Wpis Nr. 05 – Prawo I Administracja Boża


Temat będzie stale rozszerzany o wątki filozoficzne, moralne i historyczne.

Z Tego artykułu dowiesz się że:

 1. Prawo Mojżeszowe (Teonomia) obowiązuje nas nadal i ubóstwo jest właśnie przyczyną nieprzestrzegania owego prawa.
 2. Jezus nie nadał nowego prawa ale je zaktualizował i zaostrzył.
 3. Słowianie są większymi kozakami niż myślisz.
 4. Religie mają niewiele do czynienia z Bogiem, gdyż niemalże wszystkie zostały utworzone pośrednio lub bezpośrednio przez szatana lub innych zbuntowanych aniołów.
 5. Ateizm, Socjalizm, Demo(n)kracja, Darwinizm, Faszyzm, Nazizm, Syjonizm, New Age, Słowianowierstwo to również religie.
 6. Ludzie którzy unieważniają lub usuwają Prawo stoją świadomie lub nie po stronie szatana.
 7. Bóg nigdy nie porzucił swojego narodu i planuje od wieków przenieść go do oczyszczonej ziemi, czyli Palestyny, pełne 12 narodów IZRAELA.
 8. Kult i modlitwy do  ”matki boskiej” (Mariościaństwo) jest grzechem idolatrii przed czym ostrzega nas Bóg wielokrotnie.
 9. Nauka o piekle,  czyśćcu i wędrówce dusz jest nauką pochodzącą od diabła.
 10. Jakie są skutki przestrzegania prawa i jego nieprzestrzegania.
 11. Nie wszystkie z praw Mojżesza nas obowiązują ze względu na obecną sytuację aż do powtórnego przyjścia Chrystusa.
 12. Zamierzam obronić stwierdzenie iż przestrzeganie Prawa Bożego gwarantuje nam zbawienie

 

Cały wszechświat jest opaty na bardzo precyzyjnych prawach termodynamicznych, fizycznych, chemicznych, matematycznych, materii, atomów. DNA jest głównym dowodem na kreatywność i niewyobrażalną potęgę naszego projektanta czyli Boga Abrahama, Izaaka, Jakuba, Świętego Izraela.

Stale podlegamy owym prawom i nikt temu nie zaprzecza. Projektantem tego wszystkiego jest Bóg. Nie jest jednak autorem zła. Zło jest skutkiem ubocznym złamania prawa, czyli nie podporządkowania się Bogu, który wymaga od nas wdzięczność za to że żyjemy, oddychamy, jemy, współżyjemy, patrzymy, i wiele innych. Prawo Boże można porównać do prawa ruchu drogowego lub prawa konstytucyjnego. Jesteśmy zobowiązani aby wypełniać żmudnie wszystkie artykuły i omijać czynienia zła (kradzieże, morderstwa, kłamanie, pedofilia, pobicia itd) Są jednak ludzie którzy wierzą że owe wszystkie rzeczy dzieją się przypadkowo i zostaliśmy stworzeni przypadkiem gdzieś w kosmosie w wyniku wielkiego beknięcia, i nikt o nas nie dba.

Dlaczego więc chrześcijaństwo jest najbardziej znienawidzone przez świat a nawet zwalczane?

Dlaczego zwalcza się przykazania oraz oczernia się Boga nadając mu imię Jahwe, okrutny przywódcą na miarę Hitlera? Jednocześnie nikt nie zwalcza i nie krytykuje ciemnogrodu horoskopów, wróżb, czarów, magii, wahadełek i innych New Age’owskich wynalazków.

Powiem krótko, jeśli nie ma prawa to nie istnieje też pojęcie dobra i zła.  Prawo jest podstawą naszej cywilizacji i priorytetowym warunkiem naszej egzystencji jest przestrzeganie go. Grzech jest złamaniem prawa czyli złym uczynkiem. Za co będziemy osądzeni przez Ojca Niebieskiego. Czy pójdziemy za to do piekła, nieba, czyśćca ?

Po pierwsze czyściec nie jest poparty słowem Bożym, doktryna ta została wymyślona jako straszak i wysycasz Twojego portfela.

Piekło w religijnym wydaniu także nie ma  poparcia Biblijnego pomimo iż znajduje się w naszych Bibliach. Słowo to nie występuje w oryginalnych manuskryptach. Hades, Gehenna, Tartar, Szeol – te słowa są błędnie tłumaczone na Hell/Inferno/Piekło. Gehenna jest słowem symbolicznym (idiomem) i oznaczało dolinę Hinnom w Jerozolimie. Palono tam zwłoki przestępców. Tartar/Szeol oznacza krainę umarłych, miejsce bez świadomości jednakże brak informacji żeby ktokolwiek się tam palił. Istnieje też kara wiecznego ognia, co oznacza bezpowrotną destrukcję, zniszczenie całkowite.

Dolina Hinnoma w Jerozolimie:

List Judy 7  Jak Sodoma i Gomora i w ich sąsiedztwie /położone/ miasta – w podobny sposób jak one oddawszy się rozpuście i pożądaniu cudzego ciała – stanowią przykład przez to, że ponoszą karę wiecznego ognia.

Księga Malachiasza 4:(3) (21) I podepczecie bezbożnych tak, że będą prochem pod waszymi stopami w dniu, który Ja przygotowuję – mówi Pan Zastępów.

Księga Psalmów 145:(20) Pan strzeże wszystkich, którzy go miłują, Ale wszystkich bezbożnych wytraci.

3 Księga Mojżeszowa 10:(1)  (1) Synowie Aarona, Nadab i Abiud, wzięli kadzielnice, każdy swoją, włożyli w nie ogień i nasypali nań kadzidła, i ofiarowali przed Panem inny ogień, którego im nie nakazał. (2) Wtedy wyszedł ogień od Pana i spalił ich, tak że zmarli przed Panem. (3) I rzekł Mojżesz do Aarona: Oto, co Pan rzekł: Na bliskich moich okazuje się świętość moja, a wobec całego ludu chwała moja. I Aaron zamilkł.

4 Księga Mojżeszowa 16:(35)  (26) I przemówił do zboru tymi słowy: Odstąpcie od namiotów tych bezbożnych mężów. Nie dotykajcie niczego, co do nich należy, abyście nie zginęli przez wszystkie ich grzechy. (27) I oddalili się od mieszkań Korego, Datana i Abiroma. Datan zaś i Abirom wyszli i stanęli u wejścia do swoich namiotów ze swoimi żonami, synami i dziećmi.

(28) A Mojżesz rzekł: Po tym poznacie, że Pan mnie posłał, abym dokonał wszystkich tych czynów, i że z własnej woli nic nie czyniłem: (29) Jeżeli oni umrą taką śmiercią jak wszyscy ludzie i spotka ich los wszystkich ludzi, to nie Pan mnie posłał. (30) Lecz jeżeli Pan dokona rzeczy nadzwyczajnej, że ziemia otworzy swoją czeluść i pochłonie ich oraz wszystko, co do nich należy, i żywcem zstąpią do podziemi, wtedy poznacie, że ci mężowie zbezcześcili Pana. (31) A gdy wypowiedział wszystkie te słowa, rozstąpiła się ziemia pod ich nogami. (32) Ziemia rozwarła swoją czeluść i pochłonęła ich oraz ich domy i wszystkich ludzi Korego i cały ich dobytek. (33) Oni zaś wpadli ze wszystkim, co mieli, żywcem do podziemi, a ziemia zamknęła się nad nimi; tak zginęli spośród zgromadzenia. (34) Wszyscy zaś Izraelici, którzy byli wokoło nich, uciekli na ich krzyk, mówiąc do siebie: Oby i nas ziemia nie pochłonęła! (35) Ogień też wyszedł od Pana i pochłonął owych dwustu pięćdziesięciu mężów, którzy ofiarowali kadzidło.

2 Księga Królewska 1:((10) Odpowiadając Eliasz rzekł do dowódcy pięćdziesięciu wojowników: Jeżeli jestem mężem bożym, to niech ogień spadnie z nieba i niech pochłonie ciebie i twoich pięćdziesięciu. I spadł ogień z nieba i pochłonął go wraz z jego pięćdziesięcioma.

5 Księga Mojżeszowa 30:(19)  (16) Gdyż ja nakazuję ci dzisiaj, abyś miłował Pana, Boga twego, chodził jego drogami i przestrzegał jego przykazań, ustaw i praw, abyś żył i rozmnażał się, a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił w ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść. (17) Jeżeli zaś odwróci się twoje serce i nie będziesz słuchał, jeżeli dasz się odwieść i będziesz oddawał pokłon innym bogom oraz im służył, (18) To oznajmiam wam dzisiaj, że zginiecie i niedługie będą wasze dni na ziemi, do której przeprawiasz się przez Jordan, aby dojść do niej i objąć ją w posiadanie. (19) Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię. Położyłem dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył, ty i twoje potomstwo, (20) Miłując Pana, Boga twego, słuchając jego głosu i lgnąc do niego, gdyż w tym jest twoje życie i przedłużenie twoich dni, abyś mieszkał na ziemi, którą Pan przysiągł dać twoim ojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi.

2 Księga Barucha 84: (1) Oto oznajmiłem wam (te rzeczy), podczas gdy ja żyję; albowiem powiedziałem wam, abyście poznali rzeczy doskonałe; bo rozkazał mi Wszechpotężny, abym was pouczał, a przed śmiercią przedstawię wam niektóre przykazania Jego sądu. (2) Pamiętajcie, że dawniej Mojżesz nazwał niebo i ziemię świadkiem przeciwko wam, gdy powiedział: „Jeśli złamiecie prawo, zostaniecie rozproszeni, ale jeśli będziecie go strzec, będziecie zachowani”.

Odpowiedz sobie na poniższe pytania?

Czy Doktryna ognistego Piekła stawia naszego Twórcę w pozytywnym świetle?                         

W jakim miejscu stawia to szatana, księcia tego świata mającego (według Księgi Hioba i Izajasza) nadal dostęp do nieba? 

Czy spędzenie miliony lat w ognistym piekle bez Boga jest sprawiedliwym i prawomocnym wyrokiem? 

Dlaczego doktryna piekła jest ogłaszana również przez satanistów a także w Kinematografii i w muzyce albo w poezji ?

A Co z życiem w Niebie?

W rzeczywistości w niebie obecnie przebywa: Bóg, Jezus, Henoch, Eliasz, i aniołowie boży. Człowiek został stworzony po to aby zaludniał ziemię. Większość wizji dot. piekła, nieba, podróży poza ciałem jest wytworem ludzkiej wyobraźni albo demonicznym zwiedzeniem gdzie upadłe anioły przedstawiają się jako Ufo lub matka Chrystusa itp.. Co najciekawsze wzywanie imienia Jezus powoduje zniknięcie owych istot.

A co z duchami zmarłych, życiem pozagrobowym i reikarnacją?

Życie pozagrobowe jest ściemą. Nie daj sobie wmówić nielogiczną wędrówkę dusz.  Duchy zmarłych to nic innego jak kłamliwe demony (dusze gigantów potopionych za czasów Noego) podszywające się pod bliskie nam osoby które śpią w nieświadomości i czekają na zmartwychwstanie i sąd sprawiedliwy na pustyni.  Świat szatana stara się podważyć nasze zaufanie do Boga od wieków ukrywając plany boże Zbawienia i Ewangelii (dobrej nowiny o królestwie bożym).

Humorystyczno-informatyczna interpretacja: http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/Ludzki_%C5%BCywot

Używając żargonu informatycznego istnieje potężny Moderator, GM (Game Master) o nicku Bóg. Stworzył więc precyzyjną i realistyczną grę ”Ludzki Żywot” na jednej wielkiej mapie ‚ziemia” Potworzył administratorów ”Aniołowie” oraz pewnego ludka (Adama i Ewę). Jeden ze zbuntowanych adminów zbuntował się GM’owi i chciał sam być Moderatorem. Pierwsze co zrobił to wzbudził w ludkach wątpliwość (ateizm) questionem a potem zachęcił do cheatowania (bezprawie). GM postanowił działać i naprawić grę. Ukarał węża i ludków. Adam i Ewa mieli trzech synów i kilka córek. Niestety kilku złych adminów również się zbuntowało z zazdrości i chęci interakcji z kobietami. Ci admini mieli dzieci z kobietami ziemskimi. Dzieci te (Nefilimowie) były ogromne wzrostu i cechowały się niezwykłym okrucieństwem i promowaniem bezprawia. Znani giganci post potopowi: Achilles, Herkules, Goliat, Og, Anak. GM nie mógł tolerować takiego bezprawia więc uczynił globalny potop zaś nieposłusznych aniołów zamknął w otchłani. Z najczystszego genetycznie i behawioralnie ludka (Noego) stworzył od nowa drzewo genetyczne. Niestety kolejni aniołowie (zboczuchy :)) mieli stosunki cielesne z kobietami (które przez to stawały się syrenami.

Cytat z Wikipedii z 1 Ks. Henocha:

Aniołowie ujrzeli kobiety ziemskie i za namową ich dowódcy, Szemihaza, złożyli przysięgę, że spłodzą z nimi dzieci. Dwustu aniołów zstąpiło na Ziemię, każdy wybrał sobie kobietę, którą nauczył czarów i zaklęć. Ze związków tych narodzili się giganci, wysocy na trzy tysiące łokci. Ponieważ ludzie nie mogli ich utrzymać, giganci obrócili się przeciwko nim. Księga Henocha przedstawia gigantów jako istoty niegodziwe, niszczące ziemię, zabijające ludzi i praktykujące kanibalizm[15]. Jako potomkowie aniołów duchy gigantów nie mogły umrzeć tak jak ludzie podczas potopu, została im odebrana tylko ich ziemska powłoka, sami natomiast pozostali na Ziemi w postaci bezcielesnych demonów. Odtąd nękają ludzkość tak, jak robili to w czasach przed potopem, zazdroszcząc śmiertelnikom ciał i możliwości zbawienia[16].

Po potopie głównym ośrodkiem Nefilimów był Egipt oraz Kanaan. Jeżeli Bóg nie uratowałby Hebrajczyków z rąk faraona, wtedy moglibyśmy mówić o okrucieństwie. Według prawa powinniśmy pomóc ofierze wypadku jak jesteśmy w pobliżu. Faraon nie został osądzony ze swojej wiary lecz z rezultatów swojej pracy jako tyran czyli na podstawie uczynków.

Dlaczego Bóg kazał zabijać Kananejczyków i Filistynów, mieszkańców Kanaanu ?

Ponieważ wśród tych ludów panowało ohydne zezwierzęcenie. Seks rytualny, składano w ofierze własne dzieci, uprawiano czary, wróżbiarstwo, okultyzm, astrologia i horoskopy. Brak poszanowania do instytucji małżeństwa a nawet życia. Symbole płodności, obeliski i inne formy uwielbieni Gwałty, kradzieże, morderstwa, pedofilia i zoofilia były normą. Wywoływali i wielbili duchy zmarłych czyli demony niemające fizycznych ciał. Nazywali ich ”bogami”. Znani pod imionami: Tammuz, Astarte, Lilith, Marduk, Kaus, Dagon, El, Eszmun, Anat, Isztar, Lotan, Melkart, Azisos, Moloch, Jahwe, Baal (Baal Hadad, Baal Hammon, Baalshamin, Baal Berith (pan przymierza), Baal Hermon, Bel, Hubal (przedislamskie imię Allaha). Trwały wtedy czasy terroru i bezprawia…

TEONOMIAPrawo Boże Dane Mojżeszowi Na Górze Horeb

Mojżesz otrzymał spis ustaw jasny i czytelny pełen nakazów i zakazów. Każdy wiedział na co się pisze i jakie są skutki nieprzestrzegania prawa. Dla notorycznych łamaczy prawa (morderców i gwałcicieli) obowiązywała kara śmierci jako wyraz miłości Najjaśniejszego Pana. Albowiem zagrażali zdrowiu i życiu innych ludzi. Bóg chętniej jednak przebacza nam grzechy niż wykonuje wyrok. Pragnie zmiany naszego postępowania i jest w stanie zapomnieć nasze winy. Nie oznacza to wolną drogę do czynienia zła. Sam Bóg osobiście wręczył Prawo Mojżeszowi.

2 Księga Mojżeszowa 24:12  (12) I rzekł Pan do Mojżesza: Wstąp do mnie na górę i zostań tam, a dam ci tablice kamienne, zakon i przykazania, które napisałem, aby ich pouczyć.

(27) I rzekł Pan do Mojżesza: Spisz sobie te słowa, gdyż na podstawie tych słów zawarłem przymierze z tobą i z Izraelem.
(28) I był tam tam przed Panem przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy. Nie jadł chleba i nie pił wody, i napisał na tablicach owe słowa przymierza, dziesięcioro wypowiedzi.
(29) A gdy Mojżesz zstępował z góry Synaj, mając w ręku dwie tablice świadectwa, nie wiedział Mojżesz, gdy zstępował z góry, że SKÓRA na twarzy jego promieniała od rozmowy z Panem.

 

Księga Izajasza 54: (10) A choćby się góry poruszyły i pagórki się zachwiały, jednak moja łaska nie opuści cię, a przymierze mojego pokoju się nie zachwieje, mówi Pan, który się nad tobą lituje.

 

 

Mojżesz nie był żydem ani rabinem czy wyznawcą judaizmu ani nawet osobą religijną! Był Hebrajczykiem z plemienia Lewiego czyli Lewickim kapłanem (nie mylić z rabinem czy księdzem), przekazał on narodom prawo pochodzące od Stwórcy nieba i ziemi. Prawo Boga jest niezwykle proste i uniwersalne a także obowiązuje każdą żyjącą istotę na ziemi (ludzie, zwierzęta) i w niebie (aniołowie)

Mamy więc wybór:

 • Życie wieczne w szczęśliwości i w posłuszeństwie Prawa Bożego.
 • Nieposłuszeństwo wobec Prawa czyli śmierć na zawsze.

Co mówi Isus na temat prawa:

Ewangelia Mateusza 5:(16) Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. (17) Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków; nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. (18) Bo zaprawdę powiadam wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. (19) Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios; a ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios.

(20) Albowiem powiadam wam: Jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios (21) Słyszeliście, iż powiedziano przodkom: Nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd.(22) A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego bez przyczyny, pójdzie pod sąd, a kto by rzekł bratu swemu: Racha, stanie przed Radą Najwyższą, a kto by rzekł: Głupcze, pójdzie w ogień Gehenny.(23) Jeślibyś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie,(24) Zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy, złóż dar swój.(25) Pogódź się rychło z przeciwnikiem swoim, póki jesteś z nim w drodze, aby cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia słudze, i abyś nie został wtrącony do więzienia.(26) Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż oddasz ostatni grosz.(27) Słyszeliście, iż powiedziano: Nie będziesz cudzołożył.(28) A Ja wam powiadam, że każdy kto patrzy na niewiastę i pożąda jej już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim.(29) Jeśli tedy prawe oko twoje gorszy cię, wyłup je i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje miało pójść do Gehenny.(30) A jeśli prawa ręka twoja cię gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby miało całe ciało twoje znaleźć się w Gehenny.

(31) Powiedział też: Ktokolwiek by opuścił żonę swoją, niech jej da list rozwodowy.(32) A Ja wam powiadam, że każdy, kto opuszcza żonę swoją, wyjąwszy powód wszeteczeństwa, prowadzi ją do cudzołóstwa, a kto by opuszczoną poślubił, cudzołoży. (33) Słyszeliście także, że powiedziano przodkom: Nie będziesz fałszywie przysięgał, ale dotrzymasz Panu przysiąg swoich.(34) A Ja wam powiadam, abyście w ogóle nie przysięgali ani na niebo, gdyż jest tronem Boga,(35) Ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem stóp jego, ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego króla;(36) Ani na głowę swoją nie będziesz przysięgał, gdyż nie możesz uczynić nawet jednego włosa białym lub czarnym.(37) Niechaj więc mowa wasza będzie: Tak – tak, nie – nie, bo co ponadto jest, to jest od złego.(38) Słyszeliście, iż powiedziano: Oko za oko, ząb za ząb. (39) A Ja wam powiadam: Nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. (40) A temu, kto chce się z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz.(41) A kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie.(42) Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, który chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. (43) Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. (44) A Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. (45) Abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.(46) Bo jeślibyście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? (47) A jeślibyście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? (48) Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz, który jest w niebie doskonały jest.

[Zwróćmy uwagę na ”słyszeliście że powiedziano”. W czasach starożytnych umiejętność pisania i czytania ze zrozumieniem była przeznaczona dla nielicznych, tak więc przeciętny człowiek nie mógł sobie poczytać ksiąg ST, był zdany na swoich nauczycieli Zakonu.]

 

Ewangelia Jana 14: (12) Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które Ja czynię, i większe nad te czynić będzie; bo Ja idę do Ojca.  (13) I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. (14) Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to. (15) Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. (16) Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – (17) Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. (18) Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. (19) Jeszcze tylko krótki czas i świat mnie oglądać nie będzie; lecz wy oglądać mnie będziecie, bo Ja żyję i wy żyć będziecie. (20) Owego dnia poznacie, że jestem w Ojcu moim i wy we mnie, a Ja w was.(21) Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje; a kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i Ja miłować go będę, i objawię mu samego siebie.

Ewangelia Jana 15: (9) Jak mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem; trwajcie w miłości mojej. (10) Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i Ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości jego. (11) To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. (12) Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem. (13) Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. (14) Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. (15) Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego; lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. (16) Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. (17) To przykazuję wam, abyście się wzajemnie miłowali. (18) Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw niż was znienawidził. (19) Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego; że jednak ze świata nie jesteście, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi. (20) Wspomnijcie na słowo, które do was powiedziałem. Nie jest sługa większy nad pana swego. Jeśli mnie prześladowali i was prześladować będą; jeśli słowo moje zachowali i wasze zachowywać będą. (21) A to wszystko uczynią wam dla imienia mego, bo nie znają tego, który mnie posłał. (22) Gdybym nie przyszedł i do nich nie mówił, nie mieliby grzechu; lecz teraz nie mają wymówki z powodu grzechu swego. (23) Kto mnie nienawidzi, i Ojca mego nienawidzi. (24) Gdybym wśród nich nie pełnił uczynków, których nikt inny nie czynił, nie mieliby grzechu, lecz teraz i widzieli, i znienawidzili zarówno mnie jak i Ojca mego. (25) Jednakże słowo, które jest w zakonie ich napisane, wypełniło się: Bez przyczyny mnie znienawidzili. (26) Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie; (27) Ale i wy składacie świadectwo, bo ze mną od początku jesteście.

Ewangelia Mateusza 9: (13) Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.

Ewangelia Mateusza 12: (7) Gdybyście zrozumieli, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, nie potępialibyście niewinnych.

Księga Przypowieści 11: (21) To rzecz pewna, że zły nie ujdzie kary, lecz potomstwo sprawiedliwych będzie wybawione.(30) Owocem sprawiedliwości jest drzewo życia, lecz bezprawie pozbawia życia(31) A jeśli sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia, to bezbożny i grzesznik gdzież się znajdą?

Księga Psalmów 34: (20) Wiele nieszczęść [spada na] sprawiedliwego; lecz ze wszystkich Pan go wybawia.

Księga Sofoniasza 1: (4) Wyciągnę rękę przeciwko Judzie i przeciwko wszystkim obywatelom Jeruzalemu, i wytępię z tego miejsca resztki Baala i imiona wróżbitów wraz z kapłanami, (5) I tych, którzy kłaniają się na dachach wojsku niebiańskiemu, i tych, którzy kłaniając się, przysięgają na Pana, i tych, którzy przysięgają na Milkoma, (6) Którzy odstępują od Pana i którzy nie szukają Pana ani się o niego nie pytają.

Księga Sofoniasza 2: (1) Zbierzcie się, zbierzcie, narodzie niesforny! (2) Zanim staniecie się jak plewa, którą wiatr unosi, zanim was dosięgnie żar gniewu Pana, zanim zaskoczy was dzień gniewu Pana! (3) Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy wypełniacie jego prawo! Szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się ukryjecie w dniu gniewu Pana. |

Biblia Poznańska „(1) Ugnijże się wreszcie, niepoprawny narodzie, (2) zanim was nie rozpędzą jak plewy, które się rozwiewają, zanim nie przyjdzie na was żar gniewu Jahwe, zanim nie przyjdzie na was dzień gniewu Jahwe! (3) Szukajcie Jahwe, wszystkie narody świata, któreście były wykonawcami Jego wyroków; dbajcie o sprawiedliwość, dążcie do pokory, a może znajdziecie schronienie w dzień gniewu Jahwe.

 

 

Jak nakazał nam się modlić Mesjasz:

Ewangelia Mateusza 6: (1) Baczcie też byście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi, aby was widziano; inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie (2) Gdy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to czynią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam: Odbierają zapłatę swoją. (3) Ale ty, gdy dajesz jałmużnę, niechaj nie wie lewica twoja, co czyni prawica twoja. (4) Aby twoja jałmużna była ukryta, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. (5) A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom; zaprawdę powiadam wam: Otrzymali zapłatę swoją. (6) Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. (7) A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie; albowiem oni mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani. (8) Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem zanim go poprosicie.

(9) A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, (10) Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. (11) Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, (12) I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom; (13) I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego; Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie.

(14) Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz który jest w niebie. (15) A jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych. (16) A gdy pościcie, nie bądźcie smętni jak obłudnicy; szpecą bowiem twarze swoje, aby ludziom pokazać, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam: Odbierają zapłatę swoją. (17) Ale ty, gdy pościsz, namaść głowę swoją i umyj twarz swoją. (18) Aby nie ludzie cię widzieli, że pościsz, lecz Ojciec twój, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie.

(19) Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną: (20) Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. (21) Albowiem gdzie jest skarb twój – tam będzie i serce twoje

(22) Światłem ciała jest oko. Jeśli tedy oko twoje jest zdrowe, całe ciało twoje jasne będzie. (23) A jeśliby oko twoje było chore, całe ciało twoje będzie ciemne. Jeśli tedy światło, które jest w tobie, jest ciemnością, sama ciemność jakaż będzie! (24) Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. (25) Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo o będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? (26) Spójrzcie na ptaki na niebie, że nie sieją ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec wasz który jest w niebie żywi je; czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? (27) A któż z was, troszcząc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? (28) A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną; nie pracują ani przędą. (29) A powiadam wam: Nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. (30) Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej was, o małowierni? (31) Nie troszczcie się więc i nie mówcie: Co będziemy jeść? albo: Co będziemy pić? albo: Czym się będziemy przyodziewać? (32) Bo tego wszystkiego poganie szukają; albowiem Ojciec wasz który jest w niebie wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. (33) Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane. (34) Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia.

Co Mówi Biblia na temat prawa:

Księga Micheasza 6:(8): Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie: tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem.

Księga Ezechiela 18: (9) Postępuje według moich przykazań i przestrzega wiernie moich praw: ten jest sprawiedliwy, on też na pewno będzie żył – mówi Wszechmocny Pan.

Księga Ezechiela 33: (9) Lecz gdy ostrzeżesz bezbożnego, aby się odwrócił od swojego postępowania, a on się nie odwróci od swojego postępowania, to umrze z powodu swojej winy, lecz ty uratujesz swoją duszę.

List Jakuba 5:(19) Bracia moi, jeśli kto spośród was zboczy od prawdy, a ktoś go nawróci, (20) Niech wie, że ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów.

4 Księga Ezdrasza 14:(34) I jeżeli wy będziecie panować nad waszymi umysłami i będziecie ćwiczyć wasze serca, zachowacie swoje życie, a po śmierci miłosierdzia dostąpicie. (35) Bo po śmierci nadejdzie sąd, gdy znowu będziemy żyli: i wtedy imiona sprawiedliwych staną się jawne, a uczynki bezbożnych będą ujawnione.

4 Księga Ezdrasza 2: (20) Strzeż praw wdowy, zapewnij sprawiedliwość sierocie, daj potrzebującemu, broń sierotę, przyodziej nagiego, (21) opiekuj się kaleką i słabym, nie naśmiewaj się z chromego, broń kaleki, i pozwól ślepemu mieć wizję mojej chwały. (22) Chroń starego i młodego pomiędzy twymi murami. (23) Gdzie znajdziesz umarłego, naznaczywszy pochowaj go w grobie a dam tobie pierwsze miejsce w zmartwychwstaniu moim. (24) Wstrzymaj się i bądź cichy mój ludu, ponieważ twój odpoczynek nadejdzie.

4 Księga Ezdrasza 1: (27) Nie mnie opuściliście, ale opuściliście sami siebie, mówi Pan. (28) „To mówi Pan Wszechmocny: czyż nie prosiłem jako ojciec synów, jako matka córek, jak niańka dziatek swoich, (29) Abyście byli ludem moim, a ja Bogiem waszym: wy bylibyście moimi synami, a ja wam byłbym waszym ojcem? (30) Zebrałem was ja kokosz kurczątka swe pod skrzydła swoje. A teraz cóż z wami powinienem uczynić? Odrzucę was od oblicza mego. (31) Gdy mi ofiarę przyniesiecie, odwrócę od was oblicze moje. Bo wasze święta wasze, nowie księżyca, i obrzezania odrzuciłem. (32) Ja posyłałem do was sług moich, proroków, których pojmawszy pozabijaliście, i ciała ich rozszarpaliście: ich krwi szukać będę u was, mówi Pan. (33) To mówi Pan Wszechmocny: Dom wasz jest opuszczony: rozproszę was jak wiatr plewy, (34) A synowie wasi potomstwa mieć nie będą, bo zaniedbali Przykazania moje, i czynili zło przed moimi oczami. (35) Oddam domy wasze ludowi przychodzącemu, którzy mnie nie usłyszawszy uwierzą; którym cudów nie pokazałem, uczynią co przykazałem. (36) Oni proroków nie widzieli, ale będą wspominać nieprawości swoje. (37) Oświadczam ludowi przychodzącemu łaskę, których dzieci weselą się radością, choć mnie oczami cielesnymi nie widzą, ale duchem wierzą w to, co powiedziałem. (38) A teraz ojcze patrz z dumą i oglądaj lud przychodzący od wschodu słońca, (39) Któremu dam księstwo Abrahama, Izaaka, Jakuba, Ozeasza, Amosa, Micheasza, Joela, Obdiasza, Jonasza, (40) NahumaAmbakumaSofoniaszaAngajosa, Zachariasza, Malachiasza, którego i posłańcem (aniołem) Pańskim nazywano.

Księga Zachariasza 8:(16) To zaś powinniście czynić: Mówcie prawdę jeden drugiemu, wydawajcie sprawiedliwe wyroki w swoich bramach i zachowujcie pokój! (17) Nie knujcie złego w swoim sercu jeden przeciwko drugiemu i nie lubujcie się w krzywoprzysięstwie, gdyż tego wszystkiego nienawidzę – mówi Pan.

3 Księga Mojżeszowa 20: (22) Będziecie przestrzegać wszystkich moich ustaw i wszystkich moich praw i będziecie je wypełniać, aby nie wyrzuciła was ziemia, do której Ja was prowadzę, abyście w niej mieszkali. (23) A nie postępujcie według ustaw ludu, który Ja wypędzam przed wami, gdyż to wszystko czynili i obrzydziłem ich sobie. (24) I rzekłem do was: Wy odziedziczycie ich ziemię, a Ja dam ją wam, abyście ją posiedli, ziemię opływającą w mleko i miód. Ja, Pan, jestem Bogiem waszym, który was oddzieliłem od ludów. (26) Będziecie mi więc świętymi, bo Ja jestem święty, Ja, Pan, i oddzieliłem was od innych ludów, abyście byli moimi.

2 Księga Mojżeszowa 19: (3) A Mojżesz wstąpił na górę do Boga, Pan zaś zawołał nań z góry, mówiąc: Tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz Synom izraelskim: (4) Wy widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak nosiłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do siebie. (5) A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia. (6) A wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim. (7) I przyszedł Mojżesz, i zwołał starszych ludu, i przedstawił im te wszystkie słowa, które Pan mu nakazał. (8) Wtedy cały lud odpowiedział razem, mówiąc: Uczynimy wszystko, co Pan rozkazał. A Mojżesz powtórzył Panu słowa ludu. (9) Potem rzekł Pan do Mojżesza: Oto Ja przyjdę do ciebie w gęstym obłoku, aby lud słyszał, gdy będę rozmawiał z tobą i aby uwierzył ci na zawsze. A Mojżesz oznajmił Panu słowa ludu.

Księga Izajasza 56 (1) Tak mówi Pan: Przestrzegajcie prawa i kierujcie się sprawiedliwością, gdyż bliskie jest nadejście mojego zbawienia i objawienie się mojej sprawiedliwości. (2) Szczęśliwy człowiek, który to czyni, i syn człowieczy, który się tego trzyma, który przestrzega sabatu, nie bezczeszcząc go, i który strzeże swojej ręki, aby nie czyniła nic złego. (3) Niech więc nie mówi cudzoziemiec, który przystał do Pana: Pan na pewno wykluczy mnie ze swojego ludu, i niech nie mówi trzebieniec: Patrzcie, jestem tylko uschłym drzewem. (4) Bo tak mówi Pan: Trzebieńcom, którzy przestrzegają sabatu i wybierają to, w czym mam upodobanie, i trzymają się mojego przymierza, (5) Przyznam w moim domu i w obrębie moich murów miejsce i dam im imię lepsze niż mają synowie i córki, imię wieczne, które nie będzie starte. (6) Cudzoziemców zaś, którzy przystali do Pana, aby mu służyć i aby miłować imię Pana, być jego sługami, wszystkich, którzy przestrzegają sabatu, nie bezczeszcząc go, i trzymają się mojego przymierza, (7) Wprowadzę na moją świętą górę i sprawię im radość w moim domu modlitwy. Ich całopalenia i ich rzeźne ofiary będą mi miłe na moim ołtarzu, gdyż mój dom będzie zwany domem modlitwy dla wszystkich ludów. (8 ) Tak mówi Wszechmocny, Pan, który zgromadza rozproszonych Izraela: Jeszcze zgromadzę do niego innych poza tymi, którzy są już zgromadzeni.

5 Kięga Mojżeszowa 22: (28) Jeżeli mężczyzna napotka dziewczynę, dziewicę nie zaręczoną, pochwyci ją i złączy się z nią, i tak się ich zastanie, (29) To mężczyzna, który się z nią złączył, da ojcu dziewczyny pięćdziesiąt srebrników, a ona zostanie jego żoną. Za to, że ją znieważył, nie będzie mógł jej oddalić przez całe swoje życie.

Księga Jeremiasza 7 (3) Tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Poprawcie swoje drogi i czyny swoje, a sprawię, że mieszkać będziecie na tym miejscu! (4) Nie polegajcie na słowach zwodniczych, gdy mówią: Świątynia Pańska, świątynia Pańska, świątynia Pańska to jest! (5) Lecz jeżeli szczerze poprawicie swoje drogi i swoje czyny, jeżeli uczciwie stosować będziecie prawo między ludźmi, (6) Jeżeli obcego przybysza, sieroty i wdowy nie będziecie uciskać i krwi niewinnej przelewać na tym miejscu ani też chodzić za cudzymi bogami na własną zgubę, (7) Wtedy sprawię, że będziecie mieszkać na tym miejscu, w ziemi, którą dałem waszym ojcom, od wieków na wieki.

2 Księga Mojżeszowa 19: (16) Nie będziesz szerzył oszczerstw wśród ludu swojego i nie będziesz nastawał na życie swego bliźniego; Jam jest Pan. (17) Nie będziesz chował w sercu swoim nienawiści do brata swego. Będziesz gorliwie upominał bliźniego swego, abyś nie ponosił za niego grzechu. (18) Nie będziesz się mścił i nie będziesz chował urazy do synów twego ludu, lecz będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Jam jest Pan! (26) Nie będziecie jedli niczego z krwią; nie będziecie wróżyć ani czarować. (29) Nie będziesz hańbił twojej córki, nakłaniając ją do nierządu, aby kraj nie stał się nierządny i pełny rozpusty. (31) Nie będziecie się zwracać do wywoływaczy duchów ani do wróżbitów. Nie wypytujcie ich, bo staniecie się przez nich nieczystymi; Ja, Pan, jestem Bogiem waszym. (33) Jeżeli w waszej ziemi zamieszka z tobą obcy przybysz, nie będziesz go gnębił. (34) Obcy przybysz, który mieszka z wami, niech będzie jako tubylec wpośród was samych; będziesz go miłował jak siebie samego, gdyż i wy byliście obcymi przybyszami w ziemi egipskiej; Ja, Pan, jestem Bogiem waszym. (35) Nie czyńcie nikomu krzywdy w sądzie ani co się tyczy miary, ani wagi, ani objętości. (37) Będziecie więc przestrzegać wszystkich moich ustaw i wszystkich moich praw, i będziecie je wykonywać; Ja jestem Pan.

5 Księga Mojżeszowa 22: (1) Jeżeli zobaczysz, że wół twego brata lub jego owca zabłąkały się, nie możesz się od nich uchylać, ale odprowadzisz je do swego brata. (2) A jeżeli twój brat nie jest blisko ciebie i nie znasz go, to wprowadzisz je do swego domu i pozostaną u ciebie, aż twój brat poszuka ich i wtedy mu je zwrócisz. (3) Tak samo postąpisz z jego osłem, tak samo postąpisz z jego szatą, tak samo postąpisz z każdą zgubioną rzeczą swego brata, którą on zgubił, a ty znalazłeś. Nie możesz się od nich uchylić. (4) Jeżeli zobaczysz, że osioł twego brata albo jego wół padł na drodze, to nie uchylisz się od nich, ale je z nim podniesiesz. (5) Kobieta nie będzie nosiła ubioru męskiego, a mężczyzna nie ubierze szaty kobiecej, gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni. (6) Jeżeli natkniesz się w drodze na ptasie gniazdo na drzewie lub na ziemi, z pisklętami lub z jajkami, a matka wysiaduje pisklęta lub jajka, nie zabierzesz matki z młodymi, (7) Lecz wypuścisz matkę, a młode weźmiesz sobie, aby ci się dobrze powodziło i abyś żył długo. (8) Jeżeli zbudujesz nowy dom, to postaw na dachu poręcz, abyś nie sprowadził na swój dom krwi, gdyby ktoś z niego spadł.

5 Księga Mojżeszowa 26: (1) A gdy wejdziesz do ziemi, którą daje ci Pan, Bóg twój, w posiadanie, i zajmiesz ją, i osiedlisz się w niej, (2) To weźmiesz z pierwocin wszelkich płodów rolnych, jakie uzyskasz w ziemi, którą daje ci Pan Bóg twój, i włożysz do kosza, i pójdziesz na miejsce, które Pan, Bóg twój, wybierze na mieszkanie dla imienia swego; (3) Przyjdziesz do kapłana, który będzie w owych dniach, i powiesz do niego: Wyznaję dziś przed Panem, Bogiem twoim, że przyszedłem do ziemi, o której przysiągł Pan naszym ojcom, że nam ją da. (4) Kapłan weźmie kosz z twojej ręki i postawi go przed ołtarzem Pana, Boga twego, (5) Potem odezwiesz się i powiesz przed Panem, Bogiem twoim: Zabłąkanym Aramejczykiem był mój ojciec i zstąpił do Egiptu, i przebywał tam jako obcy przybysz w nielicznej garstce, lecz stał się tam wielkim, potężnym i licznym narodem. (6) Lecz Egipcjanie źle się z nami obchodzili, uciskali nas i nakładali na nas ciężką pracę przymusową, (7) My zaś wołaliśmy do Pana, Boga naszych ojców, i Pan wysłuchał naszego głosu, i wejrzał na naszą udrękę i mozół oraz na nasz ucisk, (8) I wyprowadził nas Pan z Egiptu ręką możną i podniesionym ramieniem wśród wielkiej zgrozy, znaków i cudów, (9) I przyprowadził nas na to miejsce, i dał nam tę ziemię, ziemię opływającą w mleko i miód. (10) A teraz oto przyniosłem pierwociny płodów ziemi, którą dałeś mi, Panie. Położysz to przed Panem, Bogiem twoim, i oddasz pokłon Panu, Bogu twemu, (11) I będziesz się weselił z wszelkiego dobra, które Pan, Bóg twój, dał tobie i twemu domowi, ty, Lewita i obcy przybysz, który jest pośród ciebie. (12) A gdy w trzecim roku, roku dziesięcin, zakończysz składanie wszelkich dziesięcin ze swoich plonów i oddasz, co się należy Lewicie, obcemu przybyszowi, sierocie i wdowie, aby i oni spożywali w twoich bramach i zostali nasyceni. (13) Wtedy powiesz przed Panem, Bogiem twoim: Usunąłem z domu to, co święte, udzieliłem z tego także Lewicie, obcemu przybyszowi, sierocie i wdowie, zgodnie ze wszystkimi twoimi przykazaniami, jakie mi dałeś. Nie przekroczyłem i nie zapomniałem żadnego z twoich przykazań; (14) Nie jadłem z tego, gdy byłem w żałobie, nie usunąłem z tego nic, gdy byłem nieczysty, nie dałem z tego nic dla zmarłego. Usłuchałem głosu Pana, Boga mego, postąpiłem we wszystkim zgodnie z tym, co mi nakazałeś; (15) Spójrz tedy ze swego świętego przybytku, z nieba, i pobłogosław twój lud, Izraela, i tę ziemię, którą nam dałeś, jak przysiągłeś naszym ojcom, ziemię opływającą w mleko i miód. (16) W dniu dzisiejszym Pan, Bóg twój nakazuje ci, abyś spełniał te przepisy i prawa; przestrzegaj ich tedy i spełniaj je z całego swego serca i z całej swojej duszy. (17) Dzisiaj oświadczyłeś Panu, że będzie twoim Bogiem i że będziesz chodził jego drogą, i przestrzegał jego ustaw, przykazań i praw, i słuchał jego głosu. (18) Pan zaś oświadczył dzisiaj co do ciebie, że jako lud będziesz wyłączną jego własnością, jak ci obiecał, i że ty masz przestrzegać wszystkich jego przykazań, (19) I że wywyższy cię ponad wszystkie narody, które stworzył, ku chwale, sławie i chlubie, i że będziesz świętym ludem Pana, Boga twego, jak powiedział.

