Wpis Nr. 26 – Syryjska Peszitta I Jej Potencjalne Wpływy

 

Postanowiłem co nieco naskrobać w osobnym wątku na temat Biblii Syryjskiej

Na sam początek:

Peszitta (syr. „prosty”, „powszechny”, w odróżnieniu od przekładu syro-heksaplarnego) – przekład całej Biblii na język syryjski. Jest odpowiednikiem łacińskiej Wulgaty. Przekłady Starego i Nowego Testamentu na język syryjski mają odrębną genezę i czasy powstania. Przekład ST powstał prawdopodobnie już w II wieku n.e., kiedy chrześcijaństwo zaczęło grać istotną rolę na pograniczu rzymsko-partyjskim w Edessie i Adiabene.

Był i do dzisiaj jest oficjalnym przekładem chrześcijan syryjskich. Przekład NT ma całkowicie inną, dużo bardziej skomplikowaną historię.

Kolejność ksiąg Starego Testamentu jest zupełnie inna niż w Biblii hebrajskiej, Septuagincie, czy Wulgacie. Księga Jozuego jest w Peszitcie księgą siódmą gdyż szóstą w kolejności jest Księga Hioba występująca tu zaraz po Pięcioksięgu. Tekst ST zasadniczo biorąc jest zgodny z tekstem masoreckim (poza wyjątkami, jak np. Księga Hioba).

Według rozpowszechnionej w XIX wieku opinii Nowy Testament Peszitty w odróżnieniu od przekładów starosyryjskich reprezentuje tekst bizantyjski. Jednak dokładniejsze badania wskazały, że tekst ewangeliczny Peszitty tylko w połowie reprezentuje tekst bizantyjski (30% tekst zachodni).

W Ewangelii Marka znajduje się wielka liczba wariantów starosyryjskich[1]. W innych partiach Nowego Testamentu udział tekstu bizantyjskiego jest mniejszy.

Nie zawiera charakterystycznych dla standardowego tekstu bizantyjskiego Łk 22,17-18 i Pericope adulterae (J 7,53-8,1)[2]. Tekstów tych nie zawierają również najstarsze rękopisy bizantyjskie.

Przekład ST został oparty na wersji tekstu hebrajskiego, której dziś nie znamy. Jego dwoma cechami charakterystycznymi są: staranność w oddaniu tekstu w poprawnym języku syryjskim (w odróżnieniu np. do skrajnej dosłowności obserwowanej w targumach czy przekładzie Akwili), tendencja do wyjaśnienia nieścisłości, ukonkretnienia wieloznaczności tekstu hebrajskiego[3]. Odrzuca się dziś powszechnie tezę o bezpośrednim pochodzeniu od aramejskich targumów. Niektóre badania wskazują na prawdopodobną genezę żydowską: jakaś wspólnota „nie-rabinicznych” Żydów, która konwertowała na chrześcijaństwo, „przynosząc” ze sobą także Biblię[4].

Nowy Testament przełożono później. Nie był to całkowicie nowy przekład, była to rewizja przekładów starosyryjskich. Prawdopodobnie pochodzi od Diatessaronu Tacjana (koniec II w. n.e.), który miał ogromny wpływ na całe syryjskie chrześcijaństwo aż do V w.

Ten znaczący wpływ jest widoczny m.in. w tzw. wersji Vetus Syra – przekładzie 4 Ewangelii z III w. na język syryjski (zachowanym w dwóch rękopisach z V w.). Oprócz tekst Tacjana istniały najprawdopodobniej jeszcze inne wczesne próby przekładu Ewangelii na język syryjski. Peszitta powstała w V w. i z zamierzenia miała przybliżyć powyższe wcześniejsze przekłady do oryginału greckiego.

Nowy Testament Peszitty stanowiły 22 księgi. Cztery krótkie listy powszechne (2 Pt, 2 J, 3 J, Jd) oraz Apokalipsa dodane zostały dopiero w VIII wieku.

Burkitt sądził, że przekładu Nowego Testamentu dokonał Rabbulas, bp Edessy[5]. Arthur Vööbus wykazał jednak, że w pismach Rabbuli tylko nieliczne cytaty biblijne są zgodne z Peszittą, ponadto wśród zachowanych dzieł z V wieku żadne nie cytuje Peszitty[6]. Oznacza to, że Peszitta powstała jeszcze później. Vööbus był zdania, że Peszitta powstała po śmierci Rabbuli, a stała się oficjalnym tekstem w Edessie w końcu V lub na początku VI wieku (dotyczy to tylko Ewangelii Peszitty)[7]. Pewnym jest tylko to, że przekład powstał przed rozłamem w Kościele Syryjskim (po 542 roku), ponieważ jest używany zarówno przez syryjskich nestorian i monofizytów. Niektórzy badacze twierdzą, że Peszitta NT to raczej efekt dłuższego procesu niż pojedynczej inicjatywy[8].

Peszitta NT stała się na początku VI w. podstawową nowego tłumaczenia, które już prawie dosłownie oddawało grecki oryginał, dokonanego z polecenia Filoksenosa z Mabbug (filokseński [syrph], niezachowany). To wydanie z kolei zostało użyte Tomasza z Harkel w VII w. to przygotowania jego tłumaczenia (wraz z podstawowym „aparatem krytycznym”), zachowanego do dziś i zwanego harkleńskim (syrh). Alternatywne wytłumaczenie historii tych wydań mówi o tym, że Tomasz jedynie wykorzystał tekst Filoksenosa i zaopatrzył go w swój aparat.

Drukiem po raz pierwszy została wydana w 1645 roku (Poliglota paryska). Po raz drugi wydana została w 1657 (Poliglota londyńska)[9].

 

 

PESZITTA – Biblia Syryjska 

 

Peszitta znaczy prosty, powszechny ale dla lokalnej społeczności Syryjskiej a nie całego Cesarstwa używającego Greki. Sanhedryn oczywiście znał Księgi NT a także listy swojego gnostyka – Szaula Z Tarsu.

Dziwne że przekład z II W. n.e zawiera oficjalnie tekst masorecki z VI lub X wieku – co najmniej, nawet Wulgata zawiera tekst talmudystów w takim razie co z tymi wcześniejszymi ? .

Aż do końca wieków średnich nie mogli się pozbierać i używano głównie Septuaginty oraz Wulgaty (a Wulgata zawiera elementy LXX oraz prośby faryzejskich naukowców = kolejny wynalazek z Rzymu).

Jak wiadomo Historia zawiera dużo prawdy jak i kłamstwa w taki sposób że ciężko odgadnąć co jest czym. Przekład syryjski to taka właśnie jedna niewiadoma.

Nie ma zbyt wiele dokumentów chrześcijańskich w czystym języku Aramejskim, nie licząc Sanhedrynu. Mamy setki papirusów w j. Greckim (nawet Rzymianie w tym Cesarz musieli znać grekę, dopiero później wypierano grecki).

http://www.zbawieniecom.fora.pl/nauka-a-biblia,9/peshitta,838.html Oczywiście Septuaginta czyli przekład Starego Testamentu, co nie zmienia faktu że Apostołowie pisali po grecku, nawet do Rzymu obłudnik Saul pisał po grecku.

Nie mówię że nie ma dokumentów w języku Aramejskim tylko że to był już język lokalny dla Idumejczyków którzy ten język przerobili na swój dialekt ”Hebrajski” tylko z nazwy.

William Norton, Angielski znawca jezyka Greckiego i Aramejsiego który odkrył że Aramejska Peszitta jest oryginałem NT. Czy to prawda ? Język Syryjski Peszitty jest dialektem Aramejskiego nazywanego w Septuagincie językiem Syryjczyków (ARamejczyków). Syria=Aram.

Jak ja to widzę. Większość papirusów NT posiadamy w języku Greckim. Wulgata czy ”Hebrajskie” teksty nie wchodzą w grę, a papirusy Peszity pierwsze pojawiły się około 2 wieku.

Logika wskazuje Greckie rękopisy były oryginalne i w tym języku pisał Mateusz, Jan, Jakub, Tadeusz itd. Saweł, Barnaba czy Marek również pisali po grecku. Chodzą słuchy że Łukasz używał najwięcej aramejskich zwrotów i bardzo możliwe że nad Ewangelią grupy Pawła, Łukasza, Marka, Barnaby pracowało kilka bardzo inteligentnych osób a nie jeden Paweł.

Inaczej mówiąc siedziała sobie grupa pod przewodnictwem takiego Pawła i kombinowali jak tu stworzyć antytezę dla nauk Krzewiciela. Z jednej strony mamy dowody na fałszowanie Biblii i a z drugiej strony nie mamy dowodów na to Nowy Testament został poważnie skażony (mam na myśli dzieła Apostołów).

