Wpis Nr. 20 – Śladami Potomków Noego

 

 

 

Edit Lipiec 2018

Postaowiłem podzielić materiał na dwie bądź trzy częsci

Jeden materiał dotyczący potopu a drugi dotyczący Gigantów

 

 

Poniżej pierwsza część:


Śladami Potomków Noego | Kronika

Przedpotopowa Od Adama Do Noego Z Uwzględnieniem Henocha

 

 

 

Dzisiejsze nasze wyobrażenie na temat naszych odległych przodków  jest niestety błędne. Oficjalnie uznaje się człowieka za wyżyj rozwiniętą małpkę, która w ciągu milllliaaaaaaaarda lat przeobrażała się.

W przed nami mieli żyć jacyś upośledzeni diaustralopitekowie, neandertale – ludzie jaskiniowcy bez dostępu do technologii. Dziś praktycznie prawie cały świat wierzy w Teorię Darwina, Heliocentryzm, Wielki Wybuch itd.

Ale czy to jest prawda, czy nowoczesna forma religii ?

Najlepszą Książką historyczną która opowiada o wydarzeniach odległych jest Biblią, przez niewielu czytana oraz rozumiana. Wiele osób uważa Stary Testament za zbiór mitów lokalnych pastuchów, którzy za pomocą swego ”wymyślonego Jahwe” podbili ludy Kanaanu.

Pomimo tak potężnego wsparcia dla Ateizmu i ”wolnomyślicielstwa” świat wierzy w Boga i Biblijną Historię.

Dlaczego Żydzi tak bardzo chcieli podbić Palestynę ?

Dlaczego KRK zorganizował Krucjaty przez Muzułmanom, dlaczego Muzułmanie traktują Jerozolimę jako święte miasto, podobnie Chrześcijanie, Judaiści…

Dlaczego politycy, celebryci i papieże… modlą się pod Fortem Antonia, nazywając go Ścianą Płaczu ? Czyżby jednak wierzyli wszyscy w Boga Izraela oraz historię ST ?

 

Wikipedia pogardliwie nazywana też żydopedią o Syjonie:

Obecnie termin Syjon jest też używany w odniesieniu do Ziemi Obiecanej, w której Bóg będzie mieszkał wraz ze swoim ludem[1].

 

I Czy Potop Był Rzeczywistym Wydarzeniem ? 

Potop jest najlepiej udokumentowanym wydarzeniem w dziejach świata. W wielu kulturach pojawia się podobne podanie

Arkadyjczycy, Celtowie, Walijczycy, Indianie, Finowie (powieść Kalevala), i wiele innych nawet słabo rozwiniętych narodów przedstawiało podobne opowiadania formą ustną, gdzie postać Noego znajduje swe odzwierciedlenia w innych podaniach:

Musieli (owe ludy) dotrzeć do swoich ziem niedługo po zniszczeniu wieży/zigguratu/piramidy Nimroda znanej jako wieża Babel.

Sumerowie i Akadyjczycynazwali Noego jako Atrahasis/Ziusiudra. Agendy New Age dużo mówią o tzw. Annunaki czyli upadłe anioły pozujące jako bogów albo Ufo. Jest tam dwóch największych bóstw – Enki (Ea) i Enlil. Ten pierwszy to ubrany w piękne barwy Lucyfer, a w Kabale Samael. Enlil przyjmuje rolę okrutne boga.

Epos o Gilgameszu to również propaganda anielska. Wynika z niej że Gilgamesz (2/3 giganta) wiedział że Noe jest ojcem ludzkości i chciał go oszukać (gdyż był przez ”bogów” odseparowany). Ciekawe jest imię jednego z wrogów Huwawy (naśmiewają się z Boga Izraela) Szamasz (którego atrybutem był słoneczny dysk Heliosa) czy może raczej Szaman, Szatan, szamanko?

Gilgamesz więc jako starożytny F. Nietzsche powiedział ”gott ist tot”

Ciekawy link o Sumerach poniżej

http://www.zbawieniecom.fora.pl/nauka-potwiedza-biblie,22/sladami-potomkow-noego,2443.html

Jest jeszcze inna wersja ciekawa wersja potopu:

‘’Babiloński kapłan Berossos, żyjący w III w. p.n.e., w swoim trzytomowym dziele „Babyloniaka” przytacza historię o potopie, której bohaterem jest Ksisutros[16]. Bohater ten, ostrzeżony o potopie przez boga Kronosa, ratuje swoją rodzinę, przyjaciół i zwierzęta na statku, który sam zbudował. Gdy wody potopu zaczynają opadać, wypuszcza ptaki, aby sprawdzić, na ile wody ustąpiły. Trzecia grupa ptaków nie powraca. Ksisutros opuszcza statek wraz z żoną, córką i sternikiem, składa razem z nimi ofiary bogom, a następnie wszyscy oni znikają. Pozostali pasażerowie statku również go opuszczają i udają się pieszo do Babilonu, pozostawiając statek spoczywający w górach Armenii.’’

Mitologia grecka również jest nawiązaniem do Biblii, lecz rolę Boga zajmuje okrutny Zeus a Lucyferem jest Prometeusz dający ogień (jabłko) Resztę znamy ze szkół 🙂

Atlantyda i Lemuria to również odniesienia do potopu. Kiedyś czytałem o tym sporo i w to wierzyłem

Przed potopem klimat i położenie Wyspy różniły się od obecnego. Wiele wysp jak Atlantyda Platona zatopiono. Platon usłyszał tę opowieść od Egipcjanina. Egipt był ośrodkiem kultu solarnego i siedliskiem inżynierii genetycznej hybryd ludzi i zwierząt oraz gigantów

Teoria New Age wiąże się z ewolucją i ateizmem. Zamiast Boga z nieba mamy siebie i węża z drzewa.

Okultyści mówią że Lemuria i Atlantyda zostały rzekomo zatopione w powodu walk pomiędzy sobą w konflikcie atomowym się potopiły i posiadały kosmiczną technologię. Broń jądrowa i wszech wielki kosmos stoi pod poważnym znakiem wątpliwości… Radzę sprawdzić wszystkie dowody nawet te które uznajemy od dziecka odgórnie za fakty.

Biblia mówi o tym wszystkim zupełnie inaczej.

W Tym artykule przedstawię więc historię przedpotopową w oparciu o Biblie jako polemikę z dziełami sumeryjskimi, greckimi i gnostycznymi.


Bóg stworzył świat od 6 do 10 tysiąca lat temu w sześć dni a siódmego ustanowił dzień odpoczynku czyli sabat.  Adam i Ewa byli pierwszą parą ludzką a ich miejscem zamieszkania był ogród Eden, w tradycji mezopotamskiej Dilmun 

Był to prototyp Królestwa Bożego a w zasadzie wersja demo. Z powodu węża Stwórca nie zdążył prowadził wszystkich innowacji.  Adam z Ewą złamali prawo, stąd mamy grzech pierworodny za co karą jest śmiertelność. Nie chodziło tu jednak o jakieś tam jabłko, ale o kategorycznie ustalone granice przez bossa. Aniołowie z szatanem na czele zazdrościli Bogu Jego potęgi i cielesności człowieka.

1 Księga Mojżeszowa 3:  (1) A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? (2) A kobieta odpowiedziała wężowi: Możemy jeść owoce z drzew ogrodu, (3) Tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg: Nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli. (4) Na to rzekł wąż do kobiety: Na pewno nie umrzecie, (5) Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. (6) A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu, i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł.

Pierwszym celem szatana było wywołanie zwątpienia, a następnie zachęcenie do egoizmu i ateizmu.Szatan stał się więc pierwszym mordercą i taki był jego cel od początku. Aby Bóg sam musiał zniszczyć swoje dzieło z powodu zdegenerowania człowieka. To tak jak by namawiać sam samobójcę do odebrania życia.

1 Księga Mojżeszowa 3: (14) Wtedy rzekł Pan Bóg do węża: Ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierza. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni życia swego! (15) I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem;  jeden z potomków kobiety, ten ukręci ci głowę a ty ukąsisz Go w piętę.

Bóg więc miał swoje potomstwo – Adama i Ewę oraz całe drzewo genealogiczne. Podobno Adam został pochowanie w mieście Palestyńskim – Hebron

Upadli Aniołowie mieli więc swoje potomstwo – Nefilimowie

Bóg dał jednak człowiekowi szansę na rozwój. Adam zrodził więc córki i synów (Kain, Abel, Set) Dzieci Adama musieli się żenić między sobą (nie było tak skażonego DNA, chorób typu AIDS czy Rak)

 

1 Księga Mojżeszowa 4: (1) Adam obcował z żoną swoją Ewą, a ta poczęła i urodziła Kaina. Wtedy rzekła: Wydałam na świat mężczyznę z pomocą Pana. (2) Potem urodziła jeszcze brata jego Abla. Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę. (3) Po niejakim czasie Kain złożył Panu ofiarę z plonów rolnych; (4) Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej i z tłuszczu ich. A Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę.

(5) Ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał; wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze.

(6) I rzekł Pan do Kaina: Czemu się gniewasz i czemu zasępiło się twoje oblicze?

(7) Czyż nie zgrzeszyłeś, skoro słusznie o tym wspomniałeś, ale nie słusznie tego nie rozróżniłeś? Bądź spokojny, tobie będzie on uległy, i ty będziesz panował nad nim.

(8) Potem rzekł Kain do brata swego Abla: Wyjdźmy na pole! A gdy byli na polu, rzucił się Kain na brata swego Abla i zabił go.

(9) Wtedy rzekł Pan do Kaina: Gdzie jest brat twój Abel? A on odpowiedział: Nie wiem. Czyż jestem stróżem brata mego?

(10) I rzekł: Cóżeś to uczynił? Głos krwi brata twego woła do mnie z ziemi.

(11) Bądź więc teraz przeklęty na ziemi, która rozwarła paszczę swoją, aby przyjąć z ręki twojej krew brata twego.

(12) Gdy będziesz uprawiał rolę, nie da ci już plonu swego. Będziesz tułaczem i wędrowcem na ziemi.

(13) Wtedy rzekł Kain do Pana Boga: Moja wina jest zbyt wielka, aby mnie ją odpuszczono.

(14) Oto dziś wypędzasz mnie z tej ziemi i muszę ukryć się przed obliczem twoim. Będę tułaczem i wędrowcem na ziemi, a każdy, kto mnie spotka, zabije mnie.

(15) I rzekł Pan do niego: Nie! Ktokolwiek by zabił Kaina, siedmiokrotną pomstę poniesie. Położył też Pan na Kainie znak, aby go nikt nie zabijał, kto go spotka.

(16) I odszedł Kain sprzed oblicza Pana, i zamieszkał w ziemi Nod, na wschód od Edenu.

(17) I obcował Kain z żoną swoją, a ta poczęła i urodziła Henocha. Potem zbudował miasto i nazwał je imieniem syna swego: Henoch.

(18) A Henochowi urodził się Gajdad. Gajdad zaś zrodził Majela, a Majel zrodził Matusala, a Matusala zrodził Lamecha.

(19) Lamech pojął sobie dwie żony. Imię jednej było Ada, a imię drugiej Sella.

(20) Ada urodziła Jobela, który był praojcem mieszkających w namiotach i przy trzodach.

(21) A imię brata jego było Jubal, który był praojcem wszystkich grających na cytrze i na flecie.

(22) Również i Sella urodziła Tobela, który wykuwał wszelkie narzędzia z miedzi i żelaza. Siostrą Tobela była Naama.

(23) I rzekł Lamech do swych żon: Ado i Sello, słuchajcie głosu mojego! Wy, żony Lamecha, nadstawcie ucha na słowo moje! Męża gotów jestem zabić, jeśli mnie zrani, a chłopca, jeśli mi zrobi siniec.

(24) Jeżeli Kain miał być pomszczony siedem razy, to Lamech siedemdziesiąt siedem razy.

(25) I obcował Adam jeszcze raz z żoną swoją, a ona urodziła syna i dała mu imię Set, mówiąc: Bóg dał mi innego potomka zamiast Abla, którego zabił Kain.

(26) Setowi także urodził się syn i nazwał go Enosz. Wtedy zaczęto wzywać imienia Pana.

 

Kain także był synem człowieka, choć opętany zabił Abla. Złamał więc prawo i został drugim mordercą.  Odszedł więc z żoną do krainy Nod.  Potomstwo Kaina nie mogło więc uprawiać roli. Istniały więc dwie linie rodowe – Seta i Kaina. Potomkowie Seta i Kaina mieli podobne imiona. Potomkowie Seta i Kaina mieszali się między sobą, wszyscy żyli w radości dożywając blisko mniej niż 1000 lat.

Widzimy jednak podobieństwo imion. Mamy więc dwóch Lamechów, Matuzalemów, Henochów ale nie oznacza to fałszerstwa.

II Co było więc przyczyną globalnego potopu?

1 Ksiega Mojżeszowa 6: (1) A kiedy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi i rodziły im się córki, (2) Ujrzeli synowie boży, że córki ludzkie były piękne. Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli.

(3) I rzekł Pan: Nie będzie przebywał duch mój w człowieku na zawsze, gdyż jest on tylko ciałem. Będzie więc życie jego trwać sto dwadzieścia lat.

(4) A w owych czasach, również i potem, gdy synowie boży obcowali z córkami ludzkimi, byli na ziemi olbrzymi, których im one rodziły. To są mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni.

(5) A gdy Pan Bóg widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe,

(6) Smucił się Pan Bóg, że uczynił człowieka na ziemi i rozważał głęboko nad tym w sercu swoim.

