Pawłościaństwo – Nr. 02 Autentyczność Listów Piotra

 

Ostatnio natrafiłem w pierwszym liście Piotra bardzo kontrowersyjne zdanie, które wyraźnie nie współgra ze słowami Isusa i oraz jego uczniów (mam na myśli Mateusza, Jana, Jakuba, Judy). A także w drugim liście znajdziemy informacje dotyczącej niezrozumiałej wypowiedzi pisemnej Skały jeden jedyny fragment. 

Piotr (Petros) po grecku znaczy skała, po aramejsku kefa. Kefas czyli imię aramejskie z grecką końcówką ‚s’. W języku celtyckim kamień czyli Lech (przykład KromLech – wygięty kamień, chociaż nie jestem tego w stanie potwierdzić w jakim konkretnie język).

Poniżej dwa fragmenty które mnie zaszokowały:

 

1 List Piotra 2:(18) Domownicy, bądźcie poddani z wszelką bojaźnią panom, nie tylko dobrym i łagodnym, ale i przykrym.

2 List Piotra 3:(15) A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jak i umiłowany brat nasz, Paweł, w mądrości, która mu jest dana, pisał do was; (16) Tak też mówi we wszystkich listach, gdzie o tym się wypowiada; są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które, podobnie jak i inne pisma, ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku swej własnej zgubie.

 

Czyżby Piotr rybak z zawodu miałby powielać poglądy Pawła z zawodu faryzeusza i ówczesnego naukowca, prawnika, kapłana z sekty potępionej przez Mesjasza , a także podziwiać jego osobę ?!…

Ten fragment jest wysoce nielogiczny i kreuje Piotra na osobę która przyznała Pawłu rację,

Galacjan 2: Biblia Poznańska

(1) Po czternastu latachznów udałem się do Jerozolimy z Barnabą, zabierając ze sobą Tytusa. (2) Udałem się tam pod wpływem otrzymanego objawienia i otwarcie wszystkim, a na osobności tym, którzy cieszą się szczególnym poważaniem, przedstawiłem treść ewangelii, którą głoszę pośród pogan. Chciałem bowiem, bym przypadkiem – czy to teraz, czy kiedy indziej – nie biegł daremnie(3) Tymczasem nawet mojego współtowarzysza Tytusa, który był Grekiem, nie zmuszano do obrzezania(4) A fałszywi braciaktórzy podstępnie wdarli się do nas, aby podpatrzeć nasz sposób życia, oparty na wolności, jaką mamy dzięki Chrystusowi Jezusowi – chcieli nas uczynić niewolnikami(5) Lecz nie ustąpiliśmy ani przez chwilę ich żądaniu. Chodziło przecież o to, by zachować prawdę ewangelii wśród was. (6) Co zaś do tych, którzy cieszą się poważaniem – nie obchodzi mnie, jacy oni kiedyś byli: Bóg nie patrzy na wygląd człowiekaotóż ci, cieszący się poważaniem, żadnych uzupełnień mi nie zlecili. (7) Wręcz przeciwnie: widząc, że powierzono mi głoszenie ewangelii wśród pogan, podobnie jak Piotrowi wśród Żydów – (8) Ten bowiem, który dał Piotrowi moc sprawowania posłannictwa wśród Żydów, dał ją i mnie wśród pogan – (9) i wiedząc o łasce, jako otrzymałem, Jakub, Kefas i Jan, uważani za filary, podali ręce mnie i Barnabie na znak wspólnoty. Myśmy mieli pójść do pogan, oni natomiast do Żydów. (10) Mieliśmy również pamiętać o ubogich, co też skwapliwie czyniłem. (11) Kiedy jednak Kefasprzybył do Antiochii, sprzeciwiłem się mu otwarcie, ponieważ sobie na to zasłużył(12) Zanim bowiem przybyli pewni ludzie od Jakuba, spożywał posiłki razem z nawróconymi z pogaństwa. Skoro zaś tamci przybyli, zaczął się wycofywać i unikać pogan w obawie przed Żydami. (13) Podobnie też zaczęli postępować pozostali Żydzi. Nawet Barnaba nie oparł się temu(14) Kiedy spostrzegłem, że nie postępują zgodnie z prawdą ewangeliczną, powiedziałem Kefasowi wobec wszystkich: Jeżeli ty, będąc Żydem, postępujesz według zwyczaju pogańskiego, a nie żydowskiego, to dlaczego zmuszasz pogan, aby żyli na sposób żydowski(15) My z urodzenia jesteśmy Żydami, a nie grzesznymi poganami. (16) Wiemy jednak, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia nie przez spełnianie uczynków nakazanych przez Prawo, lecz dzięki wierze w Chrystusa Jezusa. Dlatego myśmy właśnie uwierzyli w Chrystusa Jezusa, aby doznać usprawiedliwienia dzięki wierze w Chrystusa, a nie dzięki spełnianiu uczynków nakazanych przez Prawo. „Żaden człowiek bowiem nie osiągnie usprawiedliwienia” przez spełnianie uczynków nakazanych przez Prawo. (17) Jeżeli jednak szukamy usprawiedliwienia w Chrystusie, a mimo wszystko poczytuje się nas za grzeszników, to czyż Chrystus miałby być sługą grzechu? Na pewno nie! (18) Jeśli odbudowuję to, co zburzyłem, staję się przestępcą. (19) Ja bowiem właśnie dzięki Prawu umarłem dla Prawa, abym żył dla Boga. Z Chrystusem jestem współukrzyżowany(20) Już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Żyję teraz na ziemi, żyję w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i ofiarował się za mnie(21) Nie lekceważę łaski Boga.

Jeśli bowiem usprawiedliwienie zyskuje się dzięki Prawu, to Chrystus umarł na próżno

 

Satanizm celowo podkreślony właściwym kolorem….

I Piotr miałby pochwalać te bluźnierstwa ?

Dodatkowo z fragmentu 2 listu wynika że jeśli ktoś nie rozumie listów Pawła jest idiotą, i sam przyznał się że istnieją rzeczy niezrozumiałe….

 

 

 

Tak oto Saul wyrażał się o swoich wrogach.