4 Księga Ezdrasza 16: (62) I duch Wszechmocnego Boga, który uczynił wszystko i przeszukuje ukryte rzeczy w ukrytych miejscach. (63) Oczywiście on zna twoją wyobraźnię i wie, co myślisz w sercu swoim. Biada tym, którzy grzeszą i chcą ukrywać swe grzechy. (64) Ponieważ Pan dokładnie przejrzy ich wszystkie dzieła i uczyni publiczny pokaz was wszystkich, (65) i kiedy twoje grzechy ukażą się przed ludźmi, będziesz się musiał wstydzić i twoje nieprawości powstaną jako twoi oskarżyciele w tym dniu. (66) Cóż więc uczynisz? W jaki sposób ukryjesz swoje grzechy przed Bogiem i jego aniołami? (67) Oto Bóg jest sędzią, bój się go. Zaprzestań swych grzechów i zapomnij o swych nieprawościach, nigdy ich ponownie nie popełniaj; a Bóg będzie cię prowadził naprzód i ochroni cię od wszelkich ucisków. (68) Oto płonący gniew wielkiej rzeszy rozpali się nad tobą, zabiorą część z was i będą was karmić tym, co było poświęcone bożkom. (69) A ci, którzy zgodzą się aby jeść, będą trzymani w kpinie i pogardzie i będą zdeptani pod stopą. (70) Ponieważ w wielu miejscach i najbliższych miastach będzie wielkie powstanie przeciwko tym, którzy boją się Pana. (71) Będą jak szaleńcy nie oszczędzający nikogo, ale będą plądrować i niszczyć tych, którzy będą kontynuować bojaźń Pana. (72) Będą niszczyć i grabić ich dobra, wypędzać ich z domów.(73) Wtedy sprawdzona jakość moich wybranych będzie ukazana jak złoto sprawdzone przez ogień. (74) „Słuchajcie moi wybrani,” mówi Pan. „Oto dni ucisku z zasięgu ręki a ja was uwolnię od nich. (75) Nie bójcie się i nie wątpcie, ponieważ Bóg jest waszym przewodnikiem. (76) Wy, którzy strzeżecie moich Przykazań i przepisów” mówi Pan Bóg, ” nie pozwólcie, aby wasze grzechy was pogrążały, lub wasze nieprawości przeważały nad wami.” (77) Biada tym, którzy są zadławieni i przytłoczeni swoimi nieprawościami, tak jak pole jest zadławione krzakami i ścieżka przytłoczona cierniami i nikt nie może tam przejść. (78) Taki jest wyłączony i oddany na pochłonięcie ogniem.

 

 

 

Jak widzimy ten kto przestrzega prawa, będzie żył!

Biblia Warszawska: Prawo 

II Ks. Mojżeszowa  23:2: Nie przyłączaj się do większości ku złemu i nie składaj w spornej sprawie świadectwa za większością, by łamać prawo.

Micheasza 3:1„Wtedy rzekłem: Słuchajcie wy, naczelnicy Jakuba, i wy. wodzowie domu Izraela: Czy nie waszą rzeczą jest znać prawo?”

Ezechiela 18:27„A gdy bezbożny odwróci się od swojej bezbożności, której się dopuszczał, spełnia prawo i czyni sprawiedliwość, zachowa przy życiu swoją duszę.”

Ez 18:5„Lecz jeżeli kto jest sprawiedliwy i wykonuje prawo i sprawiedliwość,”

Psalm 103:6 bw „Pan wymierza sprawiedliwość I przywraca prawo wszystkim uciśnionym.”

Psalm 105:10 bw „Ustanowił je dla Jakuba jako prawo,Dla Izraela jako przymierze wieczne,”

Ps 19:8 bw Zakon Pana jest doskonały, pokrzepia duszę, Świadectwo Pana jest wierne, Uczy prostaczka mądrości.”

Ps 40:9 bw „Pragnę czynić wolę twoją, Boże mój, A zakon twój jest we wnętrzu moim.”

Ps 119:34 bw „Daj mi rozum, abym zachował zakon twój I przestrzegał go całym sercem!”
Ps 119:53 bw Ogarnia mnie oburzenie z powodu bezbożnych, Którzy porzucają zakon twój.”
 http://biblia.apologetyka.com/search?utf8=%E2%9C%93&q=zakon&transl=pl&bible%5B%5D=bw&book%5B%5D=all&refonly=0&bold=1&step=500&sort=1

Czego pragnie od nas Stwórca według Septuaginty:

Księga Ozeasza 6:(6) Gdyż miłości chcę, a nie ofiary, i poznania Boga, nie całopaleń.

Ewangelia Mateusza 9:(13) Idźcie i nauczcie się, co to znaczy: Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników.

Septuaginta jednak zamiast o miłości używa innego zwrotu. Angielskie słowo mercy oznacza miłosierdzie, litość, łaskę.

For I will have mercy rather than sacrifice, and the knowledge of God rather than whole-burnt-offerings

Co mówią inne Biblijne księgi:

Mądrość Syracha (Biblia Poznańska) 7: 10 Nie bądź małoduszny w modlitwie ani powolny przy rozdawaniu jałmużny.11 Nie wyśmiewaj się z człowieka strapionego, pamiętaj, że Ten, który wywyższa, także poniża. 13 Nie usiłuj oprzeć się na żadnym kłamstwie, bo jego następstwa nie są przyjemne. 14 Nie mów zbyt wiele na zebraniu dostojników i nie powtarzaj słów podczas modlitwy19 Nie krzywdź żony roztropnej, dobroć jej bowiem jest cenniejsza niż perły. 20 Nie obchodź się źle z wiernym sługą ani z najemnikiem oddanym ci całkowicie. 21 Sługę roztropnego kochaj jak siebie samego i nie odciągaj przywrócenia mu wolności.  22 Posiadasz zwierzęta? Doglądaj ich osobiście; przynoszą ci korzyść, więc zatroszcz się o nie. 27 Z całego serca czcij swojego ojca i nie zapominaj, ile się nacierpiała twoja matka.

 

Księga Tobiasza (Biblia Poznańska) 4:

(1) Tego dnia przypomniał sobie Tobit o pieniądzach, które oddał na przechowanie Gabaelowi w Raga, w Medii. (2) I rzekł sam do siebie: Przecież modliłem się o śmierć. Czyżby nie należało przywołać syna mego Tobiasza i nie powiedzieć mu o tych pieniądzach przed moją śmiercią?

(3) Wezwał więc syna swego Tobiasza, a gdy ten stanął przed nim, rzekł mu: Pochowaj mnie godnie. Czcij swoją matkę i nie opuszczaj jej przez wszystkie dni jej życia. Postępuj zgodnie z jej wolą i nie zasmucaj jej duszy żadnym czynem.  (4) Pomnij na nią, dziecko moje, gdyż wiele niebezpieczeństw znosiła dla ciebie w swoim żywocie, gdyś przebywał w jej łonie. A kiedy umrze, pochowaj ją obok mnie w jednym grobie.

(5) Przez wszystkie dni swoje pamiętaj o Panu, dziecko moje, nie gódź się dobrowolnie na grzech i nie przekraczaj Jego przykazań. Postępuj sprawiedliwie przez wszystkie dni swego życia i nie wkraczaj nigdy na drogę nieprawości.  (6) Ci bowiem, którzy kierują się prawdą, osiągną powodzenie w swych poczynaniach.

(7) (Wszystkim, którzy pełnią sprawiedliwość, udzielaj jałmużny ze swojej majętności, a niech nie będzie skąpe oko twoje w dawaniu jałmużny. Nie odwracaj swego oblicza od żadnego ubogiego, a nie odwróci się od ciebie oblicze Boga.  (8) Udzielaj jałmużny z tego, co posiadasz, odpowiednio do swej majętności. Jeżeli mało masz, nie lękaj się nawet według małej miary udzielać jałmużny.

(9) W ten sposób zgromadzisz dla siebie wielki skarb na dzień potrzeby, (10) Bo jałmużna wybawia od śmierci i nie dozwala wkroczyć do ciemności. 

(11) Dla wszystkich bowiem, którzy udzielają jałmużny, jest ona cenną ofiarą w obliczu Najwyższego.

(12) Powstrzymaj się, dziecko, od wszelkiej nieczystości, a żonę staraj się pojąć przede wszystkim z rodu ojców twoich. Nie bierz żony obcej, która nie pochodzi z pokolenia twego ojca, jesteśmy bowiem synami Proroków. Wspomnij, dziecko moje, na Noego, Abrahama, Izaaka i Jakuba, pradawnych ojców naszych – wszyscy oni pojmowali żony spośród braci swych. Toteż byli błogosławieni w dzieciach swoich, a potomstwo ich posiądzie ziemię w dziedzictwie.

(13) Teraz zaś, dziecko, kochaj braci i nie wynoś się w sercu swoim ponad swoich braci i synów, i córki swojego narodu. Nie wzbraniaj się pojąć żony spośród nich, gdyż w pysze wiele jest zepsucia i rozkładu, a lenistwo prowadzi do zubożenia i wielkiej nędzy. Lenistwo bowiem jest matką głodu.

(14) Zapłaty [należnej] człowiekowi, który u ciebie pracuje, nie zatrzymuj u siebie, lecz uiszczaj mu ją natychmiast. A jeśli ty będziesz służył Bogu, On cię wynagrodzi. Czuwaj, dziecko, nad wszystkimi swymi poczynaniami i okaż dobre wychowanie całym swym postępowaniem.

(15) Nie czyń nikomu tego, co tobie samemu niemiłe. Nie pij wina aż do upicia się i niech pijaństwo nie będzie ci towarzyszem na twej drodze.

(16) Dziel się chlebem twoim ze zgłodniałym, a nagiemu szat swoich [użyczaj]. Udzielaj jałmużny ze wszystkiego, co ci zbywa, i niech oko twoje nie będzie skąpe w dawaniu. 

(17) Kładź swój chleb na grobie sprawiedliwych, a nie dawaj go grzesznikom. (18) Szukaj rady u każdego mędrca i nie gardź żadną pożyteczną radą. 

(19) O każdej porze wysławiaj Pana, Boga, i proś Go, aby drogi twoje były proste i aby się dokonały wszystkie twoje zamierzenia i pragnienia. Żaden bowiem naród nie posiada mądrości, lecz Pan sam udziela wszelkiego dobra i według własnej woli uniża każdego tak, jak chce. A teraz, dziecko, pamiętaj o moich przykazaniach i nie usuwaj ich ze swego serca.  (20) Teraz zaś, dziecko, oznajmiam ci, że Gabaelowi, synowi Gabriego, w Raga w Medii, powierzyłem dziesięć talentów srebra.  (21) Nie lękaj się, dziecko moje, tego, żeśmy zubożeli. Posiądziesz wielkie dobra, jeśli będziesz się bał Boga, wystrzegał wszelkiego grzechu i jeśli będziesz czynił to, co jest dobre przed Panem, Bogiem twoim.

 

Samo dawanie jałmużnu jest niczym jeśli jest ona czyniona pod publikę…

 

4 Księga Ezdrasza: 15:(24) Biada tym którzy grzeszą, i nie zachowują przykazania mego, tak mówi Pan.

1 Księga Henocha 104:(9) Nie popełniajcie nieprawości w sercach waszych, nie kłamcie, nie wypaczajcie słów prawdy, nie mówcie, że słowa Świętego i Wielkiego są kłamliwe, nie oddawajcie czci idolom, albowiem wszystkie wasze kłamstwa i wszelka wasza niegodziwość nie prowadzą do sprawiedliwości, ale do wielkiego grzechu. (10) Teraz oznajmiam wam tajemnicę: wielu grzeszników zmieni i wypaczy słowa prawdy i wypowiadać będą słowa złe i kłamliwe i wymyślą wiele fałszu i napiszą księgi w swoim imieniu. (11) Oby tylko spisali wiernie w swoich językach wszystkie moje słowa i nie zmienili lub opuścili czegokolwiek z moich słów, ale spisali dokładnie wszystko, o czym świadczyłem przedtem o nich!

Księga Syracha 35: (1) Zachowywać Prawo – to pomnażać ofiary, przykazania wypełniać – to składać dziękczynienia.
(2) Okazywać się miłosiernym – to ofiarę składać z mąki najczystszej, rozdawać jałmużnę – to składać ofiarę uwielbienia.
(3) Odwracać się od zła to sprawiać radość Panu, unikać nieprawości to składać dar przebłagania.
(4) Nie pojawiaj się przed Panem z pustymi rękami, bo wszystko Mu się należy zgodnie z przykazaniem.
(5) Ofiarą sprawiedliwego ołtarz się rozwesela, wonność tej ofiary sięga Najwyższego.
(6) Miłe są Bogu dary, które składa prawy, a pamięć o nich nigdy nie zaniknie.
(7) Swoją hojnością uwielbiaj Pana i nie bądź skąpy, gdy składasz pierwociny swych plonów.
(8 ) Ilekroć składasz ofiarę, miej pogodne oblicze, gdy składasz dziesięciny, bądź zawsze radosny. [Mateusza 6:16]
(9) Dawaj Najwyższemu tak, jak On dał tobie, z całą hojnością, według twych możliwości.
(10) Pan bowiem za wszystko człowiekowi odpłaca i tobie też przekaże siedmiokrotną nagrodę.
(11) Nie usiłuj przekupić GO upominkami, bo On niczego nie przyjmie od Ciebie, i nadziei nie pokładaj w ofiarach bezbożnych. (12) Pan jest bowiem sędzią sprawiedliwym dla wszystkich.  (13) Nie stanie po drugiej stronie, żeby skrzywdzić biedaka, i wsłuchuje się zawsze w głosy uciśnionych.  (14) Nie jest On nieczuły na błagania sieroty ani wdowy, kiedy się skarżą.
(15) Bo czyż łzy wdowy nie spływają po policzkach i czy jej krzyk nie dosięgnie w końcu sprawcy?
(16) Kto służy Bogu z całego serca, jest mile widziany przez Boga, a głos jego dociera aż po same obłoki.
(17) Modlitwa pokornego przenika obłoki, a on nie jest pocieszony, póki go Bóg nie wysłucha.
(18) Nie przestanie, dopóki Najwyższy nie wejrzy na niego i nie przyzna racji sprawiedliwym, przywracając porządek.
(19) A Pan nie będzie zwlekał i wystawi ich na próbę.
(20) Zetrze biodra gwałtowników i dokona pomsty na narodach.
(21) Wygubi wielu unoszących się pychą i bezlitośnie pokruszy berła bezbożnych;
(22) Każdemu odda według jego czynów, a czyny ludzkie oceni według serc człowieczych.
(23) Na swój lud wyda wyrok sprawiedliwy i napełni go radością w miłosierdziu swoim.
(24) Na czasy ucisku dobre bywa miłosierdzie, tak jak fale deszczu, gdy nadejdzie susza.

2 Księga Henocha 59: ”Lecz kto zabija zwierzę bez ran, zabija własną swą duszę i dotyka własnego ciała. Ten kto czyni jakąkolwiek szkodę, jakiekolwiek zwierzęciu, nawet w tajemnicy, to jest zła praktyka i kala swą własną duszę.”

2 Księga Henocha 60Ten co czyni szkodę duszy innego człowieka, robi szkodę swej własnej duszy Ten kto zabija duszę człowieka, zabija swą własną duszę i zabija swe własne ciało, i to nie jest żadna kuracja dla niego na wszystkie czasy. Ten kto łapie człowieka w jakiejkolwiek pułapkę, będzie tkwić sam w tym i to nie jest żadna kuracja dla niego na wszystkie czasy. Ten kto wkłada człowieka w jakimkolwiek naczynie, jego zemsta będzie wymagała wielkiego sądzenia na wszystkie czasy. Ten kto źle pracuje lub mówi źle przeciw jakiejkolwiek duszy, sam nie będzie kierowany do prawych na wszystkie czasy.

 

 

 

Jezus (Isus) nie nadał więc nowego prawa, nic nowego w nim nie dodał. Jak sam powiedział przyszedł prawo wypełnić. Ewangelia Jana dosadnie weryfikuje nam Lucypera jako księcia tego świata. Warto odnotować też jedną rzecz, iż to właśnie szatan, anioły i demony najbardziej ze wszystkich wierzą w Boga i drżą ze strachu gdy pomyślą o nadciągającym na nich przyszłym wykonanym wyroku. Szatan nie jest jakimś tam diabłem z rogami i widłami z jakiś powiadań ludowych ale zdradzieckim bydlakiem niemającym poszanowania nawet dla swojego Stworzyciela (Boga). Jezus nie jest jakimś tam ”zwolennikiem teorii spiskowych” czy jakimś szaleńcem ale synem samego Boga, co oznacza że to co mówi jest od samego Stwórcy. Ojciec przekazuje swoją wiedzę Synowi. W Septuagincie ani razu Jezus nie jest nazwany Bogiem. Jak wiemy Bóg jest jeden. Jeśli Chrystus jest nadczłowiekiem i wybrańcem to nie odejmujemy Jemu chwały, a oddajemy boskość Wszechmogącemu.

Grzech!

Według prawa wszyscy jesteśmy grzesznikami gdyż łamiemy prawo.

1 List Jana 1: (8) Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy, i prawdy w nas nie ma.

 

A co z poniższą zasadą?

2 Księga Mojżeszowa (Exodos) 21:24 Oko za oko, ząb za ząb, rękę za rękę, nogę za nogę

Ten przepis był możliwy do wykonania w czasie gdy Izraelici byli potężnym narodem otoczonym przez krwiożerczych Kananejczyków I Filistynów. Gdyby Judejczycy przystosowali się wobec tej zasady w stosunku do Rzymian, to Jerozolima już dawno zostałaby zrównana z ziemią. Prawo zostało dosadnie wytłumaczone i dostosowane do ówczesnych realiów. Bóg nigdy nie wymagał więcej niż sami potrafimy, chce jedynie naszego dobra i posłuszeństwa wobec Jego woli, a nie przywódców ziemskich.

DEKALOG – DEKA LOGOS (Oryginalne Dziesięć Przykazań/Słów)

 1. Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną.
 2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
 3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
 4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
 5. Nie zabijaj.
 6. Nie cudzołóż.
 7. Nie kradnij.
 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
 9. Nie pożądaj żony bliźniego twego,
 10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

  * Jest to jednak wersja katechizmowa, poniżej wersja oryginalna prosto z Biblii.

Exodus 20:3-17 / Pwt 5:7-21

Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

 1. (3) Nie będziesz miał innych bogów obok mnie.
 2. (4) Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. (5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym , który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, (6) A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.
 3. (7) Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia jego.
 4. (8) Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. (9) Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, (10) Ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga twego: Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. (11) Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go.
 5. (12) Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg twój, da
 6. (13) Nie zabijaj.
 7. (14) Nie cudzołóż.
 8. (15) Nie kradnij.
 9. (16) Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
 10. (17) Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego.

dekalog.png

Usunięto więc przykazanie które zakazuje Bałwochwalstwa – czyli wielbienie posągów, pomników, i innych materiałów z drewna i kamieni odrzucając w ten sposób czyste wielbienie Stwórcy. Bałwochwalstwo jest grzechem (nierządem, prostytucją duchową). Modlitwa i oddanie czci boskiej komukolwiek innemu niż Bóg jest więc bałwochwalstwem (idolatrią). Ciężko jest prosić kogoś o pomoc kto nie żyje  czyli jest w stanie nieświadomości/śpi i czeka na zmartwychwstanie.

 

 

 Pięcioksiąg Zawiera wedle wielu wyliczeń 613 Przykazań, nie prawdą jest to że Judaiści gorliwie przestrzegają Pentateuch brzydko nazywany w ich języku Torą (od hebr. Torah = nauka). W rzeczywistości opierają swoje nauczanie na Żydowskim katechizmie czyli Talmudzie Babilońskim, bowiem spisany w Babilonie po zmartwychwstaniu Mesjasza.

 

 

O ZAZDROŚCI I MIŁOŚCI

Widzimy jednak iż Bóg jest Bogiem Zazdrosnym i nie odda nikomu swojej chwały

Wersety z Biblii Warszawskiej

 • Wj 34:14 bw „Gdyż nie będziesz się kłaniał innemu bogu. Albowiem Pan, którego imię jest ‚Zazdrosny‚, jest Bogiem zazdrosnym.”
 • Pwt 6:15 bw „gdyż pośród ciebie jest Pan, Bóg twój, Bóg zazdrosny. Niechaj więc nie zapłonie przeciwko tobie gniew Pana, Boga twego, by cię nie wytępił z powierzchni ziemi.”

Na dodatek Bóg chwali się tym, że jest naszym Ojcem, a także chełpi się miłością do Syjonu, obecnie obleganego przez… Szatana. Miłość Boga do rodzaju ludzkiego jest więc jawna i pełna uczuć.

 • Zachariasza 1:14 bw „I rzekł do mnie anioł, który rozmawiał ze mną: Wołaj i mów: Tak mówi Pan Zastępów: Żywię żarliwą miłość do Jeruzalemu i do Syjonu.”
 • Zachariasza 8:2 bw „Tak mówi Pan Zastępów: Żywię żarliwą miłość do Syjonu, zapłonąłem wielką o niego zazdrością.”
 • Zachariasza 7:9 bw „Tak mówi Pan Zastępów: Wydawajcie sprawiedliwe wyroki i świadczcie sobie nawzajem miłość i miłosierdzie!”
  Syn Boży także mówił o miłowaniu się nawzajem, co jest podstawą szczęśliwości i dobrobytu:

Co nam mówi Apostoł Jan?

 • Jana 13:35 bw „Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie.”
 • 1Jana 3:1 bw Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że jego nie poznał.”
 • 1J 3:16 bw „Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje; i my winniśmy życie oddawać za braci.” 
 • 1J 3:17 bw Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża?”
 • 1J 4:7 bw „Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga, i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga.”
 • 1J 4:9 bw „W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli.” 1J 4:10 bw „Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze.”
 • 1J 4:12 bw Boga nikt nigdy nie widział; jeżeli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość jego doszła w nas do doskonałości.”
 • 1J 4:16 bw „A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim.”
 • 1J 5:3 bw Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań jego, a przykazania jego nie są uciążliwe.”
 • 2J 1:6 bw „A to jest miłość, abyśmy postępowali według przykazań jego. Takie jest to przykazanie, które słyszeliście od początku, aby było zasadą waszego postępowania.”
  Miłujesz bliźniego, to znaczy że miłujesz także Boga. Żadnej pokrętnej filozofii.

Kolejne Nauki Pańskie

(7) Uświęcajcie się i bądźcie świętymi, gdyż Ja, Pan, jestem Bogiem waszym,
(8) Będziecie przestrzegać moich ustaw i wypełniać je; Ja Pan, który was uświęcam.
(9) Ktokolwiek złorzeczy swemu ojcu i swojej matce, poniesie śmierć. Złorzeczył swojemu ojcu i swojej matce, przeto krew jego spadnie na niego.
(10) Mężczyzna, który cudzołoży z żoną swego bliźniego, poniesie śmierć, zarówno cudzołożnik jak i cudzołożnica.
(11) Mężczyzna, który obcuje cieleśnie z żoną swego ojca, odkrył nagość swego ojca; oboje poniosą śmierć; krew ich spadnie na nich.
(12) Mężczyzna, który obcuje cieleśnie ze swoją synową, razem z nią poniesie śmierć; popełnili ohydę, krew ich spadnie na nich.
(13) Mężczyzna, który obcuje cieleśnie z mężczyzną tak jak z kobietą, popełnia obrzydliwość; obaj poniosą śmierć; krew ich spadnie na nich.
(14) Jeżeli mężczyzna pojmie za żonę kobietę oraz jej matkę, to jest to sprośność. W ogniu spalą jego i je, aby nie było sprośności wśród was.
(15) Mężczyzna, który obcuje cieleśnie ze zwierzęciem, poniesie śmierć; zwierzę także zabijcie.
(16) Kobietę, która zbliży się do jakiegoś zwierzęcia, aby się z nim parzyć, zabijesz, zarówno kobietę jak i zwierzę to także; oboje poniosą śmierć i krew ich spadnie na nich.
(17) Mężczyzna, który pojmie za żonę swoją siostrę, córkę swego ojca lub córkę swojej matki, i ujrzy jej nagość, a ona ujrzy jego nagość, to jest to rzecz haniebna. Zostaną zabici na oczach swojego ludu. Odsłonił nagość swojej siostry. Poniosą swoją winę.
(18) Mężczyzna, który obcuje cieleśnie z kobietą w czasie jej miesięcznego krwawienia i odsłania jej nagość oraz obnaża źródło jej upływu krwi, a ona też odsłoni źródło upływu krwi swojej, to oboje zostaną wytraceni spośród swego ludu.
(19) Nie będziesz odsłaniał nagości siostry swojej matki ani siostry swojego ojca, gdyż obnażyłbyś swoją krewną. Poniosą swoją winę.
(20) Mężczyzna, który obcuje cieleśnie ze swoją ciotką, odkrywa nagość swego wuja. Poniosą swój grzech, umrą bezdzietnie.
(21) Mężczyzna, który pojmie żonę swego brata, dopuszcza się rzeczy haniebnej, odkrył on nagość swego brata, będą bezdzietni.
(22) Będziecie przestrzegać wszystkich moich ustaw i wszystkich moich praw i będziecie je wypełniać, aby nie wyrzuciła was ziemia, do której Ja was prowadzę, abyście w niej mieszkali.
(23) A nie postępujcie według ustaw ludu, który Ja wypędzam przed wami, gdyż to wszystko czynili i obrzydziłem ich sobie.
(24) I rzekłem do was: Wy odziedziczycie ich ziemię, a Ja dam ją wam, abyście ją posiedli, ziemię opływającą w mleko i miód. Ja, Pan, jestem Bogiem waszym, który was oddzieliłem od ludów.

 

 

 

Jednym z najważniejszych praw jest szacunek do Boga jako stwórcy

http://zbawienie.forumotion.com/t171p100-prawo-boze-co-nas-obowiazuje-a-co-nie

Pisanie by Odrodzony on Piątek 2 Grudnia

II.1. Przykazania Pana Isusa – bezpośrednie (nakazy i zakazy):

1. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem.
To jest największe i pierwsze przykazanie.

Mt 22:37

– Przestrzeganie tego przykazania Pana Isusa polega moim zdaniem na obowiązkowym przestrzeganiu poniższych przepisów uzupełniających (w przypadku przepisów o charakterze mieszanym tj. uniwersalnym i nieuniwersalnym albo względnie uniwersalnym i nieuniwersalnym – cześć uniwersalna tego przepisu i obowiązkowa do przestrzegania albo część względnie uniwersalna tego przepisu i obowiązkowa do przestrzegania jest pogubiona i podkreślona)

Wj 22:
(27) Nie będziesz bluźnił Bogu (…)Kpł 24:
(15) (…) Ktokolwiek przeklina Boga swego, będzie za to odpowiadał.Pwt 7:
(9) Uznaj więc, że Pan, Bóg twój, jest Bogiem, Bogiem wiernym, zachowującym przymierze i miłość do tysiącznego pokolenia względem tych, którzy Go miłują i strzegą Jego praw, (10) lecz który odpłaca każdemu z nienawidzących Go, niszcząc go. Nie pozostawia bezkarnie tego, kto Go nienawidzi, odpłacając jemu samemu.Tob 12:
(6) (…) Uwielbiajcie Boga i wysławiajcie Go przed wszystkimi żyjącymi za dobrodziejstwa, jakie wyświadczył wam – w celu uwielbienia i wysławiania Jego imienia. Ogłaszajcie przed wszystkimi ludźmi dzieła Boże, jak są godne uwielbienia, i nie wahajcie się wyrażać Mu wdzięczności. (7) Ukrywać tajemnice królewskie jest rzeczą piękną, ale godną pochwały jest rozgłaszać i wysławiać dzieła Boże. (…) (17) (…) Uwielbiajcie Boga po wszystkie wieki!

Przepisy uzupełniające o charakterze mieszanym:

Kpł 24
(16) Ktokolwiek bluźni imieniu Pana, będzie ukarany śmiercią*. Cała społeczność ukamienuje go*. Zarówno tubylec, jak i przybysz będzie ukarany śmiercią* za bluźnierstwo przeciwko Imieniu.

2. Drugie podobne jest do niego:

Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.

Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy.

Mt 22:39

– Przestrzeganie tego przykazania Pana Isusa polega na obowiązkowym przestrzeganiu poniższych przepisów uzupełniających (w przypadku przepisów o charakterze mieszanym tj. uniwersalnym i nieuniwersalnym albo względnie uniwersalnym i nieuniwersalnym – cześć uniwersalna tego przepisu i obowiązkowa do przestrzegania albo część względnie uniwersalna tego przepisu i obowiązkowa do przestrzegania jest pogubiona i podkreślona)

Wj 21
(18) Kto by w kłótni uderzył bliźniego kamieniem albo pięścią, ale go nie zabił, tylko zmusił do pozostania w łóżku, (19) to gdy ten wstanie i będzie o lasce chodził na dworze, ten, który go uderzył, będzie wolny i tylko mu wynagrodzi przerwę w pracy, i dołoży starań, żeby go wyleczyć.Wj 22:
(21) Nie będziesz krzywdził żadnej wdowy i sieroty.
(25) Jeśli weźmiesz w zastaw płaszcz twego bliźniego, winieneś mu go oddać przed zachodem słońca, (26) bo jest to jedyna jego szata i jedyne okrycie jego ciała podczas snu. I jeśliby się on żalił przede Mną, usłyszę go, bo jestem litościwy.
Wj 23:
(9) Nie będziesz uciskał cudzoziemców, gdyż znacie życie cudzoziemców, bo sami byliście cudzoziemcami w Egipcie.Wj 22:
(20) Nie będziesz gnębił i nie będziesz uciskał cudzoziemców, bo wy sami byliście cudzoziemcami w ziemi egipskiej.

Kpł 19
(34) Przybysza, który się osiedlił wśród was, będziecie uważać za obywatela. Będziesz go miłował jak siebie samego, bo i wy byliście przybyszami w ziemi egipskiej.

Pwt 10
(19) Wy także miłujcie cudzoziemca, boście sami byli cudzoziemcami w ziemi egipskiej.

Wj 24:
(24) Jeśli pożyczysz pieniądze ubogiemu z mojego ludu, żyjącemu obok ciebie, to nie będziesz postępował wobec niego jak lichwiarz i nie karzesz mu płacić odsetek.Kpł 18:
(6) Nikt z was nie będzie się zbliżał do ciała swojego krewnego, aby odsłonić jego nagość. Ja jestem Pan!
(7) Nie będziesz odsłaniać nagości swojego ojca lub nagości swojej matki. Jest ona twoją matką – nie będziesz odsłaniać jej nagości.
(Cool Nie będziesz odsłaniać nagości swojej macochy, bo to jest nagość twojego ojca.
(9) Nie będziesz odsłaniać nagości swojej siostry, córki twojego ojca lub córki twojej matki, bez względu na to, czy urodziła się w domu, czy na zewnątrz.
(10) Nie będziesz odsłaniać nagości córki twojego syna lub córki twojej córki, bo są one twoją nagością.
(11) Nie będziesz odsłaniać nagości córki żony twojego ojca, bo jest ona dzieckiem twojego ojca, jest twoją siostrą.
(12) Nie będziesz odsłaniać nagości siostry swojego ojca, bo ona jest krewną twojego ojca.
(13) Nie będziesz odsłaniać nagości siostry swojej matki, bo jest ona krewną twojej matki.
(14) Nie będziesz odsłaniać nagości brata swojego ojca: nie będziesz się zbliżał do jego żony, bo jest ona twoją ciotką.
(15) Nie będziesz odsłaniać nagości swojej synowej, bo jest ona żoną twojego syna, nie będziesz odsłaniać jej nagości.
(16) Nie będziesz odsłaniać nagości swojej bratowej, jest to nagość twojego brata.
(17) Nie będziesz odsłaniać nagości kobiety i jej córki. Nie będziesz brał córki jej syna ani córki jej córki, aby odsłonić jej nagość, bo są one jej ciałem. Byłaby to rozpusta!
(18) Nie będziesz brał kobiety razem z jej siostrą, aby odsłonić jej nagość za życia tamtej, byłoby to sposobnością do niezgody.
(19) Nie będziesz się zbliżał do kobiety, aby odsłonić jej nagość, podczas jej nieczystości miesięcznej.
(20) Nie będziesz obcował cieleśnie z żoną twojego bliźniego, wylewając nasienie; przez to stałbyś się nieczystym. (…)
(24) Tymi wszystkimi rzeczami nie plugawcie się, bo tymi wszystkimi rzeczami plugawiły się narody, które wypędzam przed wami.
 
Kpł 19:
(13) Nie będziesz uciskał bliźniego, nie będziesz go wyzyskiwał. Zapłata najemnika nie będzie pozostawać w twoim domu przez noc aż do poranka.
(14) Nie będziesz złorzeczył głuchemu. Nie będziesz kładł przeszkody przed niewidomym, ale będziesz się bał Boga twego. Ja jestem Pan!
(15) Nie będziecie wydawać niesprawiedliwych wyroków. Nie będziesz stronniczym na korzyść ubogiego, ani nie będziesz miał względów dla bogatego. Sprawiedliwie będziesz sądził bliźniego.
(16) Nie będziesz szerzył oszczerstw między krewnymi, nie będziesz czyhał na życie bliźniego. Ja jestem Pan!
(17) Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz upominał bliźniego, aby nie zaciągnąć winy z jego powodu.
(18) Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan!
(29) Nie wydawaj swej córki na hańbę, czyniąc ją nierządnicą, aby kraj nie uległ nierządowi i nie był pełen rozpusty.
(32) Przed siwizną wstaniesz, będziesz szanował oblicze starca, w ten sposób okażesz bojaźń Bożą. Ja jestem Pan!
(33) Jeżeli w waszym kraju osiedli się przybysz, nie będziecie go uciskać.
(35) Nie będziecie popełniać niesprawiedliwości w wyrokach, w miarach, w wagach, w objętości. (36) Będziecie mieć wagi sprawiedliwe, odważniki sprawiedliwe, sprawiedliwą efę, sprawiedliwy hin.


Kpł 25:
(17) Nie będziecie wyrządzać krzywdy jeden drugiemu. (…)(35) Jeżeli brat twój zubożeje i ręka jego osłabnie, to podtrzymasz go, aby mógł żyć z tobą przynajmniej jak przybysz lub osadnik. (36) Nie będziesz brał od niego odsetek ani lichwy. Będziesz się bał Boga swego i pozwolisz żyć bratu z sobą. (37) Nie będziesz mu dawał pieniędzy na procent. Nie będziesz mu dawał pokarmu na lichwę.Pwt 22:
(1) Jeśli zobaczysz zbłąkanego wołu swego brata albo sztukę mniejszego bydła, nie odwrócisz się od nich, lecz zaprowadzisz je z powrotem do swego brata. (2) Jeśli brat twój nie jest blisko ciebie i jeśli go nie znasz, zaprowadzisz je do swego domu, będą u ciebie, aż przyjdzie ich szukać twój brat i wtedy mu je oddasz. (3) Tak postąpisz z jego osłem, tak postąpisz z jego płaszczem, tak postąpisz z każdą rzeczą zgubioną przez swego brata – z tym, co mu zginęło, a tyś odnalazł: nie możesz od tego się odwrócić.
(4) Jeśli zobaczysz, że osioł twego brata albo wół jego upadł na drodze – nie odwrócisz się od nich, ale z nim razem je podniesiesz.
Wj 23
(4) Jeśli spotkasz wołu twego wroga albo jego osła błąkającego się, odprowadź je do niego. (5) Jeśli ujrzysz, że osioł twego wroga upadł pod swoim ciężarem, nie ominiesz, ale razem z nim przyjdziesz mu z pomocą.**mój osobisty komentarz do tego przepisu:
ten przepis prawa cywilnego, jak i inne przepisy, dotyczy relacji pomiędzy Izraelitami (czyli pomiędzy bliźnimi), a nie miedzy Izraelitami a poganami. Zatem kiedy tutaj jest mowa o „moim wrogu”, to chodzi wyłącznie o moich wrogów spośród moich bliźnich, a nie o wrogów spoza moich bliźnich, czyli o pogan. Zatem dzisiaj mam obowiązek pomóc tylko takiemu mojemu wrogowi, który jest moim bliźnim, a nie wrogowi w postaci poganina (tj. niewierzącemu albo innowiercy), a w praktyce – mam obowiązek pomagać komukolwiek, kto tej pomocy potrzebuje, o ile nie wiem, czy ten ktoś jest moim bliźnim, czy poganinem. Czyli jeżeli mam świadomość, że dany mój wróg należy do moich bliźnich, to mam obowiązek mu pomóc tak samo, jak mojemu przyjacielowi spośród moich bliźnich. Zaś poganom nie tylko nie muszę w jakikolwiek fizyczny sposób pomagać, ale nawet w niektórych przypadkach (jak np. w przypadku islamistów) nawet nie wolno mi im pomagać i to w jakikolwiek sposób np. poprzez wyrażenie zgody na wpuszczenie ich do Polski, bo taka pomoc tym śmiertelnym naszym wrogom byłaby grzechem polegającym na złamaniu przykazania Pana Isusa nr 2 o miłowaniu mojego bliźniego jak siebie samego oraz przykazania wynikającego z nauki nr 15 Pana Isusa o obowiązku wprowadzania pokoju.Pwt 23:
(1) Nikt nie poślubi żony swego ojca i nie odkryje brzegu płaszcza ojca swego.
(20) Nie będziesz żądał od brata swego odsetek z pieniędzy, z żywności ani odsetek z czegokolwiek, co się pożycza na procent. (21) Od obcego możesz się domagać, ale od brata nie będziesz żądał odsetek (…)
Pwt 24:
(10) Jeśli bliźniemu swemu udzielisz pożyczki z zabezpieczeniem, nie wejdziesz do jego domu, by zabrać cośkolwiek w zastaw. (11) Na dworze będziesz stał, a człowiek, któremu pożyczyłeś, wyniesie ci ten zastaw na zewnątrz. (12) Wszakże jeśli to jest człowiek ubogi, nie położysz się spać nakryty tym zastawem, (13) lecz zwrócisz mu zastaw przed zachodem słońca, aby mógł spać pod swym płaszczem, błogosławiąc tobie, a Pan, Bóg twój, policzy ci to za dobry czyn.(14) Nie będziesz niesprawiedliwie gnębił najemnika ubogiego i nędznego, czy to będzie brat twój, czy obcy, o ile jest w twoim kraju, w twoich murach. (15) Tegoż dnia oddasz mu zapłatę, nie pozwolisz zajść nad nią słońcu, gdyż jest on biedny i całym sercem jej pragnie; by nie wzywał Pana przeciw tobie, a to by cię obciążyło grzechem.(17) Nie będziesz łamał prawa obcokrajowca i sieroty ani nie weźmiesz w zastaw odzieży od wdowy. (18) Pamiętaj, żeś był niewolnikiem w Egipcie i wybawił cię stamtąd Pan, Bóg twój; dlatego to ja ci nakazuję zachować to prawo.
(19) Jeśli będziesz żął we żniwa na swoim polu i zapomnisz snopka na polu, nie wrócisz się, aby go zabrać, lecz zostanie dla obcego, sieroty i wdowy, aby ci błogosławił Pan, Bóg twój, we wszystkim, co czynić będą twe ręce.
(20) Jeśli będziesz zbierał oliwki, nie będziesz drugi raz trząsł gałęzi; niech zostanie coś dla obcego, sieroty i wdowy.
(21) Gdy będziesz zbierał winogrona, nie szukaj powtórnie pozostałych winogron; niech zostaną dla obcego, sieroty i wdowy.
(22) Pamiętaj, żeś i ty był niewolnikiem w ziemi egipskiej; dlatego ja ci nakazuję zachować to prawo.Kpł 19:
(9) Kiedy żąć będziecie zboże ziemi waszej, nie będziesz żął aż do samego skraju pola i nie będziesz zbierał kłosów pozostałych na polu. (10) Nie będziesz ogołacał winnicy i nie będziesz zbierał tego, co spadło na ziemię w winnicy. Zostawisz to dla ubogiego i dla przybysza. Ja jestem Pan, Bóg wasz!