(7) I rzekł Pan: Zgładzę człowieka, którego stworzyłem, z powierzchni ziemi, począwszy od człowieka aż do bydlęcia, aż do płazów i ptactwa niebios, gdyż smutno mi, że je uczyniłem. (8) Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana.

(9) Oto dzieje rodu Noego: Noe był mężem sprawiedliwym, nieskazitelnym wśród swojego pokolenia. Noe chodził z Bogiem. (10) I zrodził Noe trzech synów: Sema, Chama i Jafeta.

(11) Ale ziemia była skażona w oczach Boga i pełna nieprawości. (12) I spojrzał Bóg na ziemię, a oto była skażona, gdyż wszelkie ciało skaziło drogę swoją na ziemi.

(13) Rzekł tedy Bóg do Noego: Położę kres wszelkiemu ciału, bo przez nie ziemia pełna jest nieprawości; zniszczę je wraz z ziemią.

(14) Zbuduj sobie arkę z drzewa żywicznego. Zrób komory w arce, i powlecz ją wewnątrz i zewnątrz smołą.

(15) A zrobisz ją tak: Długość arki niech wynosi trzysta łokci, szerokość jej pięćdziesiąt łokci, a wysokość jej trzydzieści łokci.

(16) Zrobisz w arce okno i zakończysz je na łokieć od góry. Z boku arki umieścisz drzwi. Uczynisz w niej dolne, wyższe i najwyższe komory.

(17) Bo oto ja sprowadzę potop na ziemię, aby zniszczyć pod niebem wszelkie ciało, w którym jest dech życia. Wszystko, co jest na ziemi, zginie.

(18) Ale z tobą ustanowię przymierze moje i wejdziesz do arki ty i synowie twoi, i żona twoja, i żony synów twoich z tobą.

(19) Z wszelkich istot żyjących, z wszelkiego ciała wprowadzisz do arki po parze z każdego, aby z tobą zostały przy życiu. Niech to będzie samiec i samica.

(20) Z ptactwa według rodzajów jego i z bydła według rodzajów jego, i z wszelkiego płazu ziemnego według rodzajów jego, po parze z każdego z nich wejdą do ciebie, aby zostały przy życiu.

(21) Ty zaś weź z sobą wszelką żywność, którą się jada, i zgromadź u siebie, aby była na pokarm dla ciebie i dla nich.

(22) I uczynił Noe wszystko tak, jak mu rozkazał Bóg; tak uczynił.

Ewangelia Mateusza 24: (37) Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. (38) Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki, (39) I nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego.

 

Księga Daniela 2: (40) Czwarte królestwo będzie mocne jak żelazo, bo żelazo wszystko kruszy i łamie; i jak żelazo, które kruszy, tak i ono wszystko skruszy i zdruzgocze. (41) A że widziałeś nogi i palce po części z gliny, a po części z żelaza, znaczy, że królestwo będzie rozdzielone, lecz będzie miało coś z trwałości żelaza, jak widziałeś żelazo zmieszane z gliną. (42) A to, że palce u nóg były po części z żelaza, a po części z gliny, znaczy, że królestwo będzie po części mocne, a po części kruche. (43) A że widziałeś żelazo zmieszane z gliną, znaczy: będą się mieszać z nasieniem mężczyzn, ale nie będą się trzymać razem, tak jak żelazo nie miesza się samo z gliną. (44) Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud; zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki, (45) Jak to widziałeś, że od góry oderwał się kamień bez udziału rąk, rozbił żelazo i miedź, glinę, srebro, złoto. Wielki Bóg objawił królowi, co potem się stanie. Sen jest prawdziwy, a wykład jego pewny.
Upadło moralnie 1/3 aniołów skłoniona do seksu z córkami Adama, zarówno Kaina jak i Seta. Jedynie Henoch zawstydził aniołów i został jako jeden z niewielu wzięty do nieba. Oczywiście nikt od Chrystusa i Eliasza nie wstąpił do nieba żywcem. Współżycie z kobieta ziemskimi było jedynie pretekstem do walki, buntu przeciwko Bogu!
Żyje pozagrobowe jest okrutnym kłamstwem szkalującym Boga i sieje wątpliwości dzieląc ludzi na ”wierzących” i ”niewierzących”. Jest to oczywiście sekciarski sposób szufladkowania społeczeństwa ludu Bożego.
Człowieka stworzył Bóg, zaś aniołowie stworzyli olbrzymów (Nefilimów) sławiących się niezwykłym okrucieństwem i tyranią. Ci giganci byli olbrzymiego wzrostu i zamieszkiwali całą ziemie. Istniały też ogromne zwierzęta (np. dinozaury mięsorzerne) i drzewa. Były to głównie efekty inżynierii genetycznej czyli mieszanie się genów ludzkich i anielskich. Atlandyda, Lemuria i epos o Gilgameszu odnosi się właśnie do tych rzeczy. Ze źródeł new age wyczytamy o wysoko rozwiniętej technologi.
A co z Henochem, człowieku wziętym za życia do Pana; co o nim wiemy?
1 Księga Mojżeszowa 5:  (21) Henoch żył sto sześćdziesiąt pięć lat i zrodził Matuzalema. (22) Po zrodzeniu Matuzalema chodził Henoch z Bogiem dwieście lat i zrodził synów i córki. (23) Henoch przeżył trzysta sześćdziesiąt pięć lat. (24) Henoch chodził z Bogiem, a potem nie było go, gdyż zabrał go Bóg.
Bardzo możliwe że napisał mnóstwo ksiąg z czego fragmenty tego zachowały się jako Etiopska i Słowiańska Księga Henocha.
Księga Henocha ukazuje nam Boga w bardzo pozytywnym świetle jako istotę posiadającą uczucia, która nigdy nie chciała dla ludzkości złego
1 Księga Henocha 56(1) Następnie Przedwieczny pożałował i powiedział: „Bezcelowo zniszczyłem wszystkich mieszkańców ziemi”.
(2) I poprzysiągł na swe wielkie imię: „Odtąd nie zrobię tego wszystkim mieszkańcom ziemi. Postawię znak na niebie. Będzie on pomiędzy mną a nimi rękojmią wierności, tak długo, jak długo niebo będzie nad ziemią. Stanie się to z mojego rozkazu.
(3) Podczas gdy kiedyś starałem się ich chronić ręką aniołów w dniu utrapienia i ucisku, [to teraz] ustanowiłem nad nimi moją karę i mój gniew -mówi Pan Duchów. – O potężni królowie, którzy mieszkacie na ziemi, będziecie musieli patrzeć na mego Wybranego siedzącego na tronie mojej chwały i sądzącego w imieniu Pana Duchów Azazela, wszystkie jego zastępy i wszystkie jego duchy”.

1 Ks. Henocha mówi że upadły anioł Gadrael uwiódł Ewę.

 

1 Księga Henocha 69(1) Jednakże po tym wyroku nadal będą przerażać i prowokować mieszkańców ziemi za to, że im to pokazali.

(2) Oto imiona tych aniołów: pierwszym z nich jest Szernijaza, drugim Artakifa, trzecim Armen, czwartym Kokabiel, piątym Turiel, szóstym Ramiel, siódmym Daniel, ósmym Nukael, dziewiątym Barakiel, dziesiątym Azazel, jedenastym Armaros, dwunastym Batriel, trzynastym Basasael, czternastym Ananel, piętnastym Turiel, szesnastym Samsiel, siedemnastym Jedtarel, osiemnastym Tumiel, dziewiętnastym Turiel, dwudziestym Rumiel, dwudziestym pierwszym Azazel.

(3) To są wodzowie aniołów oraz imiona setników, pięćdziesiątników i dziesiętników.

(4) Imię pierwszego jest Jekon (JKN). To jest ten, który zwiódł wszystkie byty anielskie. Sprowadził ich na ziemię i uwiódł ich przy pomocy córek ludzkich.

(5) Imię drugiego jest Asbeel. Ten podsunął zły plan świętym bytom anielskim i zwiódł je tak, że zanieczyścili swe ciała z córkami ludzkimi.

(6) Imię trzeciego jest Gadrael. Ten pokazał wszelkie śmiertelne ciosy synom ludzkim. On zwiódł Ewę i pokazał ludziom oręż śmierci: tarcze, pancerze i miecz do zabijania i wszelki śmiertelny oręż ludzi. (7) To z jego poduszczenia to wszystko przyszło na mieszkańców ziemi od owego czasu aż na wieki wieków.

(8) Imię czwartego jest Penemue. Ten pokazał ludziom gorycz i słodycz oraz wyjawił im wszystkie tajemnice wiedzy. (9) Nauczył ludzi sztuki pisania atramentem i [wyrobu] papieru. Przez to wielu poszło na manowce od dawien dawna aż po dziś dzień.

(10) Ludzie bowiem nie zostali stworzeni po to, aby wzmacniali swoją wiarę piórem i atramentem.

(11) Ludzie bowiem zostali stworzeni po to, aby stali się jak aniołowie, czyli sprawiedliwi i czyści, i aby ich nie dotknęła wszystko niszcząca śmierć. Jednakże z powodu owej nauki idą ku zagładzie i z powodu owej mocy niszczy ich śmierć.

(12)  Piąty ma na imię Kasdeja. Ten pokazał ludziom wszystkie złe ciosy duchów i demonów oraz ciosy atakujące embrion w łonie [matki] tak, że następuje poronienie. [Pokazał też ciosy atakujące] duszę. [Pokazał im] ukąszenia węża i porażenia w południe, dziecko bestii zwanej „samiec” […]

(13) To jest zadanie Kesbeela, przyczyny przysięgi, który pokazał [przysięgę] świętym. Kiedy mieszkał na wysokości w chwale nazywał się Beka.

(14) On to powiedział świętemu Michałowi, że ma wyjawić mu tajemne imię, żeby mogli wspomnieć je w przysiędze, tak żeby ci, którzy wyjawili ludziom wszystko, co jest tajemne, zadrżeli przed tym imieniem i przysięgą. (15) Jest to moc tej przysięgi, bo ona jest potężna i mocna. Bóg przekazał tę przysięgę Akaego w ręce świętego Michała.

(16) Oto tajemnice tej przysięgi: dzięki Jego przymierzu […] jest trwałe. Niebo zostało zawieszone przed stworzeniem świata i pozostaje tam na wieki.

(17) I Dzięki temu ziemia została założona na wodzie, i od sekretnych tajników gór przychodzą piękne wody, od stworzenia świata aż do wieczności.

(18) Dzięki temu przymierzu zostało stworzone morze. Umieścił w nim piasek jako fundament z uwagi na czas gniewu i od początku stworzenia nie przekracza ono swoich granic.

(19) Dzięki temu przymierzu zostały ustanowione czeluście, które są stałe i nie ruszają się ze swojego miejsca od samego początku aż na wieki wieków.

(20) Dzięki temu przymierzu słońce i księżyc dopełniają swego biegu i nie przekraczają danego im polecenia od [stworzenia] świata na wieki. (21) Dzięki temu przymierzu gwiazdy dopełniają swego biegu. Woła je po imieniu, a one odpowiadają mu od [stworzenia] świata na wieki.

(22) Podobnie czynią duchy wody, wiatrów i wszystkich powiewów oraz drogi wszystkich grup duchów.

(23) Przechowywane tam są spichlerze dźwięku gromu i światła błyskawicy. Przechowywane tam są spichlerze gradu, szronu, spichlerze mgły oraz spichlerze deszczu i rosy.

(24) Wszyscy oni wyznają i składają dzięki przed Pan Duchów i śpiewają chwałę całą swoją mocą. Ich pokarmem jest dziękczynienie. Składają dzięki, wielbią i wysławiają imię Pan Duchów na wieki wieków.

(25) Przymierze to mocne jest nad nimi i dzięki niemu czują się bezpieczni, ich ścieżki są bezpieczne, a postępowanie ich nie doznaje niepokoju.

(26) Wielce się radowali, błogosławili, chwalili i uwielbiali, bo zostało im objawione imię Syna Człowieczego.

(27) Zasiadł on na tronie swej chwały i cały sąd został dany Synowi Człowieczemu. Sprawi on, że grzesznicy przeminą i zostaną zgładzeni z powierzchni ziemi.

(28) Ci zaś, którzy zwiedli świat, zostaną związani łańcuchami, zamknięci w miejscu ich zagłady, a wszystkie ich dzieła znikną z powierzchni ziemi.

(29) Odtąd nie będzie niczego zniszczalnego, bo na to Syn człowieczy pojawił się i zasiadł na tronie swej chwały, aby przeminęło i odeszło wszelkie zło. Słowo Syna Człowieczego będzie mocne przed Pana Duchów. To jest trzecia przypowieść Henocha.

 

1 Księga Henocha 65(1) W owych dniach zobaczył Noe, że pochyliła się ziemia i przybliżyło jej zniszczenie.

(2) Wyruszył stamtąd, udał się na krańce ziemi i zawołał do swego pradziada Henocha. Zbolałym głosem Noe trzykrotnie zawołał: „Posłuchaj mnie, posłuchaj mnie, posłuchaj mnie!”

(3) Powiedział do niego: „Powiedz mi, co się stało na ziemi, że tak się męczy i chwieje. Czy i ja mam razem z nią zginąć?”

(4) Natychmiast miał miejsce wielki wstrząs ziemi i dał się słyszeć głos z nieba. Padłem na twarz.

(5) Przyszedł mój pradziad Henoch, stanął przy mnie i powiedział mi: „Dlaczego wołałeś do mnie tak gorzkim głosem i płaczem?

(6) Wyszedł rozkaz sprzed Pana przeciw mieszkańcom ziemi, że musi nastać ich koniec, bo poznali wszystkie tajemnice aniołów i gwałt i moce szatanów, tajemnicę tajemnic, całą tajemnicę guślarzy, moc czarów i moc tych, którzy wytapiają metal na całej ziemi.

