedzeń

 

STARY POST Z ZESZŁEGO ROKU 

Przyznam się że trochę że miałem prez pewien czas żal do Henryka za to że
* broni Chrześcijaństwa a atakuje Islam, w rzeczywistości nie chodzi o Chrześcijaństwo Pawłościaństwo a o Chrześcijan. Okazało się że jednak olej w głowie jest i nie daje się nabierać na propagandę trzech wojen.
* Powiela błędy Tanachu, uznaje słowa Staro-hebrajskie jako Aramejskie np. imiona Dani-el, Ezechi-el, Jozafat itd.
* Wychodował na własnym łonie co róźne podejrzane osobistości – Radtrap, Sandzia, Mariusz. Tego nie można niestety przewidzieć, zdarza się ..
* Nie wspomniał że istnieje 1 Księga Ezdrasza i księga Daniela z Septuaginty.

 

1) Wiem że to coś ma wiele lat, ale widzę że Henryka to muszą niektórzy ludzie mocno ”kochać”
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/Zbawienie.com

To tylko pokazuje jak te trolle nie są w stanie wygrać potyczek za pomocą logicznych argumentów zatem posuwają się do ciosów poniżej pasa.
<strong>Jeszcze nikt</strong> nie zakwestionował (zanegował dowodami) planu zjednoczenia narodu wybranego, ważności Septuagintyi Prawa Mojżesza – tak na poważnie nie jak te trolle nazywające Boga satanistą, tego jeszcze nie grali, tylko aniołowie oskarżali Boga o satanizm a reszta za nieludzkie kary i brak reakcji.

Ci sami nazywają zwykłych polaków ”polaczkami”, ”Ruskich kacapami”, satanistami, oszołomami, ciemnogrodem, itd itp. A horoskopy to nie ciemnogród ?!

Takie określenia jak Troll, agent, ”<strong>Wyjaśnienie</strong> – Hasbara” to zwroty delikatne, a powinno mówić się wprost ”bandzior, judasze, chamy itd” <strong>Nie mówię o obrażaniu</strong> [szamba się nie tyka] a nazywania rzeczy po imieniu, zło jest złem, dobro jest dobrem, kropka

Dziwne, bowiem kiedy Henryk zbłądzi nikt nie wypomni z nich że jest w błędzie ale kiedy mówi prawdę to nagle wszyscy wrogowie atakują albo milczą np. Isus nie jest Bogiem, jest synem Boga…

2) Szkoda tylko że Henryk dał się nabrać na ten język Hebrajski, że słowa/imiona: amen, Daniel, Immanuel są pochodzenia Aramejskiego… oczywista fikcja

Imiona z końcówką El są raczej pochodzenia Staro-Hebrajskiego i Fenickiego (Kananejskiego) a<strong> Amen to jedno z imion</strong> Egipskiej wersji Zeusa – Amen/Amon/Amun/Hammon- Ra.
Nie wiem czy jest prawdziwe:
http://www.todayifoundout.com/index.php/2010/11/where-the-word-amen-came-from/
Możliwe że ”amen” jest zarówno Egipskie jak i Sumeryjskie/Akadyjskie/Aramejskie, ja wiem że wiele osób na myśl ”Aramejski” zna tylko jedną odpowiedź – Babilon. Jest to spore uproszczenie, bowiem język Aramejski (w LXX jako Syryjski) jest jezykiem Aramejczyków/Syryjczyków którzy upowszechnili swój język, a później używali go Kananejczycy, Asyryjczycy, Chaldejczycy, Idumejczycy itd. Izraelici krótko używali tego języka, ciągnęło ich raczej w kierunku Hellenizmu, stąd mamy wpływy filozofii greckiej lub odwrotnie w księgach kaznodziejskich, te kultury się ze sobą kontaktowały, strasznie dziwne że Herodot nic nie napisał o królestwie Salomona… bardzo dziwne…

Oni nam chcą wbić do głowy to samo co ten czarownik w czapce maga, że język Mojżesza i język Amoraitów którzy napisali Talmud jest identyczny. Za pomocą słowników (porównując nazwy Biblijne i dzisiejsze typowo żydowskie) można obalić te brednie.
Słowo ”masoreci” jest także uproszczeniem, Saul nie był masoretą a tannaitą jeżeli jego biografia jest prawdziwa, w co wątpie, za dużo pierdzenia tęczą ze strony Łukasza, Barnaby i Marka aby uznać ich pisma za obiektywne.
Tannaici według oficjalnych źródeł działali w latach około 20-220, jednym z nich był nauczyciel Pawła:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gamaliel

Jeśli twój nauczyciel jest Tannaitą, Faryzeuszem, członkiem Sanhedrynu to znaczy że ty także nim jesteś, Paweł był zresztą dumny z bycia faryzeuszem.
Podobno faryzeusze wywodzą się z ruchu starożytnych CHASYDÓW, warto pamiętać że są dominujące grupy Judaistyczne: Syjoniści i Chasydzi
Ci drudzy są bieglejsi w piśmie, kabale i talmudzie.