Pwt 25:
(13) Nie będziesz miał w torbie podwójnego ciężarka: cięższego i lżejszego; (14) nie będziesz miał w swoim domu podwójnej efy: większej i mniejszej. (15) Będziesz miał ciężarek nie umniejszony i dokładny; będziesz miał efę nie umniejszoną i dokładną, abyś długo żył na ziemi, którą ci daje Pan, Bóg twój; (16) gdyż brzydzi się Pan każdym, który tak czyni, każdym, który postępuje niesprawiedliwie.Pwt 27:
(18) Przeklęty, kto sprawia, że niewidomy błądzi na drodze. (…)(19) Przeklęty, kto łamie prawo obcokrajowca, sieroty i wdowy. (…)(20) Przeklęty, kto obcuje cieleśnie z żoną swego ojca, gdyż odkrywa brzeg płaszcza swojego ojca. (…)(22) Przeklęty, kto obcuje cieleśnie ze swoją siostrą, córką ojca swego albo córką swojej matki. (…)(23) Przeklęty, kto obcuje tak ze swoją teściową. (…)

Przepisy uzupełniające o charakterze mieszanym:

Wj 21
(16) Kto by porwał człowieka i sprzedał go, albo znaleziono by go jeszcze w jego ręku, winien być ukarany śmiercią*.Pwt 24
(7) Jeśli znajdą człowieka, porywającego kogoś ze swych braci, z Izraelitów – czy sam będzie go używał jako niewolnika, czy go sprzeda – taki złodziej musi umrzeć. (…)*Kpł 20
(11) Ktokolwiek obcuje cieleśnie z żoną swojego ojca, odsłania nagość ojca: będą ukarani śmiercią oboje*, sami tę śmierć na siebie ściągnęli*.(12) Ktokolwiek obcuje cieleśnie z synową, będzie razem z nią ukarany śmiercią*: popełnili sromotę, sami tę śmierć na siebie ściągnęli*.(14) Jeżeli kto bierze za żonę kobietę i jej matkę, dopuszcza się rozpusty: on i ona będą spaleni w ogniu*, aby nie było rozpusty wśród was.(17) Jeżeli kto weźmie swoją siostrę, córkę swojego ojca albo swojej matki i będzie oglądał jej nagość, a ona będzie oglądać jego nagość, jest to czyn haniebny, oboje będą zgładzeni w obecności synów ich ludu*. Ten, kto odsłonił nagość swojej siostry, zaciągnie winę.(18) Jeżeli kto obcuje cieleśnie z kobietą mającą miesięczne krwawienie i odsłoni jej nagość, obnaża źródło jej krwi, a ona też odsłoni źródło swojej krwi, to oboje będą wyłączeni spośród swojego ludu*.(19) Nie będziesz odsłaniał nagości siostry swojej matki albo siostry swojego ojca, to byłoby to samo, co obnażyć własne ciało. Oni poniosą za to winę. (20) Ktokolwiek obcuje ze swoją ciotką, odsłania nagość swojego wuja. Poniosą oni swój grzech – umrą bezdzietnie*.(21) Ktokolwiek bierze żonę swojego brata, popełnia kazirodztwo. Odsłonił nagość swojego brata – będą bezdzietni*.Pwt 19
(14) Nie przesuniesz miedzy swego bliźniego (…)

Pwt 27
(17) Przeklęty, kto przesuwa miedzę swego bliźniego. (…)

3. Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał bogów innych oprócz Mnie.

Pwt 5:6-7

4. Nie uczynisz sobie posągu ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko albo na ziemi nisko, lub w wodzie poniżej ziemi.
Nie będziesz oddawał im pokłonu ani służył. Bo Ja jestem Pan, Bóg twój, Bóg zazdrosny, karzący nieprawość ojców na synach w trzecim i w czwartym pokoleniu – tych, którzy Mnie nienawidzą, a który okazuje łaskę w tysiącznym pokoleniu tym, którzy Mnie miłują i strzegą moich przykazań.

Pwt 5:8-10

– Mój komentarz:

Przekreślony fragment moim zdaniem już nie obowiązuje, bowiem stanowi on o odpowiedzialności zbiorowej Izraelitów, która została zastąpiona odpowiedzialnością indywidualną za grzech – wynika to z poniższych przepisów uzupełniających do przykazań Pana Isusa:

Pwt 24:
(16) Ojcowie nie poniosą śmierci za winy synów ani synowie za winy swych ojców. Każdy umrze za swój własny grzech.Jer 31:
(29) W tych dniach nie będą już więcej mówić: Ojcowie jedli cierpkie jagody, a synom zdrętwiały zęby, (30) lecz: Każdy umrze za swoje własne grzechy; każdemu, kto będzie spożywał cierpkie jagody, zdrętwieją zęby.Ez 18:
(2) Z jakiego powodu powtarzacie między sobą tę przypowieść o ziemi izraelskiej: Ojcowie jedli zielone winogrona, a zęby ścierpły synom? (3) Na moje życie – wyrocznia Pana Boga. Nie będziecie więcej powtarzali tej przypowieści w Izraelu. (4) Oto wszystkie osoby są moje: tak osoba ojca, jak osoba syna. Są moje. Umrze tylko ta osoba, która zgrzeszyła.

– Przestrzeganie tego przykazania Pana Isusa polega na obowiązkowym przestrzeganiu poniższych przepisów uzupełniających (w przypadku przepisów o charakterze mieszanym tj. uniwersalnym i nieuniwersalnym albo względnie uniwersalnym i nieuniwersalnym – cześć uniwersalna tego przepisu i obowiązkowa do przestrzegania albo część względnie uniwersalna tego przepisu i obowiązkowa do przestrzegania jest pogubiona i podkreślona)

Wj 20:
(23) Nie będziecie sporządzać obok Mnie bożków ze srebra ani bożków ze złota nie będziecie sobie czynić.Wj 23:
(13) Przestrzegajcie wszystkiego, co wam powiedziałem, a imienia bogów obcych nie wymieniajcie, by nikt nie słyszał ich z ust waszych. (…) (24) Nie będziesz oddawał pokłonu ich bogom i nie będziesz ich czcił. Nie będziesz postępował według ich postępków (…) (25) Będziecie oddawać cześć Panu, Bogu waszemu (…).Wj 34:
(14) Nie będziesz oddawał pokłonu bogu obcemu, bo Pan ma na imię Zazdrosny: jest Bogiem zazdrosnym.(15) Nie będziesz zawierał przymierzy z mieszkańcami tego kraju, aby, gdy będą uprawiać nierząd z bogami obcymi i składać ofiary bogom swoim, nie zaprosili cię do spożywania z ich ofiary. (16) A także nie możesz brać ich córek za żony dla swych synów, aby one, uprawiając nierząd z obcymi bogami, nie przywiodły twoich synów do nierządu z bogami obcymi. (17) Nie uczynisz sobie bogów ulanych z metalu.Kpł 17:
(7) Odtąd nie będą składać ofiar demonom, z którymi uprawiali nierząd. (…)Kpł 18:
(21) Nie będziesz dawał dziecka swojego, aby było przeprowadzone przez ogień dla Molocha, nie będziesz w ten sposób bezcześcił imienia Boga swojego. Ja jestem Pan!

Kpł 19:
(4) Nie zwracajcie się do bożków. Nie czyńcie sobie bogów z lanego metalu. Ja jestem Pan, Bóg wasz!Kpł 19:
(26) (…) Nie będziecie uprawiać wróżbiarstwa. Nie będziecie uprawiać czarów. (…) (31) Nie będziecie się zwracać do wywołujących duchy ani do wróżbitów. Nie będziecie zasięgać ich rady, aby nie splugawić się przez nich. Ja jestem Pan, Bóg wasz!Kpł 25:
(17) (…) Będziesz się bał Boga twego, bo Ja jestem Pan, Bóg wasz!Kpł 26:
(1) Nie będziecie sobie czynili bożków, nie będziecie sobie stawiali posągów ani stel. Nie będziecie umieszczać w waszym kraju kamieni rzeźbionych, aby im oddawać pokłon, bo Ja jestem Pan, Bóg wasz.Pwt 4:
(15) Pilnie się wystrzegajcie – skoroście nie widzieli żadnej postaci w dniu, w którym mówił do was Pan spośród ognia na Horebie – (16) abyście nie postąpili niegodziwie i nie uczynili sobie rzeźby przedstawiającej podobiznę mężczyzny lub kobiety, (17) podobiznę jakiegokolwiek zwierzęcia, które jest na ziemi, podobiznę jakiegokolwiek ptaka, latającego pod niebem, (18) podobiznę czegokolwiek, co pełza po ziemi, podobiznę ryby, która jest w wodach – pod ziemią. (19) Gdy podniesiesz oczy ku niebu i ujrzysz słońce, księżyc i gwiazdy, i wszystkie zastępy niebios, obyś nie pozwolił się zwieść, nie oddawał im pokłonu i nie służył, bo Pan, Bóg twój, przydzielił je wszystkim narodom pod niebem. (…)
(23) Strzeżcie się, byście nie zapomnieli przymierza Pana, Boga waszego, które zawarł z wami, i nie uczynili sobie wyobrażenia w rzeźbie tego wszystkiego, co wam zabronił Pan, Bóg wasz. (24) Bo Pan, Bóg wasz, jest ogniem trawiącym. On jest Bogiem zazdrosnym
.
 (25) Gdy wydacie na świat synów i wnuków i dożyjecie starości w tym kraju, a sprzeniewierzycie się i uczynicie sobie posągi, podobiznę czegokolwiek, czyniąc to, co jest złe w oczach Pana, waszego Boga, drażniąc Go: (26) biorę dziś niebo i ziemię przeciwko wam na świadków, że prędko zostaniecie wytraceni z powierzchni ziemi, do której idziecie przez Jordan, aby ją posiąść. Niedługo bawić będziecie na niej, gdyż na pewno zostanie wytępieni.Pwt 6:
(13) Będziesz się bał Pana, Boga swego, będziesz Mu służył (…) (14) Nie będziecie oddawali czci bogom obcym, spomiędzy bogów okolicznych narodów, (15) bo Pan, Bóg twój, który jest u ciebie, jest Bogiem zazdrosnym, by się nie rozpalił na ciebie gniew Pana, Boga twego, i nie zmiótł cię z powierzchni ziemi.Pwt 12:
(29) Gdy Pan, Bóg twój, wytępi przed tobą narody, które ty idziesz wydziedziczyć, gdy je wydziedziczysz i zamieszkasz w ich ziemi, (30) strzeż się, byś nie dał się skusić do pójścia w ich ślady. A po ich wytępieniu – byś nie szukał ich bogów, mówiąc: Jak to narody służyły swym bogom, tak też i ja będą postępował. (31) Nie uczynisz tak wobec Pana, Boga swego, bo to wszystko, czym brzydzi się Pan i czego nienawidzi, oni swym bogom czynili, nawet swych synów i córki na ogniu palili dla swych bogów.Pwt 13:
(7) Jeśli cię będzie pobudzał skrycie twój brat, syn twojej matki, twój syn lub córka albo żona, co na łonie twym spoczywa albo przyjaciel tak ci miły, jak ty sam, mówiąc: Chodźmy, służmy bogom obcym, bogom, których nie znałeś ani ty, ani przodkowie twoi – (Cool jakiemuś spośród bóstw okolicznych narodów, czy też dalekich od jednego krańca ziemi do drugiego – (9) nie usłuchasz go, nie ulegniesz mu (…)Pwt 18:
(9) Gdy ty wejdziesz do kraju, który ci daje Pan, Bóg twój, nie ucz się popełniania tych samych obrzydliwości jak tamte narody. (10) Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by przeprowadzał przez ogień swego syna lub córkę, uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary; (11) nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych. (12) Obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy, kto to czyni. Z powodu tych obrzydliwości wypędza ich Pan, Bóg twój, sprzed twego oblicza. (13) Dochowasz pełnej wierności Panu, Bogu swemu. (14) Te narody bowiem, które ty wydziedziczysz, słuchały wróżbitów i wywołujących umarłych. Lecz tobie nie pozwala na to Pan, Bóg twój.Pwt 27:
(15) Przeklęty każdy, kto wykona posąg rzeźbiony lub z lanego metalu – rzecz obrzydliwą dla Pana, robotę rąk rzemieślnika – i postawi w miejscu ukrytym. (…)

Przepisy uzupełniające o charakterze mieszanym:

Wj 22
(17) Nie pozwolisz żyć* czarownicy.Wj 22
(19) Ktokolwiek by składał ofiary innym bogom poza samym Panem, podlega klątwie*.Kpł 20
(2) (…) Ktokolwiek spośród synów Izraela albo spośród przybyszów, którzy osiedlili się w Izraelu, da jedno ze swoich dzieci Molochowi, będzie ukarany śmiercią*. Miejscowa ludność ukamienuje go*. (3) Ja sam zwrócę oblicze moje przeciwko takiemu człowiekowi i wyłączę go spośród jego ludu, ponieważ dał jedno ze swoich dzieci Molochowi, splugawił mój święty przybytek, zbezcześcił moje święte imię. (4) Jeżeli miejscowa ludność zasłoni oczy przed takim człowiekiem, który dał jedno ze swoich dzieci Molochowi, i nie zabije go, (5) to Ja sam zwrócę oblicze moje przeciwko takiemu człowiekowi i przeciwko jego rodzinie i wyłączę go spośród jego ludu, jak również i tych wszystkich, którzy go naśladują, którzy uprawiają nierząd z Molochem. (6) Także przeciwko każdemu, kto się zwróci do wywołujących duchy albo do wróżbitów, aby uprawiać z nimi nierząd, zwrócę oblicze i wyłączę go spośród jego ludu.

5. Nie będziesz brał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, bo nie dozwoli Pan, by pozostał bezkarny ten, kto bierze Jego imię do czczych rzeczy.

Pwt 5:11

6. Będziesz zważał na szabat, aby go święcić, jak ci nakazał Pan, Bóg twój.

Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką twą pracę, lecz w siódmym dniu jest szabat Pana, Boga twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twój wół, ani twój osioł, ani żadne twoje zwierzę, ani obcy, który przebywa w twoich bramach; aby wypoczął twój niewolnik i twoja niewolnica, jak i ty.

Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i wyprowadził cię stamtąd Pan, Bóg twój, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem: przeto ci nakazał Pan, Bóg twój, strzec dnia szabatu.

Pwt 5:11-15

Ostatnio zmieniony przez Odrodzony dnia Wto 27 Gru – 12:15, w całości zmieniany 2 razy

Odrodzony
Liczba postów : 145
Join date : 11/06/2016

Powrót do góry Go down

 Re: Prawo Boże – co nas obowiązuje a co nie?

Pisanie by Odrodzony on Pią 2 Gru – 10:43

7. Wolno jest w szabat dobrze czynić

Mt 12:12

Oto cały fragment nauki Pana Isusa poprzedzający to przykazanie:

Mt 12:
(1) Pewnego razu Jezus przechodził w szabat wśród zbóż. Uczniowie Jego, będąc głodni, zaczęli zrywać kłosy i jeść. (2) Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: Oto Twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat. (3) A On im odpowiedział: Nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy był głodny, on i jego towarzysze? (4) Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie było wolno jeść jemu ani jego towarzyszom, tylko samym kapłanom? (5) Albo nie czytaliście w Prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy? (6) Oto powiadam wam: Tu jest coś większego niż świątynia. (7) Gdybyście zrozumieli, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, nie potępialibyście niewinnych. (Cool Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu. (9) Idąc stamtąd, wszedł do ich synagogi. (10) A [był tam] człowiek, który miał uschłą rękę. Zapytali Go, by móc Go oskarżyć: Czy wolno uzdrawiać w szabat? (11) Lecz On im odpowiedział: Kto z was jeśli ma jedną owcę, i jeżeli mu ta w dół wpadnie w szabat, nie chwyci i nie wyciągnie jej? (12) O ileż ważniejszy jest człowiek niż owca. Tak więc wolno jest w szabat dobrze czynić. (13) Wtedy rzekł do owego człowieka: Wyciągnij rękę. Wyciągnął, i stała się znów tak zdrowa jak druga.

8. Czcij swego ojca i swoją matkę, jak ci nakazał Pan, Bóg twój, abyś długo żył i aby ci się dobrze powodziło na ziemi, którą ci daje Pan, Bóg twój

Pwt 5:16

– Przestrzeganie tego przykazania Pana Isusa polega moim zdaniem na obowiązkowym przestrzeganiu poniższych przepisów uzupełniających (w przypadku przepisów o charakterze mieszanym tj. uniwersalnym i nieuniwersalnym albo względnie uniwersalnym i nieuniwersalnym – cześć uniwersalna tego przepisu i obowiązkowa do przestrzegania albo część względnie uniwersalna tego przepisu i obowiązkowa do przestrzegania jest pogubiona i podkreślona)

Kpł 19:
(3) Każdy z was będzie szanował matkę i ojca (…)Pwt 27:
(16) Przeklęty, kto gardzi swoim ojcem lub matką(…)

Przepisy uzupełniające o charakterze mieszanym:

Wj 21:
(15) Kto by uderzył swego ojca albo matkę, winien być ukarany śmiercią*.Wj 21:
(17) Kto by złorzeczył ojcu albo matce, winien być ukarany śmiercią*.Kpł 20:
(9) Ktokolwiek złorzeczy ojcu albo matce, będzie ukarany śmiercią*: złorzeczył ojcu lub matce, ściągnął śmierć na siebie*.

9. Nie będziesz zabijał

Pwt 5:17

– Przestrzeganie tego przykazania Pana Isusa polega moim zdaniem na obowiązkowym przestrzeganiu poniższych przepisów uzupełniających (w przypadku przepisów o charakterze mieszanym tj. uniwersalnym i nieuniwersalnym albo względnie uniwersalnym i nieuniwersalnym – cześć uniwersalna tego przepisu i obowiązkowa do przestrzegania albo część względnie uniwersalna tego przepisu i obowiązkowa do przestrzegania jest pogubiona i podkreślona)

Rdz 9:
(5) Upomnę się o waszą krew przez wzgląd na wasze życie – upomnę się o nią u każdego zwierzęcia. Upomnę się też u człowieka o życie człowieka i u każdego – o życie brata. (6) [Jeśli] kto przeleje krew ludzką, przez ludzi ma być przelana krew jego, bo człowiek został stworzony na obraz Boga. Pwt 27:
(24) Przeklęty, kto w ukryciu wymierzy cios śmiertelny bliźniemu.

Przepisy uzupełniające o charakterze mieszanym:

Wj 21
(12) Jeśli kto tak uderzy kogoś, że uderzony umrze, winien sam być śmiercią ukarany*. (13) W tym jednak wypadku, gdy nie czyhał na niego, a tylko Bóg dopuścił, że sam wpadł w ręce, wyznaczę ci miejsce, do którego będzie mógł uciekać zabójca. (14) Jeśli zaś ktoś posunąłby się do tego, że bliźniego zabiłby podstępnie, oderwiesz go nawet od mego ołtarza, aby ukarać śmiercią*.(22) Gdyby mężczyźni bijąc się uderzyli kobietę brzemienną powodując poronienie, ale bez jakiejkolwiek szkody, to winny zostanie ukarany grzywną*, jaką na nich nałoży mąż tej kobiety, i wypłaci ją za pośrednictwem sędziów polubownych. (23) Jeżeli zaś ona poniesie jakąś szkodę, wówczas on odda życie za życie*Kpł 24
(17) Ktokolwiek zabije człowieka, będzie ukarany śmiercią*.
(21) (…) Kto zabije człowieka, będzie ukarany śmiercią*.

10. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie zabijaj; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi.

A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: Raka, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: Bezbożniku, podlega karze piekła ognistego*.

Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przez ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj!

Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz.

Mt 5:21-26

*powiedzenie zatem swemu bratu (czyli mojemu bliźniemu) „bezbożniku” jest jednym z czterech grzechów śmiertelnych, czyli nieodpuszczalnych, bo za jego popełnienie otrzymuje się od Boga wyrok śmierci drugiej w jeziorze siarki i ognia

11. Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb!

A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi!

Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz!

Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące!

Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie.

Mt 5:38-42

– Przestrzeganie tego przykazania Pana Isusa polega moim zdaniem na obowiązkowym przestrzeganiu poniższych przepisów uzupełniających (w przypadku przepisów o charakterze mieszanym tj. uniwersalnym i nieuniwersalnym albo względnie uniwersalnym i nieuniwersalnym – cześć uniwersalna tego przepisu i obowiązkowa do przestrzegania albo część względnie uniwersalna tego przepisu i obowiązkowa do przestrzegania jest pogubiona i podkreślona)

Przepisy uzupełniające o charakterze mieszanym:

Pwt 15:
(7) Jeśli będzie u ciebie ubogi któryś z twych braci, w jednym z twoich miast, w kraju, który ci daje Pan, Bóg twój, nie okażesz twardego serca wobec niego ani nie zamkniesz swej ręki przed ubogim swym bratem, (Cool lecz otworzysz mu swą rękę i szczodrze mu udzielisz pożyczki, ile mu będzie potrzeba.  (…)
(10) Chętnie mu udziel, niech serce twe nie boleje, że dajesz. Za to będzie ci Pan, Bóg twój, błogosławił w każdej czynności i w każdej pracy twej ręki.
(11) Ubogiego bowiem nie zabraknie w tym kraju, dlatego ja nakazuję: Otwórz szczodrze rękę swemu bratu uciśnionemu lub ubogiemu w twej ziemi.

12. Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził.

A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.

Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią?

I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?

Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.

Mt 5:43-48

Przykazanie w postaci nakazu dążenia do doskonałości w wypełnianiu Prawa Bożego płynie także poniżej nauki Pana Jezusa:

Mt 19:
(16) A oto podszedł do Niego pewien człowiek i zapytał: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne? (17) Odpowiedział mu: Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest Dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania. (18) Zapytał Go: Które? Jezus odpowiedział: Oto te: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, (19) czcij ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego, jak siebie samego! (20) Odrzekł Mu młodzieniec: Przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje? (21) Jezus mu odpowiedział: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!

A także wynika z poniższej nauki Pana, Boga:

Ez 20:
(11) Dałem im moje prawa i obwieściłem moje nakazy, które gdy człowiek zachowa, żyć będzie. (12) Dałem im także szabaty, aby były znakiem między Mną a nimi, aby poznano, że Ja jestem Pan, który ich uświęca.

– Przestrzeganie tego przykazania Pana Isusa polega na obowiązkowym przestrzeganiu poniższych przepisów uzupełniających:

Kpł 20:
(7) Uświęćcie się więc i bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty. Ja, Pan, Bóg wasz! (Cool Będziecie strzec ustaw moich i wykonywać je. Ja jestem Pan, który was uświęca! Kpł 11:
(44) Ponieważ Ja jestem Pan, Bóg wasz – uświęćcie się! Bądźcie świętymi, ponieważ Ja jestem święty! (…) (45) Bo Ja jestem Pan, który wyprowadził was z ziemi egipskiej, abym był waszym Bogiem. Bądźcie więc świętymi, bo Ja jestem święty!Kpł 19:
(2) (…) Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!Kpł 20:
(7) Uświęćcie się więc i bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty. Ja, Pan, Bóg wasz! (Cool Będziecie strzec ustaw moich i wykonywać je. Ja jestem Pan, który was uświęca!

13. Nie będziesz cudzołożył

Pwt 5:18

– Przestrzeganie tego przykazania Pana Isusa polega na obowiązkowym przestrzeganiu poniższych przepisów uzupełniających (w przypadku przepisów o charakterze mieszanym tj. uniwersalnym i nieuniwersalnym albo względnie uniwersalnym i nieuniwersalnym – cześć uniwersalna tego przepisu i obowiązkowa do przestrzegania albo część względnie uniwersalna tego przepisu i obowiązkowa do przestrzegania jest pogubiona i podkreślona)

Przepisy uzupełniające o charakterze mieszanym:

Kpł 20
(10) Ktokolwiek cudzołoży z żoną bliźniego, będzie ukarany śmiercią i cudzołożnik, i cudzołożnica*.Pwt 22
(22) Jeśli się znajdzie człowieka śpiącego z kobietą zamężną, oboje umrą*: mężczyzna śpiący z kobietą i ta kobieta. Usuniesz zło z Izraela.

14. Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż!

A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa.

Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła.

I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła.

Powiedziano też: Jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy.

A ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę – poza wypadkiem nierządu – naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa.

Mt 5:27-32

A powiadam wam: Kto oddala swoją żonę – chyba że w wypadku nierządu – a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo.

Mt 19:9

Z tymi przykazaniami jest zatem ściśle związane przykazanie Pana Isusa, wynikające z Jego nauki z pkt 12 wykazu:

Mt 19:5-6
(5) (…) Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. (6) A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela.

15. Nie będziesz kradł

Pwt 5:19

 Przestrzeganie tego przykazania Pana Isusa polega na obowiązkowym przestrzeganiu poniższych przepisów uzupełniających:

Kpł 19:
(11) Nie będziecie kraść (…)

16. Jako świadek nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa 

Pwt 5:20

– Przestrzeganie tego przykazania Pana Isusa polega na obowiązkowym przestrzeganiu poniższych przepisów uzupełniających:

Wj 23
(1) Nie będziesz rozgłaszał fałszywych wieści i nie dołożysz ręki, ażeby z niesprawiedliwymi ludźmi świadczyć na korzyść bezprawia. (2) Nie łącz się z wielkim tłumem, aby wyrządzić zło. A zeznając w sądzie, nie stawaj po stronie tłumu, aby przechylić wyrok. (3) A także w procesie nie miej względów dla bogatych. (…) (6) Nie pozwolisz wydać przewrotnego wyroku na ubogiego, który się zwraca do ciebie w swym procesie. (7) Oddalisz sprawę kłamliwą i nie wydasz wyroku śmierci na niewinnego i sprawiedliwego, bo Ja nie uniewinnię nieprawego. (Cool Nie będziesz przyjmował podarków, ponieważ podarki zaślepiają dobrze widzących i są zgubą spraw słusznych.Kpł 19:
(11) (…) nie będziecie kłamać, nie będziecie oszukiwać jeden drugiego. (…)Pwt 16:
(19) Nie będziesz naginał prawa, nie będziesz stronniczy i podarku nie przyjmiesz, gdyż podarek zaślepia oczy mędrców i w złą stronę kieruje słowa sprawiedliwych. (20) Dąż wyłącznie do sprawiedliwości, byś żył i posiadł ziemię, którą ci daje Pan, Bóg twój.Pwt 27:
(25) Przeklęty, kto bierze podarunek, by rozlać krew niewinnego. (…)

17. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą.

Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz?

Albo jak możesz mówić swemu bratu: Pozwól, że usunę drzazgę z twego oka, gdy belka /tkwi/ w twoim oku?

Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata.

Mt 7:1-5

Z tym przykazaniem ściśle związana jest poniższa wypowiedź apostoła Jakuba:

List Jakuba 4:
(11) Bracia, nie oczerniajcie jeden drugiego. Kto oczernia brata swego lub sądzi go, uwłacza Prawu i osądza Prawo. Skoro zaś sądzisz Prawo, jesteś nie wykonawcą Prawa, lecz sędzią. (12) Jeden jest Prawodawca i Sędzia, w którego mocy jest zbawić lub potępić. A ty kimże jesteś, byś sądził bliźniego?

18. Nie będziesz pożądał żony swojego bliźniego. Nie będziesz pragnął domu swojego bliźniego ani jego pola, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do twojego bliźniego

Pwt 5:21

19. Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi.

A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie – ani na niebo, bo jest tronem Bożym; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla.

Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym.

Mt 5:33-36

20. Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi.

Mt 5:37

21. Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.

Mt 6:1

22. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę.

Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

Mt 6:2-4

– Przestrzeganie tego przykazania Pana Isusa polega na obowiązkowym przestrzeganiu poniższych przepisów uzupełniających:

Tob 12: (to jest Słowo Boże przekazane przez jednego z aniołów Pańskich – Rafała)
(7) (…) Czyńcie dobrze, a zło was nie spotka. (Cool Lepsza jest modlitwa ze szczerością i miłosierdzie ze sprawiedliwością aniżeli bogactwo z nieprawością. Lepiej jest dawać jałmużnę, aniżeli gromadzić złoto. (9) Jałmużna uwalnia od śmierci i oczyszcza z każdego grzechu. Ci, którzy dają jałmużnę, nasyceni będą życiem. (10) Ci, którzy popełniają grzech i nieprawość, są wrogami własnej duszy.

Ostatnio zmieniony przez Odrodzony dnia Pią 17 Mar – 12:20, w całości zmieniany 2 razy

Odrodzony
Liczba postów : 145
Join date : 11/06/2016

Powrót do góry Go down

 Re: Prawo Boże – co nas obowiązuje a co nie?

Pisanie by Odrodzony on Pią 2 Gru – 11:16

23. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę.

Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich!
Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie:

Ojcze nasz, który jesteś w niebie,
niech się święci imię Twoje!
Niech przyjdzie królestwo Twoje;
niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie,
ale nas zachowaj od złego!

Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień.

Mt 6:5-15

Z powyższym przykazaniem Pana Isusa ściśle związane są poniższe Jego słowa:

Mt 21:
(22) I otrzymacie wszystko, o co na modlitwie z wiarą prosić będziecie.
J 14:
(13) A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. (14) O cokolwiek prosić będziecie w imię moje, Ja to spełnię.
Mt 6:
(31) Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać? (32) Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. (33) Starajcie się naprzód o królestwo /Boga/ i o Jego Sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. (34) Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy.
Mt 18:
(19) Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. (20) Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.

A także następujące wypowiedzi jednego z Jego prawdziwych apostołów:

Jak 4:
(1) Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skądinąd, tylko z waszych żądz, które walczą w członkach waszych. (2) Pożądacie, a nie macie, żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. (3) Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz.
Jak 1:
(5) Jeśli zaś komuś z was brakuje mądrości, niech prosi o nią Boga, który daje wszystkim chętnie i nie wymawiając; a na pewno ją otrzyma. (6) Niech zaś prosi z wiarą, a nie wątpi o niczym. Kto bowiem żywi wątpliwości, podobny jest do fali morskiej wzbudzonej wiatrem i miotanej to tu, to tam. (7) Człowiek ten niech nie myśli, że otrzyma cokolwiek od Pana, (Cool bo jest mężem chwiejnym, niestałym we wszystkich swych drogach.
Jak 5:
(13) Spotkało kogoś z was nieszczęście? Niech się modli. Jest ktoś radośnie usposobiony? Niech śpiewa hymny. (14) Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. (15) A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. (16) Wyznawajcie zatem sobie nawzajem grzechy, módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego. (17) Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, by deszcz nie padał, i nie padał deszcz na ziemię przez trzy lata i sześć miesięcy. (18) I znów błagał, i niebiosa spuściły deszcz, a ziemia wydała swój plon. (19) Bracia moi, jeśliby ktokolwiek z was zszedł z drogi prawdy, a drugi go nawrócił, (20) niech wie, że kto nawrócił grzesznika z jego błędnej drogi, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje liczne grzechy.

24. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę.

Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

Mt 6:16-18

25. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje.

Światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie w świetle. Lecz jeśli twoje oko jest chore, całe twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność!

Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie.

Mt 6:19-24

26. Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać.

Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie?

Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one?

Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia?

A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną: nie pracują ani przędą. A powiadam wam: nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, małej wiary?

Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać?
Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie.

Starajcie się naprzód o królestwo /Boga/ i o Jego Sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane.

Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy.

Mt 6:25-34

27. Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami, i obróciwszy się, was nie poszarpały.

Mt 7:6

28. Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą.

Gdy którego z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą.

Mt 7:7-11

29. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!

Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy.

Mt 7:12

Ostatnio zmieniony przez Odrodzony dnia Wto 27 Gru – 12:35, w całości zmieniany 1 raz

Odrodzony
Liczba postów : 145
Join date : 11/06/2016

Powrót do góry Go down

 Re: Prawo Boże – co nas obowiązuje a co nie?

Pisanie by Odrodzony on Pią 2 Gru – 11:28

30. Wchodźcie przez ciasną bramę. Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują.

Mt 7:13-14

31. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach.
Czy zbiera się winogrona z ciernia albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone.
A więc: poznacie ich po ich owocach.

Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.
Wielu powie Mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia? Wtedy oświadczę im: Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości!

Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony.

Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki.

Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w Piśmie.

Mt 7:15-29

– Przestrzeganie tego przykazania Pana Isusa polega na obowiązkowym przestrzeganiu poniższych przepisów uzupełniających (w przypadku przepisów o charakterze mieszanym tj. uniwersalnym i nieuniwersalnym albo względnie uniwersalnym i nieuniwersalnym – cześć uniwersalna tego przepisu i obowiązkowa do przestrzegania albo część względnie uniwersalna tego przepisu i obowiązkowa do przestrzegania jest pogubiona i podkreślona)

Przepisy uzupełniające o charakterze mieszanym:

Pwt 13:
(2) Jeśli powstanie u ciebie prorok, lub wyjaśniacz snów, i zapowie znak lub cud, (3) i spełni się znak albo cud, jak ci zapowiedział, a potem ci powie: Chodźmy do bogów obcych – których nie znałeś – i służmy im, (4) nie usłuchasz słów tego proroka, albo wyjaśniacza snów. Gdyż Pan, Bóg twój, doświadcza cię, chcąc poznać, czy miłujesz Pana, Boga swego, z całego swego serca i z całej duszy. (5) Za Panem, Bogiem swoim, pójdziesz. Jego się będziesz bał, przestrzegając Jego poleceń. Jego głosu będziesz słuchał, Jemu będziesz służył i przylgniesz do Niego. 
(6) Ów zaś prorok lub wyjaśniacz snów musi umrzeć*, bo chcąc cię odwieść od drogi, jaką iść ci nakazał Pan, Bóg twój, głosił odstępstwo od Pana, Boga twego, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, wybawił cię z domu niewoli. W ten sposób usuniesz zło spośród siebie.
(7) Jeśli cię będzie pobudzał skrycie twój brat, syn twojej matki, twój syn lub córka albo żona, co na łonie twym spoczywa albo przyjaciel tak ci miły, jak ty sam, mówiąc: Chodźmy, służmy bogom obcym, bogom, których nie znałeś ani ty, ani przodkowie twoi – (Cool jakiemuś spośród bóstw okolicznych narodów, czy też dalekich od jednego krańca ziemi do drugiego – (9) nie usłuchasz go, nie ulegniesz mu, nie spojrzysz na niego z litością, nie będziesz miał miłosierdzia, nie będziesz taił jego przestępstwa*.Pwt 18:
(15) Pan, Bóg twój, wzbudzi ci proroka spośród braci twoich, podobnego do mnie. Jego będziesz słuchał. (16) Właśnie o to prosiłeś Pana, Boga swego, na Horebie, w dniu zgromadzenia: Niech więcej nie słucham głosu Pana, Boga mojego, i niech już nie widzę tego wielkiego ognia, abym nie umarł. (17) I odrzekł mi Pan: Dobrze powiedzieli. (18) Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty, i włożę w jego usta moje słowa, będzie im mówił wszystko, co rozkażę. (19) Jeśli ktoś nie będzie słuchać moich słów, które on wypowie w moim imieniu, Ja od niego zażądam zdania sprawy. (20) Lecz jeśli który prorok odważy się mówić w moim imieniu to, czego mu nie rozkazałem, albo wystąpi w imieniu bogów obcych – taki prorok musi ponieść śmierć* (21) Jeśli pomyślisz w swym sercu: A w jaki sposób poznam słowo, którego Pan nie mówił? – (22) gdy prorok przepowie coś w imieniu Pana, a słowo jego będzie bez skutku i nie spełni się, znaczy to, że tego Pan do niego nie mówił, lecz w swej pysze powiedział to sam prorok. Nie będziesz się go obawiał

32. Uważajcie i strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów!

Mt 16:6

Cały fragment brzmi następująco:

Mt 16:
(5) Przeprawiając się na drugi brzeg, uczniowie zapomnieli wziąć z sobą chleba.
(6) Jezus rzekł do nich: Uważajcie i strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów! 
(7) Oni zaś rozprawiali między sobą i mówili: Nie wzięliśmy chleba.
(Cool Jezus, poznawszy to, rzekł: Ludzie małej wiary czemu zastanawiacie się nad tym, że nie wzięliście chleba? (9) Czy jeszcze nie rozumiecie i nie pamiętacie owych pięciu chlebów na pięć tysięcy, i ile zebraliście koszów? (10) Ani owych siedmiu chlebów na cztery tysiące, i ileście koszów zebrali?
(11) Jak to, nie rozumiecie, że nie o chlebie mówiłem wam, lecz: strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów?
(12) Wówczas zrozumieli, że mówił o wystrzeganiu się nie kwasu chlebowego, lecz nauki faryzeuszów i saduceuszów.

33. Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie.

Mt 18:10

Cały fragment brzmi następująco:

Mt 18:
(1) W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim? (2) On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: (3) Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. (4) Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim. (5) I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje. (6) Lecz kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza. (7) Biada światu z powodu zgorszeń! Muszą wprawdzie przyjść zgorszenia, lecz biada człowiekowi, przez którego dokonuje się zgorszenie. (Cool Otóż jeśli twoja ręka lub noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie! Lepiej jest dla ciebie wejść do życia ułomnym lub chromym, niż z dwiema rękami lub dwiema nogami być wrzuconym w ogień wieczny. (9) I jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie! Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do życia, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła ognistego. (10) Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. (11) <Albowiem Syn Człowieczy przyszedł ocalić to, co zginęło>. (12) Jak wam się zdaje? Jeśli kto posiada sto owiec i zabłąka się jedna z nich: czy nie zostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu na górach i nie pójdzie szukać tej, która się zabłąkała? (13) A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę, powiadam wam: cieszy się nią bardziej niż dziewięćdziesięciu dziewięciu tymi, które się nie zabłąkały. (14) Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych.

34. Gdy brat twój zgrzeszy <przeciw tobie>, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata.
Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa.
Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi!
A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik! 

Mt 18:15-17

35. Otóż wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście.
Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus.

Największy z was niech będzie waszym sługą.
Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.

Mt 23:8 i 10-12

36. Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł.
Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem Mesjaszem. I wielu w błąd wprowadzą.

Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych; uważajcie, nie trwóżcie się tym. To musi się stać, ale to jeszcze nie koniec! Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi. Lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści. Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać, i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów, z powodu mego imienia . Wówczas wielu zachwieje się w wierze; będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić. Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą; a ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony20. A ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec.

Gdy więc ujrzycie „ohydę spustoszenia”, o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte – kto czyta, niech rozumie –
wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry! 
Kto będzie na dachu, niech nie schodzi, by zabrać rzeczy z domu.
A kto będzie na polu, niech nie wraca, żeby wziąć swój płaszcz.
Biada zaś brzemiennym i karmiącym w owe dni!
A módlcie się, żeby ucieczka wasza nie wypadła w zimie albo w szabat.
Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy nie będzie.
Gdyby ów czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał. Lecz z powodu wybranych ów czas zostanie skrócony.

Wtedy jeśliby wam kto powiedział: Oto tu jest Mesjasz albo: Tam, nie wierzcie!
Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych.
Oto wam przepowiedziałem.
Jeśli więc wam powiedzą: Oto jest na pustyni, nie chodźcie tam! Oto wewnątrz domu, nie wierzcie!
Albowiem jak błyskawica zabłyśnie na wschodzie, a świeci aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego.
Gdzie jest padlina, tam się i sępy zgromadzą.
Zaraz też po ucisku owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku; gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte.
Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi; i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą.

Pośle On swoich aniołów z trąbą o głosie potężnym, i zgromadzą Jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż do drugiego.

A od figowego drzewa uczcie się przez podobieństwo! Gdy jego gałązka staje się soczysta i liście wypuszcza, poznajecie, że zbliża się lato.
Tak samo i wy, kiedy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach.

Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie.
A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu.
Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.

Mt 24:4-33, 42-44

Z powyższym ściśle związane są poniższe słowa Pana Isusa:

Mt 24:13 i 10:22
Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.

37. Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego

Mt 4:7

– Przestrzeganie tego przykazania Pana Isusa polega na obowiązkowym przestrzeganiu poniższych przepisów uzupełniających:

Pwt 6:
(16) Nie będziecie wystawiali na próbę Pan, Boga waszego (…)

Z powyższym związane są następujące słowa Pana, Boga:

Lb 11
Narzekaliście przed Panem i wołaliście: Kto nam da mięso, abyśmy jedli? O, jak nam dobrze było w Egipcie! Teraz da wam Pan mięso do jedzenia. (19) Będziecie je spożywać nie tylko przez jeden dzień albo dwa, albo pięć czy dziesięć lub dwadzieścia, (20) lecz przez cały miesiąc, aż wam przez nozdrza wyjdzie i przejmie was wstrętem; odrzuciliście bowiem Pana, który jest pośrodku was, i narzekaliście przed Nim mówiąc: Dlaczego wyszliśmy z Egiptu?

38. Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz

Mt 4:10

39. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie.
Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali.

J 13:34-35

To samo przykazanie jest powtórzone przez Pana Isusa jeszcze kilkukrotnie:

J 15:
(9) Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! (10) Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. (11) To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. (12) To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. (13) Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. (14) Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. (15) Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. (16) Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. (17) To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.

40. Wówczas przemówił Jezus do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze.
Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą.

Mt 23:1-4

41. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie.

Mt 23:9

42. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

Mt 28:19-20

43.  Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie! Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów.

Mt 10:8-9

44. Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga.

Mt 22:21

Ostatnio zmieniony przez Odrodzony dnia Czw 27 Lip – 14:11, w całości zmieniany 6 razy

Odrodzony
Liczba postów : 145
Join date : 11/06/2016

Powrót do góry Go down

 Re: Prawo Boże – co nas obowiązuje a co nie?