2 List Do Koryntian 11:(13) Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, pracownikami zdradliwymi, którzy tylko przybierają postać apostołów Chrystusowych.(14) I nic dziwnego; wszak i szatan przybiera postać anioła światłości.

Gdy jednak przeczytamy cały ten rozdział oraz cały list do Galacjan, który zanalizuję poniżej, okazuje się że największym zagrożeniem dla Pawła byli rzeczywiści Apostołowie…

Tego który go nazwał judaizantem, arcyapostołem, filarem, Ofisem z Edenu, szatanem podszywającym się anioła światłości ?

Coś tutaj nie gra jeżeli wiemy pamiętamy jakie były zacięte walki o napletki czy o stosunek do Prawa danego Mojżeszowi potwierdzonego krwią Baranka.

 

Paweł w swoich listach jak wiemy promował uległość, bierność, mierność, wierność wobec swych pasterzy i pastuchów.

Ewangelia Jana zaś określa ”szatana” czyli anioła oskarżyciela jako władcę ”tego świata” który oszukuje cały świat.

 

Saul zwany ”świętym” Pawłem nakazuje nam abyśmy byli ulegli w stosunku do władców:
Kolosan 3:(22) Słudzy, bądźcie posłuszni we wszystkim ziemskim panom, służąc nie tylko pozornie, aby się przypodobać ludziom, lecz w szczerości serca, jako ci, którzy się boją Pana.

Efezjan 6: (5) Słudzy, bądźcie posłuszni panom na ziemi, z bojaźnią i ze drżeniem, w prostocie serca swego, jak Chrystusowi,

 

Na listach Pawła powstały Kościoły i Zbory (Protestanckie) wymagające posłuszeństwa i daniny od wiernych. Feudalizm (czytaj Niewolnictwo) także oparte było na listach Pabla-diabla.

Najgorsze jest to że większość odmian Chrześcijaństwa woli cytować właśnie Pawła oraz jego ucznia Łukasza zamiast słów Boga i jego Syna. Nawet jeśli jakaś grupa sięgnie po ST albo Ewangelię Jana, zazwyczaj interpretuje według własnej potrzeby chociaż słowa Boga są proste i zrozumiałe, wystarczy jedynie pomyśleć, przeczytać i stosować, to znaczy być dobrym człowiekiem.

Aby nie owijać w bawełnę napiszę wprost. Nie uznaję pierwszego listu Piotra za dzieło napisane przez apostoła i uważał że zostało napisane przez jednego z uczniów Pawła najprawdopodobniej Marka lub Sylasa w Rzymie aby ukryć przed nami starcie tytanów – Apostołowie kontra Paweł, walka o prawdę!

Piotr z zawodu był rybakiem, więc nawet jeżeli umiał pisać i czytać nie mógł używać wyszukanych słów godnych erudyty, w przeciwieństwie do faryzeusza Pawła. Uważam że ten list został dopuszczony do kanonu za przyzwoleniem Stwórcy abyśmy wyciągnęli z niego masę cennych informacji. Nawet od agenta można wycisnąć prawdę niczym sok z cytryny!

Przeciwnicy Paulinizmu oraz Anomii (bezprawia) do tej pory raczej postrzegali jedynie 2 List za fałszerstwo tymczasem tylko jedno zdanie nie pasuje tam do reszty tekstu, choć to do końca nie oznacza że List został na 100% napisany przez Kefasa.

Zanalizuję więc Pierwszy List

Inspirowałem się również:

https://theredbrainbreakerkstian.wordpress.com/2015/01/10/co-szatan-zrobil-z-biblia-cz-14-1-list-piotra-bardzo-wazny-artykul/

https://theredbrainbreakerkstian.wordpress.com/2015/01/03/satanista-pawel-z-tarsu-cz-8-2-list-piotra-bardzo-wazny-artykul/

 

1 List Piotra 

 

Rozdział 1 (1 Ptr 1)

(1) Piotr, apostoł Isusa Chrystusa, do wychodźców rozproszonych po Poncie, Galacji, Kappadocji, Azji i Bitynii, wybranych

 

[Czyli do zgromadzeń w Efezie, Galacji, itd. A więc z jednej strony puszczamy oczko do zagubionych Izraelitów a z drugiej strony uniewinniamy bezbożnika, obłudnika, padalca ze stolicy Cylicji.   ]

(2) Według powziętego z góry postanowienia Boga, Ojca, poświęconych przez Ducha ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią Isusa Chrystusa: Łaska i pokój niech się wam rozmnożą.

(3) Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Isusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Isusa Chrystusa,

(4) Ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu, i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was,

(5) Którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym.

[Pytanie któż ten list edytował, Paweł?, Marek? Łukasz Kronikarz? a może jakiś inny czciciel Bafometa?]

(6) Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami,

(7) Ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci, i sławie, gdy się objawi Isus Chrystus.

(8) Tego miłujecie, chociaż Go nie widzieliście, wierzycie w niego, choć go teraz nie widzicie, i weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną,

[Piękne zdanie obalające religię ateizmu, coś za coś… poniżej oraz powyżej]

(9) Osiągając cel wiary, zbawienie dusz.

[Typowa  Kościelna doktryna]

(10) Zbawienia tego poszukiwali i wywiadywali się o nie prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce,

Łaska (czytaj Laska albo Kaprys)

(11) Starając się wybadać, na który albo na jaki to czas wskazywał działający w nich Duch Chrystusowy, który przepowiadał cierpienia, mające przyjść na Chrystusa, ale też mające potem nastać uwielbienie.

[Doketyzm,  Piotr rzekomy widział cielesnego Chrystusa a Paul widział jakiegoś demona albo gorzej upadłego anioła według jego owoców.

(12) Im to zostało objawione, że nie sobie samym, lecz wam usługiwali w tym, co teraz wam zostało zwiastowane przez tych, którzy w Duchu Świętym zesłanym z nieba opowiadali wam radosną nowinę; a są to rzeczy, w które sami aniołowie wejrzeć pragną.

(13) Dlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Isusa Chrystusa.

[Nadzieja jest Matką Głupich jak powiada staro-rzymskie przysłowie.]

