Wpis Nr. 25 – Który Przekład Biblii Wybrać?


Z tego artykułu dowiesz się następujących rzeczy:

 1. Biblia wyjaśnia pochodzenie wszystkich narodów
 2. Dlaczego Bóg potępia źródła żydowskie
 3. Jezus nie założył religii a nawet je potępiał gdyż to religia zamordowała Syna Bożego, który umarł i żyje.
 4. Krystus i Apostołowie używali greckiego przekładu Biblii, dlaczego ?
 5. Jakie pochodzenie mają współcześni żydzi i arabowie.
 6. Co działo się potomkami Judy i Beniamina.
 7. Septuaginta Wulgata Peszitta Tanach – Który Tekst Powinniśmy Wybrać

 

Biblia – jest greckie słowo oznaczające zwój ksiąg napisany w języku Paleo-hebrajski, Greckim i Aramejskim przez specjalnie wyselekcjonowanych do tego ludzi. Biblia nie jest jednak księga religijną, chyba że uznamy że jedyną prawdziwą religią jest wielbienie Boga Izraela i przestrzegania prawa Tory. Nie chodzi o prawo rabiniczne, które jest sprzeczne z Mojżeszem i Isusem.

Istnieją też inne podobne księgi jak Koran, Awesta, Wedy, Talmud itd. Jedynie Biblia wyjaśnia wiele rzeczy i zasady funkcjonowania Nieba I Ziemi.

Jako pierwszy Biblię jako ”Nowy I Stary Testament”  podzielił Meliton Z Sardes

Jak powszechnie wiadomo Polacy w Polsce posługują się językiem polskim, więc w owym (języka) musimy poszukać tłumaczenia).

Obecie do wyboru mamy cztery rodzaje Biblii w naszym kraju:
Katolickie (J. Wujka, Tysiąclecia, Poznańska, Warszawsko-Praska, Paulistów, Lubelska
Protestanckie (Brzeska, Gdańska, Warszawska, Uwspółcześniona Gdańska,
Autorskie/niekompletne/poetyckie należące do jedynie danej grupy przekłady ksiąg jak Przekład Nowego Świata. 

Żydowskie (Nowa Biblia Gdańska, Izaak Cylkow, Dawid H. Stern, Tanach itd.)

Te ostatnie osobiście odradzam ze względu na to że ludzie nazywani dzisiaj Żydami nie znają się kompletnie na Biblii i Bogu. Za obyczaje hebrajskie Jerozolima została zburzona a mieszanina Judejczyków i Idumejczyków przegrała batalię z Rzymianami.
Osobiście polecame przeze mnie z Polskich wydawnictw to  Biblia Warszawska i Biblia Gdańska.

Jednakże najlepszą Polskim wydaniem jest ten oto przekład:
http://www.bibliamesjanska.com/index.html

(Oparty jest na Biblii Warszawskiej a także angielskim tłumaczeniu przekładu używanego przez apostołów i cały starożytny świat)

Oryginalnym językiem Biblijnym był język Starohebrajski (nie mylić ze współczesnym hebrajskim) oparty na alfabecie fenickim (możliwe że na odwrót), a w zasadzie jest dialektem owego języka. Z owego alfabetu fenickiego powstał grecki, a z greckiego łaciński, czyli ten którego obecnie używamy w piśmie.

 

 


Po niewolni chaldejskiej (Babilońskiej) plemię Judy, Lewiego i Beniamina musiało porzucić język ”judejski” na rzecz aramejskiego (popularnego wówczas). Judejczycy, część Lewitów i Beniamitów musieli przyswoić sobie nowy język i alfabet oraz zwyczaje. W III w. p.n.e. mamy podboje greckie Aleksandra Macedońskiego i cały bliski wschód musiał przyswoić sobie język grecki. W tym czasie w Aleksadrii powstał grecki przekład 72 natchnionych pisarzy – Septuaginta LXX

Następnie odbyło się Powstanie Machabeuszów a także prototyp przyszłego człowieka bezprawia, antychrysta – Antioch IV Epifanes