Pisanie by Odrodzony on Pią 2 Gru – 11:54

II.2. Nauki Pana Isusa, z których można wyprowadzić kolejne Jego przykazania (nakazy i zakazy) – czyli przykazania pośrednie Pana Isusa:

1. Nauka Pana Isusa o nie wywyższaniu się:

Mt 10:
(24) Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana. (25) Wystarczy, jeśli uczeń będzie jak jego nauczyciel, a sługa jak pan jego.J 13:
(1) Było to przed Świętem Paschy. Jezus wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. (2) W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty syna Szymona, aby Go wydać, (3) wiedząc, że Ojciec dał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, (4) wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło nim się przepasał. (5) Potem nalał wody do miednicy. I zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. (6) Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: Panie, Ty chcesz mi umyć nogi? (7) Jezus mu odpowiedział: Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później będziesz to wiedział. (Cool Rzekł do Niego Piotr: Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał. Odpowiedział mu Jezus: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną. (9) Rzekł do Niego Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę. (10) Powiedział do niego Jezus: Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. (11) Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedział: Nie wszyscy jesteście czyści. (12) A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? (13) Wy Mnie nazywacie Nauczycielem i Panem i dobrze mówicie, bo nim jestem. (14) Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. (15) Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem. (16) Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał. (17) Wiedząc to będziecie błogosławieni, gdy według tego będziecie postępować.J 15:
(20) Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem: Sługa nie jest większy od swego pana. Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać.Mt 20:
(20) Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i oddając Mu pokłon, o coś Go prosiła. (21) On ją zapytał: Czego pragniesz? Rzekła Mu: Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie. (22) Odpowiadając Jezus rzekł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić? Odpowiedzieli Mu: Możemy. (23) On rzekł do nich: Kielich mój pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale [dostanie się ono] tym, dla których mój Ojciec je przygotował. (24) Gdy dziesięciu [pozostałych] to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch braci. (25) A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. (26) Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. (27) A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, (28) na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu.

2. Nauka Pana Isusa o wytrwaniu do końca w wierze tj. w przestrzeganiu Jego przykazań:

Mt 10:
(19) Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, (20) gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. (21) Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. (22) Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.

Mt 24:
(10) Wówczas wielu zachwieje się w wierze; będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić. (11) Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą; (12) a ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu. (13) Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. (14) A ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec.

3. Nauka Pana Isusa o miłowaniu Go poprzez przestrzeganie Prawa Bożego w postaci przykazań Pana Isusa oraz o konieczności nawrócenia się do Pana, Boga – obecnie – poprzez Pana Isusa i o konieczności wytrwania w tym nawróceniu do końca życia
(świadome nie nawrócenie się, czyli świadome nie zaprzestanie popełniania grzechów do końca swojego doczesnego życia przez człowieka, który miał w swoim życiu możliwość nawrócenia się do Pana, Boga – obecnie – przez Pana Isusa, ale mimo to świadomie odrzucił taką możliwość i nie nawrócił się aż do śmierci, jest jednym z czterech grzechów śmiertelnych):

J 8:
(31) Wtedy powiedział Jezus do Żydów, którzy Mu uwierzyli: Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami (32) i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.J 14:
(1) Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. (2) W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. (3) A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. (4) Znacie drogę, dokąd Ja idę. (5) Odezwał się do Niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? (6) Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. (7) Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście. (Cool Rzekł do Niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. (9) Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam Ojca? (10) Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. (11) Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie – wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. (12) Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. (13) A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. (14) O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię. (15) Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. (16) Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze – (17) Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. (18) Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was. (19) Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. (20) W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was. (21) Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie. (22) Rzekł do Niego Juda, ale nie Iskariota: Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu? (23) W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać. (24) Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. (25) To wam powiedziałem przebywając wśród was. (26) A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. (27) Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka. (28) Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. (29) A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. (30) Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we Mnie. (31) Ale niech świat się dowie, że Ja miłuję Ojca, i że tak czynię, jak Mi Ojciec nakazał. Wstańcie, idźmy stąd!J 15:
(1) Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia. (2) Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. (3) Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. (4) Wytrwajcie we Mnie, a Ja /będę trwał/ w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie – o ile nie trwa w winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. (5) Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. (6) Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie. (7) Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. (Cool Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. (9) Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! (10) Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. (11) To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.

– Wypełnianie powyższej nauki Pana Isusa (a więc tym samym przestrzeganie tego, co wynika z powyższej nauki) polega na obowiązkowym przestrzeganiu poniższych przepisów uzupełniających:

Pwt 6:
(17) Będziecie pilnie strzec polecenia Pana, Boga waszego, Jego świadectwa i praw, które wam zlecił. (18) Czyń, co jest prawe i dobre w oczach Pana, aby ci się dobrze powodziło i abyś wreszcie wziął w posiadanie piękną ziemię, którą poprzysiągł Pan przodkom twoim, (19) wypędzając przed tobą wszystkich wrogów twoich. Tak zapowiedział Pan. (20) Gdy syn twój zapyta cię kiedyś: Jakie jest znaczenie tych świadectw, praw i nakazów, które wam zlecił Pan, Bóg nasz?, (21) odpowiesz swojemu synowi: Byliśmy niewolnikami faraona w Egipcie i wyprowadził nas Pan z Egiptu mocną ręką. (22) Uczynił na oczach naszych znaki i cuda wielkie przeciwko Egiptowi, faraonowi i całemu jego domowi. (23) Wyprowadził nas stamtąd, by iść z nami i przyprowadzić nas do ziemi, którą poprzysiągł dać przodkom naszym. (24) Wtedy rozkazał nam Pan wykonywać wszystkie te prawa, bać się Pana, Boga naszego, aby zawsze dobrze nam się wiodło i aby nas zachował przy życiu, jak to dziś czyni. (25) Na tym polega nasza sprawiedliwość, aby pilnie przestrzegać wszystkich tych poleceń wobec Pana, Boga naszego, jak nam rozkazał.
Pwt 10:
(16) Dokonajcie więc obrzezania waszego serca, nie bądźcie nadal ludem o twardym karku, (17) albowiem Pan, Bóg wasz, jest Bogiem nad bogami i Panem nad panami, Bogiem wielkim, potężnym i straszliwym, który nie ma względu na osoby i nie przyjmuje podarków.Pwt 11:
(1) Miłujcie przeto Pana, Boga swojego, i wiernie przestrzegajcie Jego praw, poleceń i nakazów po wszystkie dni.Pwt 27:
(26) Przeklęty, kto nie trzyma się nakazów tego Prawa i nie wypełnia ich.Iz 56:
(1) Tak mówi Pan: Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, bo moje zbawienie już wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość ma się objawić. (2) Błogosławiony człowiek, który tak czyni, i syn człowieczy, który się stosuje do tego: czuwając, by nie pogwałcić szabatu, i pilnując swej ręki, by się nie dopuściła żadnego zła. (3) Niechże cudzoziemiec, który się przyłączył do Pana, nie mówi tak: Z pewnością Pan wykluczy mnie ze swego ludu. Rzezaniec także niechaj nie mówi: Oto ja jestem uschłym drzewem. (4) Tak bowiem mówi Pan: Rzezańcom, którzy przestrzegają moich szabatów i opowiadają się za tym, co Mi się podoba, oraz trzymają się mocno mego przymierza, (5) dam miejsce w moim domu i w moich murach oraz imię lepsze od synów i córek, dam im imię wieczyste i niezniszczalne. (6) Cudzoziemców zaś, którzy się przyłączyli do Pana, ażeby Mu służyć i ażeby miłować imię Pana i zostać Jego sługami – wszystkich zachowujących szabat bez pogwałcenia go i trzymających się mocno mojego przymierza, (7) przyprowadzę na moją Świętą Górę i rozweselę w moim domu modlitwy. Całopalenia ich oraz ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu, bo dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów. (Cool Wyrocznia Pana Boga, który gromadzi wygnańców Izraela: Jeszcze mu innych zgromadzę oprócz tych, którzy już zostali zgromadzeni.Neh 1
(Cool Wspomnijże na zapowiedź, którąś ogłosił słudze twemu Mojżeszowi: Jeśli wy się sprzeniewierzycie, to Ja rozproszę was między narody. (9) Lecz jeśli się do Mnie nawrócicie i zważać będziecie na moje przykazania, i będziecie je wykonywali, to choćby rozproszeni wasi znajdowali się na krańcu niebios, stamtąd zgromadzę ich i zaprowadzę na miejsce, które wybrałem, aby tam uczynić przybytek dla mego Imienia. (10) Albowiem oni są sługami Twoimi i ludem Twoim, który odkupiłeś Twoją wielką mocą i potężną ręką.Iz 30
(15) (…) W nawróceniu i spokoju jest wasze ocalenie, w ciszy i ufności leży wasza siła.Iz 45
(22) Nawróćcie się do Mnie, by się zbawić, wszystkie krańce świata, bo Ja jestem Bogiem, i nikt inny!Iz 46
(Cool Pamiętajcie o tym i okryjcie się wstydem! Grzesznicy, nawróćcie się sercem! (9) Wspomnijcie rzeczy minione od wieków! Tak, Ja jestem Bogiem i nie ma innego, Bogiem, i nikogo nie ma jak Ja.Jer 18
(11) (…) Nawróćcie się więc każdy ze swej złej drogi, a uczyńcie lepszymi wasze drogi i wasze czyny!Jer 35
(15) (…) Nawróćcie się każdy ze swego przewrotnego postępowania, poprawcie wasze uczynki, a nie chodźcie za innymi bóstwami, by im służyć (…)Bar 4
(1) Tą mądrością jest księga przykazań Boga i Prawo trwające na wieki. Wszyscy, którzy się go trzymają, żyć będą. Którzy je zaniedbują, pomrą. (2) Nawróć się, Jakubie, trzymaj się go, chodź w blasku jego światła!
(27) Ufajcie, dzieci, wołajcie do Boga, a Ten, który dopuścił to na was, będzie pamiętał o was. (28) Jak bowiem błądząc myśleliście o odstąpieniu od Boga, tak teraz, nawróciwszy się, szukajcie Go dziesięciokrotnie. (29) Albowiem Ten, co zesłał na was to zło, przywiedzie radość wieczną wraz z wybawieniem waszym.
Ez 14
(6) (…) Nawróćcie się i odwróćcie od swoich bożków, od wszystkich swoich obrzydliwości się odwróćcie!Ez 18
(30) Dlatego, domu Izraela, będę was sądził, każdego według jego postępowania – wyrocznia Pana Boga. Nawróćcie się! Odstąpcie od wszystkich waszych grzechów, aby wam już więcej nie były sposobnością do przewiny. (31) Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy, któreście popełniali przeciwko Mnie, i utwórzcie sobie nowe serce i nowego ducha. Dlaczego mielibyście umrzeć, domu Izraela? (32) Ja nie mam żadnego upodobania w śmierci – wyrocznia Pana Boga. Zatem nawróćcie się, a żyć będziecie.Ez 33
(11) Powiedz im: Na moje życie! – wyrocznia Pana Boga. Ja nie pragnę śmierci występnego, ale jedynie tego, aby występny zawrócił ze swej drogi i żył. Zawróćcie, zawróćcie z waszych złych dróg! Czemuż to chcecie zginąć, domu Izraela? (12) (…) Sprawiedliwość nie uratuje sprawiedliwego, wtedy gdy on zgrzeszy, a występek występnego nie zgubi, gdy się on nawróci ze swego występku, natomiast sprawiedliwy nie zdoła pozostać przy życiu wtedy, gdy zgrzeszy.Joela 2
(12) Przeto i teraz jeszcze – wyrocznia Pana: Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, lament. (13) Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana Boga waszego! On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości, a lituje się na widok niedoli.Zach 1
(3) Powiedz im więc: Tak mówi Pan Zastępów: Nawróćcie się do Mnie – wyrocznia Pana Zastępów – a Ja nawrócę się do was – mówi Pan Zastępów. (4) Nie bądźcie jak wasi przodkowie, których napominali dawniejsi prorocy: Porzućcie drogi złe i swoje złe czyny – wyrocznia Pana Zastępów.Mal 3
(7) (…) Nawróćcie się do Mnie, a Ja zwrócę się znowu ku wam, mówi Pan Zastępów.2 Krn (Słowo Boże wypowiedziane za pośrednictwem Proroka Chananiego do króla judzkiego Asy):
(9) Albowiem oczy Pana obiegają całą ziemię, by wspierać tych, którzy mają wobec Niego serce szczere.

Ostatnio zmieniony przez Odrodzony dnia Czw 27 Lip – 14:13, w całości zmieniany 7 razy

Odrodzony
Liczba postów : 145
Join date : 11/06/2016

Powrót do góry Go down

 Re: Prawo Boże – co nas obowiązuje a co nie?

Pisanie by Odrodzony on Pią 2 Gru – 12:00

4. Nauka Pana Isusa o nieczystości człowieka wynikającej – na dzień dzisiejszy – wyłącznie z jego serca :

Mt 15:
(1) Wtedy przyszli do Jezusa faryzeusze i uczeni w Piśmie z Jerozolimy z zapytaniem: (2) Dlaczego Twoi uczniowie postępują wbrew tradycji starszych? Bo nie myją sobie rąk przed jedzeniem. (3) On im odpowiedział: Dlaczego i wy przestępujecie przykazanie Boże dla waszej tradycji? (4) Bóg przecież powiedział: Czcij ojca i matkę oraz: Kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmierć poniesie. (5) Wy zaś mówicie: Kto by oświadczył ojcu lub matce: Darem [złożonym w ofierze] jest to, co dla ciebie miało być wsparciem ode mnie, (6) ten nie potrzebuje czcić swego ojca ni matki. I tak ze względu na waszą tradycję znieśliście przykazanie Boże. (7) Obłudnicy, dobrze powiedział o was prorok Izajasz: (Cool Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. (9) Ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. (10) Potem przywołał do siebie tłum i rzekł do niego: Słuchajcie i chciejcie zrozumieć. (11) Nie to, co wchodzi do ust, czyni człowieka nieczystym, ale co z ust wychodzi, to go czyni nieczystym. (12) Wtedy przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: Wiesz, że faryzeusze zgorszyli się, gdy usłyszeli to powiedzenie? (13) On zaś odrzekł: Każda roślina, której nie sadził mój Ojciec niebieski, będzie wyrwana. (14) Zostawcie ich! To są ślepi przewodnicy ślepych. Lecz jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną. (15) Wtedy Piotr zabrał głos i rzekł do Niego: Wytłumacz nam tę przypowieść! (16) On rzekł: To i wy jeszcze niepojętni jesteście? (17) Nie rozumiecie, że wszystko, co wchodzi do ust, do żołądka idzie i wydala się na zewnątrz. (18) Lecz to, co z ust wychodzi, pochodzi z serca, i to czyni człowieka nieczystym. (19) Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny nierządne, kradzieże, fałszywe świadectwa, przekleństwa. (20) To właśnie czyni człowieka nieczystym. To zaś, że się je nie umytymi rękami, nie czyni człowieka nieczystym.

5. Nauka Pana Isusa o tym, że nasza sprawiedliwość (czyli nasze przestrzeganie Prawa Bożego w postaci Jego przykazań) musi być większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, aby wejść do królestwa niebieskiego:

Mt 5:
(1) Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. (2) Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: (3) Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. (4) Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. (5) Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. (6) Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. (7) Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. (Cool Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. (9) Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. (10) Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. (11) Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. (12) Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. (13) Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. (14) Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. (15) Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. (16) Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. (17) Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. (18) Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. (19) Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. (20) Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.

6. Nauka Pana Isusa o konieczności przyznawania się przed ludźmi do Pana Isusa, a wiec do tego, że:
– jest się Jego uczniem,
– wierzy się, że On jest Synem Bożym, Mesjaszem, który przyszedł złożyć swoje życie za grzechy swojego ludu, który po sądzie na pustyni zostanie odrestaurowany i którego członkowie będą pochodzić spośród wszystkich ludzi na ziemi*,
– od Pana, Boga wyszedł i do Pana, Boga powrócił po zmartwychwstaniu,
– to On jest naszym Królem, Panem, Nauczycielem i Zbawicielem,
a wszystko to zgodnie z wolą Pana, Boga.

(*Pan Isus oddał swoje życie nie tylko za Izraela, ale za grzechy całego świata, a więc za grzechy całej ludzkości, w tym za rozproszonych pośród wszystkich narodów Izraelitów, o czym wyraźnie powiedział apostoł Jan:

1 J 2:
(1) Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca – Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. (2) On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata.

Tym samym możliwość uzyskania zbawienia, czyli możliwość stania się, cieszącym się życiem wiecznym (albo nieśmiertelnością) członkiem na nowo odbudowanego narodu wybranego – Izraela została postawiona przed każdym człowiekiem na ziemi, a więc zarówno przed prawdziwymi potomkami 12-pololeniowego Izraela, jak i przed każdym człowiekiem na ziemi, który chce postępować i postępuje, jak prawdziwy i przykładny Izraelita, czyli poprzez dobre uczynki polegające na przestrzeganiu Prawa Bożego w postaci wszystkich przykazań Pana Isusa, a przez to i pozostałych przepisów uzupełniających – co najmniej tych obowiązkowych dzisiaj do przestrzegania, a który przez to chce, aby na sądzie na pustyni Pan, Bóg nadał mu nowe imię i przyznał mu miejsce w odrestaurowanym narodzie Izraela.
A zatem jedynym narodem wybranym przez Pana, Boga był, jest i będzie zawsze naród Izraela. Wcześniej w skład tego narodu należeli w większości genetyczni Izraelici oraz pewna grupa obcokrajowców, którzy mieszkając wśród Izraelitów i postępując jak Izraelici byli uznani za Izraelitów, choć nie byli nimi genetycznie. Po zmartwychwstaniu Pana Isusa, który otrzymał od Boga, Ojca cały naród Izraela na wychowanie podczas 1000-letniego królestwa naród ten, odrestaurowany po sadzie na pustyni, także będzie składał się po części z genetycznych Izraelitów i po części z innych owiec nie pochodzących z tej owczarni, czyli z tej części całej ludzkości, która skorzystała poprzez swoje nawrócenie z możliwości uzyskania zbawienia, która to możliwość została przez Pana Isusa postawiona przed każdym człowiekiem na ziemi)

Mt 10:
(32) Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. (33) Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.

Re: Prawo Boże – co nas obowiązuje a co nie?

Pisanie by Odrodzony Today at 13:06

7. Nauka Pana Isusa o tym, że trzeba miłować Go bardziej niż kogokolwiek z ludzi i że trzeba wziąć ze sobą swój krzyż idąc za Panem Isusem, czyli trzeba być z Nim na zawsze – kiedy jest mi w życiu dobrze, jak i w czasie cierpienia, na śmierć i życie i nigdy nie wolno nam w Niego zwątpić:

Mt 10:
(34) Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. (35) Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową; (36) i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy. (37) Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. (38) Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. (39) Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.Mt 11:
(6) A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi.Mt 16:
(24) Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. (25) Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. (26) Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? (27) Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania.

Wniosek – przykazanie płynące z tej nauki:

jeżeli wierzysz w Pana Isusa, jeżeli jesteś Jego uczniem, to jesteś z Panem Isusem na zawsze, w czasach dobrych i złych, nigdy nie możesz się go wyprzeć, nigdy nie możesz w niego zwątpić i trzeba go naśladować przestrzegając Prawa Bożego, w tym wszystkich przykazań Pana Isusa, które są podstawowym elementem tego Prawa.

8. Nauka Pana Isusa o potrzebie przyjścia do Niego, uczenia się od Niego oraz o lekkim Jego jarzmie, czyli o Jego przykazaniach:

Mt 11:
(28) Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. (29) Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. (30) Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie.

Wniosek – przykazanie płynące z tej nauki:

trzeba być – wzorem Pana Isusa – cichym i pokornego serca i przestrzegać wszystkich Jego przykazań, które nie są ciężkie do przestrzegania

9. Nauka Pana Isusa o sile wiary w Niego, że on jest Synem Bożym i w Pana, Boga, jako Tego, który Go posłał:

Mt 17:
(14) Gdy przyszli do tłumu, podszedł do Niego pewien człowiek i padając przed Nim na kolana, (15) prosił: Panie, zlituj się nad moim synem! Jest epileptykiem i bardzo cierpi; bo często wpada w ogień, a często w wodę. (16) Przyprowadziłem go do Twoich uczniów, lecz nie mogli go uzdrowić. (17) Na to Jezus odrzekł: O, plemię niewierne i przewrotne! Jak długo jeszcze mam być z wami; jak długo mam was cierpieć? Przyprowadźcie Mi go tutaj! (18) Jezus rozkazał mu surowo, i zły duch opuścił go. Od owej pory chłopiec odzyskał zdrowie. (19) Wtedy uczniowie zbliżyli się do Jezusa na osobności i pytali: Dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić? (20) On zaś im rzekł: Z powodu małej wiary waszej. Bo zaprawdę, powiadam wam: Jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze: Przesuń się stąd tam!, a przesunie się. I nic niemożliwego nie będzie dla was.Mt 21:
(18) Wracając rano do miasta, uczuł głód. (19) A widząc drzewo figowe przy drodze, podszedł ku niemu, lecz nic na nim nie znalazł oprócz liści. I rzekł do niego: Niechże już nigdy nie rodzi się z ciebie owoc! I drzewo figowe natychmiast uschło. (20) A uczniowie, widząc to, pytali ze zdumieniem: Jak mogło drzewo figowe tak od razu uschnąć? (21) Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, powiadam wam: jeśli będziecie mieć wiarę, a nie zwątpicie, to nie tylko z figowym drzewem to uczynicie, ale nawet jeśli powiecie tej górze: Podnieś się i rzuć się w morze!, stanie się. (22) I otrzymacie wszystko, o co na modlitwie z wiarą prosić będziecie.J 14:
(12) Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. (13) A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. (14) O cokolwiek prosić będziecie w imię moje, Ja to spełnię.List Jakuba 5:
(16) Wyznawajcie zatem sobie nawzajem grzechy, módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego. (17) Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, by deszcz nie padał, i nie padał deszcz na ziemię przez trzy lata i sześć miesięcy. (18) I znów błagał, i niebiosa spuściły deszcz, a ziemia wydała swój plon.

Wniosek – przykazanie płynące z tej nauki:

trzeba mocno wierzyć w Pana Isusa – poprzez przestrzeganie Prawa Bożego w postaci Jego przykazań – wtedy nie będzie rzeczy niemożliwych dla takiej osoby, bowiem jak wynika z powyższego wielką ma moc wytrwała modlitwa sprawiedliwego, czyli tego, co przestrzega Prawa Bożego.

10. Nauka Pana Isusa o tym, że nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych

Mt 4:
(1) Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. (2) A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. (3) Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem . (4) Lecz on mu odparł: Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Wniosek – przykazanie płynące z tej nauki:

kieruj się zawsze tylko i wyłącznie Słowem Bożym, bo tylko ono daje życie wieczne

– Wypełnianie powyższej nauki Pana Isusa (a więc tym samym przestrzeganie tego, co wynika z powyższej nauki) polega na obowiązkowym przestrzeganiu poniższych przepisów uzupełniających:

Pwt 8:
(3) Upokarzał cię i morzył cię głodem, ale też karmił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani nie znali twoi ojcowie, aby dać ci poznać, iż człowiek nie samym chlebem żyje, lecz że człowiek żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust Pana.

Ciąg dalszy w następnym poście.

——————————-

Odrodzony
Liczba postów : 72
Join date : 11/06/2016

Powrót do góry Go down

 Re: Prawo Boże – co nas obowiązuje a co nie?

Pisanie by Odrodzony Today at 13:22

11. Nauka Pana Isusa o tym, że nigdy nie wolno bluźnić Duchowi Bożemu, bo jest to jedyny grzech nieodpuszczalny, czyli śmiertelny:

Mt 12:
(22) Wówczas przyprowadzono Mu opętanego, który był niewidomy i niemy. Uzdrowił go, tak że niemy mógł mówić i widzieć. (23) A wszystkie tłumy pełne były podziwu i mówiły: Czyż nie jest to Syn Dawida? (24) Lecz faryzeusze, słysząc to, mówili: On tylko przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy. (25) Jezus, znając ich myśli, rzekł do nich: Każde królestwo, wewnętrznie skłócone, pustoszeje. I żadne miasto ani dom, wewnętrznie skłócony, nie ostoi się. (26) Jeśli szatan wyrzuca szatana, to sam ze sobą jest skłócony, jakże się więc ostoi jego królestwo? (27) I jeśli Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, to przez kogo je wyrzucają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. (28) Lecz jeśli Ja mocą Ducha Bożego wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło do was królestwo Boże. (29) Albo jak może ktoś wejść do domu mocarza, i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże? I dopiero wtedy dom Jego ograbi. (30) Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; i kto nie zbiera ze Mną, rozprasza. (31) Dlatego powiadam wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczone. (32) Jeśli ktoś powie słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, lecz jeśli powie przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym. (33) Albo uznajcie, że drzewo jest dobre, wtedy i jego owoc jest dobry, albo uznajcie, że drzewo jest złe, wtedy i owoc jego jest zły; bo z owocu poznaje się drzewo. (34) Plemię żmijowe! Jakże wy możecie mówić dobrze, skoro źli jesteście? Przecież z obfitości serca usta mówią. (35) Dobry człowiek z dobrego skarbca wydobywa dobre rzeczy, zły człowiek ze złego skarbca wydobywa złe rzeczy. (36) A powiadam wam: Z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu. (37) Bo na podstawie słów twoich będziesz uniewinniony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony.

Wniosek – przykazanie płynące z tej nauki:

nigdy nie wolno zabluźnić przeciwko Duchowi Bożemu, czyli nigdy nie wolno określić ani nawet pomyśleć, że wydarzenie, która jest oczywistym przejawem działania Ducha Bożego (tj. działaniem samego Pana, Boga przez Jego Ducha), jest działalnością szatana albo demona, jak np. uzdrowienie, albo wypędzenie złego ducha przez człowieka, który wierzy w Pana Isusa, że jest On Synem Bożym i który przestrzega wszystkich Jego przykazań (czyli który jest ochrzczony przez Pana Isusa Duchem Świętym i ogniem) – bo jest to jedyny grzech śmiertelny, który nigdy nie będzie wybaczony człowiekowi, który się go dopuści.

12. Nauka Pana Isusa o tym, że małżeństwo to związek wyłącznie mężczyzny i kobiety:

Mt 19:
(1) Gdy Jezus dokończył tych mów, opuścił Galileję i przeniósł się w granice Judei za Jordan. (2) Poszły za Nim wielkie tłumy, i tam ich uzdrowił. (3) Wtedy przystąpili do Niego faryzeusze, chcąc Go wystawić na próbę, i zadali Mu pytanie: Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu? (4) On odpowiedział: Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? (5) I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. (6) A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. (7) Odparli Mu: Czemu więc Mojżesz polecił dać jej list rozwodowy i odprawić ją? (Cool Odpowiedział im: Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony, lecz od początku tak nie było. (9) A powiadam wam: Kto oddala swoją żonę – chyba w wypadku nierządu – a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo.

Wniosek – przykazanie płynące z tej nauki:

Nie wolno udzielać małżeństw homoseksualistom i lesbijkom. A skoro „małżeństwa” takie są przez Pana, Boga zakazane i są one grzechem, przez co takie „małżeństwa” nie są małżeństwem w oczach Pana, Boga, to i zarówno sam związek dwóch osób tej samej płci, jako sprzeczny (bo uniemożliwiający jego wypełnienie) z następującym przepisem Prawa Bożego, który został nadany całej ludzkości:

Rodz 1:
(27) Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. (28) Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi.Rodz 9:
(1) Po czym Bóg pobłogosławił Noego i jego synów, mówiąc do nich: Bądźcie płodni i mnóżcie się, abyście zaludnili ziemię. (2) Wszelkie zaś zwierzę na ziemi i wszelkie ptactwo powietrzne niechaj się was boi i lęka. Wszystko, co się porusza na ziemi i wszystkie ryby morskie zostały oddane wam we władanie. (3) Wszystko, co się porusza i żyje, jest przeznaczone dla was na pokarm, tak jak rośliny zielone, daję wam wszystko. (4) Nie wolno wam tylko jeść mięsa z krwią życia.
Rodz 10:
(32) Oto szczepy synów Noego według ich pokrewieństwa i według narodów. Od nich to wywodzą się ludy na ziemi po potopie.

jak i dokonywanie czynności seksualnych pomiędzy takimi osobami także jest zakazane jako niezgodne z Prawem Bożym (czyli grzechem byłoby zarówno udzielanie ślubów takim osobom, jak i bycie przez takie osoby są ze sobą w związku albo już samo uprawianie przez takie osoby ze sobą seksu bez pozostawania przez nie we wzajemnym związku). Wynika to nie tylko z treści powyższej nauki Pana Jezusa, ale i z poniższych przepisów uzupełniających, a wiec również i z faktu, że skłonność homoseksualna, która jest niezgodna z ludzką heteroseksualną naturą, w jaką wyposażył człowieka Pan, Bóg po to, aby ludzie mogli spełniać nakaz mnożenia się, była w przeszłości cechą osób, które łamały Prawo Boże w czasach przed przyjściem na świat Pana Jezusa, za co te narody, które dopuszczały się takich praktyk spotykały się w przeszłości z wiadomą reakcją ze strony Pana, Boga.

Poza tym skoro małżeństwo to związek wyłącznie mężczyzny i kobiety, to wynika z tego, że tylko związek mężczyzny i kobiety tworzy rodzinę.

– Wypełnianie powyższej nauki Pana Isusa (a więc tym samym przestrzeganie tego, co wynika z powyższej nauki) polega na obowiązkowym przestrzeganiu poniższych przepisów uzupełniających (w przypadku przepisów o charakterze mieszanym tj. uniwersalnym i nieuniwersalnym albo względnie uniwersalnym i nieuniwersalnym – cześć uniwersalna tego przepisu i obowiązkowa do przestrzegania albo część względnie uniwersalna tego przepisu i obowiązkowa do przestrzegania jest pogubiona i podkreślona):

Kpł 18:
(22) Nie będziesz obcował z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą. To jest obrzydliwość! (23) Nie będziesz obcował cieleśnie z żadnym zwierzęciem; przez to stałbyś się nieczystym. Także i kobieta nie będzie stawać przed zwierzęciem, aby się z nim złączyć. To jest sromota!Pwt 27:
(21) Przeklęty, kto obcuje cieleśnie z jakimkolwiek zwierzęciem. (…)

Przepisy uzupełniające o charakterze mieszanym:

Wj 22
(18) Ktokolwiek by obcował ze zwierzęciem, winien być ukarany śmiercią*.Kpł 20
(13) Ktokolwiek obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą, popełnia obrzydliwość. Obaj będą ukarani śmiercią*, sami tę śmierć na siebie ściągnęli*.(15) Ktokolwiek obcuje cieleśnie ze zwierzęciem wylewając nasienie, będzie ukarany śmiercią*. Zwierzę także zabijecie*. (16) Jeśli kobieta zbliży się jakiegoś zwierzęcia, aby z nim się złączyć, zabijesz i kobietę, i zwierzę*. Oboje będą ukarani śmiercią, sami śmierć na siebie ściągnęli*.

13. Nauka Pana Isusa o tym, że należy pełnić dobre uczynki (czyli uczynki polegające na przestrzeganiu Jego przykazań):

Mt 5:
(13) Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. (14) Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. (15) Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. (16) Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. J 3:
(19) A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. (20) Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. (21) Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu.

Wniosek – przykazanie płynące z tej nauki:

należy zawsze tj. przez całe swoje życie aż do śmierci pełnić dobre uczynki (czyli pełnić uczynki, polegające na przestrzeganiu wszystkich przykazań Pana Isusa i nie robić niczego, za co doznalibyśmy wstydu i hańby przed Panem, Bogiem), które są jedynym dowodem naszej wiary w to, że Pan Isus jest Synem Bożym, a przez to jedynym dowodem wiary w Jego i naszego Ojca – Pana, Boga, bo tylko na podstawie dobrych uczynków, a nie na podstawie pustosłownej wiary, uzyskamy zbawienie 
(skoro uznajemy, że Isus pochodzi od Boga, to i musimy tym samym uznać, że Prawo, które On dał nam do obowiązkowego przestrzegania także pochodzi od Boga, a zatem przestrzeganie Jego przykazań jest jedynym dowodem naszej wiary zarówno w Pana Isusa jako Syna Bożego, jak i w Pana, Boga, od którego On wyszedł i do którego powrócił).

– Wypełnianie powyższej nauki Pana Isusa (a więc tym samym przestrzeganie tego, co wynika z powyższej nauki) polega na obowiązkowym przestrzeganiu poniższych przepisów uzupełniających:

Tob 12
(7) (…) Czyńcie dobrze, a zło was nie spotka. 
(10) Ci, którzy popełniają grzech i nieprawość, są wrogami własnej duszy.

14. Nauka Pana Isusa o tym, że należy rozgłaszać Jego naukę, a szerzej – Prawdę w postaci Słowa Bożego i wszystko to, co tę Prawdę szkaluje:

Mt 10:
(26) Więc się ich nie bójcie! Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. (27) Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach! (28) Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle.

Wniosek – przykazanie płynące z tej nauki:

należy niezachwianie i bez żadnych obaw rozgłaszać – gdzie się tylko da – naukę Pana Isusa, zaś w szerszym kontekście – należy rozgłaszać Prawdę w postaci każdego słowa, płynącego z ust Bożych i eksponować wszystko, co jest z tą Prawdą niezgodne oraz ujawniać wszelkie działania, które jej nie służą.

15. Nauka Pana Isusa o tym, jakie cechy i jakie postępowanie człowieka owocuje Bożym błogosławieństwem:

Mt 5:
(3) Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
(4) Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
(5) Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
(6) Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
(7) Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
(Cool Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
(9) Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
(10) Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
(11) Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was.
(12) Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem
prześladowali proroków, którzy byli przed wami.

Wniosek – przykazanie płynące z tej nauki:

jeżeli będziesz człowiekiem ubogim w duchu, smucącym się, cichym, łaknącym i spragnionym sprawiedliwości, czyli samemu postępującym sprawiedliwie poprzez przestrzeganie przykazań Pana Isusa, miłosiernym, o czystym sercu, wprowadzającym pokój, cierpiącym prześladowania dla sprawiedliwości lub człowiekiem, któremu urągają i prześladują go z powodu wiary w Pana Isusa jako Syna Bożego, na którego inni będą mówić złe rzeczy z Jego powodu, to będziesz błogosławiony przez Pana, Boga. 

16. Nauka Pana Isusa o bezwzględnym zakazie w czasach ostatecznych wielbienia Bestii i jej obrazu oraz o zakazie wzięcia sobie jej znamienia na czoło lub rękę – co będzie miało miejsce już w czasie wielkiego ucisku, który rozpocznie się wraz z wędrówką Izraela na pustynię na sąd

Ap 14:
(9) Jeśli kto wielbi Bestię, i obraz jej, i bierze sobie jej znamię na czoło lub rękę, (10) ten również będzie pić wino zapalczywości Boga przygotowane, nie rozcieńczone, w kielichu Jego gniewu; i będzie katowany ogniem i siarką wobec świętych aniołów i wobec Baranka. (11) A dym ich katuszy na wieki wieków się wznosi i nie mają spoczynku we dnie i w nocy czciciele Bestii i jej obrazu, i ten, kto bierze znamię jej imienia. (12) Tu się okazuje wytrwałość świętych, tych, którzy strzegą przykazań Boga i wiary Jezusa.

Wniosek – przykazanie płynące z tej nauki:

nie wolno pod żadnym pozorem – nawet za cenę zachowania życia doczesnego, a kara śmierci poprzez ścięcie głowy będzie właśnie karą za odmowę wielbienia Bestii lub jej obrazu lub za odmowę wzięcia sobie jej znamienia na czoło lub rękę – wielbić Bestii lub jej obrazu lub wziąć sobie jej znamię na czoło lub rękę – bo to oznacza automatyczny wyrok śmierci z rąk Pana, Boga i to śmierci ostatecznej (śmierci drugiej – w jeziorze ognia i siarki). Kto tego nie zrobi, a wiec ci wszyscy, którzy w wielkim ucisku nie zgodzą się na przyjęcie znaku bestii i pozostaną wierni Panu, Bogu i Panu Isusowi stracą życie doczesne, ale od razu po zmartwychwstaniu zyskają nieśmiertelność, ponieważ oni będą należeli do ludzi świętych i błogosławionych.

Ciąg dalszy w następnym poście.

——————————-

Odrodzony
Liczba postów : 72
Join date : 11/06/2016

Powrót do góry Go down

 Re: Prawo Boże – co nas obowiązuje a co nie?

Pisanie by Odrodzony Today at 13:37

CD. WYKAZU NR 1:

III. Przepisy uzupełniające, początkowo i obecnie o charakterze uniwersalnym lub względnie uniwersalnym, które nie zostały zaliczone do przykazań Pana Isusa, ale których przestrzeganie jest jednoczesnym wypełnieniem jednego lub większej liczby Jego przykazań:

Jeżeli poniżej są wymienione jakiekolwiek przepisy o charakterze uniwersalnym lub względnie uniwersalnym i które są obowiązkowe do przestrzegania, to są to przepisy o charakterze mieszanym, które jedynie w części mają charakter uniwersalny lub względnie uniwersalny i które w tej części są obowiązkowe do przestrzegania albo przepisy w całości o charakterze uniwersalnym lub względnie uniwersalnym i które są obowiązkowe do przestrzegania – które wymagają komentarza (a w formie bez komentarza i jedne i drugie przepisy zostały wskazane także w przykazaniach Pana Isusa)

1. (12) Jeśli kto tak uderzy kogoś, że uderzony umrze, winien sam być śmiercią ukarany*. (13) W tym jednak wypadku, gdy nie czyhał na niego, a tylko Bóg dopuścił, że sam wpadł w ręce, wyznaczę ci miejsce, do którego będzie mógł uciekać zabójca. (14) Jeśli zaś ktoś posunąłby się do tego, że bliźniego zabiłby podstępnie, oderwiesz go nawet od mego ołtarza, aby ukarać śmiercią*.

Wj 21

– Obecny charakter: mieszany – w części uniwersalny (podkreślone i pogrubione), a w części przejściowo nieuniwersalny (pierwotnie o charakterze względnie uniwersalnym)

Przestrzeganie tych przepisów uzupełniających w części uniwersalnej jest jednoczesnym wypełnianiem przykazania Pana Isusa z pkt 9 wykazu nr 1. 

– Komentarz:

Z powyższych przepisów wynika obowiązkowy do przestrzegania zakaz bicia kogokolwiek (oczywiście to nie wyklucza w żaden sposób dania klapsa dziecku), z wyjątkiem obrony siebie lub innych moich bliźnich (a więc w ramach obrony siebie albo rodziny podczas poważnego ataku, podjętego w celu zabicia albo gwałtu, można się jak najbardziej bronić, i tylko wówczas można kogoś pobić, zranić, postrzelić, aby tylko powstrzymać napastnika), zaś w sytuacji obrony nie wolno bić kogoś tak i robić tego z takim zamiarem, aby napastnika zabić, zamiast go tylko powstrzymać w jakikolwiek inny sposób od kontynuowania jego zamiarów.

2. (16) Kto by porwał człowieka i sprzedał go, albo znaleziono by go jeszcze w jego ręku, winien być ukarany śmiercią*.

Wj 21

(7) Jeśli znajdą człowieka, porywającego kogoś ze swych braci, z Izraelitów – czy sam będzie go używał jako niewolnika, czy go sprzeda – taki złodziej musi umrzeć.(…)*

Pwt 24

Przepisy z Wj 21:16 i Pwt 24:7

– Obecny charakter: mieszany – w części uniwersalny (podkreślone i pogrubione), a w części przejściowo nieuniwersalny (pierwotnie o charakterze względnie uniwersalnym)

Przestrzeganie tych przepisów uzupełniających w części uniwersalnej jest jednoczesnym wypełnianiem przykazania Pana Isusa z pkt 2 wykazu nr 1. 

– Komentarz:

Z powyższych przepisów wynika obowiązkowy do przestrzegania zakaz porywania kogokolwiek.

3. (22) Gdyby mężczyźni bijąc się uderzyli kobietę brzemienną powodując poronienie, ale bez jakiejkolwiek szkody, to winny zostanie ukarany grzywną*, jaką na nich nałoży mąż tej kobiety, i wypłaci ją za pośrednictwem sędziów polubownych. (23) Jeżeli zaś ona poniesie jakąś szkodę, wówczas on odda życie za życie*, (24) oko za oko, ząb za ząb, rękę za rękę, nogę za nogę, (25) oparzenie za oparzenie, ranę za ranę, siniec za siniec.

Wj 21

– Obecny charakter: mieszany – w części uniwersalny (podkreślone i pogrubione), a w części przejściowo nieuniwersalny (pierwotnie o charakterze względnie uniwersalnym)

Przestrzeganie tych przepisów uzupełniających w części uniwersalnej jest jednoczesnym wypełnianiem przykazania Pana Isusa z pkt 9 wykazu nr 1. 

– Komentarz:

Tekst przekreślony został unieważniony przykazaniem Pana Isusa o niestawieniu oporu złemu z pkt 11 wykazu nr 1.