(14) Jako dzieci posłuszne nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej,

To dlaczego Bóg błogosławił proces rozmnażania?

(15) Lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, (16) Ponieważ napisano : Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.

Saul nazywał siebie świętym, żaden prorok nie nazywał siebie świętym poza Stwórcą. Kto dla autora tego listu jest świętym, on sam?

 

(17) A jeśli wzywacie jako Ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego,

[Nawet ten fragment jest sprzeczny z naukami Saula, jeśli jednak ktoś z jego grupy (Marek) napisał ten list… Saul wyszedł by po raz kolejny na kłamcę]

 

(18) Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, przez ojców wam przekazanego, (19) Lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego.

 

[Ten fragment stawia autora tego jako wroga Mesjasza który przestrzegał Prawo, i do tego prawa powinniśmy wrócić. Według tego listu Prawo Mojżesza jest marne i zostaliśmy w Saulowy sposób wykupieni aby nikt się tym nie chlubił. Należy pamiętać że grzech to odstępstwo od Prawa Mojżeszowego ale wmawia się Kłamstwo Nowego Przymierza opartego na Nowym Prawie, Nowej Konstytucji Kapłana na Wzór Melchizedeka. Ewangelie są kontynuacją pism Patriarchów i Proroków zaś Isus je jedynie zaktualizował  bo Prawo Wojenne było wówczas niemożliwe do wykonania, dodatkowo Izraelici przebywali wówczas na Północy lecz Chrześcijanie czyli wyznawcy Pawła zamienili Izraelitów oraz ludy Jafeta, Sema i Chama jako Abrahamici oraz Izraelici symboliczni, duchowi…]

 

(20) Wprawdzie był On na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na was,

(21) Którzy przez niego uwierzyliście w Boga, który Go wzbudził z umarłych i dał mu chwałę, tak iż wiara wasza i nadzieja w Bogu.

(22) Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie ku nieobłudnej miłości bratniej, umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco,

(23) Jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego, przez Słowo Boże, które żyje i trwa.

O jakie plemniki czy geny tutaj chodzi??? Pochodzenie (np. z kazirodztwa) może oczywiście geny pobrudzić ale to nie jest żadne usprawiedliwienie

(24) Gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, A wszelka chwała jego jak kwiat trawy. Uschła trawa, I kwiat opadł,

(25) Ale Słowo Pana trwa na wieki. A jest to Słowo (Obietnica), które wam zostało zwiastowane.

 

Rozdział 2 (1 Ptr 2)

(1) Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę, i obłudę, i zazdrość, i wszelką obmowę

(2) Jako nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie nie sfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu,

Saulowy Level Duchowy

(3) Gdyżeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan.

(4) Przystąpcie do niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny.

(5) I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Isusa Chrystusa.

(6) Dlatego to powiedziane jest w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, A kto weń wierzy, nie zawiedzie się.

Jak widzimy autor listu posługuje się terminem ”duchowości” i ”kapłaństwa” podpierając się Biblią. Czemu Syn Człowieczy nie mówił aż tyle o wierze?

(7) Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną; dla niewierzących zaś kamień ten, którym wzgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym,

(8) Ale też kamieniem, o który się potkną, i skałą zgorszenia; ci, którzy nie wierzą Słowu, potykają się oń, na co zresztą są przeznaczeni.

(9) Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości;

[Tak jak w 1:1 może chodzić o Izraelitów. Pytanie czy 12 Plemion z krwi i kości czy z obietnicy i symboliki. Symbolika i Alegoria unieważnia proroctwa pochodzące z Ust Bożych]

(10) Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym, dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście.

[Są dwie możliwości: Albo ten list był skierowany do rozproszonych plemion Izraela pod względem genetycznym albo Duchowym czyli kolejne kłamstwo sił ciemności.[

(11) Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy;

Walka z Bogiem cześć II

(12) Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia.

(13) Bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana, czy to królowi jako najwyższemu władcy,

[Czyżby Piotr i Jan głosili doktryny od siebie odmienne, Jeden Krystus wiele interpretacji?]

(14) Czy to namiestnikom, jako przezeń wysyłanym dla karania złoczyńców, a udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią. (15) Albowiem taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc, zamykali usta niewiedzy ludzi głupich,

Jakby skopiowane z listów Pawła, ”Ja wiem co jest złe a co dobre”

(16) Jako wolni, a nie jako ci, którzy wolności używają za osłonę zła, lecz jako słudzy Boga.

(17) Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie.

[A jeśli król czci upadłych aniołów z Lucyperem na czele, uprawia czarną magię i znęca się nad poddanymi?]

(18) Domownicy, bądźcie poddani z wszelką bojaźnią panom, nie tylko dobrym i łagodnym, ale i przykrym.

[Mowa Smoka, chińskiego 🙂 które wyglądają jak węzę. Ciekawe tylko dlaczego Biblia przedstawia nam właśnie to zwierze w bardzo negatywnym świetle? Mozę ze brak rozróżnienia wlotu czy wylotu, bo przecież anioł mógł przybrać formę innej dzikiej bestii. … Autor tego listu bezczelnie podszywa się pod Piotra promując nauki swojego Pana czyli Saula z Tarsu. Był to albo Marek nadzorujący fałszowanie Biblii w Aleksandrii albo jakiś nieznany nam czciciel Kosmosu czyli Gnostyk na usługach cesarskich. ]

(19) Albowiem to jest łaska, jeśli ktoś związany w sumieniu przed Bogiem znosi utrapienie i cierpi niewinnie.

(20) Bo jakaż to chluba, jeżeli okazujecie cierpliwość, policzkowani za grzechy? Ale, jeżeli okazujecie cierpliwość, gdy za dobre uczynki cierpicie, to jest łaska u Boga.

[Nie lepiej oddawać drugi policzek?]

(21) Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady; (22) On grzechu nie popełnił ani nie znaleziono zdrady w ustach jego;

(23) On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi;

(24) On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli; jego sińce uleczyły was.

(25) Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych.

 

Rozdział 3 (1 Ptr 3)

(1) Podobnie wy, żony, bądźcie uległe mężom swoim, aby, jeśli nawet niektórzy nie są posłuszni Słowu, dzięki postępowaniu kobiet, bez słowa zostali pozyskani, (2) Ujrzawszy wasze czyste, bogobojne życie. (3) Ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne, trefienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty,

(4) Lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem.

(5) Albowiem tak niegdyś przyozdabiały się święte niewiasty, pokładające nadzieję w Bogu, uległe swoim mężom;

[Skopiowane z listów Pawła, Paweł z Tarsu = niewolnictwo...]

(6) Tak Sara posłuszna była Abrahamowi, nazywając go panem. Jej dziećmi stałyście się wy, gdy czynicie dobrze i niczym nie dajecie się nastraszyć.

(7) Podobnie wy, mężowie, postępujcie z nimi z wyrozumiałością jako ze słabszym rodzajem niewieścim i okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody.

(8) A w końcu: Bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, braterscy, miłosierni, pokorni;

[Jednomyślni czyli bez własnego zdania i bez Boga. W dodatku Saul nie wspomina że Zakon został nadany już w Edenie]

(9) Nie oddawajcie złem za zło ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo.

[Masochizm ?]

(10) Bo kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre, ten niech powstrzyma język swój od złego, a wargi swoje od mowy zdradliwej.

(11) Niech się odwróci od złego, a czyni dobre, niech szuka pokoju i dąży do niego. (12) Albowiem oczy Pana zwrócone są na sprawiedliwych, a uszy jego ku prośbie ich, lecz oblicze Pańskie przeciwko tym, którzy czynią zło.

(13) I któż wyrządzi wam co złego, jeżeli będziecie gorliwymi rzecznikami dobrego?

(14) Ale chociażbyście nawet mieli cierpieć dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie lękajcie się więc gróźb ich i nie trwóżcie się.

(15) Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej,

(16) Lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was spotwarzali.

[A więc oprócz listów Pawła i Dziejów Łukasz jedynie list Piotra mówi o Chrześcijaństwie jako religii]

(17) Lepiej bowiem jest, jeżeli taka jest wola Boża, cierpieć za dobre niż za złe uczynki.

(18) Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga; w ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu.

(19) W nim też poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu, (20) Które niegdyś były nieposłuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano arkę, w której tylko niewielu, to jest osiem dusz, ocalało przez wodę.

[Nie duchom tylko zbuntowanym Egregorom zbuntowanym aniołom uwięzionym przez Boga w Tartarze. Po drugie zalatuje ostro katolicyzmem]

(21) Ona jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia, a jest nie pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Isusa Chrystusa, (22) Który wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Bożej, a poddani mu są aniołowie i zwierzchności, i moce.

[Kolejna manipulacja porównująca Potop do Chrztu, ale obecny pogląd na sakrament Chrztu jest rezultatem Listów Pawła który z symbolicznego momentu rozpoczęcia nowego życia uczynił rytuał religijny dla dzieci] Sam chrzest Janowy nie jest zły lecz ma on charakter symboliczny a w tym liście ”Piotr” nie mówi o rzeczywistych przyczynach potopu.

 

Rozdział 4 (1 Ptr 4)

(1) Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą, gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu,

(2) Aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej.

(3) Dość bowiem, że w czasie minionym spełnialiście zachcianki pogańskie oddając się rozpuście, pożądliwości, pijaństwu, biesiadom, pijatykom i bezecnemu bałwochwalstwu.

[Opinia eksperta brzmi: za dużo czytania listów Pawła, ]

(4) Przy tym dziwią się temu, że wy nie schodzicie się razem z nimi na takie lekkomyślne rozpusty, i oczerniają was.

(5) Zdadzą oni sprawę temu, który gotów jest sądzić żywych i umarłych.

(6) W tym celu bowiem i umarłym głoszona była ewangelia, aby w ciele osądzeni zostali na sposób ludzki, ale w duchu żyli na sposób Boży.

(7) Lecz przybliżył się koniec wszystkiego. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. (8) Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów.

[Jakub apostoł pisał co innego na samym końce swego dzieła…]

(9) Okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania.

(10) Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej.

(11) Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Isusa Chrystusa. Jego jest chwała i moc na wieki wieków. Niech się stanie.

(12) Najmilsi! Nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu,

(13) Ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały jego radowali się i weselili. (14) Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch chwały, Duch Boży, spoczywa na was.

[Czy samo bycie prześladowanym znaczy że jesteśmy Sługami Bożymi? Kolejny dowód że ten list jest żałosny, to propozycja bycia wspólnikiem cierpień Mesjasza co potwornie umniejsza ofiarę Zbawiciela który złożył siebie w ofierze za nasze odstępstwa od Prawa Mojżeszowego aby Bóg mógł za pomocą tej krwi zmazać wiele grzechów ludzkich tych którzy chcą żyć wiecznie z Bogiem na odnowionej ziemi

[Saul wręcz indoktrynuje ludzi w stylu ”jeśteście współwinni śmierci ”Boga, jedynie co możecie to błagać o litość, chodzić do kościoła, przyjmować sakramenty itd. ] 

(15) A niech nikt z was nie cierpi jako zabójca albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw. (16) Wszakże jeśli cierpi jako chrześcijanin, niech tego nie uważa za hańbę, niech raczej tym imieniem wielbi Boga.

[Kolejna manipulacja mająca nam wrzucić do tępych głów że Piotr, i reszta byli Chrześcijanami w domyśle duchownymi i praktykowali Katolicyzm albo Protestantyzm tzw. wierzący praktykujący. Chce nam się wmówić że Kościół został założony przez Piotra tymczasem cytuje się nagminnie Gnostyka Pawła.

Tak więc Chrześcijanie byli wyznawcami Pawła. Łukasz, Marek, Tymoteusz i Barnaba – to byli pierwsi Chrześcijanie ale nie Piotr i pozostali Nazarejczycy. 

Ale jak to było z Piotrem ?

http://biblia.oblubienica.eu/interlinearny/index/book/1/chapter/16/verse/18/param/1/version/TR

 

Ewangelia Mateusza 16: (16) A odpowiadając Szymon Piotr rzekł: Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego.(17) A Isus odpowiadając, rzekł mu: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie.(18) A Ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr , i na tej opoce  zbuduję Kościół mój, a bramy Hadesu nie przemogą go. (19) I dam ci klucze Królestwa Niebios; i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. (20) Wtedy przykazał uczniom swoim, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem. (21) Od tej pory zaczął Isus Chrystus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w Piśmie, że musi być zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych. (22) A Piotr, wziąwszy go na stronę, począł go upominać, mówiąc: Miej litość nad sobą, Panie! Nie przyjdzie to na ciebie. (23) A On, obróciwszy się, rzekł Piotrowi: Idź precz ode mnie, szatanie! Jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co Boskie, lecz o tym, co ludzkie.

AD 18 [A ja ci mówię: ty jesteś kamyk i na tej skale zbuduję mój kościół i bramy krainy umarłych go nie przepomogą]

AD 19 {Księga Izajasza 22: (20) I stanie się w owym dniu, że powołam mojego sługę Eliakima, syna Chelkiasza, (21) I oblokę go w twoją szatę, i przepaszę go twoją szarfą, i twoją władzę złożę w jego ręce, i będzie ojcem dla mieszkańców Jeruzalemu i dla domu judzkiego. (22) I położę na jego ramieniu klucz domu Dawida, i gdy on otworzy, to nikt nie zamknie, a gdy on zamknie, to nikt nie otworzy. (23) I wbiję go jako gwóźdź na pewnym miejscu, i będzie tronem chwały dla domu swojego ojca. (24) I na nim zawiśnie cały ciężar domu jego ojca, pędy szlachetne i pędy dzikie, wszelkie naczynia drobne, od miednic do wszelakich dzbanów. (25) W owym dniu – mówi Pan Zastępów – gwóźdź wbity na pewnym miejscu podda się, odłamie i spadnie, i ciężar na nim zawieszony rozbije się, gdyż Pan to powiedział.

 

Tym fragmentem teolodzy próbowali wywyższyć Piotra aby nadać autorytet tym którzy rzekomo na Piotrze się opierają – Kościół Rzymski. Piotr był najważniejszym z apostołów lecz nie był wyżej od Chrystusa. Greckie słowo Eklezja oznacza zgromadzenie, wspólnotę wiernych lecz w późniejszych czasach zaczęto tak określać świątynie.  Po drugie Paweł, człowiek bezprawia karci Piotra przed społecznością Galatów

List Do Galacjan 2: (11) A gdy przyszedł Kefas do Antiochii, przeciwstawiłem mu się otwarcie, bo też okazał się winnym.(12) Zanim bowiem przyszli niektórzy od Jakuba, jadał razem z poganami; a gdy przyszli, usunął się i odłączył z obawy przed tymi, którzy byli obrzezani.(13) A wraz z nim obłudnie postąpili również pozostali Żydzi, tak że i Barnaba dał się wciągnąć w ich obłudę.(14) Ale gdy spostrzegłem, że nie postępują zgodnie z prawdą ewangelii, powiedziałem do Kefasa wobec wszystkich: Jeśli ty, będąc Żydem, po pogańsku żyjesz, a nie po żydowsku, czemuż zmuszasz pogan żyć po żydowsku?

[Saul nie jest dla mnie autorytetem lecz taka postawa dyskwalifikuje Piotra jako ”pierwszego papieża” w mieście gdzie swoją działalność prowadził Paweł…

 

1 Liście ”Piotra” mamy jeszcze wymienioną nazwę ”Chrześcijan” ? Mamy więc ogromny dowód że Saul stał się pierwszym Chrześcijaninem tak jak jego alter ego Szymon Mag (wymysł Łukasza) był ojcem Gnostycyzmu.

 

 

Dzieje Apostolskie 11:26  „a gdy go znalazł, przyprowadził go do Antiochii. I tak się ich sprawy ułożyły, że przez cały rok przebywali razem w zborze i nauczali wielu ludzi; w Antiochii też nazwano po raz pierwszy uczniów chrześcijanami.”

List Do Rzymian 16:7 „Pozdrówcie Andronika i Junię, rodaków moich i współwięźniów moich, którzy są zaszczytnie znani między apostołami, a którzy już przede mną byli chrześcijanami.”

1 List Do Koryntian 11:19  „Zresztą, muszą nawet być rozdwojenia między wami, aby wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijanami.”

1 List Do Koryntian 9: (5) Czy nie wolno nam zabierać z sobą żony chrześcijanki, jak czynią pozostali apostołowie i bracia Pańscy, i Kefas?

1 List Do Koryntian 11: (18) Słyszę bowiem najpierw, że gdy się jako zbór schodzicie, powstają między wami podziały; i po części temu wierzę. (19) Zresztą, muszą nawet być rozdwojenia między wami, aby wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijanami. (20) Wy tedy, gdy się schodzicie w zborze, nie spożywacie w sposób należyty Wieczerzy Pańskiej; (21) Każdy bowiem zabiera się niezwłocznie do spożycia własnej wieczerzy i skutek jest taki, że jeden jest głodny, a drugi pijany.

Kronika Łukasza Z Antiochi 26: (25) A Paweł rzecze: Nie szaleję, najdostojniejszy Festusie, lecz wypowiadam słowa prawdy i rozsądku. (26) O sprawach tych wie przecież król, do którego też mówię śmiało, gdyż jestem przekonany, że nic z tych rzeczy nie uszło jego uwagi, bo też nie działo się to w jakimś zakątku. (27) Czy wierzysz, królu Agryppo, prorokom? Wiem, że wierzysz. (28) A na to Agryppa do Pawła: Niedługo, a przekonasz mnie, bym został chrześcijaninem.

(17) Nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego; a jeśli zaczyna się od nas, to jakiż koniec czeka tych, którzy nie wierzą ewangelii Bożej?

(18) A jeśli sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia, to bezbożny i grzesznik gdzież się znajdą?

(19) Przeto i ci, którzy cierpią według woli Bożej, niech dobrze czyniąc powierzą wiernemu Stwórcy dusze swoje.

 

Rozdział 5 (1 Ptr 5)

(1) Starszych więc wśród was napominam, jako również starszy i świadek cierpień Chrystusowych oraz współuczestnik chwały, która ma się objawić:

(2) Paście trzodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem,

(3) Nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody.