Amoraici kontynuowali pracę Tannaitów czyli komentowali i tworzyli swoją wersję ST czyli są odpowiedzialni za skład i treść Tanachu, Tory, Miszny.
Wikipedia nam dodaje ”<strong>Owocem ich pracy były Talmud Babiloński (ukończony w VI wieku</strong>) i Jerozolimski (ukończony w V wieku).”
Więc po zburzeniu Jerozolimy oni udali się do Babilonu poszerzając swoją wiedzę z zakresu mistycyzmu, talmudu, kabały…

Masoreci (Ba’ale Hammasorah) czyli panowie tradycji działali między VI a IX wiekiem. Jak widać istniały dwa nurty, Babiloński i Palestyński.

Sanhedryn to inaczej instytucja religijno-sądownicza po pierwszy opisana około 203 roku p.n.e.
Wiki to jeszcze nam wprowadza idumejską propagandę:
”Według tradycji rabinicznej Wielki Sanhedryn istniał nieprzerwanie od czasów Mojżesza do IV w. n.e.”

Ta organizacja nie ma nic wspólnego ani z Izraelem ani z Mojżeszem, dlatego ich Isus gnoił.

Błędnie uznaje się że Islam, ŚJ, Wolnomurarstwo odrzuca Isusa. Islam i WM nazywa Isa jednym z proroków (umniejsza pozycje), to Protestanci odrzucają Boga wielbiąc Krzewiciela Zakonu jako Boga Ojca, a Katole.. niby nie używają tetragramu ale nie są wcale lepsi, mniej znają Biblię po prostu. Wszystkie te religijne twory odwracają uwagę od Słowa Bożego, za pomocą błachostek. Gadanie typu czy trójca istnieje jest jak stanie w ruchomych piaskach, zamiast iść do przodu i analizować Słowo Boga, grzebią się w jednym temacie… a i tak nadal nie mają 100% dowodów czy jest trójca czy nie ma itd.

3) Immanuel, bo e wymienia się na i
To znaczy ”Bóg z nami” i nie wygląda to na fałszerstwo w obu księgach

Możliwe że Łukaszowy Teofil (najmilszy Bogu) jest odpowiedzią na to. Immanu El = Bóg Z Nami, Gott Mit Uns ale nie musi to konkretnie odnosić do Protestantyzmu, że Mesjasz=Bóg. Dla mnie to oznacza że Isus działa z woli Ojca, wraz z Nim jest Bóg…
Bóg jest z nami, ponieważ jest tutaj jego Syn! Jak dla mnie to rozdziela Boga Wszechpotężnego od Syna Bożego, Krzewiciela Zakonu i Wybrańca o imieniu Isus!

Amen, Jah, Baal to imiona Egipsko-Fenickich bóstwo przejęte przez np. Idumejczyków, więc rzeczywiście większość misteriów pochodzi z Egiptu i Lewantu .

Nie dziwta się że tak często ostatnio niestety ale nabijam temu lucyferiniście popularność, nie potrafię milczeć kiedy ktoś tak nieudolnie się produkuje..

Przykre że ten imbecyl, bo jak inaczej nazwać człowieka który nie wie co znaczy słowo Chrystus, ten człowiek mówi że Chrystus znaczy światło..

Ciekawe skąd on to ukradł, może z filmu Zeitgeist, może jest ich jakimś ambasadorem czy co, trochę to dziwne nawijać o NWO aby teraz podobnie jak na tamtym filmie atakować Isusa/Isosa czyli Zbawienie w sposób łatwy do obalenie do każdego myślącego człowieka.

Uważa się za wielkiego znawce języków… to czemu nie łączy słów Greckich ze słowiańskimi ? Np. Chrystus Krystus, Christian &gt; Krystisan | Chrzest/Chrześcijaństwo ; Krzest/Krzesać/Krzewić ? Hmm…

Atakuje Chrystusa że ma związek z Synem, Słońcem… a sam ma imię które z angielskiego znaczy Słońce… Krytykować kult Solarny jednoczesnie mając imie związane ze słońcem i słoneczko Swaroga.. czy nie jest to hipokryzja ?
Ten człowiek podaje ogromną porcję lucyferianizmu i jeszcze śmieje się że tępy lud to łyka. Obraża ludzi od satanistów, podobnie jak Saul

Thelema, satanizm i potępianie dobroci…
Lucyferniaki to chyba uwielbiają odczytywać NT alegorycznie podobnie jak jego ”guru” Orygenes, wychwalany w pismach neo-gnostyckich (masońskich).

Po za tym Biblia zabrania nam obrażania i kłótni, ale nie zabrania w logiczny sposób ukazywania prawdy, ujawniania kłamstwa, nauczania itd. Wolno innym pokazywać swoją opinię ale nie narzucać swojej woli! Dlatego wielu odrzuca Ewangelię Mateusza.