Z tego przekładu z BT nie wiadomo, o czyją szkodę tutaj chodzi – matki, czy dziecka – ale raczej matki, na co wskazuje dalszy kontekst tego przepisu. Poza tym poronienie (czyli przedwczesne zakończenie ciąży trwającej krócej niż 22 tygodnie (od 23. tyg. mówi się o porodzie przedwczesnym) wskutek wydalenia obumarłego dziecka) jest przecież ewidentną szkodą dla matki, a tutaj z tego przepisu wynika, jakby „poronienie” nie byłoby dla matki jakąkolwiek szkodą, a przecież tak nie jest… Chyba, że nie chodzi tutaj o „poronienie”, skoro matka nie ponosiłaby z tego tytułu jakiejkolwiek szkody, ale o to, że dziecko urodzi się żywe, ale w wyniku tego zdarzenia przyjdzie na świat przedwcześnie. Wówczas rzeczywiście nie byłoby to szkodą dla matki, ale pod warunkiem, że pomimo tego, że dziecko urodziłoby się w wyniku tego zdarzenia za wcześnie, to jednak urodziłoby się żywe i by przeżyło to zdarzenie. Natomiast dopiero w momencie, gdyby matka poniosła szkodę, czyli np. dziecko urodziłoby się martwe po 9 miesiącach albo urodziłoby się przedwcześnie w wyniku tego zdarzenia także jako martwe, to wówczas byłoby życie za życie. Aby to wyjaśnić, trzeba sięgnąć do innych przekładów. I tak:

Biblia Warszawsko-Praska (BWP)
(22) Jeśli ludzie poróżnią się między sobą i dojdzie przy tym do obrażeń ciała niewiasty brzemiennej, która wskutek tego poroni, to sprawca obrażeń powinien – jeśli nie przydarzy się nic poza tym – zapłacić tylko karę, jaką nałoży na niego mąż kobiety brzemiennej i jaką należy zapłacić zgodnie z wyrokiem sędziów. (23) Gdyby jednak doszło do śmierci, zapłaci życiem za życie, (…)

W tym przekładzie jest w zasadzie to samo, co w Biblii Tysiąclecia, bo tutaj też jest słowo „poroni”. Poza tym dalej pozostaje pytanie, o czyją śmierć tutaj chodzi? O śmierć kobiety, czy dziecka, czy zarówno dziecka, jak i kobiety? Wydaje mi się, że skoro nie jest to doprecyzowane, to chodzi tutaj zarówno o śmierć dziecka, jak i kobiety.
A jeżeli chodzi o śmierć dziecka albo jeżeli chodzi także o śmierć dziecka, to oznacza to, że jeżeli nastąpiło nie tyle „poronienie”, czyli według dzisiejszej definicji poronienia – przedwczesne zakończenie ciąży zakończone wydalenie martwego dziecka, co przedwczesne urodzenie żywego dziecka, a więc nie nastąpiłaby śmierć dziecka, to wtedy byłaby kara pieniężna, a jeżeli dziecko zmarło, to kara śmierci. Czyli wówczas za zabicie dziecka w łonie matki, które przyjdzie na świat martwe w wyniku obrażeń ciała matki była przewidziana kara śmierci dla oprawcy. Kara śmierci byłaby stosowana także w przypadku, jeżeli kobieta poniosłaby śmierć, jak i w przypadku śmierci zarówno matki, jak i dziecka jednocześnie. Z tego wynika, że za zabicie dziecka, także tego znajdującego się w łonie matki, była kara śmierci.

Biblia Gdańska (BG):
(22) Jeźliby się też powadziwszy mężowie, uderzył który z nich niewiastę brzemienną, tak żeby z niej płód wyszedł, jednakby nie zaszła śmierć koniecznie karanie odniesie, jakie włoży nań mąż onejże niewiasty, a da wedle uznania sędziów. (23) Ale gdzie by śmierć zaszła, tedy dasz duszę za duszę; (…)

I z tego przekładu o wiele jaśniej wynika, że tutaj chodzi nie tyle o „poronienie” dziecka w dzisiejszym tego słowa znaczeniu, ale o wyjście dziecka z łona matki, ale żywego dziecka. Zaś kiedy mowa o śmierci, to również – jak w przypadku Biblii Warszawsko-Praskiej – można powiedzieć, że skoro nie zostało to doprecyzowane, to powyższe stwierdzenie odnosi się zarówno do śmierci dziecka (za co była kara śmierci dla tego, kto tę śmierć dziecka, znajdującego się z łonie matki spowodował), jak i do śmierci matki tego dziecka.

A zatem wynika z tego przepisu zakaz spowodowania śmierci zarówno dziecka będącego w łonie matki, jak i jego matki.

4. (17) Nie pozwolisz żyć* czarownicy.

Wj 22

– Obecny charakter: mieszany – w części uniwersalny (podkreślone i pogrubione), a w części przejściowo nieuniwersalny (pierwotnie o charakterze względnie uniwersalnym)

Przestrzeganie tego przepisu uzupełniającego w części uniwersalnej jest jednoczesnym wypełnianiem przykazania Pana Isusa z pkt 4 wykazu nr 1. 

– Komentarz:

Ten przepis częściowo jest dzisiaj obiektywnie niemożliwy do przestrzegania przez każdego Izraelitę, którego przepis dotyczy (a dotyczy w tej części kapłanów lub sędziów w Izraelu). Raz, że dzisiaj nie w zasadzie żaden nawet domniemany Izraelita nie żyje we własnym kraju, a dwa – że mamy dzisiaj przykazanie Pana Jezusa o miłowaniu naszych nieprzyjaciół (w tym i czarownic, które poprzez swoje czary, czyli służenie demonom łamią – zarówno wtedy, jak i dzisiaj (z tym że dzisiaj mają jeszcze fory, bo wtedy za czary była słuszna kara śmierci, która zostanie być może przywrócona w przyszłości) – przykazanie Pana Jezusa z pkt 1 i 3 tabeli). Zatem powinienem nienawidzić i nienawidzę złych czynów czarownicy jako grzechów, ale samej czarownicy nie tylko nie wolno dzisiaj nikomu zabić, ale nie wolno jej nawet nienawidzić. Zamiast tego powinienem ją – jako mojego wroga – kochać i modlić się za nią. Tak samo w przypadku homoseksualistów, zoofilów, bałwochwalców, ludzi składających szatanowi i demonom dzieci w ofierze, ludzi zwracających się do osób wywołujących duchy albo do wróżbitów i innych, których grzesznych czynów nienawidzę. Nienawidzę zła i wolno mi nienawidzić wszelkich grzechów, w tym i moich własnych, ale nie wolno mi nienawidzić ludzi, którzy grzeszą, bo ich także trzeba kochać i modlić się za nich – oni również mają szansę na zbawienie.
Poza tym zawsze trzeba pamiętać o tym, że miłość do kogokolwiek w żadnym wypadku nie wyłącza naszego prawa do samoobrony w przypadku bezpośredniego ataku, zagrażającego naszemu albo cudzemu zdrowiu lub życiu.

5. (6) (…) Uwielbiajcie Boga i wysławiajcie Go przed wszystkimi żyjącymi za dobrodziejstwa, jakie wyświadczył wam – w celu uwielbienia i wysławiania Jego imienia. Ogłaszajcie przed wszystkimi ludźmi dzieła Boże, jak są godne uwielbienia, i nie wahajcie się wyrażać Mu wdzięczności. (7) Ukrywać tajemnice królewskie jest rzeczą piękną, ale godną pochwały jest rozgłaszać i wysławiać dzieła Boże.

Tob 12

– Charakter: uniwersalny (podkreślone i pogrubione)

Przestrzeganie tych przepisów uzupełniających jest jednoczesnym wypełnianiem przykazania Pana Isusa z pkt 1 wykazu nr 1. 

– Komentarz:

Te przepisy są Słowem Bożym, przekazanym przez jednego z aniołów Pańskich – Rafała.

6. (7) (…) Czyńcie dobrze, a zło was nie spotka.

(Cool Lepsza jest modlitwa ze szczerością i miłosierdzie ze sprawiedliwością aniżeli bogactwo z nieprawością. Lepiej jest dawać jałmużnę, aniżeli gromadzić złoto. (9) Jałmużna uwalnia od śmierci i oczyszcza z każdego grzechu. Ci, którzy dają jałmużnę, nasyceni będą życiem.

(10) Ci, którzy popełniają grzech i nieprawość, są wrogami własnej duszy.

Tob 12

– Charakter: uniwersalny (podkreślone i pogrubione)

Przestrzeganie przepisów uzupełniających z wierszy 7 i 10 jest jednoczesnym wypełnianiem przykazania Pana Isusa, wynikającego z Jego nauki z pkt 13 wykazu nr 1. 

Przestrzeganie przepisów uzupełniających z wierszy 8-9 jest jednoczesnym wypełnianiem przykazania Pana Isusa z pkt 22 wykazu nr 1.

– Komentarz:

Te przepisy są Słowem Bożym, przekazanym przez jednego z aniołów Pańskich – Rafała.

Te przepisy o jałmużnie korespondują z wypowiedziami Tobiasza, które pomimo tego, że nie są Słowem Bożym, są istotne, bo widać po nich, że Tobiasz (ojciec) wypowiadał je pod wypływem działania Ducha Świętego – bezpośrednim dowodem potwierdzającym ten fakt była interwencja Pana, Boga dokonana za pośrednictwem jednego z Jego aniołów – Rafała.
Oto te wypowiedzi:

Tob 4:
(7) A wszystkim, którzy postępują sprawiedliwie, dawaj jałmużnę z majętności swojej i niech oko twoje nie będzie skąpe w czynieniu jałmużny! Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka, a nie odwróci się od ciebie oblicze Boga. (Cool Jak ci tylko starczy, według twojej zasobności dawaj z niej jałmużnę! Będziesz miał mało – daj mniej, ale nie wzbraniaj się dawać jałmużny nawet z niewielkiej własności! (9) Tak zaskarbisz sobie wielkie dobra na dzień potrzebny, (10) ponieważ jałmużna wybawia od śmierci i nie pozwala wejść do ciemności. (11) Jałmużna bowiem jest wspaniałym darem dla tych, którzy ją dają przed obliczem Najwyższego. (…) (16) Udzielaj twego chleba głodnemu, a szat swoich użycz nagim! Ze wszystkiego, co ci zbywa, dawaj jałmużnę, a oko twoje niech nie będzie skąpe, gdy ją dajesz. (17) Kładź chleby twoje na grobie sprawiedliwych, ale grzesznikom nie dawaj.Tob 14:
(Cool A teraz, dzieci, rozkazuję wam: Służcie Bogu w prawdzie i czyńcie, co podoba się Jemu. Dzieciom waszym polećcie wykonywać sprawiedliwość i dawać jałmużnę i niech pamiętają o Bogu, i wielbią Imię Jego w każdej chwili, w prawdzie i z całej siły.
(9) A teraz, dziecko moje, wyjdź z Niniwy i nie zostawaj tu! Od tego dnia, w którym pochowasz matkę swoją obok mnie, od tego samego dnia nie pozostawaj dłużej w tych okolicach. Widzę bowiem, że jest tu wiele niesprawiedliwości i dokonuje się wiele podstępu, a ludzie się nie wstydzą. (10) Popatrz, dziecko, co uczynił Nadab swemu żywicielowi Achikarowi. Czyż żywego nie zakopał do ziemi? Ale Bóg wynagrodził mu tę krzywdę przed obliczem swoim. Achikar wyszedł na światło, a Nadab poszedł do wiecznych ciemności, ponieważ czyhał na życie Achikara. A ponieważ Achikar dawał jałmużnę, uniknął zasadzki śmierci, którą zastawił na niego Nadab. A Nadab wpadł w zasadzkę śmierci i zgubił samego siebie. (11) Tak teraz, dzieci, patrzcie, jakie skutki sprawia dawanie jałmużny, a jakie – popełnianie nieprawości, że mianowicie ona zabija.

Koniec Wykazu nr 1. 

Ciąg dalszy w następnym poście.

——————————-

Odrodzony
Liczba postów : 72
Join date : 11/06/2016

Powrót do góry Go down

 Re: Prawo Boże – co nas obowiązuje a co nie?

Pisanie by Odrodzony Today at 13:48

Wykaz nr 2:

Przepisy przejściowo dobrowolne dzisiaj do przestrzegania, początkowo i obecnie o charakterze uniwersalnym lub względnie uniwersalnym, a także mieszanym, które nie zostały zaliczone do przykazań Pana Isusa i których przestrzeganie nie jest jednoczesnym wypełnianiem któregokolwiek z obowiązkowych do przestrzegania Jego przykazań (w tym dwa przepisy uzupełniające dotyczące szabatu, które zasadniczo są przejściowo dobrowolne dzisiaj do przestrzegania, ale które – w zależności od okoliczności – mogą stać się dla niektórych przepisami obowiązkowymi do przestrzegania):

*Wszędzie tam, gdzie jest mowa o wykonaniu kary za dany grzech (np. kary śmierci), o ile sam przepis nie stanowi inaczej (np. że dany człowiek pierwszy rzuci kamieniem) oznacza to, że w tej części ten przepis jest skierowany do osoby wykonującej urząd lub pełniącej funkcję sędziego w Izraelu, który był zobowiązany do przestrzegania tego przepisu i nałożenia właściwej kary na grzesznika, który dopuścił się danego grzechu (czyli w tej części przepis ma obecnie charakter przejściowo nieuniwersalny, a pierwotnie miał w tej części charakter względnie uniwersalny).

———————————–

I. Przepisy uzupełniające, wynikające z Prawa Bożego nadane całej ludzkości mocą przymierza z Noem i jego potomstwem:

1. Bądźcie płodni i mnóżcie się, abyście zaludnili ziemię

Wy zaś bądźcie płodni i mnóżcie się; zaludniajcie ziemię i miejcie nad nią władzę.

Rdz 9:1 i 7

– Charakter: względnie uniwersalny (pogrubione)

– Komentarz:

Oto cały ten fragment:

Rdz. 9:
(1) Po czym Bóg pobłogosławił Noego i jego synów, mówiąc do nich: Bądźcie płodni i mnóżcie się, abyście zaludnili ziemię. (2) Wszelkie zaś zwierzę na ziemi i wszelkie ptactwo powietrzne niechaj się was boi i lęka. Wszystko, co się porusza na ziemi i wszystkie ryby morskie zostały oddane wam we władanie. (…) (7) Wy zaś bądźcie płodni i mnóżcie się; zaludniajcie ziemię i miejcie nad nią władzę.

2. Wszystko, co się porusza i żyje, jest przeznaczone dla was na pokarm, tak jak rośliny zielone, daję wam wszystko.

Rdz 9:3

– Charakter: uniwersalny (podkreślone i pogrubione)

– Komentarz:

Jest to przepis, który nie jest ani nakazem, ani zakazem, ale jest on prawem, a zatem jest naszym uprawnieniem nadanym nam przez Pana, Boga, a to z kolei oznacza, że z tego uprawnienia każdy do momentu sądu na pustyni może dobrowolnie korzystać albo nie. Jednocześnie z racji tego, że przepis uzupełniający do przykazań z Prawa Mojżeszowego o zakazie jedzenia pokarmów nieczystych (w tym m.in. wieprzowiny) także jest dzisiaj przepisem dobrowolnym do przestrzegania dla całej ludzkości, w tym także i dla Izraelitów i a przy tym jest on przepisem obiektywnie możliwym do przestrzegania przez niektórych ludzi na ziemi (a więc ma on charakter względnie nieuniwersalny), to każdy człowiek na ziemi – zamiast korzystać ze swojego uprawnienia do jedzenia wszystkiego – może już dzisiaj w miejsce korzystania z tego uprawnienia dobrowolnie przestrzegać bardziej rygorystycznego w tym zakresie przepisu uzupełniającego do przykazań z Prawa Mojżeszowego o niejedzeniu pokarmów nieczystych, który i tak zostanie nadany całej ludzkości do obowiązkowego przestrzegania po sądzie na pustyni.

3. Nie wolno wam tylko jeść mięsa z krwią życia

Rdz 9:4

– Charakter: uniwersalny (podkreślone i pogrubione)

– Komentarz:

Przepis o zakazie jedzenia mięsa z krwią został także w późniejszym czasie nadany Izraelitom w Prawie Mojżeszowym (ale nie został zaliczony przez Pana, Boga do przykazań Pana Isusa, czyli do przepisów nadanych całej ludzkości do obowiązkowego przestrzegania, a zatem jest on przepisem, który dzisiaj można dobrowolnie przestrzegać)

Kpł 7:
(26) Gdziekolwiek będziecie mieszkać, nie wolno wam spożywać żadnej krwi: ani krwi ptaków, ani krwi bydląt. (27) Ktokolwiek spożywa jakąkolwiek krew, będzie wykluczony spośród swego ludu.Kpł 17:
(10) Jeżeli kto z domu Izraela albo spośród przybyszów, którzy osiedlili się między nimi, będzie spożywał jakąkolwiek krew, zwrócę oblicze moje przeciwko temu człowiekowi spożywającemu krew i wyłączę go spośród jego ludu. (11) Bo życie ciała jest we krwi, a Ja dopuściłem ją dla was [tylko] na ołtarzu, aby dokonywała przebłagania za wasze życie, ponieważ krew jest przebłaganiem za życie. (12) Dlatego dałem nakaz Izraelitom: Nikt z was nie będzie spożywał krwi. Także i przybysz, który się osiedlił wśród was, nie będzie spożywał krwi. (13) Jeżeli kto z Izraelitów albo z przybyszów, którzy się osiedlili między wami, upoluje zwierzynę jadalną, zwierzę lub ptaka, wypuści jego krew i przykryje ją ziemią. (14) Bo życie wszelkiego ciała jest we krwi jego – dlatego dałem nakaz synom Izraela: nie będziecie spożywać krwi żadnego ciała, bo życie wszelkiego ciała jest w jego krwi. Ktokolwiek by ją spożywał, zostanie wyłączony*.Kpł 19:
(26) Nie będziecie jeść niczego z krwią. (…)Pwt 12:
(16) Tylko od krwi będziesz się wstrzymywał, wylejesz ją jak wodę na ziemię.
(23) Ale się wystrzegaj spożywania krwi, bo we krwi jest życie, i nie będziesz spożywał życia razem z ciałem. (24) Nie będziesz jej spożywał, ale jak wodę na ziemię ją wylejesz. (25) Nie spożyjesz jej, aby ci dobrze było i synom twoim po tobie, za to, że uczyniłeś, co słuszne jest w oczach Pana
.
Pwt 15:
(23) Tylko krwi nie będziesz spożywał, ale jak wodę ją wylejesz na ziemię.

Ciąg dalszy w następnym poście.

——————————-

Odrodzony
Liczba postów : 72
Join date : 11/06/2016

Powrót do góry Go down

 Re: Prawo Boże – co nas obowiązuje a co nie?

Pisanie by Odrodzony Today at 13:55

cd. Wykazu nr 2:

II. Przepisy uzupełniające, wynikające z Tory:

1.  (28) Jeżeli wół zabodzie mężczyznę albo kobietę na śmierć, to należy wołu ukamienować* i nie jeść jego mięsa, właściciel zaś wołu będzie niewinny. (29) Jeżeli jednak wół bódł od dawna, a ostrzeżono o tym jego właściciela, ten zaś go nie pilnował, i wół zabił mężczyznę albo kobietę, to wół będzie ukamienowany*, a jego właściciel poniesie śmierć*. (30) Jeżeli jednak nałożono na niego okup, to da jako okup za swoje życie tyle, ile na niego nałożą*. (31) Jeżeli zabodzie na śmierć chłopca lub dziewczynę, postąpią z nim według tego samego prawa.

Wj 21

Obecny charakter: mieszany – w części względnie uniwersalny (pogrubione), a w części nieuniwersalny (pierwotnie o charakterze względnie uniwersalnym)

– Komentarz:
Z tych przepisów wynika nakaz pilnowania swoich zwierząt.

2. (33) Jeżeli ktoś zostawi studnię otwartą albo jeżeli ktoś wykopie studnię i nie przykryje jej, a wpadnie do niej wół albo osioł, (34) to właściciel studni winien dać pieniężne odszkodowanie jego właścicielowi, a martwe zwierzę będzie należeć do niego.

Wj 21

– Charakter: względnie uniwersalny (pogrubione)

– Komentarz:

Przepis adresowany do każdego człowieka na ziemi, który ma studnię

3. (34) Przybysza, który się osiedlił wśród was, będziecie uważać za obywatela. Będziesz go miłował jak siebie samego, bo i wy byliście przybyszami w ziemi egipskiej. (…)

Kpł 19

(19) Wy także miłujcie cudzoziemca, boście sami byli cudzoziemcami w ziemi egipskiej.

Pwt 10

– Charakter: uniwersalny (podkreślone i pogrubione)

– Komentarz:

Ale to, że istnieje – dzisiaj przejściowo dobrowolny do przestrzegania – nakaz miłowania cudzoziemca jak siebie samego nie wyklucza w żadnym wypadku obrony przed bezpośrednim atakiem z jego strony na mnie, moją żonę, na członków naszych rodzin lub moich bliźnich.

Poza tym dzisiaj, kiedy nikt z nas nie wie, kto jest Izraelitą, a kto nie, i kiedy nie ma obecnie – tak, jak miało to miejsce kiedyś i jak znowu będzie dopiero w przyszłości – wyraźnego podziału na Izraelitów i na obcych, nie sposób jest moim zdaniem w ogóle mówić o cudzoziemcach wśród nas (tj. wśród prawdziwych, jak i domniemanych Izraelitów, ale postępujących jak prawdziwi Izraelici, którzy przez to w przyszłości otrzymają swoje nowe imię i miejsce wśród prawdziwych Izraelitów), skoro my sami nadal jesteśmy cudzoziemcami, którzy żyją obecnie na obczyźnie i w rozproszeniu pośród wszystkich innych narodów na ziemi.

4. (30) (…) Nie będziecie spożywać mięsa zwierzęcia rozszarpanego przez dzikie zwierzęta, ale je rzucicie psom.

Wj 22

(15) Każdy tubylec lub przybysz, który by jadł mięso zwierzęcia padłego lub rozszarpanego, wypierze ubranie, wykąpie się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora. Potem odzyska czystość. (16) Jeżeli nie wypierze ubrania i nie wykąpie ciała, zaciągnie winę.

Kpł 17

Obecny charakter: mieszany – w części uniwersalny (podkreślone i pogrubione), a w części przejściowo nieuniwersalny (pierwotnie o charakterze względnie uniwersalnym)

5. (4) Jeśli spotkasz wołu twego wroga albo jego osła błąkającego się, odprowadź je do niego. (5) Jeśli ujrzysz, że osioł twego wroga upadł pod swoim ciężarem, nie ominiesz, ale razem z nim przyjdziesz mu z pomocą.

Wj 23

– Charakter: uniwersalny (podkreślone i pogrubione)

– Komentarz:

Ten przepis nie został zaliczony do przykazań Pana Isusa, a jego przestrzeganie moim zdaniem nie jest prawdopodobnie jednoczesnym wypełnianiem przykazania Pana Isusa w postaci nakazu miłowania naszych nieprzyjaciół, gdzie była mowa jedynie o miłowaniu ich i modlitwie za nich, a nie o udzielaniu im fizycznej pomocy.

Z drugiej jednak strony ani to ww. przykazanie Pana Isusa, ani też nic innego nie stoi na przeszkodzie, aby dzisiaj tego przepisu przestrzegać dobrowolnie.

6. (10) Przez sześć lat będziesz obsiewał ziemię i zbierał jej płody, (11) a siódmego pozwolisz jej leżeć odłogiem i nie dokonasz zbioru, aby mogli jeść ubodzy z twego ludu, a resztę zjedzą dzikie zwierzęta. Tak też postąpisz z twoją winnicą i z twoim ogrodem oliwnym.

Wj 23

– Charakter: względnie uniwersalny (pogrubione)

– Komentarz:

Jest to przepis adresowany do każdego człowieka na ziemi, który ma ziemię i ja uprawia.

Ciąg dalszy w następnym poście.

——————————-

Ostatnio zmieniony przez Odrodzony dnia 2nd Grudzień 2016, 14:05, w całości zmieniany 1 raz

Odrodzony
Liczba postów : 72
Join date : 11/06/2016

Powrót do góry Go down

 Re: Prawo Boże – co nas obowiązuje a co nie?

Pisanie by Odrodzony Today at 14:04

7. (31) Do Izraelitów powiesz tak: To jest święty olej namaszczenia dla was i dla waszych pokoleń. (32) Nie wolno go wylewać na ciało żadnego człowieka i nie wolno go sporządzać w takim połączeniu, gdyż jest święty i święty będzie dla was. (33) Ktokolwiek zaś sporządziłby go w takim połączeniu i wylewałby go na niepowołanego, winien być wykluczony ze swego ludu*. (34) I znów powiedział Pan do Mojżesza: Weź sobie wonności: żywicę pachnącą, muszelki i galbanum pachnące, i czyste kadzidło, niech będą w równej ilości. (35) Mieszając je uczynisz z tego kadzidło wonne – zrobione tak, jak się robi wonności – posolone, czyste, święte. (36) Zetrzesz na proszek jego części i położysz przed świadectwem w Namiocie Spotkania, gdzie Ja będę spotykał się z tobą, i będzie to dla was rzecz bardzo święta. (37) Kadzidła w ten sposób przygotowanego nie będziecie robić dla siebie, gdyż poświęcone jest ono dla Pana. (38) Ktokolwiek by zrobił podobne, aby się rozkoszować jego wonią, będzie wykluczony ze swego ludu*.Wj 30

Obecny charakter: mieszany – w części uniwersalny (podkreślone i pogrubione), a w części przejściowo nieuniwersalny (pierwotnie o charakterze uniwersalnym)

8. (3) Nie będziecie rozpalać ognia w dniu szabatu w waszych mieszkaniach.

Wj 35

– Charakter: uniwersalny (podkreślone i pogrubione)

To jeden z dwóch przepisów uzupełniających dotyczących szabatu, które zasadniczo są przejściowo dobrowolne dzisiaj do przestrzegania, ale które – w zależności od okoliczności – mogą stać się dla niektórych przepisami obowiązkowymi do przestrzegania – opisałem to dokładnie przy okazji omawiania przykazania Pana Isusa z pkt 6 wykazu nr 1.

– Komentarz:

Tego zakazu dany człowiek może nie przestrzegać, jeżeli nastąpi sytuacja uzasadniająca zastosowanie przykazania Pana Jezusa z pkt 7 wykazu nr 1.

9. (26) Gdziekolwiek będziecie mieszkać, nie wolno wam spożywać żadnej krwi: ani krwi ptaków, ani krwi bydląt. (27) Ktokolwiek spożywa jakąkolwiek krew, będzie wykluczony spośród swego ludu*.

Kpł 7

(10) Jeżeli kto z domu Izraela albo spośród przybyszów, którzy osiedlili się między nimi, będzie spożywał jakąkolwiek krew, zwrócę oblicze moje przeciwko temu człowiekowi spożywającemu krew i wyłączę go spośród jego ludu. (11) Bo życie ciała jest we krwi, a Ja dopuściłem ją dla was [tylko] na ołtarzu, aby dokonywała przebłagania za wasze życie, ponieważ krew jest przebłaganiem za życie. (12) Dlatego dałem nakaz Izraelitom: Nikt z was nie będzie spożywał krwi. Także i przybysz, który się osiedlił wśród was, nie będzie spożywał krwi. (13) Jeżeli kto z Izraelitów albo z przybyszów, którzy się osiedlili między wami, upoluje zwierzynę jadalną, zwierzę lub ptaka, wypuści jego krew i przykryje ją ziemią. (14) Bo życie wszelkiego ciała jest we krwi jego – dlatego dałem nakaz synom Izraela: nie będziecie spożywać krwi żadnego ciała, bo życie wszelkiego ciała jest w jego krwi. Ktokolwiek by ją spożywał, zostanie wyłączony*.

Kpł 17

(26) Nie będziecie jeść niczego z krwią. (…)

Kpł 19

(16) Tylko od krwi będziesz się wstrzymywał, wylejesz ją jak wodę na ziemię.
(23) Ale się wystrzegaj spożywania krwi, bo we krwi jest życie, i nie będziesz spożywał życia razem z ciałem. (24) Nie będziesz jej spożywał, ale jak wodę na ziemię ją wylejesz. (25) Nie spożyjesz jej, aby ci dobrze było i synom twoim po tobie, za to, że uczyniłeś, co słuszne jest w oczach Pana.

Pwt 12

(23) Tylko krwi nie będziesz spożywał, ale jak wodę ją wylejesz na ziemię.

Pwt 15

– Charakter: uniwersalny (podkreślone i pogrubione)

Ciąg dalszy w następnym poście.

——————————-

Odrodzony
Liczba postów : 72
Join date : 11/06/2016

Powrót do góry Go down

 Re: Prawo Boże – co nas obowiązuje a co nie?

Pisanie by Odrodzony Today at 14:09

10. (2) Tak mówcie do Izraelitów: Oto zwierzęta, które będziecie jeść spośród wszystkich zwierząt, które są na ziemi:
(3) Będziecie jedli każde zwierzę czworonożne, które ma rozdzielone kopyta, to jest racice, i które przeżuwa.
(4) Ale [następujących zwierząt], mających rozdzielone kopyto i przeżuwających nie będziecie jedli: wielbłąd, ponieważ przeżuwa, ale nie ma rozdzielonego kopyta – będzie dla was nieczysty; (5) świstak, ponieważ przeżuwa, ale nie ma rozdzielonego kopyta – będzie dla was nieczysty; (6) zając, ponieważ przeżuwa, ale nie ma rozdzielonego kopyta – będzie dla was nieczysty; (7) wieprz, ponieważ ma rozdzielone kopyto, ale nie przeżuwa – będzie dla was nieczysty.
(Cool Nie będziecie jedli ich mięsa ani dotykali ich padliny – są one dla was nieczyste.
(9) Będziecie jedli następujące istoty wodne: wszystkie istoty wodne, w morzach i rzekach, które mają płetwy i łuski, będziecie jedli.
(10) Ale każda istota wodna, która nie ma płetw albo łusek w morzach i rzekach spośród wszystkiego, co się roi w wodzie, i spośród wszystkich zwierząt wodnych, będzie dla was obrzydliwością.
(11) Będą one dla was obrzydliwością, nie jedzcie ich mięsa i brzydźcie się ich padliną. (12) Wszystkie istoty wodne, które nie mają płetw albo łusek, będą dla was obrzydliwością.
(13) Spośród ptaków będziecie mieli w obrzydzeniu i nie będziecie ich jedli, bo są obrzydliwością, następujące: orzeł, sęp czarny, orzeł morski, (14) wszelkie gatunki kani i sokołów, (15) wszelkie gatunki kruków, (16) struś, sowa, mewa, wszelkie gatunki jastrzębi, (17) puszczyk, kormoran, ibis, (18) łabędź, pelikan, ścierwik, (19) bocian, wszelkie gatunki czapli, dudek i nietoperz.
(20) Wszelkie latające czworonożne owady będą dla was obrzydliwością.
(21) Ale będziecie jeść spośród czworonożnych latających owadów tylko te, których [tylne] kończyny wystają ponad nogami [przednimi], aby [mogły] skakać na nich po ziemi.
(22) Następujące spośród nich możecie jeść: wszelkie gatunki szarańczy, wszelkie gatunki soleam, wszelkie gatunki chargol i wszelkie gatunki chagab. (23) Wszystkie inne gatunki latających owadów czworonożnych będą dla was obrzydliwością. 
(24) Następujące zwierzęta czynią człowieka nieczystym. Każdy, kto dotknie się ich padliny, będzie nieczysty aż do wieczora.
(25) Każdy, kto będzie nosić ich padlinę, wypierze ubranie i pozostanie nieczysty aż do wieczora.
(26) Każde zwierzę, które ma kopyta, ale nie rozdzielone, i nie przeżuwa, będzie nieczyste dla was. Każdy, kto się go dotknie, będzie nieczysty.
(27) Każde zwierzę czworonożne, które chodzi opierając się na stopach, będzie nieczyste dla was. Każdy, kto dotknie się jego padliny, będzie nieczysty aż do wieczora.
(28) Każdy, kto będzie nosić ich padlinę, wypierze ubranie i pozostanie nieczysty aż do wieczora. To są rzeczy nieczyste dla was!
(29) Spośród małych zwierząt, które poruszają się na ziemi, następujące są nieczyste: kret, mysz i wszelkie gatunki jaszczurek, (30) gekko, żółw, salamandra, skolopendra i kameleon.
(31) Te są nieczyste dla was spośród małych zwierząt, które poruszają się na ziemi. Każdy, kto dotknie się ich padliny, będzie nieczysty aż do wieczora.
(32) Jeżeli które z tych zwierząt nieżywe upadnie na coś, to ta rzecz będzie nieczysta, niezależnie od tego, czy to będzie naczynie drewniane, czy ubranie, czy skóra, czy worek, czy jakiekolwiek narzędzie pracy. Obmyją je wodą i pozostanie nieczyste aż do wieczora, potem będzie czyste.
(33) Jeżeli któreś z tych zwierząt wpadnie do naczynia glinianego, to wszystko, co jest wewnątrz naczynia, będzie nieczyste, a naczynie rozbijecie.
(34) Każdy pokarm, który się spożywa, do którego się dostanie woda z tego naczynia będzie nieczysty. Każdy napój, który bywa używany do picia w jakimkolwiek naczyniu, będzie nieczysty.
(35) Na cokolwiek upadnie takie zwierzę nieżywe, będzie nieczyste: piecyk albo piekarnik ma być zniszczony. One są nieczyste i będą nieczyste dla was.
(36) Tylko źródła i cysterny, to jest zbiorniki wody, pozostają czyste, ale ten, kto dotknie się w nich padliny, będzie nieczysty. (37) Jeżeli taka padlina upadnie na ziarno przeznaczone do siewu, to ziarno pozostanie czyste, (38) ale jeżeli ziarno jest mokre i taka padlina upadnie na nie, to jest ono dla was nieczyste.
(39) Jeżeli zdechnie jedno ze zwierząt, które wam służą za pokarm, i ktoś dotknie się tej padliny, będzie nieczysty aż do wieczora. (40) Jeżeli kto zje coś z takiej padliny, to wypierze ubranie i będzie nieczysty aż do wieczora. Także i ten, kto nosi taką padlinę, wypierze ubranie i będzie nieczysty aż do wieczora.
(41) Wszelkie małe zwierzęta, które pełzają po ziemi, są obrzydliwością – nie wolno ich jeść!
(42) Cokolwiek pełza na brzuchu, cokolwiek chodzi na czterech nogach i cokolwiek ma wiele nóg spośród małych zwierząt pełzających po ziemi, nie będzie przez was jedzone, bo to jest obrzydliwość.
(43) Nie plugawcie siebie samych przez jedzenie wszelkich małych zwierząt pełzających, nie zanieczyszczajcie się przez nie, przez to stalibyście się nieczystymi.
(44) Ponieważ Ja jestem Pan, Bóg wasz – uświęćcie się! Bądźcie świętymi, ponieważ Ja jestem święty! Nie będziecie się plugawić małymi zwierzętami, które pełzają po ziemi.
 (45) Bo Ja jestem Pan, który wyprowadził was z ziemi egipskiej, abym był waszym Bogiem. Bądźcie więc świętymi, bo Ja jestem święty! (46) To jest prawo dotyczące zwierząt, ptaków i wszelkich istot żyjących, które poruszają się w wodzie, i wszelkich stworzeń pełzających po ziemi, (47) abyście rozróżniali między tym, co nieczyste, a tym, co czyste, między zwierzętami jadalnymi a tymi, których jeść nie wolno.Kpł 11(3) Nie będziecie jedli nic obrzydliwego.
(4) Oto zwierzęta, które możecie jeść: wół, baran, koza, (5) jeleń, gazela, daniel, koziorożec, antylopa, bawół i kozica. (6) Możecie jeść wszelkie zwierzę o rozdzielonym kopycie, to jest parzysto rozłożonej racicy, i które przeżuwa.
(7) Nie będziecie jeść spośród tych, które przeżuwają albo mają kopyto, to jest rozdzieloną racicę, jak wielbłąd, zając i królik. Te przeżuwają, lecz nie mają podzielonych kopyt – uważać je będziecie za nieczyste. (Cool Wieprz, który ma racicę rozdzieloną, lecz nie przeżuwa, jest nieczysty, mięsa jego jeść nie będziecie i padliny jego się nie dotkniecie.
(9) Z tego, co jest w wodzie, będziecie spożywali wszystko, co ma płetwy i łuski.
(10) A nie będziecie spożywali nic z tego, co nie ma płetw i łusek. Uważać to będziecie za nieczyste.
(11) Wszelkie ptactwo czyste jeść możecie; (12) tych zaś spośród ptaków jeść nie będziecie: orła, sępa czarnego, orła morskiego, (13) wszelkich odmian kani, sępa i sokoła, (14) żadnego gatunku kruka, (15) strusia, sowy, mewy, żadnej odmiany jastrzębia, (16) puszczyka, ibisa, łabędzia, (17) pelikana, nurka, ścierwika, (18) bociana, żadnej odmiany czapli, dudka i nietoperza. (19) Każdy owad skrzydlaty jest dla was nieczysty, nie będziecie go spożywać.
(20) Wszelkie ptactwo czyste możecie spożywać.
(21) Nie będziecie spożywać żadnej padliny. Dasz to do spożycia przychodniowi w twej miejscowości albo sprzedasz obcemu, bo ty jesteś narodem świętym dla Pana, Boga twego. Nie będziesz gotował koźlęcia w mleku jego matki.
Pwt 14- Charakter: uniwersalny (podkreślone i pogrubione)Ciąg dalszy w następnym poście.——————————-
Odrodzony
Liczba postów : 72
Join date : 11/06/2016

Powrót do góry Go down

 Re: Prawo Boże – co nas obowiązuje a co nie?

Pisanie by Odrodzony Today at 14:20

11. (3) Ósmego dnia [chłopiec] zostanie obrzezany.

Kpł 12

– Charakter: względnie uniwersalny (pogrubione)

12. (16) Jeżeli z mężczyzny wypłynie nasienie, to wykąpie całe ciało w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora. (17) Każde ubranie, każda skóra, na którą wyleje się nasienie, będzie wymyta wodą i nieczysta aż do wieczora.

Kpł 15

– Charakter: względnie uniwersalny (pogrubione)

13. (18) Jeżeli mężczyzna obcuje z kobietą wylewając nasienie, to oboje wykąpią się w wodzie i będą nieczyści aż do wieczora.

Kpł 15

– Charakter: uniwersalny (podkreślone i pogrubione)

14. (9) Kiedy żąć będziecie zboże ziemi waszej, nie będziesz żął aż do samego skraju pola i nie będziesz zbierał kłosów pozostałych na polu. (10) Nie będziesz ogołacał winnicy i nie będziesz zbierał tego, co spadło na ziemię w winnicy. Zostawisz to dla ubogiego i dla przybysza. (…)

Kpł 19

– Charakter: względnie uniwersalny (pogrubione)

– Komentarz:

Jest to przepis adresowany do każdego człowieka na ziemi, który ma pole i je uprawia albo ma winnicę i ja prowadzi.

15. (19) (…) Nie będziesz łączył dwóch gatunków bydląt.

Nie będziesz obsiewał pola dwoma rodzajami ziarna. (…)

Kpł 19

– Charakter: względnie uniwersalny (pogrubione)

– Komentarz:

Jest to moim zdaniem zakaz krzyżowania genetycznego różnych zwierząt lub roślin.

16. (19) (…) Nie będziesz nosił ubrania utkanego z dwóch rodzajów nici.

Kpł 19

– Charakter: uniwersalny (podkreślone i pogrubione)

17. (27) Nie będziecie obcinać w kółko włosów na głowie. Nie będziesz golił włosów po bokach brody. (28) Nie będziecie nacinać ciała na znak żałoby po zmarłym. Nie będziecie się tatuować. Ja jestem Pan!

Kpł 19

(1) (…) Po zmarłym nie będziecie nacinać sobie skóry ani strzyc krótko włosów nad czołem, (2) bo wy jesteście ludem poświęconym Panu, Bogu swemu: was wybrał Pan, byście się stali ludem będącym Jego wyłączną własnością spośród wszystkich narodów, które są na ziemi.

Pwt 14

– Charakter: uniwersalny (podkreślone i pogrubione)

18. (18) Ktokolwiek zabije zwierzę, będzie obowiązany do zwrotu: zwierzę za zwierzę.
(21) Kto zabije zwierzę, będzie obowiązany do zwrotu
.
 
(…)

Kpł 24

– Charakter: uniwersalny (podkreślone i pogrubione)

19. (5) Kobieta nie będzie nosiła ubioru mężczyzny ani mężczyzna ubioru kobiety; gdyż każdy, kto tak postępuje, obrzydły jest dla Pana, Boga swego.

Pwt 22

– Charakter: względnie uniwersalny (pogrubione)

20. (6) Jeśli napotkasz przed sobą na drodze, na drzewie lub na ziemi gniazdo ptaka z pisklętami lub jajkami wysiadywanymi przez matkę, nie zabierzesz matki z pisklętami. (7) Matkę zostawisz w spokoju, a pisklęta możesz zabrać – aby ci się dobrze powodziło i abyś długo żył.

Pwt 22

– Charakter: uniwersalny (podkreślone i pogrubione)

21. (Cool Jeśli zbudujesz nowy dom, uczynisz na dachu ogrodzenie, byś nie obciążył swego domu krwią, gdyby ktoś z niego spadł.

Pwt 22

– Charakter: względnie uniwersalny (pogrubione)

22. (9) Nie zasiejesz w twojej winnicy dwu gatunków roślin, aby wszystkie nie zostały uznane za święte: nasiona posiane i zbiory w winnicy.

Pwt 22

– Charakter: względnie uniwersalny (pogrubione)

23. (10) Nie będziesz orał razem wołem i osłem.

Pwt 22

– Charakter: względnie uniwersalny (pogrubione)

24. (11) Nie wdziejesz sukni utkanej naraz z wełny i lnu.

Pwt 22

– Charakter: uniwersalny (podkreślone i pogrubione)

25. (1) Jeśli mężczyzna poślubi kobietę i zostanie jej mężem, lecz nie będzie jej darzył życzliwością, gdyż znalazł u niej coś odrażającego, napisze jej list rozwodowy, wręczy go jej, potem odeśle ją od siebie. (2) Jeśli ona wyszedłszy z jego domu, pójdzie i zostanie żoną innego, (3) a ten drugi też ją znienawidzi, wręczy jej list rozwodowy i usunie ją z domu, albo jeśli ten drugi mąż, który ją poślubił, umrze, (4) nie będzie mógł pierwszy jej mąż, który ją odesłał, wziąć jej powtórnie za żonę jako splugawionej. To bowiem budzi odrazę u Pana, a ty nie możesz dopuścić do takiej nieprawości w kraju, który ci daje w posiadanie Pan, Bóg twój.

