Pawłościaństwo – Nr. 04 List Pawła Do Filipian

Jest już czwarty artykuł o Pawle i jego ow(o)cach działalności…

Tym razem posłużę się listem do Filipian, a więc do rzeczy i zalecam nie brać wszystkiego dosłownie. Samo odrzucenie ”Pawła” niewiele daje, albowiem ważniejsze jest nasze dobre postępowanie niż osądzanie i potępianie innych.


 

 

 

Rozdział 1 (Flp 1):

(1) Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Isusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Isusie, którzy są w Filippi wraz z biskupami i z diakonami:

[Pojęcia czysto religijne, kapłani… zakodowani u Saula jako biskupi i diakoni]

(2) Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i od Pana Isusa Chrystusa.

(3) Dziękuję Bogu mojemu za każdym razem, ilekroć was wspominam, (4) Zawsze w każdej modlitwie mojej za wszystkich was z radością się modląc, (5) Za społeczność waszą w ewangelii od pierwszego dnia aż dotąd,

(6) Mając tę pewność, że Ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Isusa.

(7) Słuszna to rzecz, abym tak myślał o was wszystkich dlatego, że mam was w swoim sercu, boście wszyscy wraz ze mną współuczestnikami łaski zarówno wówczas, gdy jestem w więzieniu, jak i w czasie obrony i umacniania ewangelii.

(8) Albowiem Bóg mi świadkiem, jak tęsknię do was wszystkich serdeczną miłością Chrystusa Isusa.

(9) I o to modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie

(10) Abyście umieli odróżniać to, co słuszne od tego, co niesłuszne, abyście byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy,

(11) Pełni owocu sprawiedliwości przez Isusa Chrystusa, ku chwale i czci Boga.

(12) A chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało posłużyło raczej ku rozkrzewieniu ewangelii,

(13) Tak, że więzy moje za sprawę Chrystusową stały się znane w całym zamku i wszystkim innym,

[Paul strasznie pysznym okazuję się, żadnej skromności]

(14) A większość braci w Panu nabrała otuchy z powodu więzów moich i zaczęła z większą śmiałością, bez bojaźni, głosić Słowo Boże.

(15) Niektórzy wprawdzie głoszą Chrystusa z zazdrości i przekory, inni natomiast w dobrej myśli;

[Pytanie jakiego Chrystusa głosił Paweł? i o jakiej Ewangelii mowa?). Być może dla Saula apostołowie głosili Ewangelię o Królestwie na przekór Ewangelii danej przez ”aniołów” według Saula i Łukasza.  

(16) Jedni z miłości, wiedząc, że jestem tu, aby bronić ewangelii,

[Owszem Saul broni cały czas swoją Ewangelię… \

(17) Drudzy zaś głoszą Chrystusa z kłótliwości, nieszczerze, sądząc, że wzmogą przez to ucisk więzów moich.

(18) Lecz o co chodzi? Byle tylko wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowany, czy obłudnie, czy szczerze, z tego się raduję i radować się będę;

[Saul kameleon za wszelką cenę dopnie swego. Nie ważne czy za pomocą kłamstwa czy półprawdy. Ważne że hajs się zgadza. ]

(19) Wiem bowiem, że przez modlitwę waszą i pomoc Ducha Isusa Chrystusa wyjdzie mi to ku wybawieniu,

[Zalatuje tutaj spirytyzmem… Saul wmawia wszystkim swoją przygodę z rzekomym Duchem Krystusa.

(20) Według oczekiwania i nadziei mojej, że w niczym nie będę zawstydzony, lecz że przez śmiałe wystąpienie, jak zawsze, tak i teraz, uwielbiony będzie Chrystus w ciele moim, czy to przez życie, czy przez śmierć.

[Jaki odważny jest ten nasz apostoł, ale jak widać jest odważny głównie w mowie].

(21) Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem.

(22) A jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać.

(23) Albowiem jedno i drugie mnie pociąga: pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej;

[Jest to doktryna katolicka a także pogańska – życie po śmierci jako duch albo życie w niebie. Obie nauki są zupełnie nielogiczne i odciągają lud od Boga.

(24) Lecz z drugiej strony pozostać w ciele, to ze względu na was rzecz potrzebniejsza.

[Paweł niczym upadły anioł, który potrafi się zmaterializować gdyż jest osobą naprawdę duchową!!!!    o_O o_O o_O

Hmm, ale skoro Szaul wiąże ciało z Zakonem który jest gwarantem życia, a Paweł neguje Prawo, Proroków i Przykazania….. Projekt NWO!

(25) A to wiem na pewno, że pozostanę przy życiu i będę z wami wszystkimi, abyście robili postępy i radowali się w wierze,

(26) Żebyście we mnie mieli powód do wielkiej chluby w Chrystusie Isusie, gdy znowu do was przybędę.

[Biblia przewiduje powrót upadłych aniołów na ziemie w tym Apollyona (Abaddona)… Czy może Paweł jest Chrystusem ?]

(27) Niech życie wasze będzie godne ewangelii Chrystusowej, abym czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc społem za wiarę ewangelii

[Problem w tym że Saul nie głosił Ewangelii Isusa zapisaną przez Jana czy Mateusza ani nawet Marka, nie powołując się nawet na swojego Syryjskiego kompana Łukasza, który jak to opisał wszystko dokładnie wybadał, hmm czyżby Paweł przygotowywał swoich wyznawców do walki z Bogiem pod miejscem nazywanym Harmageddon dla tych którzy przyjęli Charagme ? O tym mówi nam Objawienie, Zwój Wojny ]

(28) I w niczym nie dając się zastraszyć przeciwnikom, co jest dla nich zapowiedzią zguby, a dla was zbawienia, i to od Boga;

[Jeśli Pawłowe nauki byli skrajnie sprzeczne do tego co głosili apostołowie, to ów zdanie nie wygląda tak różowo. Apostoł Jakub nazywa Saula nędznym człowiekiem. Jeśli spojrzymy na Pawła z punktu Prawa Bożego to wychodzi na to że Paweł bluźnił wielokrotnie Apostołom, straszy bo nic więcej nie mógł w walce z Piotrem…]

(29) Gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w niego wierzyć, ale i dla niego cierpieć,

[Doktryna religijnego masochizmu (męczeństwa) jest czysto katolicką a także Teresy z Kalkuty która jest winna wielu ludzkich istnień ”im więcej cierpisz tym lepiej” Trudno o większą herezję. Paweł po prostu koduje w umysłach ludzi że jeśli chcesz być święty to musisz stać się jak Bóg czyli zmasakrowany męczennik na narzędziu tortur, nieźle….

(30) Staczając ten sam bój, w którym mnie widzieliście i o którym teraz słyszycie, że go staczam.

 

Archanioł Michał także toczył bój z aniołami. Pablo najwidoczniej także hipotetycznie jako anioł mógł toczyć taki bój odradzając wszystko do góry nogami.Z Kim innym Saul faryzeusz (uczony w piśmie) mógł toczyć bój? Czy apostołowie brali udział w jakiś bitwach, czy głosili Ewangelię o Królestwie słowem, duchem i prawdą?

No właśnie, mamy kolejne potwierdzenie że Szaul walczył z jakimiś heretykami…. dla niego heretykami

 

 

 

Rozdział 2 (Flp 2):

(1) Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota Ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie,

(2) Dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością.

[NWO], Promocja bycia galaretą umysłową bez własnego zdania, choć na pierwszy rzut oka tego można nie zobaczyć, jednomyślność w tym przypadku oznacza naśladownictwo Pawła

(3) I nie czyńcie nic z kłótliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie;

[Inaczej mówiąc ”goje, podkulcie ogony i zapiepszajcie dla swoich pasożytów,  dostając to co pewien żuczek całe życie toczy” To jest właśnie podstawowy element każdej Religii która łączy się z Polityką – Hierarchia. 

(4) Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. (5) Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Isusie,

(6) Który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu.

[Saul uważał swego ”Pomazańca” za Człowieka-Boga, choć w Ewangelii Jana Krystus nazwał siebie człowiekiem, Synem samego Boga.]

(7) Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom; a okazawszy się z postawy człowiekiem,

[Sam Chrystus już nie nazywa nas sługami a przyjaciółmi w Ew. Jana, Saul podaje nam półprawdy]

(8) Uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. (9) Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. (10) Aby na imię Isusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią

[Paweł tym razem nie kłamie]

(11) I aby wszelki język wyznawał, że Isus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca.

(12) Przeto, umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność byliście posłuszni: z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie.

(13) Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie i wykonanie.

(14) Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania,

[Jeśli są to słowa Boga, to tak, jeśli Pawła, to odsyłam do słów które powiedział Isus Efezjanom w Objawieniu. Saul nakazuje innym wykonywać wszystko bez gadania.]

(15) Abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie,

[Kogo Paweł miał na myśli ? Izraelitów… czyli proroctwa znał lecz on uznał celowo że Bóg zawarł już w tamtym czasie Nowe Przymierze ale z nowym Izraelem, z Jafetem czyli z Poganami. Chrześcijaństwo ukazuje nam raz Edomitów raz grzesznych Izraelitów wykazując że oni stoją wyżej… na tym opiera się ta religia, bez dogmatu Nowego Przymierza i Pawła nie ma prawa istnieć. 

(16) Zachowując słowa żywota ku chlubie mojej na dzień Chrystusowy, na dowód, że nie na próżno biegałem i nie na próżno się trudziłem.

[Chrystus mówił że nie robił nic dla siebie i od siebie w przeciwieństwie do Pawła chwalipięty i pyszałka! ]

(17) Ale gdyby nawet krew moja miała być dolana do ofiary i obrzędu ofiarnego wiary waszej, raduję się i cieszę razem z wami wszystkimi;

[A więc Saul jest pomysłodawcą skażonej wersji Eucharystii jako cyklicznej ofiary. Ta rzeczywista była zwyczajną modlitwą dziękczynną przy posiłku. Natomiast fałszywa para przerobiła ten zwyczaj w rytuał KaniBalizmu, Chanaan Ba’alizmu. Do tego Szaul insynuuje jakoby ofiara Baranka nie była doskonała] 

(18) Z tego tedy i wy się radujcie i cieszcie razem ze mną.

(19) A mam nadzieję w Panu Isusie, że rychło poślę do was Tymoteusza, abym i ja się ucieszył, dowiedziawszy się, co się z wami dzieje.

[]Agent Tymek!]

(20) Albowiem nie mam drugiego takiego, który by się tak szczerze troszczył o was;

[Ukochany Tymek, Twój Ubek!, a sam Saul chyba urobił nieźle Macedończyków wschodnich, w sektach różni liderzy czynią podobnie kiedy mają do nowicjusza jakiś interes albo są w trakcie urabiania…. chwalą]

(21) Bo wszyscy inni szukają swego, a nie tego, co jest Chrystusa Isusa.

[Paweł sugeruje że tylko on zna Krystusa]

(22) Wszak wiecie, że jest on wypróbowany, gdyż jak dziecię ojcu, tak on ze mną służył ewangelii.

[Sprawa, za sprawę, walka za ewangelię… puste deklaracje]

(23) Spodziewam się przeto, że poślę go do was zaraz, gdy tylko zobaczę, co ze mną będzie;

(24) Pokładam zaś ufność w Panu, że i sam wkrótce do was przyjdę.

(25) Uznałem jednak za rzecz konieczną posłać do was Epafrodyta, brata, współpracownika i współbojownika mego, a waszego wysłannika i sługę w potrzebie mojej,

Saul tajny agent sił ciemności i Celebryta wśród eklezji, ”niedługo do was wpadnę ale jednak wyśle do was mojego człowieka w tajnej sprawie, trochę on płakał i chorował, ale otrzymał ”Bożą” protekcję tak jak ja”.  ” On dla was był bliski wykitowania narażając życie pomagając mi”

(26) Bo zaiste tęsknił do was wszystkich i bardzo się smucił, dlatego że słyszeliście, iż zachorował.

(27) Bo rzeczywiście chorował tak, że był bliski śmierci; ale Bóg zmiłował się nad nim, a nie tylko nad nim, lecz i nade mną, abym nie miał smutku za smutkiem.

[Dobrze że nie był to atak czarownika rzucającego klątwę która przechodzi z jednego na drugiego 🙂 

(28) Dlatego tym śpieszniej posłałem go, abyście wy, ujrzawszy go, uradowali się znowu, a ja żebym miał mniej smutku. (29) Przyjmijcie go więc w Panu z wielką radością i miejcie takich ludzi w poszanowaniu,

(30) Dlatego że dla sprawy Chrystusowej był bliski śmierci, narażając na niebezpieczeństwo życie, aby wyrównać to, czym wy nie mogliście mi usłużyć.

 

 

 

Rozdział 3 (Flp 3):

(1) Ponadto, bracia moi, radujcie się w Panu. Pisać do was jedno i to samo nie przykrzy mi się, dla was zaś jest to zabezpieczeniem.

[Jak widać nie po raz pierwszy tłucze do głów herezje biednym gojom]

(2) Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się przesady w obrzezywaniu.

[Pamiętamy sprawę Judaizantów czyli Apostoła Piotra, Jana, Jakuba uważanych przez Pawła za filary. Paweł znowu atakuje apostołów… no typowy agent ]? 

(3) My bowiem jesteśmy obrzezani, my, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Isusie, a w ciele ufności nie pokładamy.

[W ciele czy w Prawie Bożym]

(4) Chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele. Jeżeli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja:

(5) Obrzezany dnia ósmego, z rodu izraelskiego, z pokolenia Beniaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz,

[Aż dziwne że Beniaminita został Faryzeuszem wśród Edomitów jeżeli Pawcio mówilby prawdę]

(6) Co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości, opartej na zakonie, człowiek bez nagany.

[Paweł co do zakonu sam sobie przeczy, gdzie w jednym wersecie popiera Zakon a w innymi przeklina Zakon czyli także jego pomysłodawce – Boga. 

Na dodatek czyni się świętszym od Chrystusa mówiąc iż jest bez nagany czyli bez grzechu. Tak może (według listu Jana) tylko ktoś kto sam siebie oszukuje.

1 Jana:1:(8) Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy, i prawdy w nas nie ma.

(7) Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na. Chrystusa za szkodę. (8) Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Chrystusa Isusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa

(9) I znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga, na podstawie wiary,

(10) Żeby poznać go, i doznać mocy zmartwychwstania jego, i uczestniczyć w cierpieniach jego, stając się podobnym do niego w jego śmierci,

(11) Aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania.

[Czyżby zmartwychwstanie otrzyma także szatan, gdyż wierzy w Boga ?, jak widzimy herezje te są oparte na Pawle, religijnym masochiście!] Sam Chrystus nie mówił że cierpienie jest dobre 

 Mt 10:28  I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą; bójcie się raczej tego, który może i duszę i ciało zniszczyć w Gehennie.

(12) Nie jakobym już to osiągnął albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Isusa.

(13) Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię: zapominając o tym, co za mną, i zdążając do tego, co przede mną,

(14) Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Isusie.

Na górze czyli w Niebie… u Lucypera?

(15) Ilu nas tedy jest doskonałych, wszyscy tak myślmy; a jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi;

(16) Tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy.

AD 16: Róbta co chceta, według Thelemy

(17) Bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie.

AD 17: A więc według Saula mamy słuchać Saula. Lecz według Krystusa mamy słuchać Syna Bożego.

(18) Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego;

 

[Kult krzyża jest jak widać promowany przez Saula] Skąd wziął się kult Krzyża?

Jest to pradawny kult solarny (słoneczny czyli Lucypera)

Rodzaje kryżyków:

Egipski Ankh:

70px-ankh-svg

Mamy także piękny Krzyż Celtycki, Triskelion, Kryż Tau, Swastyka (Swarożyca czyli Uszczęśliwiaczka) , Skandynawski, Jerzego, Krzyż W Koronie – nawiązanie do aktu płciowego

Krzyż słoneczny, słoneczny krąg – forma krzyża znana od tysiącleci wyznawcom religii przedchrześcijańskich, w której równoramienny krzyż umieszczony jest w okręgu. Pojawia się często na megalitach. Koło z dwiema przeciętymi osiami to jeden z najstarszych symboli solarnych Indoeuropejczyków, powszechnie występujący u Celtów, ale którego motyw pojawiał się także u Słowian wschodnich. Jako krzyż wpisany w krąg, wyraża szczególny związek nieba i ziemi. Symbol punktu środkowego, wyrównanie cech aktywnych i biernych w charakterze człowieka doskonałego. W północno-zachodniej Europie w czasach pogańskich stał się z kolei atrybutem nordyckiego boga Odyna. Znany również w Ameryce przedkolumbijskiej, jak i w całym basenie Morza Śródziemnego od co najmniej 3500 lat. Jako symbol słońca znany był również u Azteków. Ponadto krzyż ten został zaadaptowany przez wyznawców mitraizmu jako oficjalny symbol ich religii. Współcześnie, najbardziej znana forma tego symbolu występuje jako krzyż celtycki, którego kształt po drobnej modyfikacji (by w większym stopniu przypominał krzyż łaciński) przejęli chrześcijanie zamieszkujący Brytanię i Irlandię. W chrześcijaństwie znany również jako krzyż konsekracyjny. Krzyż słoneczny w kontekście symboliki solarnej w formie czerwonego krzyża na żółtej tarczy słonecznej (pierwotnie z 28 promieniami symbolizującymi państwa europejskie), na niebieskim tle stanowić miał sztandar ruchu paneuropejskiego.

W starożytnym Egipcie niezwykle popularny był krzyż anch („crux ansata”, T z pętlą u góry), który oznaczał życie. Krzyż był też symbolem greckiego Dionizosa, babilońskiego Bela, tyryjskiego boga Dumuzi (odpowiednik Tammuza) i nordyckiego Odyna (Wodana).

Dlaczego Chrześcijanie używali symbolu Mitraizmu, Azteków, Odyna, Tammuza, Bachusa, Bela,  i reszty Pogańskich kultur ?

Odpowiedź jest niezwykle prosta: To nie Chrześcijanie pokonali Pogan (Mitraistów) ale Poganie jako Chrześcijanie

pokonali Nazarejczyków (Judeochrześcijan) zniewolonych naukami Saula. W pierwszym wieku jak widzimy nauki Pawła i Isusa są ze sobą sprzeczne, a więc istniały zwalczające się obozy:

A) Grupa Apostołów Pod Dowództwem Piotra

B) Grupa Saula

C) Faryzeusze

D) Elity Rzymu

E) Poganie + Mitraiści

F) Dwanaście Plemion Sławnych Słowian Biblijnego… Izraela Żyjących Na Ziemiach Północnych W Diasporze!

 

(19) Końcem ich jest zatracenie, bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą, myślą bowiem o rzeczach ziemskich.

Promocja Ascetyzmu czyli Masochizmu oraz krytykowanie i osądzanie innych, powstałe na listach tego obłudnika.

(20) Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Isusa Chrystusa,

[Królestwo Boże przyjdzie do nas z nieba na ziemię o co się przecież modlimy ”Przyjdź Królestwo Boże”]. Nasza ojczyzna jest na ziemi, która zostanie odnowiona przez Boga i Pomazańca Jego. 

(21) Który przemieni znikome ciało nasze w postać, podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może.

Bajki o duchach, i życie w niebie to właśnie kłamstwo Saula, którym odurzyło się większość religii.

Rozdział 4 (Flp 4):

(1) Przeto, bracia moi umiłowani i pożądani, radości i korono moja, trwajcie w Panu, umiłowani.

(2) Upominam Ewodię i upominam Syntychę, aby były jednomyślne w Panu.

[Saul generał uwielbia wydawać rozkazy i wymaga posłuszeństwa. W podobnym stylu wychowano inkwizycję, jezutów i wiele innych sekt, religii, reżimów politycznych ]

(3) Proszę także i ciebie, wierny mój towarzyszu, zajmij się nimi, wszak one dla ewangelii razem ze mną walczyły wespół z Klemensem i z innymi współpracownikami moimi, których imiona są w księdze żywota.

[Klemens, Klemens, Klemens czwarty papież po Szymonie Magu (Pawle ?), Linusie i Anaklecie czwarty biskup Rzymu] Klemens na poparcie swoich nauk (z których wynika że znał Biblię) powielał kłamstwa czy raczej manipulacje Szawła. Sam fakt że jeden i drugi znali słowa Boga odwracając sprytnie prawdę do góry nogami stawia obu panów w bardzo nieładnym położeniu]. 

(4) Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam, radujcie się.

[Typowe uspokajanie słuchających w stylu polityka lub thelemisty choć tego na pierwszy rzut oka nie widać]

(5) Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom: Pan jest blisko.

(6) Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu.

(7) A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Isusie.

(8) Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały.

(9) Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przejęliście, co słyszeliście, i co widzieliście u mnie; a Bóg pokoju będzie z wami.

[Paweł każe innym naśladować… siebie zamiast naszego nauczyciela Isusa Krystusa.

Mateusza 28: (18) A Isus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. (19) Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię moje, (20) Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.

(10) A uradowałem się wielce w Panu, że nareszcie zakwitło staranie wasze o mnie, ponieważ już dawno o tym myśleliście, tylko nie mieliście po temu sposobności.

(11) A nie mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się przestawać na tym, co mam.

(12) Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości; wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony; umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek.

[Samochwała Paweł]!

(13) Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie.

[Doktryna satanizmu – Możesz wszystko dopóki nie szkodzisz szatanowi]

(14) Wszakże dobrze uczyniliście, uczestnicząc w mojej udręce.

[Filipianie widocznie albo się dali nabrać Pawłowi w walce z apostołami albo Paweł próbuje przekabacić ich]

(15) A wy, Filipianie, wiecie, że na początku zwiastowania ewangelii, gdy wyszedłem z Macedonii, wy byliście jedynym zborem, który był wspólnikiem moim w dawaniu i przyjmowaniu, (16) Bo już do Tesaloniki i raz, i drugi przysłaliście dla mnie zapomogę.

(17) Nie żebym oczekiwał daru, ale oczekuję plonu, który obficie będzie zaliczony na wasze dobro.

Co do plonu przypomina mi to przypowieść o Siewcy i chwastach Mt 13 :24-30

(18) Poświadczam zaś, że odebrałem wszystko, nawet więcej niż mi potrzeba; mam wszystkiego pod dostatkiem, otrzymawszy od Epafrodyta wasz dar, przyjemną wonność, ofiarę mile widzianą, w której Bóg ma upodobanie.(19) A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale, w Chrystusie Isusie.(20) Bogu zaś i Ojcu naszemu niechaj będzie chwała na wieki wieków. Niech tak się stanie.

(21) Pozdrówcie każdego świętego w Chrystusie Isusie. Was pozdrawiają bracia, którzy są ze mną. (22) Pozdrawiają was wszyscy święci, zwłaszcza zaś ci z domu cesarskiego. (23) Łaska Pana Isusa Chrystusa niechaj będzie z duchem waszym. Niech tak będzie.

 ———–

Adnotacje & Notatki:

Skąd właściwie wzięły się w Nowym Testamencie słowa typu: Biskup, Diakon, Zbór, Kościół,
Aby Powrócić Do Boga Trzeba Także Powrócić Do Isusa & Mojżesza (Prawa/Zakonu)
Dzięki Listom Saula Religie nieźle potrafiły swym wyznawcom wyprać mózg aby wierzyli że ich religia jest tą jedyną
————————————————————————————————————————————————————
Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.