4) Kiedy Salomon dostawał swoją daninę.. dawano mu słownie sześćset-66 talentów zaś w Objawieniu mamy 666 w systemie greckim trzy literowym, na to trzeba zwrócić uwagę… okłamano nas za pomocą Wulgaty, podobnie ze słowem żyd w Objawieniu, okłamano nas co do znaczenia słów Apokalipsa czyli Osłonięcie…prawdy oraz Armageddon czyli Har Mageddon, miejsce/góra zebrania tłumów (podobno na północy Kanaanu). Jan nie mógł zapisać litery ”H” ponieważ używał języka greckiego podobnie z imieniem Henoch/Enoch Heliasz/Elias itd.

To jest podstawa, wystarczy tylko spojrzeć, ja nauczyłem się odczytywać litery alfabetu greckiego za pomocą samego patrzenia na nie, nie było to łatwe ale każdy to może umieć, gorzej z nauką <strong>języka greckiego którego…nie znam</strong>. Znam za to kilka pojedynczych słów dzięki poszerzaniu wiedzy o przekładzie 70-u i ukrytych przed nami księgach (apokryfach).

Przypominam że 1 Księga Henocha, Księga Tobiasza, Machabejskie, 3/1 i 2/4 Ezdrasza są także uznane za apokryfy, czyli dokonano typowego wrzucania kłamstwa i prawdy do jednego wora.
Ludzie którzy łudzą się że Objawienie jest obecnie w 100% prawdziwe,<strong> nie wiedzą co mówią</strong> jeżeli występuje tam słowo nowożytne ”żyd” albo 666 w systemie łacińskim albo w syjonistycznych przekładach sekciarski ”zbór” zamiast… eklezji czyli zgromadzenia wiernych, wspólnoty mesjańskiej…
Nie są to błędy Boga, Tanach także nie jest błędem Boga a…człowieka i anioła.

Martwię się jednak że Henryk powoli i od dawna odrzuca [nieświadomie raczej] fundamenty Septuaginty oraz język Grecki i wszystko co z nim związane…
Języki z końcówką El odrzucone podobnie jak wielu esk-pertuf, proroctwo o Isusie, jego tytuł i samo imię odrzucone. <strong>Isus po staro-hebrajsku znaczy Zbawienie/zbawiciela</strong> (Soter).

Nie może być to imię greckie skoro używa je Jozue, co najwyżej dotarło do Hellady… tak mówi logika.
Po drugie <strong>wiele osób nie rozumie słowa Chrystus</strong>, Mesjasz itd.

Dlaczego mamy w Polsce imię Krystian, Krzysztof, Kanaan, skoro mamy obecnie tytuł Chrystus, przecież widać że ”Ch” wymienia się na ”K”. W Biblii Brzeskiej mamy Krystusa i Krześcijaństwo. Krystusa porównałem do słów ”krzewić, krzest/chrzest, krzewiciel”. Chrystus <strong>nie znaczy światło jak to nam podają</strong> ”mądrale”. Chrystus/Chrestos, bo na tej drodze odrzucając np. Immanuela musimy odrzucić Chrystusa na rzecz Chrestosa, błędne koło i odrzucanie itacyzmu.
Chrystus=Chrestos=Xristos
http://biblehub.com/greek/5543.htm
https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?t=kjv&strongs=g5543

Chrystus to greckie słowo, królowie helleński także nazywali siebie tytułem ”Chrestos”. To nie jest ubliżanie Wybrańcowi, zwyczajnie używano języka greckiego i to jest dowodem, na imię Isus także.

Pamiętam kiedyś Henryk także dał się nabrać że rzeczywiste imię Israela to Israil jak w Islamie… i tak i nie! To zależy czy uznajemy itacyzm i gdzie uznajemy bo na takiej zasadzie musimy odrzucić imiona Jezekiela, Daniela, Gabriela itd. To już rozumiem dlaczego ludzie tak naskakują na Islam w tak bzdurnej formie że Allah to imię własne bo nie zawiera w sobie ”El” no jak nie zawiera, przecież Al = El, El = il. Lepiej jest porównywać jako Bóg z Biblii i Bóg z Koranu. Ale Koran powiela błędy Talmudu w sprawie tetragramu, podobnie Protestanci…

Aby zrozumieć o co chodzi z Chrystusem, trzeba znać prawdziwe imię Barabasza, bowiem było dwóch Isusów, jeden zwany Chrystusem a drugi zwany Synem Ojca (Bar Abbas) ale ten drugi nie był Zbawicielem, był bandziorem.
Piłat, był człowiekiem omylnym znającym język grecki, więc rozumiał tytuł ”Chrystusa/Chrestosa” co nie jest dziwne, ale nam się wpiera że tylko jeden miał na imię Isus, tylko jeden był Chrystusem, zresztą wrogowie Boga używają ohydnego, obżydliwego słowa ”pomazaniec” co brzmi <a href=”http://sjp.pwn.pl/slowniki/pomaza%C4%87.html&#8221; rel=”nofollow”>obraźliwie</a> [pomazać, wymazać, mazać, pobrudzić, pokryć, namaścić olejkiem]

Pytanie dlaczego trwa ten proces zażydzania i zastepowania I-susa Krystusa, Krzewiciela na I-esusa pomazańca Pawła z Tarsu. Słusznie taki człowiek który wymazuje Prawo i grozi innym śmiercią za bycie oszukanym i kłamie jak najęty zasługuje na wymazanie z pamięci, taki fałszywy prorok mazany jest….