Pwt 24

– Charakter: uniwersalny (podkreślone i pogrubione)

– Komentarz:

Ta przekreślona część przepisu została zmieniona przykazaniem Pana Isusa z pkt 14 wykazu nr 1.  

26. (4) Nie zawiążesz pyska wołowi młócącemu.

Pwt 25

– Charakter: względnie uniwersalny (pogrubione)

Ciąg dalszy w następnym poście.

——————————-

Odrodzony
Liczba postów : 72
Join date : 11/06/2016

Powrót do góry Go down

 Re: Prawo Boże – co nas obowiązuje a co nie?

Pisanie by Odrodzony Today at 14:23

cd. Wykazu nr 2:

III. Przepisy uzupełniające, wynikające ze słów proroków Pańskich innych niż Mojżesz: 

1. (13) Jeśli powściągniesz twe nogi od przekraczania szabatu, żeby w dzień mój święty spraw swych nie załatwiać, jeśli nazwiesz szabat rozkoszą, a święty dzień Pana – czcigodnym, jeśli go uszanujesz przez unikanie podróży, tak by nie przeprowadzać swej woli ani nie omawiać swoich spraw (14) wtedy znajdziesz twą rozkosz w Panu. Ja cię powiodę w triumfie przez wyżyny kraju, karmić cię będę dziedzictwem Jakuba, twojego ojca. Albowiem usta Pańskie to wyrzekły.

Iz 58

– Charakter: uniwersalny (podkreślone i pogrubione)

To drugi przypadek przepisów uzupełniających dotyczących szabatu, które zasadniczo są przejściowo dobrowolne dzisiaj do przestrzegania, ale które – w zależności od okoliczności – mogą stać się dla niektórych przepisami obowiązkowymi do przestrzegania – opisałem to dokładnie przy okazji omawiania przykazania Pana Isusa z pkt 6 wykazu nr 1.

– Komentarz:

Tych zakazów dany człowiek może nie przestrzegać, jeżeli nastąpi sytuacja uzasadniająca zastosowanie przykazania Pana Isusa z pkt 7 wykazu nr 1.

Koniec Wykazu nr 2. 

Chwała niech będzie Panu, Bogu i Jego Synowi Isusowi Chrystusowi przez wszystkie wieki wieków za wieczne i doskonałe Prawo Boże, którego jak najpełniejsze przestrzeganie jest jedyną drogą do zbawienia dla każdego człowieka na ziemi!

 


 

Kult Bogini Matki

Jak już wspomniałem Isus mówił że rytualne modlitwy na wzór mantry są zbędne. Wystarczy jedna modlitwa zamiast różańców do Isis (Izyda), Astarte, Kybele (Magma Mater), Erzulie, https://pl.wikipedia.org/wiki/ErzulieSemiramidy i wiele innych imion. Jezus nigdy nie kazał wielbić swej matki. Nie mylić Isus z Isis. Prawosławni a także katoliccy Chorwaci nazywają Krzewiciela owym imieniem.

Kult bogini matki jest stary jak świat, niemalże każda pogańska kultura wielbiła matkę, ojca i syna – pogańska trójca. Obraz matki z karmiącym dzieckiem… Dlaczego Isus jest wciąż przedstawiany jako dziecko, skoro w większości wydarzeń z Chrześcijańskich Pism Greckich dzieje się w czasie dorosłości naszego mistrza.

Jedną z największych tajemnic jest stosunek aniołów z kobietami oraz ich dzieci – Giganty. Pogaństwo to ich kult. Obeliski symbolizują ich fujary itd. Nieświadomym np. Masonom się mówi że chodzi o Dzień i Noc, tymczasem większość symboli odnosi się do aktu płciowego.
[[https://theredbrainbreakerkstian.files.wordpress.com/2015/08/plac-watykan.jpg]]
Krzyż w Kole – Krzyż to pitol a koło to [sami dopowiedzta]
Krzyż Chi Rho czyli Laska Ozyrysa symbolizuje seks…

Dlatego tak się nas namawia do pogaństwa.
Kościelna Trójca – Ojciec Syn Duch Święty jest niezgodna z Biblią która mówi że jest Bóg i Jego moc. Jest również Wyznaczony przez Boga Syn (Władca) Królestwa Bożego z ramienia Stwórcy.
Natomiast pogańska Trójca to – Ojciec Matka Dziecko
Dlatego wywyższono Miriam w Chrześcijaństwie.
Mamy:
Brahma Vishnu Shiva

Synowie:
Tammuz
Horus
Apollyon
Bachus

Tatusiowie:
Nebrod
Szamasz
Baal
Ozyrys
Jove (Jupiter)

Matki:
Isztar
Aszera
Astarte
Wenus
Iset

 

W Egipcie mamy Ozyrys + Izyda = Horus

W Grecji mamy Zeus + Hera = Dionizos (Bachus)

W Babilonie mamy Nimrod + Semiramida = Tammuz

https://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_z_Nazaretu#Krytyka_kultu_Marii

lqva2yv

Sprawdź co mówi Biblia o Bałwochwalstwie:

Księga Jeremiasza 7: (18) Dzieci zbierają drwa a ojcowie rozniecają ogień; kobiety ugniatają ciasto, aby wypiekać placki dla królowej niebios, cudzym bogom wylewa się ofiary z płynów, aby mnie obrażać.

Księga Jeremiasza 2: (11) Czy jakiś naród zmienił swoich bogów, chociaż to nie są bogowie? Wszakże mój lud zamienił swoją chwałę na kogoś, kto nie może pomóc. (17) Czy nie zgotowałaś sobie tego sama, opuszczając Pana, swojego Boga?

(18) A teraz co masz z tego, że udajesz się do Egiptu, aby pić wodę Nilu, albo co masz z tego, że udajesz się do Asyrii, aby pić wodę Eufratu? (25) Uważaj, abyś sobie nogi nie skaleczyła i aby twoje gardło nie wyschło! Lecz ty mówisz: To daremne! Nie! Gdyż ja ukochałam obcych i pójdę za nimi. (26) Jak złodziej wstydzi się, gdy go złapią, tak wstydzić się będzie dom izraelski, oni, ich królowie, ich książęta, ich kapłani i ich prorocy,

(27) Którzy mówią do drewna: Ty jesteś moim ojcem, a do kamienia: Ty mnie zrodziłeś! Gdyż obrócili się do mnie plecami, a nie twarzą, a w czasie swojej niedoli mówią: Powstań i wybaw nas!

(28) A gdzie są twoi bogowie, których sobie zrobiłaś? Niech powstaną, jeżeli mogą cię wybawić w czasie twojej niedoli! Gdyż ile jest twoich miast, tyle jest twoich bogów, o Judo!

Księga Jeremiasza 3:9 (9) Przez bezwstydny swój nierząd zbezcześciła ziemię, cudzołożyła z kamieniem i drewnem.

Księga Jeremiasza 8: (8) Jakże możecie mówić: Jesteśmy mądrzy i znamy zakon Pana? Zaiste: W kłamstwo obrócił go kłamliwy rylec pisarzy.

Księga Jeremiasza 9: (25) Egipt, Judę, Edom, Amon, Moab i wszystkich z obciętymi włosami, którzy mieszkają na pustyni, gdyż wszystkie narody są nieobrzezane i cały dom izraelski jest nieobrzezanego serca.

Jr13: (23) Czy Murzyn może odmienić swoją skórę a pantera swoje pręgi? A czy wy, przywykli do złego, możecie dobrze czynić?

Księga Jeremiasza 44: (15) I odpowiedzieli Jeremiaszowi wszyscy mężowie, którzy wiedzieli, że ich żony paliły kadzidła cudzym bogom, i wszystkie kobiety, które tam stały w wielkiej gromadzie, i cały lud zamieszkały w ziemi egipskiej w Patros, tymi słowy: (16) W sprawie, o której mówiłeś do nas w imieniu Pana, nie będziemy ciebie słuchali. (17) Raczej chętnie uczynimy wszystko, co ślubowaliśmy, i będziemy spalać kadzidło królowej niebios i wylewać dla niej ofiary z płynów, jak to czyniliśmy i my, i nasi ojcowie, nasi królowie i nasi książęta w miastach Judy i na ulicach Jeruzalemu, a mieliśmy chleba do syta, byliśmy szczęśliwi i nie zaznawaliśmy złego.

(18) Lecz odkąd przestaliśmy spalać kadzidła królowej niebios i wylewać dla niej ofiary z płynów, wszystkiego nam brakuje i giniemy od miecza i głodu.

(19) A jeżeli spalamy kadzidło królowej niebios i wylewamy dla niej ofiary z płynów, to czy czynimy to bez zgody naszych mężów, że wypiekamy dla niej ciasta, z kształtu do niej podobne, i wylewamy dla niej ofiary z płynów?

 

WikipediaKolyrydianiekollyrydianie – zwolennicy egipskiego lub trakijsko-scytyjskiego heterodoksalnego kultu maryjnego, uprawiający go na sposób pogański, w ofierze składając Matce Bożej kollyris – bułeczki. Według doktryny kolyrydian Maria była równa pod względem boskości Trójcy Świętej. Wiadomości o herezji pochodzą z 377 roku z dzieł pisarza Epifaniusza z Salaminy, według którego raz do roku wyznawczynie kultu – arabskie kobietypodczas uroczystości oddawały Maryi cześć boską. Ciastko kollyre po złożeniu go w ofierze było wspólnie konsumowane.

 

(20) Na to rzekł Jeremiasz do całego ludu, do mężczyzn i kobiet, i całego ludu, którzy dali mu taką odpowiedź: (21) Właśnie to spalanie kadzidła, którego dokonywaliście w miastach judzkich i na ulicach Jeruzalemu, wy i wasi ojcowie, wasi królowie i wasi książęta, i lud pospolity, wspomniał Pan i to wziął sobie do serca!

(22) Pan nie mógł tego dłużej znosić z powodu złych waszych uczynków, z powodu obrzydliwości, które popełnialiście, i dlatego wasza ziemia stała się pustkowiem, przedmiotem grozy i przekleństwa, bez mieszkańców, jak to jest dzisiaj. (23) Ponieważ spalaliście kadzidła i grzeszyliście przeciwko Panu, i nie słuchaliście głosu Pana, i nie postępowaliście według jego zakonu, jego przykazań i jego świadectw, dlatego spotkało was to nieszczęście, jak to jest dzisiaj.

 

 

Nikt nie krytykuje osoby Marii, jednakże kult jej jest wręcz śmieszy zwłaszcza w krajach katolickich (Hiszpania, Meksyk i Polska. Muzułmanie także wielbią królową niebios, pielgrzymują i wielbią przedmioty martwe. Na dodatek nazywana jest matką boga… Czy bóg może mieć matkę? Wtedy matka stała by wyżej. To uwłaszcza Bogu i Krystusowi. Kult bogini niebios jest główną przyczyną naszej niedoli.

Spójrzmy na ”życiorys” frygijskiej Kybele i jej syna Attisa.

Kybele (hetyckie Kubaba, gr. Kybele lub Kybebe, łac. Cybele lub Cybebe) – frygijska bogini płodności, urodzaju, wiosny i miast obronnych, strażniczka zmarłych. W mitologii frygijskiej jej młodym kochankiem był Attis. Czczona od tysiącleci w całej Azji Mniejszej jako Magna Mater; w Rzymie jej kult przetrwał aż do V wieku n.e.

W III w. p.n.e. najważniejsze sanktuarium Kybele znajdowało się we Frygii, w Pessinunte (Pessinus, Pesynunt), nad rzeką Sangarius (obecnie Sakarya), u stóp góry Didymus, która była jej świętą górą (dlatego nosiła przydomek Meter Didymene). W sanktuarium znajdował się czarny kamień, nie będący tradycyjnym posągiem wyobrażającym bóstwo, lecz raczej jego archaicznym symbolem.

Według podania spadł z nieba – najprawdopodobniej był to oprawiony w srebro meteoryt w kształcie figury kobiecej. W Troadzie czczono Kybele pod imieniem Matki Idajskiej (Mater Idaea); nazwa ta pochodziła od poświęconej jej góry Ida w pobliżu Troi. Czczono ją jeszcze w innych miastach Troady, w Lampsakos i Andeirze.

Inne ośrodki jej kultu stwierdzono w Frygii nad rzeką Penkelas, w grocie zwanej Steunos, w Myzji, w Kyzikos i Pergamonie, na wyspie Prokonessos i pod górą Didyma znajdującą się nieopodal Kyzikos. W Lidii była czczona na górze Sipylos, w Sardes i Magnezji, zaś w Karii w Laryssie.

W VII i VI w. p.n.e. kult Kybele dotarł do Grecji, gdzie identyfikowano ją z Reą i Demeter. Tam zwano ją także Matką Bogów (Meter Theôn). Czczono ją również na Krecie, gdzie była jej poświęcona góra Ida, a na jej cześć odbywali misteria kureci identyfikowani z korybantami. W V w. p.n.e. kult Kybele dotarł do Aten.

W Rzymie przygotowano dla Matki Bogów (łac. Mater Deum) tymczasową siedzibę w świątyni Wiktorii na Palatynie. Miejsce to przypominało o najstarszych tradycjach związanych z założeniem miasta i najstarszymi kultami Penatów i Westy mającej świątynię opodal. Ta lokacja miała symbolizować powiązanie Wielkiej Bogini z najodleglejszymi początkami Rzymu. Senatorzy Marek Liwiusz Salinator i Gajusz Klaudiusz Neron rozpoczęli prace nad planem odpowiedniej świątyni i w tym samym roku kult nowej bogini został zatwierdzony przez senat – Magna Mater Cybele ogłoszono Świętą Opiekunką Miasta. Budowa świątyni przy Via Sacra trwała trzynaście lat, ukończono ją w 191 roku p.n.e. (prace uległy opóźnieniu ze względu na kryzys finansowy będący rezultatem wojen punickich).

W kulcie bogini istnieją dwa odrębne aspekty: urzędowy oraz orgiastyczny, gwałtowny i krzykliwy. Jej kapłani, zwani „archigalli”, musieli się poddać kastracji, nim dostąpili zaszczytu kapłaństwa, nawiązując do samookaleczenia się Attisa. Ceremonia polegała na wykonywaniu tańca kultowego przy akompaniamencie bębnów. Jego charakterystyczną cechą było to, że rytm zmieniał się w coraz bardziej porywający, a skoczny taniec kończył się wirowaniem aż do osiągnięcia ekstazy, co oznaczało, że bóstwo zawładnęło kapłanem: w tym stanie mógł on wygłaszać przepowiednie i wróżby, a w transie dopuszczał się często samookaleczenia.

Senat rzymski zakazał swym obywatelom uczestniczyć w tych praktykach, mieli sprawować kult wyłącznie kapłani bogini.

Żródło – Wikipedia

 

 

Był to jeden z wielu starożytnych okultystycznych bóstw.  Celebrowały głównie elity Rzymu czyli cała śmietanka towarzyska.

 

 

 

 

 

Mapa za panowania Mieszka I. Jak widzimy są Prusowie, Rosjanie, Czesi, Słowacy, Węgrzy, nie ma za to Niemców! Tereny te są opanowane przez Słowian połabskich.

Wiele niemieckich miast posiada polską etymologię lub pochodzenie nazwy. W czasach zaborów polskie nazwy miast na siłę zniemczano.

http://www.historycy.org/index.php?showtopic=99597

https://pl.wikipedia.org/wiki/Niemieckie_nazwy_polskich_miejscowo%C5%9Bci

Brandunburgia – Branibór / Branibórz. Berlin – Braliń. Hamburg – Bogbór. Monachium – Mnichów. Leipzig – Lipsk. Poczdam – Postąpin. Magdeburg – Dziewiń. Ertfut – Jarobród. Zwickau – Ćwików. Ruben – Rubyń. Reuden – Rudna. Reuthen – Ruść.

 

 • Dotyczy to głównie landu Saksonia. Mieszkają tam głównie Serbołużyczanie.

Germany map.gif

Mapa za Mieszka I

Mapa za panowania ”Odnowiciela”:

 

Mapa za panowania Kazimierza Wielkiego i Jagiellonów:

Watykan zebrał najlepszych rycerzy z europy (Krzyżacy tak jak Templariusze i Joannici podlegają pod Rzym) aby nas zniszczyć. Miłość Polaków, Litwinów i Rosjan do ojczyzny zwyciężyła pod Grunwaldem, za otrzymaliśmy od papieża Grzegorza XII …..

ekskomunikę.

 

Krzyżacy, czyli Zakon Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie (łac. Ordo fratrum domus hospitalis Sanctae Mariae Theutonicorum in Jerusalem.

Nie ma po łacinie słowia Niemiecki. Zakon ten wybrał swojego przywódcę królową niebios.

Ciekawy artykuł na ten temat: http://szczur-z-loch-ness.blog.onet.pl/2009/07/15/rocznicowo-czyli-bitwa-pod-grunwaldem/

Żaden z późniejszych ambasadorów (papieży) nie zniósł klątwy nawet ukochany przez władze JPII.

 

Kiedy Polska odcięła się od Rzymu, kraj stał się bogaty i protestancki. Jako jedyny kraj który homoseksualizm był i nadal jest legalny (nie popieram tego i nie zwalczam) Pokonywaliśmy m.in Turków, Szwedów, Kozaków.

Poręczne linki na temat Słowian co do naszej historii przed Piastowskiej:

http://wspanialarzeczpospolita.pl/2014/07/28/niemcy-jacy-niemcy-historia-europy-600-1000-a-d/

http://wspanialarzeczpospolita.pl/2015/01/07/niemcy-jacy-niemcy-niemcy-nie-sa-starsze-od-usa/

Słowianie zawsze mieli więcej wrogów niż przyjaciół:

Niestety ex-jezuita Jan Kazimierz nazywany również początkiem nieszczęść królestwa (Initium Calamitatis Regni) wyniósł kult Astarte na wyżyny jako ”krulową wolski”

Przez co Polacy odrzucili Boga znowu na rzecz drewna i kamieni. Izraelici ponad 2 tysiące lat temu również czcili Baala i Astarte.

Pod koniec XVIII wieku. nastąpiły trzy rozbiory trzech narodów, jakich? Austria, Prusy, Moskwa.

Prusy to głównie zniemczeni Bałtowie, Austria to zniemczeni celtowie, rzymianie, słowianie itd. Rosja? Ówczesna królowa była Niemką. Niestety ale głównymi naszymi okupantami byli Jezuici. Palono wówczas książki i kroniki (np. Jana Długosza). Już wcześniej istniał inny potężny zakon sławiący się w demolce – Dominikanie (psy pańskie). W czasach inkwizycji obywatel mógł stracić życie zamęczony w torturach jeżeli posiadał Biblię i nie zaakceptował Rzymskie przepisy. Inkwizycja, Reformacja, Kontrreformacja.. jest to efekt czytania listów… Pawła Z Tarsu, który nazwał prawo przekleństwem.

Biblia określa Watykan jako wielką nierządnicę, która ujeżdża Bestię.

Chaldea

Objawienie Jana 17:(1): I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak się do mnie odezwał: Chodź, pokażę ci sąd nad wielką wszetecznicą, która rozsiadła się nad wielu wodami, (2): Z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi. (3): I zaniósł mnie w duchu na pustynię. I widziałem. kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu, pełnym bluźnierczych imion, mającym siedem głów i dziesięć rogów. (4): A kobieta była przyodziana w purpurę i w szkarłat, i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami; a miała w ręce swej złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu. (5): A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu: Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi. (6): I widziałem tę kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Isusowych. A ujrzawszy ją, zdumiałem się bardzo. (7): I rzekł do mnie anioł: Dlaczego zdumiałeś się? Wyjaśnię ci tajemnicę kobiety i zwierzęcia, które ją nosi i ma siedem głów i dziesięć rogów. (8): Zwierzę, które widziałeś, było i już go nie ma, i znowu wyjdzie z otchłani, i pójdzie na zatracenie. I zdumieją się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w księdze żywota od założenia świata, gdy ujrzą, że zwierzę to było i że go nie ma, i że znowu będzie. (9): Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. Siedem głów, to siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta, i siedmiu jest królów; (10): Pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie przyszedł, a gdy przyjdzie, będzie mógł krótko tylko pozostać. (11): A zwierzę, które było, a już go nie ma, jest ósmym, i jest z owych siedmiu, idzie na zatracenie. (12): A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, lecz obejmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz ze zwierzęciem. (13): Ci są jednej myśli, i oddadzą moc i władzę swoją zwierzęciu. (14): Będą oni walczyć z Barankiem, lecz Baranek zwycięży ich, bo jest Panem panów i Królem królów, a ci, którzy są powołani i wybrani, oraz wierni. (15): I mówi do mnie: Wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszetecznica, to ludy i tłumy, i narody, i języki. (16): A dziesięć rogów, które widziałeś, i zwierzę, ci znienawidzą wszetecznicę i spustoszą ją, i ogołocą, i ciało jej jeść będą, i spalą ją w ogniu. (17): Bóg bowiem natchnął serca ich, by wykonali jego postanowienie i by działali jednomyślnie, i oddali swoją władzę królewską zwierzęciu, aż wypełnią się wyroki Boże. (18): A kobieta, którą widziałeś, to wielkie miasto, które panuje nad królami ziemi.

Księga Izajasza 49:(1) Słuchajcie mnie, wyspy, i uważajcie, wy, dalekie narody! Pan powołał mnie od poczęcia, od łona matki nazwał mnie po imieniu.

(2) I uczynił moje usta ostrym mieczem, w cieniu swojej ręki mnie ukrył, uczynił mnie strzałą gładką, w swoim kołczanie mnie schował

(3) I rzekł do mnie: Jesteś moim sługą, Izraelu, przez ciebie się wsławię. (4) Lecz ja pomyślałem: Na darmo się trudziłem, na próżno i daremnie zużyłem swoją siłę. A jednak moje prawo jest u Pana, a moja zapłata u mojego Boga.

(5) I teraz zaś powiedział Pan, który mnie uformował mnie z łona swoim sługą, aby zebrać dla niego Jakuba i Izraela, będę zgromadzony  i wysławiany przed moim Panem, a mój Bóg będzie moją mocą.

(6) I powiedział do mnie: [jest to] wielka rzecz dla ciebie byś nazwanym moim sługą aby podźwignąć plemiona Jakuba i przywrócić rozproszonych synów Izraela; dałem cię jako przymierze dla trzody, jako światło dla narodów, abyś był zbawieniem do krańców ziemi.

(7) Tak mówi Pan, który cię odkupił, Bóg Izraela, uświęć tego, który wzgardził swym życiem, którym brzydzą się narody,  które są sługami książąt: królowie go zobaczą, książęta powstaną, i będą go wielbić przez wzgląd na Pana: ponieważ Święty Izraela jest wierny, i ja wybrałem ciebie.

(8) Tak mówi Pan: W czasie łaski wysłuchałem cię i w dniu zbawienia pomogłem ci; stworzyłem cię i ustanowiłem cię pośrednikiem przymierza z ludem, abyś podźwignął kraj, porozdzielał spustoszoną własność dziedziczną,

(9) Abyś rzekł do więźniów: Wyjdźcie! A do tych, którzy siedzą w ciemności: Pokażcie się! Przy drogach będą się paść, a na wszystkich gołych wzgórzach będą ich pastwiska.

(10) Nie będą łaknąć ani pragnąć, nie dokuczy im gorący wiatr ni żar słoneczny, bo ten, który lituje się nad nimi, będzie ich prowadził i zawiedzie ich do krynicznych wód. (11) Poprzez wszystkie moje góry utoruję drogi, a moje ścieżki będą podwyższone.

(12) I tak jedni będą przychodzić ze Wschodu, a drudzy z Północy i z Zachodu, a jeszcze inni z kraju Persów .

(13) Śpiewajcie radośnie, niebiosa, i wesel się, ziemio, i wy, góry, rozbrzmiewajcie radością, gdyż Pan pocieszył swój lud i zmiłował się nad jego biedakami! (14) A jednak Syjon mówi: Pan mnie opuścił i Wszechmocny zapomniał o mnie.

(15) Czy kobieta może zapomnieć o swoim niemowlęciu i nie zlitować się nad dziecięciem swojego łona? A choćby nawet one zapomniały, jednak Ja ciebie nie zapomnę.

(16) Oto na moich dłoniach wyrysowałem cię, twoje mury stoją mi zawsze przed oczyma. (17) Budowniczowie twoi śpieszą się bardziej niż ci, którzy cię burzyli, a ci, którzy cię pustoszyli, wychodzą od ciebie.

(18) Podnieś swoje oczy wokoło i spojrzyj: Wszyscy się zebrali, przychodzą do ciebie. Jakom żyw – mówi Pan – przyodziejesz się w nich wszystkich jak w ozdobę i przepaszesz się nimi jak oblubienica. (19) Gdyż twoje gruzy i zniszczenia, i twoja spustoszona ziemia będzie teraz za ciasna dla tych, którzy mają na niej mieszkać, a daleko będą ci, którzy cię pochłaniają.

(20) Jeszcze będą mówić do twoich własnych uszu twoje dzieci, których cię pozbawiono: Za ciasne jest dla mnie to miejsce, dodaj mi jeszcze, abym miał gdzie mieszkać!

(21) Wtedy sama pomyślisz w swoim sercu: Kto mi tych zrodził? Przecież ja byłam bezdzietna i niepłodna, wygnana i odepchnięta? Tych więc kto wychował? Przecież ja pozostałam sama, skąd więc ci pochodzą? (22) Tak mówi Wszechmogący Pan: Oto Ja podniosę moją rękę w stronę narodów i wysoko zatknę mój sztandar dla ludów; i przyniosą w swoich objęciach twoich synów, a twoje córki będą nieść na ramionach.

(23) Królowie będą twoimi piastunami, a ich księżniczki twoimi niańkami, twarzą do ziemi będą ci oddawać pokłon i proch z twoich nóg będą zlizywać. Wtedy poznasz, że Ja jestem Pan i że nie zawiodą się ci, którzy we mnie pokładają nadzieję.

(24) Czy można odebrać łupy gigantowi? I jeżeli jeden (z gigantów) weźmie niesprawiedliwie jeńca, czy może on być uwolniony? (25) Dlatego tak powiedział Pan: Jeżeli jeden weźmie giganta w niewolę, weźmie także jego łupy. I ten, kto odbierze mocnemu (jeńców) będą wyzwoleni, ponieważ Ja będę bronił twej sprawy i Ja wybawię twoje dzieci.

(26) Twoim gnębicielom każę jeść ich własne ciało, i będą pili swoją własną krew jak świeże wino, i będą pijani: I pozna każdy człowiek, że Ja jestem Panem, który wyzwala ciebie, który podtrzymuje siłę Jakuba.

Księga Izajasza 47: (1) Zstąp i usiądź w prochu, panno, córko babilońska! Usiądź na ziemi, a nie na tronie, córko chaldejska, gdyż już nie będą cię nazywali milutką i pieszczotką. (2) Weź się do żaren i miel mąkę, odkryj swoją zasłonę, podnieś suknię, obnaż łydki, brnij przez płynące wody, (3) Niech twoja nagość będzie odkryta i twoja hańba widoczna! Pomszczę się i nikogo nie będę oszczędzał – (4) Tak mówi nasz Odkupiciel – jego imię Pan Zastępów, Święty Izraelski. (5) Usiądź w milczeniu i wejdź do ciemności, córko chaldejska, gdyż już nie będą cię nazywali panią królestw! (6) Byłem prowokowany przez mój lud; znieważyliście swoje dziedzictwo i wydałem ich w twoją moc, lecz ty nie okazałaś im litości, nawet starców obciążyłaś swoim bardzo ciężkim jarzmem. (7) I powiedziałaś: Na wieki będę i zawsze pozostanę panią. Nie brałaś tego do serca i nie pamiętałaś o tym, jak się to skończy. (8) Lecz teraz słuchaj tego, rozkosznico, która tak bezpieczna się czujesz i która mówisz w swoim sercu: Ja jestem i nie ma żadnej innej, nie pozostanę wdową i nie doznam bezdzietności! (9) Spadną na ciebie te dwa nieszczęścia, znienacka w jednym dniu: bezdzietność i wdowieństwo spadną na ciebie w całej pełni mimo wielu twoich czarów, mimo bardzo licznych twoich zaklęć. (10) A tak czułaś się bezpieczna w swej złości, mówiłaś: Nikt mnie nie widzi. Twoja mądrość i twoja wiedza skłoniły cię do odstępstwa, tak że myślałaś sobie: Ja jestem i nie ma żadnej innej. (11) Lecz przyjdzie na ciebie nieszczęście, od którego nie będziesz umiała się odżegnać, i spadnie na ciebie klęska, której nie potrafisz odwrócić, i niespodzianie zaskoczy cię zagłada, której nie przeczuwasz. (12) Wystąp ze swoimi zaklęciami i z licznymi swoimi czarami, którymi gorliwie się zajmowałaś od swojej młodości, może potrafisz pomóc, może wzbudzisz postrach. (13) Utrudziłaś się mnóstwem swoich zamysłów. Niech wystąpią i niech ci pomogą badacze firmamentu niebios, oglądacze gwiazd, którzy co miesiąc ogłaszają, co ma cię spotkać. (14) Patrzcie, są oni jak ściernie, które pochłania ogień, nie potrafią uratować swojego życia z płomieni – to nie jest żar węgli do ogrzewania ani ognisko, by dokoła niego siedzieć. (15) Tak będzie u ciebie z twoimi czarownikami, z którymi się zadawałaś od młodości swojej: każdy zatacza się w swoją stronę, tobie zaś nikt nie pomoże.

TYR

Tyr (obecny Sur) – starożytne miasto fenickie, obecnie miasto i port w południowym Libanie na wybrzeżu Morza Śródziemnego. Posiada połączenie kolejowe i drogowe z portem Sajda. Jego nazwa znaczy „skała”. W języku fenickim Ṣur, w akadyjskimṢurru, po hebrajsku צור Ṣōr, po greckuΤύρος Týros, po arabsku صور Ṣūr.

Tyr był głównym ośrodkiem kultu Baala-Melkarta. Słynął też z produkcji rzadkiego rodzaju purpury zwanej tyryjską. Barwnik otrzymywano ze ślimaków murex, ob. wymarły gatunek (odcienie od różowego do ciemnego fioletu uzyskiwano przez różny czas suszenia ślimaków na słońcu). Kolor ten w wielu kulturach starożytnych był zastrzeżony dla rodzin królewskich albo co najmniej szlacheckich; również szaty kapłańskie były w nim farbowane. Fenicja zawdzięcza swoją nazwę temu barwnikowi.

Poczynając od X w. p.n.e., po splądrowaniu pobliskiego Sydonu, miasto zajęło jego miejsce i stało się głównym ośrodkiem w Fenicji, kolonizującym odległe tereny Morza Śródziemnego. Handel całego świata skupiał się w jego magazynach. Tyryjscy kupcy przemierzali wody Morza Śródziemnego i założyli swoje kolonie na wyspach Morza Egejskiego, w Grecji, na północnych wybrzeżach Afryki (np. Kartaginę w IX w. p.n.e., według tradycji w 814/813 r. p.n.e.), na Sycylii i Korsyce, w Hiszpanii – Tartessos, a nawet poza słupami Herkulesa – Kadyks.

Tyr składał się z dwóch różnych części: skalistej fortecy na stałym lądzie nazywanej „Starym Tyrem” i miastem, wybudowanym na małej, skalistej wysepce około 800 metrów od brzegu. To warowne miejsce było oblegane przez asyryjskiego króla Salmanasara III, którego wspierali Fenicjanie z innych miast przez pięć lat. Królowi BabiloniiNabuchodonozorowinieudane oblężenie Tyru, po którym musiał zawrzeć kompromisowy pokój, zajęło zaś trzynaście lat (586573 p.n.e.). W 332 p.n.e. miasto zdobył władca MacedoniiAleksander III Wielki po siedmiomiesięcznym oblężeniu podczas którego wybudował on groblę łączącą wyspę ze stałym lądem. Mimo tej klęski Tyr utrzymał duże znaczenie handlowe aż do czasów chrześcijańskich. Od 286 p.n.e. miastem władali Ptolemeusze, od 197 p.n.e. dostało się w ręce Seleucydów. Od 64 p.n.e. znajdowało się pod władzą Rzymu. Przez cały ten czas odgrywało ważną rolę jako ośrodek handlowy i produkcyjny. W Tyrze powstała wspólnota kościelna pierwszych chrześcijan zaraz po śmierci św. Szczepana, a św. Paweł, po powrocie ze swojej trzeciej podróży misyjnej, spędził tu tydzień na rozmowach z uczniami. | Wikipedia 

 

Księga Jezekiela 28:(12) Synu człowieczy, zanuć pieśń żałobną na królem Tyru i powiedz mu: Tak mówi Wszechmocny Pan:Ty, który byłeś odbiciem doskonałości, pełnym mądrości i skończonego piękna, (13) Byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym; okryciem twoim były wszelakie drogie kamienie: karneol, topaz i jaspis, chryzolit, beryl i onyks, szafir, rubin i szmaragd; ze złota zrobione były twoje bębenki, a twoje ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony. (14) Obok cheruba, który bronił wstępu, postawiłem cię; byłeś na świętej górze Bożej, przechadzałeś się pośród kamieni ognistych.

[ten fragment nie mówi że tzw. Fosfor czy jak kto woli po łacinie Lucyfer jest cherubem a stał obok cheruba który bronił dostępu do Edenu, Więcej żródeł wskazuje że tzw. Saturn jest z zawodu Serafinem]

 

 

Księga Zachariasza 9: (1) Wyrocznia. Słowo Pana: Przyszedł do kraju Hadracha spoczywa w Damaszku. Gdyż do Pana należy stolica Aramu, tak jak wszystkie plemiona Izraela. (2) Również Chamat, który z nim graniczy, a także Tyr i Sydon, choć są bardzo mądre. (3) Wprawdzie Tyr zbudował sobie twierdzę i nagromadził srebra jak piasku, a złota jak błota na ulicach,

Księga Zachariasza 2: (10) Biada, biada! Uciekajcie z Kraju Północy – mówi Pan, gdyż rozproszyłem was na cztery strony świata – mówi Pan. (11) Biada! Chrońcie się na Syjonie, którzy jeszcze mieszkacie u córki babilońskiej, (12) Gdyż tak mówi Pan Zastępów, którego chwała mnie posłała, o narodach, które was złupiły, że kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka. (13) Oto Ja podniosę rękę przeciwko nim i staną się łupem własnych niewolników, i poznacie, że posłał mnie Pan Zastępów. (14) Wykrzykuj z radości i wesel się, córko syjońska, bo oto Ja przyjdę i zamieszkam pośród ciebie – mówi Pan. (15) W owym dniu przyłączy się do Pana wiele narodów i będą moim ludem, i zamieszkają wśród ciebie, i poznasz, że Pan Zastępów posłał mnie do ciebie. (16) I weźmie Pan Judę w posiadłość dziedziczną, jako swój dział w ziemi świętej, i znowu obierze Jeruzalem. (17) Niech umilknie przed Panem wszelkie ciało, gdyż Pan już rusza ze swojego miejsca świętego.

Księga Izajasza 13: (1) Wizja o Babilonie, którą widział Izajasz, syn Amosa. (2) Na łysej górze zatknijcie sztandar, podnieście na niej głos, machajcie ręką, aby wkroczyli do bram waszych panów! (3) Wydaję rozkaz i przyprowadzę ich: giganci nadchodzą aby wypełnić mój gniew, radujący się oraz przeklinający. (4) Na górach wrzawa jakby licznych narodów. Zgiełk królestw, zgromadzonych narodów: Pan Zastępów wydał rozkaz narodowi wojny. (5) Aby przyciągnęli z dalekiej ziemi, z najdalszych fundamentów nieba, Pan i jego wojownicy  nadchodzą, aby zniszczyć cały świat. (6) Biadajcie! Bo bliski jest dzień Pana, nadchodzi zniszczenie od Boga. (7) Dlatego opadają wszystkie ręce i struchleje wszystkie serca ludzkie. (8) Starsi będą przerażeni; ogarniają ich kurcze i bóle, będą się wili się z bólu jak rodząca, będą płakać jeden do drugiego, będą zaskoczeni, ich oblicza będą rozpłomienione. (9) Oto nadchodzi dzień Pana i nie ma ucieczki, pełen srogości i gniewu, aby spustoszyć ziemię, a grzeszników z niej wytępić. (10) Gdyż gwiazdy niebios i Orion i zastępy niebios nie mogą dać swojego światła, i będzie ciemno o wschodzie słońca a księżyc nie da swego światła. (11) I będę dowodzić złem całego świata i zrzucę winę na bezbożnych; i zniszczę pychę przestępców, i poniżę dumę wzniosłych. (12) I spowoduję, że ci pozostawienie będą cenniejsi niż złoto wypróbowane w ogniu, a człowiek będzie cenniejszy niż kamień Ofiru. (13) Niebiosa będą rozgniewane, a ziemia będzie wstrząśnięta od jej fundamentu miejsca z powodu  płomiennego gniewu Pana Zastępów w dniu jego gniewu, który nastąpi. (14) A ci, którzy pozostaną będą jak spłoszona gazela, i jak zaginiona owca, i nie będzie nikogo aby je pozbierać, i ten człowiek powróci do swoich ludzi i będzie uciekał do własnej ziemi. (15) Każdy pojmany będzie przezwyciężony, a wszyscy zgromadzeni padną od miecza. (16) I będą pędzić swe dzieci przez swymi oczami, niszczyć swoje domy i zabierać swoje żony. (17) Oto Ja podburzę przeciwko tobie Medów, którzy o srebro nie dbają i złota nie potrzebują. (18) Będą łamać łuki młodych mężczyzn, nie zlitują się nad twoimi dziećmi, ich oko nie oszczędzi twych dzieci. (19) A Babilon zwany chwalebnym przez króla Chaldejczyków, będzie jak zniszczony Sodoma i Gomora.

(20) Nigdy już nie będzie zamieszkany i nie będzie w nim ludzi po wszystkie pokolenia; żaden Arab nie rozbije tam namiotu ani pasterze nie zatrzymają się tam na spoczynek.

(21) Lecz dzikie bestie będą tam wypoczywały, a ich domy będą wypełnione sowami i potwory będą tam zamieszkiwać i demony będą tam tańczyć. (22) Hieny będą  tam mieszkać, a szakale uczynią swoje gniazda w ich domach. To nadejdzie szybko i nie ulegnie zwłoce.

 

Księga Psalmów 137: (1) Dla Dawida. Psalm Jeremiasza. Nad rzekami Babilonu – tam siedzieliśmy I płakaliśmy na wspomnienie Syjonu. (2) Na wierzbach w tamtej krainie Zawiesiliśmy lutnie nasze, (3) Bo tam żądali od nas słów pieśni Ci, którzy nas wzięli w niewolę, A ciemiężcy nasi – radości: Śpiewajcie nam jakąś pieśń Syjonu! (4) Jakże mamy śpiewać pieśń Pana Na obcej ziemi?(5) Jeśli zapomnę cię, Jeruzalem, Niech uschnie prawica moja! (6) Niech przylgnie język mój do podniebienia, Jeślibym nie pamiętał o tobie, Jeślibym nie wyniósł Jeruzalemu Nad największą radość moją! (7) Pamiętaj, Panie, synom Edomu dzień Jeruzalemu, Gdy wołali: Zburzcie, zburzcie je aż do samych posad! (8) Córko babilońska, pustoszycielko! Błogosławiony, kto ci odpłaci to, coś nam wyrządziła(9) Błogosławiony, kto pochwyci I roztrzaska niemowlęta twoje o skałę.

 

 

WŁadza Rzymu

Dopełnienie

IMPERIUM RZYMSKIE RZĄDZI NADAL
Biblia mówi że włada Babilon Wielki na usługach Wielkiej Prostytutki która steruje Behemota/Theriona/Bestyję.
Babilon Wielki to raczej cywilizacja łacińska
USA (na wzór starożytnego Rzymu) to siła militarna
UK (na wzór starożytnej Hellady) to siła kulturowo-finansowa
Rzym to siła religijna. Chrześcijaństwo to luźno powiązane ze sobą dogmaty – Jest Chrystus, jest Biblia ale doczepiono fałszywy obraz Mesjasza jako Boga-Lewaka, do tego dochodzi Kult Magna Mater Kybele pod imieniem Maryja, kult Herosów jako świętych, kult obrazów i rzeźb i posągów. Nauczanie tak jakbyśmy my zabili Mesjasza. Dogmaty o piekle, spowiedź, księzokracja i nieomylność papcia.
Protestantyzm natomiast skutecznie anulował wszystkie przykazania w inny sposób (Rzym naucza nadal Dekalogu przerobionego).

Głownie z Protestantyzmu wywodzą się następujące kłamliwe wyrazy/dogmaty:

Zbór -/ Kościół Protestancki, sugestia jakoby Apostołowie byli Protestantami i zakładali Protestanckie świątynie
Porwanie / dogmat całkowicie sprzeczny ze słowem Bożym zamieniający 12 Plemion Izraela na Chrześcijan którzy zostaną zabici przez Boga do życie w niebie
Pomazaniec – obraźliwe tytułowanie Mesjasza zwrotem żażydzonym przypominający inne słowa: wymazać, pomazać, zamazać, mazać. Do tego celuje się imię Krystusa rzekomo Aramejskie-Chaldejskie, Jeszu, Yahszuah, Jaszua itp.