(7) Nauczyli się wyrabiać srebro z pyłu ziemi i jak wytapiać metal na ziemi. (8) Bo ołów i cyna nie rodzą się z ziemi jako pierwsze. Istnieje źródło, które je wydaje. Zarządza nim anioł i ten anioł je wydziela”.

(9) Potem mój pradziad Henoch chwycił mnie swoją ręką, podniósł mnie i rzekł do mnie: „Idź! Zapytałem bowiem Pana Duchów na temat tego zamętu na ziemi.

(10) Powiedział mi: ‚Z powodu ich niegodziwości postanowiono ten ostateczny wyrok na grzeszników. Nie będą się oni już liczyć przede Mną. Z powodu czarów, których szukali i wyuczyli się ich, ziemia i jej mieszkańcy zostaną zniszczeni’.

(11) Co zaś tyczy się tych tutaj, nigdy nie zaznają schronienia, gdyż wyjawili oni ludziom tajemnice. To są potępieńcy. Natomiast gdy chodzi o ciebie, mój synu, Pan Duchów wie, że ty jesteś czysty i wolny od ohydy pochodzącej z tajemnic.

(12) Zachował twe imię wśród świętych, zbawi cię wśród mieszkańców ziemi. Postanowił, że twoje potomstwo trwać będzie w sprawiedliwości przeznaczając je do wielkiej chwały. Z jego nasienia powstanie źródło niezliczonych sprawiedliwych i świętych na wieki”.

 

Noe był jednym z niewielu sprawiedliwych wówczas na ziemi

 

1 Księga Henocha 67(1) W owych dniach słowo Pan przyszło do mnie i powiedziało mi: „Noe! Oto twoje postępowanie stanęło przede mną, postępowanie bez zarzutu, postępowanie miłości i sprawiedliwości.

(2) Teraz aniołowie przygotowują drewnianą [arkę] i kiedy wykonają to zadanie, położę moją rękę na niej i zabezpieczę. Wyjdzie z niej nasienie życia, ziemia się odmieni i nie pozostanie bez ludzi.

(3) Utrwalę twe pokolenie na wieki i rozsieję tych, którzy mieszkają z tobą na powierzchni ziemi. Już nie spuszczę nieszczęścia na powierzchnię ziemi, lecz [pokolenie twoje] będzie błogosławione i będzie się mnożyć na ziemi w imię Pana”.  (4) Tych aniołów, którzy pokazali niegodziwość, zamknie w owej płonącej dolinie, którą mój pradziad Henoch uprzednio mi pokazał po zachodniej stronie, w pobliżu gór złotych, srebrnych, żelaznych, z miękkiego metalu i cyny.

(5) Ujrzałem tę dolinę, w której było wielkie poruszenie i bulgotanie wód. (6) Wydobywał się w tym miejscu zapach siarki i łączył z tymi wodami. Owa dolina aniołów, którzy zwiedli [ludzi], płonie pod ziemią.

(7) Dolinami tej samej [okolicy] płyną rzeki ognia, gdzie ci aniołowie, którzy zwiedli mieszkańców ziemi, poniosą karę. (8) W owych dniach służyły one królom, możnym, wielmożom i mieszkańcom ziemi za lekarstwo dla duszy i ciała. Posłużą im również za karę duchową. Duch ich napełnił się żądzą. Dlatego zostaną ukarani w ciele, ponieważ zaparli się Pana Duchów. Codziennie widzieli swoją karę, a mimo to nie uwierzyli w Jego imię.

(9) Tak samo, jak płoną ich ciała, tak samo dokonuje się w nich zmiana ducha na wieki wieków, bo nikt nie może wypowiadać czczych słów przed Panem Duchów. (10) Dosięgnie ich sąd, bo uwierzyli żądzy swoich ciał, a zaparli się ducha Pana.

(11) Te same wody w owych dniach ulegną zmianie, albowiem kiedy aniołowie zostaną ukarani w tych wodach, zmieni się temperatura tego źródła i woda stanie się zimna.

(12) Usłyszałem świętego Michała, który się obmywał i mówił: „Ten sąd, którym aniołowie są sądzeni, jest świadectwem dla królów i możnych posiadaczy ziemi.

(13) Albowiem te wody sądu [służą] do uleczenia ciał królów i dla przyjemności ich ciała. Ale oni nie chcą uznać i uwierzyć, że wody zmienią się i staną się ogniem płonącym na wieki”.

III Czy Potop Naprawił Sytuację? 

Po potopie liczba populacji gwałtownie zmniejszyła się. Niedługo potem zeszła na ziemie kolejna grupa Ufo czyli upadłych aniołów mających kolejne dzieci z kobietami ludzkimi. Giganci postpotopowi byli o wiele mniejsi ale okrucieństwo, inteligencja i cechy przywódcze i skłonności do kanibalizmu, pedofilii, zoofilii i homoseksualizmu pozostały

 

Mamy też bajki , opowiadania, legendy, mity, interpretacje rzeczywistych wydarzeń:

Aniołowie zajmowali się modyfikacją genetyczną produkując krzyżówki zwierzoludzi.

Mitologia grecka jest wręcz wypełniona opowiadaniami o tytanach, cyklopach, minotaurach, centaurach, itd.

Bóg stworzył też dużejaszczurki – dinozaury. Zwierzęta przed potowe były roślinożerne. Nefilimowie zmanipulowali również zwierzęce geny.

Sardynia, Irlandia, Ameryka Północna i Południowa jest wypełniona gigantycznymi kościami.

Świat jakoś niechętnie się chwali znaleziskami gigantycznych kości…

Dlaczego naukowcy głównego nurtu pokazują nam nic nie mówiące szkielety wspierające religię ewolucji (wiele z nich to fałszerstwa) a kości gigantów są ukrywane a nawet niszczone?

Ewolucja nie jest faktem a teorią a pozatym ma wiele różnych znaczeń.Poniżej ciekawy post o tym co religia ewolucji przed nami ukrywa. Żaden normalny człowiek nie uwierzyłby w samoistność i samo czynność gdyby nie systematyczne i odgórne pranie umysłu.

https://cyryl27.wordpress.com/2016/07/14/ewolucja-czyli-jaki-jest-cel-tego-klamstwa/

Oprócz ludzi istnieją również aniołowie (gr. Angeloi albo Malachim czyli posłańcy) Imię Malachiasz oznacza więc posłańca/anioła. Aniołowie mieli wyznaczoną wyraźną rolę w posłannictwie i wspieraniu projektu ziemi i człowieka. Zazdrość i pycha spowodowała ogromne szkody. Aniołowie dali ludziom broń i technologię.

Przed-potopem cywilizacja była wysoko rozwinięta a ziemia całkowicie wyeksploatowana. Giganci żyli na też na wysokich drzewach oraz pod ziemią w ”bunkrach” Olbrzymimi maszynami kopano minerały i posiadano wiele wariantów broni (być może samoloty, czołgi, broń elektromagnetyczna, helikoptery i granaty pochodzą właśnie od UFO czyli szatana). Nie znaczy to że są bezużyteczne.

Po raz pierwszy słowo ”góra” pojawia się

1 Księga Mojżeszowa 8:5 B. Poznańska„Wody tymczasem opadały dalej aż do dziesiątego miesiąca. W pierwszym dniu dziesiątego miesiąca ukazały się szczyty gór.”

Zachęcam do zapoznania się z interesującą teorią w języku angielskim. 
https://www.youtube.com/watch?v=UHkiZNT3cyE
Brzmi to szalenie i nieprawdopodobnie ale całkiem możliwie jeżeli Bóg stworzył pierwotny krajobraz całkiem inny.
Pytanie jedno jaka więc nasza ziemia ma kształt: wygląda jak gała (płaski okrąg) czy pizza (kulista sfera)?
Nie jestem specjalistą w tym temacie i nie chcę nikogo nakierowywać tym temacie.
Zapytajmy więc obie strony i wyszukajmy argumentów:
a) Naukowych, empirycznych doświadczeń
b) Etycznych
c) Religijnych
d) W oparciu o np. Biblię, Koran, Talmud, Wedy, Awestę,….
e) Metodą Sokratesa

A więc Lucyper, Apollo, Nefilimowie i ich dusze czyli demony nienawidzą Boga za to że zniszczył im ich krwawy sport mordowania się wzajemnie i wytępił zdegenerowane pokolenie. Od tej pory już zamiast dawać technologię niszą wszystko i wszystkich. I teoretycznie gdyby nie Bóg to już by nas nie było. Otóż chodzi o wybicie człowieka rękami Boga a konkretnie zdegenerowanie go. Jedynie prawo Pięcioksięgu + pełne kazanie na górze oraz własna samokontrola potrafi naprawić skutki nie niedoskonałości ludzkie.


 

Bóg po potopie zalecił nowe przymierze z Noem i całą ludzkością i nawet ze zwierzętami. Znakiem tego jest tęcza. Bóg zabronił spożywania krwi i zalecił jedzenie mięsa.

 

1 Księga Mojżeszowa 9: (1) I pobłogosławił Bóg Noego i synów jego, i powiedział do nich: Rozradzajcie się i rozmnażajcie, i napełniajcie ziemię czyniąc ją sobie poddaną.

(2) A bojaźń i lęk przed wami niech padnie na wszystkie zwierzęta ziemi i na wszelkie ptactwo niebios, na wszystko, co się rusza na ziemi i na wszystkie ryby morskie; wszystko to oddane jest w ręce wasze.

(3) Wszystko, co się rusza i żyje, niech wam służy za pokarm; tak jak zielone jarzyny, daję wam wszystko.

(4) Lecz nie będziecie jedli mięsa z duszą jego, to jest z krwią jego.

(5) Będę też żądał krwi waszej, to jest dusz waszych. Będę jej żądał od każdego zwierzęcia. A od człowieka będę żądał duszy człowieka, za życie brata jego.

(6) Kto przelewa krew człowieka, tego krew przez człowieka będzie przelana, bo na obraz Boży uczynił człowieka.

(13) Łuk mój kładę na obłoku, aby był znakiem przymierza między mną a ziemią.

IV Śladami Synów Noego:

Zamieszczam poniżej przypuszczenie/hipotezy wywnioskowane z Księgi Rodzaju i Księgi Jaszera.

Przykładowe mapy potwierdzające Biblijny opis rozprzestrzenienia się narodów po zburzeniu wieży (zigguratu) Babel (Wawel).

 

 

000001

00000000000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLICA RODOWODÓW 

 

 

Pierwszym synem Noego był Jafetmaniak

 1. Gamer/Gomer > Aschanaz, Rifat, Togarma 
 2. Magog > 
 3. Madoj  (Medowie, Kurdowie ?)
 4. Jowan > Tarsis (Tars/Cylicja), Kittim (Kitejczycy, Macedonia, Rzym, Cethians), Rodanim (Rodanici / Macedończycy, Rhodians)
 5. Elisa/Helisa (według Septuaginty syn Jafeta, według TM nieistnieje (:)
 6. Tobel> 
 7. Mosoch > (Trakowie/Ormianie/Frygijczycy/Kapadocejczycy ?)
 8. Paski  > 

Drugim synem Noego był Semmaniak

 1. Elam (Elamici / Persowie?) 
 2. Assur (Asyryjczycy) 
 3. Arfaksad > [Izraelici w tym Danici, Arabowie, Żydzi, i wiele innych]
 4. Lud > (Ludyci/Lidyjczycy?)
 5. Aram (Aramejczycy) > Us, Ul, Gater, Mosoch

 

Arfaksas> Kainan> Prasa> Heber> Peleg> Ragan> Saruch> Nahor> Tharrha> Abraham> Izaak> ….

Ismael> Nabaeot, Kedar, Nabdeel, Massam> Masma, Iduma, Masse, Chondan, Teman, Jettur, Nafes, Kedma

Abraham + Chettur> Zembram, Jexan, Madian, Madam, Sobac, Soee> Gefar, Ofer, Enoch, Abida, Eldada

 

BRAT FALEGA DO JEKTAN ( Jektan> Elmodad,> Salet> Sarmot, Odorrha, Aibel, Dekla, Ewal, Abimael, Saba, Ufir, Ewila, Jobab)

 Trzecim synem Noego był Chammaniak

 

 1. Kusz> Seba> Ewila, Sabata, Regma > Saba, Dadan, Sabtecha, Nemrod ( Sumer / Etiopia / Jemen )
 2. Mesrain> Lud, Anom, Patros, Kaslot (Filistyni), Kaptor (Egipcjanie, Ludyci, Anamici, Lehabici, Nafluchici, Patrusytowie, Kasluchici, Kafloryci
 3. Fud (Libia)
 4. Kanaan> Sydonici, Chet (Hetyci), Amori (Amoryci), Girgaszi, Hivi, Arkee, Arodi, Zimodi, Chamoti

Kusz jest więc potomkiem Murzynów, Mesrain/Misraim potomkiem Egipcjan (Koptów) i Filistynów, Fud/Fut/Put potomkiem być może Libijczyków, Berberów, a Kanaan…?

Gergaszi (Girgaszyci), Hiwi (Chiwwici), Arke (Arkici), Seni (Synici), Arodi (Arwadyci), Kamot (Chamatyci) 

Zimodi, Jebuzyci, Semarytom, Chamatyci, Ludim, Anamim, Lehabim, Naputchim, Petrusim, Kasluchim, Kapturim, Patros + Kasloch > Pelishtim, Azathim Gerarim, Gitchim,Ekronim, Hiwi > Hur > Seir > Lotan (>Chori, Homan), Szobal (Alian, Manachat, Ebal,Szefi,Onam), Sibeon (Ajja,Ana) Ana (>Diszon>Chamran,Eszban,Jitran,Keran),  Diszon (Diszona,Chamra, Eser (>Bilhan,Zaawan,Jaakan), Diszan, Timna (siostra Lotana)

Koran i inne plotki starożytne sugerują jakoby Noe miałby czwartego syna. Berossus pisze że Noe miał około 16 synów gigantów w tym Prometeusza. Jest to oczywiste kłamstwo gdyż Noe był człowiekiem co prawda większym i wyższym ale w był 100% człowiekiem.

Jak widzimy Cham zasiedlił południe a Jafet zasiedlił północ.

 

Wikipedia:

https://en.wikipedia.org/wiki/Generations_of_Noah

 

Ethnologiczne Interpretacje [edit]

1 Według Józefa Flawiusza

Geographiczne identyfikacje Józefa Flawiusza , c. 100 roku pańskiego

Historyk żydowsko-rzymski z I w.,  Józef , w  Starożytności Żydów,  Księga 1, rozdział 6, był jednym z pierwszych, którzy próbowali przypisać znane grupy etniczne niektórym imionom wymienionym w rozdziale 10 Księgi Rodzaju. Jego zadania stały się podstawą większość późniejszych autorów, i były w następujący sposób: [25]

 • Gomer: „ci, których Grecy nazywają teraz  Galacjanami , [Galls], ale wtedy nazywani byli Gomerites”.
  • Aschanax (Aszkenaz): „Aschanaksi, którzy są teraz nazywani przez Greków Rheginianami”.
  • Rifat: „Ryfatejczyczy, teraz nazywani  Paflagonianami „.
  • Thrugramma (Togarmah): „Thrugrammeans, którzy, jak Grecy zdecydowali, zostali nazwani  Phrygianami „.
 • Magog: „Magogici, ale przez Greków nazywani Scytami„.
 • Madai: „the Madeans, którzy byli nazywani przez Greków  Medami„.
 • Javan: „Jonia, oraz wszyscy  Grecy„.
  • Elisa: „Elizejczycy… obecnie znani jako Eolowie„.
  • Tars (us) (Tarsis): „Tarsowie, tak było  Cilicia  od dawna nazywane”. Nazwa Tarsus pochodzi od Tharsusa.
  • Cethimus (Kittim): „Wyspa Cethima: teraz nazywa się  Cypr „. On także wywodzi greckie imię ich miasta, które pisze  Citius , od Cethimus.
 • Thobel (Tubal): „Tobelici, którzy zostali teraz nazwani Iberyjczykami”.
 • Mosoch (Meshech): „Mosocheni … teraz są  Kapadocjanami .” Nazwa Mosaki pochodzi od jego stolicy –   Mazaca.
 • Thiras (Tiras): „Thirasianie, ale Grecy zmienili nazwę na  Trakowie „.
 • Chus (Cush): „Etiopczycy … nawet w tym dniu, zarówno sami, jak i wszyscy ludzie w Azji, zwani  Chusites „.
  • Sabas (Seba): Sabeans
  • Evilas (Havilah): „Evileans, którzy nazywają się  Getuli „.
  • Sabathes (Sabta): „Sabathens, są teraz nazywane przez Greków  Astaborans „.
  • Sabactas (Sabteca): Sabactens
  • Ragmus (Raamah): Ragmeans
   • Judadas (Dedan): „Judadeańczycy, naród zachodnich Etiopczyków”.
   • Sabas (Sheba): Sabeans
 • Mesraim (Misraim):  Egipt , o którym mówi, nazywa się  Mestre  w swoim kraju.
  • „Teraz wszystkie dzieci Mesraima, liczące osiem osób, opętały ten kraj od Gazy po Egipt, chociaż zachowało ono tylko imię jednego , Filistym, ponieważ Grecy nazywają część tego kraju  Palestyną .” Co do reszty, Ludieim, i Enemim, i Labim, który sam mieszkał w Libii, i nazwał ten kraj od siebie, Nedim i Phetrrosim, i Chesloim, i Cephthorim, nie wiemy o nich nic poza ich imionami, ponieważ etiopiczna wojna, którą opiszemy dalej, była przyczyna obalenia tych miast. „
 • Phut:  Libia . Stwierdza on, że rzeka i region „w kraju Maurów” wciąż nazywany był   przez Greków Phut , ale został przemianowany „z jednego z synów Mesraim, który został nazwany Lybyos”.
 • Kanaan:  Judea , którą nazwał „z własnego imienia Kanaan”.
  • Sidonius (Sydon): miasto Sidonius, „wezwane przez Greków  Sidon „.
  • Amathus (Hamathite): „Amathine, który jest obecnie nazywany Amathe przez mieszkańców, chociaż Macedończycy nazwali go Epifania, od jednego z jego potomków”.
  • Arudeus (Arvadite): „wyspa Aradus”.
  • Arucas (Arkite): „Arce, który jest w Libanie”.
  • „Ale dla siedmiu innych [synów Kanaana], Chetteusza, Jebuseusza, Amorreusza, Gergesusa, Eudeusa, Sineusa, Samareusza, nie mamy nic w świętych księgach, ale ich imiona, ponieważ Hebrajczycy obalili ich miasta”.
 • Elam: ” Elamici , przodkowie Persów”.
 • Ashur: ” Asyryjczycy i ich miasto  Niniveh  zbudowane przez Ashura .
 • Arphaksad: „Arfaksadyty, zwane teraz  Chaldejczykami „.
  • Pokój
   • Heber (Eber): „od którego pierwotnie nazywano Izraelitów Hebrajczykami„.
    • Phaleg (Peleg): On zauważa, że ​​był tak nazwany „dlatego, że urodził się w rozproszeniu narodów do ich kilku krajów, gdyż  Phaleg  pośród Hebrajczyków oznacza podział”.
    • Jektan
     • „Elmodad, Saleph, Asermoth, Jera, Adoram, Aizel, Decla, Ebal, Abimael, Sabeus, Ophir, Euilat i Jobab, zamieszkałe od  Cophen , rzeki Indii i części sąsiedniej Azji.”
 • Aram: „Aramici, którą Grecy nazywali  Syryjczykami „.
 • Laud (Lud): „Laudyci, zwani teraz  Lydianami „.

2 Według Hipolita

Drzeworyt z Kroniki Norymberskiej, pokazujący Sema, Hama i Jafeta nad ich zakątkami świata

Hipolit z Rzymu, w swoim dziele Diamerismos (ok. 234, istniejący w licznych kopiach łacińskich i greckich), [26] podjął kolejną próbę przypisania etniczności postaciom z 10 rozdziału z Księgi Rodzaju 10. Uważa się, bazował swoje wywody na podstawie Księgi Jubileuszów.

Jego różnice w porównaniu do Josephus przedstawiono poniżej:

 • Gamer – Cappadocians
  • Aschanaz – Sarmaci
  • Rifat – Sauromaci
  • Togarma – Ormianie
 • Magog – Galacjanie, Celtowie
 • Jawan
  • Elisa –  Sicels  ( Chron Pasc : Trojans i Phrygians)
  • Tarshish – Iberians, Tyrrhenians
  • Kittim – Macedończycy, Rzymianie, Latini
 • Tubal – „Hettali” (?)
 • Meshech – Illyrians
 • Misraim
 • Put –  Troglodytes
 • Kanaan – Afri i Fenicjanie
 • Lud – Halizones
 • Arpachshad
  • Kainan – „te na wschód od Sarmatów” (jeden wariant)
   • Joktan
    • Elmodad – Indianie
    • Saleph – Bactrians
    • Hazamaveth, Szeba – Arabowie
    • Adoram –  Carmanians
    • Uzal –  Arianie  (odm.:  Partowie )
    • Abimael –  Hyrcanians
    • Okładka – Scytowie
    • Ophir – Ormianie
    • Deklah –  Gedroszycy
 • Aram – „Etes”?

Chronography 354 The  Panarion  przez  Epifaniusz z Salaminy  (ok. 375), przy czym  CHRONICON PASCHALE  (ok. 627), przy czym  Historia Albanii  przez gruzińskiego historyka  Movses Kaghankatvatsi  (7 wiek), a  Synopsis Historie  przez  Johna Skylitzesa  ( c. 1057) śledzić identyfikację Hippolytusa.

3 Według Hieronima

Jerome , pisząc c. 390, pod warunkiem, że „zaktualizowana” wersja identyfikacji Józefa Flawiusza w jego  hebrajskich pytaniach dotyczących Genesis . Jego lista jest zasadniczo identyczna z listą Józefa Flawiusza pod niemal wszystkimi względami, ale z następującymi godnymi uwagi różnicami:

4 Według Izydora Z Sewilli i późniejszych autorów

Uczony  Isidore z Sewilli , w swoim  Etymologiae  (około 600), powtarza wszystkie identyfikacje Hieronima, ale z tymi drobnymi zmianami: [28]

 • Joktan, syn Ebera:  Indianie
 • Saleph, syn Joktana:  Bactrians
 • Magog, syn Jafeta: „Scythians and  Goths
 • Ashkenaz, syn Gomera: ” Sarmaci , których Grecy nazywają Rheginianami”.

Identyfikacja Isidore’a dla synów Jafeta została powtórzona w  Historii Brittonum  przypisywanej  Nenniusowi . Identyfikacja Isidore’a stała się również podstawą dla wielu późniejszych średniowiecznych uczonych, pozostając aż do czasu  odkrycia, co  wywołało nowsze teorie, na przykład  Benito Ariasa Montano  (1571), który zaproponował połączenie Meshech z  Moskwą i Ophir z  Peru .

Podczas gdy Księga Rodzaju 10 była obszernie opisywana przez wielu chrześcijańskich, żydowskich i muzułmańskich uczonych przez wiele stuleci, fraza „Tabela” narodów pojawiła się i stała się popularna w języku angielskim od lat 30. XIX wieku. [ potrzebne źródło ]

Na początku VI wieku ne, być może w Bizancjum w  Konstantynopolu  (lub we  wschodnim Imperium Rzymskim ), powszechnie nazywano  „Frankońską Tablicą Narodów”  , prawdopodobnie pod wpływem źródeł gotyckich. W dużej mierze wywodzi się z  Germania Tacyta   i wyróżnia się skupieniem uwagi na łączeniu różnych narodów germańskich (i ich sąsiadów) z VI wieku z trojanami i biblijnymi przodkami. Tekst został ostatecznie przekazany do Franków Galii przez 6 do 7 wieku i na początku 9 wieku ne, prawdopodobnie ze względu na odniesienie do przodków Brytyjczyków, był używany jako główne źródło przez anonimowego pisarza walijskiego do historii  Brittonum . [29] [30]

Inne interpretacje: Potomkowie Jafeta [ edytuj ]

Najstarsza znana mapa Europy. Podpis brzmi „Ecce sic diviserunt terram filii Noe post diluvium” (Lo tak samo synowie Noego dzielili świat po potopie).

Grecki  Septuaginta  (LXX) tekst z Księgi Rodzaju zawiera dodatkowego syna Jafeta, „Elisa”, między Javanem i Tubalem; jednakże, ponieważ ta nazwa nie znajduje się w żadnym innym starożytnym źródle, ani w I Chronicles, prawie powszechnie zgadza się na duplikat Elizeusza, syna Jawana. Obecność Elisy i Cainana, syna Arpachszada (poniżej) w greckiej Biblii, opisuje tradycyjne wyliczenie wśród wczesnych chrześcijańskich źródeł 72 imion, w przeciwieństwie do 70 nazw znalezionych w żydowskich źródłach i zachodnich źródłach chrześcijańskich. [ potrzebne źródło ]

 • GomerCymeryjczycy , ludzie z północnego Morza Czarnego, dokonali inwazji na Anatolię w VIII i początku siódmego wieku pne, zanim zostali zamknięci w Kapadocji. [31]
  • Aszkenaz : ludność z obszarów Morza Czarnego i Morza Kaspijskiego, znacznie później związana z Żydami niemieckimi i wschodnioeuropejskimi. [32]  Ashkuza, który żył na górnym  Eufratem  w  Armenii,  wypędził Cymmerian z ich terytorium, aw Jeremiaszu 51:27 mówiono, że maszerować przeciwko Babilonowi wraz z dwoma innymi północnymi królestwami. [33]
  • Riphath  ( Diphath  w Chronicles): Józef identyfikacja Riphath z  Paphlagonians  późniejszego starożytności, ale to wydaje się być nie więcej niż przypuszczeniem; Księga Jubileusze  określa nazwę z „ góry ryfejskie ”, utożsamiane z Causcasus w źródłach klasycznych i ogólne zrozumienie wydaje się być najeźdźców z Causcuses, którzy osiedlili się w Armenii lub Kapadocji. [34]
  • Togarmah : związany z Anatolią w Ezekiel. [32]  Późniejsi ormiańscy historycy twierdzili, że Togarmah jest przodkiem. [34]
 • Magog : Powiązany w Ezechiel z Gogiem, królem  Lidii , a tym samym z Anatolią. [32]  Historyk żydowski z I wieku ne,  Josephus,  stwierdził, że Magog jest identyczny z  Scythem , ale współcześni uczeni sceptycznie podchodzą do tego i umieszczają Magog po prostu gdzieś w Anatolii. [35]
 • RoszczeniaMedowie z rejonu w północno-zachodnim Iranie. [32]
 • Javan : Nazwa ta jest powszechnie przyjęte, aby odnosić się do  Ionian  (Greków) zachodniego i południowego wybrzeża Anatolii. [36]
  • Elisza : Możliwie Elaioussa, wyspa u wybrzeży Cylicji, lub dawna nazwa wyspy Cypr. [36]
  • Tarshish  ( Tarshishah  in Chronicles): Kandydaci to ( Tartessos ) w Hiszpanii i Tharros na Sardynii, z których oba wydają się mało prawdopodobne, oraz Tarsus w Cylicji, który wydaje się bardziej prawdopodobny pomimo pewnych trudności językowych. [37]
  • Kittim : Pierwotnie mieszkańcy Kition na Cyprze, później cała wyspa; Zwojach znad Morza Martwego  Kittim wydaje się być Rzymianami. [32]
  • Dodanim  ( Rodanim  in Chronicles): Mieszkańcy  Rodos . [32]
 • Tubal : Tubal i Meshech zawsze pojawiają się jako para w Starym Testamencie. [38]  Nazwa Tubal jest połączony z  Tabal  i greckiej Tipaprivoi, ludu  Kapadocji , w północno-wschodniej części Anatolii. [39]
 • MeszekMushki / Muski miał swój kapitał w  Gordium  i fuzji z królestwa  Frygii  przez 8 wieku. [40]
 • Tiras : Józef i późne rabinicznych pisarzy związana Tiras z  Tracji , część Europy przeciwnym Anatolii, ale wszyscy inni Synowie Jafeta znajdują się w samej Anatolii i możliwe jest, że Tiras może odnosić się do Traków zamieszkujących wysunięty Anatolii; był również związany z niektórymi z  ludów morskich,  takimi jak Tursha i  Tyrrhenians , ale to za mało prawdopodobne. [41]