5) Niedobrze że wiele osób odrzuca księgi ze względu na własne opinie. Dzieła Pawła zostały obnażone bo były sprzeczne. Albo ludzie idą za daleko i odrzucają Ew. Mateusza, Jana itd bo szukają tam wątków Pawła albo innego księgi bo nie pasują do ich toku myślenia.
A są też tacy mogą odrzuć Ks Izajasza i Mateusza ze względu na Immanuela i dziewicę….

Ktoś jeszcze może odrzucić Ks Rodzaju bo w pierwszym zdaniu występuje tam w niektórych przekładach słowo ”demiurgos” i powie ”o Gnostycyzm w Biblii”’ Po pierwsze większość tych rzeczy wynika z tego że wszyscy używali języka greckiego, Syryjski, Idumeo-Aramejski, Perski, Łaciński, Koptyjski były to raczej języki lokalne. Motłoch gadał po grecku!

Wiele osób odrzuca Septuaginte Popowskiego za TYLKO Jedno zdanie z Izajasza 7:14 bodajże, że zamiast dziewicy wstawił pannę…
Ale reszta jest tam w miarę zgodna z LXX, w <strong>przeciwieństwie do innych Biblii</strong>, jest to po prostu przekład badawczy, źródłowy ale nie do czytania jak np. Biblia Poznańska, Gdańska, <strong>syjonistyczna Warszawska</strong>…
Jeśli chodzi o ST, używam przede wszystkich tych 2 przekładów Septuaginty, dlatego jest mi łatwiej udowodnić kanonicznośc wielu ksiąg odrzucanych np. przez Lutra.

6) Możliwe że ”Messias” jest słowem Aramejskim, zresztą to nie ma znaczenia jeżeli oba słowa oznaczają Wybrańca, kogoś Naznaczonego itd. Wrogowie Boga i Paweł nazywają swojego w obraźliwy sposób od pomazańców…
Pomazać to se można po ścianie… ale dlaczego tak wielu daje się na to nabrać, czytanie Biblii poprzez obce okulary ? hmm…
Ten pawłowy pomazaniec nie jest Wybrańcem Boga, Krzewicielem Prawa Bożego, jest tzw. Przeciwnikiem Chrystusa (po grecku antychristos, po judejsku satanas, oba te słowa oznaczają przeciwnika)…

7) Możliwe że Bóg dopuści do budowy III Świątynio aby siły ciemności zyskały na wiarygodności aby wina była dopełniona, to nawet wywyższyło by Ks Jezekiela jako jedną z najważniejszych ksiąg PROROCKICH na ziemi, wraz z 1 Henocha, Objawieniem i….

Zresztą wiele osób, Radtrap, Henryk negowali natchnienie u podstaw Ks Ezechiela ze względu na błędne ukazywanie nam znaczenia 38 rozdziału Ks Ezechiela [Henryk kiedy jeszcze kiedyś prawidłowo wytłumaczył że chodzi o 12 narodów Izraela] …

Gdyby nie Jezekiel i Jeremiasz kto by znał proroctwa o zjednoczeniu 12 plemion Izraela ? Te dwa dzieła mówią najwięcej o tym…
Łukasz i Paweł znali te wszystkie księgi, pisma greckie pogańskie, umieli łączyć prawdę z kłamstwem, osoba która gorliwie zwalcza prawdę i podaję wszystko na odwrót, musi ją znać! Oszukanym szybko kończą się argumenty a agenci klepią jedno cały czas…
U Henryka np. obecnie widziałem tylko ze 2-3 kłamstwa (nie wiem czy świadome ale są powtarzane głównie przez negaTorów LXX, a nawet są im na rękę, dlatego musimy uważać co czytamy, często tak jest że czytamy coś i z ”góry” bez zastanowienia powtarzamy te rzeczy i myślimy że sami to wymyśliliśmy, tak jest u 90% społeczeństwa).

Ja już pomijam promowanie przez wszystkich tych Talmudycznych imion (Jehoszafat, Joszua, Habakkuk, Jehu…. sporo tego jest) ale w BM u Mateusza jest poprawnie zapisane Immanuel a u Izajasza, to mnie zmartwiło ten brak konsekwencji, człowiek słabo znający Biblię może nie zrozumieć że Mateusz cytował Ks Izajasza:
http://www.bibliamesjanska.com/Iz/7.html

Emmanuel….
Chociaż w mojej prywatnej wersji BM, pobranej jest Immanuel czyli prawidłowo.

To tak jakby powiedzieć, zgadzam się że imię Zbawieciela to Isus ale zapisuje jako Esus, <strong>czyli jestem za a nawet przeciw</strong>…
Nie wiem może to wynika z bezgranicznego zaufania przez wielu w j. angielski jako ten jedyny np. słowo sun jako słońce itp.

8) Po raz kolejny na temat robienia nas w konia.