[[https://www.youtube.com/watch?v=LvvpFdwknss]]
[[http://www.youtube.com/watch?v=chYP4-4ybpA]]
[[http://www.youtube.com/watch?v=JsF44lDRZJU]]
[[http://www.youtube.com/watch?v=ZfxKlIot5RE]]
[[http://www.youtube.com/watch?v=HLtGWc5j578]]
[[http://www.youtube.com/watch?v=9kvsrSyMA4k]]
[[http://www.youtube.com/watch?v=QmC3Ki7WobU]]
[[http://www.youtube.com/watch?v=K_T5IteG9jA]]
[[http://www.youtube.com/watch?v=JwxlsiqElv8]]
[[http://www.youtube.com/watch?v=Qffymgn_31E]]
[[http://www.youtube.com/watch?v=R2_KzXms3WU]]
[[http://www.youtube.com/watch?v=IVqUos9040Y]]

 

 

 

 • Jak widzisz wielkie miasto = Rzym (córka babilońska) panuje nad królami ziemskimi. Rzym określany był jako Babilon czasach apostolskich.
 • Bestią to najprawdopodobniej upadli aniołowie oraz ich najzagorzalsi słudzy (potomstwo)

Dwanaście Plemion Izraela

https://basileia785.wordpress.com/2016/10/04/ktore-tlumaczenie-biblii-najlepsze/

Jak już wspomniałem rzeczywisty Izrael istnieje, lecz nie są dzisiejsi żydzi.

Naród Wybrany na ich i nasze nieszczęście wcale nie był lepszy od innych pogańskich narodów:

Księga Jeremiasza 7: (1) Słowo, które doszło Jeremiasza od Pana: (2) Stań w bramie domu Pana i zwiastuj tam to słowo i mów: Słuchajcie słowa Pana, wy wszyscy z Judy, którzy wchodzicie do tych bram, aby oddawać Panu pokłon.(3) Tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Poprawcie swoje drogi i czyny swoje, a sprawię, że mieszkać będziecie na tym miejscu!(4) Nie polegajcie na słowach zwodniczych, gdy mówią: Świątynia Pańska, świątynia Pańska, świątynia Pańska to jest! (5) Lecz jeżeli szczerze poprawicie swoje drogi i swoje czyny, jeżeli uczciwie stosować będziecie prawo między ludźmi,(6) Jeżeli obcego przybysza, sieroty i wdowy nie będziecie uciskać i krwi niewinnej przelewać na tym miejscu ani też chodzić za cudzymi bogami na własną zgubę,(7) Wtedy sprawię, że będziecie mieszkać na tym miejscu, w ziemi, którą dałem waszym ojcom, od wieków na wieki.(8) Oto wy polegacie na słowach zwodniczych, które nie pomogą.(9) Jak to? Kradniecie, mordujecie, cudzołożycie i krzywoprzysięgacie, składacie ofiary Baalowi i chodzicie za cudzymi bogami, których nie znacie, (10) A potem przychodzicie i stajecie przed moim obliczem w tym domu, który jest nazwany moim imieniem, i mówicie: Jesteśmy ocaleni – aby dalej popełniać te wszystkie obrzydliwości!(11) Czy jaskinią zbójców stał się w oczach waszych ten dom, który jest nazwany moim imieniem? Oto i Ja to widzę – mówi Pan. (12) Lecz idźcie do mojego miejsca w Sylo, gdzie niegdyś dałem mieszkanie mojemu imieniu, i zobaczcie, co z nim uczyniłem z powodu złości mojego ludu izraelskiego! (13) Otóż teraz, ponieważ dopuszczacie się tych wszystkich czynów – mówi Pan – i chociaż mówiłem do was nieprzerwanie i nieustannie, nie słuchaliście, i chociaż wołałem do was, nie odpowiadaliście,(14) Uczynię domowi temu, który jest nazwany moim imieniem i na którym polegacie, oraz miejscu, które dałem wam i waszym ojcom, to, co uczyniłem z Sylo, (15) I odrzucę was od mojego oblicza, jak odrzuciłem wszystkich waszych braci, cały ród Efraima. (16) Lecz ty nie wstawiaj się za tym ludem i nie zanoś za nim błagania ani modlitwy, i nie nalegaj na mnie, gdyż cię nie wysłucham! (17) Czy sam nie widzisz, co oni robią w miastach judzkich i na ulicach Jeruzalemu? (18) Dzieci zbierają drwa a ojcowie rozniecają ogień; kobiety ugniatają ciasto, aby wypiekać placki dla królowej niebios, cudzym bogom wylewa się ofiary z płynów, aby mnie obrażać.(19) Czy mnie tym obrażają – mówi Pan – czy nie raczej samych siebie ku zawstydzeniu własnemu? (21) Tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Dodajcie swoje całopalenia do swoich krwawych ofiar i jedzcie mięso, (22) Gdyż nic nie powiedziałem waszym ojcom, gdy ich wyprowadzałem z ziemi egipskiej, nic też nie nakazałem im w sprawie całopaleń i ofiar krwawych, (23) Lecz tylko to przykazanie dałem im, mówiąc: Słuchajcie mojego głosu, a Ja będę waszym Bogiem, wy zaś będziecie moim ludem, postępujcie całkowicie tą drogą, którą wam nakazuję, aby się wam dobrze działo! (24) Lecz oni nie usłuchali i nie nakłonili swojego ucha, ale postępowali według skłonności i uporu swojego złego serca i odwrócili się do mnie tyłem, a nie twarzą. (25) Od tego dnia, gdy wasi ojcowie wyszli z ziemi egipskiej, aż do dnia dzisiejszego, posyłałem do was nieprzerwanie i nieustannie swoje sługi, proroków. (26) Lecz oni nie usłuchali mnie ani nie nakłonili swojego ucha, ale usztywnili swój kark i postępowali gorzej niż ich ojcowie. (27) Gdy więc będziesz mówił do nich wszystkie te słowa, oni cię nie usłuchają, gdy będziesz do nich wołał, oni ci nie odpowiedzą. (28) Mów więc do nich: To jest ten naród, który nie usłuchał głosu Pana, swojego Boga, i nie przyjął przestrogi; zaginęła prawda, starta została z ich ust! (29) Ostrzyż swoje włosy i odrzuć je precz! Zanuć skargę na wyżynach, gdyż Pan odrzucił i odepchnął ród, który rozpala jego gniew! (30) Bo synowie judzcy czynili to, co złe przed moimi oczyma – mówi Pan – postawili w domu, który jest nazwany moim imieniem, swoje obrzydliwości, aby go bezcześcić. (31) Wznieśli miejsce ofiarne Tofet w Dolinie Ben-Hinnoma, aby spalać w ogniu swoich synów i swoje córki, czego Ja nie nakazałem i co mi nawet na myśl nie przyszło. (32) Dlatego oto idą dni – mówi Pan – nie będzie się już mówiło: Tofet i Dolina Ben-Hinnoma, lecz: Dolina Morderstwa, gdyż grzebać się będzie w Tofet, bo nie będzie innego miejsca. (33) A trupy tego ludu będą żerem dla ptactwa latającego pod niebem i dla zwierząt na ziemi; i nikt nie będzie ich płoszył. (34) I sprawię, ze ustanie w miastach judzkich i na ulicach Jeruzalemu głos wesela i głos radości, głos oblubieńca i głos oblubienicy, gdyż ziemia stanie się pustynią.

Księga Jeremiasza 44: (15) I odpowiedzieli Jeremiaszowi wszyscy mężowie, którzy wiedzieli, że ich żony paliły kadzidła cudzym bogom, i wszystkie kobiety, które tam stały w wielkiej gromadzie, i cały lud zamieszkały w ziemi egipskiej w Patros, tymi słowy: (16) W sprawie, o której mówiłeś do nas w imieniu Pana, nie będziemy ciebie słuchali. (17) Raczej chętnie uczynimy wszystko, co ślubowaliśmy, i będziemy spalać kadzidło królowej niebios i wylewać dla niej ofiary z płynów, jak to czyniliśmy i my, i nasi ojcowie, nasi królowie i nasi książęta w miastach Judy i na ulicach Jeruzalemu, a mieliśmy chleba do syta, byliśmy szczęśliwi i nie zaznawaliśmy złego. (18) Lecz odkąd przestaliśmy spalać kadzidła królowej niebios i wylewać dla niej ofiary z płynów, wszystkiego nam brakuje i giniemy od miecza i głodu. (19) A jeżeli spalamy kadzidło królowej niebios i wylewamy dla niej ofiary z płynów, to czy czynimy to bez zgody naszych mężów, że wypiekamy dla niej ciasta, z kształtu do niej podobne, i wylewamy dla niej ofiary z płynów? (20) Na to rzekł Jeremiasz do całego ludu, do mężczyzn i kobiet, i całego ludu, którzy dali mu taką odpowiedź: (21) Właśnie to spalanie kadzidła, którego dokonywaliście w miastach judzkich i na ulicach Jeruzalemu, wy i wasi ojcowie, wasi królowie i wasi książęta, i lud pospolity, wspomniał Pan i to wziął sobie do serca!(22) Pan nie mógł tego dłużej znosić z powodu złych waszych uczynków, z powodu obrzydliwości, które popełnialiście, i dlatego wasza ziemia stała się pustkowiem, przedmiotem grozy i przekleństwa, bez mieszkańców, jak to jest dzisiaj. (23) Ponieważ spalaliście kadzidła i grzeszyliście przeciwko Panu, i nie słuchaliście głosu Pana, i nie postępowaliście według jego zakonu, jego przykazań i jego świadectw, dlatego spotkało was to nieszczęście, jak to jest dzisiaj. (24) I rzekł Jeremiasz do całego ludu i do wszystkich kobiet: Słuchajcie słowa Pana, wszyscy Judejczycy, którzy jesteście w ziemi egipskiej: (25) Tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Wy, kobiety, ślubowałyście swoimi ustami i spełniałyście swoimi rękami to, co mówiłyście: Chcemy spełnić nasze śluby, które ślubowałyśmy, że będziemy spalać kadzidło królowej niebios i wylewać dla niej ofiary z płynów. Dochowujcie więc gorliwie waszych ślubów i spełniajcie pilnie wasze śluby! (26) Wszakże słuchajcie słowa Pana, wszyscy Judejczycy, którzy mieszkacie w ziemi egipskiej: Oto Ja przysięgam na wielkie moje imię – mówi Pan – że moje imię już nigdy nie będzie wzywane ustami któregokolwiek męża judzkiego w całej ziemi egipskiej i nikt nie powie: Jako żyje Wszechmocny Pan! (27) Oto Ja pilnować ich będę ku złemu, a nie ku dobremu, i wszyscy mężowie judzcy, którzy są w ziemi egipskiej, zginą doszczętnie od miecza i głodu, (28) A tylko nieliczni ocaleni od miecza wrócą z ziemi egipskiej do ziemi judzkiej, aby cała resztka Judy, która przyszła z ziemi egipskiej, by tam przebywać jako obcy przybysze, poznała, które słowo się sprawdzi: Moje czy ich. (29) A to będzie wam znakiem – mówi Pan, że nawiedzę was na tym miejscu, abyście poznali, że moje słowa przeciwko wam sprawdzą się na pewno ku złemu. (30) Tak mówi Pan: Oto wydam faraona Hofrę, króla egipskiego, w ręce jego wrogów i w ręce tych, którzy czyhają na jego życie, tak jak wydałem Sedekiasza, króla judzkiego, w ręce Nebukadnesara, króla babilońskiego, który jest jego wrogiem i czyha na jego życie.

Księga Izajasza 1: (4) O narodzie grzeszny, ludu pełen grzechów; opuściliście Pana, i prowokowaliście Świętego Izraela.(5) W co jeszcze można was bić, gdy nadal trwacie w odstępstwie? Cała głowa chora i całe serce słabe.(13) Nie składajcie już ofiary daremnej, kadzenie, nowie i sabaty mi obrzydły, zwoływanie uroczystych zebrań – nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości.(14) Waszych nowiów i świąt nienawidzi moja dusza, stały mi się ciężarem, zmęczyłem się znosząc je.

Księga Izajasza 1:(16) Obmyjcie się, oczyśćcie się, usuńcie wasze złe uczynki sprzed moich oczu, przestańcie źle czynić! (17) Uczcie się dobrze czynić, przestrzegajcie prawa, brońcie pokrzywdzonego, wymierzajcie sprawiedliwość sierocie, wstawiajcie się za wdową!

1 Księga Henocha 45: (1) Jest to druga przypowieść o tych, którzy odrzucają imię mieszkania świętych i Pana Duchów. (2) Nie wejdą oni do nieba ani nie zstąpią na ziemię: taki będzie los grzeszników, którzy odrzucają imię Pana Duchów i zachowani są na dzień ucisku i niedoli. (3) W owym dniu mój Wybrany zasiądzie na tronie chwały i dokona wyboru ich czynów i niezliczonych ich mieszkań. Duch ich stwardnieje wewnątrz, kiedy ujrzą moich Wybranych i tych, którzy wzywają mojego imienia świętego i chwalebnego. (4) Sprawię w owym dniu, że mój Wybrany zamieszka pośrodku nich, i przemienię niebo i uczynię je wiecznym błogosławieństwem i światłem. (5) I przemienię suchy ląd i uczynię go błogosławieństwem. Sprawię, że moi wybrani zamieszkają na nim. Lecz ci, którzy popełniają grzech i zło, nie będą po nim chodzić. (6) Albowiem spojrzałem na moich sprawiedliwych i nasyciłem ich zbawieniem i postawiłem ich przede mną. Gdy chodzi jednak o grzeszników, to mam gotowy wyrok, aby ich zgładzić z powierzchni ziemi.

 

 

 

Księga Ezechiela 8:  (1) Gdy w szóstym roku, w szóstym miesiącu, piątego dnia tego miesiąca, siedziałem w swoim domu, a starsi judzcy siedzieli przede mną, spoczęła tam na mnie ręka Wszechmocnego Pana,

(2) I widziałem, a oto była postać z wyglądu jakby człowiek; w dół od tego, co wyglądało jak jego biodra, był ogień, a w górę od tego, co wyglądało jak jego biodra, był blask, jakby połysk polerowanego kruszcu. (3) I wyciągnął coś w kształcie ręki, i chwycił mnie za włosy na głowie. A duch uniósł mnie w górę między ziemię a niebo, i zaprowadził mnie w widzeniach Bożych do Jeruzalemu, do wejścia bramy wewnętrznej, zwróconej ku północy, gdzie znajdował się znienawidzony posąg, pobudzający do nienawiści.

(4) A oto była tam chwała Boga izraelskiego, podobna do tej w widzeniu, które miałem na równinie. (5) I rzekł do mnie: Synu człowieczy! Podnieś swoje oczy w stronę północy! A gdy podniosłem swoje oczy w stronę północy, oto na północ od bramy wschodniej był u wejścia ten znienawidzony posąg. (6) I rzekł do mnie: Synu człowieczy! Czy widzisz, co oni robią – te wielkie obrzydliwości, których dopuszcza się tutaj dom izraelski, aby mnie oddalić od mojej świątyni? Ale ty zobaczysz jeszcze większe obrzydliwości.

(7) I zaprowadził mnie do bramy dziedzińca, a gdy spojrzałem, oto w ścianie była dziura.

(8) I rzekł do mnie: Synu człowieczy! Przebij ścianę! A gdy przebiłem ścianę, oto było tam przejście.

(9) I rzekł do mnie: Wejdź i zobacz te straszne obrzydliwości, które oni tutaj popełniają!

(10) A gdy wszedłem i przyjrzałem się, oto tam na ścianie były wszędzie wokoło wyrysowane obrazy wszelkich płazów i bydła, ohydy i wszystkie bałwany domu izraelskiego.

(11) A siedemdziesięciu mężów spośród starszych domu izraelskiego z Jaazaniaszem, synem Szafana, stojącym wśród nich, stało przed nimi, a każdy miał w ręku kadzielnicę. Woń dymu kadzidlanego unosiła się w górę.

(12) I rzekł do mnie: Synu człowieczy! Czy widziałeś, co robią starsi domu izraelskiego w ciemności, każdy w swoim pokoju z obrazami? Mówią bowiem: Pan nas nie widzi, Pan opuścił kraj.

(13) I rzekł do mnie: Zobaczysz jeszcze większe obrzydliwości, które oni popełniają.

(14) I zaprowadził mnie do wejścia północnej bramy świątyni Pana; a oto siedziały tam kobiety, które opłakiwały Tammuza.

(15) Wtedy rzekł do mnie: Czy widziałeś to, synu człowieczy? Ujrzysz jeszcze większe obrzydliwości niż te.

(16) I zaprowadził mnie na wewnętrzny dziedziniec świątyni Pana. A oto u wejścia do przybytku Pana, między przedsionkiem a ołtarzem, było około dwudziestu pięciu mężów; ci, tyłem zwróceni do przybytku Pana, a twarzą ku wschodowi, zwróceni ku wschodowi oddawali pokłon słońcu.

(17) Wtedy rzekł do mnie: Synu człowieczy! Czy widziałeś to! Czy to nie dosyć dla domu judzkiego popełniać obrzydliwości, które tu popełniają, napełniając kraj bezprawiem i ustawicznie pobudzając mnie do gniewu? A oto patrz, winną latorośl przykładają do nosa!

(18) Dlatego i Ja postąpię z nimi w gniewie: Ani nie drgnie moje oko i nie zlituję się! A gdy będą głośno wołać do moich uszu, nie wysłucham ich.


Starożytni Współcześnie – Apendix

Prawo przewidywało dla wielu z poniższych narodów karę śmierci.. .

Co z potomkami Ammonitów, Moabitów, Elamitów, Medów, Asyryjczyków, Gibeonitów, Aramejczyków, Illyryjczyków, Kananejczyków, Sumerów, Akadyjczyków, Chaldejczyków, Egipcjan,  Fenicjan, Libijczyków,

Czy żyją po dziś dzień?

Księga Jeremiasza 49: (1) O Ammonitach. Tak mówi Pan: Czy Izrael nie ma synów? Czy nie ma dziedzica? Dlaczego Milkom objął dziedzictwo Gada, a jego lud osiadł w jego miastach? (2) Dlatego oto idą dni – mówi Pan – gdy sprawię, że Rabba Amonicka usłyszy zgiełk wojenny, stanie się kupą zgliszcz, a jej pomniejsze miasta spłoną w ogniu, Izrael zaś będzie dziedziczył po swoich dziedzicach – mówi Pan. (3) Biadaj, Cheszbonie, gdyż Ai jest zniszczone; krzyczcie, córki Rabby, odziejcie się w wór, zawódźcie, biegajcie wokoło pokaleczone, gdyż Milkom pójdzie do niewoli, a jego kapłani i książęta wraz z nim. (4) Czemu chlubisz się swoimi dolinami, córko zdradliwa, która polegałaś na swoich skarbach, mówiąc: Kto wystąpi przeciwko mnie? (5) Oto Ja sprowadzę na ciebie strach – mówi Wszechmocny, Pan Zastępów – i ze wszystkich stron będziecie rozproszeni, każdy z osobna, i nikt nie pozbiera uciekających. (6) Lecz potem odmienię los Ammonitów – mówi Pan.

(34) To, co jako słowo Pana doszło proroka Jeremiasza o Elamie na początku panowania Sedekiasza, króla judzkiego:(35) Tak mówi Pan Zastępów: Oto Ja złamię łuk Elamu, podstawę ich potęgi.(36) I sprowadzę na Elam cztery wiatry z czterech krańców nieba, i rozproszę ich na wszystkie te wiatry, i nie będzie narodu, do którego by nie przyszli rozproszeni Elamu. (37) I napędzę Elamowi strachu przed ich wrogami, i przed tymi, którzy czyhają na ich życie; i sprowadzę na nich nieszczęście, żar mojego gniewu – mówi Pan – i poślę za nimi miecz, dopóki ich nie wygubię. (38) I ustawię mój tron w Elamie, i wytępię tam króla i dostojników, mówi Pan. (39) Lecz w dniach ostatecznych odmienię los Elamu – mówi Pan.

Cyganie mogą być potomkami Hindusów, którzy nie chcieli mieć własnej ziemi.

Chińczycy mogą być potomkami któregoś z synów Jafeta,

Potomkowie Egipcjan są dziś znani jako Koptowie. Potomkowie Asyryjczyków i Chaldejczyków istnieją i zamieszkują nadal w Turcji, w Iraku, Iranie, Syrii i Libanie. Podczas I W.Ś. byli razem z Ormianami eksterminowani przez armie Tureckie (Edomici oraz synowie Togarma). Potomkami Elamitów mogą być Persowie, zaś Medów Kurdowie. Aramejczykami mogą być dzisiejsi Syryjczycy po części. Według niektórych plotek Niemcy mogą być potomkami Danitów albo Asyryjczyków.  Genetycznie są krzyżówką Rzymian, Celtów i Słowian połabskich.

Jest bardzo budująca informacja! Dzisiejsi potomkowie Egipcjan, Asyryjczyków i Greków to Chrześcijanie wielbiący Boga Izraela.  To pokazuje ogromną wyrozumiałość, sprawiedliwość i dobrotliwość Stwórcy. Bóg potrafi wybaczać błędy naszych przodków pod warunkiem stosowania przez nas Prawa. 

 

 

Izraelici jednostronnie zerwali przymierze, przez co Izraelici żyją niczym chodzące trupy. Bóg obiecał nam jednak powrót do tego przymierza.

Księga Malachiasza 2: (1) A teraz was, kapłani, dotyczy to postanowienie: (2) Jeżeli nie usłuchacie i nie weźmiecie tego do serca, że macie oddawać cześć mojemu imieniu, – mówi Pan Wszechmogący – to Ja rzucę na was klątwę i przeklnę wasze błogosławieństwo. Zaiste, przeklnę je, gdyż nie bierzecie tego do serca. (3) Oto Ja odetnę wasze ramię i rzucę gnój na waszą twarz, gnój waszych świąt, i oddalę was od siebie. (4) I poznacie, że wydałem dla was to postanowienie, aby moje przymierze z Lewim trwało – mówi Pan Zastępów.

(5) Takie zaś było moje przymierze z nim, że dałem mu życie i pokój oraz bojaźń, tak że się mnie bał i lękał się mojego imienia. (6) Na jego ustach była prawdziwa nauka, a na jego wargach nie znalazła się przewrotność. W pokoju i prawości postępował ze mną i wielu powstrzymał od winy.

(7) Gdyż wargi kapłana strzegą poznania, a z jego ust ludzie chcą mieć wskazania, gdyż on jest posłańcem Pana Zastępów.

(8) Lecz wy zboczyliście z drogi i sprawiliście, że wielu się zachwiało w zakonie, zerwaliście przymierze z Lewim – mówi Pan Zastępów. (9) Dlatego i Ja sprawię, że będziecie wzgardzeni i poniżeni u całego ludu, gdyż nie trzymacie się moich dróg i jesteście stronniczy przy stosowaniu zakonu. (10) Czy nie mamy wszyscy jednego ojca? Czy nie jeden Bóg nas stworzył? Dlaczego oszukujemy się wzajemnie i bezcześcimy przymierze naszych ojców?

(11) Juda jest wiarołomny i obrzydliwości dzieją się w Izraelu i Jeruzalemie. Tak, Juda zbezcześcił świątynię, którą Pan miłuje, i pojął za żonę córkę obcego boga. (12) Niech Pan doszczętnie wytępi tego, kto to czyni, z namiotów Jakuba i tych, którzy składają ofiary Panu Zastępów! (13) A oto druga rzecz, którą czynicie: Zraszacie łzami ołtarz Pana wśród płaczu i westchnień. Lecz On nie może już patrzeć na ofiarę, ani jej przyjąć łaskawie z waszych rąk.

(14) A wy mówicie: Dlaczego? Dlatego że Pan jest świadkiem między tobą i między żoną twojej młodości, której stałeś się niewierny, chociaż ona była twoją towarzyszką i żoną, związaną z tobą przymierzem.

(15) Czy nie Jeden (Bóg) uczynił ją istotą z ciała i ducha? A czego pragnie ten Jeden? Potomstwa Bożego. Pilnujcie się więc w waszym duchu i niech nikt nie będzie niewierny żonie swej młodości!

(16) Gdyż kto jej nienawidzi i oddala ją – mówi Pan, Bóg Izraela – plami swoją szatę występkiem – mówi Pan Zastępów. Pilnujcie się więc w waszym duchu i nie bądźcie niewierni!

(17) Naprzykrzacie się Panu swoimi słowami i mówicie: Czym się naprzykrzamy? Tym, że mówicie: Każdy, kto źle czyni, jest dobry w oczach Pana i w takich ma Pan upodobanie. Albo: Gdzie jest Bóg sądu?

 

Za przestrzeganie przymierza Stwórca nagradza a za nieprzestrzeganie (złe uczynki) Bóg kara.

5 Księga Mojżeszowa 28: (1) Jeżeli zaś usłuchasz głosu Pana, Boga twego, i będziesz pilnie spełniał wszystkie jego przykazania, które ja ci dziś nadaję, to Pan, Bóg twój, wywyższy cię ponad wszystkie narody ziemi. (2) I spłyną na ciebie, i dosięgną cię wszystkie te błogosławieństwa, jeżeli usłuchasz głosu Pana, Boga twego. (3) Błogosławiony będziesz w mieście, błogosławiony będziesz na polu. (4) Błogosławione będzie twoje potomstwo, plon twojej ziemi, rozpłód twego bydła, miot twojej rogacizny i przychówek twoich trzód. (5) Błogosławiony będzie twój kosz i twoja dzieża; (6) Błogosławione będzie twoje wejście i twoje wyjście; (7) Powali Pan twoich nieprzyjaciół, którzy powstają przeciwko tobie; jedną drogą wyjdą przeciwko tobie, a siedmioma drogami uciekać będą przed tobą. (8) Pan każe, aby było z tobą błogosławieństwo w twoich spichlerzach i w każdym przedsięwzięciu twoich rąk. Pobłogosławi cię na ziemi, którą daje ci Pan, Bóg twój. (9) Pan ustanowi cię sobie jako lud święty, tak jak ci poprzysiągł, jeżeli będziesz przestrzegał przykazań Pana, Boga twego, i chodził jego drogami. (10) I ujrzą wszystkie ludy ziemi, że imię Pana jest wzywane u ciebie, i będą się ciebie bać. (11) Ponad miarę obdarzy cię Pan dobrem w twoim potomstwie, w rozpłodzie twego bydła, w plonach twojej roli, na ziemi, co do której Pan poprzysiągł twoim ojcom, że ci ją da. (12) Otworzy Pan przed tobą swój skarbiec dobra, niebiosa, aby dawać deszcz na twoją ziemię w czasie właściwym i aby błogosławić wszelką pracę twoich rąk tak, że będziesz mógł pożyczać wielu narodom, ale ty sam nie będziesz pożyczał. (13) I uczyni cię Pan głową, a nie ogonem, i będziesz zawsze tylko na górze, a nigdy nie będziesz na dole, jeżeli będziesz słuchał przykazań Pana, Boga twego, które ja ci dziś nadaję, abyś ich pilnie przestrzegał; (14) Nie odstąpisz ani w prawo, ani w lewo od żadnego ze słów, które ja wam dziś nakazuję po to, a by pójść za innymi bogami i im służyć.

(15) Lecz jeżeli nie usłuchasz głosu Pana, Boga twego, i nie będziesz pilnie spełniał wszystkich jego przykazań i ustaw jego, które ja ci dziś nadaję, to przyjdą na cię te wszystkie przekleństwa i dosięgną cię.

(16) Przeklęty będziesz w mieście i przeklęty będziesz na polu. (17) Przeklęty będzie twój kosz i twoja dzieża. (18) Przeklęte będzie twoje potomstwo i plony twojej ziemi, i rozpłód twojego bydła, i przychówek twoich trzód. (19) Przeklęte będzie twoje wejście i twoje wyjście. (20) Rzuci Pan na ciebie klątwę, zamieszanie i niepowodzenie w każdym przedsięwzięciu twoich rąk, które podejmiesz, aż będziesz wytępiony i nagle zginiesz z powodu niegodziwości twoich uczynków, przez które mnie opuściłeś. (21) Spuści Pan na ciebie zarazę, aż wytraci cię z ziemi, do której idziesz, aby ją objąć w posiadanie. (22) Uderzy cię Pan suchotami, zimnicą, gorączką, zapaleniem, posuchą, śniecią i rdzą zbożową i będą cię gnębić, aż zginiesz.

(23) Niebo, które jest nad twoją głową, stanie się jak miedź, a ziemia, która jest pod twoimi nogami, jak żelazo. (24) Pan sprawi, że deszczem twojej ziemi będzie proch i pył. Padać będzie na ciebie z nieba, aż zginiesz. (25) Pan sprawi, że będziesz pobity przez twoich nieprzyjaciół. Jedną drogą wyjdziesz naprzeciw nich, a siedmioma drogami będziesz uciekał przed nimi i staniesz się przyczyną odrazy dla wszystkich królestw ziemi.

(26) Trup twój będzie żerem dla wszelakiego ptactwa latającego pod niebem i zwierza polnego. Nikt nie będzie ich płoszył. (27) Dotknie cię Pan wrzodem egipskim, guzami odbytnicy, świerzbem i liszajem, z których nie będziesz mógł się wyleczyć. (28) Porazi cię Pan obłędem i ślepotą, i przytępieniem umysłu,

(29) Tak że w południe chodzić będziesz po omacku, jak ślepy chodzi po omacku w ciemności, i nie będzie ci się wiodło na twoich drogach, i będziesz tylko uciskany i łupiony po wszystkie dni, a nikt cię nie będzie ratował.

(30) Zaręczysz się z kobietą, a inny mężczyzna będzie z nią obcował, wybudujesz sobie dom, lecz w nim nie zamieszkasz. Zasadzisz winnicę, a nie będziesz jej użytkował.(31) Twój wół na twoich oczach zostanie zarżnięty, ale ty jeść z niego nie będziesz, twój osioł sprzed twego oblicza zostanie ci zrabowany, ale do ciebie nie wróci, twoje owce zostaną oddane twoim wrogom, a nikt ci nie pomoże.

(32) Twoi synowie i twoje córki będą wydane innemu ludowi, a twoje oczy codziennie będą ich wyglądać i tęsknić za nimi, ale ty będziesz bezsilny.

[Przypomina to mocno dzisiejsze czasy, emigrację ludzi za chlebem]

(33) Plon twojej ziemi i cały twój dorobek spożyje lud, którego nie znałeś, i będziesz tylko uciskany i ciemiężony po wszystkie dni.

(34) Oszalejesz na widok tego, co będą oglądać twoje oczy.

(35) Pan dotknie cię złośliwymi wrzodami na twoich kolanach i na twoich udach, z których nie będziesz mógł się wyleczyć, od stopy twojej nogi aż do wierzchu twojej głowy.

(36) Ciebie i twego króla, którego nad sobą ustanowisz, zaprowadzi Pan do narodu, którego nie znałeś ani ty, ani twoi ojcowie, i tam będziesz służył innym bogom z drewna i z kamienia.

(37) Wśród wszystkich ludów, do których zaprowadzi cię Pan, będziesz przedmiotem grozy, szyderczych przypowieści i drwin.

(38) Dużo ziarna wyniesiesz na pole, a mało zbierzesz, gdyż zeżre je szarańcza. (39) Zasadzisz i obrobisz winnice, ale ani wina pić nie będziesz, ani winogron zbierać, gdyż pożre je robactwo. (40) Drzewa oliwne będziesz miał we wszystkich twoich granicach, lecz oliwą nie będziesz się nacierał, gdyż oliwki twoje opadną. (41) Synów i córki spłodzisz, ale nie będziesz ich miał, bo pójdą do niewoli. (42) Wszystkie twoje drzewa i plon twojej ziemi obejmie w posiadanie robactwo.

(43) Obcy przybysz, który jest pośród ciebie, będzie się wznosił coraz wyżej nad ciebie, a ty będziesz schodził coraz niżej.

(44) On będzie tobie pożyczał, a nie ty jemu, on będzie głową, a ty będziesz ogonem.

(45) Spadną na ciebie te wszystkie przekleństwa i będą cię ścigały, i dosięgną cię, aż zginiesz, gdyż nie słuchałeś głosu Pana, Boga twego, aby przestrzegać jego przykazań i ustaw, jakie ci nadał.

(46) I będą na tobie i na twoim potomstwie jako znak i cudowny dowód na wieki (47) Za to, że nie służyłeś Panu, Bogu twemu, w radości i w dobroci serca, mając wszystkiego w bród, (48) Będziesz służył twoim nieprzyjaciołom, których Pan ześle na ciebie, w głodzie, w pragnieniu, w nagości i w niedostatku wszystkiego i włoży żelazne jarzmo na twój kark, aż cię wytępi.

(49) Sprowadzi Pan na ciebie naród z daleka, z krańca ziemi, jakby orlim lotem, naród, którego języka nie słyszałeś, (50) Naród o srogim obliczu, który nie okaże względu starcowi i nad pacholęciem się nie zlituje. (51) Ten pożre pogłowie twego bydła i plon twojej ziemi, aż będziesz wytępiony, i nie pozostawi ci ani zboża, ani moszczu, ani oliwy, ani rozpłodu twojego bydła, ani przychówku twojej trzody, aż cię zniszczy.

(52) Będzie cię oblegał we wszystkich twoich miastach, aż padną twoje wysokie i warowne mury, w których pokładałeś ufność w całej twojej ziemi. Będzie cię oblegał we wszystkich twoich miastach w całej ziemi, którą dał ci Pan, Bóg twój.

(53) Będziesz jadł twoje własne potomstwo, ciała twoich synów i córek, które dał ci Pan, Bóg twój, w czasie oblężenia i ucisku, jakim uciśnie cię twój nieprzyjaciel. (54) Mężczyzna najbardziej między wami wybredny i wypieszczony będzie zazdrościł swemu bratu i umiłowanej swojej żonie, i swoim dzieciom, które jeszcze pozostały,

(55) Tak iż nie da żadnemu z nich ani kawałka z ciała swoich dzieci, które będzie zjadał, gdyż nic mu nie pozostało w oblężeniu i ucisku, jakim uciśnie cię twój nieprzyjaciel we wszystkich twoich miastach. (56) Kobieta najbardziej między wami wydelikacona i wypieszczona, która nigdy nie próbowała postawić stopy swojej nogi na ziemi, ponieważ była zbyt wypieszczona i wydelikacona, będzie zazdrościć umiłowanemu swemu mężowi i swemu synowi, i córce.

(57) Nawet łożyska, które wychodzi spomiędzy jej nóg, i nawet swoich dzieci, które porodzi, gdyż sama potajemnie zjadać je będzie z braku czegośkolwiek innego w czasie oblężenia i ucisku, jakim uciśnie cię twój nieprzyjaciel w twoich miastach. (58) Jeżeli nie będziesz pilnie spełniał wszystkich słów tego zakonu, zapisanych w tej księdze, w bojaźni przed chwalebnym i strasznym imieniem Pana, Boga twego,

(59) To Pan niezwykłymi ciosami ugodzi ciebie i twoje potomstwo, ciosami potężnymi i długotrwałymi, chorobami złymi i długotrwałymi,

(60) I sprowadzi z powrotem na ciebie wszelkie zarazy egipskie, których się tak bałeś, i one przylgną do ciebie. (61) Także wszelką chorobę i wszelką plagę, która nie jest zapisana w księdze tego zakonu, sprowadzi Pan na ciebie, aż będziesz zniszczony.

(62) Pozostanie tylko nieliczna garstka z was, którzy byliście liczni jak gwiazdy na niebie, dlatego że nie słuchałeś głosu Pana, Boga twego.

(63) A jak Pan radował się, wyświadczając wam dobro i rozmnażając was, tak radować się będzie, gubiąc was i tępiąc, i zostaniecie wytępieni z ziemi, do której idziesz, aby ją objąć w posiadanie.

(64) I rozproszy cię Pan pomiędzy wszystkie ludy od krańca po kraniec ziemi, i będziesz tam służył innym bogom, których nie znałeś ani ty, ani twoi ojcowie, bogom z drewna i kamienia.

(65) Ale i u tych narodów nie będziesz miał wytchnienia i nie będzie odpoczynku dla stopy twojej nogi, lecz Pan da ci tam serce zatrwożone, oczy przygasłe i duszę zbolałą.

(66) Życie twoje będzie ustawicznie zagrożone i lękać się będziesz nocą i dniem, i nie będziesz pewny swego życia.

(67) Rano będziesz mówił: Oby już był wieczór, a wieczorem będziesz mówił: Oby już było rano, z powodu trwogi twego serca, która cię ogarnie, i na widok tego, co będziesz oglądał twymi oczyma.

(68) Pan sprowadzi cię z powrotem do Egiptu na okrętach, drogą, o której ci powiedziałem, że już jej nigdy nie zobaczysz, i zostaniecie tam wystawieni na sprzedaż twoim nieprzyjaciołom jako niewolnicy i niewolnice, lecz nie będzie kupującego. (69) To są słowa przymierza, które Pan rozkazał Mojżeszowi zawrzeć z synami izraelskimi w ziemi moabskiej, oprócz przymierza, które zawarł z nimi na Horebie.

 

 

 

 

Prawo i Teokrację (rządy Boga) Stworzył Jeden Stwórca, dając człowiekowi wolną wolę oraz długie życie ze wszystkim co najlepsze

System i Hierokracje (rządy kapłanów) Stworzyło Wielu Aniołów Z Lucyperem i Azazelem Na Czele, dając człowiekowi niewolnictwo wraz z rychłą śmiercią.

 

A  jaką ty formę rządów wybierasz ?  ?

 

 

3 comments

 1. W Kwestii pewnej…
  Mówić o Bogu jednocześnie nie mówić kim jest i czego od nas wymaga ?
  Mówić O Prawie a nie mówić o Teonomii….
  I tak jest że rzadko wyjaśnia nam się Teonomie i na czym polega, co trzeba czynić i jak czynić
  Albo się daje puste hasła – Miłość, Jezus, Dobro, Serce, Łaska, Wiara, Sataniści i tak dalej… puste jak łeb Goliata hasełka bez większego wyjaśnienia
  Co do Teonomii albo się mówi że prawo zostało wzniesione poprzez ofiarę na krzyżu albo (Katocholicyzm) że obowiązuje TYLKO 12 Podpunktów – to i tak nie najgorzej
  Ale Teonomia to nie tylko Dekalog + Miłuj Boga i bliźniego…. sorry, to jest esencja prawa ale powinno się wyjaśniać konkretnie co wolno a co nie a co jest opcjonalne
  Dekalog nie mówi na przykład wprost czy można ten tego z kozą czy nie jak to tam w relacjach interprersonalnych powinno być
  Czyli nie tylko DekaLogos ale i kilka innych Nakazów i Zakazów jest aktualne jak to z Księgi Lewitów (3 Mojżeszowa)
  Lucyferyści raczej wybierają doktrynologię świetlistego chama fosforu i nie stawiają na Prawo Boże
  Blisko satanizmu… chociaż nie satanizm to otwarty bunt przeciwko człowiekowi i Bogu
  Lucyferyzm/Fosforyzm to fascynacja diabłem w kolorowych barwach
  Jest jeszcze trzecia kategoria coś pomiędzy jednym a drugim – czary, magia, ewokacja, alchemia, hermetyzm, kabała.
  Niby głęboki lucyferyzm ale może być wstepem do satanizmu

  Gieneralnie podstawą Teonomii jest spokój/tolerancja (nie mylić z akceptacją)
  + Unikanie złego, trzymanie się od gumowych ludzi z daleka a także od ludzi z nadprzyrodzonymi zdolnościami
  + Nie dać się sprowokować
  + Dbanie o ciało fizyczne jak i mentalne
  +

  Ps. Dekalog to jest greckie słowo od Deka czyli 10 i Logos czyli w tym przypadku słowo/myśl/nauka
  Dekalog jest jednak taką podstawą, później dochodzą następne nakazy i zakazy jak zboczenia, żywienie itede

  Ostatnio szukam dzieł Manichejskich do tej pory znalazłem tylko Henocha, Ody Salomona i Psalmy Tomasza reszta przepadła a bardzo inspirujące to dzieła były tylko za dużo tam używano słowa ”światło”
  Ale nie są to dzieła cukierkowe, cukierkowość=fałsz

  Niestety w większości religiach nie wyjaśnia się Boga – mówi się że Bóg jest ale kreuje się wizerunek Boga jako Mesjasza takiego luzaka który niczego od nie wymaga tylko kochania, umartwiania (moja wina, panie przebacz że cie ukrzyżowałem), usprawiedliwania swoich czynów (łaska zbawia)

  Wielu ponownie nawiedzonych łyka te protestancką propagande – skoro KRK jest zły to zapewne Protestanci są organizacją Boża
  Już sam fakt że unikają tematu Mind Control, Syjonizmu, Drugiej Fali vel Behemota i nazywają swoje świątynie zborami czyli podświadomie aplikują myśl że apostołowie, Bóg, Mesjasz byli Protestantami
  Protestanci jeszcze bardziej atakują Septuaginte od Katocholików, niby znaja czytają Biblie a jak się dokładniej przyjrzy to dobierają poglądy pod bande czworga – Saweł, Łukasz, Barnaba, Marek
  Wewnętrznie także produkują te same bajki tylko jeszcze bardziej – Szaul, Łaska, MesjaszBóg, Faryzeim i thag dalei

  U Katoli taki plus że chociaż jest w pewnym stopniu usprawiedliwienie z czynów ale tylko Dekalog i to zmodyfikowany – Idolatria dozwolona
  Gorzej że się podaje tylko 12 Nakazów/Zakazów bez większego wyjaśniania co jest Zakazem co jest Nakazem a co jest opcjonalne
  Opcjonalne jest np. ubiór z jakiego materiału można
  Czyli to co nie odbierze życia w dniu Sądu bo co z tego że ktoś to robi ale zachowuje podstawowych Praw ?