5-imperium-aleksandra-wielkiego

Grecy odciągali Judejczyków od Boga na rzecz – Zeusa, Apolla, Artemidy efeskiej, Hermesa i wielu innych. Greka stała się oficjalnym językiem ówczesnego świata – tak jak dziś angielski Niedługo przed przyjściem Mesjasza (Messias) Judejczycy zostali opanowani podstępem przez: Edomitów (Idumejczyków) z Edomu (Idumei) potomków Ezawa (Esau). Król Herod (syn edomity Antypatra i matki nabetejki)  i większość faryzeuszy to właśnie oni. Edomici mieszali sie z Nabatejczykami (odmiana Arabów).  To wyjaśnia dlaczego

 

Garstka Beniaminitów po powrocie do Palestyny została nazwana Galilejczykami. Grecy narzucili siłą hellenizm Judejczykom i Lewitom.

 

Po podbojach greckich przyszli Rzymianie (czwarte zwierze z księgi Daniela).

roman_empire_map.jpg

Edomici byli w większości Rzymskimi kolaborantami więc inwazja na Palestynę powiodła się sukcesywnie. Zgodnie z Biblią wielbili: El, Baala, Kaus i Aszerę zaś głównym bóstwem południowego Edomu był: Yahweh. W Literaturze Yahwe (Yhwh) był bogiem Kaananu i Idumei utożsamiany z Baalem. Rzymianie nie interesowali się specjalnie kto kim jest; najważniejsze było jednak czy płacili podatki.

Ιησούς Χριστός narodził się między 7 a 4 rokiem p.n.e., resztę historii znamy z Ewangelii. Isus miał 12 uczniów (apostołów). Apostołowie byli prostymi ludźmi posiadającymi żony i dzieci. Piotr miał żone Perpetuę i córkę Petronelę. Poniżej pełna lista uczniów:

 1. Szymon (Piotr / Kefas)
 2. Filip
 3. Jakub Starszy
 4. Jakub Młodszy
 5. Mateusz
 6. Jan
 7. Tomasz
 8. Juda Tadeusz
 9. Bartłomiej (Ntanael)
 10. Szymon
 11. Andrzej
 12. Maciej (w zamian za Judasza) Co ciekawe według Łakusza wybrany został Maciej a nie Paweł (nawet według ucznia Pawła = Łukasza, , który to jak opisał i zbadał:

Ewangelia Łukasza 1: (1): Skoro już wieli podjęło się sporządzenia opisu wydarzeń, które wśród nas się dokonały, (2): Jak nam to przekazali naoczni od samego początku świadkowie i słudzy Słowa, (3): Postanowiłem i ja, który wszystko do początku przebadałem, dokładnie kolejno ci to opisać, dostojny Teofilu, (4): Abyś upewnił się o prawdziwości nauki, jaką odebrałeś.

Dzieje Apostolskie 1:(1) Pierwszą księgę, Teofilu, napisałem o tym wszystkim, co Isus czynił i czego nauczał od początku (2) Aż do dnia, gdy udzieliwszy przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których wybrał, wzięty został w górę;(3) Im też po swojej męce objawił się jako żyjący i dał liczne dowody, ukazując się im przez czterdzieści dni i mówiąc o Królestwie Bożym.

Dz 1:(26) I dali im losy; a los padł na Macieja, i został dołączony do grona jedenastu apostołów.

Ale czy rzeczywiście możemy zaufać na słowo temu lekarzowi z Antiochi, który nigdy w życiu nie widział Syna Bożego, nie wspominając o braku wiarygodności natchnienia Łukasza.

Poręczne źródła odnośnie apostolstwa Pawła i wiarygodności jego ucznia Łukasza:

http://www.zbawienie.com/ewangelista-lukasz.htm

http://www.zbawienie.com/apostol-Pawel.htm

Pawłościaństwo

Głównym przekładem, który posługiwali się apostołowie jest:

 

Uwaga werble lasery światła bajery!