Dwa czy trzy fragmenty z 2 Listu Piotra, 1 Listu Jana i końcówki Mateusza to późniejsze interpolacje dokonane przez nieuczciwych tłumaczy pragnących udowodnić za wszelką cenę trójcę.

Mamy jednak Syryjską Peszittę więc możemy porównać tekst Syryjski z Greckim. I Bardzo dobrze, tak jak mamy możliwość porównywania fałszerstw Tanachu z autoryzowaną Septuagintą. Może Peszita (NT) nie była tak masakrowana przez Tannaitów i Amoraitów którzy korzystali właśnie z tego przekładu NT, albo istnieje jeszcze więcej błędów…

W polskich przekładach Biblijnych mamy sporo błędów, słownych
* Jako ”plemiona” używa się słowa pokolenie, a jedno pokolenie to średnio 20-25 lat. Jakub czy Mateusz ie pisali o 12 pokoleniach (12×20 lat) a o 12 narodach.

Wcześniej dałem się nabrać na wyższość przekładów Protestanckich nad Kościelnymi, na szczęście na któtko kiedy zdałem sobie z sprawę z tego czym jest Pawłościaństwo.

Badając temat Septuaginty zauważałem najwięcej błędów w zażydzonej Biblii Warszawskiej, nawet ta Tysiątka jest lepsza pod względem tłumaczenia. W jednym tłumaczeniu kłuje w oczy imię Jahwe a drugim imiona: Jahszuah, Jehoszafat itd.
Im więcej przekładów zbadamy tym większe szanse na zrozumienie Pisma. Przekrętów dokonanych przez tłumaczy było sporo.
Najlepiej korzystać jednocześnie z dwóch przekładów na raz:
Tysiąclecia/Poznańska/ + Warszawska/Gdańska

Mamy jeszcze:
Biblię Lubelską, Paulistów, Warszawsko-Praską, Jezuity Wujka, Nową Biblię Gdańską,
Co ciekawe żydowskie tłumaczenia NT okazywały się jak dla mnie bardziej inspirujące od reszty. Zamiast słowa

Praktycznie żadna polska współczesna Biblia zawiera 1 Księgi Ezdrasza. Jest Księga Ezdrasza ale nie ma tej Pierwszej.

 

 

 

W Okresie 1600-1100 r p.n.e. Fenicja (dzieci Kanaanu) znajdowała się* pod berłem Egiptu
Z Chazarami już w w latach 579-590 (lata Hormizda IV) toczyło wojnę państwo Sasanidów

Rzeczywiście KJV pomimo bycia dobrym przekładem jest niestety oparta na Tanachu. Nowsze przekłady są w większym stopniu skażone.
Tanach czyli Biblia Faryzeuszy, Masoretów i tak dalej powinna być jak najszybciej odłożona na półkę albowiem aż do powstania Wulgaty cały starożytny świat używał greckiej Biblii z łacińską nazwą – Septuaginta. Nawet cesarze rzymscy musieli znać jeżyk Grecki bo jak na chłopski rozum Julek Cesar dogadałby sie z Kleopatrą.

Wulgata to oczywiście przekład pochodzący z Rzymu, lepszy od Tanachu chociaż obecnie to jeden i ten sam przekład i innym języku
Ciekawi mnie ciągle przekład syryjski nazywany Peszittą oraz Aramejski nazywany Targumami.

Z tego co widzę to Peszitta nie jest najgorszym przekładem, ale i nie najlepszym. Podejrzewam że istniały dwie Peszitty – jedna powstała przez twórców Talmudu, dla których język Syryjski i Aramejski to ten sam język. Septuaginta nazywa język Aramejski, Syryjskim. Ale druga Peszitta została stworzona przez lokalnych Chrześcijan Syryjskich ok. II wieku.

Atakuje się Biblie Króla Jakuba za używanie słowa ”Holy Ghost” czyli Duch Święty
Tylko że ”ghost” to ten zły duch (demon) a Spirit to dobry duch, dusza itd. Nie wiem jak to było z językiem angielskim w XVII wieku dlatego się nie wypowiadam.
https://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Spirit

Ale są jednak osoby które nie lubią LXX:
https://radtrap.wordpress.com/2012/06/24/septuaginta-lxx-jedno-wielkie-lgarstwo/

Strona zamknięta także radzę otworzyć (dla zainteresowanych) poniższy link:

https://www.proroctwa.com/podwazanie-septuaginty.htm

 

Stare, ale warto sprawdzić jakie ”dowody” się używa: satanizm Orygenesa i okultyzm w Aleksandrii. W Palestynie a nawet u Izraelitów także praktykowano okultyzm i jakoś spisano wiele świętych tekstów.
Zastanawiam się czy rzeczywiście jedynym dziełem Izraelitów była Biblia, czy nie prowadzili żadnych kronik czy pieśni pochwalnych itd. Bardzo dziwne…
Tak samo atakuje się księgi drugokanoniczne:
http://zbawieni.com/showthread.php?tid=135
Że niby Jezus nie cytował apokryfów..
A 1 Henocha, 1 Machabejska i Syracha, Tobiasza to co ? Chyba gdyby w Ewangeliach żywcem przepisano całe rozdziały…
http://www.dukhrana.com/peshitta/
http://www.kjv-only.com/peshitta.html

 

 

 

 

 

 

 

Syryjski język to dialekt języka Aramejskiego w Septuagincie nazywany językiem Syryjskim, proste nie 🙂

Wikipedia: Najstarszym przekładem Nowego Testamentu na język syryjski jest prawdopodobnie Diatessaron (Harmonia Czterech Ewangelii), dokonany przez Tacjana około 170 roku. Tacjan stworzył własny porządek chronologiczny, w niektórych miejscach radykalnie odbiegający od chronologii każdej z Ewangelii. Teksty powtarzające się zostały odrzucone, w efekcie czego Diatessaron stanowi 72% łącznej objętości czterech Ewangelii. Tacjan w największym stopniu wykorzystał Ewangelię Jana, w najmniejszymEwangelię Marka. 56 wierszy kanonicznych Ewangelii nie znajduje swoich odpowiedników w Diatessaronie. Pominięte zostały genealogie Jezusa, teksty mówiące o człowieczeństwie Chrystusa, Józef nie jest nazywany mężem Marii. Nie ma też Pericope adulterae (J 7,53–8,11). Reprezentuje tekst zachodni. Starotestamentowe cytaty są zgodne z tekstem Peszitty. Zachował się w przekładzie arabskim i łacińskim, w języku greckim zachowały się jedynie fragmenty[2].

Faryzeusze używali jednak języka aramejskiego gdyż bardzo im spasował a bardzo nie chcieli aby prawda o Mesjaszu wyszła na jaw. W Rzymie szybko plotki się rozniosły a wkrótce potem ”umarł” Piłat i cesarz Tyberiusz który według Tacyta miał zaprzyjaźnionego pomocnika w postaci poduszki i uroczej zabawy w postaci odbierania sobie tlenu i rozdawania ubogim…

Wyznawcy Kabały ustnej pisząc Talmud korzystali z przekładu Syryjskiego Nowego Testamentu. Obecna wersja jest oparta na judeo-aramejskim Tanachu i aramejskich Targumach.

Moim zdaniem istniały dwie wersje Peszity – jedna to Syryjska wersja Septuaginty a druga (ta którą nam się pokazuje) jest oparta na aramejskich targumach i tekstach proto-masoreckich czyli Edomickich.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wczesne_przek%C5%82ady_Nowego_Testamentu

Syria odegrała ogromną rolę w rozwoju Chrześcijaństwa, a Antiochia była ważnym ośrodkiem misyjnym. Peshitta zawierała pierwotnie 22 ksiąg NT a także miała wpływ na Biblię w języku Ormiańskim, Perskim.

Septuagintę później przerobił m.in. : Akwila, Symmachus, Teodocjon, Orygenes

Co ciekawe język aramejski to język używany przez Babilończyków był, a Rzym nazywany był też Babilonem. Teoretycznie mamy więc Babilon Mały (Język Aramejski) I Babilon Wielki (Na usłudze Nierządnicy czyli Rzymu)

Jeden z z trzech znanych żydowskich (Idumejskich) wrogów Septuaginty Akwilla Z Synopy, był uczniem rabina, tannanity Akiba Ben Josef.

Z pewnością kiedy lata jego życia przypadają (ok. 50-135) okres działalności apostołów, musiał więc wiele słyszeć o Isusie Z Nazaretu. Czym się jednak wsławił?

Wikipedia pisze:

”Przyczynił się do ustalenia ostatecznego kanonuBiblii hebrajskiej. Opowiadał się za wliczaniem Księgi Estery oraz Pieśni nad pieśniami do ksiąg biblinych. Zebrał prawo ustne, co dało podwaliny Miszny.

Był członkiem poselstwa żydowskiego do cesarza Domicjana. W celu ujednolicenia kalendarza liturgicznego oraz utwierdzania Żydów w wierze odwiedzał diaspory żydowskie rozrzucone w Azji Mniejszej, Babilonii, na Półwyspie Arabskim oraz w Egipcie.

Poparł powstanie Bar-Kochby oraz uznał jego przywódcę Szymona ben Kosbę za Mesjasza nadając mu również przydomek Bar-Kochba, co w języku aramejskim znaczy dosłownie „Syn Gwiazdy”[a]. Po klęsce powstańców został aresztowany, zginął śmiercią męczeńską. Wychował wielu uczniów m.in.: rabbich Meira, Nehemiaha, Jehudę ben Ilaja, Szymona ben Jochaja oraz tłumacza Biblii hebrajskiej Akwilę z Synopy, ale sam nie pozostawił spuścizny piśmienniczej.”

Przyczynił się on do ostatecznego ustalenia kanonu Tanachu (Septuaginty pewnie nie lubił). To on opowiadał się za dołączeniem Księgi Estery, Pieśni Nad Pieśniami do kanonu. Zebrał prawo ustne (zapewne talmud i kabałę) rezultatem tego są teksty rabiniczne czyli część Talmudu – Miszny

Akiba przyczynił się także do ujednolicenia kalendarza a także odwiedzał diaspory Edomitów. Popierał powstanie Bar-Kochby a jego przywódcę uznał za Mesjasza.

Szymon Bar Kochba oznacza w języku aramejskim Syn Gwiazdy

Po nieudanym powstaniu został nazwany przez rabinów Bar Kozeba – Syn Kłamstwa Twierdził że jest potomkiem króla Dawida a jego wujem jest Eleazar  Sam Akiba zginął śmiercią męczeńską….

Cały system rabiniczny zrodził się dopiero w czasach Chrystusa, w ST nie mamy nic o rabinach, synagogach, żydach, jarmułkach, koszerności itd.

Jak widzimy Księga Estery była wówczas także księgą deuterokanoniczną, ale system rabiniczny wyniósł tę księgę do rangi pełnoprawnego natchnionego dzieła w zamian wykopano 1 Księgę Henocha. Historia Estery wygląda na jakiś syjonistyczny dokument (być może i nawet większość wyolbrzymiono i wymyślono).

Innym znanym faryzeuszem, uczonym w piśmie był Gamaliel Starszy, członek Sanhedrynu! wnuk Hillela i nauczyciel… Pawła z Tarsu.

Pomimo drastycznego osądu Chrystusa nad ową dwulicową grupą, Łukasz tak oto pisze w swojej kronice o członku organizacji która zabiła właśnie osobę którą Łukasz podobno wielbi:

Kronika Łukasza Z Antiochii (Dzieje Apostolskie) 5:(34) W Radzie Najwyższej powstał jednak pewien faryzeusz, imieniem Gamaliel, nauczyciel zakonu, którego cały lud poważał, polecił usunąć na chwilę apostołów

Jak wiemy grupa Apostołów i Faryzeuszy stała po dwóch przeciwnych stronach barykady, tak jak obywatele i władze…

Biblię można porównać do pary butów. Stary Testament to lewy but a Nowy Testament to prawy but. Nikt nie przychodzi do obuwniczego by kupić tylko jednego. Zawsze bierze się parę nierozerwalną. Niestety ale taki podział Słowa Bożego jest błędny.

Kanon Biblijny podzielił jako pierwszy Meliton Z Sardes. W II wieku powstał po łacinie Kanon Muratoński.

Potwierdza to że cały kanon już w II wieku był dawno ustalony a podczas soboru w Nicei tylko zatwierdzono listy Pawła oraz zamieniono Paschę na Wielkanoc w tym wiele innych. Meliton nie uznawał Ks. Estery a Ks Ezdrasza i Nehemiasza traktowano wtedy jako jedną całość. Treny Jeremiasza były dodatkami do Ks. Jeremiasza. Ks. Mądrości została napisana najprawdopodobniej przez kaznodziei(ów) ku czci Salomona. Trwało wówczas przerabianie Septuaginty w Tanach według nieznanych kodeksów proto-masoreckich. Pawła do Biblii dorzuciła wpierw sekta Marcjona.

Podczas Soboru w Nicei nie ustalano kanonu gdyż główne zebrane tam osobistości potrafiły czytać pisać z powodu szybko rozprzestrzeniającego się szatańskiego średniowiecza pełnego prześladowań Biblijnych Chrześcijan oraz promocji niebiblijnych nauk jak na przykład że seks jest grzechem czy herezja czyśćca oraz ognistego piekła.

 

 

Reklamy

10 comments

 1. To że w podziemiach Watykanu są trzymane starożytne księgi itd to jest oczywiste – oni kontrolują Chrześcijaństwo i są za nie odpowiedzialni tak jak w Mekce i Medynie są odpowiedzialni za Islam.
  Zależy o jakich sekretach mamy na myśli bowiem panowie od New Age twierdzą że przechowuje papcio tam rzeczy które mogą rozwalić całe Chrześcijaństwo że niby Mesjasz miał dzieci z Marią Magdaleną a tak w ogóle nie istniał.
  Ja uważam że są tam przechowywane oryginalne księgi z dziedziny czarnej magii, kabały, Biblia w alfabecie Mojżesza i rzeczywiste listy Apostołów bo List Judy, Jakuba, Jana (1/2/3) i Piotra (2) o ile tylko fragment o Pawle jest dopiskiem.

  Odnoszę wrażenie że za tego typu atakami na NT u podstaw że Jezus jest mitem odpowiada zbrojne ramię miasta na siedmiu wzgórzach czyli Zakon Jezuitów.

  Już jeden były Kataloński ksiądz Llogarie Pujol napisał dzieło ”Jezus, 3000 lat przed Chrystusem”… i ma z tego mnóstwo kasy bo kieruje to do ludzi którzy nie znają w ogóle Biblii ani podstawowych tematów jak przyczyna Potopu, przymierze z Abrahamem, Izaakiem, Jakubem, Eksodus, Zakon Mojżesza, Królestwo Boże itd.

  Łatwo jest pokazać że Mesjasz jest podobny do jakiegoś Herkulesa czy innego Faraona, że Modlitwa Pańska jest podobna do czegoś innego
  Pytanie czy wszystkie te dowody są prawdziwe czy wymyślane i tworzone przez X lat.. W dzisiejszych czasach można zrobić mnóstwo tego typu ”dowodów”, zazwyczaj pokazuje się język hebrajski, alfabet Hebrajski i tekst hebrajski ST (Tanach) jako oryginał i nazywa się Izraelitów (Judejczyków)… Żydami…
  Nawet Gnostycy nie byli tak kreatywni jak dzisiaj nasi negatorzy Biblii, oni używali alegorii np. Jezus całujący M. Magdalenę oznaczało że Mesjasz wielbił Zofię (gr. Sophia czyli mądrość).

  Wracając do artykułu, kiedy widzę słowo ”Paweł” to już wiem że będzie nawijanie makaronu na uszy bo Paweł nie należał do 12 wysłanników Chrystusa a po drugie głosił rzeczy sprzeczne z Ewangelią Mateusza, Listem Jakuba i Apokalipsą Jana… świadomie.

  Prawosławni są bliżej oryginału NT napisanego po grecku oraz posługują się Septuagintą, a jest to najlepsze źródło Starego Testamentu. Nie oznacza to że ci ludzie są lepsi czy gorsi od nas, sąd Boży nie jest z wiary i wiedzy a z naszego postępowania.

  Chrześcijaństwo jako ”żydowska sekta” została założona właśnie przez Pawła i jego następców tzw. doktorów i ojców kościoła – Klemens I, Tertulian, Augustyn, Hieronim, Orygenes…. to oni podzieli Biblię na ST i NT pokazując że niby Prawo Boże zostało przybite do krzyża a w zamian mamy ewangelię wiary, nadziei, miłości, bredzenie językami, prorokowania.
  Isus głosił zaś dobre wiadomości o przyszłych rządach Boga na ziemi, inaczej mówiąc tłumaczył proroctwa ST które wypełnią się w przyszłości (bliżej niż dalej). Nie nauczał żadnych religijnych formułek, nie nakazał chodzić do kościoła, całować krzyży, poślady pastorów i księży, dawania na tacę, żadnych świąt czy procesji. Niewiele z tego znajdziemy w NT nie licząc listów Pawła.

  Paweł nauczał doktryny człowieka cielesnego i duchowego. Ten pierwszy polegał na pożądliwościach swego ciała (posiadanie dzieci, seks itd) oraz przestrzegał Prawa Mojżesza które według Pawła prowadzi do grzechu. Człowiek duchowy według Saula to taki który był na wyższym etapie wiary (wtajemniczenia) czyli dzielił na ludzi lepszych i gorszych podając dwie doktryny: jedna dla plebsu (cielesnych) a druga dla elit (duchowych).
  Tego Chrystus nie głosił.

  Warto uważnie czytać ewangelie nie zwracając w niej szczególnej uwagi na wszystko to, co nosi pieczęć zabobonnych wstawek wykonanych przez ich autorów, w rodzaju cudu w Kanie Galilejskiej, zmartwychwstania, gojenia, egzorcyzmów i zmartwychwstania samego Chrystusa, a skupić uwagę na tym co proste, jasne, zrozumiałe i wewnętrznie związane z jedną i tą samą myślą, — a następnie przeczytać chociażby uznane za najlepsze listy Pawła, aby z łatwością odkryć pełną niezgodę między światłą, wieczną nauką prostego, świętego człowieka Jezusa z praktycznym czasowym, miejscowym, niejasnym, poplątanym, górnolotną i podszywającą się pod istniejące zło nauką faryzeusza Pawła.

  Nie każdy jest w sposób uwierzyć w proste cuda Chrystusa ale w Pawła już wierzą i to jego listy się cytuje a nie np. Jakuba albo Jana
  Mówią że polegają na Chrystusie a cytują Pawła. Teraz zamiast promowania zniekształconego (Pawłowego) obrazu Isusa za pomocą inkwizycji, neguje się Mesjasza że niby mit, że to, że tamto…
  Ale w tym artykule jest jak dla mnie potwierdzenie że Mesjasz i Paweł to dwa odmienne światy, faryzeusz świadomie gmatwał i szkodził.

  Istota nauki Chrystusa (jak wszystko co prawdziwie wielkie) jest prosta, jasna, dostępna dla wszystkich i być może wyrażona jednym słowem: człowiek — syn Boga, — istota nauki Pawła jest sztuczna, ciemna i całkowicie niezrozumiała dla każdego wolnego od hipnozy człowieka.

  Mateusza
  5:(48) Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz, który jest w niebie doskonały jest.
  6:(7) A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie; albowiem oni mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani. (33) Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane.
  19:(16) I oto ktoś przystąpił do niego, i rzekł: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny?
  (17) A On mu odrzekł: Czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry, Bóg. A jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań.
  23:(9) Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim; albowiem jeden jest Ojciec wasz, Ten w niebie. (10) Ani nie pozwalajcie się nazywać przewodnikami, gdyż jeden jest przewodnik wasz, Chrystus.

  Mt: 15(14) Zostawcie ich! Ślepi są przewodnikami ślepych, a jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną.

  Pawcio nam mówi jedynie że Isus wyzwolił nas grzechu zaś Isus mówi że mamy przestrzegać przykazań a więc nie wiary a nasze dobre czyny.

  Istota nauki Pawła jest taka, że śmierć Chrystusa i jego zmartwychwstanie ratuje ludzi od ich grzechów i okrutnych kar od Boga ludziom za grzechy pradziadów. Jeśli podstawą nauk Chrystusa jest to, że głównym i jedynym obowiązkiem człowieka jest wypełnienie woli Boga, czyli miłości do ludzi, — to jedyną podstawą nauki Pawła jest, że jedynym obowiązkiem człowieka jest wiara w to co Chrystus swoją śmiercią odkupił i zmył grzechy ludzi. Jeśli według nauk Chrystusa nagrodą za przeniesienie swojego życia w duchowość jest radosna wolność świadomości połączenia z Bogiem, to według nauk Pawła, nagroda dobrego życia jest nie tu a w przyszłości, po śmierci.

  Były dwie grupy zarówno w czasach Chrystusa jak i w czasach dynastii Machabeuszy – Judejczycy (Izraelici) i Idumejczycy (Edomici. Apostołowie i grupa Pawła. Ci drudzy bawili się w tajemne stowarzyszenia, tajemne nauki itd.

  Zarówno Judaizm jak i Chrześcijaństwo jako KRK, Protestantyzm itp to twory fałszujące słowo Boże. Historia Biblijna mówi że Izraelici byli narodem twardego karku i z czasem stali się gorsi od narodów które wybili (degeneratów, zboczeńców, kanibali) z Kanaanu. To że Kanaan i Egipt jest dzisiaj pustynią jest wynikiem masowego odstępstwa od Prawa, mordy, grabieże, kradzieże…
  Jedna uwaga, Mojżesz nie był żydem a Lewitą i z Boską pomocą wyprowadzał 12 plemion Izraela a nie żydów. Żydzi to mieszkali po drugiej stronie jako Udumi, Edom ale dopiero w czasach końca imperium Seleucydów zmieszali się z Izraelitami którzy złamali święte prawo czystości rasowej. Rasizm ze strony Boga czy troska aby Izraelici zachowali czyste geny ? Czy ktokolwiek chciałby aby jego dziecko polskie mieszało się np. z Azjatom, Murzynem, Indianinem albo kimś kto ma od nas inne pochodzenie ? Czy raczej dba się aby swoi żenili się ze swoimi. Zresztą tamci Kananejczycy mieli bardzo skażone DNA o czym nas informuje 1 Mojżeszowa 6 oraz 1 Henocha.

  613 Przykazań w tym Dekalog dotyczył najpierw Izraelitów ale te 10 przykazań dotyczy całej ziemi:
  – Nie będziesz kradł, mordował, cudzołożył, mściwy, kłamał i wielbił fałszywe bóstwa itd. Masz szanować rodziców, osoby starsze i Boga.

  Żydzi nigdy nie zawierali przymierza z Bogiem, no chyba że przymierze Noego, Abrahama, Izaaka oraz Kaina i Ezawa. Bóg zawierał przymierze z Jakubem (Izraelem) jako wielkim narodem. Nowy Testament wcale nie neguje Prawa a nawet go zaostrza (5 rozdział Mateusza)

  No właśnie prawie wszyscy od Pawła chcą nam pokazać że żydzi (Edomici) to Izraelici którzy byli tacy od początku, że narod wybrany przez Boga zabił Boga. Tymczasem naród który wybrał sobie diabła zabił syna Bożego.
  Apokalipsa 2:9Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty, i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana.

  To Paweł nauczał dogmatu o Izraelu duchowym że w miejsce żydów jako Izraelitów skoczyli poganie, ale żydzi mają zbawienie w kieszeni. Tymczasem to 12 Plemion Izraela, którego trzonem są Słowianie nie utracili swojego statusu a jedynie świadomość tego kim są, a zlepka tychże Edomitów, Chazarów i ludów Kanaanu ukradło sobie tytuł narodu wybranego od swoich największych wrogów.

  Jeśli chodzi o Torę, Tora to jest zmasakrowany tekst Pięcioksięgu Mojżeszowego. Po zmartwychwstaniu Chrystusa ci Edomici zabrali się za fałszowanie cytowanego przez Isusa przekładu ST czyli Greckiej Septuaginty, usuwając wzmianki że to był właśnie Mesjasz. Tak powstał Tanach i cały ten trik zażydzania, że najwięksi wrogowie Boga i Izraelitów pozują na ekspertów Biblijnych.
  Dlatego mamy problem promowanie imion typu Jahwe, Jehowa, Jhwh, Jaszua bowiem ci falszerze czcili bóstwa Egiptu i Kanaanu. Oni imię Baala używali jako Pan (w domyśle nasz Pan Bóg).
  Twórcy najsłynniejszego tekstu ST w języku żydowskim, masoreci:
  wiki:Masoreci (hebr. ‏‎, czyt. baʽalé hammasoráh, „panowie tradycji”) –

  A dla Baala składano krwawe ofiary…

  Nie powinniśmy łączyć Izraelitów z żydami oraz Boga z religiami typu Chrześcijaństwo, Judaizm, Islam..

  Jezus nie był żydem a synem Boga, Dawid, Salomon byli Judejczykami.
  Samson siłacz był Danitą z pochodzenia. Jozue (Isus) był z plemienia Efraima, nikt nie mówił że to są zydzi a Izraelici z plemienienia ”…”

  Przedstawia nam się Eksodus albo jako fikcja albo opinię Egipcjan jako tę prawdziwą, ale czy Egipcjanie upokorzeni pokazali by byłych niewolników w pozytywnym świetle ? Nie! Zastosowali technikę Ad Hitlerum czyli pokazali Izraelitów jako starych, zdyszanych, hitlerowców.

  Pierwszy żyd powstał około 125. r. p.n.e. kiedy król Judy Jan Hirkan włączył obcych do swojego narodu za pomocą obrzezania, to wyjaśnia dlaczego ci obcy przykładają większą uwagę do obrzezki od prawdziwych Izraelitów – udają kogoś kim nie są.

  Niby promuje się prawdę, słowian itd ale kłamliwie łączy się obcy naród z narodem wybranym. Gorzej jeśli Słowianie są rzeczywiście narodem wybranym, oj wtedy się wszyscy zdziwią. Bóg zostanie wywyższony a kłamcy poniżeni. Wielcy obrońcy prawdy a mało kto mówi że Żydzi nie mają nic wspólnego z Izraelitami, garstka z nich to Judejczycy ale 10 plemion Izraela nigdy nie przepadło i to jest jedna z największych tajemnic na ziemi.

  Jak widać żydzi tam gdzie przebywali prędzej czy później robili wypad ale nie za wiarę a za tajne bractwa, konspiracje, malwersacje a Izraelici byli gnębieni za wiarę i waleczność (Bóg Honor Ojczyzna). Słowianie byli gnębieni za wiarę w Boga, honor i umiłowanie swojego narodu rodziny itd.

  Chrystus żydów raczej unikał
  Mateusza 10:(5) Tych dwunastu posłał Isus, rozkazując im i mówiąc: Na drogę pogan nie wkraczajcie i do miasta Samarytan nie wchodźcie.
  (6) Ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu Izraela.
  (7) A idąc, głoście wieść: Przybliżyło się Królestwo Niebios.

  Jednakże największym zagrożeniem dla żydów (Judejczyków) jest drugi żyd (Edomita) zaprzedany diabłu od stóp do głowy. My zaś powinniśmy przestrzegać przykazań i naśladować Mesjasza.

  5 Księga Mojżeszowa 23:(8) Nie gardź Edomitą, gdyż jest twoim bratem, i nie gardź Egipcjaninem, gdyż byłeś w jego ziemi obcym przybyszem.

  Z Gnostycyzmem itd. jest taka sprawa że oni odwracają wszystko do góry nogami. Religie głoszą jeszcze życie człowieka w niebie, reinkarnacje itd, tymczasem:

  Jak wiadomo Ziemia nie zostanie zniszczona a odnowiona
  Księga Psalmów 37:(29) Sprawiedliwi posiądą ziemię I zamieszkają w niej na wieki.
  2 ListPiotra 3:(13) Ale my oczekujemy, według obietnicy nowych niebios, i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość.
  (14) Przeto, umiłowani, oczekując tego starajcie się, abyście znalezieni zostali przed nim bez skazy i bez nagany, w pokoju.

  Biblia przewiduje wzrost bezprawia, destrukcji, wojen, klęsk żywiołowych, pastuchów, apatii i głodu słowa Bożego,

  Polubienie

 2. Czy Kain był pierwszym mordercą? Pierwszą żywą istotę ukatrupił Abel i spalił ją na stosie wmawiając, że to się podobało JHWH. Kain był poganinem, po naszemu wieśniakiem, który nie ma czasu na kombinowanie i tworzenie kłamstw jak się pracuje na roli. POGANUS – wieśNIAK, proszę sylabę NIAK przeczytać od końca. Czy pastuch Abel został zamordowany przez Kaina? Raczej zabójstwo zostało sfingowane z premedytacją! To Abel jest diabłem, jego imię na to wskazuje! DI-ABEŁ – nie widać diabła tylko ABEŁ ale polski przymiotnik pokazuje tę sprytną tajemnicę. DI-ABEL-SKI. Żeby było jeszcze śmieszniej to Abel po hebrajsku tak się nie nazywał. Miał na imie HEB-EL, gdzie EL jest boskim przyrostkiem, dodawanym do wyrazów pochodzenia żydowskiego np. skob-el, dysz-el, zed-el, burd-el, cyngi-el, Izra-el etc. Od sylaby HEB powstał HEB-RAJ i HEB-RAJCZYCY. To pastuchy zawsze mieli dużo wolnego czasu na struganie fujarek i wymyślanie kłamliwych opowieści.

  https://pl.wikisource.org/wiki/Encyklopedja_Ko%C5%9Bcielna/Abel

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Kainici

  https://pl.wikipedia.org/wiki/El

  https://en.wiktionary.org/wiki/paganus

  Hej!

  Polubione przez 1 osoba

 3. 1) * Aby zrozumieć o co w tym wszystkim mniej więcej biega trzeba poświęcić trochę wolnego czasu na przeglądanie przeróźnych blogów, filmów, forów itd. Na początku natrafiamy przeważnie na bzdury dotyczące UFO a później jest albo lepiej albo gorzej. Większość alternatywnych antysystemowych gwiazd przedstawia nam problem a nie pokazuje rozwiązania i mało kiedy przedstawia swoją wizję rzeczywistości. Nie wyjaśniają zwyczajnie DLACZEGO jest jak jest..
  Jedni mówią o szatanie a atakują Boga Biblijnego. Uznają coś takiego jak satanizm (czyli wierzą w szatana tj. że Fosfor i inne zbuntowane anioły jak najbardzej istnieją pod nazwą Archonci, Annunaki, Kusmity, Bogowie) a Boga nie uznają ? Niech przedstawią nam swojego Boga czy zakładają że nie ma Boga ale jest Szatan i ci co wsześniej wyminiłem ? W Takim razie kto stworzył/jak powstaci ci Annunaki/Archonci ? Poprzez pączkowanie ?! To oczywiste że musi początek i koniec (Telos).
  Czy jest jakieś starożytne pismo nie licząc Biblii oraz Koranu, Talmudu, Awesty które wyjaśnia rzeczywisty cel człowieka no i dlaczego z ziemi robi się piekło a obiecuje Niebo chociaż Bóg obiecuje Niebo na Ziemi ?
  Pierwsza i Druga Księga Henocha mocno niszczy jahbelską propagandą ukazując niezwykłą mądrość Stwórcy. Dlatego w miejscu 1 Henocha podmieniono przerobioną Syfonistą Ks Estery.

  2) Czytałem trochę na temat Jerozolimy jako Babilonu czy też wielkiej dzifki. No cóż Jerozolima w przeciwieństwie do Rzymu nidgy nie władało Europą itd.
  Wyjśc z Babilonu może niekoniecznie odnosić się wyłącznie do KRK, jak dla mnie chodzi o wyjście z Chrześcijaństwa i szukania Boga Najwyższego na własną rękę bez pomocy instytucji religijnych. Protestanci czy ŚJ także siedzą w Chaldei po czułki ponieważ albo wywyższają Pawła ponad Chrystusa albo Chrystusa ponad Boga albo słowa innego człowieka ponad Biblię.
  Wychodzisz z Chrześcijaństwa a nadal uznajesz niebiblijne dogmaty (Trójca), miliard lat stwarzania, Porwanie do Nieba, Całe Pismo Natchnione,
  Proroctwa mówią jednak że owa symboliczna Kobieta zostanie zniszczona w ciągu jednego dnia że aż się będzie kurzyło.
  Autor 1 Listu Piotra użył enigmatycznego słowa Babilon gdzie aktualnie przebywał, możliwości jest wiele:
  Podejrzewam że list ten napisał Marek a po śmierci kamyczka spierdzielił wraz z jego papirusami do Aleksandrii. Babilon znaczy albo Rzym albo Jerozolimę a to żależy od tego gdzie zginął Piotr – w Rzymie jak głosi legenda czy w Hierozolimie gdzie znaleziono jego grób. Możliwe że specjalnie tak zagmatwano abyśmy nie mogli powiązać Babilonu z Rzymem.
  Apokalipsa Jana 18:4 mówi raczej o wydarzeniach które dopiero mają się wydarzyć a Rzym ma więcej krwi na rękach niż Jerozolima. Nie twierdzę że jest to całkiem kłamliwa nauka, zachęcam do przeczytania starego arta Loży Bez Tajemnic ”Tajemnica Wielki Babilon”. Po filtracji okazuje się że są tak w skrócie dwie potężne organizacje:
  Ci pierwsi kontrolują tych drugich, a drudzy pracują dla pierwszych. Ci drudzy mogą brać udział w niszczeniu tych pierwszych

  Wielka Prostytutka + Wielki Babilon = Cywilizacja Łacińska = Oś Rzym-Londyn-Waszyngton, od biedy dodajta se Paryż-Madryd-Berlin (państwa katolickie). Banki były zakładane w Ojropie przez Krzyżowców tj. Templariuszy.

  Behemoth (Bestia) = Jerozlima jako nierządnica ukrywa właśnie ich, to są np. Chasydzi, Tannaici, Amoraici, Masoreci, Starożytny Egipt i Kanaan, świat przedpotopowy. Druga Fala (The Second Wave).
  Jest jest Trzecia Siła (The Third Force) i to już są szatanowie i demony.

  3) * Co do Nowego Roku,
  Nowy Rok według kalendarza Izraelitów (Lunarnego) rozpoczynał się około Kwietnia. W tym okresie było święto Pashy (nie jestem pewien czy przed czy po czy w trakcie).
  Poganie czczący Saturna składali ofiary dla Heliosa 25 grudnia – to był szczyt ich demoralizacji ale dzisiejszy ”Nowy Rok” to 21 grudnia według tamtych kalendarzy.

  4) http://4.bp.blogspot.com/-WkwKXTIKLe0/U6yItBbYr1I/AAAAAAAAATM/VeKK4ySsM04/s1600/niebezpieczne_znaki.jpg

  Nie ze wszystkim z tym się zgadzam.
  Chrześcijaństwo… wszystko jest pogańskie a nie widzą ile rzeczy Pawłościańskich jest niezgodnych z Biblią.
  Krzyż to symbol Solarny (Heliosa), Swastyka to krzyż.

  (5)

  6)

  7) * Pierwszym ludzkim killerem był Kain.

  1 Mojżeszowa 4:
  (2) Potem urodziła jeszcze brata jego Abla. Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę.
  (3) Po niejakim czasie Kain złożył Panu ofiarę z plonów rolnych;
  (4) Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej i z tłuszczu ich. A Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę.
  (5) Ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał; wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze.
  (6) I rzekł Pan do Kaina: Czemu się gniewasz i czemu zasępiło się twoje oblicze?
  (7) Czyż nie zgrzeszyłeś, skoro słusznie o tym wspomniałeś, ale nie słusznie tego nie rozróżniłeś? Bądź spokojny, tobie będzie on uległy, i ty będziesz panował nad nim.
  (8) Potem rzekł Kain do brata swego Abla: Wyjdźmy na pole! A gdy byli na polu, rzucił się Kain na brata swego Abla i zabił go.

  Podobnie powinno być w najwierniejszym przekładzie Septuaginta LXX.

  Głownym problemem Kaina była zazdrość. Przy okazji widać że wegetarianizm wcale nie jest taki lepszy od mięsożerstwa.

  (H)Abel był pastuchem a Kain rolnikiem czyli już Bóg ukazał przyszłym pokoleniom jakie życie powinni wieść aby żyło się dobrze. Izraelici byli narodem pasterzy i rolników – proste chłopy. Natomiast Edomici trudnili się wyzyskiem, pokręconą logiką i podwójną moralnością. Do dzisiaj to robią ponieważ Żydzi to mieszanka tychże Edomitów, Kananejczyków, Chazarów (połączenie Hetytów, Edomitów, ludów Tureckich, Mongolskich etc.)
  Pierwsza zasada Żydzi a Izraelici to całkowicie odmienne ludy i ST nie mówi o żydach a o Izraelitach nazywanych wcześniej Hebrajczykami (od H(Ebera)). Dla obcych Egipcjan czy Amorytów (Hammurabi) to byli Habiru.
  Druga zasada Bóg nie nazywa się Jahwe, Dżehowa, JotHaWuHa itd. Gdyby tak było mielibyśmy pełno tego imienia w Nowym Testamencie tymczasem te tytuły (przymioty) Boga: Jewe, El-Elyon, El Sadda, Sabaoth (Zastępów), Adon to są rzeczowniki albo przymiotniki określające Boga i dlatego zostały przetłumaczone na Grecki prawidłowo na Bóg, Pan, Wszechmocny, Najwyższy, Zastępów.

  W Islamie na przykład jest 99 atrybutów Boga Islamu, Allah czy raczej Illah, Al-Lah, Elah znaczy Bóg ale cechy ”Boga Koranu”, ”Boga Biblii”, ”Boga Talmudu”całkowicie się różnią i w kierunku cech a nie rzekomego imienia bym oscylował.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/99_atrybut%C3%B3w_Allaha
  Większość posiada na początku Al czyli Biblijne El to znaczy Bóg.

  Aniołowie posiadali imiona z końcówką El podobnie prorocy

  Polubienie

 4. Witam ponownie.

  ,,7) * Pierwszym ludzkim killerem był Kain.”

  Masz rację ale mnie nie chodziło o pierwsze zabójstwo człowieka, tylko o pierwsze zabicie żywej istoty, którą zabił Abel czyli: owca, baran, jagnię, kozioł, koza, koźlątko, cielę – Biblia tego nie precyzuje.

  ,,Na początku natrafiamy przeważnie na bzdury dotyczące UFO a później jest albo lepiej albo gorzej.”

  Czy to są bzdury?

  GOREJĄCY KRZEW.

  PRZEMIENIENIE PAŃSKIE – GÓRA TABOR. Czym przylecieli na spotkanie, Mojżesz i Eliasz, istoty niematerialne?

  Czy to była zwykła fantazja autora, malującego święty obrazek?

  A tutaj?

  Na rosyjskich ikonach też jest masa dziwnych elementów ,,wystających” z nieba.

  Nie wiem czy to znasz?

  https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://www.davidjackson.info/voynich/2015/05/04/ok-so-what-script-did-kircher-mean-in-his-1639-letter/&prev=search

  http://www.davidjackson.info/voynich/2015/05/04/ok-so-what-script-did-kircher-mean-in-his-1639-letter/

  Hej!

  Polubione przez 1 osoba

  • Sorry że tak późno ale wordpress oznaczył ten komentarz jako spam i zwyczajnie go nie zauważyłem.
   Praktycznie przez cały tydzień będę mocno zajęty i nie będę miał kiedy dokładniej sprawdzić powyższe linki.
   W piątek być może zacznę,
   Elo!

   Przy okazji ułożyłem ciekawą teorię dotyczącą słowa ”Historia” Historyja, Istoria
   Według oficjalnych słowników:
   History Wikionary:
   From Middle English, from Old French estoire, estorie (“chronicle, history, story”) (French histoire), from Latin historia, from Ancient Greek ἱστορία (historía, “learning through research, narration of what is learned”), from ἱστορέω (historéō, “to learn through research, to inquire”), from ἵστωρ (hístōr, “the one who knows, the expert”), from Proto-Indo-European *weyd- (“see, know”). Compare story.

   Po polsku:
   (1.1) nauka zajmująca się badaniem przeszłości; zob. też historia w Wikipedii

   Istoryja: (1.1) st.pol. historia, opowiadanie

   Jest słowo pochodzenia Grecko-Słowiańskiego. Grecy nie pisali ”H” dlatego w LXX nie ma imienia Henoch tylko Enoch.

   Ja widzę tak ten wyraz:
   Is – tak jak Isus czyli Zbawiciel
   Torya – coś torycznego (na właściwych torach)

   Tłumacząc wolno jest to Nauka Naprowadzająca Na Właściwe Tory, przekazująca prawdziwy przebieg wydarzeń. Tora czyli pięcioksiąg to pismo z zakresu Prawa, Dziejów. Zbawienna Nauka Dotycząca Naszej Przeszłości

   Te właśnie przykazania w niej zawarte dają Zbawienie na podstawie ich przestrzegania.
   To skąd dogmat o usprawiedliwieniu z samej wiary albo Negacja Starego bądź Nowego | Testamentu skoro Chrystus wyraźnie odwoływał się do ksiąg prorockich a nawet potwierdził aktualność Przykazań wraz z Dekalogiem!

   Z Piątku:

   —————–
   Aż do bodajrze XVII wieku pisano po łacinie Iesvs, Ivlivs, Tibervs. Inaczej mówiąc zamiast u pisano literę v

   Coś w tym jest że Złoto… to zło a Złodziej tworzy złe dzieje.
   Zółty to kolor Słońca a dla słońca Ra/Heliosa itd.

   Teologia – Theos + Logos = Nauka O Bogu/Nauka Boża
   Ontologia – czyli On + To + Logia. Nasuwa mi się jedno zdanie… on to gdy dobrolnie wydał…. Ontologia jak dla mnie może oznaczaczać On czyli jego. To Jego Nauka ? Ontos czyli coś w rodzaju To be, ja jestem itp.

   Co do tamtego arta, Illyria to dzisiejsza Albania.
   https://en.wikipedia.org/wiki/Illyrian_languages

   Może coś jest na rzeczy i tak przeczuwam że Alfabet Illyryjski oraz Etruski jest spokrewniony ze Słowiańskimi Runami.
   Cyryl i Metody dostosowali pismo słowian do alfabetu Greckiego i Łacińskiego.
   https://en.wikipedia.org/wiki/Glagolitic_script

   I podejrzewam że Głagolica jest spokrewniona z alfabetem Fenickim, inaczej mówiąc
   Alfabety: StaroHebrajski > Fenicki > Grecki (> Głagolica > Cyrylica) > Łaciński

   Tutaj coś znalazłem ale nie czytałem:
   http://kodeks.uni-bamberg.de/slavling/downloads/SK_IllyrianSlavicAlphabet.pdf

   Doczytałem tamten art gdzie język Chorwacki jest nazywany Illyryjskim, hmmm..
   72 Imion Boga może się odnosić albo do 72 narodów podzielonych po upadku państwa Nemroda albo do 72 demonów Salomona z Lemegetonu.
   Na tej liście jest Astaroth, Beith, Amon, Baal. Fajne imiona ale te demony lub upadłe demony to zawodowi kłamcy i na pewno nie dadzą człowiekowi niczego wielkiego w porównaniu do Stwórcy. Jeśli isnieją demony to musi istnieć ich wróg.

   Polubienie

 5. Witam ponownie.

  Widzę, że zainspirowałem Twoją Szanowną Osobę moimi ,,durnymi” pomysłami z literkami. Tak to już jest z EREMITĄ, który próbuje rozwiązać REBUSY i ZAGADKI tego porąbanego świata, a wszyscy bliscy i znajomi uważają go za kretyna, durnia lub szaleńca, więc postanowiłem poszukać gdzie nie pukają się palcem w czoło, pytając – po co ci to. Podobne problemy miał DZIEWIĄTKA, który twierdził, że z krewnymi i znajomymi nie ma o czym gadać. Skąd ta dziewiątka? Wymyślili Go JEZUICI i to od nazwy zakonu pochodzi imię Jezus.

  Greka, IESOUS XRYSTOS – pierwsze litery z imienia i przydomku tworzą rzymską liczbę IX czyli największą jedność albo wielką niewiadomą X.

  Próbowałem znaleźć etymologiczne wyjaśnienie, co oznacza słowo Chrystus i chyba znalazłem greckie słowo ZŁO-to z dodatkiem litery tau jako krzyż. ZŁO-tko, jak SŁONECZNE BÓSTWO RA, RE?

  ZŁO, ZŁO-ść, ZŁO-to, ZŁO-tówka, ZŁO-dziej, ZŁO-m, ZŁO-żyć, ZŁO-że, ŻŁO-bek, ŻOŁ-nierz i ŻÓŁ-ty koloru ZŁO-ta (w dwóch ostatnich przypadkach występują anagramy).

  Χρυσός – Xrys-T-os, gdzie grecki sufiks -OS, prawdopodobnie służył do rozpoznawania starogreckich wyrazów, tak samo jak łaciński -US czy hebrajski-jidysz -EL.

  https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CF%85%CF%83%CF%8C%CF%82

  Tłumaczenie na język polski.

  https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=el&u=https://el.wikipedia.org/wiki/%25CE%25A7%25CF%2581%25CF%2585%25CF%2583%25CF%258C%25CF%2582&prev=search

  Jest jeszcze taki symbol, który trzeba skojarzyć z horoskopem, gdzie znak RYB oznacza koniec i początek wszystkiego. Prawdopodobnie w tym czasie, gdy następuje znak RYB, Wielka IX pojawia się na Ziemi jako WIELKI INSPEKTOR, który robi porządek z CHAOSEM stworzonym przez ludzi.

  https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Ichthys&prev=search

  HISTORIA – ja to żartobliwie nazywam HISTERIĄ ale jest też odpowiedz na Twoją dociekliwość.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Polihistor

  W słowie HIS-TOR-IA widzę sylabę TOR jak TOR-A i SALVA-TOR MUNDI – czy to przypadek?

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Salvator_Mundi

  Postanowiłem dalej drążyć temat, bo coś mnie nie pasowało z literą T. Czemu ona zmienia się w D w słowach takich jak: SALVA-TOR – SALVA-DOR, PIOTR – PETER – PE-D-RO. A może TORA to DORA lub PAN-DORA PLUS PUSZKA?

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Pandora

  Jest też imię TEO-DORA i TEO-DOR, gdzie T(H)EOS oznacza BOGA, a DORA – DAR czyli DAR BOGA.

  https://wiadomosci.onet.pl/tablica/teologia-grnauka-o-bogu-od-theos-bog-logos-slowo-n,1666,270154,42317799,watek.html

  O tajemnicy litery H, symbolicznym znaku ryb, następnym razem.

  Hej!

  Polubione przez 1 osoba

 6. Witaj.

  Tłumacząc wolno jest to Nauka Naprowadzająca Na Właściwe Tory, przekazująca prawdziwy przebieg wydarzeń.

  Jest jeszcze coś magicznego i mało znanego!

  TOR-US – dwoistość rzeczy.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Torus_(matematyka)

  CAŁA PRAWDA JEST UKRYTA W KOLE.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawdzic_(herb_szlachecki)

  ON TEŻ POKAZUJE KÓŁKO, TYLKO NIKT TEGO NIE WIDZI. ,,BĘDĄ WIDZIEĆ I NIE ZOBACZĄ.”

  TO TEŻ SIĘ OPIERA NA DWOISTOŚCI RZECZY – KANAŁ LEWY I KANAŁ PRAWY.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Schizofrenia

  Hej!

  Polubione przez 1 osoba

 7. Dzięki takim dziełom jak 2 Barucha zdobywamy lepsze poznanie i pojęcie istoty Stwórcy oraz Jego wolę, większość ludzi nie ma o tym zielonego pojęcia a przecież głupi nie są.
  Nas nauczono słuchać – słuchamy mediów księdzy i tak dalej…
  Po pierwszym zdaniu połowa ucieka

  Jeszcze jedno,
  W Septuagincie Syryjczycy to są Aramejczycy i na odwrót
  Rodzaju 25:20 Abraam begot Isaac. And Isaac was forty years old when he took to wife Rebecca, daughter of Bathuel the Syrian, out of Syrian Mesopotamia, sister of Laban the Syrian.

  W TM mamy
  Padanaram zamiast Mezopotami

  W ogóle termin Syryjczyk czy Syria został ukłuty przez Greków i odnosił się do gwiazdy Syriusza. Ale że Septuaginta jest przekładem najwierniejszym z języka Starohebrajskiego tak Aramejczycy zostali nazwani prawidłowo Syryjczykami a Fud… Libią
  Izajasza 36:(11) Wtedy rzekł Eljakim i Szebna, i Joach do Rabszake: Zechciej rozmawiać z twoimi sługami po aramejsku, gdyż my rozumiemy, a nie rozmawiaj z nami po judejsku przed tym ludem, który jest na murze.

  Kiedyś musiałem sporo tego nazmieniać takie imiona Rabszake czy Hiskiasz to jest fikcja masorecka

  Jak wygląda ten werset w LXX ?
  36:11 Then Eliakim and Somnas and Joach said to him, Speak to thy servants in the Syrian tongue; for we understand [it]: and speak not to us in the Jewish tongue: and wherefore speakest thou in the ears of the men on the wall?

  W języku (staro) Syryjskim
  Natomiast ten
  https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_syryjski

  Ja bym powiedział że jest to późniejszy dialekt i nim posługiwało się lokalne Chrześcijaństwo na terenie Syrii a nie całego Cesarstwa…
  Inaczej prościej mówiąc
  Syria=Aram
  Aram=Syria

  Alfabety:
  Staro Hebrajski > Fenicki > Grecki > Łacina
  Staro Hebrajski > Septuaginta

  ??? > Tanach

  Nie znamy oryginału tekstów masoreckich, wiemy jedynie że Edomici porzucili swój język podobno podobny do Mojżesza na rzecz Aramejskiego czyli języka starożytnych Syryjczyków, i oni w tym nadal tkwią chociaż współczesny Hebrajski to jakaś dziwna mieszanka niestety nie znam się na tym języku, to jest chyba jakaś polityczno-artystyczna gwara 🙂

  Ale też wielu tak robi że jak nie ma wiedzy albo nie może udowodnić to zwala winę na szatana, na Pawła, na Watykan (jak brak dowodów na Lehię znaczy się kiedy taki zacny Lehita za dużo wymyśla a za mało opiera się na źródle)
  Już od dawna przestałem używać typowo Idumeo-Aramejskich nazw – czyli tych związanych z Talmudem i żydowskimi receptami
  Bardziej mnie ciekawią rzeczywiste czysto Aramejskie dzieła bądź Chrześcijańskie pisma Syryjskie jak Diatessaron itp.
  Oczywiście nie uznaje to za natchnione, na to trzeba sobie zasłużyć a nie wywyższać ponad resztę jak wielu mówi że było rzekomo 40 tajnych Ewangelii…
  Sprawdziłem wiele z tego co nam dane zobaczyć, to jest tak jak bym napisał książkę i za sto lat będzie ona wywyższona ponad Biblię.
  A eksperci wywyższają Ewangelię Judasza napisaną po potrzeby tamtejszej grupy religijnej a nie tam walki z prawdą, mieli swoją wersje prawdy a później kościół to wykorzystał oficjalnie się od tego odcinając.
  Jestem chyba jedyną osobą która jest w stanie przeczytać ”apokryfy gnostyckie” wyssać ciekawe elementy a jednocześnie dalej upierać się na swoim nie zostając ateistą czy mistykiem, ale może dlatego że byłem w stanie podzielić wszystko na kategorie a reszta dalej upiera się przy Pawle czcząc księgi jako bożka, 100% natchnienia nawet gdzie przemawiają padalce…

  Chciałbym zrobić maksymalnie 80 materiałów a następnie dać sobie spokój
  Nie chcę powielać innych materiałów, na przykład kiedyś czytałem sporo na temat Semiramidy… dzisiaj nie mam na to chęci
  Chciałbym być tylko takim swego rodzaju agentem Królestwa Bożego w przeciwieństwie do reszty pracujących dla interesów religii czy diabła
  To jak się człowiek tytułuje – nowonarodzony, Nazarejczyk, przebudzony… to nie ma największego znaczenia
  Liczy się przestrzeganie przykazań, tylko dla tych jest zarezerwowane życie na ziemi
  Liczy się także posłuszeństwo wobec Boga, nie wobec księży czy innych ”ekspertów”
  Niestety dużo ponownie narodzonych po odejściu z religii sami zamieniają się w księży – osądzają, potępiają, rozkazują, straszą

  Co ciekawe duża część ”wysoko uduchowionych” atakuje zwłaszcza Septuagintę (nie używając tej nazwy), Teonomii ale Pawła nie atakuje broniąc przy tym róźnych praktyk
  Odpowiedź jest prosta Prawo Boże zabrania kontaktowania z czarownikami i demonami
  Zrobiłem kiedyś o tym materiał, w tym także o Bretarianizmie… to jest typowe opętanie gdyż organizm zjada sam siebie
  Co innego jest Post (głodówka) a co innego niejedzenie od lat jak to robią pewni guru.
  Oczywiście są ludzie który mają te różne zdolności (jasnowidzenie) przypadkiem, nie wiem czy jest sens takich potępiać czy nie jest to aby poddawanie probie
  Ale jeśli taka osoba nadal to robi i jeszcze pogłębia wadę, bo niby skąd wielu tych ludzi umie robić sztuczki magiczni że ludzie padajają jak muchy ? Dary Ducha ? Jasne….
  Póki osoba się wyrwie z tego tak nadal tkwi w tym bagnie..

  Paweł ”apostoł” jest takim doskonałym przykładem Łowcy Dusz (catcher of souls – dosłownie łapacz dusz).
  Praktycznie działał w interesie elit Rzymu i Edomu, czyli zaatakował Prawo w bardzo inteligentny (pokrętny) sposób…
  Żaden znający proroctwa w tamtych czasach nie dałby się nabrać na interpretacje Pawła i Łukasza którzy między wierszami (głównie Łukasz) pokazali że jednak prawdę znają acz celowo kręcili.
  Kto dałby się nabrać ?
  Goje! Poganie! Giaurowie!
  Czyli ludzie zewnątrz nie znający Boga, znający za to bogów
  Argumentacja Pawła była nastawiona na zyski i kontrolę, do tego poglądy wobec proroctw… jak się okazało Paweł cytował również z dzieł które zostały wykreślone z kanonu i możliwe że napisał więcej listów – do Macedończyków, Laodycejczyków, Alexandryjczyków…
  Z tego powodu apostołowie skutecznie zdemaskowali Pawła, z czasem odrzucili go niemalże wszyscy w Anatolii (Azja Mniejsza) choć nie wiadomo czy chodziło tylko o prowincję Azja czy o teren praktycznie dzisiejszej Turcji…

  Szaul potrafił jednak skutecznie robić z siebie męczennika zrzucając winę na apostołów:
  Galacjan 6:(10) Jestem co do was przekonany w Panu, że nie inaczej myśleć będziecie; a ten, kto was niepokoi, kimkolwiek by był, poniesie karę.
  (11) A ja, bracia, jeśli jeszcze obrzezanie głoszę, za co jeszcze jestem prześladowany? Przecież wtedy ustaje zgorszenie krzyża.
  (12) Bodajby siebie uczynili rzezańcami ci, którzy was podburzają.
  (13) Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia; tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości.
  (14) Albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym: Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego.

  To jest ohydne!
  W dodatku Szaul jako jedyny promuje kult krzyża, jako jedyny wspomina o krzyżu jako symbolu śmierci….
  W wersecie 13 coś tam nawija o miłości, ale o jakiej ? Może być miłość przyjacielska, romantyczna, rodzicielska….
  Werset 14, a od kiedy Szaul nagle uznaje zakon ? Szkoda że pominął w tym Boga…

  Polubienie

 8. Ja nawet zapomniałem że w ogóle jakieś dziś jest święto ”państwowo-kościelne” , jakoś nie chce mi się tego pamietać…

  Ale są to również okazje by pokazać Bogu że jednak nie stawiamy na dogmaty, religie itp ale na Prawo.
  http://www.proroctwa.com/krolowa-niebios.htm

  Tak zwana Matkie Boskie, to niestety nic innego jak kult… hm, kiedyś było łatwiej odpowiedzieć a teraz ?
  Hislop przekazał jedną z interpretacji, a ja sądzę że za tym kultem Matki z dzieckiem kryje się coś jeszcze lepszego ale już poznanego.
  Hmm może do tego ?
  1 Mojżeszowa 6
  (1) A kiedy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi i rodziły im się córki,
  (2) Ujrzeli synowie boży, że córki ludzkie były piękne. Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli.
  (3) I rzekł Pan: Nie będzie przebywał duch mój w człowieku na zawsze, gdyż jest on tylko ciałem. Będzie więc życie jego trwać sto dwadzieścia lat.
  (4) A w owych czasach, również i potem, gdy synowie boży obcowali z córkami ludzkimi, byli na ziemi olbrzymi, których im one rodziły. To są mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni.
  (5) A gdy Pan Bóg widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe,
  (6) Smucił się Pan Bóg, że uczynił człowieka na ziemi i rozważał głęboko nad tym w sercu swoim.
  (7) I rzekł Pan: Zgładzę człowieka, którego stworzyłem, z powierzchni ziemi, począwszy od człowieka aż do bydlęcia, aż do płazów i ptactwa niebios, gdyż smutno mi, że je uczyniłem.
  (8) Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana.

  Oczywiście nie chodzi tu o atak na Miriam jak to robią w Babilońskim Talmudzie Edomici wymyślając przeróźne brednie, jednak te brednie są nieprzypadkowe – to jest kolejna konspiracja.
  A Paweł w liście do Rzymian 13 nakazuje by nie sprzeciwiać się żadnej władzy a skoro Sanhedryn to także władza…
  Nie ma konspiracji, nie ma spisków…
  A innym razem ten czarownik zarzuca apostołom właśnie konspiracje, dlaczego ?
  Bo nie rządzili, a Paweł stworzył Chrześćijaństwo które mocno trzyma w ryzach do dziś.

  Paweł bardzo rozleniwił ludzi, nauczono nas że ważna jest nasza wiara a nie nasza walka z dmonami,
  Sam pisał jednak w kabalistyczny sposób i prawdopodobnie wtajemniczeni znają rzeczywiste interpretacje tych listów jak z tym bogiem tego świata, a tacy jak Paweł uznają dwóch bogów – zły Bóg ST i dobry Bóg NT.
  2 Kor 4:4

  Goje mają myśleć że chodzi szatana, no ale Paweł oskarżał Boga za to że dał człowiekowi ciało/prawa.

  Generalnie większość ”ponownie narodzonych” szybko odrzuca ten kult i oddala się typowo katolickich nauk na rzecz… no właśnie żeby tylko nie z deszczu pod rynnę

  Osobiście nie sądzę że Matkie Boskie to jedymnie jakiś tam demon a…
  Kiedyś takie epifanie miały charakter bardziej demoniczny – manifestacje demonów czy sam upadły anioł się ukazywać
  Dzisiaj łatwiej jest zfabrykować takie coś poprzez hologramy czy ciekłe kryształy, metod jest sporo
  Tylko po co ?
  Przecież taki anioł czy cokolwiek innego nie przekazuje nic wartościowego, raczej słodzi jak w religiach uniwersalna miłość
  Zawsze jest ta sama śpiewka,
  – Uwierzcie we mnie
  – Nawróćcie się do matki kościoła, czyli znowu fałszywe nawrócenie
  – Wzmacnianie dogmatu piekła itp.

  Osobiście jestem raczej za tym aby śledzić mass media by sprawdzać i obserwować kiedy jesteśmy robieni w człona…
  Ludzie niestety wierzą we wszystko co im się powie….

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.