Ten poroniony pogląd że Mesjasz jest synem upadłego anioła zdobywa zwolenników Sandzia, Szydłowski, Papież…

Przekład LXX księgi Izajasza o Fosforze/Lucyferze w ogóle nie używa tam słowa ”syn” więc mają problem…
No dobra tak naprawdę to brydża niema bo tylko

– Dziwie się że ludzie podpierają swoje poglądy jedną informacją od jakiegoś tam źródła, jak ta że Isus syn Lucyfera… zna ktoś łacinę czy wszyscy tak uznali bo tak najwygodniej ? Brainker odrzucił NT na podstawie dwóch typów trzepiących kasę na takich naiwniakach, a Henryk… podobnie w sprawie Immanuela o ile się nie mylę i nie tylko, obym się mylił.
Staro-Hebrajskie imię Immanuel oznacza ”Bóg jest z nami” tak jak np. DaniEl ”Bóg osadził” Czy może negujemy 1 Księgę Henocha za imiona z końcówką -El ?

A Lucyfer ? to nie jest imię, LXX nie mówi o takim imieniu, pierwszy który to wymyślił by Hieronim ze Strydomu, wcześniej mówiono o Forforosie, Jutrzence, Wenus

Ten pogląd powstał na bazie jednego filmu gdzie podczas Wielkiej Nocy śpiewano o gwieździe porannej, co tam że nikt nie zna łaciny, ważne by ludzie uwierzyli że Isus jest synem bezdzietnego… Fosforosa/Lucyfera…
Wiem, ciężko jest zachować powagę,
lucyfer znaczy niosący światła, porównaj imię Lucjusz, Łucjan. Wcześniej w ten sposób określano gwiazdę poranną czyli plane-tę Wenus
Czy nikt nie odnosi wrażenie że chce nam się narzucić słowo ”lucyfer” jako imię ? Że chce nam się ukryć rzeczywiste imię tego serafa bądź cheruba ? Że chce nam się zwalić całą winę na jednego = uprościć ?

Nie ma jednak znaczenia czy używamy słowa: Lucyfer/Fosforos/diabeł/szatan – każdy wie o co chodzi, ale nam pokazuje się że rzeczywiste imię tego anioła (np. Azazel) to łacińskie Łucyfer, a skąd znano za Henocha łacinę ? Coś tutaj nie gra…
Uważam że rzeczywiste imię Fosfora było ”niosący światło” ale w języku Staro-Hebrajskim, Biblijnym a nie po łacinie…

Lucyper jest to po prostu współczesne imię, podobnie jak zrobiono z tetragramu Jewe czyli Bóg imię własne jednego z wielu bogów jako JAHwe czy JeHoWaH. Problem jest taki że Isus Krystus, jest krzewicielem prawdy i zakonu, On jest rzeczywiście tym niosącym światło, wraz z Isusem, Bóg jest z nami!

9) To że nam fachowcy nam mówią że to hebrajskie słowa, ale nie mówią że chodzi o język Mojżesza, a ten ich Hebrajski to dialekt Aramejskiego, języka starożytnych Syryjczyków a później Asyryjczyków i Chaldejczyków.
Amen…. w NT mamy to słowo jako amen, amin (uwzględniając itacyzm e&gt;i dlatego MUSI być Izajasz, Immanuel, Isus itp). Ale kto powiedział że oryginalne teksty zawierały to słowo i że nikt nie dopisywał tego na ”pałę”.

Zamiast slowa greckiego/staro-hebrajskiego późniejsi wstawili amena, tak jak w końcówce Mateusza mamy fragment o Trójcy… Takie błędy są rezultatem nieuczciwych tłumaczy a nie Boga!

Język Aramejski i żydowski to dwa osobne języki (dialekty) np. słowo syn
Aramejski – Bar
Hebrajski – Ben

Idumejczycy przerobili ten język wedle swojej wizji, dlatego nie kierował bym się ich opinią że dane słowo jest ”hebrajskie”.
Kłamią jak najęci a my mamy im wierzyć i odrzucać przez nich Słowo Boże ?
Większość odrzuca raczej ST, tylko jeden wyjątek….

Jeszcze jak papugi ludzie powtarzają ”ewolucja”.
Przecież ewolucja to znaczy powolna zmiana. Rewolucja, Ewolucja…
Ta religia to Darwinizm od nazwiska założyciela, ale nam wciskają że to Ewolucja abyśmy się dali nabrać jak barany na te zmienianie definicji.

10) Praktycznie żaden człowiek nie używa ”Chrystusa” za imię i nikt tak nie uważał, zawsze uważano to albo za nazwisko albo tytuł.
Chrystus, pisałem oznacza Wybrańca, Mesjasza….
Biblia wyraźnie wskazuje Isusa jako Mesjasza, Wybrańca a Paweł promuje swojego pomazańca, wymazańca…
Nawet ludzie średnio zainteresowani mówili o Jezusie którego nazywają Chrystusem, a więc mieli na myśli tytuł, kiedyś każdy musiał gadać po grecku. To dzisiaj nas się tak wodzi za nos.
Musimy pamiętać że Chasydzi również czekają na swojego Chrystusa, na swojego wymazańca pomazańca…
Smutno mi to mówić ale łatwo jest w dzisiejszych czasach dawać się dymać intelektualnie…

Pokażę jak zmanipulowano w Biblii Warszawskiej

Psalm 2:(2) Powstają królowie ziemscy I książęta zmawiają się społem Przeciw Panu i Chrystusowijego:

Septuaginta:
2:2 The kings of the earth stood up, and the rulers gathered themselves together, against the Lord, and against <strong>his Christ</strong>;

KJV:
2:2 The kings of the earth set themselves, and the rulers take counsel together, against the LORD, and against <strong>his anointed</strong>, saying,

Septuaginta jasno używa słów Greckich które są bliskie oryginalnego języka Biblii, nie mówię o słowach konkretnie, a terminach. W NT nie znajdziemy w oryginalnym języku ani razu imion typu: Jahwe, Jehowa itp, trafieni zatopieni!

Nie mówię że KJV jest złym przekładem, jeśli chodzi o tekst masorecki to prawie najlepszy, ale występują tam imiona zażydzone….

11) Coś czuję że powinienem ponownie sięgnąć po 3 i 4 Księgę Ezdrasza, 1 Księga Ezdrasza której nie ma w żadnej polskiej Biblii nawet w Biblii Mesjańskiej, a mam jej aż dwa/trzy przekłady w języku polskim.

2 Księga Ezdrasza jest ciekawym dziełem, łatwiejszym do zrozumienia od Objawienia Jana, zawiera proroctwa o Izraelu, Krystusie, 12 Plemion Izraela jako koczownicze/pasterskie plemiona ”irańskie” itd.

Jest tam nawet o wielkim tłumie narodów który wybieli swoje szaty symbolicznie w krwi Baranka złożonego w ofierze czy na mocy krwi Mesjasza wymaże wiele swoich grzechów, chyba że w taki znaczeniu wrogowie Boga używają słowa pomazaniec że pomaże nas… co jest nieprawdą bo Chrystus nie brudzi a oczyszcza…

Ezdrasz przypomina nieco innego prorokoka – Jezekiela, obaj byli zaproszeni do nieba, lecz jedynie posiadamy informacje że Henochu i Heliasz z tego nieba nie wyszli, nie umarli.
W datowanie tej księgi kłamie się że została napisana około II wieku p.n.e. czy po Chrystusie. Ezdrasz żył V – IV w. p.n.e. a więc kolejne pudło, tak nam chce się pokazać że wiele dzieł napisano po 70 r. …

12) Mamy cztery (pięć) ważne alfabety: Staro-Hebrajski, Aramejski + Hebrajski, Grecki, Łaciński.
Staro Hebrajski Biblijny jest podobny do Greckiego i Łacińskiego ale nam się wmawia brednie. Są dwa języki Hebrajskie, jeden ozywał Mojżesz a drugi to przeróbka Aramejskiego tak jak np. Polski i Czeski – oba wywodzą się z tej samej rodziny językowej. Wiele słów w LXX zapisane ”językiem Hebrajskim”, chodzi właśnie o język Mojżesza i Fenickie dodatki. Równie dobrze ”El” jest słowem zarówno Izraelickim jak i Aramejskim.

Gdy odrzucimy Immanuela jako Aramejskie imię, musimy także odrzucić imię Daniela, Jezekiela, Uriela…. no idiotyzm albo celowe działania propagandy rabinicznej, chcą nam wmówić że język wywodzi się od Mojżesza, a ten od Aramejskego.
Inaczej mówiąc, polegajmy tylko na Septuagincie, imiona Izraelitów są w ich języku zazwyczaj a my nie znamy tego języka, widać jasno że wiele słów jak np. Har-Hora pokrywa się z naszym językiem.

Nowy Testament oczywiście Grecki, ale czasem sprawdzam żydowskie przekłady które lepiej pokazują nacisk Isus na Prawo, zamiast jakiś zborów, świątyń są wspólnoty Mesjańskie i to mi się podoba ale ze względu na imiona uciekam od przekładów żydowskim.

Praktycznie przestałem używać typowo aramejskich imion proroków, polegam jedynie na LXX. Biblię Warszawską dobrze się czyta ale te zbory, jehoszafaty, i inne talmudczne imiona obrzydzają i zniechęcają mnie od czytania…

Kolejny dowód jak zostaliśmy oszukani, za wszelką cenę ukrywa się podobieństwa z językiem Słowiańskim, bo to wiąże się z tezą że trzonem Izraela są Słowianie:
https://pl.wiktionary.org/wiki/krzest

13) W Bibliach często występuje frazes ”Królestwo Niebieskie”, niebieskie bo pochodzi z niebios 🙂

14) Nie jestem człowiekiem pychy który się obraża, ja nawet nie jestem człowiekiem czynu a słowa (gadania), jest mi jednak bardzo smutno że wielu odrzuca źródło słowa Bożego nawet sobie z tego nie zdając sprawę…
– Ale czy ktokolwiek całkowicie zaufał Septuagincie i odrzucił Tanach ?
– Czy ktokolwiek nazywa świadomie Syna Bożego w greckiej formie imienia i pokazał podobieństwa w języku Greckim i Słowiańskim, jaki jest rzeczywisty cel Aniołów i Krystusa,
Czy ktokolwiek słyszał/czytał itd. takie dzieła jak: Modlitwa Azariasza ? Bel I Smok ? Księga Daniela w wersji LXX ? a są takie dzieła tylko że większość przekładów zawiera albo masakrę tych trzech grup które powyżej omówiłem albo <del datetime=”2017-09-30T17:23:09+00:00″>przekład </del> przekręt Teodocjona. Ja zresztą podałem w trzech językach odmienną wersję dzieła Bel I Smok, jeżel mamy wzmiankę o ”Astyagesie” to znaczy że czytamy dzieło Teodocjona, nie Daniela

15)

W kwestii takich pewnych znanych
Imię Isus było dość znane w tamtych czasach – co najmniej kilku znany chociażby poprzez Josephusa Flawiusza
Ewangelia Mateusza sama siebie nazywa Biblos Geneseos Isou Christou czyli Księgą Pochodzenia (Początku, Rodowodu) Isusa

Natomiast w kwestii imienia Emmanuel jest powiedziane że to nie jest imię od Boga ale tak będą nazywyać Isusa. Jak dla mnie nie chodzi tu o imię jak Daniel, Jezekiel, Ramiel a u znaczenie Emma-nouEl czyli Gott Mit Uns
Samo imię może oznaczać że Stwórca jest z nami i po naszej stronie natomiast od Szaula po resztę chwastów uczyniono z Mesjasza- Boga

Staram się czytać (bądź wracać po latach) stare artykuły czy posty na forach i ten sposób jestem w stanie spojrzeć na stare rzeczy z innej perspektywy.
Tak samo widzę coraz więcej dowodów przeciwko Fałszywym apostołom, pasterzom, nauczycielom itp.
Jest coś co łączy osobników typu Szaul Ha Tarsi –
obnażają wiele elementów systemu NWO przekazując wiele prawdy. Paweł wielokrotnie obnażył obecną formę Chrześcijaństwa chociaż sam promował ukradkiem wiele dogmatów – ascezę, charyzmaty, uniwersalna miłość wiara itd. Icke natomiast odrzuca

Biblię i zachęca nas do kontaktu z demonem i promuje różne formy okultyzmu. Zwalcza ciemne aspekty satanizmu (drastyczne łamanie przykazanie miłuj bliźniego) ale promuje jasne aspekty satanizmu (wrózby).
Bestia także atakuje powolutku Babilon i Nierządnicę a ukrywa Nefilimów .

Prof. Walter Veith to jest całkiem inny gatunek ale atakuje KRK (chociaż należy do kościoła ADS który włazi KRK do łózka) ale miesza w temacie Bestii z Otchłani promując teorię Sabatu w niedzielę jako znak bestii.
Pytanie czy jest to ignorancja na wskutek wieloletniej kontroli myśli przez ADS czy celowe błędy ?

 

Okazuje się że imię Isus jest pochodzenia nie greckiego a… Hebrajskiego a dokładnie Proto-Hebrajskiego/Starego-Hebrajskiego, mam na myśli język i alfabet Mojżesza.

Imię Izajasz (Isaias) znaczy zbawienie Pana (Salvation of the Lord).
Yah/Iah a w LXX końcówka -ias odnosi się do Pana (Kyrios) czy jak kto woli naszego Gospodarza. Pan w tym przypadku nie jest imieniem własnym a tytułem Stwórcy.
Izajasz/Isaias – znaczy zbawienie Boga/Pana

Mamy Is-aiasa i Isousa (Isus/Isos) a więc język Grecki to przeróbka j. Mojżesza a nie na odwrót.
https://basileia785.wordpress.com/2017/11/19/imiona-teoforyczne-oraz-ich-znaczenie/
Zebrałem wiele imion oraz nazw Biblijnych, oczywiście patrzę na większość jednym okiem dopóki nie mamy Biblii oryginalnej Aleksandryjskiej w alfabecie podobnym do Fenickiego.

Proroctwo Dotyczące Immanuela
Mateusza 1:21 / Izajasza 7:14
Czytałem sugestię że jest to diabelskie oszustwo sugerujące że Isus jest Bogiem. Otóż niekoniecznie to oznacza oszustwo. Pamiętam że Henryk dał się nabrać Talmudystom za nos szczególnie ostatnio odczuwam że Henryk bardziej posila się Tanachem niż Septuagintą.
Mamy owe imię zarówno w LXX jak i w NT, a NT nie licząc Pawła jest w niewielkim stopniu skażony.

Powstawiane słowa amen na zakończenie modlitwy, Alleluja, Piekło itd. to wstawki tłumaczy współczesnych a w oryginalnych greckich papierach mamy co innego.

Zauważmy że nawet Jan apostoł pisze pojedyncze słowa jak to określił w języku Hebrajskim, pytanie czy on kłamał myląc języki czy Talmudyści kłamali ?
W NT mamy pojedyncze słowa w języku Aramejskim oraz w Hebrajskim. Abaddon, Harmageddon, Immanuel, Mateusz, Jan nie są z pewnością nazwami Aramejskimi, także pudło.