(4) A gdy się objawi Arcypasterz, otrzymacie niezwiędłą koronę chwały.

(5) Podobnie, młodsi, bądźcie ulegli starszym; wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje.

(6) Ukórzcie się więc pod mocną rękę Bożą, aby was wywyższył czasu swego.

(7) Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie.

(8) Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć.

Lew Judy… ???

(9) Przeciwstawcie mu się, mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie.

(10) A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym postawi gruncie. (11) Jego jest moc na wieki wieków. Niech się stanie!

(12) Przez Sylwana, wiernego wam, jak mniemam, brata, napisałem krótko, napominając i upewniając was, że taka jest prawdziwa łaska Boża; w niej trwajcie! (13) Pozdrawia was zbór w Babilonie, wespół z wami wybrany, i Marek, syn mój.

(14) Pozdrówcie się nawzajem pocałunkiem miłości. Pokój wam wszystkim, którzyście w Chrystusie.

Końcówka wycięta z listów Pawła… Na dodatek mamy przez to rozumieć że Piotr założył z Markiem wspólnotę mesjańską w Rzymie czyli KRK, a co z Saulem, z Szymonem Magiem, i resztą?.

 

Kim Był SylwanSylwan – imię męskię / Sylwan – bóstwo rzymskie / Sylwan – uczeń apostolski

 

Sylas (znany też jako Sylwan) – osoba o takim imieniu zostaje wymieniona po raz pierwszy w Dziejach Apostolskich w kontekście soboru jerozolimskiego. Wylicza się go tam jako jednego z przodujących wśród braci. Uznaje się, iż imię Sylas jest transkrypcją hebrajskiego czasownika szalach, co znaczy posyłać. Sylwan (Silvanus) natomiast, jest formą zlatynizowaną[1].

Ze źródeł biblijnych wynika, że Sylas wraz z Judą Barsabbasem, zostali wysłani przez ”Apostołów i starszych do Antiochii w celu dostarczenia uchwał wspomnianego soboru. Wybrali się tam wraz z Pawłem i Barnabą, którzy byli przełożonymi Kościoła w Antiochii.

Sylas jest także współuczestnikiem drugiej podróży misyjnej św. Pawła obok Łukasza i Tymoteusza. Należy też uznać, że podczas trwania misji traktowany był jako ktoś aktywny i najbardziej zaangażowany po Pawle. Świadczy o tym fakt, iż Sylas był potraktowany jako współodpowiedzialny za wydarzenia w Filippi i to właśnie jego, razem z Pawłem, postawiono przed pretorami, wymierzono karę i wtrącono do lochu. Po takim potraktowaniu ich przez Rzymian, zarówno Sylas jak i Paweł powołali się na swoje rzymskie obywatelstwo, co wprawiło pretorów w zakłopotanie. Z niezbyt przyjazną atmosferą spotkali się również w Tesalonice i Berei, skąd Apostołowie musieli uciekać. [Wikipedia]

 

Sylwan był więc kumplem Pawła, Tymoteusza, Barnaby i Łukasza. Sami Swoi… a my mamy przez ten list myśleć że Piotr bezmyślnie popierał sektę pod stałym nadzorem grupy towarzyszących im demonów (opętania były skutkami ”darów ducha” Pawła). List ten prawdopodobnie napisał Marek, który albo podszedł ”bezmyślnego” Piotra od tyłu niczym szpieg albo jest to o wiele grubsza sprawa, bardziej realna…

W tym liście nie znajdziemy żadnej wzmianki o ponownym zjednoczeniu Izraela, ważności Prawa Mojżesza. Autorem tego najwidoczniej nie jest apostoł… ale Marek ?

Wiele teorii wskazuje na autorstwo Marka lub Sylwana/Sylwana – obaj są wymienieni w teksie.

 

 

Zobaczymy kolejny list znacznie różniący się od poprzedniego.

Osobiście czuję że ten list mógł być autentycznym listem Piotra lecz dokonano interpolacji. Inaczej mówiąc ten fragment który obrońcy Pawła cytują mógł nie istnieć w oryginale dlatego ten list bywał nieczęsto spotykany. W Nt znajdziemy trochę pojedynczych wstawek późniejszych tłumaczy, zazwyczaj związane z dogmatem Trójcy.

Przykład

Ewangelia Mateusza 28:.19 Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody4, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego

Starożytni jak Euzebiusz zamiast Ojca….. podają ”w moje imię”

Kolejny przykład:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Comma_Johanneum

1 List Jana 5:7

Ten błąd zawierają niektóre starsze przekłady jak Biblia Gdańska, Biblia Króla Jakuba, praktycznie większość przekładów z tamtego okresu

Biblia Gdańska |Albowiem trzej są, którzy świadczą na niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są. 8A trzej są, którzy świadczą na ziemi: Duch i woda, i krew, a ci trzej ku jednemu są.

Biblia Brzeska | Abowiem trzy są, którzy świadczą na niebie: Ociec, Słowo i Duch święty, a ci trzej jednoć są. (8) A trzy są, którzy świadczą na ziemi: duch i woda i krew, a ci trzej na jedno się zgadzają.”

Biblia Poznańska | (7) Albowiem trzej dają świadectwo: (8) Duch i woda, i krew, a ci trzej stanowią jedno.”

 

Nie są to błędy ze strony Boga, a nieuczciwych tłumaczy a raczej tych którzy kazali tak tłumaczom napisać.

Drugi list Piotra nie zawiera tyle herezji jak w poprzednim, łączy się z Listem Judy i 1 Księgą Henocha.


 

2 List Piotra 

 

 

Rozdział 1 (2 Ptr 1)

(1) Szymon Piotr, sługa i apostoł Isusa Chrystusa, do tych, którzy dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela Isusa Chrystusa osiągnęli wiarę równie wartościową co i nasza:

(2) Łaska i pokój niech się wam rozmnożą przez poznanie Boga i Pana naszego, Isusa Chrystusa.

(3) Boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę,

(4) Przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość.

(5) I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem(6) Poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, (7) Pobożność braterstwem, braterstwo miłością.

(8) Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Isusa Chrystusa.

(9) Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów.

(10) Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić; czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniecie.

(11) W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela, Isusa Chrystusa.

(12) Dlatego zamierzam zawsze przypominać wam te sprawy, chociaż o nich wiecie i utwierdzeni jesteście w prawdzie, którą macie.

(13) Uważam zaś za rzecz słuszną, dopóki jestem w tym ciele, pobudzać was przez przypominanie, (14) Wiedząc o tym, iż rychło trzeba mi będzie rozstać się z życiem, jak mi to zresztą Pan nasz, Isus Chrystus, objawił.

(15) Dołożę też starań, abyście także po moim odejściu stale to mieli w pamięci.

(16) Gdyż oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego, Isusa Chrystusa, nie opierając się na zręcznie zmyślonych baśniach, lecz jako naoczni świadkowie jego wielkości.

[Ten fragment odbieram jako odniesienie do fałszywego poselstwa Pawła i Łukasza niebędącymi naocznymi świadkami. Pioter oskarża więc parchów o zakłamanie, wymyślanie kłamstw.]

(17) Wziął On bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki go doszedł głos od Majestatu chwały: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem.

(18) A my, będąc z nim na świętej górze, usłyszeliśmy ten głos, który pochodził z nieba.

(19) Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach.

(20) Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi.

(21) Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym.

To nawet wygląda jak następna riposta w stronę fałszywych apostołów typu Saul, Łukasz, Tymoteusz, Barnaba. Wychodzi na to że ekipa Pawła nie otrzymała licencji na mówienie prawdy.

 

Rozdział 2 (2 Ptr 2)

(1) Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę.

(2) I wielu pójdzie za ich rozwiązłością, a droga prawdy będzie przez nich pohańbiona.

[I wielu stała się Chrześcijanami, wykorzystuje listy Pawła aby dręczyć zagubionych i usprawiedliwiać swoje winy[

(3) Z chciwości wykorzystywać was będą przez zmyślone opowieści; lecz wyrok potępienia na nich od dawna zapadł i zguba ich nie drzemie.

[Saul był chciwy i żądny pieniędzy podobnie jak Judasz. Jak wiadomo Szaul organizował zrzutki, datki, tace pod byle pretekstem a zarzucał branie pieniędzy Arcy-Apostołom. Szaul wymyślał sprytne kłamstwa na poczekaniu, mówił to co ludzie chcieli usłyszeć takie fajne pójście do nieba za darmochę.]

(4) Bóg bowiem nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz strąciwszy do Tartaru, umieścił ich w mrocznych lochach, aby byli zachowani na sąd;

Tutaj wprost mamy: Co Bóg zrobił i z kim…. Saul także odnajduje się w grupie tych fałszywych proroków, czy nie jest to jednak aluzja do tego że nauki Pawła pochodzą od zbuntowanych aniołów vel Egregory ? 

 

(5) Również starożytnego świata nie oszczędził, lecz ocalił jedynie ośmioro wraz z Noem, zwiastunem sprawiedliwości, zesławszy potop na świat bezbożnych;

(6) Miasta Sodomę i Gomorę spalił do cna i na zagładę skazał jako przykład dla tych, którzy by mieli wieść życie bezbożne,

(7) Natomiast wyrwał sprawiedliwego Lota, udręczonego przez rozpustne postępowanie bezbożników,

(8) Gdyż sprawiedliwy ten, mieszkając między nimi, widział bezbożne ich uczynki i słyszał o nich, i trapił się tym dzień w dzień w prawej duszy swojej.

Do tego Piotr stawia na Prawo, hmm 

 

(9) Umie Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia, bezbożnych zaś zachować na dzień sądu celem ukarania,

[Ale ci głupcy tego nie rozumieją]

(10) Szczególnie zaś tych, którzy oddają się niecnym pożądliwościom cielesnym, a zwierzchnością pogardzają. Zuchwali, zarozumiali, nie lękają się nawet bluźnić mocom niebiańskim.

[wrogowie Boga są bezczelni, czują się bezkarni są socjopatami krzywdzą dla przyjemności]

(11) Chociaż aniołowie siłą i mocą są więksi od nich, nie wydają na nich przed Panem wyroku potępienia.

[Aniołowie Boży są silniejsi od zbuntowanych to oczywiste]

(12) Lecz oni, jak nierozumne zwierzęta, które z natury są po to, by je łapano i zabijano, bluźnią temu, czego nie znają; toteż zginą jak one

[Oni już nie zmienią swojego postępowania, nie odczuwają skruchy boją się kary, nie ma szans dla tych istot oni samie odbierają sobie możliwość życia w Królestwie, parchy]

(13) I poniosą karę za nieprawość. Oddawanie się w dzień rozpuście uważają za rozkosz, a gdy współbiesiadują z wami, są zakałą i hańbą, ponieważ nurzają się w swoich pożądliwościach.

Mamy więc wzmianki o ważności naszego postępowania względem Boga i człowieka. Do tego Piotr jakby odnosił się do Jana 8:44 i Rodzaju 3:16 

 

(14) Oczy ich wypatrują tylko cudzołożnic i nigdy im nie dość grzechu; nęcą dusze słabe, serce mają wyćwiczone w chciwości, synowie przekleństwa.

Hmm, prawie jak aniołowie….

(15) Opuściwszy drogę prostą, zbłądzili i wstąpili na drogę Balaama, syna Beora, który ukochał zapłatę za czyny nieprawe,

(16) Lecz został zganiony za swoją nieprawość; nieme bydlę juczne, przemówiwszy głosem ludzkim, zapobiegło nierozumnemu postępkowi proroka.

(17) Ludzie ci, to źródła bez wody i obłoki pędzone przez wicher; czeka ich przeznaczony najciemniejszy mrok.

(18) Przemawiając bowiem słowami nadętymi a pustymi, nęcą przez żądze cielesne i rozwiązłość tych, którzy dopiero co wyzwolili się od wpływu pogrążonych w błędzie,

(19) Obiecując im wolność, chociaż sami są niewolnikami zguby; czemu bowiem ktoś ulega, tego niewolnikiem się staje.

(20) Jeśli bowiem przez poznanie Pana i Zbawiciela, Isusa Chrystusa wyzwolili się od brudów świata, lecz potem znowu w nie uwikłani dają im się opanować, to stan ich ostateczny jest gorszy niż poprzedni.

Czyli nie ma zbawienia za free, dość trudny werset ponieważ mocno wbija się w pamięć. Nie jest on kłamliwy gdyż to samo jest w Ks Ezechiela….  A Szaul obiecywał wolność od Teonomi, wolność od zasad ty jesteś synem bożym.

 

(21) Lepiej bowiem byłoby dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, niż poznawszy ją, odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania.

(22) Sprawdza się na nich treść owego przysłowia: Wraca pies do wymiocin swoich, oraz: Umyta świnia znów się tarza w błocie.

Jaki oczytany, chociaż przypomina mnie się fragment przypowieści Łukasz o synu marnoTrawnym ale to dobrze akurat.

 

Rozdział 3 (2 Ptr 3)

(1) List ten, umiłowani, jest już drugim listem, który do was piszę, a w nich chcę przez przypominanie utrzymać w czujności prawe umysły wasze,

(2) Abyście pamiętali na słowa, jakie poprzednio wypowiedzieli święci prorocy, i na przykazanie Pana i Zbawiciela, podane przez apostołów waszych.

(3) Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości

(4) I mówić: Gdzież jest przyobiecane przyjście jego? Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia.

(5) Obstając przy tym, przeoczają, że od dawna były niebiosa i była ziemia, która z wody i przez wodę powstała mocą Słowa Bożego

(6) Przez co świat ówczesny, zalany wodą, zginął. (7) Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego Słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi.

(8) Niech to jedno, umiłowani, nie uchodzi uwagi waszej, że u Pana jeden dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień.

(9) Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do opamiętania.

Jest to wątek który wielu satanistów…. nie rozumie

 

(10) A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną.

Złodziej przychodzi w nocy i wtedy kiedy tego się nikt nie spodziewa…… A z drugiej strony ”Piotr” nie kłamie bowiem w dzień Boskiej Interwencji będzie nagły i niespodziewany.

Ewangelia Jana 10 : (1) Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą. (2) Kto zaś wchodzi przez drzwi, jest pasterzem owiec. (3) Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu, i po imieniu woła owce swoje, i wyprowadza je. (4) Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi, owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos. (5) Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych. (6) Tę przypowieść powiedział im Isus, lecz oni nie zrozumieli tego, co im mówił. (7) Wtedy Isus znowu powiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, Ja jestem drzwiami dla owiec. (8) Wszyscy, ilu przede mną przyszło, to złodzieje i zbójcy, lecz owce nie słuchały ich. (9) Ja jestem drzwiami; jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie. (10) Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały.

Ten fragment jednak mówi że interwencja Boga będzie nagła i przez świat niespodziewana. Nie znasz dnia ani godziny jak powiadają.

 

(11) Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności,

(12) Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się?

(13) Ale my oczekujemy, według obietnicy nowych niebios, i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość.

[Werset zgodny z naukami Apostołów i Mesjasza, autor ukazuje nam znajomość najważniejszego tematu w Biblii]

(14) Przeto, umiłowani, oczekując tego starajcie się, abyście znalezieni zostali przed nim bez skazy i bez nagany, w pokoju.

(15) A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jak i umiłowany brat nasz, Paweł, w mądrości, która mu jest dana, pisał do was; (16) Tak też mówi we wszystkich listach, gdzie o tym się wypowiada; są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które, podobnie jak i inne pisma, ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku swej własnej zgubie.

| Usuńmy więc te wstawkę, czy teraz cały list stał się lepszy od odbiorze ? 

(17) Wy tedy, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście, zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych, nie dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska.

[Bardzo mądre, piękne zdanie, kolejny pocisk przeciw fałszywym prorokom, absolutnie się z tym zgadzam]

 

(18) Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Isusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i po wieczne czasy.

 Jak widać ten list zawiera o wiele mniej herezji od poprzedniego i na pewno nie jest dziełem tego samego autora. 

Drugi list jest w zasadzie nie licząc fragmentów 3:15-16 krótkim ochrzanem dla Saula i przypomnieniem o tym co działo się przed i w czasie potopu. List ten koreluje z Listem Judy, wiele fragmentów od Judy pojawia się w 2 Piotra.

Moim zdaniem list ten może być autentyczy, istnieje duży procent prawdopodobieństwa iż list ten był na długo ukrywany aż wkońcu ktoś wpadł na pomysł by dopisać do niego wersety gloryfikujące Pawła, które na dodatek są nielogiczne i niespójne z całością tekstu.

Jaki był cel spreparowania tego wersetu ?

Ano żeby czytelnik nie pomyślał że Piotr gnoi w tym liście heretyków czyli głównie Pawła,

Uważam że listy Pawła zredagował niejaki Sylas, pachołek Pawła bądź postać Sylasa jest kolejną sztuczną biografią dla jakiegoś ofity,

Do całości nie pasują tylko dwa fragmenty – wzmianka o tym iż jest to list nr 2, i pochwała Pawła która okazuje się być dla apostołów strzałem w stopę, no idiotów z nich zrobiono…..

Osobiście uważam 1 List za dzieło któregoś z czarowników Szaula, 2 List najprawdopodobniej jest podrasowaną wersją oryginału aby odciągnąć wiernych od podejrzeń ze strony nauk Pawła. A tak mamy dwa listy Piotra w których Pioter chwali Pawła krytykuje jakiś parchów i sprawa załatwiona. Drugi list zawiera za dużo prawdy i za mało nauk Pawła, musieli coś od Piotra pokazać i wyszło jak wyszło. W każdym razie metody działania diablistów są ohydne i przerażające, pokazują swoją obłudą jak bardzo nie zasługują na życie wieczne….

Poprzez tę machinacje Watykanus usiłuje wmówić wiernym że są zbyt tępi by odczytywać proroctwo więc potrzebują… ich pomocy czyli tak zwanej tradycji kościoła która działa z pozycji natchnienia ducha świętego którego zapowiedział prorok Joel, temu należy się oddzielny materiał….

 


 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.