Inne interpretacje: Potomkowie szynki [ edytuj ]

Począwszy od IX wieku z żydowskim gramatykiem Judah ibn Quraysh,  zaobserwowano związek między  językami semickimi  a  kuszyckimi ; Współcześni lingwiści łączą te dwie rodziny wraz z  egipskimiberberyjskimichadczymiomotycznymi  grupami językowymi w większej  afroazjatyckiej  rodzinie językowej. Ponadto języki w południowej części Afryki są obecnie postrzegane jako należące do kilku odrębnych rodzin niezależnych od grupy afroazjatyckiej. Niektórzy odrzucili   teorie Hamitica , które stały się rasistowskie; w szczególności teorię zaproponowaną w XIX wieku przez Speke’a, że  Tutsi mieli rzekomo pochodzić z jakiegoś rodu Hamitów, a więc z  natury lepsi . [50]

XVII-wieczny jezuita,  Atanazy Kircher , myślał, że Chińczycy również wywodzili się z Ham przez Egipcjan.

Inne interpretacje: Potomkowie Sema [ edytuj ]

 • Kainan  jest wymieniony jako syn Arpachszada i ojciec Szelach w  Septuagincie , greckim tłumaczeniu hebrajskiej Biblii (  tekst masorecki ) powstałym w ostatnich kilku wiekach przed epoką nowożytną. Imię jest pomijane w Biblii hebrajskiej. Genealogia  Jezusa  w  St Luke  3:36, która pochodzi z Septuaginta zamiast tekstu hebrajskiego, zawierają nazwę.
 • Salah  (również transkrypcji  Shelah ) syna Arpachszada (lub Kainan).
 • Eber,  syn Szelacha: przodek Abrahama i Hebrajczyków, ma znaczące miejsce jako 14. od Adama. [53]
 • Peleg : Nazwa oznacza „podział” i może odnosić się do podziału narodów w  wierze Babel,  która następuje po nim, albo do Pelega i jego potomków „podzielonych” jako wybrany lud Boży. [54]
 • Joktan : Nazwa jest  arabska , a jego 13 „synów”, o ile można je zidentyfikować, odpowiadają zachodniej i południowo-zachodniej części Półwyspu Arabskiego. [55]
 • Lud : Królestwo  Lidii  we wschodniej Anatolii. [51]  Jednakże Lydia   mówiła po indochańsku, a nie w zachodniej semickim, a nie geograficznie w pobliżu innych „synów Sema”, co utrudnia jej wyjaśnienie na liście. [52]
 • Aram : Mezopotamia i Syria. [51]

5 Według Pseudo-Filona

Starożytny, stosunkowo mało znany tekst znany jako  Pseudo-Philo  i myśl, że pierwotnie napisano ok. 70 AD, zawiera rozszerzoną genealogię, która jest pozornie zniekształcona przez Genesis, a także różni się od znacznie późniejszej znalezionej w Jasher: [1]

 • Synowie Jafeta: „Gomer, Magog i Madai, Nidiazech, Tubal, Mocteras, Cenez, Riphath i Thogorma, Elisa, Dessin, Cethin, Tudant.”
  • Synowie Gomera : Thelez, Lud, Deberlet.
  • Synowie Magoga: Cess, Thipha, Pharuta, Ammiel, Phimei, Goloza, Samanach.
  • Synowie Dudena: Sallus, Phelucta Phallita.
  • Synowie Tubala: Phanatonova, Eteva.
  • Synowie Tyrasa: Maac, Tabel, Ballana, Samplameac, Elaz.
  • Synowie Mellecha: Amboradat, Urach, Bosara.
  • Synowie Asceneza: Jubal, Zaraddana, Anac.
  • Synowie Heri: Phuddet, Doad, Dephadzeat, Enoc.
  • Synowie Togormy: Abiud, Saphath, Asaph, Zepthir.
  • Synowie Elisy: Etzaac, Zenez, Mastisa, Rira.
  • Synowie Zeptiego: Macziel, Temna, Aela, Phinon.
  • Synowie Tessis: Meccul, Loon, Zelataban.
  • Synowie Duodennina: Itheb, Beath, Phenech.

 

Księga Jashera

Księga Jashera „,  midrasz  (opracowanie tekstu biblijnego) wydrukowana po raz pierwszy w 1625 r., Rzekomo w oparciu o wcześniejsze wydanie z 1552 r., Podaje kilka nowych nazw dla wnuków Jafeta.

 

 

 

 

 

 


 

Kanaan i Kananejczycy

Kananejczycy (nazwa od akad. kinahhu – „purpura”, także: Chananejczycy) – starożytny lud zachodniosemicki, przybyły do Palestyny i Libanu (Syropalestyna) z Półwyspu Arabskiego pod koniec III tysiąclecia p.n.e. Według Biblii Kananejczycy pochodzili od Kanaana, syna Chama. Już w III tysiącleciu p.n.e. Kananejczycy wykształcili wysoką kulturę materialną i duchową oraz alfabetyczne pismo klinowe (Ras Szamra, Ebla, Ugarit). Zajmowali się rolnictwem, rzemiosłem i handlem. Ich głównymi bogami byli: El, Baal i Astarte. Stworzyli liczne państwa np. Jamhad ze stolicą w Halab (dzisiejsze Aleppo), Karkemisz, Katna. Założyli dobrze prosperujące porty: Ugarit i Byblos. Kananejczycy, którzy zamieszkali w Palestynie (nadając jej nazwę Kanaan) zostali częściowo podbici przez Izraelitów pod wodzą Jozuego w wieku XIII wieku p.n.e. Resztę ich siedzib podbił król Izraela i Judy – Dawid, w X wieku p.n.e.

Kanaan był owocem aktu kazirodczego, a przynajmniej tak wynika z księgi Kapłańskiej iż nagość ojca należy do jego żony.

 

1 Księga Mojżeszowa 9: (18) Synami Noego, którzy wyszli z arki, byli: Sem, Cham i Jafet; a Cham był ojcem Kanaana. (19) Ci trzej byli synami Noego i z nich wywodzi się cała ludność ziemi.

(20) Noe, który był rolnikiem, pierwszy założył winnicę.

(21) Gdy potem napił się wina, upił się i leżał odkryty w namiocie swoim,

(22) A Cham, ojciec Kanaana, zobaczył nagość ojca swego i opowiedział o tym poza namiotem obu swoim braciom.

(23) Wtedy Sem i Jafet wzięli szatę, nałożyli ją sobie na ramiona i podeszli tyłem, i przykryli nagość ojca swego, a ponieważ oblicza ich były odwrócone, nie widzieli nagości ojca swego.

(24) A gdy Noe obudził się po upiciu się winem i dowiedział się, co mu uczynił jego najmłodszy syn,

(25) Rzekł: Niech będzie przeklęty Kanaan, niech będzie najniższym sługą braci swoich!

(26) Potem rzekł: Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Sema, a Kanaan niech będzie sługą jego!

(27) Niech da Bóg i Jafetowi przestrzeń szeroką i niech zamieszka w namiotach Sema, a Kanaan niech będzie sługą ich!

(28) Po potopie żył Noe trzysta pięćdziesiąt lat.

(29) Noe żył więc dziewięćset pięćdziesiąt lat i umarł.

 

3 Księga Mojżeszowa 17: (1) I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: (2) Przemów do synów izraelskich i powiedz im: Ja, Pan, jestem Bogiem waszym.

(3) Nie czyńcie tak, jak się czyni w ziemi egipskiej, w której mieszkaliście. Nie czyńcie też tak, jak się czyni w ziemi kanaanejskiej, do której was prowadzę. Nie postępujcie według ich obyczajów.(4) Prawa moje wypełniajcie, ustaw moich przestrzegajcie i według nich postępujcie; Ja, Pan, jestem Bogiem waszym.(5) Przepisów moich i praw moich przestrzegajcie. Człowiek, który je wykonuje, żyje przez nie; Jam jest Pan!

(6) Nikt nie będzie się zbliżał do swojego krewnego, aby odsłaniać jego nagość; Jam jest Pan!

(7) Nie będziesz odsłaniał nagości swojego ojca i nagości swojej matki. Jest ona twoją matką. Nie będziesz odsłaniał jej nagości. (8) Nie będziesz odsłaniał nagości żony swojego ojca, gdyż jest to nagość ojca twojego.

(9) Nie będziesz odsłaniał nagości siostry swojej, córki twojego ojca lub córki twojej matki, czy się urodziła w domu rodzinnym, czy się urodziła poza nim.

(10) Nie będziesz odsłaniał nagości córki twojego syna lub córki twojej córki, gdyż są one twoją nagością.

(11) Nie będziesz odsłaniał nagości córki żony twojego ojca, urodzonej z ojca twojego, gdyż jest ona twoją siostrą.

(12) Nie będziesz odsłaniał nagości siostry twojego ojca, jest ona krewną twojego ojca. (13) Nie będziesz odsłaniał nagości siostry twojej matki, jest ona krewną matki twojej.

(14) Nie będziesz odsłaniał nagości brata ojca twojego, nie zbliżysz się do jego żony, jest ona twoją stryjenką.

(15) Nie będziesz odsłaniał nagości twojej synowej, jest ona żoną twojego syna, nie będziesz odsłaniał jej nagości.

(16) Nie będziesz odsłaniał nagości żony twojego brata, jest ona nagością twojego brata.

(17) Nie będziesz odsłaniał nagości kobiety i jej córki. Nie weźmiesz córki jej syna ani córki jej córki, aby odsłonić jej nagość, są one krewne między sobą. Jest to sprośnością.

(18) Nie weźmiesz sobie kobiety i jej siostry za nałożnicę i nie będziesz odsłaniał jej nagości za życia tamtej.

(19) Nie zbliżaj się do kobiety, aby odsłaniać jej nagość w czasie jej nieczystości miesięcznej.

(20) Z żoną twego bliźniego nie będziesz dzielił swego małżeńskiego łoża, bo się przez nią staniesz nieczysty.

(21) Z potomstwa swego nie będziesz oddawał żadnego na ofiarę dla Molocha i nie będziesz przez to bezcześcił imienia Boga swojego; Jam jest Pan.

(22) Nie będziesz cieleśnie obcował z mężczyzną jak z kobietą. Jest to obrzydliwością.

(23) Nie będziesz obcował z żadnym zwierzęciem, bo przez to stałbyś się nieczysty. Także kobieta nie będzie się kładła pod zwierzę, aby się z nim parzyć. Jest to ohyda.

(24) Nie kalajcie się tym wszystkim, gdyż tym wszystkim kalały się narody, które Ja przed wami wypędzam.

(25) Także i ziemia została skalana, przeto ukarałem ją za jej winę i wyrzuciła ziemia swoich mieszkańców.

(26) Przestrzegajcie zatem ustaw moich i praw moich i nie czyńcie żadnej z tych wszystkich obrzydliwości, ani tubylec, ani obcy przybysz, mieszkający pośród was.

(27) Albowiem wszystkie te obrzydliwości czynili mieszkańcy tej ziemi, którzy tu byli przed wami, i ziemia ta stała się nieczystą,

(28) Aby was ziemia ta nie wyrzuciła, gdy ją zanieczyszczacie, tak jak wyrzuciła naród, który tu był przed wami.

(29) Gdyż wszyscy, którzy uczynią którąkolwiek z tych wszystkich obrzydliwości, będą wytraceni spośród ludu swego, ci co je uczynią.

(30) Toteż przestrzegajcie nakazu mojego, by nie czynić nic z obrzydliwych obyczajów, jakie tu były stosowane przed wami, abyście się nimi nie skalali. Jam jest Pan, Bóg wasz!

Poprzez Kanaana powstali (na podstawie Księgi Jaszera, której nie ufam) Bardzo szczęśliwy

Amori>  Amoryci

Kadmonici

Kenici

Jebuzyci

Kenizyci

Girgaszi>  Girgaszyci

Sydon > Sydonici, pierworodny syn i lud

Fenicjanie – Możliwe że pochodzą od jednego z synów Kanaana (Sydona ?) Etymoligia nazwy Fenicjan odnosi się do koloru purpurowego jak i Feniksa (nie wiem czy feniksy istniały albo istnieją nadal) symbolu Egipskiego, Greckiego, Okultyzmu. Mieszkańcy Kartaginy to głównie bliźniacy Fenicjan i chyba starożytnych Libijczyków (Septuaginta stosuje nazwę Libia zamiast Fud czyli przetłumaczone prawidłowo).