  To nie jest tak że obowiązuje 613 Praw albo tylko 10….to jest spore uproszczenie bez wyjaśnienia

  W religiach wiele tematów nadinterpretowuje się np. drugi policzek i miłowanie nieprzyjaciół

  Jeden z przykładów przypisywania Isusowi łatki lucyferysty i Pisowca że człowiek nawrócony powinien oddać wszystko biedakom czyli 500+ dla każdego
  To jest niszczenie człowieka z obu stron a nie pomaganie – dać komuś coś dużego za nic
  Lucyferyzm Panteizm i debilizm Franciszka można jeszcze jakoś usprawiedlić że to było wieki po, on chciał dobrze i tak dalej

  Inny przykład – Talmud
  Jestem gorliwym zwolennikiem aby te rzeczy były publikowane i ogólnie dostępne aby poznać inną stronę
  I co z tego że jestem przeciwny treści jeśli po przeczytaniu nic nie zrobie ze względu na stoicki spokój

  Ale ”gojom” ta wiedza może zaszkodzić i ruszą po widły by osądzić kogoś – trafi się jakiś prowokator i wskaże całą grupę jako winną bez wyjątku i powstanie gotowe, nic dobrego z tego wyniknie – Tak zakłada plan Alberta Pike’a

  I podobnie jest z pieniędzmi – jeden jak dostanie pieniądze nagle w dużej ilości będzie je wydawać z głową – lekarstwa, książki, filmy, sprzęt i tak dalej ale nie wyda na wóde czy inne hazardowe zachcianki

  A ”goj” się załamie bo nigdy w życiu nie miał tyle kasy i wyda je w ekspresowym tempie na śmieci – rozpije sie i tak dalej

  Dekalog nie jest taką 100% gwarancją nieśmiertelności
  Owszem idolatrię można usprawidliwić praniem mózgu

  Ok, mamy tam zakaz Idolatrii, nie kusić Boga (panie daj mi to bo mi się należy),
  Sabat,
  Że nie zabijać, gwałcić, kraść, kłamać no i Polactwo jest potępiane a ludzie mają taki glupi zwyczaj że jak komuś się powodzi to zaraz go atakują
  Częściej miałem zatargi z biednymi niż z bogatymi – zazdrość,

  Co ciekawe to w Tanachu jest powiedziane nie morduj a w LXX nie będziesz zabijał, dlaczego ?
  Ponieważ człowiek jest omylny i może wyrok dać błędny na niewinną osobę

  Z Sabatem to już kiedyś się produkowałem, wszyscy mówią że sabat obowiązuje albo został przybity do krzyża
  Jeśli jest aktualny…. to jak celebrować ? Leżeć odwłokiem ?
  Jak dla mnie esencją sabatu jest rodzinne spędzenie dnia…

  Gorzej z zakazem nie cudzołóż (cudze-łóżko) czyli nie zdradzaj żony
  KRK podpina onanizm pod to i to jest dość perfidna rzecz… im bardziej krytykują onanizm tym więcej onanistów i ludzi bojących się piekłą czy innych głupot
  KRK straszy piekłem, diabłem, czyśćcem
  Pawłościanie straszą masonami a na temat Prania Mózgu mają pojęcie zerowe to łatwo rozpoznać – straszą a nie wyjaśniają co jest i jak to działa np. rzucają hasłami –
  Żydzi, Masoni, Illuminaty, Agenty i tak dalej np. że ktoś coś tam pokazuje albo że reżyrer teledysku jednej pani beztalencia pokarze znak podprogowy
  Zaprzedanie Duszy można uznać wtedy jeśli ktoś ma realne szanse na zdeprawowanie ciebie lub kogoś z twojego otoczenia – taki degenerat co za kase np. reklamuje Genderyzmy, Wude, Piwko czy inne śmieci świadomie

  Co do homopropagandy
  Dlaczego od rana do wieczora pokazuje nam się gejuchów czy soft-porno ?
  Przecież od pokazywania Genderu nie wyrośnie armia gejów czy może bardziej chodzi o przyzwyczajanie do pewnych rzeczy
  Gejostwo… wiadomo za Mojżesza kara śmierci ale wtedy wszyscy wiedzieli co jest dobre a co złe i nie było róźnych trucizn wywołujących zniewieściałość i tak dalej
  Teraz dla gejuchów jest furtka…. bycie dobrym człowiekiem
  Nie skazuje tych ludzi na piekło skoro wiele rzeczy będzie wybaczone ale nie wszystko

  Agentura….
  Łatwo jest kogoś potępić czy wyrzucić na śmietnik
  Heńkowi to na przykład próbowali przykleić łapkę łatke agenta bo Uranocentryzm, Hezuityzm i masoństwo… czyż nie typowy mason ?
  Przecież każdy może być masonem ale taka zagrywka:
  1. WSZYSCY Masoni to potwory
  2. Ten człowiek to mason

  Ale…
  3. Masoneria to też religia
  4. Wystarczy poczytać żeby zrozumieć że to nie Katolicyzm, Islam, Masoneria są złe same w sobie a system który pierze ludziom mózgu i tak dalej

  A Porno ?
  Cóż jak jem obiad, zjem to co najwyżej wezme coś żeby zabić smak ale… już nie chce więcej
  I podobnie jest z nagośćią… jak ktoś będzie oglądał te rzeczy przez dłuższy czas…. raz sobie zrobi dobrze może dwa i mu się znudzi
  Skoro ma takie doznania to już go to będzie nudzić i będzie rzygał tym wszyskim i prawdopodobnie o to chodzi:
  Żeby młodym się nie chiało normalnie zakładać rodziny
  Soft Porno a nawet ciężką pornografie można wyszukać bez problemu (kto chce ten znajdzie), a przecież gdyby to zwalczano to by nie było tyle stron – YT jakoś potrafi dobrze cenzurować kanały za byle co
  No ale porno daje więcej kasy i odciąga ludzi od zakładania rodziny bo skoro taki mały zboczek naogląda się 1000 pozycji to już mu się znudzi to po czasie – będzie chciał coraz to lepszych wrażeń
  Oczywiście to nie jest tak że jak ktoś widzi kobiete to od razu nie wiadomo co tam z nią chce – to jest zwyrodnialstwo
  Myślenie ”o jaka fajna dziewiczyna” też do niczego nie prowadzi
  Można jednak postarać się zrównoważyć popęd seksualny – olać jednych i drugich (tych co mówią że seks to grzech i tych co nam podsuwają wszelkie formy)
  Najlepszym wyjściem jest praca.. zająć się czymś produktywnym

  Ludzie są przyzwyczajeni do lekkich ciężarów czyli nie do wysiłku
  A sam Isus zachęcał do dzwigania swoich ciężarów do stawiania czoła swoim słabością, do odnowy umysłu

  Dawanie pieniędzy czyli rybek jest bardzo szkodliwe dla zwykłych ludzi, chyba że damy wędkę i nauczymy jak postępować i tak dalej
  Owszem przestrzaganie Prawa to gwarancja… pytanie (to trzeba wyjaśniać) czego i jakie to trudne

  Za króla Salomona łatwiej było przestrzegać Prawa… co najwyżej sprowadzano kobiety z obcych narodów (Kanaan) a jak wiadomo kobiety też dają dzieciom swoje geny a w dodatku je wychowują
  Salomon to taki wyjątek dymacza, ale wyrok oddaje Bogu
  David…. no skur*** i zwyrodnialec odebrał Uriaszowi żone i życie

  * Szukam jakiś nowych dzieł do Biblioteki i….
  Traktat Sema mi został ale straszne dzieło astrologiczne
  Testament Adama, Filon, 18 Modlitw Helleńskich i dzieła Manichejskie
  Manichejczykiem był kiedyś ten cały Augustyn i nagle zaczął zwalczać Manicheizm
  Przypominam że Augustyn śnięty zwalczał Księgi Henocha i bronił przy tym Grigori… no tak przecież Mahometa i Lutra truto dziełami Augustyna

  Awesta to inny temat….
  Po pierwsze (c) a po drugie wiele dzieł to tak zwane z okresu Pahlawijskiego a wtedy rodził się Islam i tak dalej

  Polubienie

 2. Tutaj więcej zamieszczę
  CZERWIEC 21, 2018 O 4:09 PM
  Tak swoją drogą ciekawe że ruchy Charyzmatyczne, Ezoteryczne i tak dalej są kontrolowane przez Zielonych albo przez Hezuitów
  Pewien były Hezuita (bo z Hiszpani) o tym mówił dawno temu
  Pyk http://www.alberto.pl/rozne-artykuly/alberto-rivera.html
  Zachęcam do ponownej lektury bo pomimo Pawła (protestantyzmu) jest tam mnóstwo dobrych informacji
  Lepsze to niż ”informacje”tych co obsesyjne zwalczają Chrześcijaństwo bez większych dowodów tylko rzucają hasłami

  Z jednej strony ujawnia się wiele prawdy na temat Syfonistów, Watykanusa i tak dalej a z drugiej strony obiecuje się internet w stylu koreańskim (Akta 2), mam takie wrażenie że dużo prawdy jest podawana w taki sposób aby ludzi skłócić i zrealizować plan 3 Wojen
  Przecież częśc tych gwiazd z internetu – budzą się dopiero kiedy dostaną po kieszeni i pach wielcy prawicowcy pozujący na wielce prześladowanych przez syjonistów
  Ich działania są często pozbawione sensu, konsekwencji, są nielogiczne i nieznane są zamiary autora nie licząc zarabiania $ ; tak zwane zrzutki, datki, podatki

  Celem róźnych prowokacji jest naturalnie podzielenie ludzi na mniejsze grupy
  Miałem rację że Chasydzki PIS ? A wszyscy mówią że proWatykańscy zwalczający Żydów, Cyklistów, Masonów
  Ściema jeśli znamy tożsamość Behemota jak to nazywają w swoim dialekcie Bestie
  https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/2018/06/20/politycy-pis-pelzaja-przed-zydami-i-swiadomie-oklamuja-polakow-robert-winnicki/

  A podobno odgrywany jest przed nami teatr tylko dla pieniędzy i władzy czy zwyczajnej kontroli nad masami
  Nie można więc pominąć aspektu czysto teologicznego czy jak kto woli religijnego – Syjon

  I większość z tych gwiazd nawet jeśli mówi ładnie to nie wspomina o Bogu, Prawie czy właśnie o Odnowie Duszy (nawróceniu się do Boga, przestrzeganie jego Prawa, zmiana światopoglądowa i tak dalej)
  Tak jakby sami chcieli wywalczyć sobie wolność kolejnym powstaniem – to z góry można stwierdzić że się nie uda, bez Boga nawet jak się uda to sukces będzie chwilowy

  Chcą dymać system a system prędzej czy później ich wydyma bez mydła ponieważ Grigori na to liczą że człowiek zamiast się dokształcać (poznawać) będzie szukał albo pomocy u ”niewidzialnych jasnych duchów” albo z bagnetem w ręku

  A system najbardziej boi się Boga czy Krzewiciela, na samą myśl dostajo ataku szału
  My praktycznie jesteśmy takim dodatkiem – jak nie może kopnąć Boga to diabeł kopie człowieka żeby zrobić Stwórcy przykro

  Jeszcze jedno, oczywiście że większość nie przekazuje większości prawdy
  Czy ktoś próbował bronić Pawła albo merytorycznie obalić proroctwa, septuaginte i tak dalej ?
  Nikt specjalnie nie pali się do negacji owych rzeczy, poza małymi wyjątkami ale takie bezpodstawne pchełki na dłuższą metę oczyszczają z zarzutów

  Mamy taże wysyp różnych króli zbawicieli ale żadne nie daje większych rozwiązań i nie mówią o potrzebie oderwania się od Rotszyldowskich banków
  Idźcie, zróbcie, jak dojdziemy do władzy to im się dobierzemy do dupy, jak mnie wybierzecie to zrobie kraj mlekiem i miodem płynącym…. takie puste obietnice

  I wiele gwiazd internetowych z dziedziny newsów i polityki nie podaje najważniejszych informacji
  Jakoś nie mogę uwierzyć jak ktoś rozpoznał tyle spisków (kłamstw) i nadal wierzy w inne bzdury albo studiuje Biblie i po latach idzie w New Age albo inny Pustocentryzm

  Najprawdopodobniej ci najbardziej popularni – pozują na naszych ziomków a wewnętrznie umacniają system odgrywając przed nami czarną komedię
  I Trumpek z Koreą to także szopka, w ogóle pachołek Trump to jeden wielki show
  Co się zmienia to nienawiść populacji do mainstreamu i większe zaufanie do opozycji licencjonowanej jak Icke, Jones, Sithin,
  W Polsce też jest kontrolowana opozycja 🙂 a jak!

  Kluczem do zrozumienia Biblii (takim jednym z ważniejszych) jest rozpoznanie Pawła ponieważ to diametralnie zmienia pogląd na reszte

  ———-

  Zaczęło się od tego Paula Washera, oglądałem wykład i…
  Facet nieświadomie łączy prawde z kłamstwem (Szaul, usprawiedliwienie z wiary), ale…
  Mówi o odnowie duszy używając określenia opamiętanie
  I to jest ciekawe, pomimo Pawła głosi Prawo Boże na około, dodajmy do tego Zjednoczenie Ludu Obietnicy i tak dalej
  Czyli nie jest tak najgorzej, na tym można ujechać

  Potem się zaczęły spiny

  Często podaje się jednak diaboliczninterpretacje tego wersetu
  ”Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim”

  Taką jak 500+ czyli za darmo tak żeby rozleniwić i odciągnąć od Boga
  Zresztą promowanie biedoty i potępianie bogactwa to od Łukasza, a to jest tak że materializm jest potępiony; dużo można ucierpieć od biednych ale chciwych i tu o to chodzi żeby nie przekładać pieniędzy ponad ludzi

  A drugie to, no właśnie Prawo….
  Gdybym bogaty jak Rotszyld to na pewno nie rozdawałbym pieniędzy żeby ludzi wybić tymi pieniędzmi – nauczyłbym ich aby pomnażali swoje talenty

  Jakby to inaczej
  Dekalog to jest fundament, reszta to dodatki
  Są owszem przykazania obowiązkowe poza dekalogiem jak zakaz zoofilii i tak dalej, są jednak rzeczy dobrowolne
  Nauki Isusa to nic inego jak wyjaśnienia a i tak to jest nadinterpretowane tak jak Mateusza 10:34 wielu lucyferystów wyciąga z kontekstu

  Niom, pod koniec Odrodzony przerzucił winę na Henia

  Z jednej strony są rabini talmudyści którzy twierdzą że przestrzegają 613 przykazań… ale tych najważniejszych nie są w stanie
  A najważniejsze jest miłowanie Boga i bliżniego
  Dekalog można interpretować jako wstep, pierwszą najważniejszą dziesiątkę
  Jak te dwa przykazania dwie linijki wyżej jesteśmy w stanie to z resztą nie powinno być większych problemów
  Pyk Mt 22: (40) Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy.

  Łatwiej jest mi sięgnąć po Septuaginte ponieważ NT w pewnym stopniu obżydzili mi różni anty-biblijni fachowcy i nawet jak obali się te róźne bzdury to niesmak wewnętrzny pozostaje

  Jaki błąd popełnił Odrodzony ?
  ”I to jest dla mnie zupełnie wystarczające do tego, aby być pewnym, że przestrzeganie wszystkich przykazań Isusa daje zbawienie.”

  Tymczasem Isus nie wspomniał o homoseksualistach czy zoofilach a Prawo Mojżesza już tak, a z drugiej strony także nie jest możliwe przestrzegać wszystkich przykazań jak wspominana wyżej kara śmierci
  Wyrok na zbrodniarzach to jest także przykazanie Boże w trosce o bezpieczeństwo pozostałych ludzi

  Aaa już rozumiem… ”że to nie ja faryzeusz tylko ty”

  Jest coś jeszcze takiego, i Washer to także powiedział swoimi słowami – człowiek jest mechanizmem niedoskonałym i z tego powodu łamie prawo czyli grzeszy

  Isus miał oczywiście wówczas na myśli faryzeuszy czyli osoby które unieważniały Prawo, inaczej zmieniały Torę na Talmud czy Katechizm albo inne listy wielce nawiedzonego jegomościa
  Dobry przykład – usprawiedliwienie z samej wiary czy jak to robi KRK (tylko Dekalog połączony z swoimi intrepretacjami)
  Jestem oczywiście za przestrzeganiem więcej niż tych 10 przykazań, ale też nic ponad swoje siły. Pomału

  Cóż… Odrodzony przecież sam prosił o bana czyli nie ma co się pieklić, i nawet jeśli środek był ok to początek zaczął się od tezy że Dekalog nie wystarczy do zbawienia
  Wystarczą w sumię nawet 2 przykazania które dałem wyżej bo do tego sprowadza się cały Zakon
  Zwracałem wcześniej uwagę na kwestie doktrynalne a nie relacje i na pozór to wygląda inaczej.

  ”Ale ja sam z siebie nie dam Ci tej satysfakcji.”
  Czy to nie jest ukazywanie postawy w stylu chodźmy się bić ?
  No ale skoro Heniu taki niedobry a Mariusze tacy poszkodowani to po zawracać gitarę temu niedobremu typowi skoro nie nikt nikogo nie zmusza do dyskusji….
  A z drugiej strony Heniu ma podstawy żeby trzymać rękę na pulsie – te pierwsze forum to była wylęgarnia trolli broniących New Age czy inne religijne ”dewiacje”
  I takich stron nie da się przeglądać, sam uważam że są tam ciekawe posty ale znalezienie ich to jak szukanie igły w stogu siana
  Mój materiał o Icku jest w dużej mierze oparty na tym co Heniu omawiał lata temu bodajrze 8 lat temu, a dopiero teraz mówi się otwarcie że ”coś tam śmierdzi”
  No śmierdzi ale jakoś mało kto porusza temat kim są te ”wyższe astralne od-byty”

  Tak więc z jednej strony nie chce tu być a z drugiej strony chciał coś udowodnić, w sumie to wyszło na plus
  Najlepsze są oczywiście małe blogi – YT, Facebook nie są dobre zwłaszcza po ACTA 2.0
  O tym trąbi paru Youtuberów których lubię posłuchać, ci uczciwi zostaną szybko wypędzeni

  Tak swoją drogą jeśli ktoś nawet tego DekaLogu nie potrafi jako przestrzegać (bałwochwalstwo, kradzieże, morderstwa, przekupstwo Boga) to po co ma sobie zawracać głowę pozostałymi przykazaniami..
  A tak jest z większością…najpierw najlepiej żeby Dekalog przestudiowali a dopiero potem zajęli się resztą
  I nawet ludzie z większą wiedzą, nawet jeśli starają się o wyższe oceny z Zakonu… nie mogą zapomnieć o Dekalogu czyli o fundamencie
  To takie proste
  I pod tym się podpisuje z Heniem że bez Dekalogu szanse na uwolnienie są niewielkie, ale większość pomimo prania mózgu jako tako na swój sposób je przestrzega – nawet ludzie nie znający Boga ponieważ ich sumienie jest czyste, a jak ujrzą Boga to problem sam się rozwiąże
  Większość ludzi nie pójdzie do piekła jak to się głosi w religiach

  Ciekawe jest to że od 2015 roku pojawiło się pełno nowych gwiazd tych różnych co na przykład opisuję ich manipulacje
  Pytanie, co robili wcześniej, dlaczego wyskoczyli tak nagle i tak jakby chcieli zneutralizować temat Królestwa Bożego na ziemi ?
  Pchają się do kamery a nic o nich nie wiemy kto promuje, kto finansuje, jaki jest cel tego i tak dalej

  * Jestem stanowczo przeciwny traktowania Biblii czy innych tematów w kościelny sposób – używania typowo kościelnych terminów (slangu)
  Ja to mogę zrozumieć, ale przeciętny człowiek ucieka od religii albo wykorzystuje religie z Pawłem na czele żeby się usprawiedliwić i wywyższyć przed innymi.

  =========
  Podsumowując, nawet Dekalog wystarczy do uwolnienia ale od znawców są nieco większe wymagania
  W tym przypadku że skoro wiesz że idolatria jest zła i czym jest – jesteś tego świadomy, nie dotyczy się wymówka bo nie wiedziałem
  I dlatego dobrze powoli zwiększać ciężar

  A z drugiej strony nie dobrze rozleniwiać czyli mówić w kościelnym tonie że Teonomia = Dekalog,
  Dekalog to jest taki wstęp, esencja, podstawa

  Niektóre prawa nas nie obowiązują ponieważ mieli je wykonywać Lewici kapłani np. posługa świątynna
  Obecne kapłaństwo to jest jakaś porażka, parodia nawet Arcykapłan ma swoją parodię…

  Każdy ma swój sposób na ”obalenie systemu”
  Krytykowie systemu czyli mówienie jacy to Illuminaty to tamto głównie wzmacnia system… bo demony karmią się złymy emocjami
  Miecz też nie jest rozwiązaniem, większość rewolucji kończyło się jeszcze większym burdlem – Rewolucja Francuska gdzie Hezuici podbili Dominikanów, Rosyjska gdzie podbito Prawosławie, Chasydów i oczywiście Rosyjską Słowiańską inteligencje – wykorzystano konflikt klasowy

  Dobrą metodą jest śmiech czyli cieszenie się życiem ale takie świadome; poznawanie świata, Boga, Teonomii i tak dalej ale bez zbędnych spin
  Po co się wnerwiać trwonić energię na różnych rakowców, i ttych którzy wierzą uda im się wygrać z Bogiem
  To już jest idiotyzm, sam Bóg się z nich śmieje (Psalm 2) bo wie że nie choćby się dwoili troili to się nie uda.
  Wygrać z Bogiem wierzyć że to ma sens, to trzeba być szalonym delikatnie mówiąć
  Albo wierzyć w diabła, jasne niewidzialne duchy, UFO i nie widzieć powiązań z Bogiem czy czarnymi aniołami
  A Chrześcijaństwo łyka Kusmitów, nie widzi problemów z duchami, duchami przodków… nie zastanawiają się że to jest nielogiczne a wewnętrznie to tylko inne nazwy

  I to ci pisze wskłada się na nastawianie drugiego policzka – nie mylić z całkowitą apatią
  To jest apatia ale w stosunku do diabła, po prostu nie wierzyć ludziom a Bogu
  Być neutralnym czyli unikać toksycznego środowiska, ludzi

  * Miałem coś napisać o technikach manipulacji jako post a wyszły z tego dwie części… bo mam wrażenie że za mało o Buddyzmie i Rzymie wspominam

  Odrodzonego temat zamykam, bo facet teraz jak chce to może się wykazać i ja tam dobrze każdemu życzę
  Początkowo widziałem Henia w złym świetle ze względu na Sabat (jak przestrzegać sabat i co jest esencją) i Dekalog (kiedy odwróciłem szyk zdań na ”Dekalog wystarszy do zbawienia wtedy zmieniłem zdanie”

  Nie licząc demencji czy braku konsekwencji dziwiłem się że Henio unika tematu Chasydów pod kątem Rosjan, walki Chasydów z Syjonistami i pochołkowatością Trumpa – o tym było wiadomo od początku tej kampanii

  Dziwiłem się że Heniu nie wspominał o Księdze Daniela, a ja dawałem wersje i Teodocjona (LXX Brentona) i Septuaginty (Starogreckie)
  Bel I Smok drastycznie się róźni w obu wersjach
  Tam gdzie występuje imię Astyages to jest wersja Teodocjona, tam gdzie jest o Ambakumie to jest dobrze,

  Ale jak wielokrotnie pokazywałem że Heniu się nie zna na rodowodach – całkowicie neguje słowo Boga w kwestii nacji
  Ja rozumiem że jest to niedoprzenie, brak myślenia

  A to jest tak:
  Noe miał trzech synów:
  Sem – Arabowie, Idumejczycy, Izraelici, Aramejczycy (a Heniu twierdził pośrednio że to nie są Semici, można sprawdzić Genesis 10), Asyryjczycy, Elamici
  Cham – Kusz, Mesraim, Fud, Kanaan.
  Egipcjanie, Murzyni, Libijczycy, Kananejczycy
  Jafet – ludy północy, Azjaci, Finowie, Indianie i tak dalej

  Mamy jeszcze Danitów
  I to jest tak:
  Danici opuścili Palestynę dla Peloponezu zapładniając miejscowe Greczynki (Jonki)
  Bo Grecy to Jafetycy, Jowan to Jonowie najprawdopobniej czyli syn Jafeta
  A Danici stawiam że to Dorowie (Macedończycy)

  Danici wyjechali także do Irlandii (jedno z dynastii to Danici), Danii (a Anglosasi przyszli z Danii)
  Czyli pewna część Celtów i Skandynawów to Danici, i co to oznacza ?
  Nic…. ponieważ rasa biała to miks tych trzech synów Noego tylko że najwięcej cech Sema
  Murzyni mają cechy Chama dlatego nie są specjalistami w budowaniu imperiów, bo Cham otrzymał najmniej błogosławieństw

  Radziłbym Heniowi przeczytać wkońcu księdze rodzaju i te rodowody z dobrego serca bo robiąc tego typu błędy jak to że Cham nie był synem Noego
  Kanaan przecież to byli ludzie ale został przeklęty czyli najbardziej podatny lud na machinacje anielskie
  Taki bzdurek
  http://zbawienie.forumotion.com/t313p25-genetyczna-inwazja-wroga-na-lud-boga#14458

  Owszem reszta to byli albo giganci albo ich naśladowcy ale nie mamy żadnych dowodów na to że Noe miał 2 synów a nie 3, albo jak Koran insynuuje że 4
  Przecież Ismael czy Ezaw byli w prostej linii od Noego czyli nie do końca chodzi o geny, są ludzie którzy mają dobre gony a są źli albo na odwrót ponieważ człowieka określają czyny
  Chama podejrzewa się o kazirodztwo albo o chamstwo, Salomona o magie a Dawida o skuwysyństwo, zazdrość i morderstwo… a był Judejczykiem

  Drugi bratem to jak omawiałem dawno temu z tymi Dorami i Jończykami – ale może dlatego że się interesuje tymi tematami to latwiej mi wejdzie historia niż powiedzmy fizyka czy matma

  Zresztą dogmat że 100% greków to Danici nie trzyma się kupy skoro znajdujemy Hellenów wcześniej i pełno plemion, no chyba że wykreślimy proroctwa Joela ?
  Bardziej prawdopodobne że elita Rzymska, Helleńska, Macedońska to byli wysoce zdeprawowani Danici sprawujący władzę na gojami vel Jafetytami

  Kośćiół szedł w drugą stronę i nazywał wszystkich pogan jafetytów i na odwrót żeby ukryć istnienie 12 plemion

  Nieraz porównywałem Helladę do Anglii a Rzym militarny do USA
  I może to jest Babilon Wielki ?
  A może Babilon Wieli to nie tylko Brytania a tak ogólnie UE czyli to co jest kontrolowane przez Wielką ?
  Znaczy się Niemcy, Francja, Hiszpania, + Argentyna i tak dalej
  Strona kulturalna – Anglia/Hellada i militarna USA/Rzym, brakuje tylko trzeciej siły….

  Sam Rzym nigdy na poważnie nie upadł – dostawał kilka razy łupnia czy od Izraelitów czy od Protestantów czy od Hezuitów ale szybko się podnosił.

  Na temat Dana czy Apollyona nie wiele jest info, tylko jeden Grek ?
  Wiele za to wynika że Dan uwikłał się idolatrię i jako pierwszy przejął obce wierzenia od – Kananejczyków, Egipcjan i Hellenów
  Stali się więc także grekami ale kto wie ten pamięta że tych plemion było kilka – Dorowie, Jonowie, Eolowie, Achajowie, Danajowie

  Jonowie, stawiam że Ion to Iovan

  ”Jonowie – indoeuropejskie plemię protogreckie, które wraz z Achajami i Eolami około 2 tysiąclecia p.n.e. zasiedliło środkową i południową Grecję, tworząc wraz z autochtonicznymi Pelazgami i przy dominującej roli Achajów kulturę mykeńską. Dialekt joński był najstarszym dialektem greckim. W wyniku najazdu Dorów, Tessalów i Beotów Jonowie zostali zepchnięci na terytorium Attyki, Eubei i Chalkidyki. W X w. p.n.e. zaczęli zasiedlać wybrzeża Azji Mniejszej i wyspy Morza Egejskiego. Jonowie założyli tam dwanaście miast, zwanych dodekapolis, a krainę nazwano od ich nazwy Jonią.”
  Wiki

  Hellenowie:
  ‚Hellenowie – małe starożytne plemię żyjące w południowej Tesalii (Achaja Ftiocka).

  Od nazwy tego plemienia pochodzi własna nazwa wszystkich Greków – Hellenowie, i Grecji – Hellada. Nazwa ta występuje u Homera tylko w odniesieniu do tesalskiego plemienia. Wszystkich Greków Homer nazywał Achajami, Danajami lub Argiwami. Słowa ῾Ελλάς i ῾Έλληνοι (współcześnie Ελλάδα i Έλληνες) upowszechniły się stopniowo dopiero we wczesnym okresie klasycznym – najpierw na oznacznie całości Tesalii, dopiero następnie na oznaczenie całej Grecji, pod wpływem mitu o powrocie Heraklidów.”

  Czyli znowu uproszczamy a nazwa ”Grecja” jest pochodzenia łacińskiego
  W oficjalne datowanie jakoś nie wierzę ale skoro nie ma alternatywy to muszę je przyjąć niestety

  Eolów i innych nie mogę rozgryść…

  Dorowie, Danajowie – stawiam że Macedończycy i Spartanie to w większości Dan
  Ale Dan mieszał się z Grekami, mieszał się z Jafetem
  Pyk – postały nowe nacje słabsze genetycznie
  Jeszcze do tego powstawali Giganci, Jotuni jak Herkules.
  Tytani, uwielbiam mitologię grecką to pamiętam i mogę wywnioskować że trwały walki pomiędzy
  Tytanami a Gigantami czyli ci duzi z jeszcze większymi plus do tego ich tatusiowie z Dzeusem na czele
  Dzeus czyli Dias to jest parodia Boga i jeszcze imiona w innych kulturach typu Dyaus, Sius Dis Pater…
  Czyli parodia Ojca

  Mówi się że 33 letni Alexander Ho Megas był Słowianinem… a może Danitą a może jeszcze gorzej i nie był nawet człowiekiem ?
  To zależy od tego jak aniołowie się ukazują czy mogą przybrać formę męską jako oni sami czyli reinkarnują się takiego dawcę czyli anioł wszedł sobie w takiego Pawła, Alexandra, Antiocha IV,

  A jak coś nie wychodzi albo plan wykonany i już nic więcej się nie da zrobić to pozorują własną śmierć np. Paweł ?
  Szalona teoria ale nie taka pozbawiona sensu
  I prawdopodobnie ciężko jest to w 100% udowodnić dlatego nie daję tych rzeczy jako pewnik

  Później jak wiemy Helladę podbił Rzym ale to Grecki język został narzucony Rzymianom
  W przypadku USA I Anglii jest niby podobnie ale Anglicy mają całkowicie inne dialekty, jak ktoś mówi że Anglicy na Boga mówią Gad to ja tę osobę wyśmieje skoro jedynie zna język z amerykańskich filmów

  Wielka Schizma i inne takie to po prostu podzielenie tronu – tak jak dzielisz państwa na hrabstwa a i tak to jest jeden kraj tylko w przypadku Rzymu odgrywano pozór niezależności
  Hipoteza Czasu Widmowego… główne założenia są jak dla mnie ściemą że chodziło o rok 1000
  Jak dla mnie może i nawet nie dodano 300 lat a po prostu pożonglowano wydarzeniami w taki sposób że nie wiadomo co i kiedy się wydarzyło, w dodatku nie wiemy kiedy taki mnich bawił się w Herodota a kiedy w Szekspira a mnisi uwielbiali z jednej postaci tworzyć nadczłowieka

  Wracająć do tematu;
  Heniu po prostu unikając tematu rodowodów; tego nie da się czytać kiedy ktoś myli pochodzenia narodów wymalowane w Biblii.
  Zrobiłem kiedyś materiał na ten temat a i tak czuje że to za mało bo każdy z historyków pisze co innego i robi coś odwrotnego do Henia też niedobrego bo oni wstawiali wszystkich jako Jafeta
  A Heniu znów unika tematu Jafeta, w kwestii Izraelitów można się wspierać
  Sądzę jednak że czyści Izraelici zmienili swoją tożsamość i są po części znani jako Słowianie, Celtowie (nie wszyscy ale Walijczycy, Irlandczycy, Szkoci), Pasztuni, Jażydzi

  Powim tak!
  Jak ktoś udowodni Słowiańskie bądź Scytyjskie (na jedno wychodzi na dłuższą metę) pochodzenie Pasztunów, udowodni przy tym Izraelskość Słowian…. zamykając przy tym temat

  PS.
  Czytam, słucham i dalej nie ogarniam o co kaman z tym ACTA 2
  Pamiętam ACTA 1, niby nie wprowadzono a wiele linków i stron zanikło, sami autorzy pousuwali kanały… te Rapigatory, Hotfile, Megauploady.

  Polubienie

  • W kwestii Agentury, Hasbary, Lucyferystów, Żydów, Masonów, Cyklistów, Iluminatów…
   Oczywiście że jest agentura i każde państwo ma swoje agencje
   I czy ”diabeł” skoro według apostoła Jana okupuje cały boży świat, czy nie będzie tracić okazji by nie posyłać swoich ludzi jako przyjaciół ludu ?
   Jest duże prawdopodobieństwo i sam pewnych blogerów, youtuberów, liderów oskarżam o celowe mieszanie prawdy z kłamstwami czy opłacaną działalność…. ale niestety jedynie co można to rozpracowywać merytorycznie a to są głównie poszlaki, no chyba że złapiesz kogoś za rękę
   Są także ludzie którzy nieświadomie szkodzą po prostu albo z niewiedzy albo zwyczajnie są złymi ludźmi i ciągnie ich do kłamstwa

   ”Znam” ze trzy osoby które niemalże wszędzie widzą agentów…
   Równie dobrze większość tych agentów to mogą być albo pożyteczne pionki albo wolni strzelcy diabła czyli źli ludzie niebezpośrednio związani z hasbarą albo coś jeszcze innego
   I tak jak piszę lepiej jest ”rozpracowywać” merytorycznie niż rzucać oskarżeniami
   Odtrąca mnie jak ktoś wszędzie widzi agentów gdyż albo sam jest agentem odwracającym podejrzenia od siebie, albo ma zadanie podzielić ludzi albo jest wariatem, albo coś jeszcze innego

   Sam uważam że Odrodzony nie za bardzo pasuje do roli ”agenta”
   Nie pasuje mi jedno że z jednej strony ”Heniu zwalcza róźnorodność a z drugiej strony chęć walki” No jak Heniu jest taki niedobry to po co siedzieć i się użerać z kimś takim ? Jak mnie ktoś gdzieś nie chcę to wychodzę albo ucinam dyskusję

   Dobry dezinformator to potrafi robić wodę z mózgu a tutaj tylko gra na emocjach
   Heniek też za bardzo pocisnął no i mamy albo uderzenie w czuły punkt albo poczucie zagrożenia

   Nie można nadawać komuć etykietki agenta/niewiernego tylko dlatego że ktoś ma odmienną od nas opinie – nawet lepiej jak ktoś ma inne spojrzenie na pewne sprawy.
   Czepiać się jednak tego że ktoś wierzy w coś albo nie wierzy ?
   Większość Chrześcijan wierzy że Matka Chrystusa zbawia od grzechów a jej syn jest żywym Bogiem w Trójcy albo wywyższa Pawła ponad apostołów
   I co robić setki wpisów jacy ci ludzie są opętani, nienormalni, agenci diabelscy i tak dalej ?
   Czy może zwrócić uwagę na takie rzeczy jak pranie mózgu i psychologia tłumów
   Biblia jednoznacznie potępia Bałwochwalstwo ale religie tak to wymanewrowały że ludzie nie widzą niczego złego w kulcie kupy kamieni i drewna
   Mają dobre intencje – są wielbić Boga, a nieświadomie brzydko mówiąc składają kult diabłu
   Są też ludzie którzy wielbią Boga na pokaz a wewnątrz mają złe myśli

   Ale… ofiara Chrystusa właśnie usprawiedliwia efekty prania mózgu pod warunkiem przestrzegania chociażby Dekalogu a większość ludzi ma sumienie takie że chce miłować Boga i bliźniego jako tako na swój sposób
   Czyli nie wiara wybawia a znowu czyny i dlatego można oceniać (mieć własną opinie) ale osąd pozostawić Bogu skoro nie mamy wystarczajacych dowodów na czyjeć intencje
   Nie jest do końca jasne czy ktoś jest normalnym człowiekiem czy ma zadanie w pewnym momencie wywołać zamieszanie

   Zresztą polskie środowosko Ezoteryczne czy zeznania byłego Jezuity potwierdzają że grupy duchowe czy Charyzmatyczne są stale kontrolowane przez osoby które albo nie są związane z tymi tematamami albo działają w ruchu ekumenicznym głosząc ewangelię miłości
   Dlaczego kościoły, zbory, grupy religijne, Biblijne i tak dalej są sprawdzane ?
   Śmiem nawet stwierdzić że te witryny są częsciej nawet przez chwasty sprawdzane niż przez nas 🙂
   Dlatego rozumiem postawę Henryka – asekuracja, strach i wcześniejsze doświadczenie, czyli nie chce powtarzać błędów
   A na tym szkoleni dezinformatorzy bazują – na łatwowierności. Sam jestem chętny do pomocy jeśli potrafię, zwłaszcza młodych ludzi można wykiwać – wystarczy że jakiś kandydat na prezydenta cy inny taki krzyknie że chce wywalić złodziei i zalegalizować marichuanę. Populizm, populizm ale na tym to polega że bazują ci ludzie na łatwierności i niewiedzy ale za to lubią pchać się do kamerki 🙂

   Zapomniałbym o kolejnym motywie – neutralizacja pewnych tematów
   Nie wiem, ale mam takie odczucia że kiedyś próbowano zneutralizować Henia z tym Uranocentryzmem żeby wyszedł na wariata w sensie najpierw uwierz to a później wrzucanie podświadomie totalnych bzdur

   Można też zneutralizować ważne tematy na przykład poprzez połączenie dobrych rzeczy z absolutnymi bzdurami – na przykład ktoś z jednej strony wyjawia ”teorie spiskowe” a z drugiej strony dodaje do nich totalne brednie, wygląda dziwnie po prostu idealny przykład do pokazania w mediach jako typowy teoretyk spiskowy

   W kwestii Agentów i co daje samo tropienie agentury daje przykład wspólnota mesjańska e Efezie
   Obj 2:
   (1) Do anioła zboru w Efezie napisz: To mówi Ten, który trzyma siedem gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród siedmiu złotych świeczników:
   (2) Znam uczynki twoje i trud, i wytrwałość twoją, i wiem, że nie możesz ścierpieć złych, i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami.
   (3) Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś.
   (4) Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość.

   (5) Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i opamiętaj się, i spełniaj uczynki takie, jak pierwej; a jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie opamiętasz.
   (6) Na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków nikolaitów, których i ja nienawidzę.

   To opisałem u siebie
   Efezjanie odkryli agentów – Pawła i Łukasza, więc zaczeli oskarzać siebie nawzajem
   No a skoro byli bardzo podejrzliwi to z pewnością mieli problem z miłowaniem bliźnich czyli zatracili istotę Prawa
   Taki trochę faryzeizm

   Hmmm, z jednej strony lepiej jest dmuchać na zimnę i mieć gdzieś tam zakodowane że hasbara jest wśród nas a zdrugiej strony esencją Prawa Bożego są relacje międzyludzkie, inaczej mówiąc żeby nie kłamać, kraść, oszukiwać, gwałcić i tak dalej
   Czyli dekalog + dwa przykazania Boskie wystarczą
   Obrzezanie i inne takie to detale przy tych 12 Przykazaniach

   Ukazywanie odmiennej opinii czy czyjegoś błędu nie jest złe – złe czyli złamaniem prawa jest sianie strachu, zamętu (kwaszenie klimatu), bezpodstawne oskarżenie, wyzwiska, bluzgi i tak dalej

   Wiele z tych zachowań wynikać może często z róźnych technik manipulacji stosowanych na nas jak chociażby coś takiego:
   Ludzie są często rozdarci pomiędzy mass mediami a mediami alternatywnymi – na przykład wiedzą że jakaś partia jest dobra i zwalcza lewactwo

   To jest ciekawe, że na wiele rzeczy reagujemy tak jak zostaliśmy kiedyś podświadomie wyuczeni np. jak widzisz kciuk do góry to znaczy że dobrze, jak cyrkiel to mason, jak dają to bierz, jak biją to uciekaj…. to jaka to jest wolność skoro nie reagujemy tak jak chcemy a mechanicznie reagujemy na pewne rzeczy
   Nie oznacza to braku odpowiedzialności
   Podobnie jak z Prawem
   Pranie mózgu można usprawiedliwić, czyli zbawienie z wiary to ściema
   Wybawienie na podstawie uczynków i ciężkiej pracy ? Jak najbardziej ale też każdy ma inny poziom trudności (inne słabości)

   Polubienie

Odpowiedz na Ewangelios Nathanielski Anuluj pisanie odpowiedzi

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

%d blogerów lubi to: