Wpis Nr. 59 – Okrąg Czy Kulka Luźne PrzemyśLenia I

 

 

 

 

5963021

 

1 Księga Henocha: 10:1-8

(1) Wówczas Najwyższy, Wielki i Święty odezwał się. Posłał Arsialaiura do syna Lamecha mówiąc mu: (2) „Powiedz mu w moim imieniu: ‚Ukryj się!’ Wyjaw mu nadchodzący koniec, albowiem cała ziemia zostanie zniszczona. Na całej ziemi nastanie potop i to, co na niej się znajduje, ulegnie zniszczeniu. (3) A teraz naucz go, jak ma uciec i jak jego potomstwo ma przeżyć na ziemi”. (4) Następnie Pan powiedział do Rafaela (Rafała): „Zwiąż Azazela za ręce i nogi i wrzuć go do ciemności. Otwórz pustynię, która jest w Dudael, i wrzuć go tam. (5) I rzuć na niego chropowate i ostre kamienie i przykryj go ciemnością. Niech tam przebywa na zawsze! Przykryj jego oblicze, żeby nie mógł widzieć światła (6) I żeby w wielki dzień sądu mógł być wrzucony do ognia. (7) Ożyw ziemię, którą zniszczyli aniołowie, i zapowiedz uzdrowienie ziemi, albowiem ja ożywię ziemię tak, że nie wszyscy synowie ludzcy wyginą z powodu wszelkiej tajemnicy, którą [aniołowie] dali poznać i nauczyli swych synów.  (8) Cała ziemia została zrujnowana nauką dzieł Azazela i jemu przypisz cały grzech!”.

1 Księga Henocha: 69-1-

(1) Jednakże po tym wyroku nadal będą przerażać i prowokować mieszkańców ziemi za to, że im to pokazali. (2) Oto imiona tych aniołów: pierwszym z nich jest Szernijaza, drugim Artakifa, trzecim Armen, czwartym Kokabiel, piątym Turiel, szóstym Ramiel, siódmym Daniel, ósmym Nukael, dziewiątym Barakiel, dziesiątym Azazel, jedenastym Armaros, dwunastym Batriel, trzynastym Basasael, czternastym Ananel, piętnastym Turiel, szesnastym Samsiel, siedemnastym Jedtarel, osiemnastym Tumiel, dziewiętnastym Turiel, dwudziestym Rumiel, dwudziestym pierwszym Azazel. (3) To są wodzowie aniołów oraz imiona setników, pięćdziesiątników i dziesiętników.

(4) Imię pierwszego jest Jekon (JKN). To jest ten, który zwiódł wszystkie byty anielskie. Sprowadził ich na ziemię i uwiódł ich przy pomocy córek ludzkich.

(5) Imię drugiego jest Asbeel. Ten podsunął zły plan świętym bytom anielskim i zwiódł je tak, że zanieczyścili swe ciała z córkami ludzkimi.

(6) Imię trzeciego jest Gadrael. Ten pokazał wszelkie śmiertelne ciosy synom ludzkim. On zwiódł Ewę i pokazał ludziom oręż śmierci: tarcze, pancerze i miecz do zabijania i wszelki śmiertelny oręż ludzi. (7) To z jego poduszczenia to wszystko przyszło na mieszkańców ziemi od owego czasu aż na wieki wieków.

(8) Imię czwartego jest Penemue. Ten pokazał ludziom gorycz i słodycz oraz wyjawił im wszystkie tajemnice wiedzy. (9) Nauczył ludzi sztuki pisania atramentem i [wyrobu] papieru. Przez to wielu poszło na manowce od dawien dawna aż po dziś dzień. [...]

(12) Piąty ma na imię Kasdeja. Ten pokazał ludziom wszystkie złe ciosy duchów i demonów oraz ciosy atakujące embrion w łonie [matki] tak, że następuje poronienie. [Pokazał też ciosy atakujące] duszę. [Pokazał im] ukąszenia węża i porażenia w południe, dziecko bestii zwanej „samiec” […]

(13) To jest zadanie Kesbeela, przyczyny przysięgi, który pokazał [przysięgę] świętym. Kiedy mieszkał na wysokości w chwale nazywał się Beka.

(14) On to powiedział świętemu Michałowi, że ma wyjawić mu tajemne imię, żeby mogli wspomnieć je w przysiędze, tak żeby ci, którzy wyjawili ludziom wszystko, co jest tajemne, zadrżeli przed tym imieniem i przysięgą. (15) Jest to moc tej przysięgi, bo ona jest potężna i mocna. Bóg przekazał tę przysięgę Akaego w ręce świętego Michała.

(16) Oto tajemnice tej przysięgi: dzięki Jego przymierzu […] jest trwałe. Niebo zostało zawieszone przed stworzeniem świata i pozostaje tam na wieki. (17) I Dzięki temu ziemia została założona na wodzie, i od sekretnych tajników gór przychodzą piękne wody, od stworzenia świata aż do wieczności. (18) Dzięki temu przymierzu zostało stworzone morze. Umieścił w nim piasek jako fundament z uwagi na czas gniewu i od początku stworzenia nie przekracza ono swoich granic.

(19) Dzięki temu przymierzu zostały ustanowione czeluście, które są stałe i nie ruszają się ze swojego miejsca od samego początku aż na wieki wieków. (20) Dzięki temu przymierzu słońce i księżyc dopełniają swego biegu i nie przekraczają danego im polecenia od [stworzenia] świata na wieki. (21) Dzięki temu przymierzu gwiazdy dopełniają swego biegu. Woła je po imieniu, a one odpowiadają mu od [stworzenia] świata na wieki. (22) Podobnie czynią duchy wody, wiatrów i wszystkich powiewów oraz drogi wszystkich grup duchów. (23) Przechowywane tam są spichlerze dźwięku gromu i światła błyskawicy. Przechowywane tam są spichlerze gradu, szronu, spichlerze mgły oraz spichlerze deszczu i rosy. (24) Wszyscy oni wyznają i składają dzięki przed Pan Duchów i śpiewają chwałę całą swoją mocą. Ich pokarmem jest dziękczynienie. Składają dzięki, wielbią i wysławiają imię Pan Duchów na wieki wieków. (25) Przymierze to mocne jest nad nimi i dzięki niemu czują się bezpieczni, ich ścieżki są bezpieczne, a postępowanie ich nie doznaje niepokoju. (26) Wielce się radowali, błogosławili, chwalili i uwielbiali, bo zostało im objawione imię Syna Człowieczego. (27) Zasiadł on na tronie swej chwały i cały sąd został dany Synowi Człowieczemu. Sprawi on, że grzesznicy przeminą i zostaną zgładzeni z powierzchni ziemi. (28) Ci zaś, którzy zwiedli świat, zostaną związani łańcuchami, zamknięci w miejscu ich zagłady, a wszystkie ich dzieła znikną z powierzchni ziemi.

(29) Odtąd nie będzie niczego zniszczalnego, bo na to Syn człowieczy pojawił się i zasiadł na tronie swej chwały, aby przeminęło i odeszło wszelkie zło. Słowo Syna Człowieczego będzie mocne przed Pana Duchów. To jest trzecia przypowieść Henocha.

 

 

Pytanie, czy żyjemy na globie ziemskim czy na dysku ziemskim a może na czymś innym ?

 

 

Albo Heliocentryzm:

 

 


 


 

 

Zdaje sobie z tego sprawę że nie każdy jest w stanie zrozumieć sens tematów jakie poruszam na tym blogu.
Większość wiedzy oraz opinii którą przekazuje zdobyłem w ciągu ostatnich kilku lat czytając różne blogi i fora czy oglądając różne filmy.

Nie zamierzam jednak być nauczycielem gdyż celem człowieka jest przede wszystkim wskazywanie innym drogi do Boga a nie do drugiego człowieka omylnego zresztą.

Staram się publikować mnóstwo informacji i często nie zastanawiam się nad osobami które czytają tego typu rzeczy po raz pierwszy ponieważ nauka oraz religie nie mówią nam praktycznie nic co jest dla człowieka najważniejsze i gdzie leży prawda.

Wiele rzeczy które opisuję tutaj jest absolutnie nie do przyjęcia dla ogółu społeczeństwa przez co nie spodziewam się tłumów wschodzących do tego internetowego pokoju. Z drugiej strony to nawet lepiej gdyż nie muszę się martwić o stratę zwolenników…

 

Większość osób na ziemi nie słyszała/ nie zna / nie wie że:

 • Chrystus czy Wybrany posługiwał się greckim przekładem starego Testamentu Septuaginta LXX
 • El, AlLah, Jewe, Jahwe, Theos, God, El-ohim Deus znaczy po prostu Bóg w różnych językach | Adonaj, Kyrios, Lord, Dominus znaczy po prostu Pan, Gospodarz. Dominus od dominacji z łaciny. Religie przerobiły słowo oznaczające Bóg i Pan na imiona własne dla swoich bożków np. dla Baala. Baal oznacza również Pana, ale jest to ”Pan” dla Kananejczyków. Jehowah według słownika Stronga oznacza Niszczyciela (Apollyona), Burzyciela, wielkiego mąciwodę. Najprościej mówiąc diabeł podszywa się pod Boga.
 • Pierwotnie posługiwano się całkowicie innym kalendarzem księżycowym gdzie rok zaczynał się w Marcu/Kwietniu.
 • Wielbienie obrazów, rzeźb, świętych, praktycznie modlitwa do wszystkiego po za Stwórcą jest grzechem bałwochwalstwa, łamaniem pierwszego przykazania. To dlatego Bóg mówi o sobie jako o Panu zazdrosnym bo nie odda nikomu tytuły Stworzyciela.
 • Zbawienie i sąd Boży na pustynii nie jest z przynależności religijnej a z naszego postępowania.
 • Dogmat Czyśća, Piekła jest nie oparty na słowie Boga a… diabła
 • Diabeł rzeczywiście istnieje, tak samo Bóg
 • Zło wynika z buntu…
 • Żydzi nie są potomkami Biblijnych Hebrajczyków, większość wedle wiele dowodów to potomkowie Edomitów, Kananejczyków, Hetytów i Chazarów, część z nich to jednak Izraelici z plemienia Judy i Lewiego.
 • Istnieje setki dowodów potwierdzających Biblijną historię.
 • Prawo Boże w tym Dekalog a konkretnie jego przestrzeganie jest gwarancją naszego życia wiecznego czyli nieśmiertelnosci, innej drogi nie ma. Inaczej mówiąc trzeba być dobrym człowiekiem.
 • Chrześcijaństwo jest praktycznie Pawłościaństwem, zamiast opierać się na słowie Boga i jego Syna – opiera się na naukach ludzkich jak samozwańczego ”apostoła” Pawła.
 • Większość osób ma gwarantowane zbawienie i życie wieczne!
 • W Biblii jest zawarta Ewangelia, dobra nowina o Wyzwoleniu narodu wybranego oraz ustanowienie przez Boga na ziemi Swego Rządu.

i wiele wiele innych….

 

 

 

 

Ostatnio pojawiło się sporo filmów na temat kształtu naszej ziemi, gdzie autorzy pokazują mnóstwo dowodów na to że ziemia jest płaskim dyskiem na przekór oficjalnej nauce i uniwerkom.

Nie zamierzam udowadniać słuszności Geocentryzmu czy Heliocentryzmu bo najzwyczajniej w świecie… to nie jest moja specjalność i nie chcę nikomu namieszać w głowie ”dowodami”. Dla mnie każdy dowód może wydawać się dobry aby udowodnić jedną z teorii.

Zajmę się jednak tym tematem od strony logicznej, pisemnej, filozoficznej.

Dla zainteresowanych tematem ”Płaskiej Ziemi”, nie zamierzam nikogo nawracać na Heliocentryzm, Geocentryzm, Niebocentryzm, Płaskocentryzm… zachęcam przede wszystkim do Teocentryzmu tj. Bóg w centrum naszego życia 🙂

 1. http://www.zbawienie.com/plaska-ziemia.htm
 2. http://www.zbawienie.com/przyczyny-klamstwa-o-ziemi-kuli.htm
 3. http://www.proroctwa.com/satelity-nie-istnieja.htm
 4. http://www.angelfire.com/planet/apokalipsa/geocentryzm.htm
 5. https://obserwatorczasowkonca.wordpress.com/2016/06/01/plaska-ziemia-czy-da-sie-temu-zaprzeczyc/
 6. [[https://obserwatorczasowkonca.wordpress.com/2016/06/01/plaska-ziemia-czy-da-sie-temu-zaprzeczyc/amp/]] BEZ KOMENTARZY sam artykuł
 7. http://zbawienie.forumotion.com/t5-plaska-ziemia-czy-mozna-tej-teorii-zaprzeczyc
 8. http://www.zbawieniecom.fora.pl/sekcja-priorytetowa,29/plaska-ziemia-czy-mozna-tej-teorii-zaprzeczyc,2079.html
 9. https://liksar.wordpress.com/2017/02/12/hermetyzm-starozytny-heliocentryzm/
 10. https://liksar.wordpress.com/2016/05/31/plaska-ziemia-czyzby-swiat-oszalal/
 11. https://liksar.wordpress.com/2017/01/07/heliocentryzm-masonski-bunt-przeciwko-stworcy/
 12. http://testingtheglobe.com/bible.html
 13. https://aplanetruth.info/2016/08/21/the-ultimate-flat-earth-map-collection/
 14. [[http://www.atlanteanconspiracy.com/2015/08/200-proofs-earth-is-not-spinning-ball.html]] po Angielsku, E. Dubay
 15. [[https://planetruthblog.files.wordpress.com/2015/11/jesuit-copernicus.jpg]]
 16. [https://vimeo.com/251618681] | Dość ciekawa audycja która skłoniła mnie do zaprzestania zajmowania się tematem kształtu ziemi

Zbiór różnych filmów o PZ:

 1. [[https://youtu.be/im4Ba_xkSh4]] Większość osób wierzy w daną doktrynę chociaż nie podaje żadnych dowodów, zwyczajnie w coś wierzy bo mu powiedziano ale sam tego nie sprawdził…

 

 

Czy ta współpraca między Papciem a Nasa nie wydaje się być dziwna ?

Przecież według Nasa Septuaginta to mity pastuchów, świat powstał w wyniku wielkiego wybuchu a człowiek powstał ze skały miliardy lat temu na drodze samoczynnej ewolucji w kierunku boskości.

Chrześcijan traktują niczym religijnych fanatyków, ateistów jako wielce oświeconych a przedstawiciela (oczywiście uzurpacyjnego) ponad miliarda ludzi dookoła dysku ?

Chrześcijan czyli ludzi za to że w coś wierzą albo w coś nie wierzą i Boga można opluwać a na papcia nie wolno nic już powiedzieć ?

Przedstawicieli Buddyzmu, Islamu czy Zoroastryzmu już na takie dyskusje honorowe się nie zaprasza no chyba żeś papa to wtedy Nasa zachowuje się jakby miejsce najwierniejszych wierzących praktykujących katocholików.

Po co im papa skoro błogosławić może każdy, a może Papa jest szefem i przemawia do swoich poddanych czyli wszyscy odgrywają przed nami teatrzyk ?

Czy może jednak ten ateizm jest dobry tylko dla mas a wtajemniczeni są bardzo zainteresowani co się wyprawia na górze oczekując nadejście Chrystusa…. Kosmicznego w postaci planety Nibiru czy bogów Sumeryjskich jako Annunaki ?

 

Film usunięty

Ten sam film ale z polskimi napisami!

 

 

 

 

 


Jak wiadomo Geocentryzm oznacza że ziemia jest w centrum zaś Heliocentryzm oznacza że wszystko wibruje wokół Słońca czyli Heliosa.

Kult Solarny czyli Heliolatria jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych form pogaństwa, oddawanie czci przyrodzie (panteizm) oraz ”bogom” czyli demonom, upadłym aniołom itd.

Swoje poszukiwania powinniśmy rozpocząć od czytania ”oficjalnych” informacji nam przedstawianych, następnie posłuchać strony przeciwników i zwolenników :

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kult_solarny

Bóstwami solarnymi byli m.in. Tammuz, Horus, Amon-Ra, Mitra, Sol, Szamasz i słowiański…. Swaróg.

 

Wielbiciel nauk Pawła, Luter swoją wypowiedzią pokazał że w jego czasach Heliocentryzm był powrzechnie nieuznawany.

Luter o głupcu :”Ludzie dają posłuch jakiemuś astrologowi, który usiłował wykazać że to Ziemia się kręci, a nie niebiosa czy firmament, Słońce i Księżyc… Ów głupiec pragnie wywrócić do góry nogami całą astronomię”.

Większość antycznych i średniowiecznych mówiło (Jordanes, Klemens Rzymski, Marcin Luter) iż ziemia okręgiem jest.

Jordanes, Getica:  Okrąg całej ziemi jest zamknięty tak samo, jak zamieszkałe są liczne wyspy na Oceanie: na wschodzie, na Oceanie Indyjskim Hippody i Jamnesia, które są wypalone słońcem i zupełnie opuszczone, ale przy tym bardzo duże.

 

Według Biblii ziemia (ja to tak rozumiem) że na płaski dysk typu frisbee nałożono kopułę/półkulę/firmament typu garnek.

Słońce zaś panuje dniem a Księżyc nocą. Tradycja rabiniczna również promuje ziemie piłkę, a Biblia mówi o okręgu. Luter co prawda wyśmiewa Prusa, ale sam głosił równie groźne herezje w kwestii Prawa Bożego.

 

Teorię Teorię i jeszcze raz Teorię współczesnego kultu Heliosa rozpropagował pruski mnich niejaki św. Mikołaj Kopernik wraz z wydaniem swego ”arcywielkiego” dział pt. ”Obrotach Sfer Niebieskich”

Jeśli ktoś szuka dzieła Kopernika, cała księga dwujęzyczna (Łacina/Polski] około 700 stron dużo waży w pdf’ie:

https://books.google.pl/books?id=QklRAAAAcAAJ&pg=PR38&dq=kopernik+ksi%C4%85g+szes%C4%87&hl=pl&sa=X&ved=0ahUKEwiyx9_C-5DVAhVKKpoKHcRiC8IQ6AEIIjAA#v=onepage&q=kopernik%20ksi%C4%85g%20szes%C4%87&f=false

http://biblioteka.kijowski.pl/sredniowiecze/kopernik%20miko%E5%82aj%20-%20pisma%20wybrane.pdf

https://pl.wikisource.org/wiki/O_obrotach_cia%C5%82_niebieskich/Miko%C5%82aja_Kopernika_Przedmowa

 

Nicolae Copernicus: ” Pierwsza i najwyższa ze wszystkich jest sfera gwiazd stałych, która siebie samą i wszystko obejmuje, i dlatego jest nieruchoma, jest zaś tym tłem wszechświata, do którego ruch i położenie wszystkich innych gwiazd należy odnosić. A chociaż są tacy, którzy mniemają, że także ta sfera odbywa pewne ruchy, my jednak przyczynę takowego złudzenia wykażemy rozważając ruchy Ziemi. Poniżej tej sfery znajduje się najodleglejsza spośród gwiazd błędnych, Saturn, w trzydziestu latach kończący swój obieg, następnie Jowisz, przebywający swoją drogę w dwunastu latach. Potem planeta Mars, w dwóch latach krąg swój przebiegająca. Czwarte z kolei miejsce zajmuje doroczny okrąg, na którego obwodzie znajduje się, jak rzekliśmy, Ziemia wraz z kręgiem Księżyca, jakoby z epicyklem. Na piątym miejscu znajduje się Wenus z obiegiem dziewięciomiesięcznym, a wreszcie szóste miejsce zajmuje Merkury, dokonywający swojego obiegu dookoła Słońca w przeciągu osiemdziesięciu dni.

W pośrodku zaś wszystkich rozsiadło się Słońce. Któż bowiem w tej najwspanialszej świątyni potrafiłby pochodnię tę umieścić w innym a stosowniejszym miejscu, jak w tym, skąd wszystko razem mogłaby oświetlać? Bo też i trafnie zowią je niektórzy latarnią świata, inni jego duszą, a inni rządcą, Trismegistos bóstwem widzialnym, Sofoklesowa zaś Elektra wszystkowidzącym. Tak więc zaprawdę, Słońce jakoby z królewskiego tronu zawiaduje czeladką gwiazd dokoła niego
krążących. Także Ziemi nie brakuje posługi, mianowicie Księżyca, który – jak mówi Arystoteles w traktacie o zwierzętach – posiada z Ziemią znaczne powinowactwo. Wśród tego Ziemia zapłodniona bywa przez Słońce i wzbogacana plonem corocznym. W takim
rozmieszczeniu ciał niebieskich dostrzegamy zadziwiającą symetrię świata, jako też pewien harmonijny związek pomiędzy ruchem planet a rozmiarami ich dróg, jakiego w inny sposób nie można by znaleźć. Pilnie rozważający te rzeczy snadno spostrzeże, dlaczego ruch wprost lub wsteczny okazuje się większy u Jowisza aniżeli Saturna, zaś mniejszy aniżeli u Marsa, a znowu większy dla Wenery i Merkurego, że takie przeinaczanie się ruchów28 występuje częściej u Saturna niż u Jowisza, a jeszcze rzadsze u Marsa i Wenery aniżeli u Merkurego.”

 

Co z tego że wielbiciel Heliosa, Kopernik i Galileusz byli w indeksie ksiąg zakazanych…. razem z Mickiewiczem, Rejem, Kalwinem, Talmudem, Wolterem, Owidiuszem, Nicollo Machiavelli, Dantem Alighieri, Biblią. Taktyka prosta wrzucamy wszystko do jednego wora, tak wyrzucono z Kanonu wiele ksiąg cytowanych przez Mesjasza i apostołów jak np. 1 Księga Henocha i księgi Machabejskie.

Nie zamierzam wgłębiać się w życiorys i pochodzenie Koperka bo to nie ma sensu…

Kopernik i inni także byli Jezuickimi wychowankami.

Przecież uniwerki przed rozbiorami nie były głównie masońskie  a jezuickie (katolickie), to oni palili kroniki np. Długosza za to że mówiły o Grunwaldzie itd.

Przykładowo Kronika Prokosza, Kagnimira i jeszcze inne. Prokosz (Prohor) to postać historyczna i nawet na Wikipedii jest o nim a jedyna Antyteza to opinia oszusta i fałszerza dokuMendów niejakiego Lelewela.

Warto zauważyć że dopiero w okresie Oświecenia czyli Iluminacji po hiszpańsku Alumbrados (znowu pan Inigo Loyola) zaczęto perfekcyjne niszczyć Słowiańską przeszłość, pochodzenie od Izraelitów dawno zatajono więc nadeszła kolej na wcześniejsze nazwy Słowian – Scytowie, Sakowie, Kimerowie, Sarmaci, Germanowie, Wandalowie…. abyśmy nie pomyśleli że to my jesteśmy tym wyjątkowym ludem.

Mamy więc wierzyć jednej opinii bez dowodów Lelewela, masona i fałszerza dokumentów?
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prohor

Albo wierzyć w oszustwa Einsteina chociaż Tesla nam pokazał że był on zero-Steinem.

Dalej mamy Darwina małpoluda, Freunda zboka, i Newton czarnoksiężnika na dokładkę:
http://wolna-polska.pl/wiadomosci/isaac-newton-zlodziej-rachunku-rozniczkowo-calkowego-2014-07
Newton chyba także kontaktował się z Jezuitami i był kabalistą.
Jednym z pierwszych ApolloCentyków:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Arystarch_z_Samos
https://pl.wikipedia.org/wiki/Seleukos_z_Seleucji

Czciciele Słońca czyli Heliosa, nawet niektórzy Muzułmańscy astronomowie akceptowali kult Heliosa.

W Starożytności i nawet w diabelskim antychrześcijańskim Średniowieczu akceptowano ogólnie Geocentryzm.

Arystarcha oskarżano nawet o bezbożność. Gorzej sprawa wygląda z Galileuszem który grał niezłą dla nas komedię.

On jako ten dobry i pokrzywdzony upokarza złą i niedobrą Inkwizycje w domyśle Psy Pańskie złego ”jaszczura Jahwe”’. Ale czy naprawdę Kościół był zawsze za Geocentryzem czy po prostu zrobiono z takich Galileuszy męczenników aby mieli oni większą wiarygodność ?

Czy rzeczywiście Galileusz powiedział zdanie które wszyscy znają ”a jednak się kręci” ?

https://pl.wikipedia.org/wiki/Galileusz

Warto czasem czytać oficjalne informacje np. z dzienników aby wiedzieć mniej więcej o co biega.
A ten Indeks Ksiąg Zakazanych ? Co to za indeks na którym znajduje się razem Talmud i Biblia ?
Tak naprawdę to nigdy nie odrzucili baśni Prusa Kopernika, prusa więc ani Polaka ani Niemca, ale ”potępiono” Galileusze za rzekome nieposłuszeństwo. Ale cóż w ciągu pół millenium można było dobrze opracować całą historię ze skutkiem wepchnięcia Heliosa bocznymi drzwiami.

Nawet twierdzą że można uznać Heliocentyzm dlatego że Biblię trzeba czytać Alegorycznie a dosłowność jest błędem i dlatego w Kościołach omija się Objawienie Jana szerokim łukiem tak samo Księgi Prorockie.

Jak już z Biblii to tylko listy Pawła, Dzieje i Ewangelia Łukasza, czasem Listy i Ewangelia Jana, oraz streszczony Pentateuch nazywany w zażydzony sposób Torą bo używa się Tanachu a nie LXX.

Większość dowodów na kształt ziemi to głównie domysły, wśród jednych i drugich jest sporo agentów np. niektórzy pokazujący że ziemia=okrag puszczają bokiem ataki na Isusa, Nowy Testament itd.

Możliwe że kiedyś oficjalnie jedna z tych rzeczy zostanie obalona a Apollyon jakoś musi się ujawnić ”ukarać” anielskich kolegów z branży. O Ufo za dużo się mówi przez co szanse maleją i nie każdy wierzy kosmitów. Mamy jeszcze cywilizację podziemną (Agarthe) też bardzo logiczna, współgra z Biblia jeśli Agartha to Tartar.

A sam Apollyon (Apollin) mógł być Aleksandrem III lub Antiochem IV albo dwoma postaciami w różnym okresie czasu. Wcześniej sądziłem że Aleksander to Helios a Antioch to Apollin ale dowodów nie mam.

Aniołowie w końcu mają wiele zdolności jak zmiana kształtu (okultyści dlatego ściemniają o reptilianach czyli o Aniołach), dawanie objawień i ożywianie posągów. Przecież te wizje MaRyjne i płaczące posągi to sztuka technologiczna a czasem zbuntowany Anioł ukazujący się jako Magma Mater. Ale wielu woli wierzyć w ogromną moc demonów… a postać ukazują się jako Maria jest potężnym aniołem oszustem.

Jeżeli diabeł jest w stanie oszukać nas za pomocą objawień maryjnych to czy nie jest w stanie zajść jeszcze dalej ?

 

 

 

LEGENDY

Poważnym problemem ludzkości jest wiara w..

– Legendy (jako wielcy bohaterowie) typu: Hitler, Lenin, Stalin, Bergolio, Trump, Pol Pot, Neron, Pavelić, Pius XII Mao, papieże, Churchill, Loyola, Freund, Einstein, Sabbetai Ćwi, Kopernik, Galileusz itd

Większość osób wypromowanych na supermanów to albo kłamcy albo oprawcy.
Lenin – żyd, chazar, syjonista, dostawał mnóstwo kasy na rozwalenie Caratu Moskiewskiego…

Ante Pavelić to zbrodniarz chorwacki o którym mogłeś nigdy nie usłyszeć, podobnie na temat bałkańskiego obozu Jasenovac. Zapewne znasz wersję gdzie to Serbowie są przedstawiani w negatywnym świetle.  

Einsteina panteistę wypromowano, aby zatuszować prawdziwego bohatera i Słowianina – N. Tesla. Einstein był niemieckim chazarem znającym Talmud i [chyba] Toledot Jeszu. Stanowi on wręcz filar Nasa i całej tej religii/ideologii Darwinizmu.

Podobne słowa do Nasa w ”hebrajskim” to Nasza (czyli oszukiwać) oraz Nahasz (czyli Ofis/Serpent).
http://biblehub.com/hebrew/5375.htm
http://nieracjonalista.blox.pl/2005/06/Wierzenia-religijne-Alberta-Einsteina.html
A Freunda, zboka i sekciarza wypromowali naziści na zasadzie antytezy (krytykowali go). W USA natomiast został nazwany geniuszem (biedni ci naukowcy którzy uważają kompleks Edypa za coś normalnego). Einsteina także naziści wypromowali…krytykując go.

”Jestem głęboko wierzącym ateistą.” – Albert Einstein
”Ani w życiu prywatnym, ani w moich pracach nigdy nie ukrywałem, że jestem zdeklarowanym niewierzącym.” – Z. Freund

Oraz inne ciekawsze cytaty, które znalazłem

Odrobina filozofii skłania człowieka do ateizmu, ale zagłębianie się w nią przywraca ludzki umysł religii. – Autor: Francis Bacon
Diabły to anioły, które się zeświniły z pychy. – Piotr Pawlukiewicz
”Bóg karze nie człowieka, ale grzech”. = norweskie przysłowie.

Żyd Einstein nienawidził Boga, i za to go wielbią.
Kopernik także nie lubił Boga, i za to go Jezuici sowicie wynagrodzili sławą…
Ciężko jest jednak znaleźć ich prace w języku polskim (Kopernika znalazłem), tylko dlaczego ich prace są aż tak niedostępne ?

Przecież powinno się ich dzieła masowo produkować niczym Main Kampf podczas II W.Ś jeśli to tacy nieomylni uczeni!

Ateiści czyli religijny fanatycy, który wierzą w coś czego nie są w stanie udowodnić.
Ludzie ci nie mają nawet żadnego wsparcia ani celu życia. Człowiek który wie o Bogu, przynajmniej trzyma się jakiś wyznaczonych reguł pomimo tego to chrześcijanie jako pierwsi zaakceptowali Darwinizm, Nowy Kanaan, Krucjaty i wojny. Dając się zepchnąć do mniejszości religijnych chociaż jest ich najwięcej (dotychczas).

Tacy żydzi, ateiści, hinduiści, okultyści mają więcej do powiedzenia od chrześcijan. A przecież Biblia to także księga naukowa poparta dowodami spisana na papier.

Sam kiedyś myślałem że jestem agnostykiem (nigdy nie byłem Ateistą, zawsze wiedziałem że to głupota).
Jedyne co odciągało mnie od Boga, to… kościoły a konkretnie obłudne postępowanie zakonnic, dewotów i księży. Zawsze czułem że jest coś z tym nie tak, za dużo było tego Pawła którego czasem krótkie zwroty nieświadomie powtarzałem (wiara, nadzieja, miłość), ale nie miałem wystarczającej wiedzy aby zrozumieć przyczyny tego całego bałaganu.

Ciekawe linki Tesla vs Ein-stein (Bóg vs diabeł).
http://muki.salon24.pl/559532,eter-tesli-kontra-einstein
http://bianka.juneo.pl/2015/01/19/tesla-wiedzial/

N. Tesla twierdził że otrzymał od Boga dar i był przede wszystkim za pokojem a Einstein był syjonistą czyli był za wojną.

Dziwny jest fakt odrzucenia eteru (Boga) przez tych naukowców (nieuków) głównego nurtu (ścieku) chociaż wiadomo że Eter istnieje.

Z pierwszego linku: ”Oczywiście że Eter istnieje, dowodem oczywistym i nie niezaprzeczalnym jego istnienia jest przenoszenie fali elektromagnetycznej przez kosmos a nie przenoszenie dźwięku, czyli fali akustycznej.”

Za życia Tesla był znieważany i ośmieszany, a teraz okazuje się że miał rację, i to on będzie ostatecznie zwycięzcą tak samo jak Bóg który PRZYSIĄGŁ niejednokrotnie na swoje święte imię iż zainterweniuje ponownie w dzieje świata sprzątając cały bałagan po wrogach Boga. Teraz także jest Bóg ośmieszany, coraz bardziej wyraźnie to widać.

PS. Tesla wymyślił radio, żarówkę, światło, promienie X, Motory, Lasery, pilot zdalnego sterowania i wiele wiele innych. A Co wymyślił Einstein ?

Haarp i latające spodki to prawdopodobnie także skradzione dzieło Tesli.
Oprawców typu Stalin łatwo było wywalić z piedestału, ale nie wszystkich.

Obecnie filary nauki takie jak Freund, Kopernik, Darwin, Einstein są praktycznie świętymi dla nałuki

W kwestii naszego Austriackiego ”przyjaciela” (Freund) możemy zahaczyć o wątek sekty Frankistów, Sabbarian – kabaliści. A także o wątek ludobójstwa Ormian i roku 1666. Okazuje się że Turcją wcale nie rządzą rdzenne ludy Tureckie. A kto wie czy sami Turcy są tego samego pochodzenia co inne ludy ”tureckie”. Skoro Izraelici doczepili się synów Gamera i Jowana, to co z problem dla Idumejczyków zmieszanie się synami Heta i Togarma.

Tak jak Kain i Abel, Izaak i Ismael, Jakub i Ezaw. Jeden brat chce dorównać drugiemu. Tak więc ”Czerwoni” zazdrościli ”Walczącymi Z Bogiem”. Zarówno jedni jak i drudzy mieszkali na obcej ziemi. Ezaw nie był jednak specjalistą od budowania imperiów własnymi rękami – pasożytnictwo i życie z miecza.

Stosunek do rolnictwa i lichwy całkowicie deklasuje roszczenie zbioru Edomitów, Chazarów, Mongołów itd, jako 12 plemion Izraela.

Natomiast Słowianie, Celtowie, Skandynawowie, Hellenowie …. to co innego!
W starożytności ludzie byli chyba o wiele mądrzejsi z mniej wypranymi mózgami – przynajmniej nie głosowali na te same partie.

Nasa to swoją drogą największa czarna dziura pochłaniająca miliony monet a z zamian nam daje sztuczną nadzieję kolonizacji kosmosu i możliwość wibrowania z zielonymi ufiakami na Aresie (Marsie) patronowi wojny..

 

Większość nazw tych Księżyców, itd. to większość grafik komputerowych albo malarskich interpretacji.

Mają one nazwy znanych osób, nawet i ludzi oddanych Bogu bo przecież nie wszyscy Gnostycy żywią nienawiść do Boga oraz nie wszyscy ludzie i założyciele kościoła byli Gnostykami tylko nauki np. Piotra przykryto naukami Pawła itd.

Oficjalnie podpierają się Bogiem a wobec ludzi są dwulicowi – typowy faryzeizm.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kratery_ksi%C4%99%C5%BCycowe_wed%C5%82ug_%C5%9Brednicy
Kopernik też oficjalnie uchodził za księdza, pisał o Jezusie itd ale pisał o Plane-tach.

Planety układy Heliocentryczne są nazwane na cześć starożytnych bóstw

Według tego nauczania w centrum jest Słońce czyli Helios, kult Solarny w innym opakowaniu.

 

 • Sol czyli Helios czyli Słońce.
 1. Merkury czyli Hermes albo Thoth, Nabu, Paweł ? Patron złodziejstwa, wyzysku, nieuczciwości, kłamstwa i wiedzy tajemnej. Posłaniec boguf. Jego dzień to środa
 2. Wenus | Afrofyta, Astarte, Isztar, Wenus, Lucyfer którą to czcił np. Julek Cezar. Patron(ka) wolnej miłości bez zobowiązań, zboczeń czyli walka z seksem z miłości i z Bogiem na całego. Jej albo jego dzień to piątek
 3. Ziemia albo Gaja, rodzaj żeński, jako jedna z wielu jesteśmy na jednej z wielu planet ale jakoś nikt nie potwierdził w 100% życia na Marsie
 4. Mars czyli Ares, Nergal albo, Mors to śmierć czyli jest to patron wojny, śmierci, okrucieństwa, niesprawiedliwości, czerwoności, nikczemności, braku sumienia, katów, oprawców, pysznego kultu wyglądu fizycznego za pomocą sterydów. Marzec – od Marsa który był nazywany morsem czyli śmierć. Ares jako odkrywca brązu i żelaza. Ares wielbiony był przez dzwięki broni i trąb. Marzec był pierwszym miesiącem dla rzymian. Według Egipcjan Ares to Pyroeis (ognisty, czerwono-żółty) a dla Macedończyków (Danitów) Xanthikos. Na temat Marsa chętnie wypowiadają się mąciciele ruchu New Age (Old Lies), że tam na tym Marsie żyją kusmity, była kosmiczna cywilizacja, Sfinksy, woda itd – NASA tak podaje. Jego dzień to wtorek.
 5. Jupiter czyli Jowisz (Jowe) Mardduk, albo Zeus (Djaus, Dis Pater, Sius) podobna sprawa co z El, Jewe, Elah, Allah, Baal, Theos, Deus, Bóg itp. Tatuś Merkurego, Marka, Apollyona, Herkulesa, Perseusza, Wenus, Minerwa, Diany. Jowisz był głównym władcą a jego atrybutem był piorun i orzeł. W Mitologi to Zeus zapoczątkował rewolucję przeciwko swemu ojcu Szatanowi Kronosowi i jego armii tytanów (gigantów). W innym micie o Prometeuszu, Zeus jest przedstawiany jako rzekomo okrutny Bóg Jahwe niesłusznie karzący Prometeusza Lucyfera który chciał wielce pomóc ludzkości oświecając ją. Ogólnie mówiąc Jupiter jest patronem zemsty, rewolucji, niezgody, buntu, podziału władzy po (Lenin nr. 2). Jego dzień to czwartek
 6. Saturn czyli Kronos, Sator, Ninurta, Ozyrys, Satre, El | Tatuś Jowisza Neptuna i Plutona, szatan. Saturn to staroitalski patron rolnictwa i zasiewów (sator) i jest odpowiednikiem helleńskiego Kronosa. Kronos był utożsamiany z Fenickim bóstwem o imieniu El (nie mylić z Bogiem Stwórcą) oraz często mylony z Chronosem (gr. czas). W mitologii w obawie przed proroczą utratą władzy zjadał własne dzieci lecz jego żona tytanka Reja uchroniła małego Dzeusa aby ten mógł wypełnić proroctwo. Ku czci Kronosa/Saturna składano mu ofiary z dzieci np. na Krecie. Świętem ku jego czci były Saturnalia odbywające się od 17 do 23 grudnia. Jego dzień to sobota.
 7. Uran | Uranus, Caelus czyli Niebo, syn Saturna. Według mitu Uranos i Gaja czyli niebo i ziemia z kazirodczego związku zrobili sobie dzieciątka czyli tytanów, hekatonchejrów, cyklopów.
 8. Neptun czyli Poseidon. Z Wiki: ”Pierwsza propozycja nazwy własnej pochodzi od Gallego, który zaproponował nazwę Janus. W Anglii Challis używał nazwy Oceanus”. Neptun był panem mórz, chmur i deszczu oraz wyścigów konnych a jak konie + wyścigi to = hazard i obstawki.  Posejdon stanął do walki przeciwko tytanom czyli popierał rewolucję i wojny. Kiedyś myślał nawet o obaleniu Dzeusa czyli mściwy i zazdrosny o innych.
 9. Pluton czyli Hades, niby nie planeta ale to jednak pan podziemi….

Słońce czyli Sol, Helios, Szamasz, Amon-Ra, Jarhibol, Swarożyc, Surja, Aton itd. 

 

Oczywiście to są wszystko mity czyli interpretacje rzeczywistości dlatego nie wszystko w 100% pasuje do Biblii. Jednakże mamy 7 dni tygodnia i 7 aniołów.
1 Księga Henocha 69 mówi nam w skrócie tak: Co dziwne mamy tam wymienione tylko sześciu aniołów a więc jednego nam brakuje a raczej dwóch Azazela i Semjazy!

Azazel i Semjaza to dwaj najważniejsi aniołowie z tego co wynika. Semjaza to ten co wymyślił proces tworzenia Gigantów zaś Azazel wymyślił wojnę oraz antyteizm (przeciw Bogu). Oni dwaj sami nie mieli dzieci. A Może Azazel to Saturn a Semjaza to Abaddon ?(1) Jekon. To jest ten, który zwiódł wszystkie byty anielskie. Sprowadził ich na ziemię i uwiódł ich przy pomocy córek ludzkich.
(2)  Asbeel. Ten podsunął zły plan świętym bytom anielskim i zwiódł je tak, że zanieczyścili swe ciała z córkami ludzkimi.
(3)  Gadrael. Ten pokazał wszelkie śmiertelne ciosy synom ludzkim. On zwiódł Ewę i pokazał ludziom oręż śmierci: tarcze, pancerze i miecz do zabijania i wszelki śmiertelny oręż ludzi.  To z jego poduszczenia to wszystko przyszło na mieszkańców ziemi od owego czasu aż na wieki wieków.
(4)  Penemue. Ten pokazał ludziom gorycz i słodycz oraz wyjawił im wszystkie tajemnice wiedzy. Nauczył ludzi sztuki pisania atramentem i [wyrobu] papieru. Przez to wielu poszło na manowce od dawien dawna aż po dziś dzień.
(5) Piąty ma na imię Kasdeja. Ten pokazał ludziom wszystkie złe ciosy duchów i demonów oraz ciosy atakujące embrion w łonie [matki] tak, że następuje poronienie. [Pokazał też ciosy atakujące] duszę. [Pokazał im] ukąszenia węża i porażenia w południe, dziecko bestii zwanej „samiec” […]
(6) To jest zadanie Kesbeela, przyczyny przysięgi, który pokazał [przysięgę] świętym. Kiedy mieszkał na wysokości w chwale nazywał się Beka.   On to powiedział świętemu Michałowi, że ma wyjawić mu tajemne imię, żeby mogli wspomnieć je w przysiędze, tak żeby ci, którzy wyjawili ludziom wszystko, co jest tajemne, zadrżeli przed tym imieniem i przysięgą.  Jest to moc tej przysięgi, bo ona jest potężna i mocna. Bóg przekazał tę przysięgę Akaego w ręce świętego Michała.

Tylko dlaczego nie pokazuje się 1000% procentowych dowodów na Helioscentryzm albo na Geocentryzm ?

… Najwyraźniej to jeszcze nie ten czas, uważałbym jednak kiedy nagle wszyscy zaczną o tym mówić. Flat Earth jest nie co niezgodne z Biblią a to dlatego że Biblia mówi o okręgu czyli coś takiego, ale nie kwadrat i słoń jak to nam pokazywano aby ośmieszyć temat.  Okrąg to płaski dysk.Co ciekawe dyski solarne (Heliosa) także są płaskie i podobno są symbolem słońca (Heliosa)….

 

Nie tylko planety są nazwane na cześć Grecko-Rzymskich bóstw, nawet nazwy dni tygodnia są na ich cześć

DNI TYGODNIA:

poniedziałek dies lunae, feria secunda
wtorek dies Martis, feria tertia
środa dies Mercurii, feria quarta
czwartek dies Iovis, feria quinta
piątek dies Veneris, feria sexta
dies Saturni

 

Day:
(see Irregularities)
Niedziela

Sunday
Sōl or Helios
(Sun)

Monday
Luna or Selene
(Moon)
Tuesday
Mars or Ares
(Mars)
Wednesday
Mercurius or Hermes
(Mercury)
Thursday
Iuppiter or Zeus
(Jupiter)
Friday
Venus or Aphrodite
(Venus)
Sobota

Saturday
Saturnus or Kronos
(Saturn)

Greek ἡμέρᾱ Ἡλίου
hēmérā Hēlíou
ἡμέρᾱ Σελήνης
hēmérā Selḗnēs
ἡμέρᾱ Ἄρεως
hēmérā Áreōs
ἡμέρᾱ Ἑρμοῦ
hēmérā Hermoû
ἡμέρᾱ Διός
hēmérā Diós
ἡμέρᾱ Ἀφροδῑ́της
hēmérā Aphrodī́tēs
ἡμέρᾱ Κρόνου
hēmérā Krónou
Latin diēs Sōlis

dies dominica, dies prima hebdomadis

diēs Lūnae diēs Martis diēs Mercuriī diēs Iōvis diēs Veneris diēs Saturnī

sabbatum, sabbata

 

 

 

* Czytałem fragmenty jezuity Kopernika. On powielał pogańskie nauki zapładniana Ziemia przez Słońce (kult płodności to pogaństwo), Hermes Trimegistos, ”moja nauka” inaczej mówiąc gdyby nie sponsoring Kopernik nie miałby takiej sławy potem jeśli podawał Hipotezy sprzeczne z nauką Chrześcijańską ale Chrześcijanie jako pierwsi akceptowali kult solarny.

 

 

Największy geniusz ostatniego tysiąclecia podobno kiedyś powiedział:

„Earth is a realm, it is not a planet. It is not an object, therefore, it has no edge. Earth would be more easily defined as a system environment. Earth is also a machine, it is a Tesla coil. The sun and moon are powered wirelessly with the electromagnetic field (the Aether). This field also suspends the celestial spheres with electo-magnetic levitation. Electromag levitation disproves gravity because the only force you need to counter is the electromagnetic force, not gravity. The stars are attached to the FIRMAMENT.”

 

 

Co mówi nam Biblia o kształcie ziemi:

1 Księga Kronik 16:(30) Zadrżyj przed obliczem jego, cała ziemio! Zaiste, gdy On utwierdzi okrąg ziemski, ten nie poruszy się.

 

Księga Hioba 26: (1) Na to odpowiedział Job i rzekł: (2) Ale świetnie pokrzepiłeś bezsilnego i wsparłeś ramię pozbawione mocy! (3) Ale świetnie doradziłeś nierozumnemu, doskonale nauczyłeś rozsądku! (4) Z czyją pomocą wypowiedziałeś te słowa, a czyj duch wypowiedział się przez ciebie? (5) Cienie zmarłych drżą, wody i ich mieszkańcy. (6) Odkryta jest przed nim kraina umarłych i nie ma okrycia miejsce zagłady. (7) Rozpościera północ nad pustką, a ziemię zawiesza nad nicością. (8) Skupia wody w swoich chmurach, a jednak obłok nie pęka pod ich ciężarem. (9) Zasłania widok swojego tronu i rozpościera nad nim swój obłok. (10) Na krańcu wód zakreślił granice, oddzielił światłość od ciemności. (11) Kolumny niebiańskie chwieją się i drżą przed jego groźbą. (12) Swoją mocą uspokoił morze, a swoją mądrością zmiażdżył zbuntowanego smoka. (13) Od jego tchnienia rozjaśnia się niebo; jego ręka przebiła giętkiego węża. (14) Oto zaledwie zarys jego dróg, a tylko jak cichy szept jego słowa słyszymy! Lecz któż zrozumie grom wszechmocy jego?

 

Księga Jozuego (Isusa)  10: (12) Wtedy – a było to w dniu, kiedy Pan wydał Amorejczyków w ręce synów izraelskich – powiedział Jozue do Pana wobec Izraela: Słońce, zatrzymaj się w Gibeonie, A ty, księżycu, w dolinie Ajalon! (13) I słońce, i księżyc stały powtrzymane, dopóki Bóg nie odpłacił swoim nieprzyjaciołom; i słońce stało pośrodku nieba i nie śpieszyło się do zachodu aż do końca tego dnia. (14) A takiego dnia, jak ten nie było ani przedtem, ani potem, aby Pan wysłuchał głosu człowieka, gdyż Pan walczył za Izraela.

Księga Izajasza 40:(22) Siedzi nad okręgiem ziemi, a jej mieszkańcy są jak szarańcze; rozpostarł niebo jak zasłonę i rozciąga je jak namiot mieszkalny.

Księga Psalmów 96:(10) Głoście wśród narodów: Pan jest królem! On utwierdził świat tak, że się nie chwieje; Sprawiedliwie sądzić będzie ludy!

Księga Psalmów 93:(1)  Pan jest królem. Oblekł się w dostojność; Pan oblekł się i przepasał mocą, Utwierdził okrąg świata, tak że się nie zachwieje.

1 Księga Mojżeszowa 1:(6) Potem rzekł Bóg: Niech powstanie sklepienie pośród wód i niech oddzieli wody od wód!  (7) Uczynił więc Bóg sklepienie, i oddzielił wody pod sklepieniem od wód nad sklepieniem; i tak się stało.

Księga Kaznodziei  1:5 Słońce wschodzi i zachodzi, i na miejsce swoje spieszy z powrotem, i znowu tam wschodzi.

1 Księga Mojżeszowa 19:23 Słońce wzeszło już nad ziemią, gdy Lot przybył do Soaru.

1 Księga Mojżeszowa 1:14 A potem Bóg rzekł: «Niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata; 15 aby były ciałami jaśniejącymi na sklepieniu nieba i aby świeciły nad ziemią». I stało się tak. 16 Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniejące: większe, aby rządziło dniem, i mniejsze, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy. 17 I umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią; 18 aby rządziły dniem i nocą i oddzielały światłość od ciemności. A widział Bóg, że były dobre.

Księga Izajasza 38:8 Oto ja cofnę cień [wskazówki zegarowej] o dziesięć stopni, po których słońce już zeszło na [słonecznym] zegarze Achaza». I cofnęło się słońce o dziesięć stopni, po których już zeszło.

1 Księga Henocha 18: (1) Ujrzałem spichlerze wszystkich wiatrów. Zobaczyłem, jak nimi ozdobione jest całe stworzenie oraz [zobaczyłem] fundamenty ziemi. (2) Ujrzałem kamień węgielny ziemi i zobaczyłem cztery wiatry, które podtrzymują ziemię i firmament nieba. (3) Zobaczyłem, jak wiatry nadymają wysokość nieba i jak ustawiają się pomiędzy niebem a ziemią. Są one kolumnami nieba. (4) Zobaczyłem wiatry, które obracają niebem i powodują, że okrąg słońca i wszelkie gwiazdy zachodzą. (5) Zobaczyłem wiatry na ziemi, które podtrzymują obłoki, i ujrzałem drogi aniołów. Na krańcu ziemi ujrzałem u góry firmament nieba.[…] (10) Ujrzałem miejsce poza wielką ziemią, tam gdzie wody łączą się ze sobą razem. (11) Ujrzałem głęboką rozpadlinę ziemi z kolumnami niebiańskiego ognia i ujrzałem wśród nich ogniste kolumny nieba, które zstępowały [na dół] i których wysokości i głębokości nie można było zmierzyć. (12) Poza tą rozpadliną ujrzałem miejsce, które nie miało nad sobą ani firmamentu nieba, ani pod sobą fundamentu ziemi. Nie było tam ani wody, ani ptaków. Była to pustynia. (13) Ujrzałem tam straszną rzecz – siedem gwiazd podobnych do wielkich płonących gór. Kiedy o nie zapytałem, (14) Anioł powiedział mi: „To jest miejsce krańca nieba i ziemi. To jest więzienie gwiazd nieba i zastępów niebieskich. (15) Gwiazdy, które cwałują na ogniu to te, które przekroczyły przykazanie Pan od początku ich powstania, albowiem nie wyszły w swoich czasach. (16) [Pan] rozgniewał się na nie, związał je aż do czasu dopełnienia się ich grzechu w określonym czasie„.

Księga Hioba 34:13 Któż mu poruczył ziemię i kto założył cały okrąg świata?

Księga Jeremiasza 12:10 On stworzył ziemię swoją mocą, utwierdził okrąg ziemi swoją mądrością, a swoim rozumem rozpostarł niebiosa.

Księga Jeremiasza 51:15 Ten, który stworzył ziemię swoją mocą, założył okrąg świata swoją mądrością i swoim rozumieniem rozpostarł niebiosa.

Księga Przypowieści 8: (27) Gdy budował niebiosa, byłam tam; gdy odmierzał krąg nad powierzchnią toni.  (28) Gdy w górze utwierdzał obłoki i wyprowadzał z toni potężne źródła,  (29) Gdy morzu wyznaczał granice, aby wody nie przekraczały jego rozkazu gdy kładł podwaliny ziemi  (30) Ja byłam u jego boku mistrzynią, byłam jego rozkoszą dzień w dzień, igrając przed nim przez cały czas,  (31) Igrając na okręgu jego ziemi, rozkoszując się synami ludzkimi.

Księga Psalmów 96:10 Głoście wśród narodów: Bóg rządzi z drzewa! On utwierdził świat tak, że się nie chwieje; Sprawiedliwie sądzić będzie ludy!

Księga Zachariasza 12:(1) Wyrocznia. Słowo Pana o Izraelu. Mówi Pan, który rozpiął niebiosa, ugruntował ziemię i stworzył ducha człowieka w jego wnętrzu:

Księga Izajasza 44:24. Tak mówi Pan, twój Odkupiciel i twój Stwórca jeszcze w łonie matki: Ja jestem Pan, Stwórca wszystkiego, Ja sam rozciągnąłem niebiosa, sam ugruntowałem ziemię – kto był ze mną?

2 Księga Samuela 2:(8) Wywodzi z prochu biedaka, Podnosi ze śmietniska ubogiego, Aby go posadzić z dostojnikami, Przyznać mu krzesło zaszczytne, albowiem do Pana należą słupy ziemi, On na nich położył ląd stały.

Księga Jezekiela 1:(26) A nad sklepieniem, nad ich głowami, było coś z wyglądu jakby kamień szafirowy w kształcie tronu; a nad tym, co wyglądało na tron, u góry nad nim było coś z wyglądu podobnego do człowieka.

1 Księga Barucha 5: (3) Bóg bowiem ukaże twą świetność całemu okręgowi ziemi, [który jest] pod niebem.

 

 

 


Iz 41 :
(5) Widziały to wyspy i ulękły się, krańce ziemi przeraziły się, zbliżyły się i zeszły.Ps 46 :
(10) Kładzie kres wojnom aż po krańce ziemi, Łamie łuki i kruszy włócznie, Wozy ogniem pali.

Iz 62 :(11) Oto Pan ogłosił aż po krańce ziemi: Powiedzcie córce syjońskiej: Oto twój zbawiciel przyszedł do ciebie, mając swoją nagrodę i jego dzieło przed jego twarzą.
Hioba 38 :(13) Aby ogarnęła krańce ziemi, z której bezbożni zostaną strząśnięci?
Ps 67 :(8) Niech nam Bóg błogosławi, A niech się go boją wszystkie krańce ziemi!
Iz 26 :(15) Rozmnożyłeś naród, Panie, rozmnożyłeś naród, objawiłeś się w chwale, rozszerzyłeś wszystkie krańce ziemi.
Ps 22 :(28) Wspomną i nawrócą się do Pana Wszystkie krańce ziemi. I pokłonią się przed nim wszystkie rodziny pogan.
ps 65 :(6) Cudowny w sprawiedliwości, Wysłuchaj nas Boże nasz Zbawicielu, nadziejo wszystkich krańców ziemi i tych z dala na morzu.
1 Hen 1 :5 Wszyscy ulegną przerażeniu, a Czuwający zadrżą i strach oraz wielkie drżenie zapanuje aż po krańce ziemi.
1 Księga Henocha 18 :5 Zobaczyłem wiatry na ziemi, które podtrzymują obłoki, i ujrzałem drogi aniołów. Na krańcu ziemi ujrzałem u góry firmament nieba.
Hen 18 :14 anioł powiedział mi: „To jest miejsce krańca nieba i ziemi. To jest więzienie gwiazd nieba i zastępów niebieskich.
Hen 23 napisał:1 Stamtąd udałem się na inne miejsce po stronie zachodniej aż do krańców ziemi.

hen 33 napisał:1 Stamtąd poszedłem na krańce ziemi i ujrzałem olbrzymie różniące się od siebie zwierzęta, jak również ptaki, które różniły się kształtem, wyglądem i głosem. Każdy z nich różnił się jeden od drugiego.

2 Na wschód od tych zwierząt ujrzałem krańce ziemi, na których spoczywa niebo oraz otwarte bramy nieba.

Zach 9 :(10) I zniszczy wozy wojenne z Efraima i rumaki z Jeruzalemu, a łuki wojenne będą połamane. I ogłosi pokój narodom, a jego władza będzie od morza do morza i od Eufratu aż po krańce ziemi.
1 Sam 2 :(10) Walczący z Panem będą zdruzgotani, Najwyższy w niebie pobije ich. Pan sądzić będzie krańce ziemi I da moc królowi swemu, I wywyższy róg Pomazańca swego.
Mi 5 :(3) Będzie stał mocno i będzie pasł w mocy Pana, w chwale imienia Pana, swojego Boga. Wtedy będą mieszkać w spokoju, gdyż jego moc będzie sięgać aż po krańce ziemi.
Pow Pr 4 :(32) Zapytaj się dawnych czasów, które były przed tobą od dnia, kiedy stworzył Bóg na ziemi człowieka, i od krańca aż po kraniec niebios, czy stało się już coś tak wielkiego albo czy słyszano kiedy o czymś podobnym?
Ps 2 :(8) Proś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo I krańce świata w posiadanie.

Isa 11:12 I wywiesi narodom sztandar, i zbierze wygnańców z Izraela, a rozproszonych z Judy zgromadzi z czterech krańców świata.

Jer 49:36 I sprowadzę na Elam cztery wiatry z czterech krańców nieba, i rozproszę ich na wszystkie te wiatry, i nie będzie narodu, do którego by nie przyszli rozproszeni Elamu.

Eze 7:2 A ty, synu człowieczy, mów: Tak mówi Wszechmocny Pan do ziemi izraelskiej: Nadszedł kres, kres dla czterech krańców ziemi!

Dan 7:2 Ja, Daniel, miałem w nocy widzenie: Oto cztery wiatry niebieskie wzburzyły Wielkie Morze,

Dan 8:8 A kozioł wyrósł bardzo; a gdy najbardziej spotężniał, złamał się wielki róg i na jego miejscu wyrosły cztery inne rogi na cztery strony nieba.

Księga Daniela 11:4 A gdy powstanie, rozpadnie się jego królestwo i będzie rozdzielone między cztery strony świata; lecz nie między jego potomków, i nie będzie miało takiej mocy, z jaką on władał, gdyż jego królestwo będzie rozbite i przypadnie innym z pominięciem tamtych.

Księga Zachariasza 2:10 Biada, biada! Uciekajcie z Kraju Północy – mówi Pan, gdyż rozproszyłem was na cztery strony świata – mówi Pan.

Księga Zachariasza 6:5 Odpowiedział anioł i rzekł do mnie: Stawiwszy się przed Panem całej ziemi, wyruszają w cztery strony nieba.

Mat 24:31 I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi.

Mar 13:27 I wówczas pośle aniołów, i zgromadzi wybranych swoich z czterech stron świata, od krańca ziemi aż po kraniec nieba.

Objawienie Jana 7:1 Potem widziałem czterech aniołów stojących na czterech krańcach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby nie wiał wiatr na ziemię ani na morze, ani na żadne drzewo.

Objawienie Jana 20:8 I wyjdzie, by zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzić je do boju; a liczba ich jak piasek morski.

 

Co ciekawe ”przyjazna” para Łukasz i Paweł także nie podważali tego iż ziemia jest okręgiem co było powszechnie w tamtych czasach znane i uznawane

https://cyryl27.wordpress.com/2016/07/22/plaskosc-ziemi-heliocentryzm-a-niebocentryzm/

” Co ciekawe, nawet uczeń Pawła – Łukasz, w czasach kiedy głosił nauki Pawła nie podważał płaskości ziemi, aby zyskać wiarygodność wśród słuchających go żydów i innych narodów:

Dz. Ap. 1 (8) Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.

Sam Paweł nie podważał płaskości ziemi aby być zyskać na wiarygodności:

Rzym. 10 (18) Ale mówię: Czy nie słyszeli? Ależ tak: Po całej ziemi Rozległ się ich głos, A słowa ich dotarły Aż do krańców ziemi.

Nie zapominajmy Paweł był faryzeuszem a ci doskonale znali Słowo Boże, nie mogli więc otwarcie zaprzeczać prawdom zawartym w Biblii!!! ”

Marka 13:27 bw „I wówczas pośle aniołów, i zgromadzi wybranych swoich z czterech stron świata, od krańca ziemi aż po kraniec nieba.”

A co mówią nam księgi deuterokanoniczne ?

Biblia Poznańska:

 • Tobiasza 13:13 bp „… ciebie) z daleka, mieszkańcy wszystkich krańców ziemi [przyciągną] do twego świętego …” „Światłość olśniewająca zaświeci na wszystkie krańce ziemi! Wiele narodów (przybędzie do ciebie) z daleka, mieszkańcy wszystkich krańców ziemi [przyciągną] do twego świętego Imienia, niosąc w rękach swych dary dla Króla niebios. Pokolenia pokoleń będą się w tobie radować, a imię [miasta] wybranego [przejdzie] z pokolenia na wieki wieków.”
 • 1Mch 8:4 bp „jak dzięki mądrości i wytrwałości opanowali nawet najbardziej odległe ziemie, jak pokonali i zadali ogromną klęskę królom, którzy nadciągnęli przeciw nim z krańców świata, jak wreszcie pozostałych zmusili do corocznego płacenia daniny.”
  Mdr 6:1 bp „Słuchajcie więc, królowie, i pojmujcie, uczcie się, władcy krańców świata;”

 

1 Księga Henocha:

18: (1) Ujrzałem spichlerze wszystkich wiatrów. Zobaczyłem, jak nimi ozdobione jest całe stworzenie oraz [zobaczyłem] fundamenty ziemi. (2) Ujrzałem kamień węgielny ziemi i zobaczyłem cztery wiatry, które podtrzymują ziemię i firmament nieba.  (3) Zobaczyłem, jak wiatry nadymają wysokość nieba i jak ustawiają się pomiędzy niebem a ziemią. Są one kolumnami nieba.  (4) Zobaczyłem wiatry, które obracają niebem i powodują, że okrąg słońca i wszelkie gwiazdy zachodzą.  (5) Zobaczyłem wiatry na ziemi, które podtrzymują obłoki, i ujrzałem drogi aniołów. Na krańcu ziemi ujrzałem u góry firmament nieba. […] (13) Ujrzałem tam straszną rzecz – siedem gwiazd podobnych do wielkich płonących gór. Kiedy o nie zapytałem,  (140 anioł powiedział mi: „To jest miejsce krańca nieba i ziemi. To jest więzienie gwiazd nieba i zastępów niebieskich.

33. (1) Stamtąd poszedłem na krańce ziemi i ujrzałem olbrzymie różniące się od siebie zwierzęta, jak również ptaki, które różniły się kształtem, wyglądem i głosem. Każdy z nich różnił się jeden od drugiego.  (2) Na wschód od tych zwierząt ujrzałem krańce ziemi, na których spoczywa niebo oraz otwarte bramy nieba.

34.  (1) Stamtąd udałem się na północ, na krańce ziemi. Zobaczyłem tam wielką, wspaniałą i cudowną rzecz na krańcach całej ziemi.

36. (1) Stamtąd udałem się na południe na krańce ziemi i tam ujrzałem trzy otwarte bramy niebios. Wychodziły stamtąd południowy wiatr, rosa, deszcz i wiatr.

57 (2) Słychać było rumor ich wozów i kiedy zaczął się ten hałas, Święci w niebie poznali to, co nadchodziło. Kolumna ziemi zachwiała się na swej podstawie i przez cały dzień słychać było straszny huk od jednego do drugiego krańca ziemi.  (3) Wszyscy padli na twarz i oddali cześć Panu Duchów. Jest to koniec drugiej przypowieści.

60 (20) Duch rosy ma swe mieszkanie na krańcach nieba i jest złączony ze spichlerzami deszczu. [Rosa] pojawia się zimą i latem. Jej obłoki łączą się z chmurami tak, że jedno splata się z drugim.

65. (1) W owych dniach zobaczył Noe, że pochyliła się ziemia i przybliżyło jej zniszczenie. (2) Wyruszył stamtąd, udał się na krańce ziemi i zawołał do swego pradziada Henocha. Zbolałym głosem Noe trzykrotnie zawołał: „Posłuchaj mnie, posłuchaj mnie, posłuchaj mnie!”

70 (5) Tak też jest w sprawie wiatrów i ducha rosy, gdy ich bramy są otwarte w [oznaczonym] czasie na krańcach nieba.

76. (1) Na krańcach ziemi ujrzałem dwanaście bram otwartych dla wszystkich wiatrów. Z nich wychodzą wiatry i wieją na całą ziemię.

1 Księga Henocha: 77:(8) Ujrzałem siedem wielkich wysp na morzu i na lądzie. Dwie na lądzie i pięć na Wielkim Morzu.

 

 

 

A Co mówi nam Koran o kształcie ziemi:

Koran 7:54 Zaprawdę, wasz Pan to Bóg, który stworzył niebiosa i ziemię w ciągu sześciu dni; następnie zasiadł na tronie. On pokrywa nocą dzień, który pospiesznie za nią podąża. Słońce, księżyc i gwiazdy są podporządkowane Jego rozkazowi. Czyż nie do Niego należy stworzenie i rozkaz? Błogosławiony niech będzie Bóg, Pan światów!

Koran 13:2 Bóg jest Tym, który wzniósł niebiosa bez dających się ujrzeć filarów; następnie umocnił się na tronie. On podporządkował słońce i księżyc, tak iż wszystko płynie do oznaczonego kresu. On zarządza każdą sprawą, On przedstawia jasno znaki. Być może, wy będziecie pewni, że spotkacie się z waszym Panem!

Koran 71:15 Czyż nie widzieliście, jak Bóg stworzył siedem niebios, nałożonych warstwami? 16 I jak umieścił na nich księżyc jako światło, a słońce uczynił lampą? 17 I Bóg spowodował, iż wyrośliście z ziemi jak rośliny. 18 Ale On sprowadzi was do niej i wyprowadzi znowu niezawodnie. 19 I Bóg uczynił dla was ziemię jak kobierzec, 20 abyście chodzili po niej szerokimi drogami. ”

Koran 2:22 On jest Tym, który uczynił dla was ziemię posłaniem, niebo – budowlą. On spuścił z nieba wodę
sprawił, że dzięki niej wyrosły owoce Jako zaopatrzenie dla was. Nie dawajcie więc Bogu równych, skoro wy wiecie.

Koran 20:53 On jest Tym, który uczynił dla was ziemię kolebką i dla was wytyczył na niej drogi, i spuścił z nieba wodę. I wyprowadziliśmy dzięki niej wszelkie pary różnych roślin.

Koran 15: 19 A ziemię rozpostarliśmy i rzuciliśmy na nią solidnie stojące; i sprawiliśmy, iż wyrosła na niej wszelka rzecz wyważona.

Koran 23:18 Zesłaliśmy z nieba określoną ilość wody i utrzymaliśmy ją na ziemi; a przecież My mamy władzę ją usunąć. 19 I spowodowaliśmy, iż powstały dla was dzięki niej ogrody z palm i winnej latorośli; są tam obfite owoce, które wy zjadacie.

Koran 33:30 Czyż ci, którzy nie uwierzyli, nie widzieli, iż niebiosa i ziemia stanowiły jedną zwartą masę i My rozdzieliliśmy je, i stworzyliśmy z wody każdą żyjącą rzecz? Czyż oni nie uwierzą?  31 I umieściliśmy na ziemi solidnie stojące, aby się ona nie kołysała z ludźmi. 32 I uczyniliśmy na niej wąwozy jako drogi. Być może, oni pójdą drogą prostą! I uczyniliśmy niebo sklepieniem chroniącym~ lecz oni się odwracają od Naszych znaków. 33 On jest Tym, który stworzył: noc i dzień, słońce i księżyce: – Wszystko żegluje po orbicie.

Koran 36: 36 Chwała niech będzie Temu, który stworzył wszystkie pary, jakie wydaje ziemia i oni sami, i te, których oni nie znają. 37 I znakiem dla nich – noc. My zdejmujemy z niej dzień i oto oni są w ciemnościach. 38 I słońce – ono płynie do swego stałego miejsca. To jest ustanowienie Potężnego, Wszechwiedzącego! 39 I księżyc – ustanowiliśmy dla niego stacje, aż staje się podobny do suchej gałęzi palmowej. 40 I ani słońcu nie wolno doganiać księżyca, ani też noc nie wyprzedzi dnia; i wszystko żegluje po orbicie.

 

 

 

Ja nie twierdzę że uznaję Koran za dzieło o podobnej wartości co Biblia, pokazuję jedynie pogląd Islamu na ten temat.


 

A có mówili niektórzy historycy ?

Uwaga Pliniusz Starszy podaje ”dowody” na Helioscentryzm:
http://sady.up.krakow.pl/antnauk.pliniusz.histnat.htm#
Jeden z cytatów: ”Zacięta walka toczy się między nauką z jednej, a opinią publiczną z drugiej strony. Nauka głosi, że wszędzie na globie ziemskim rozsypani są ludzie i że muszą stać zwróceni do siebie nogami, że muszą mieć nad głową to samo niebo i w podobny sposób z każdej strony mieć nogi zwrócone w kierunku środka; opinia publiczna pyta się, dlaczego ci, którzy znajdują się naprzeciwko, nie spadają?”

Większość antycznych i średniowiecznych mówiło (Jordanes, Klemens Rzymski, Marcin Luter) mówiło że ziemia jest okręgiem.

Nie jestem w tych tematach ekspertem, więc nie wypowiadam się. Dziwne jest to że żadna ze stron nie udowodniła w 100% swojej racji.
Co do Nasa w języku judeo aramejskim tzw. Hebrajskim znaczy – to lift, carry, take

W języku hiszpański Satanasa oznacza żeńskiego demona. Jezuici oraz Idumejczycy Sefardyjscy używali w XV wieku języka Hiszpańskiego zapewne. hmmm.

Nasa to swoją drogą największa czarna dziura pochłaniająca miliony monet a z zamian nam daje sztuczną nadzieję kolonizacji kosmosu i wibrowanie z zielonymi ufiakami.

Ale słowo nasha już oznacza słowo ”deceive” czyli oczukiwać. Nie znam języka ”Hebrajskiego” więc mogę się mylić czytam jedynie ze słowników.

 

CZY MÓWIENIE O ”PŁASKIEJ ZIEMI” JEST WYZNACZNIKIEM WIARYGODNOŚCI ? 

Owszem Biblia oraz Koran mówią że ziemia jest okręgiem lecz to nie oznacza że każdy kto o tym mówi jest prawdomówny

Wielu kłamców, internetowych ściemniaczy za pomocą mówienia o PZ szuka docelowej grupy oglądaczy, najczęściej zaciekawionych tym tematem, praktycznie każdy może obejrzeć filmy mówiące ziemi w kształcie pizzy albo piłki… do wyboru do koloru

Jednym z najbardziej znanych mi osób wrzucających filmy o PZ jest pan Eric Dubay, co do którego mam podejrzenia powtarzam że jest to moje prywatne odczucie że celem tego człowieka może być ośmieszenie pracy wielu niezależnych amatorów udowadniających teorię Geocentryzmu czy jak kto woli ziemi w kształcie naleśnika z dżemem na który to Bóg nałożył dużą pokrywę.

Jeden z dowodów E. Dubaya na płaskość ziemi, jednakże ten pan unika tematu Biblii:

Chodzi mnie głównie o ten film gdzie autor uświadamia nas że Isus Krystus to mit. Człowiek ten jest znany ze swojego antychrześcijańskiego i antybiblijnego podejścia do płaskiej ziemi.

Bez Biblii i Koranu promowanie tego nie ma większego sensu, co z tego jeżeli dana osoba promuje PZ z jednoczesnym atakiem nie tyle co na Chrześcijaństwo i kłamliwe religie fałszujące Plan Zjednoczenia 12 Plemion Izraela Północnego ale atakuje się Biblię w wręcz żałosny sposób bazując na niewiedzy czytelników i słuchaczy.

Ludzie znający odrzucający Biblię oraz Boga który jest w niebie a zaznajomieni są w spiskach (kłamstwach) zazwyczaj lądują automatycznie do ruchu New Age (nowy wiek stare kłamstwa).

http://www.zbawienie.com/newage.htm

New Age jest współczesną alternatywą dla Chrześcijaństwa, mieszanka nauk pochodzących z Hinduizmu, Buddyzmu, Hermetyzmu, Pogaństwa, Gnostycyzmu – pomieszane z poplątanym.

 

 

O tym że Mesjasz był postacią historyczną napisałem już wcześniej, zresztą praktycznie cały ówczesny świat nawet najwięksi wrogowie uważali Isusa za postać historyczną: https://basileia785.wordpress.com/2016/11/15/apologia-nr-4-isus-mesjasz/

Coś za coś jak powiadają: z napisami po angielsku

Pan Eric Dubay 

Tak ogólnie o płaskoziemcach wiążących się z ruchem New Age

Linków podawać nie muszę, kto chce ten znajdzie stronę i kanał tego pana. Ten człowiek jest znany z promowania Płaskiej Ziemi i oczywiście nic w tym złego skoro sama Biblia mówi wielokrotnie że ziemia nie może być piłką. Nawet jeśli ten pan ma rację w kwestii PZ , to nie wygląda to wszystko za ładnie.

Na jakiej podstawie doszedł że ziemia nie jest piłką skoro mówi o tym wyłącznie Biblia, a sam promuje okultyzm ? Antybiblijne podejście do Płaskiej Ziemi ”na sucho” nie jest niczym normalnym zakładając że ziemia nie jest planetą, jaki jest powód tego oszustwa ?

Promowanie PZ i Promowanie bajek New Age i tego całego dziadostwa wzajemnie się wyklucza, nie ma żadnego sensu. Rację mają ci którzy przedstawiają dowody a nie opinie. Dowody poparte faktami oraz Słowo Boga a nie opinia człowieka się liczy.

Płaska Ziemia bez Biblii pozostaje tylko i wyłącznie teorią podobnie jak Planeta Ziemia czy Pusta Ziemia albo Ziemia Trójkąt czy inny deltoid. Po prostu jedno i drugie się uzupełnia co jest oczywiste. Jeśli jest kłamstwo to musi istnieć Prawda.

Jaki byłby więc cel dogmatu planety ziemi jeśli odrzucamy Boga ? Robić tę całą szopkę wyłącznie dla kasy i grafik komputerowych tak zwyczajnie dla jaj ? Dlaczego kulka a nie np. kwadrat albo deltoid ?

Dlaczego więc ci panowie promują płaską ziemię a atakują źródło z którego tę wiedzę uzyskamy  w dodatku wspierają religię dalekiego wschodu które przecież zawierają mnóstw wirusów.

Najgorszy jest buddyzm czyli lucyferianizm dla pas w połączeniu z New Age i Metempsychozą nie można nic dobrego powiedzieć na temat tej religii. Illuminaci nic więcej, którzy myślą że sami siebie wybawią  własną wiedzą (wiarą). Ale czy wiedza może kogoś zbawić, czy dobre uczynki ? Dlaczego nikt z nikt nie podaje żadnych alternatywnych rozwiązań zamiast religii. Wielka mi wymiana Pawłościaństwo na religie dalekiego wschodu które zawierają jeszcze większe raki.

Ale ten Dubay i jego wyznawcy twierdzą że PZ + Chrześcijaństwo = Satanizm. Przeciwko Chrystusowi strzelają słabymi pociskami o nazwie Zeitgeist.

Nie można być dobrym człowiekiem jednocześnie promować taki satanizm jak Zeitgeist.

O Płaskiej Ziemi nie mam za wiele do powiedzenia, nie jestem specjalistą i oczekuje jedynie wiarygodnych dowodów z obu a nawet trzech stron.

Mogę zapewnić na 99% że większość ludzi wyśmieje temat PZ za pierwszym razem, podając argumenty na Kule nie wiedząc co mówią. Tymi samymi argumentami można potwierdzić PZ. Natomiast mogę zapewnić na 99,5% że ludzie promujący PZ jednocześnie atakujący Biblię bez żadnych większych dowodów są co najmniej mocno podejrzani plącząc się w zeznaniach.

Kiedy rozmawiasz o płaskiej ziemi z pewnością powinieneś wyglądać poważnie i być odbierany poważnie na kogoś uczciwego, a niestety wielu ten temat ośmiesza, i nie chodzi czy ziemia jest okręgiem czy nie.

Promowanie Płaskiej ziemi i atakowanie Biblii świadczy o dużym prawdopodobieństwa współpracy z Drugą Falą. Porównałbym to do pytania: Wyjaśnij jak działa komputer bez korzystania z instrukcji. Jedynie Biblia (i Koran w celu mówi ośmieszenia tego tematu) podaje sensowny powód dlaczego jest tak a nie inaczej.

Bez tego promowanie PZ nie ma ŻADNEGO sensu, no chyba że chcesz przyciągnąć grono osób częściowo wyrwanych z kontroli umysłu pranego przez Mainstream by na nich zastawić sidła…. okultyzmu. Hermetyzm jest wcześniejszą wersją Gnostycyzmu i Heliocentryzmu, praktycznie większość nauk tajemnych bierze początek z wiedzy Egipskiej i Chaldejskiej.

A według Chronologii Fomienki wykreowanej przez Jezuitę Jeana Harduina, Egipskie pisma nie powinny być brane pod uwagę bo powstały w późnym średniowieczu.
Sprzeczność goni sprzeczność.

Nie słyszałem żeby jakikolwiek Lehita przedstawił sensowne wyjaśnienie dlaczego Słowianie byli zawsze tak gnębieni…
Za Lahestan ? Nie ma czegoś takiego jak bezintenteresowna nienawiść
Jeśli Słowianie są trzonem narodu wybranego, wtedy wszystko nabiera sensu.

Co najciekawsze na poparcie ”Mitu Chrystusa” podpiera się znanym zakłamanym filmem Zeitgeist który wiadomo że jest dezinformacją wciągającą nas w satanizm pod pozorem podawania prawdy o NWO czy WTC.

Ten diabelski syf już kiedyś omawiałem. Sama Nju Ejdżowska śmietanka towarzyska do tego sugestia że religie powstały w sposób naturalistyczny przez średnio rozwiniętych małpoludów. O porównaniu Isusa z bóstwami pogańskimi nie ma co wspominać ponieważ autor ośmiesza się, zaprzeczając samemu sobie w następnych zdaniach dając pokaz całkowitego niezrozumienia tego co czyta.

 • Ten Eric Dubay, mówi o PZ a atakuje Biblię, Isusa i Dinozaury (Smoki). Tak więc albo Hovind kłamie albo Dubay w kwestii Dinozaurów. Albo Hovind albo Dubay mówi nieprawdę w kwestii kształtu ziemi.
  Dubay, ten pan:

[Promuje PZ, Neguje Biblię, Neguje Dinozaurów, wybiela Hitlera jako niesłusznie oskarżonego, odrzuca Darwinizm,
Neguje istnienie Bomby atomowej, Neguje Grawitacje w zamian promuje Gęstość, Promuje nauki New Age. Podłożył się jak dla mnie dwoma kwestiami: promowaniem tego dziadostwa Zeitgeist aby zanegować NT. Promować Płaską Ziemię usuwać główną przyczynę tego…
To że podpadają mnie osoby mówiące o PZ a negujące Biblię i Boga nie oznacza że ziemia nie jest okręgiem.
Może to być zwyczajnie kontrolowana opozycja albo zwyczajnie totalnie zakłamani ludzie, albo coś jeszcze innego.
Z tego co widzę to mamy trzy możliwości:
Heliocentryzm = Ziemia Kula
Geocentryzm = Ziemia Okrąg
Uranocentryzm = Pusta Ziemia

Może istnieje czwarta koncepcja dotycząca świata ?
Heliocentryzm to kult Heliosa, Słońca, Pogaństwo

Na internecie jak czytam niektóre komentarze to odnoszę wrażenie że pełno ludzi nie wie co pisze.
Nie mam na myśli dowodów na Geo (PZ) czy na HC bo po prostu nie wiem, nie umiem, nie znam się, nie jestem fachowcem ale jak czytam opinie o Lucyferze to aż dziwie się skąd oni to biorą i czy naprawdę wierzą że Biblia była pisana po łacinie ?
Septuaginta ani razu nie używa zwrotu ”Synu Jutrzenki” to wymysł nieuczciwych tłumaczy.

Nie dajmy się nabierać na rzekomych poszukiwaczy prawdy.
Co to za poszukiwacz ognia który po iluś tam latach stał się ateistą albo w całości zanegował Biblię idąc. W wielu przypadkach zaczyna się na Nju Ejdzu, UFO, Kiluminatach a kończy na Biblii. Wtedy człowiek posiada szeroki wachlarz argumentów no i wiedzę.
Celem takich jest odciąganie Owiec od Boga i zabieranie Psom cennego czasu na odpisywanie.

Jeśli to jest prawda to okazuje się że mówienie o PZ wcale nie oznacza iż dana osoba jest wiarygodna
Jak to wygląda:
– Ofici: wszystko jest odwrotnie, dinozaury i Dna są dowodem na Darwinizm, zamiast Potopu była Epoka Lodowcowa itd.
– Biblia: wszystko jest inaczej zgodnie ze słowem Stwórcy, Dinozaury i DNA są dowodem na istnienie Boga. Dino to Smoki.
Tamte syfy to oszusta archeologiczne, niech pokażą nam kości Gigantów.

Za wszelką cenę chce się uwiarygodnić Darwinizm oraz inne stare teorie nałukowe.
Istnienie wielkich jaszczurek nie wyklucza Stwórcy prawdę mówiąc to Dino nie są dowodem ani na Kreacjonizm ani na Darwinizm. Ateiści tylko trują że te stworzenia powstawały i wymierały przez milliardy lat a ST pokazuje wiele tych istot zaczęło się kurczyć. Nie wiemy co jest pod wodą w głębinach oceanu, jakie tam stworzenia żyją.

Jeśli Biblia mówi o Smokach wtedy wszystko staje się logicznie.
Wykorzystano te stworzenia do walki z Bogiem, poukrywano kości Gigantów i innych dziwnych stworzeń niepasujących do Darwinizmu nazwanego kłamliwie Ewolucją. Ewolucja to powolna zmiana, ale wprowadza się ludzi w błąd.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ewolucja

Tak jak Niebocentryzm jest nazwany kłamliwie Teocentryzmem. Ktoś kto nazywa Niebocentryzm Teocentryzmem (że żyjemy wewnątrz ziemi) ten nie wiem o czym mówi.

Słownikowo czym jest Teocentryzm:
pogląd filozoficzny stawiający Boga w centrum wszechświata, uznający go za najwyższą wartość, za przyczynę i cel istnienia wszelkich bytów.

Przeciwieństwem jest Antropocentryzm mogący zamienić się w propagandę jesteś Bogiem.

Hovind pokazał dużo wodowód na Kreacjonizm ale wierzy w Pawła, w dogmat Porwania do Nieba, w Protestantyzm, w Kreacjonizm Młodej Ziemi, Heliocentryzm.

Prawda leży po środku, jedni pokazują Dino jako dowód na Ateizm a inni jako dzieło Inteligentnego Projektanta.
Jest pełno legend dotyczących Dinozaurów – Smok Wawelski i Prorok Daniel Dratewka.
Mamy mnóstwo gatunków Smoków, Jednorożców a także mity sugerujące inżynierię genetyczną (Minotaury, Centaury, Mantykory, Syreny, itp).

Mamy również gigantów pod różnymi nazwami: Cyklop, Tytan, Jotun, Yeti.
Czy może wiele z tych zwierząt rzeczywiście istniało i antyczni kronikarze mieli rację ?
Przypominam że Biblia a głównie Psalm 22,29,79 i Piecioksiąg jak najbardziej mówi że Jednorożce istniały. Pytanie czy były to zwierzęta z jednym rogiem np Nosorożec albo Jeleń ?

 

A wykopaliska… mówi się przede wszystkim o tych które można przedstawić jako dowód na Ateizm – te które są wygodne.
Nawet DNA uznaje się jako argument przemawiący za Ateizmem, normalnie psychiatryk.
Więcej dowodów przemawia za Potopem, Eksodusem, Smokami, Gigantami…

Według mnie było wiele gatunków smoków czyli wielkie jaszczury. Roślinożerne i drapieżniki. Nie tylko ludzi zniszczyli Grigori ale i zwierzęta, A dinosy są na to dowodem. Część z nich zaczęła na wskutek anielskiej ”pomocy” żywić się ludźmi…
Zapewne wykorzystywano je zarówno przed potopem jak i po jako:
– zwierzęta juczne (jak konie i osły do noszenia ciężarów)
– zwierzęta bojowe (jak konie czy słonie, wyglądały raczej pod względem wzrostu niczym Mumakile)
– zwierzęta do pojedynków na arenach. Wyłania nam się cały świat za Enosa, Enocha i Noego. Jedna masakra tylko że zamiast jaskiniowców była wysoko rozwinięta technologia.

Atak na dinozarów ma pewnie na celu ośmieszenie Hovinda, Kreacjonizmu.
Sam Kent, jego negatywny stosunek do Septuaginty mocno mnie podpada. Jako argument przemawiący za HelioScentryzmem cytuje skażony Tanach.
Zaś Dubay, mocno podpada mnie jego antybiblijne podejście do PZ inaczej mówiac atakuje Biblię a gada o Płaskiej Ziemi. Jak to ma sens ?

Księga Hioba 41 mówi o Behemocie (w Tanachu) a w LXX o Bestii jako stworzeniu przypominającego opisem smoka.
Księga Daniela 14 rozdział (zarówno znany nam przekład Teodocjona oraz przekład LXX) mówi o Belu i Smoku.
Są dwie wersje LXX Brentona oraz dwie wersje greckiej Ksiegi Daniela.

Jak dla mnie szkieletów Gigantów czy Smoków zwyczajnie nie pokazuje się masom z wiadomych względów. Nazwano smoki dinozaurami aby odwrócić uwagę od Biblii. Wtedy wszystko staje logiczne jeśli.

Osobiście bardziej wierzę Hovindowi niż Dubayowi od kiedy zdałem sobie sprawy dlaczego Promowana jest Wielka Lechia. Nie dlatego abyśmy wrócili do Boga ale po to aby Słowianie wrócili do tego za co zostali wygnani na północ.
Chociaż z drugiej strony Hovind też dużo piepszy i nie lubi Septuaginty.

Mówienie o kształcie ziemi nie jest wyznacznikiem wiarygodności. To nawet nie jest najważniejsze, ważniejsze jest to aby odkryć siebie oraz plany Stwórcy względem nas. A tego religie nie uczą, ale wmawiają nam że jesteśmy chrystusem własnego życia i mamy ewoluować w kierunku boskości.

 

 

Taki pan E. Dubay, nawet jeśli ma rację w temacie PZ… Przecież to nie wiedza o kształcie ziemi ratuje a przestrzeganie przykazań. Nie wiara a czyny…

To jest tak kwa proste jak konstrukcja cepa i dziwne że tak mnóstwo osób nie widzi tego że dogmat Porwania za nogę do nieba czy usprawiedliwienie z samej wiary jest pozbawiony sensu. O Porywaniu (mojej opinii) jeszcze wspomnę bo to ważny dogmat popierany przez wszystkie religie bazujące na słowach nie Boga a człowieka…

Dlaczego tak wiele osób mądrych nie jest w stanie sprawdzić/odrzucić wiele dogmatów ?
Kontrola Umysłu ? Zakłamanie ? $$$ ?

Nie możemy nikogo z tych ludzi oceniać jeśli widzimy danego człowieka tylko ze swojej perspektywy a Bóg ma bezprzewodowo podłączonego pendrive’a i kamerkę do każdego człowieka 🙂

Pierwsze skrzypce w promowaniu PZ wiedzie właśnie kontrolowana opozycja z Drugiej Fali która dąży do ośmieszenia tematu i zachęcania ludzi do uprawiania czarów i magii.

Powim tak, za filmy o płaskiej ziemi serdecznie dziękuję. Za promowanie satanizmu w białych rękawiczkach panie idź pan….

 

Mind Control I Polityka YT

Nie powinien nikogo zadziwić fakt iż YT oraz FB jest własnością obcego kapitału, zatem właściciel posiada swój regulamin na mocy którego może usuwać filmy niezgodne z regulaminem.

 

 

 

 

 


1 Księga Henocha 10

(1) Wówczas Najwyższy, Wielki i Święty odezwał się. Posłał Arsialaiura do syna Lamecha mówiąc mu:

(2) „Powiedz mu w moim imieniu: ‚Ukryj się!’ Wyjaw mu nadchodzący koniec, albowiem cała ziemia zostanie zniszczona. Na całej ziemi nastanie potop i to, co na niej się znajduje, ulegnie zniszczeniu. (3) A teraz naucz go, jak ma uciec i jak jego potomstwo ma przeżyć na ziemi”.

(4) Następnie Pan powiedział do Rafaela (Rafała): „Zwiąż Azazela za ręce i nogi i wrzuć go do ciemności. Otwórz pustynię, która jest w Dudael, i wrzuć go tam.

(5) I rzuć na niego chropowate i ostre kamienie i przykryj go ciemnością. Niech tam przebywa na zawsze! Przykryj jego oblicze, żeby nie mógł widzieć światła

(6) I żeby w wielki dzień sądu mógł być wrzucony do ognia.

(7) Ożyw ziemię, którą zniszczyli aniołowie, i zapowiedz uzdrowienie ziemi, albowiem ja ożywię ziemię tak, że nie wszyscy synowie ludzcy wyginą z powodu wszelkiej tajemnicy, którą [aniołowie] dali poznać i nauczyli swych synów.

(8) Cała ziemia została zrujnowana nauką dzieł Azazela i jemu przypisz cały grzech!”.

(9) Pan powiedział do Gabriela: „Wystąp przeciwko bękartom i rozpustnikom i przeciwko synom nierządu i zgładź synów nierządu i synów Obserwatorów (Czuwających) z pośrodku ludzi. Odeślij ich, poślij ich jednego przeciwko drugiemu, niech się wygubią w bitwie, bo długość dni nie będzie im dana.

(10) Będą cię oni wszyscy prosić, bo spodziewają się życia wiecznego i że każdy z nich będzie żył pięćset lat”.

(11) A do Michaela (Michała) Pan powiedział: „Idź, powiadom Semiazę i innych, którzy są z nim, którzy połączyli się z kobietami i ulegli z nimi zepsuciu z wszelką ich nieczystością.

(12) Kiedy wszyscy ich synowiewzajemnie się pozabijają i kiedy ujrzą zniszczenie swych umiłowanych, zwiąż ich nasiedemdziesiąt pokoleń pod wzgórzami ziemi aż do dni sądu i ich spełnienia, aż dopełni się sąd przeznaczony na całą wieczność.

(13) W owych dniach zaprowadzą ich do otchłani ognia na męki i zostaną zamknięci w więzieniu na całą wieczność.

(14) Wówczas [Szemihaza] zostanie spalony i unicestwiony wraz z nimi. Zostaną razem związani aż do końca wszystkich pokoleń.

(15) Zniszcz wszystkie dusze lubieżne i synów obserwatorów (czuwających), bo zepsuli oni ludzi.

(16) Zniszcz wszelkie zło z powierzchni ziemi, a wszelkie złe dzieło ustanie. Niech pojawi się roślina sprawiedliwości i prawdy, a czyny staną się błogosławieństwem. Sprawiedliwość i prawdę będą sadzić w radości na zawsze.

(17) A teraz wszyscy sprawiedliwi ocaleją i żyć będą [tak długo aż] zrodzą tysiące. Wszystkie dni ich młodości i ich starości dopełnią się w pokoju.

(18) W owych dniach cała ziemia napełniona zostanie sprawiedliwością i cała zostanie zasadzona drzewami i napełni się błogosławieństwem.

(19) Zasadzą na niej wszelkie przyjemne drzewa, zasadzą na niej winorośle, a winorośl, która zostanie na niej zasadzona, wyda obfity owoc. Wszelkie nasienie, które na niej będzie posiane, każda miara wyda tysiąc, a każda miara oliwek wyda dziesięć bat oliwy.

(20) Wy natomiast oczyśćcie ziemię z wszelkiego zła i z wszelkiej nieprawości, i z wszelkiej nieczystości, którą przyniesiono na ziemię. Usuńcie je z ziemi.

(21) Wszyscy synowie ludzcy będą sprawiedliwi i wszystkie narody błogosławić i służyć mi będą.

(22) Ziemia zostanie oczyszczona z wszelkiego zepsucia, z wszelkiego grzechu, z wszelkiego gniewu i z wszelkiej udręki. Nie ześlę więcej na nią potopu po wszystkie pokolenia na wieki.

 

2 Księga Ezdrasza 16:(52) A oto jeszcze niewielka chwila, a nieprawość będzie usunięta z ziemi i sprawiedliwość będzie rządzić nad nami.

 

„Motłoch uwierzył w to bez dowodów, a wy teraz dowodami chcecie to obalić?”

Fryderyk Nietzshe

 

 

 

 

 

8 comments

 1. Większość filmów dotyczących kształtu ziemi niestety znika jak Fake Newsy… taka cenzura

  Google połączony z YT bawi się w cenzora i w szybkim czasie blokuje dużo ciekawych filmów/channeli
  Wpisuje w Chrome płaska ziemia pierwsze co… ciągle ten satanista
  Poniżej dopiero Murphy, Dubay, Antrovis,
  Nie rozumiem skoro płaskoziemcy to wariaci, dlaczego ich argumenty są usuwane a wierny sługa świetlistego chama Fosforu omawia filmy których nie ma…
  Kłamstw się raczej nie cenzuruje, kłamstwa się pokazuje
  Tu mamy stare dzieje agenta Loży już bez Tajemnic
  http://alexjones.pl/aj/aj-nwo/aj-informacje/item/101605-taktyka-dzialania-platnych-naganiaczy-od-plaskiej-ziemi
  Tam nawet link do starego Henia jest 🙂
  Oczyiście prawie żaden z tych wielkich obrońców Jezuickich teorii nie obala PZ tylko wyśmiewa nieco w stylu agent krzyczy łapać agentów
  Dobrze że Radtrap nie wspomniał jeszcze o słoniu oni lubią te słonie
  Albo stosują argument że płaskoziemcy narzekają na technologię a gdyby nie Nasa itp to by nie mieli skąd pisać….
  Tylko że ”agenci” dysponują technologią która do mass się dostaje po wielu latach to jest oczywiste
  Prawdziwe technologie rewolucyjne są dobrze ukrywane przed tłumem
  Taki Tesla… niszczył Zerosteina w każdym calu a wszyscy cytują tego Syjoniste tylko nikt nie może pokazać książek tego nieuka…
  Tesla miał grubo ponad 300 patentów, wynalazł praktycznie XXI wiek – żarówka to jego pomysł oraz promienie rentgena
  Dzięki Tesli ludzkość miałaby raj… i darmowy prąd 🙂
  Ale Tesla był niewygodny dla banków, koncernów które przecież chcą kontrolować masy
  Gdyby tak każdy mógłby dla siebie generować wodę, prąd, gaz…. byłby samowystarczalny to nie byłoby banków
  Teslę próbowano wykreować później na szalonego wariata ale później się skapneli że lepiej to ocenzurować Teslę… nie mówić o nim

  Są także inne ukryte tajemnice jak Księżycowe Drewno… ukryte przed masami

  * Ostatnio czytałem sobie ”Polskiego Dubaya”
  I zauważyłem że dużo osób zwala winę na Syjonistów czy ogólnie…. na żydów
  Z tego powodu wyprodukowano Protokoły Mędrców Syjonu które brzmią dziwne znajomo jakby tym królem miałbyć papa… tak przeczuwam że to była znowu prowokacja katolicka
  Pokazać prawdę i zgeneralizować…
  Cóż Rzym zawsze zwalał winę na Żydów czy Muzułmanów albo na wiedźmy czy na gnostyków… eliminując konkurencje
  Syjoniści raczej bym stwierdził że są takim mięsem armatnim, chłopcy od brudnej roboty… dlatego widzimy głównie ich na pierwszym planie
  http://forumplaskaziemia.pl/showthread.php?tid=21
  W razie czego Rzym mówi to nie my to żydzi, to nie my to masoni

  Wracając do F.P.Z. i Dubaya
  Co mi się nie podoba to wybielenia Hitlera oraz Korei
  Przecież Korea to druga strona medali i obaj grali komedię przed nami której to scenariusz był do bulu i nadzieji przewidywalny. To było oczywiste co zrobią

  Co do Hitlera, myślałem o tym w nocy
  http://forumplaskaziemia.pl/showthread.php?tid=22
  Jeśli był dobry dla zwierząt to znaczy że był tylko człowiekiem narkomanem
  Oczywiście nie on rządził III Rzeszą a Himmler i Gebbels.
  Potrzebowano jednak takiego pozornego antysystemowca który będzie się jawił jako jeden z naszych
  Podejrzewam że ówczesny rząd celowo jawił się jako nieudolny aby Adolf mógł zyskać jak największe zaufanie
  A realizował cele Jezuickie, Himmler był tą doktrynalną głową

  Jako przeciwwagę stworzono podobno niedoszłego Jezuitę Stalina z Komunizmem pełnym Syjonistów
  To Chasydzi byli na straconej pozycji
  http://jesuitinquisition.blogspot.com/2016/02/joseph-stalin-was-born-into-prominent.html

  Celem tego było wybicie Słowian, starozakonnych (żydowskie masy dla nich półgoje) i stworzenie państwa Edom

  W wielu produkcjach pokazuje nam się model Pz, dlaczego ?
  Ponieważ w ten sposób diabeł wybiela się oskarżając ludzkośc że przecież pokazuje prawdę a gamonie tego nie widzą czyli są [epitet sprzeczny]
  Ponadto NWO, Illuminati, Lehia… prawdopodobnie wiele tematów zawiera prawdę ale w taki sposób że tego najważniejszego puzzla nie dano

  Z róźnych syjonistycznych materiałów wynika że PZ jest dużym problemem dla mediów…
  A jak wierzę że ziemia jest trójkątem ?
  Zresztą ziemia nie jest kulą nawet według fachowców a elipsą czy geoidą (nie pamiętam dawno dawno nie miałem Fizyki czy Geografii)

  * Słyszałem że Rotszyld to jednak nie Tarcza Edomu… Raskol
  http://alexjones.pl/aj/aj-nwo/aj-informacje/item/76735-chazarska-mafia-soros-i-oszustwa
  Stworzył sobie legendę jak to za Napoleona wykupił wszystkie akcje…. ważne był brzmiało fantazyjnie

  ————-

  To Forum to jest taki polski E.Dubay

  Ale są też rzeczy które mi się nie podobają
  http://forumplaskaziemia.pl/showthread.php?tid=199
  Chociaż jest to teoria, ma jednak kilka logicznych elementów no ale aspekt ”czysto religijny”

  Z tym wychwalaniem Korei i Hitlera….
  http://forumplaskaziemia.pl/showthread.php?tid=56
  Przecież to druga strona medalu a Hitler finansowany przez Rothszyldów ? Może i nie był takim potworem jak pokazują go media ale nie był panem swego losu… był narkomanem który nadał twarz III Rzeszy.
  http://forumplaskaziemia.pl/showthread.php?tid=22

  III Rzesza była wspierana przez Jezuitów i bankierów… ZSRR także, stworzono tezę i antytezę, syntezą była II WŚ.

  Nie za bardzo jestem za tym że za wszystkim stoją żydzi z Talmudu wielbiący HaSzem, o tym za głośno się mówi a po drugie to bardzo wygodne mieć kozła ofiarnego takich chłopców od brudnej roboty

  Hmm
  http://forumplaskaziemia.pl/showthread.php?tid=17
  http://forumplaskaziemia.pl/showthread.php?tid=122
  Lubię czytać takie rzeczy ale trzeba je filtrować (odrzucać to co niepotrzebne)

  Ale ogólniejeśli szukamy tematow związanych z PZ
  Nie można także pominąć wątków religijnych przecież Heliocentryzm ma podstawy czysty religijne, Darwinizm także
  Płaska Ziemia tak na sucho nie ma większego sensu

  A Dubay promuje jak najbardziej religie
  http://forumplaskaziemia.pl/showthread.php?tid=16
  http://www.atlanteanconspiracy.com/2016/09/jesus-christ-never-existed.html
  Tak te same bajeczki Zeitgeist dla naiwniaków… praktycznie same hipotezy
  Z tych jego książek wynika że facet dużo wie jakby tam był…
  Możliwe że jest to kontrolowana opozycja
  Temat drugiej fali jest jedną z największych tajemnic, wszyscy wskazują na żydów, illuminatów, masonów tymczasem są to kozły ofiarne
  Główny nurt odwołujący się do NWO walczy z tym co stare czyli z Prawem, wszystko wywraca do góry nogami
  Tymczasem druga fala odnosi się do starożytnych kultów (mandale, czarne słońce, agartha) pozując na naszych przyjaciół

  Oczywiście władza Rzymu powoli upada, coraz mniej ludzi chodzi do kościoła.
  A upadli chcą to wykorzystać wtłoczając te same kulty pod innymi nazwami… z Pawłem na czele

  PZ.. jedni zostałi wysłani po to żeby usypiać nie ziemia jest kulą, a inni tak promują PZ żeby to ośmieszyć
  Therion, tacy jak Trump dążą do wystawienia kilku jako kozły ofiarne
  Nawet Watykan ostro (oficjalnie) zwalcza pedofilię…
  Oczyszcza się przy tym już niepotrzebnych a ludzie myślą że wszystko jest git

  Aspekty tego wszystkiego są czysto religijne:
  – Darwinizm atakuje Kreacjonizm
  – Neandertale atakują Nefilimów
  – Słońcecentryzm atakuje Firmament i tak dalej
  – Edom neguje 12 plemion Izraela

  A skoro Darwinizm jest ściemą, to oznacza że człowiek nie jest dziełem przypadku

  Polubienie

 2. Rdz 1:10 καὶ ἐκάλεσεν ὁ θεὸς τὴν ξηρὰν γῆν καὶ τὰ συστήματα τῶν ὑδάτων ἐκάλεσεν θαλάσσας. καὶ εἶδεν ὁ θεὸς ὅτι καλόν. Sympatycy płaskiej albo kulki najchętniej usunęli by ten tekst Lxx w której ziemia jest ani okrągła ani płaska tylko sucha,Na tej ziemi Pan Bóg nie chodzi po okręgu tylko obwodzie suchego lądu .Bo morze to nie ziemia językiem biblii.Jak można pogodzić kłamstwo ze suchy ląd i morze to ziemia z prawdą że suchy ląd to ziemia a zgromadzenie wód to morze?

  Polubienie

 3. Nie znam aż tak dobrze greckiego żeby wiedzieć co tam napisane, jedynie odczytać alfabet potrafię….

  (7) I uczynił więc Bóg firmament, i podzielił Bóg pomiędzy wodą pod firmamentem, a wodą, która była nad firmamentem.

  (8) I nazwał Bóg firmament niebem, i widział Bóg, że to było dobre, i tak nastał wieczór, i nastał poranek – dzień drugi.

  (9) Potem rzekł Bóg: Niech wody, które są pod niebem zbiorą się na jedno miejsce i niech się ukaże suchy ląd. I tak się stało. I wody, która były pod niebem zebrano na swoje miejsca, i suchy ląd się pojawił.

  (10) Wtedy nazwał Bóg suchy ląd, a zgromadzenie wód nazwał morzem. I widział Bóg, że to było dobre.

  Nie widzę jakiś sprzeczności….
  Jest ziemia nad nią pokrywa (firmament) dalej 10 niebios a w 10 o nazwie Aravoth zamieszkuje Bóg którego nazywają Aravat… możliwe że nie chodzi o imię a o niezindetyfikowany tytuł.
  2 Ks Henocha była bardzo słabym dziełem, możliwe że podczas tłumaczenia na angielski dokonano błędów… celowych
  Prawdopodobnie ziemia na początku była płaska/równa, później giganci ją użyźnili do tego Potop.
  Słyszałem że ropa i inne minerały to są właśnie zutylizowani giganci…. przerobieni na surowce

  Cóż, morze to morze a ziemia /ląd to ląd…

  Jak nie okrąg (płaska) to HeliosCentryzm albo Ziemia Wklęsła/Pusta… dziwna koncepcja.. Nie mogę omawiać takich rzeczy jak fizyk (światła, kąty, obliczenia) ale skoro według Uranocentryzmu Bóg znajduje się wewnątrz ziemi….
  Taka alternatywa dla Heliocentryzmu, może coś kiedyś naskrobie na ten temat

  Polubienie

 4. Podchodzę do tematu kształtu ziemi w sposób Humanistyczny, nie znam się na obliczeniach ale potrafię czytać
  Mnie przekonują głównie argumenty teoretyczne,

  Aaa…
  Otóż dotarł do mnie kolejny argument dlaczego Heliocentryzm jest…. ehkm
  A kluczem do tego jest…. Słońce, czyli Helios
  Trzeba zadać sobie pytanie, czy Heliocentryzm stawia na Teocentryzm czy na Antropocentryzm, czy Bóg jest w centrum zainteresowania inaczej mówiąc ?
  Nie….
  ”Bogiem” jest człowiek albo bóstwo solarne, symbolizuje to upadłych aniołów zapładniających kobiety

  Do tego Alchemia, Kabała, Magia, Hermetyzm… pełno jest książek na ten temat i większość mówi o tym samym
  Człowiek chce poprzez tą wiedzę tajemną kontrolować Boga,
  Rzadko jest to Bóg jako Bóg, częściej jest to Bóg jako Kosmos czyli wszechświat… Nju Ejdżowcy też pierdzielą o tym, dodają do tego Matkę Ziemię Gaje itp.
  Tak, nauczają że świat jest jednością… uniwersalna miłość
  Tylko że nie mówią o jakiej miłości mówią…. dobre rzeczy niedoprecyzowane obracają przeciwko nam bo taka miłość uniwersalna zwyczajnie zakrywa zło a zło czyli chwast no powinno się wyrwać kiedy dojrzeje.
  Dużo właśnie ”uduchawiaczy” jakby usprawiedliwiało zło, że jest konieczne półprawda gdyż zło jest wynikiem nieposłuszeństwa. Czym innym jest przemoc a czym innym karcenie które jest właśnie aktem rodzicielskiej miłości
  No a nam zaserwowano miłość taką…. obojętną nijaką, które nie unosi się gniewem….
  Czyli KRK poprzez listy Pawła niszczy rodzinę, a nawet seksualnośc na zasadzie zakazanego owocu… sprytne nie ?
  Religie właściwie chcą bardzo kontrolować sekstualność swoich członków zamiast ich edukować że najpierw pomyśleć a potem bawić się w dom….

  I dlaczego większość tak wspiera Heliocentryzm ?
  Pieniądze czy Władza to mały pikuś, generalnie chodzi o to co jest ukryte pod Gojstwem/Pogaństwem
  Masońskie źródła także mówią że słońce, przyroda i to jest takie fajne
  Tylko dlaczego Ezechiela 8:16, tam mamy wyraźne potępione modlitwy do Słońca
  To też się dotyczy tego samego gdyż Heliocentryzm stawia na człowieka/kosmos a Geocentryzm (PZ) stawia na Boga.
  W przypadku PZ Słońce i Księżyc to nie Helios i Selene a helios i selene, inaczej mówiąc są to dzieła Boże i żaden Baal czy Hubal…. no nie może się wcisnąć jako przedmiot kultu.
  To jest bardzo niepozorne i dla wielu niewidoczne.

  Poskładałem to sobie dzięki Szydłowskiemu, Arystotelesowi i Awicennie

  Pomijam że magia/sofistyka zawsze atakowała Filozofię podpinająć po to satanizm, dałem na ten temat film
  Pod Arystotelesa próbowano podpinać dzieła Arabskie,

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Awicenna

  Metafizyka
  Świat pojmował teocentrycznie, jednak inaczej niż chrześcijanie. Świat był stworzony z myśli bożej, a nie z woli bożej. Świat także był stworzony z materii, a nie z nicości (ex nihilo). Świat także był wieczny. Myśl taką Awicenna zaczerpnął z Arystotelesa. Porządek świata rozumiał po neoplatońsku. Świat nie powstał od razu i nie został stworzony cały bezpośrednio przez Boga. Bóg jego zdaniem jest jednością, a z jedności może powstać tylko jedność. W takim razie kolejne rzeczy powstać mogły tylko dzięki dalszym aktom tworzenia. Najpierw powstał najwyższy intelekt, następnie inteligencje niższe (sfery niebieskie), potem najniższe (intelekt czynny człowieka) i na końcu formy rzeczy materialnych.

  Awicenna wierzył także w ogół. Jednostki miały niesamodzielną rolę. Nawet Bóg nie dosięgał już materialnych jednostek, tylko kończy się na ogółach. Dlatego mógł On rządzić jedynie losami gatunków, a jednostkowymi rzeczami tylko o tyle, o ile ich los wpływał na los ich gatunków lub podlegały ogólnym prawom.

  Powstawanie skamieniałości tłumaczył działaniem siły (nazwanej po łac. vis plastica) sprawiającej, iż kamienie przybierają kształt tworów ożywionych. Wśród uczonych pogląd ten był żywy jeszcze w XVIII w.[6]

  Swoje odniesienia do arystotelesowskiej filozofii przyrody, Awicenna zawarł w „Księdze uzdrowienia [z niewiedzy]”, przełożonej w XII wieku na łacinę przez Dominika Gundissalviego i Abrahama Ibn Dauda[7].

  Wcześniej dawałem cytat wprost z Kopernika, może i masonem nie był bo w tamtym czasie ich nie było. Jezuici dopiero się tworzyli, stworzył jednak teorię bardzo wygodną opartą na okultyzmie….
  Kogo lub co wywyższył do rangii Bóstwa ?
  Słońce, czyli Helios (Ilios)
  Kogo także wspominał ?
  Hermesa Trismegistosa

  Warto zwrócić na to uwagę, że Kabała i Hermetyzm jest wprost nierozerwalna z Heliocentryzmem
  Kabałę przemycono pod postacią Matematyki, oni w to wierzą że każda litera ma magiczną moc

  Jeszcze dochodzi Alchemia, często powiązana z 4 żywiołami czyli znowu Kontrola Kosmosu
  Alchemia to wiadomo, matka Chemii celem było stworzenie czegoś co zamieniałoby w złoto
  Osobiście traktuję to wszystko jako jedno i to samo – Hermetyzm, Alchemia, Kabała…. ten sam okultyzm
  Tylko że okultyzm oznacza wiedzę tajemną, jaka tajemna skoro znalazłem na internecie kilka książek które są powiedzmy ”diabłem w białej szacie”’

  Po prostu są te nauki promowane ponieważ brak galaktyk > brak wyższych wymiarów i tak dalej
  Jak w takim razie można wciskać bajki o jakiś wyższych wymiarach, piekłach, czyśćcach, podróżach do nieba…
  To wszystko okazuje się wówczas albo bajką wyssaną z brudnego wskazującego albo do takiej osoby zawitał…..
  No jeśli Heliocentryzm jest lipą to nie ma UFO, a my widzimy że ”coś jest” a jedyne wiarygodne źródła mówią wprost kim są te istoty które to zachwala Icke, i wielu wielu innych
  Dobrze na to zwracać uwagę kto do kogo się odwołuje.
  Kto odwołuje się do swojej nieomylności a kto do jasnych bytów astralnych….

  Wracając do tych wymiarów….
  Czyściec raczej uznaję za to co jest teraz a piekło…. w doktrynie katolickiej nie istnieje i nigdy nie istniało bo po prostu istnienie takiego piekło jest tym samym co Heliocentryzm i Annunaki, jesteśmy dziełem przypadku niewiele wartościowym przeznaczonym na rzeź i koniec
  Na co się starać, po co ?
  Ale jeśli nie ma piekła a jest Annihilacja dla wyjątkowym istot bezprawia, świadomie kłamiących
  Jakieś tortury dla nich będą ale nie jak nauczają religie i róźni guru że np. jak ktoś nie jest z nami albo nie dał na tacę to pójdzie do piekła…. typowe sekciarstwo i tego ludzie się boją

  http://www.sacred-texts.com/alc/eudoxus.htm
  I cytacik… Hmm Alchemia, Hermetyzm… ja wiem że to ma sprawiać wrażenie mądrości

  ”1. Pierwszy klucz to to, co otwiera mroczne więzienia, w których Siarka jest zamknięta: to jest to, co wie, jak wydobyć nasienie z ciała, i które tworzy Kamień filozofów przez połączenie ducha z ciało – siarki z rtęcią.

  2. Hermes wyraźnie demonstrował działanie tego Pierwszego Klucza tymi słowami: W jaskiniach metali kryje się Kamień, który jest czcigodny, jasny kolor, umysł wzniosły i otwarte morze.

  3. Kamień ma jasny blask: zawiera ducha wysublimowanego oryginału; jest to Morze Mędrców, w którym podążają za ich tajemniczą rybą.

  4. Ale działania tych trzech dzieł są bardzo podobne do siebie, a filozofowie w sposób jednoznaczny mówią w sposób jednoznaczny, do tego stopnia, że ​​ci, którzy nie mają oczu Ryśka, mogą dążyć do zła i gubić się w tym labiryncie. , skąd bardzo trudno jest się wydostać. W efekcie, gdy ktoś wyobraża sobie, że mówią o jednym dziele, często traktują kogoś innego.

  5. Uważajcie więc, aby nie dać się zwieść tutaj; jest bowiem prawdą, że w każdym dziele Mądry Artysta powinien rozpuścić ciało duchem; musi odciąć głowę Kruka, wybielić Czarnego i ożywić Białego; jednak prawidłowo w pierwszej operacji Mądry Artysta odcina głowę Czarnego Smoka i Kruka.

  6. Dlatego Hermes mówi: To, co narodziło się z Kruka, jest początkiem tej Sztuki. Uważaj, że to przez oddzielenie czarnego, cuchnącego i cuchnącego oparu Czarnego Czarnego, powstaje nasz astralny, biały i olśniewający Kamień, który zawiera w sobie żyły krew Pelikana. Właśnie w tym Pierwszym Oczyszczeniu Kamienia i przy tej lśniącej bieli kończy się działanie Pierwszego Klucza.

  Ale oni w to wierzą……
  Grigori oczywiście w to nie wierzą, oni znają prawdziwą ”wiedzę tajemną”’ i ma ona związek z siarką 🙂

  Nie mogę także nie powiedzieć nic o Hasbarze i drugiej fali, charakterystyczne są dla nich te same metody
  Czy to zakładanie multikont (sprawiają wrażenie sztucznego tłoku) czy to klepią jedno i to samo nie słuchają co się do nich mówi
  Na przykład tłumaczę gościowi coś prawdziwego, on się zgadza a później dalej mieli swoje
  Agenci inaczej działają od normalnych ludzi to widać,
  Zresztą jest ohydne, obrzydliwe… kłamać z pełną świadomością
  Mam mieć szacunek dla ‚ludzi” którzy pracują na starcie z powierzchni ziemi ?
  Oni nie boją się aż tak ludzi jak właśnie tego, a Heliocentryzm jest tego kolejnym dowodem ”wymiana Boga z centrum naszego zainteresowania” na cześć Słońca czy Kosmosu
  Zauważmy że nazwy planet i gwiazd ”układu solarnego” noszą także nazwy hmm
  Mars co ma dwa księżyce, Saturn, Jowisz, Neptun, Pluton itd.

  http://www.zbawieniecom.fora.pl/sekcja-priorytetowa,29/powrot-nefilimow-oni-nigdzie-nie-odeszli,1575-225.html#top

  Nie rozsławi się imienia Boga ale imiona bogów,
  Nawet nazwy pierwiastków jak Rtęć, Selenium, Uran, Pluton, Tytan, Tor,

  Europa czy Azja to także….
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa_(c%C3%B3rka_Agenora)

  Dodajmy jeszcze imiona typu Jahwe, Jhvh, Jahwih, Jehowih (Oahspe taka pseudo-biblia) gorliwie propagowane nam przez róźnej maści agentów hasbary czy przez drugą falę ?
  Typowe, zrzucają wine na Boga którego nazywają a to jaszczurem pustynnym a to bydlakiem (ten tytuł jest już zarezerwowany dla kogoś innego, on nawet nauczał że nawracanie to bzdura…. nawet jak mówi prawdę to tak żeby masy odrzuciły albo przyjęły bo tamci odrzucają albo dlatego że franca karze)

  Ciekawe….

  Dałem starego linka, a propo sekciarstwia
  Większość religii naucza właśnie tego że większość ludzi zginie
  I może dlatego mam do Henryka zaufanie, myślałem że uzna miasto Ariel za Jerozolimę a jednak poszedł drogą BB (sprawdził LXX) i dlatego z taką osobą mogę dyskutować, jest uczciwy nie zbiera pieniędzy od ludzi bo się do roboty nie chce
  A wielu na internecie czy w świecie jest kontrolowana, to znaczy ich pieniądze są uwarunkowane pieniędzmi

  PS.

  Polubienie

  • 2 Samuela
   23:
   20) Benajas, syn Jojady ,był mężem wsławionym rozlicznymi czynami.Pochodził z Kasbseel.
   On zabił DWÓCH SYNÓW ARIELA
   ,SYNA MOABA ,walecznych jak lwy .On też zszedł w dół i podczas śnieżycy zabił lwa w basenie nad wodą.

   Polubienie

  • P.S.
   Co do Moaba i Ammona dosyć ciekawy i ważny szczegół :

   Jubileuszów 16:
   5)W owym czasie Pan wykonał sąd nad Sodomą, Gomorą, Zeboim i nad całym regionem Jordanu .Spalił ich za pomocą OGNIA I SIARKI i unicestwił ich po dziś dzień tak jak mówił:
   „Oto ja dałem ci poznać wszystkie ich uczynki, a oni byli okrutnymi i wielkimi grzesznikami, znieważali siebie samych rozwiązłością cielesną i tym sprowadzali nieczystość na ziemię.
   6)W ten sposób Pan będzie dokonywał sądu, takiego jak sąd nad Sodomą , nad miejscami gdzie dokonuje się takiej nieczystości jak w Sodomie.
   7)Wybawiliśmy Lota ,gdyż Abraham wstawił się za nim .Wyprowadziliśmy go z tamtego zamieszania .
   8) On i jego córki popełniły taki GRZECH, JAKIEGO NIE BYŁO JESZCZE NA ZIEMI od dni Adama aż do tamtego czasu .Nie wydarzyło się, aby mężczyzna współżył ze swymi córkami.
   9) Co do POTOMSTWA takiego meżczyzny zostało nakazane i wyryte na NIEBIESKICH TABLICACH ,iż zostanie ono USUNIĘTE I WYKORZENIONE i zostaną osadzeni wyrokiem Sodomy ,tak aby NIE POZOSTAŁO ŻADNE POTOMSTWO TAKIEGO CZŁOWIEKA NA ZIEMI NA DZIEŃ SĄDU.

   Polubione przez 1 osoba

 5. Moje argumenty filozoficzno-humanistyczne na kształt ziemi są niczym przy tym
  Jako dopełnienie 🙂
  https://www.theguardian.com/technology/shortcuts/2018/apr/15/australia-doesnt-exist-and-other-bizarre-geographic-conspiracies-that-wont-go-away
  https://livefm.com.au/people-believe-australia-doesnt-exist/

  https://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/zdaniem-plaskoziemcow-australia-nie-istnieje-mieszkajacy-tam-ludzie-symulacje-komputerowe#comment-449694

  O tym piszą nawet wydawnictwa o wysokiej reputacji
  Argumenty typowo… nie chcem już tykać Pawłościan czy Reptylionów
  Przecież to od razu wygląda na kontrolowaną opozycję – dajemy coś ciekawego a następnie kompletne bzdury albo wprost mieszamy prawdy z fałszem
  I tu chodzi o to by przeciętny człowiek po zetknięciu się z tematem pomyśłał OMG ale idioci z tych płaskaczy wierzą w takie brednie.
  Później można takie bzdurzy powiązań z innymi teoriami spiskowymi przez praktyków spiskowych
  To jest niefajne powiązywać wiele tematów ze sobą np. szczepiony z ziemią okręgiem
  Każdy temat powinien być rozpatrywany osobno
  Uważam nadal że tak robią agenci – dają ciekawe informacje a następnie je ośmieszają albo robią z siebie miernoty w każdej dziedzinie i przyklejają się do osób czy tematów które mają zneutralizować

  A tutaj ?
  Australia nie istnieje… pomimo ukazywania jej nawet na mapach PZ
  24 miliony osób nie istnieje ? Hologramy, roboty, agenci czy co ?

  Ale fajny jest ten oryginalny post typowo oszołomski a przynajmniej tak ma wyglądać
  ”Spisek, uwierzcie nam, wszystko sfabrykowane, twoi koledzy to aktorzy roboty reptilianie zapewne, oszukano cię, spisek, Join Us!”

  Każdy normalny człowiek zniechęci się od PZ gdy słyszy fanatyczne hasła bez dowodów
  Typowe straszenie, granie na emocjach, chaotyczna budowa zdań wskazująca na wysoce silne opętanie dajmoniczne.
  Te agenty Nasa pozujące na antynasa nie za bardzo wyjaśniają dlaczego, bardzo charakterystyczne brak wyjaśnień WHY
  Później sami to z łatwością obalają a tłum zadowolony
  Nic tylko zrobić test ”czy jestem hologramem” czy jestem reptilianien ?
  Typowe… pokazać coś a następnie ośmieszyć z tego powodu mam negatywne odczucia co do Chrabjego, Dubeja, Sandziayaha, WyZiębionego, Marjuszka i jeszcze paru innych którzy dają dużo ciekawych informacji zmiksowanych lecz dodają od siebie kompletne bzdury

  Jak w temacie Dubaya wybielającego Hitlera jako antysystemowca i tak dalej
  http://www.atlanteanconspiracy.com/2015/07/adolf-hitler-vs-jew-world-order.html

  Hitler to narkoman, z lewego łoża, morderca, lewak, kryptogej i wielbiciel masona 33 stopnia Henia Forda i pionek
  Psioczą ludzie na tego Hitlera tylko dlatego że tak wierzą mendiom a jak taki mesjasz PZ uwielbia kolesia który został nam przedstawiony jako największe zło arcywróg żydów i w ogóle obłąkany to oczywiste że przez to można porównać każdego płaskoziemcę do faszystów, nazioli itd.
  Ale wiedzę Dubay jakąś tam miał, choć promował Zeitgeista…. Płaska Ziemia i Ateizm czy New Age jedno drugie wyklucza nie ma większego sensu
  Szkoda tylko że Henryk nie wiedział o tym że jest hologramem czy czymś w tym rodzaju powinien zrobić test czy nie jest wygenerowany komputerowo aktorem i reptilianinem
  Buehehehe!!! 🙂 🙂 😦 🙂 😦 trolololo nie wiem kto ich zatrudnia czekam kiedy powiedzą jak to płaskoziemcy wierzą że ziemia ma 700 lat a oceany nie istnieją to spisek NASA!
  Na nich większego ich nie stać po za tą kontrolowaną opozycją i nowszą święższą drugą falą która już sobie przeczy

  Nie dajmy się na to nabierać….
  Póki nie przedstawiają żadnych większych dowodów na jakikolwiek temat można spać spokojnie

  Polubienie

 6. Jeśli chodzi o PZ i nie tylko w szerszym znaczeniu
  Ja się dziwie ludziom którzy wiedzą że YT jest w rękach zagranicznych mówią o obalaniu systemu walczą z żydem na żydowskim kanale gdzie w każdej chwili mogą utrącić filmy zwłaszcza te stare albo antyIslamskie
  Popularne są za to wyzwiska, bluzgi, ezo-dramy, Illuminati, reptilianie, listy krypto żydów masonów agentów heretyków i tak dalej
  Aaa i magia w domyśle czarna a przebywanie przez dłuższy czas w toksycznym środowisku szkodzi, sam czuję że głupieję od tych niektórych filmów dlatego jako przeciwwagę dają coś ambitnego, poważnego
  Nie chodzi o to by nie oglądać czy oglądać słuchać czy nie słuchać, takich mamy specjalistów zwłaszcza wśród księży i ponownie narodzonych chrześcijan wszędzie masoni albo bij monetę albo nie bij monetę
  Tacy specjaliści od zrób to albo nie zrób tego ale w jaki sposób to oddziałuje jak zmniejszyć wpływy i tak dalej cisza,
  Ja jestem za balansem dlatego jest mi łatwiej potępić konsumpcjonizm a także ascetyzm, mistycyzm, pseudo-duchowość nazywając to satanizmem.

  Jeśli chodzi o pastorków, nauczyćlów dupowych i wielkich wielkich wielkich mistrzów
  Ładnie mówią i nic po za tym kiedy się z nimi nie zgadzać wtedy pokazują swoje oblicze, tacy uduchowieni że łatwo ich wyprowadzić z równowagi.
  Wbrew pozorom na internecie jest o wiele mniej wiedzy ponieważ większość informacji jest rozprowadzana albo przez ludzi naiwnych lekko łakomych na $ albo jak Icke trochę prawdy trochę bzdur mieszamy i pokazujcie mnie w BBC jako idiotę.
  Ludzie z kręgów antysystemowych są bardzo łatwowierni a może to tylko tak wygląda więcej ujawnia się miernot którzy to niby wierzą w każdą tełorię spyskową i nie mogą tego przetrawić pierdzielą 3 po 3 albo wierzą we wszystko co się im powie

  Np. ktoś tam powie ten mason tamtem żyd tamten Illuminat a ludzie w to wierzą i nie sprawdzają. Nawet wykułem do tego tymczasowy termin
  To tylko pokazuje stopień uduchowienia tej grupy – żyd mason illuminata satanista a ludzie w to wierzą nie sprawdzając szczególnie spotykane na YT z wiadomych względów – emocje, dramy.

  Tak jak złodziej informacji Sandzia sprawia wrażenie kogoś kto siedzi pierwszy dzień na internetach wiedzy we wszystko i wszystko powtarza a równie dobrze to mogą być 3 ksiązki na krzyż Małahowa, 3 filmy Szydłowskiego , 3 filmy na YT, trzy artykuły i na tym się wiedza kończy ale żadne z tych źródeł nie wywoływało tak negatywnych emocji bezsilności i plotło takich bzdur między ciekawymi rzeczami między innymi które sam omawiam i co z tego że wiem co między wierszami jest grane albo podstawie sobie synonimy jeśli nie mogę tego wykorzystać z powodu totalnych bzdur między wierszami które nawet zwolennicy nie mogą popierać wskazujących na totalne dyletanctwo albo na krecią robotę bo przecież nie można jednocześnie bredzić jak i cytować cudze źródła w pewnym stopniu prawdziwe.
  Brednie które w większości można obalić czystą logiką czy zagłębieniem się w temat jak poniżej/powyżej że Australia nie istnieje tak tu w kwestii Symboliki, Językoznawstwa, Doktrynologii, Filozofii, Psychologii i tak dalej zresztą ostatnio miałem niezły ubaw kiedy natrafiłem straszaka na allegro tak się uśmiałem że Anglicy wymawiają wyraz God jako Gad każdy kto choć trochę liznął język to wie że jest coś takiego jak British English czy American English porównując to tak jakby choć krytykował Polski język za pomocą wymowy Ślunzaków czy Kaszubian. Mnie niemiłosiernie rozbawia brak podstawowej wiedzy…. czy celowe ściemnianie i jednoczesne samozaoranie tak jak Mariuszowe bajki znaczy się:
  Piramidy budował Napoleon + Pater Imon to modlitwa ślepca i mózg w kawałkach
  Jakoś tam porównuje tych dwóch starszych ze względu strasznie podobny schemat działania i tak szczerze mówiąc głównym problemem są wyzwiska, straszenie/emocjonalność i przyklejanie pozostałym łatki oszołomów
  Kradzież informacji trudno nic nie można z tym zrobić a po za tym jest wiele frontów do ogarnięcia od tych gotowych na pożarcie do tych z drugiej fali 🙂
  A skoro Siedmiowzgórze powoli upada a Syfoniści pójdą na przemiał w imię wiarygodności Behemota, z jednej strony nie ma zapowiedzi wcześniejszej walki z Bestią przed wykonaniem wyroku a z drugiej strony jeśli już dziś nie dajemy się nabierać na te chwyty ?
  No właśnie ”my” czyli nieliczni ale są też masy które po wykonaniu wyroku na Syjonistach i wciśnięciu ”swoich ludzi” do władz w złotej erze mogą w to uwierzyć a po czasie Charagma albo Pieczęć Boża.

  Nie wiem czy to opisywałem ale ja widzę podstawowo 3 rodzaje dezinformatorów:
  – Od działań specjalnych, ci nie są inteligentni i tylko tych nam pokazują w mediach mają większe możliwości ale nie mądrość
  – Trolle, śmieszkowcy tacy co wędrują i zaśmiecają fora typowe syjonistyczne betony są sprytniejsi od pierwszych ale popełniają celowo błędy licząc że ktoś się da na to nabrać
  – Tacy co działają pchają się do kamery. Ci muszą być inteligentni ponieważ mają plan przekonania ludzi do czegoś np. do buntów czy do akceptacji pewnych zjawisk jak już przy Icke’u to akceptacja jaszczurem jako ludzi czy dajmonów jako niewinnych szaraków. Cytowałem nawet dzieło w którym Icke sam się zaorał swoją ”wiedzą Biblijną” Nawiasem mówiąc większość prezentuje niewielką wiedzę bądź celowo dezinformację odnoszącą się do niewiedzy
  Icke Bible Errors 😮
  Dobrze jest czasem przetestować swoją wiedzę wystarczy nieco czystych intencji
  Podstawowym błędem tych ludzi jest zupełne niezrozumienie trzech wersetów:
  Mt 10:24 / Mt 24:34 i Mt 24:24
  Chyba uzupełnię ten materiał

  Hmmm tacy pachowcy od wszystkiego czyli do niczego

  Lubię sobie czasami przeglądać takie materiały anty pod kątem czy autor prawidłowo rozdzielił ziarno od plew czy nadal łączy prawdy z kłamstwem np. używa tetragramu jako imię, nie wie co mówi itd.

  Cóż na początku jest delikatnie poddenerwowanie a później śmiech z bezsilności niedorajdów

  Duchowość Polska i nie tylko to oczywiście jedno wielkie kontrolowane czy to przez zielonych czy to czarnych bagno
  Tam ludzi opartych na solidnym fundamencie i twardo stąpających na ziemi z trudnością wyszukać
  Łatwiej jest to wszystko skrytykować niż pochwalić, ławiej jest przedstawić swoją wizję niż poprawiać czyjeś liczne błędy chociąż błędy doktrynalne nie są aż tak groźne jak sytuacja kiedy gościu czy gościuwa sprzedaje niedziałający produkt bądź o niepotwierdzonej jakości jak Keshe, magiczna wody strukturyzowana plazmowana i jeszcze jakaś, analizator kwantowy, orgonity, chembustery i wiele innych.
  Gdyby ta osoba sprzedaje świadomie szmelc w tym momencie traci wszelką wiarygodność, proste.

  Są jednak ludzie w skali masowej ignorowani co mnie jednocześnie dziwi jak i nie dziwi,
  A są to osoby jakby podłączone channelingiem z pewnymi astralnymi od-bytami i oni się tym chwalą a ludzie uznają to za skrajną mitomanie. Czasem tak a co jeśli część z nich mówi w tym odcinku prawdę ?
  Lepiej jednak unikać jak dżumy…

  A trochę ludzi kontrolowanych przez wyższe astralne (my już wiemy kto 🙂 ) byty które coś tam pokażą wprawią w pychę i tak jak Bóg ma swoich wybrańców tak Grigori mają swoich pomazańców
  U nas jest burdel a co dopiero na astralu tam później widzą Heliocentryzm i co tam jeszcze można nie wiem ja wolę pozostać na twardym gruncie aż tak bardzo nie chcę odlatywać
  Opisywałem swoje przemyślenia czy to powyżej czy gdzie indziej że tak zwaną duchowością też można omotać ludzi a jak gościu czy gościuwa jest kimś w rodzaju medium i robi dla służb czy wykonuje polecenia swoich mistrzów duchowych…
  Czerpanie zysków finansowych to tylko jedna z możliwości można ludzi przygotować/przyzwyczaić do pewnych idei jak chociażby 2012
  Albo taki pijany od energii kosmicznych powie żeby zagłosować na Trumpa bo dobre duchy mu/jej powiedziały że głosując człowiek oczyści czakry, aury, karmę dla kota i co tam jeszcze się da
  Co z tego że większość ludzi nie rozumie tego slangu, kościelny slang jest także dla chodzących maszyn

  Rzeczywiście duchowych ludzi (nie takich jak u Pawła) jest bardzo niewielu ale oni świecą przykładem a nie jogami, mantrami, tantrami
  Co do medytacji new age, medytować (myśleć) tak ale to co robią w New Age… kto normalny zaprasza do domu obcego potencjalnego złodzieja .
  Człowiek uduchowiony z pewnością nie stawia na wyzwiska i płytkie argumenty a trudno jest rozdzielić pomiędzy swoją wizją a tym jak jest.
  Co mnie obchodzi co mówią co mówi ksiądz o Bogu mnie obchodzi jak jest i to rozpatruje osobno.
  A tak robi wielu z hasbary np. wpierają nam że Bóg dał tak zwany Judaizm i wiele innych.

  Jeśli chodzi o bardziej odważnych hasbarowców to żaden nie odniósł się do prezentowanych materiałów czasem ktoś wyśmieje czy skrytykuje za Pawła albo przytknie łatkę Chrześcijanina, uderza za to znikoma ilość argumentów bo jeśli taki heretyk przemawia to dlaczego nie ma pokazane że się myli i kiedy się myli a jak jest itd.
  Tak uduchowieni Nju Ejdżowcy czy naśladowcy Chrystusa…. Pawła a na spokojną dyskusję reagują agresją ”ja z rozmową a on z mordą” dlatego lepiej unikać dyskusji z Hasbarą czy innymi agenciokami szczególnie jeśli nie chcą rozmawiać na poziomie (kasują komentarze, stosują triki manipulacje wpierają że ktoś coś powiedział czego nie powiedział, wyzwiska, epitety).
  Bo co innego kiedy jest człowiek oszukany i reaguje tak a nie inaczej z powodu medialnej propagandy a co innego kiedy typ/iara prezentuje głębokie zakłamanie i brnie w tym do upadłego.
  https://theredbrainbreakerkstian.wordpress.com/2014/08/18/jak-traktowac-nieprzyjaciol-cz-1-jak-rozpoznac-agenta-i-czy-nadstawiac-mu-chrzescijanski-drugi-policzek/
  🙂 Buehehehe
  Ich bezczelność jest wręcz legendarna toną ale dalej brną obdzierani ze skóry a nadal dokonują samozaorania
  Z takimi nie ma żadnych szans, można jedynie się wyuczyć się technik manipulacji by je rozpoznawać i przed nimi się uchronić

  I w przypadku potencjalnie zakłamanych pozujących nam na znawców, jakie są plany tych osobników
  Do czego zmierzają ? Z jakich pobudek działają ? Czyi interes reprezentują ? Czy przekazują informacje w sposób wiarygodny czy kompromitujący ? Czy są świetnie przygotowani do swojego zadania ? Czy stosują metody tzw prania mózgu ? Czy i jak dużo rozpowszechniają dezinformacji ? Czy są wspierani przez media systemowe czy media alternatywne systemowe ?

  Im więcej wsparcia ze strony ”mediów” tym gorzej albo ta osoba jest wykorzystywana jako karta przetargowa czy dokładniej mówiąc uwiarygadniająca, mam na myśli temat handelku dzieciakami.
  Czasami to aż się za głowę łapię jak mogą być ludzie tak zakłamani i normalnie egzystują świadomie okłamują innych czy to politycy czy o naukowcy i tak dalej
  Niektórych można rozsiać po samej gembie pełnej agresji wepchanej do ekranu, po oczach można rozsiać w pierwszej fazie następnie po agresji a potem po mataczeniu
  O dziwo większość z nich chce nas przekonać że nie ma Boga albo jest bóg w nas albo coś jeszcze w każdym razie dalej ciągną stare triki

  https://basileia785.wordpress.com/2018/08/17/apologia-nr-72-nie-sadzcie-ze-przyszedlem-pokoj-przyniesc-na-ziemie/
  Uzupełniłem także materiał obnażający nie tylko Ajka ale i ludzi którzy cytują nam pewne rzeczy wybiórczo a w rzeczywistości w całości znaczą zupełnie co innego.

  Nie potrafię tego trzymać dla siebie a przynajmniej ostrzeżeń
  Taka rada, nie warto marnować czasu na tych ludzi porozmawiać sobie można z kolegami ale nie kiedy ktoś na twóją dyskusję reaguje agresją
  Obalać dobrze ale nie dla nich to tak nie działa ”panie z hasbary tutaj pan się pomylił a ja ten błąd skorygowałem”
  Oni doskonale o tym wiedzą że skłamani i o tak jest ich cel
  Lepiej zorientowanych zamęczyć a mniej zorientowanych omotać gdyż ich celem jest bombardowanie prawdy i szukających mądrości
  Co z tego że np. w moim mniemaniu czy kogoś innego ich argumenty to czysta jezuicka kazuistyka tj. pokaz głupoty i pełne wyłożenie się doktrynalne – argumentacyjny knockout
  Oni dobrze o tym wiedzą ”my” także wiedzą a Janusze nie do końca i nie mają pojęcia o tych rzeczach ale kiedyś zmądrzeje pomimo róźnic
  Człowiek ogłupiony może w każdej chwili zrozumieć natomiast agent hasbary czy druga fala celowo udaje głupa, do nich można spokojnie podchodzić zachęcać do sprawdzania źródeł
  Natomiast agenty żrzereją manę
  Dlatego też nie warto uczyć agentów, sami czytają słuchają a to że nadal udają że nic z tego nie rozumieją kłamią w żywe oczy można ich orać niemiłosiernie i niejednokrotnie a oni dalej będą stosować stare zagrywki do bulu i nadzieji przestarzałe.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.