Nie rozumiem ataków na proroctwo o Immanuelu. Wszyscy albo skupiają się na dziewicy albo bez żadnych dowodów uznają proroctwo za fałszywę – w takim przypadku to było by pierwsze/drugie fałszerstwo w Nowym Testamencie nie licząc Pawła i jego uczniów Barnaby, Marka, Łukasza.

Nie rozumiem także faryzejskiego podejścia do tego, a przecież ani razu Septuaginta nie nazywa Isosa Bogiem. Samo imię ImmanuEl znaczy Bóg z nami ale nie ma nic napisane że Isus stoi wyżej od Boga.

Gdyby to było imię Aramejskie, zrozumiałbym krytykę a tak mamy końcówkę El – osoba twierdząca że jest to imię Aramejskie, nie wie co mówi. Dla przykładu mamy wiele imion z końcówką El – Ramiel, Daniel, Reuel, Gabriel, Fanuel, Jezekiel,
Itacyzm wskazywałby na Immanuela, być może to jakiś wyjątek i mamy przez to Emmanuela ? Czy to aż takie istotnie ?
Proroctwa Immanuelu raczej że za Mesjaszem stoi sam Bóg.
Nic dziwnego że talmudyści siali zamęt nazywając Isusa samozwańczym Bogiem. Sam Isus nigdy powiedział co innego:

Ewangelia Jana 10:
(29) Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca.

(30) Ja i Ojciec jedno jesteśmy

(32) Odrzekł im Isus: Ukazałem wam wiele dobrych uczynków z mocy Ojca mego; za który z tych uczynków kamienujecie mnie?

Specjalnie wkleiłem wers 30. Ludzie jak przekazują ten wers. Można na jego podstawie wywnioskować że mamy Trójcę. Zacytuj poprzedni wers i dwa następne. Haha!

A teraz najlepsze:
(33) Odpowiedzieli mu Żydzi, mówiąc: Nie kamienujemy cię za dobry uczynek, ale za bluźnierstwo i za to, że <strong>Ty, będąc człowiekiem, czynisz siebie Bogiem.</strong>
(34) Odpowiedział im Isus: <strong>Czyż w zakonie waszym nie jest napisane: Ja rzekłem: Bogami jesteście?
</strong>

Tak więc proroctwa o Immanuelu wcale nie są skażone i nie mówią nic takiego że Isus jest Bogiem. Fałszywy Trop, oparty na Tanachu.
No tak, jeśli coś w Proroctwach nie pasuje do naszej koncepcji to musiał to sfałszować diabeł.

Czemu mało kto czepia się tego, a Septuaginta używa w pierwszym wersie imienia Jakuba ?

Księga Izajasza 42:(1) Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Natchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo. (2) Nie będzie krzyczał ani wołał ani nie wyda na zewnątrz swojego głosu. (3) Trzciny nadłamanej nie dołamie ani knota gasnącego nie dogasi, ludom ogłosi prawo. (4) Będzie On światłością i się nie zniechęci, zanim nie wyda wyroku dla ziemi, a w Jego imieniu narody będą pokładać nadzieję,

42:1 <strong>Jacob is my servant</strong>, I will help him: Israel is my chosen, my soul has accepted him; I have put my Spirit upon him; he shall bring forth judgement to the Gentiles.

——————–

Izajasza 7:(14) Dlatego sam Pan da wam znak; oto dziewica pocznie w łonie i urodzi syna, i będziecie go nazywać Immanuelem.
Mateusza 1:(23) Oto dziewica pocznie i porodzi syna, i nadadzą mu imię jego Emmanuel, co znaczy: Bóg z nami.
Izajasza 8:(8) I wedrze się do Judy, zaleje i wzbierze, będzie sięgać aż do szyi, a rozpostarte jego skrzydła pokryją na całą szerokość twój kraj, o Immanuelu!

 

 

 

……

Ps. W Septuagincie słowo ”Megiddo” nie istnieje

2 Księga Królewska 23:
23:29 And in his days went up Pharao Nechao king of Egypt against the king of the Assyrians to the river Euphrates: and Josias went out to meet him: and Nechao slew him in <strong>Mageddo </strong>when he saw him.

23:30 And his servants carried him dead from Mageddo, and brought him to Jerusalem, and buried him in his sepulchre: and the people of the land took Joachaz the son of Josias, and anointed him, and made him king in the room of his father.

———
Chciałbym niedługo uzupełnić ten artykuł oraz Dzieje Tomasza, i przebrnąć przez Pisma Łukasza, nie twierdzę że jestem nieomylny i nigdy nie kłamię, każdy człowiek kłamie, nie ma ludzi bez grzechu!

Jeżeli chodzi o Septuagintę to korzystam z :
https://www.ellopos.net/elpenor/greek-texts/septuagint/
http://ecmarsh.com/lxx-kjv/
http://ccat.sas.upenn.edu/nets/edition/

A tutaj Księga Daniela po angielsku, wersja Teodocjona i LXX, warte sprawdzenia:
http://ccat.sas.upenn.edu/nets/edition/40-daniel-nets.pdf

 

 

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.