Ótóż Fenicjanie to prawdopodobnie Kananejczycy, określający siebie jako kn?n / kana?an, a przez greków  Phoiníke co oznacza kolor purple czyli fioletowy.
To wiele wyjaśnia Fenicjanie byli bardziej rozwinięci i wyznawali Talassokrację (Thalassa oznacza morze po grecku) inaczej mówiąc założyli Kartaginę, Wenecję, Być może część z nich popłynęła dalej do Hiberni (Irlandia), i do innych wysp.

Wiele chrześcijańsko-syjonistycznych witryn twierdzi kłamliwie że Palestyńczycy to Kananejczycy albo Filistyni, pomimo podobieństwa w nazwie jest to ściema. Palestyńczycy to głównie Ismaelici oraz ludy które się przerobiły na arabów np. Judejczycy, Aramejczycy (Syryjczycy), Grecy, Rzymianie, Fenicjanie itd.

Według nowszych badań DNA Fenicjanie to Kananejczycy

Kanaanejczycy czyli potomkowie Chama i Mesraima czyli Egiptu to Kenizyci, Kenici, Kadmonici, Girgaszyci (ruszyli w kierunku np. Gruzji), Horyci, Refaimici, Hetyci, (z:)Jebuzyci, Amoryci nie wymarli.

Jordania to ojczyzna Ammonitów i Moabitów zarówno u Ismaelitów jak i Idumejczyków.

Chet> Hetyci

Hiwi> Ewici (Hiwici)

Arches> Archives / Arukici

Sztuka> Synici / AsenniciAradianieSamarejczycyAmatitowie

Strona główna> Chamatyci

Inne Ludy Kanaanu:Refaici > Emici,Anakim

 

 

Na terenie Kaananu żyli także potomkowie Mesraina/Mizraima (Egipta) : Filistyn

Nazwa Palestyna pochodzi od nazwy krajów Filistynów (Filistea) znanych przez też Egipcjan jako Peleset.

Zaliczali się Ludów Morza

1920px-ludy_morza_28sea_peoples29

Nie był to jednak lud bezrozumny, choć pełen Gigantów, przemocy, satanizmu, czarów, magii, ofiar rytualnych.

Nic więc dziwnego że Bóg nie mógł pozwolić na dalszą ich zbrodniczą działalność.

 

 

Powrót Nefilimów – Oni Nigdzie Nie Odeszli

 

 

Podsumowanie:

Mamy mnóstwo dowodów na istnienie Gigantów.

Mamy też dużo dowodów na istnienie Boga a także oskarżyciela – szatana.

Potop był realnym wydarzeniem zresztą najlepiej udokumentowanym

Rasa Biała, Czarna, Żółta i Czerwona mają pochodzenie od Adama poprzez Noego. Słowianie i Celtowie są także potomkami Noego. Istnieją jednak skażenia genetyczne powodujące nieludzkie cechy.

 

 

 

 

 


 

5 comments

 1. Na dokładkę:
  z polskimi napisami

  Te wszystkie bóstwa działają wedle identycznego schematu:
  Wiele pozabiblijnych (pogańskich) mitów wskazuj że Elat (Aszirat) której również Izraelici stawiali słupy była żoną El’a zaś Astarte była siostra i żoną Jhwh/Baala. Dla tego bóstwa o imieniu ”El” czyli Bóg składano ofiary z ludzy aby zyskać jego przychylność ale ten ”El” którego czcili Kananejczycy nie był Stwórcą, co najwyżej podszywał się pod Boga dlatego w tym przypadku nie tłumaczy się ”El” na ”Bóg”

  Słynny ”bóg” Szamasz jako pochodnia ”bogów” był bóstwem solarnym, patronem wyroczni, magii, wróżbitów… czyżby Helios, Apollyon ?
  Słynny król z pochodzenia Amoryta, Hammurabi twierdził że otrzymał prawo od tego właśnie szamasza.

  Nabuchodonozor/Nebuchadnezzar wziął sobie imię od ”patrona sztuki pisarskiej” – Nabu

  Ciekawe że jedno z frygijskich bóstw (o ile to prawda) nosi imię ”Santa”.

  Kanaanie czcili również: Hadada, Jaricha (bóswo lunarne), Koszara (bóstwo od rzemieślnistwa, wynazlazca… czyżby od koszar ?), Szahar (od jutrzenki), Jaw (według wielu ma związek z JotHaWuHa)


  Henocha 67 (6)
  Imię Armen I Amen jest do siebie podobne.
  Gadrael nauczył ludzi zabijac i pokazał broń wojenną.

  Henocha 69: (8) Imię czwartego jest Penemue. Ten pokazał ludziom gorycz i słodycz oraz wyjawił im wszystkie tajemnice wiedzy. (9) Nauczył ludzi sztuki pisania atramentem i [wyrobu] papieru. Przez to wielu poszło na manowce od dawien dawna aż po dziś dzień. (10) Ludzie bowiem nie zostali stworzeni po to, aby wzmacniali swoją wiarę piórem i atramentem. (11) Ludzie bowiem zostali stworzeni po to, aby stali się jak aniołowie, czyli sprawiedliwi i czyści, i aby ich nie dotknęła wszystko niszcząca śmierć. Jednakże z powodu owej nauki idą ku zagładzie i z powodu owej mocy niszczy ich śmierć.
  Penemue moim zdaniem może być tą samą osobą co Hermes i Paweł. Mamy też siędem największych bandziorów:
  1. Jekon,
  2. Asbeel,
  3. Gadrael,
  4. Penemue,
  5. Kasdeja,
  6. Kesbeela,
  7. Saturn/Lucyfer/Fosfor – jak zwał tak zwał, każdy wie o kogo chodzi

  Jest jeszcze teoria stawiająca Boga w bardzo pozytywnym świetle, mianowicie
  Przed potopem ziemia nie miała gór (wyglądała całkowicie inaczej) i była całkowicie zamieszkana przez olbrzymich Gigantów i tatusiów aniołów. Żyły wówczas krwiożercze gatunki zwierząt jak np. smoki nazywane dzisiaj dinozaurami. Posiadano wysoko rozwiniętą technologię skradzioną z Nieba, wydobywano wiele minerałów pod ziemią a wielkie drzewa traktowano jako domy (jeszcze większe były niż baobaby). Według tego góry to skamieniałe pozostałości po ściętych drzewach, zaś minerały rzekomo formułujące się milardy lat (diamenty, rubiny, kryształy…) oraz ropa to to co pozostało po potopie (szczątki tych gigantów itd).
  Ziemia została mocno wyeksploatowana a ludzkość zdeprawowana, więc Bóg jako ta sprawiedliwa osoba zainterweniował usuwając cały ten brud zaś anielskich oprawców wykopał do Tartaru (otchłani). Ziemia została posprząta, maszyny oraz technologia zniszczona i dzisiaj pod etykietą New Age mamy jedynie fragmenty tej technologi (plus dzisiejsze innowacje Tesli itd) która się nazywa jako dary:
  bogów, Anunnaki, Atlantyda itd.
  Podobno wulkany (Vulkanos, Wielki Piec) to wysypiska śmieci trawiące odpady z przed potopu.

  Bóg zresetował wszystko od zera za pomocą 8 osób, lecz od tej pory anioły oraz powstałe demony (dusze gigantów) nie dawały ludziom niczego wspaniałego.
  Wtedy wszystko staje się logiczne, dlaczego Stwórca musiał przerwać tę degrengoladę i wiele legend o Atlantydzie, potopie itd nabiera sensu – jako alternatywę dla Potopu wymyślono Epokę Lodowcową, przy okazji wpiera się 616-centryzm, Darwinizm, Wielki Wybuch, ludzi jaskiniowców itd. A To jest wszystko przerobione na opak.

  Ze starych postów:

  * Mamy wiele opcji dotyczących przyszłości, większośc to fantazja.
  Dużo mówi się od lat o nadciągających inwazjach Ufo, meteorytów, katalizmach wspierane przez Ateizm, naukę i Chrześcijaństwo. Co do ateizmu nie dziwie się dla nich wszystko może być Stwórcą (panteizm) byle nie Bóg a Chrześcijaństwo uznaje nauki Pawła które są zawarte w większości religiach. Sa to głównie fałszywe i kłamliwe nauki jak piekło, czyściec, 666 (łacińska numeracja zamiast greckiego Chi=600 Ksi=60 S(t)igma=6), Apokalipsa jako koniec świata (nieprawidłowe wytłumaczenie słowa jako odsłonięcie, ujawnienie, objawienie) oraz inne gnioty jak Megiddo zamiast H-ArMageddon w tym poleganie na Tanachu zamiast na Septuagincie.
  Aniołowie i demony dla gnostyków reptilianie lub Archonci (rządzący) a obecnie UFO wspierane jest dzięki Apollocentryzmowi, Darwinizmowi itd. Ale co jeśli nagle wszyscy zaczną popierać Biblię i Koran w kwestii kształtu ziemii. Koran jest dziełem powstałym przed VII wiekiem więc logiczne dlaczego głosi również średniowieczne i pradawe nauki oparte na listach Saula. Nawet Hinduizm ma dużo w sobie listów Apoloniusza.
  Jeśli nie komiczni kosmici to może Agartha (podziemna cywilizacja – Aniołowie z Tartaru) lub goście zza Lodu.
  Z drugiej strony strasznie ciśnienie na postać Antychrysta. Może to być William albo jeden z Rotszyldów (Tarcza Edomu) albo z Lubawiczów albo ktoś nowy. Za dużo mówi się także o ”śmiesznych zielonych ludzikach” ale za mało osób bierze to na poważnie żeby wypaliło. Może cześć aniołów siedzi w niebie bo była mądrzejsza i nie miała małych Goliatów ? Prędzej czy później dostaną kopa i muszą się jakoś ujawnić. Ale jest pewien zgrzyt. Jedni są w Niebie a inni w Tartarze, czyli chyba konflikt trzech grup aniołów. Aniołowie Boga, Aniołowie pod szyldem Apollyona, aniołowie pod szyldem Fosforosa problem tylko do jakiej grupy należy Azazel, Semjaza, i ci którzy dali ludzkości ”technologię” przed potopem ?
  Oczywiście polityka to czarująca sztuka uwodzenia tłumów. Wielu ludzi łyka oczywiście te rzekome waśnie i walki a tak naprawdę w wielu przypadkach jest stosowana Teza i Antyteza jak np. Komunizm i Nazizm, Prawica i Lewica. Tak samo cały świat nienawidzi Islamu chociaż papcio wyraźnie jest uwielbia wszystkie religie po za Biblią. Sam Islam to Chrześcijaństwo w innych barwach. Czy młodzi chrześcijanie są świętymi, nie gwałcą, nie narkotyzują się itd ? Nie wybielam Islamu ani Pawłościaństwa ale też nie winię młodych ludzi którzy jeszcze mało przeżyli.
  Mnóstwo prowokacji na temat żydów być może organizują sami ”żydzi” albo Kościoły aby dzielić. Islam, Syjon czy Ukraina skutecznie podzieliły ludzi. W Polsce wszyscy boją się Islamu a tak naprawdę większym zagrożeniem jest pobliska Ukraina grożąca Polakom i Rosjanom wojnie.

  Ogólnie mówiąc największym wrogiem chrześcijan nie jest Islam, Hinduizm, Buddyzm a Chrześcijaństwo oparte na…. wiadomo czym
  Sam projekt ”zwodzenia” jak to mamy być nie wiadomo jak zabijani przez Boga który ma rzekomo zniszczyć świat, przyjdzie Antychryst itd to jest właśnie oszustwo. Po pierwsze jedynie Listy Do Tymoteusza lub do Salonik/Sołunia (już nie pamiętam) wrzucały do piekła/na śmierć osoby oszukane bo przecież wiara przenosi góry. Dlatego Jakub tak walczył z dogmatem Saula i poniósł przez to okrutną śmierć podobnie jak Piotr.
  Same religie zrobiły z Mesjasza Boga Lewaków, luzaka nieszanującego Prawa.
  Większośc osób pomija wiele rzeczy lub zwyczajnie zapomina np.
  I Mówiąc o zbrodniach USA pomija się klęski głodu i zbrodnie Anglii czy wcześniej Hiszpanii, Holandii.
  II Na słowo Aushwitz czy Holokaust każdy myśli o żydach a nie o Polakach, Rosjanach, Ortodoksach Judejskich, Ormianach itd. Dlaczego nikt nie mówi że zginęło np. 7 albo 8 milionów Judejczyków z kategorii tłumu. Tak samo zabijano Rosyjską i Polską inteligencję na setki sposobów od kuli w łeb po łagry. ZSRR NIE było państwem Rosjan tak samo PRL państwem władanym przez Polaków. Tłum zazwyczaj wykonuje rozkazy przełożonych dlatego jest szansa że Bóg odpuści milionom (2/3 ludzkości) ale nie mordercom którzy boją się jedynie kary a nie tego co robili.
  III Jeśli odrzuca się listy Apoloniusza Z Tyany to trzeba także odrzucić jego nauki w tym obżydzanie świętych ukrytych ksiąg (Apokryfów). III Ezdrasza, IV Ezdrasza, 1 Henocha, Tobiasza, Machabejskie, Syracha i wiele innych odrzucili zwolennicy Saula z Lutrem na czele który był najwidoczniej pionkiem. Dziwne że nagle zmienił poglądy co do listów Apostołów jak Jakub czy Juda(sz).

  Nic dziwnego że wyrzucono te księgi do jednego wora razem z gnostykimi dziadostwami pod nazwą Apokryfy czyli Ukryta Wiedza. Owszem ukryta przez ludźmi bowiem niewielu zna Boga. A kościoły zrobili z Apostołów księży a religie są ich spadkobiercami, protestanci posunęli się jeszcze dalej i twierdzą że zakładali miejsca do prania mózgu (zbory) ale u greków i nawet po łacinie jest wyraźnie zapisane słowo eklezja czyli zgromadzenie, wspólnota. Słowo kościół ma dwa znaczenia, jedno to złe jako budynek a drugie jako wspólnotę i takie było pierwotne znaczenie. Nie świątynie a ludzie. Dlatego przestałem coś ufać Protestantom którzy narzucają nam sekciarskie zbory, listy Saula i Tanach. Imiona w przekładach protestanckich są drastycznie zmasakrowane. Ale Tanach ogólnie sfałszował imiona i nazwy geograficzne, u Jeremiasza pomieszano rozdziały tak że jest problem w sprawdzeniu ich w Septuagincie a u Izajasza wymazano fragmenty Mesjańskie.
  Już wcześniej wspominałem o problemie itacyzmu i z faktem że z Isusa (Lisous, długie I) zrobiono Jezusa/Esusa/Jeusa, z Ambakuma talmudyści zrobili Habakkuka, z Angajosa zrobili Aggeusza, z Jozafata jakiegoś Jehoszafata (uwielbiali egipskiego Iaha).
  Nie dziwię się z faktu że odrzucono 1 Henocha bowiem obala gnostyckie nauki dwóch, trzech albo czterech Bogach i o koncepcji jedynego zbuntowanego anioła z łacińskim imieniem. Mówi ona wprost o funkcji aniołów.
  Że anioł/malachiasz to jest posłaniec zaś Grigori to Obserwatorzy/Strażnicy (The Watchers dosłownie The Wakeful czyli czuwający nad boskim projektem) którzy się zbuntowali. Nie z powodu popędu a z zazdrości, wiedzieli coś czego my nie wiemy. Plotki o anielskim ojcostwie Kaina pochodzą od Talmudu, Kabały i Gnostycyzmu. Ale ta księga wraz z Ks Jubileuszów i 1 Mojżeszową mówi wprost że nie jeden anioł a cała zgraja miała dzieci – Gigantów. Ci giganci mieli swoje dzieci, pokurczyli, byli ludźmi z nieco brudnymi genami. Jak wiadomo dzieci dziedziczą część genów od ojca i matki albo dziadków. Jednemu upadłemu (Nefilim) przypadła zdolność latania, innemu zmienianie formy jak aniołowie, innemu coś innego itd.
  Aniołowie złożyli przysięgę że się ożenią i powrócą. Było ich 200 na czele z Semjazą. Niektórzy twierdzą że Azazel i Semjaza to ta sama persona. Nie mogę tego odszukać ale chyba Semjaza namówił anioły do złamania prawa i także był szatanem. Paweł był szatanem ale nie Piotr. Saul najwyraźniej znał cały ST i NT wraz listami apostołów dlatego umiał to wszystko pięknie ukryć.
  O Telegonii nawet nie najgorzej:
  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/telegonia-kara-za-nierzad-rozpuste-2017-07
  Edit:
  1 Henocha 69: wersety 4,10,11,16
  (3) To są wodzowie aniołów oraz imiona setników, pięćdziesiątników i dziesiętników.
  (4) Imię pierwszego jest Jekon (JKN). To jest ten, który zwiódł wszystkie byty anielskie. Sprowadził ich na ziemię i uwiódł ich przy pomocy córek ludzkich.
  (5) Imię drugiego jest Asbeel. Ten podsunął zły plan świętym bytom anielskim i zwiódł je tak, że zanieczyścili swe ciała z córkami ludzkimi.
  (6) Imię trzeciego jest Gadrael. Ten pokazał wszelkie śmiertelne ciosy synom ludzkim. On zwiódł Ewę i pokazał ludziom oręż śmierci: tarcze, pancerze i miecz do zabijania i wszelki śmiertelny oręż ludzi.
  (7) To z jego poduszczenia to wszystko przyszło na mieszkańców ziemi od owego czasu aż na wieki wieków.
  (8) Imię czwartego jest Penemue. Ten pokazał ludziom gorycz i słodycz oraz wyjawił im wszystkie tajemnice wiedzy.
  (9) Nauczył ludzi sztuki pisania atramentem i [wyrobu] papieru. Przez to wielu poszło na manowce od dawien dawna aż po dziś dzień.
  (10) Ludzie bowiem nie zostali stworzeni po to, aby wzmacniali swoją wiarę piórem i atramentem. (11) Ludzie bowiem zostali stworzeni po to, aby stali się jak aniołowie, czyli sprawiedliwi i czyści, i aby ich nie dotknęła wszystko niszcząca śmierć. Jednakże z powodu owej nauki idą ku zagładzie i z powodu owej mocy niszczy ich śmierć.
  (12) Piąty ma na imię Kasdeja. Ten pokazał ludziom wszystkie złe ciosy duchów i demonów oraz ciosy atakujące embrion w łonie [matki] tak, że następuje poronienie. [Pokazał też ciosy atakujące] duszę. [Pokazał im] ukąszenia węża i porażenia w południe, dziecko bestii zwanej „samiec” […]
  (13) To jest zadanie Kesbeela, przyczyny przysięgi, który pokazał [przysięgę] świętym. Kiedy mieszkał na wysokości w chwale nazywał się Beka.
  (14) On to powiedział świętemu Michałowi, że ma wyjawić mu tajemne imię, żeby mogli wspomnieć je w przysiędze, tak żeby ci, którzy wyjawili ludziom wszystko, co jest tajemne, zadrżeli przed tym imieniem i przysięgą.
  (15) Jest to moc tej przysięgi, bo ona jest potężna i mocna. Bóg przekazał tę przysięgę Akaego w ręce świętego Michała.
  (16) Oto tajemnice tej przysięgi: dzięki Jego przymierzu […] jest trwałe. Niebo zostało zawieszone przed stworzeniem świata i pozostaje tam na wieki.

  * A więc Jekon był tym który nakłonił aniołów zaś Asbeel był pomysłodawcą. Dlatego gnostycy tak znieważyli to dzieło.
  Może Penemue i Hermes to taka osoba – Paweł. Pytanie czy są to szatani w ”Tartarze” czy mający dostęp do nieba. Możliwe że ci w Agarcie (otchłań) nazywani też jako Behemot/Therion mogą walczyć z tymi w niebie/na ziemii.
  Saul być może nadal żyje i się ukrywa pod inną personą, tego nie wie nikt.
  Co do Gadraela. Gadriel, Gael skusił Ewę w raju. Podobno jako pierwszy zepsuty, i rzekomy ojciec Kaina ale to gnostyckie nauczania bowiem wczesny Kościół to czcziciele Kosmosu. Gad czyli szczęście lub coś w ten deseń. El w imionach anielskich znaczy Bóg, ale kto wie jak wyglądał język Starohebrajski w wymowie ?
  Już w Edenie aniołowie zaatakowali człowieka, co świadczy wymownie o ich stosunku do ludzi. Nie mają zamiaru nam pomagać, są raczej obojętni na ludzkie cierpienia.

  Najgorsze jest to że chrześcijanie czerpią wiedzę Biblijną od okultystów. Olać imiona ale Proroctwa czytane alegorycznie to największy fałsz jaki może być. Większość zna fałsz z 4 Jeźdźcami (rzeczywiście III Wojny Światowe), Bitwa Armageddon (rzeczywiście zebranie Izraelitów od Har Mageddon i walka z… no właśnie z kim ale o tym niżej), 666 (wiadomo że szatani to ojcowie kłamstwa więc zaciekawionym gnostykom prawdy nie powiedzą, dlatego mówi się o jakiś chipach i zakłamanym 666 albo 616. Wulgata i Peszitta odpada więc trzeba wrócić do Kodeksów greckich a tam są trzy litery oznaczające 600,66,6. Podawałem wcześniej przykład Salomona z 666 talentami i tam jest dosłownie zapisane więc Jan zapisał dobrze tylko źle przepisano tak jak usunięto słowo Judejczyk z NT. Ale to dobrze, skłania nas do myslenia i szukania wiedzy.

  Temat Ufo może nie wypalić ale w jakiś inny sposób trzeba tych aniołów z Semjazą, Peneume, Jekonem i innymi przedstawić. Sami potrafią zmieniać formę więc mogą podciągnąć wątek Atlantydy, Agarthy (najbardziej dosłowne w kontekscie Biblii jako cywilizacja podziemią), ludzie zza Lodu itp. Chasadzi pozują na ortodoksów, a Lubawicze to grupa potężna i z początku nie byli za restauracją Kanaanu. Putin jest pokazywany jako lider aby podnieść Słowianom morale aby nie pokazywać lewaków. W Polsce ostatni raz prawica rządziła pod wojną Dmowski itd. Piłsud był agentem, w okresie stalinizmu urzędowali również agenci, a po 89 nadal są Komuniści oraz nowe twarze. Kto żyje w Polsce czy w Rosji ten powinien wiedzieć. Większość ludzi głosuje np. za PO bo nie chce Pis albo na odwrót a tymczasem te wszystkie partie nie zawierają Prawicowych doktryn. Lewica daje bezrobotnym ryby zamiast wędki.
  * Jeszcze jedno jedni Aniołowie w tym Apollyon i Azazel będą grać tych obrońców ”Prometeuszów” i być może ludzkość otrzyma większy dostęp do technologi i zdrowia. Będzie git ale do czasu i według proroctw nagle rozpocznnie się szantaż i walka z Biblią. Mesjasz w wersji obojniaka, Magma Mater Kybele, modlitwy do trupów na to nabiera się większość. Na Annunaki Sumeryjskie i inne UFO nie każdy może się dać nabrać dlatego sądzę że owe siły zapewnią coś bardziej ambitnego. Ale mamy dużo ciekawych rzeczy jak ”Projekt Blue Beam”, odkopywanie sfałszowanych pism, smugi chemiczne (nie wiem dlaczego wszyscy używają angielskiej nazwy). Religie jak wiadomo brutalnie mówiąc dymają swoich wiernych od zawsze odbierając przy tym energię, pieniądze i ducha.
  Być oszukiwanym to jeszcze nic ale wzięcie ”znamienia” na rękę zamiast pieczęci od Boga. Może to znak solarny Heliosa albo coś innego na pewno nie liczba 666 🙂Apollyon upadł, Sanhedryn upadł, świat za Henocha upadł. Ale Chi Ksi Stigma odnosi się do imienia być może ma to związek z tym Adonikamen z IV Mojżeszowej. W greckim języku słowo charagma to piętno ale też znamię. A Chodzi o imię być może Apollyona albo liczbę jego imienia.
  http://biblia.oblubienica.eu/interlinearny/index/book/27/chapter/13/verse/18/param/1/version/undefined
  χξς
  chi ksi sigma
  Jeszcze nikt ostatecznie nie obalił ani Geocentryzmu ani Apollocentryzmu. Geocentryzm prowadzi do Teocentryzmu (Bóg w centrum, wyżej od człowieka) a Helios prowadzi do pychy (Antropocentryzmu, Humanizmu, Ateizmu, Darwinizmu).

  * Ateici sami się przyznają że nie można pogodzić Darwinizmu z Bogiem. Oni jeszcze twierdzą ze ateizm skłania ich do czynienia dobrych i tak dalej.

  Ateiści odrzucają religie chociaż sami promują swoją religię nie dając żadnych rozwiązań w zamian.

  Znalazłem jeszcze wywiad z [ENG] Ronem Wyatt’em który twierdził że odnalazł Arkę Przymierza w Grocie proroka Jeremiasza.
  http://www.arkdiscovery.com/Talk4-6-96.htm

  I fragment:
  QUESTION: HOW DID YOU COME TO KNOW WHERE THE ARK WAS?

  ANSWER: Well, that was a very strange situation, the whole thing. See we found these chariot parts [at the Red Sea crossing], and we came back and took open water training, so we could get some of these things out. Well, I got blistered [and] my feet swelled up so I couldn’t get my diving stuff on, and we ended up going back to Jerusalem and waiting out our apex ticket date to fly back. And I was feeling rained on, I mean you know, I didn’t have that much money to come back again soon. The Lord provides just enough. So I was really feeling bad and I was down there walking, hobbling along on my sore feet, [along] with this guy from [Israeli] Antiquities, and we were talking about Roman artifacts. And my left hand pointed to this nasty looking hole in this cliff that they were using for a dump, and my mouth said „That’s Jeremiah’s Grotto, and the Ark of the Covenant is in there.” Well, I mean I was dumbfounded and this guy got all enthusiastic, he said „that is wonderful, we will give you all the help you need, we will provide your meals, we will do your laundry, we will give you a place to sleep.” I mean Jewish people don’t do that, and so anyway I kind of stammered out—”well I can’t do it now, but I’ll come back”. Well I could hardly wait to get home and try and figure out why the Ark of the Covenant would be there. I didn’t have a clue, and nobody that I had ever heard of, mentions that Christ’s blood went on the Mercy Seat. All I’d ever heard was that it went on the one in Heaven. So anyway, in 2 Kings 25, it tells when Nebuchadnezzar would „cast forts around the city round about,” which means he built a siege wall around the city.

  Polubienie

  • Ludy Dalekiego Wschodu, Jafetyci… wygląda wiele na to że są to ludy nieświęte
   Chiny, Japonia, Tajlandia, Korea, Indie,

   Indie ?
   wiadomo – Hinduizm, Buddyzm, Kamasutra do tego rodzi się tam duży odsetek potworków wielbionych jako reinkarnacje ”bogów” czyli zboczonych istot z wyższych wymiarów
   Do tego samsara jest powiązana z systemem kastowym… taka mała predestynacja i przez co nie szanuje się osób słabszych

   Japonia ?
   Też tam dotarł Buddyzm, do tego masowe dekapitacje i wszędobylskie gejostwo – jak pan tracił życie to stado jego kochanków dokonywało zbiorowego harakiri
   Flaki i głowy lały się strumieniami, do tego system feundalny, mangi, indoktrynacja

   Tajlandia ?
   Ośrodek obojniaków czyli ni to chłop ni to baba,

   Chiny ?
   Jedno z pierwszych państw po Potopie, wiele się mówi że są to synowie Kittima (Kitajce)
   Niby nieco lepiej ale także trwały okresy terroru a teraz kraj 2 systemów
   Tam jeden milion ofiar w czasie głodu to jak splunąć
   Pierwszy Cesarz Chiński, taki mały Stalin czy bardziej Hitler… bał się śmierci jak cholera

   Pierwszy Podręcznik wojenny ”Sztuka Wojny” powstał w Chinach, Sun Tzu autor
   Obowiązkowa lektura dla wszystkich generałów, władców, taktyków

   Mongolia ?
   No mongoły

   Wszystkie te kultury słyną z politeizmu albo z Buddyzmu który przedstawia ciebie zamiast Boga
   Wybijali siebie wzajemnie przez wieki – Chiny vs Korea, Chiny vs Japonia

   Ale jeszcze wcześniej albo na północy żyli ”Biali Aryjczycy”
   około 4 tys lat temu

   Ja trzymam się tezy że Azjaci to Jafetyci, być może bardziej zmieszani genetycznie
   Wiele wirusów przedostało się poprzez Buddyzm… jak nie ma Boga to możemy się ciąć i rżnąć
   New Age bierze garściami z Buddyzmu dlatego Łowcy Dusz generalnie bazują na naukach wschodu zmieszanymi z misteriami Egipskimi

   Nie są to jednak ludzie głupi ale w jakiś sposób podobnie jak Ismael czy Chus… łatwo nimi się wysługiwać
   A pośród Samurajów pełno było Nefilimów czy innych mieszanców i rzezie sprawiały radochę,
   Gorzej oni sobie robili ”konkursy” kto więcej przyniesie głów pokonanych wrogów, gejuchy jedne
   A homoseksualizm był bardzo powrzechny wśród Nefilimów..
   Dzisiaj to nieco inaczej – manipulacja hormonami (np. hormony żeńskie), propaganda gender itd.

   Jest tak taki rodzaj samurajów jak Ronin, czyli samuraj bez pana
   Tak pawłościanie powiedzą że sataniści bo bez pana w domyśle Jezuska

   Roninowie nie posiadali nad sobą powiedzmy wasala
   https://historia.org.pl/2015/04/09/roninowie-samotne-wilki/

   Głównie nieroby, dezerterzy, piraci, ludzie wolni, wolni strzelcy… no ale fajniej jest być wolnym strzelcem niż mieć nad sobą innego człowwieka…co innego jeśli tym panem jest sam Bóg

   Dopiero w czasach Nowożytnych w tych rejonach zaczęli mieszać a jakże Hezuici oraz Francuzi i Anglicy..

   Zapomniałbym dodać że rasa żółta nie jest nadto urodziwa ale nie ma aż takich tendencji do tycia – bardziej popularna sylwetka osy, jak ktoś lubi sztuczność to Azjatki są doskonałe
   Azja czyli Chiny, Japonia, Indonezja, Korea, Filipiny ? Tajlandia

   Tajlandia to jeden wielki genderowy burdel – ni to chłopy ni to kobity… takie Grodzkie tylko że w lepszym opakowaniu.
   Do tego popularność porno w Japonii i w tych krajach.
   Nie twierdzę że Azjatki ogólnie są brzydkie, całkowicie nie mój typ
   Nie przypominam sobie żeby Azjaci słynęli z męskości (taki typ macho)…. Chińczycy naturalnie nie.
   Więc zapewne Azjaci są bardziej zazdrośni o swoje żony które wyglądają gorzej niż Europejki bez operacji plastycznych – sztuczność.
   A ludzie jak się naoglądają pornosów to chcą mieć takie same dziwczyny u siebie – duże cycki, duże wszystko i zero naturalności.
   Pewnie tak jest że Eupejczycy pokroju Trumpa przyjeźdzają do tych krajów jak Bangkok na tourne po burdelach, a że sami mają panowie ponad 40 to chcą się dowartościowywać młodymi lalkami o połowę młodszymi.

   A Japonia ? Tam przoduje Buddyzm czyli większość ludzi żyje w materializmie bez Boga myśląc o najnowszych technologiach, pornusach, mangach i tym podobne… skretyniały naród na własne życzenie.
   Może i są inteligentni ale łatwo dali się Jahbelowi podejść.
   Zamiast zakładać normalne rodziny są bardziej zafascynowani materializmem, mangami i pornusami.

   Co innego Bliski Wschód,
   Tam czyli gdzie panuje Islam jest zupełnie inna kultura, inny tok myślenia
   Czyli wiele rzeczy wynika nie ze złej woli a wieloletniej indoktrynacji
   Ale… Arabki, Iranki, Mongołki są o wiele ładniejsze niż Azjatki, owszem przeholowano z modelem męskim (Arabia Saudyjska) ale tam występuje nieco inny model indoktrynacji.. czy gorszy ?
   Na przykład nie ma picia alkoholu… ale młodzi imigranci przyjeżdżający do Europy pierwsze co będą chcieli spróbować tego czego nie mogli u siebie. Czyli to nie do końca ich wina że się dobierają a inna kultura, a Plan 3 Wojen zakłada walki pomiędzy tymi kulturami trzema religiami.

   Polubienie

 2. Wiele faktów potwierdzających historię Izraela jest przed nami ukrywane ale nie wszystko udało się schować np. Stele, Kroniki, papirusy i Biblię.

  Mity Sumeryjskie, Epos Of Gilgameszu, Kult Atona w Egipcie potwierdzają nam Biblijną opowieść, Gilgamesz jest wprost powiedziane że jest 2/3 bogiem czyli aniołem, Gigantem, zaś mit o Humbabie to karykatura walki Szamasza (szatana) z Bogiem, przefiltrowana Księga Rodzaju.
  Postać Noego pojawia się w prawie każdej kulturze pod róznymi imionami: Ziusiudra, Deukalion itd.
  Takie filmy jak Zeitgest pod pozorem podawania prawdy o NWO, WTC przemycają wirusy pod nazwą New Age. Człowiek który wie o ”spiskach” a odrzuca Biblię trafia automatycznie do religii New Age.
  Wiele mitów z królestw wypchanych Gigantami i bogami po uszy potwierdza Biblię, gdyż tylko ST podaje prawdziwą przyczynę potopu.

  Atakuje się Jezusa za podobieństwa z bóstwami solarnymi, ale Mesjasz jako jedyny wypełnił 300 proroctw. Horus, Bachus i Tammuz może i byli facetami od wina, odprawiali podobne rytuały ale żaden nie powielał nauk Chrystusa. Krystianek napalił się na pisma ekspertów których nikt nie bierze na serio. Ich książki i filmy nie są skierowane do profesorów którzy znają wartość tych stosów papieru toaletowego. Celem propagandy antyChrystusowej są młodzi ludzie, naiwni, nie znający Boga i Biblii. Przemawiają w sposób profesjonali, sprawiają wrażenie ludzi oczytanych, chodząca wiedza ale zamiast Biblii podrzucają chaotyczny New Age.
  Ja Pawła zaatakowałem na podstawie Ewangelii Mateusza, Jana i Listu Jakuba, tych dzieł które Brain podważa, ale trudno nie zamierzam prowadzić konwersji na NT.

  Jest wiele rzeczy które wydają się nielogiczne, diabeł imituje Boga, dlatego mamy wiele sprzeczności nie tylko w Biblii.
  Septuaginta, oficjalnie przekład Tory dokonany przez 72 ludzi z każdego plemienia Izraela pod nadzorem faraona Egiptu z dynastii Ptolemeuszy. Czy pogański władca, możliwe że z genami anielskimi, tak bardzo chciał sobie przeczytać ST czy może Bóg natchnął do tego władce, podobnie jak innych króli w celu realizacji planu Bożego ?
  Ta legenda o 72 znajduje się w wielu pismach (List Arysteasza, Pismo Epifaniusza z Salaminy itd).

  Reformy Amenhotepa IV który zmienił sobie imię na Echnaton i wprowadził kult Atona/Atena pokazuje również zamysł Boży. Egipcjanie zobaczyli że jeden Bóg wyzwolił tamtych więc wybrali nowego ”boga” albo coś innego… Freud zboczeniec usiłował wmówić że Mojżesz przeniósł kult Atona co jest nieprawdą bo to Egipcjanie przejmowali kult Boga, chrzest po wyroku nad bogami Egiptu.
  Breaker może mieć jednak rację że Paweł przemycił do Biblii kult odradzającego się Boga pod różnymi imionami: Ozyrys, Bachus, Tammuz (Dumuzi) itd.

  – Większość błędów z Ewangelii Marka znajduje się również u Łukasza:
  Łukasza 10:

  (1) A potem wyznaczył Pan innych, siedemdziesięciu dwóch, i rozesłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam zamierzał się udać.
  (7) W domu tym pozostańcie, jedząc i pijąc to, co u nich jest; godzien bowiem robotnik zapłaty swojej. Nie przenoście się z domu do domu. (8) A jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, spożywajcie to, co wam podadzą.
  (19) Oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi.

  Łukasz kieruje 10 rozdział do 72 uczniów a Mateusz do 12. Ślepy nie zauważy różnicy pomiędzy tym.
  We wszystkich tych Pawłowych dziełach pojawia się motyw węży a konkretnie odporności na jad, to nie jest przypadek.

  Polubienie

 3. Co do Filmu ”Noe”
  https://www.cda.pl/video/13852772

  Z tego co widzę to film unika kwestii upadłych aniołów oraz demonów. Demony są to dusze gigantów pozbawione fizycznej przez Najwyższego w Potopie.
  W tym dziadostwie to Bóg jest przedstawiany jako ten zły a diablo jako niewinny i niesłusznie ukarany Prometeusz.
  I według tej propagandy to ludzie są winni grzechu nie aniołowie i demony. Nie podano nawet przyczyny i skutku grzechu czyli bunt przeciwko Bogu i śmierć.

  AD 10. Diabeł obiecuję ludziom i aniołom powrót do nieba podobnie jak w tym czyms
  1 Księga Henocha 14:
  (5) Odtąd nie wstąpicie do nieba przez całą wieczność. Postanowiono, że macie być związani na ziemi po wszystkie dni wieczności.
  * Jedynie Henoch i Eliasz zostali oficjalnie zabrani przez Boga do nieba ponieważ przestrzegali Prawa Bożego.

  AD.11 Wielki Wybuch, Heliocentryzm albo nieskończony świat (bez początku) ma na celu zabić Boga w naszych umysłach

  AD 17. Tego typu produkcje mają na celu wybielić szatana a Boga przedstawić jako krwiorzerczego okrutnego niesprawieliwego jaszczura Jahwe który nauczył Żydów mordować, kraść, składać ofiary itd. A w sumię… przecież to mity!

  AD 18. No właśnie twórcy materiałów które szkalują Biblię nie przedstawiając żadnych dowowów ale pomijają wiele faktów, dobrze znają prawdę ale odwracają głowu.
  Po co by mieli robić ludziom wodę z mózgu ?
  Dla pieniędzy ? kontroli ? Czy może diabeł chce zrobić Bogu na złość odbierając ludziom kontakt ze Stwórcą który może w każdej chwili zakończyć te NWO
  Dla Diabła głównym celem nie jest kasa czy wpływy. Nie może uderzyć Stwórcy to gnębi człowieka.
  Gnębi człowieka albo fizycznie poprzez walki zbrojne albo duchowo poprzez zachęcanie do okultyzmu czy jak kto woli satanizmu.

  Septuaginta skutecznie rozbija w pył kłamstwa diabła
  Ten film ukrywa jedną z największych tajemnic świata – istnienie Nefilimów, oraz zwala winę na człowieka a diabła wybiela.
  Strażnicy z tego Filmu to Biblijni upadli aniołowie nazywani również jako: Archonci, Grigori, Egregory itd.
  Czyli autorzy znają dobrzez Księgi Henocha ale przestawiają wszystko na opak bo masy… nie są w stanie wychwycić tych kłamstw które uchodzą na sucho.
  Diabeł w każdej chwili może zaprzestać wspierania religii i nawet pomoże je zniszczyć by zaoferować kolejne kłamstwo.

  Mamy przynajmniej kolejny dowód że jednak nie jest tak jak że Boga nie ma. Gdyby Boga nie było to by nie był zwalczany.

  Polubienie

 4. Mozliwe ze Imperium Egiptu istnieje do dzisiaj pod postacią globalistow satanistów i ze proroctwo z Daniela o Królu Północy który zabierze wszystkie ukryte złoto pochowane przez Egipt odnosi się do dzisiejszych czasów .Czytając proroctwa często natrafiam na proroctwa o Egipcie które wydają mi się niespełnione i które mogą odnosić się do Elity szatanskich bo wiadomo ze Oni chlubią się pochodzeniem od Nefilimów ze starożytnego Egiptu . I w nadchodzącej rozgrywce król południa -król północy przewi ja się temat Egiptu i jego złota nagromadzonego przesyłam stulecia…..

  Polubione przez 1 osoba

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.