Septuaginta LXX

Przekład ten powstał pomiędzy 280 a 130 rokiem p.n.e. w Aleksandrii

Kanon prawosławny (Stary testament) jest oparty właśnie na LXX

List Arysteasza o tym nas informuje

Tetragram (cztery litery bożę zostały prawidłowo przetłumaczone jako theos = Bóg.

http://ecmarsh.com/lxx/index.htm | Link do angielskiego przekładu LXX

 Wikipedia:

Cytaty Starego Testamentu zawarte w Nowym Testamencie w ogromnej większości pochodzą właśnie z Septuaginty. Z ogólnej liczby około 350 cytatów Starego Testamentu około 300 jest zgodnych z wersją LXX[19]. Po odrzuceniu Septuaginty przez Żydów powstało jeszcze kilka innych tłumaczeń na grekę (Akwila, Symmachus, Teodocjon, Quinta), ale nie dorównują one rangą ani wartością naukową Septuagincie.Przekłady LXX:Najpopularniejszym angielskim przekładem jest tłumaczenie dokonane przez Sir Lancelot C.L. Brentona w 1851 roku[25]. Swój przekład oparł o Kodeks Watykański. W 2008 roku Stauros Ministries wydało The Apostles’ Bible jako rewizję przekładu Brentona.

Septuaginta przepowiadała nadejście Mesjasza: gdzie miał przyjść i kiedy. Ludzie nie wiedzieli jednak dokładnie dlaczego. Upadli i Nefilimowie myśleli że proroctwa o zjednoczeniu pełnego Izraela rękami Boga miały wypełnić się w czasie ich brudnej działalności.

Kiedy główni sprawcy ukrzyżowania (Sanhedryn) zdał sobie z tego sprawę:

postanowiono spalić rękopisy Septuaginty wymazując z nich wzmianki właśnie na temat Chrystusa.

Na podstawie tego oto artykułu:

http://www.proroctwa.com/hebraizacja.htm | stara wersja artykułu 

http://www.zbawienie.com/hebraizacja.htm

Tetragram w Septuagincie oraz ich kopiach pojawił się za sprawą chrześcijańskich ‚ojców kościoła’, takich jak Orygenes, który złamał zasadę „nie dotykajcie tego, co nieczyste” i w roku 240 n.e. tworząc swoją przeróbkę LXX zwrócił się do Żydów o radę! Korzystając z tekstów przed masoreckich przeredagował Septuagintę według wskazówek żydowskich i umieścił tam częściowo Tetragram.

Kolejnym „ojcem” był Hieronim. On także złamał zasadę „Nie dotykajcie tego, co nieczyste” i wyrzucił Septuagintę zastępując ją tekstami proto masoreckimi, które stanowiły podstawę przekładu łacińskiej Wulgaty.

Skutkiem zwalczania Septuaginty jest modyfikacja języku Judeo-Aramejskiego i nazwanie go jako : ”Hebrajski”

Prawie wszystkie Biblie są tłumaczone z kodeksu leningradzkiego (potomków faryzeuszy i uczonych w piśmie)

Najbardziej znanymi tekstami biblijnymi w dzisiejszym świecie chrześcijańskim są judeo-aramejskie teksty Masoretów, które pojawiły się około VI-X wieku naszej ery, głównie Kodeks Leningradzki.

Oto, co na temat tego kodeksu mówi Wikipedia:

Cytat:
Kodeks Leningradzki (Codex Leningradiensis) – uważany za najważniejszy i najwierniejszy rękopis hebrajskiego tekstu Biblii hebrajskiej pochodzący z około roku 1008 roku n.e.[1] Zawiera tekst masorecki i jest podstawą tłumaczenia tekstu Starego Testamentu na inne języki. Od połowy XIX wieku przechowywany jest w Petersburgu (Rosja). Nazwa kodeksu nawiązuje do starej nazwy miasta. W czasie gdy Ancient Biblical Manuscript Center and West Semitic Research wykonało fotokopię kodeksu w 1990 roku nazywało się ono jeszcze Leningrad. Kodeks ten został prawdopodobnie sporządzony w Kairze a później sprzedany komuś mieszkającemu w Damaszku.

Źródło artykułu Wikipedii – http://www.biblia.wortale…ningradzki.html

Zwróć uwagę na to, że według tych źródeł nie wiadomo gdzie został sporządzony i komu został on sprzedany.

Dlaczego tłumaczy się Biblię ze skażonych tekstów judeo-aramejskich (teksty masoretów – wrogów Chrześcijaństwa), skoro istnifeją znacznie starsze i dokładniejsze kopie greckiej Septuaginty LXX, której używał sam Isus Chrystus ?
Współcześni teologowie uznają 1000 lat młodsze od Septuaginty teksty masoreckie w języku aramejskim Starego Testamentu jako ten sam hebrajski język, którym posługiwał się Mojżesz i prorocy.

Rasa Kaukaska (Izrael): Oraz Synagoga Satana. Podsumowanie

Zwalczanie Boga I Septuaginty

Czasy Obecne Czasy Ostateczne ?

W XXI wieku praktycznie cały świat gardzi a nawet zwalcza prawo Mojżesza, Boga i Jego Syna. Psalm 2 i 14/53 Natomiast UspoKaja:

Księga Psalm 2:(1) I czemuż to burzą się narody, A ludy myślą o próżnych rzeczach? (2): Powstają królowie ziemscy I książęta zmawiają się społem Przeciw Panu i Chrystusowi jego: (3): Zerwijmy ich więzy I zrzućmy z siebie ich pęta! (4): Ten, który mieszka w niebie, śmieje się z nich, Pan im urąga. (5): Wtedy przemówi do nich w gniewie swoim I gwałtownością swoją przerazi ich: (6): Ja ustanowiłem króla mego na Syjonie, Świętej górze mojej. (7): Ogłoszę zarządzenie Pana: Rzekł do mnie: Synem moim jesteś, Dziś cię zrodziłem. (8): Proś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo I krańce świata w posiadanie. (9): Rozgromisz je berłem żelaznym, Roztłuczesz jak naczynie gliniane. (10): Bądźcie więc teraz rozsądni, królowie, Przyjmijcie przestrogę, sędziowie ziemi! (11): Służcie Panu z bojaźnią i weselcie się, Z drżeniem złóżcie mu hołd, (12): Aby się nie rozgniewał i abyście nie zgubili drogi, Bo łatwo płonie gniewem. Szczęśliwi wszyscy, którzy mu ufają!


Księga Psalmów 14:(1) Głupi rzekł w sercu swoim: Nie ma Boga! Są znieprawieni, popełniają ohydne czyny. Nie ma nikogo, kto by dobrze czynił. (2): Pan spogląda z niebios na ludzi, Aby zobaczyć, czy jest kto rozumny, Który szuka Boga. (3): Wszyscy odstąpili, wespół się splugawili. Nie ma, kto by dobrze czynił, nie ma ani jednego. (4): Czyż są nierozumni wszyscy czyniący nieprawość? Pożerają lud mój tak, jak się je chleb, Ale Pana nie wzywają. (5): Tam ogarnie ich strach, Gdyż Bóg jest z rodem sprawiedliwym. (6): Doznacie zawodu w zamyśle przeciw ubogiemu, Gdyż Pan jest jego schronieniem. (7): Oby przyszło z Syjonu zbawienie Izraela! Kiedy Pan odwróci niewolę ludu swego, Uraduje się Jakub, rozweseli się Izrael.

 

Widzimy otwartą wojnę, spisek przeciwko Bogu. Oficjalnie szerzy się (indoktrynuję) lub wspiera: religię ateizmu, teorię wielkiego wybuchu, satanizm, lucyferianizm, teorię ewolucji, teorię heliocentryczną (nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy że to jedynie teorie a nie fakty) Dołóżmy do tego inne medialne kłamstwa, które słyszymy w mediach: Globalne ocieplenie, Lot na księżyc, Wojna z terroryzmem, Starcia Ameryki z Rosją (Zimna wojna), Zamach na WTC, szczepionki i walka z rakiem, światem rządzą żydzi, multi kulturalizm, demokracja, komunizm, faszyzm, UFO, religia New Age, i wiele innych…

 

Jak już wspominałem Septuaginta powstała ponad 2 tysiące lat temu

Tekst Masorecki a konkretnie Kodeks Leningradzki o 1000 lat później

Poniżej zamieszczam porównania LXX I Biblię Króla Jakuba (Angielskie Przekłady)

Uprzedzam, że większość wersetów będzie zamieszczona w języku angielskim.

Porównania na podstawie:

http://ecmarsh.com/lxx-kjv/

Księgi biblijnego pięcioksięgu są nazwami greckimi:

Księga Rodzaju – Genesis / Księga Wyjścia – Exodus/Exodus / Księga Kapłańska –Leuitikon/Leviticus / Księga Liczb – Arithmoi/Numeri / Księga Powtórzonego Prawa -Deuteronomion/Deuteronomium

Έξοδος (Exodos)

Λευϊτικό ‎(Levïtikó)

Αριθμοί ‎(Arithmoí)

Δευτερονόμιο ‎(Defteronómio)

W obecnej chwili mamy dwa główne źródła Biblijne:

Przekład Masorecki – Tanach [1008 r.] z czego najsłynniejsze dwa to Kodeks Leningradzki oraz Kodeks Z Aleppo! Jeden z pięciu masoretów to: Aaron ben Mosze ben Aszer. Co ciekawe nie mamy jasnej historii powstania Tanachu, a także nie mamy ani jednego dzieła z tamtego okresu w języku ”nowożytnym” hebrajskim.

Przekład Siedemdziesięciu – Septuaginta [285 r. p.n.e.] Przekład potwierdzony przez starożytnych licznymi listami, przemowami i wiele wiele innych. List Arysteasza do Filokratesa czy nawet Talmud potwierdzają Septuagintę przepisaną wręcz w półlegendarny sposób w czasach Ptolemeusza II w Aleksandrii. Septuaginta znaczy po łacinie 70.

Natomiast cztery najważniejsze rękopisy (przynajmniej ludziom ujawnione) to: Kodeks SynajskiKodeks AleksandryjskiKodeks EfremaKodeks Watykański

Wydania oparte na Septuagincie: Poliglota kompluteńska, Wydanie Alfreda Rahlfsa 

Septuaginta czyli Kanon Aleksandryjski zawiera następujące księgi których nie ma w Tanachu/Przekładach Protestanckich:

Kościoły Prawosławne posiadają również:

Trzecia Księga Ezdrasza (3Ezd)
Trzecia Księga Machabejska (3Mch)
Modlitwa Manassesa • Psalm 151

Czwarta Księga Machabejska (4Mch) – nie uznawana za kanoniczną
Czwarta Księga Ezdrasza (4Ezd) – występuje również w Wulgacie

Wszystkie napisane w języku greckim, (dialekt koine co znaczy wspólny). Kodeksów jest mnóstwo: Lista Rękopisów Septuaginty. Pomimo mylącej nazwy najlepszym kodeksem jest Watykański na podstawie której Sir Charles Lee Brenton przetłumaczył na język angielski.

Według Epifaniusza Z Salaminy (w księdze pt. ”Miary i Wagi”) tłumaczeniem zajęło się 72 tłumaczy (po sześciu z każdego plemienia Izraela) znających język Grecki oraz Staro-Hebrajski. Arysteusz ”Transmitował” pracę. Przetłumaczyłem imiona według greckiej wersji. Zarówno dzieło Epifaniusza jak i Arysteasza podaje identyczny wykaz imion. Nie oznacza to że owa lista jest prawdziwa:

Z plemienia Rubena: Josephus (Józef), Ezekiasz, Zachariasz, Jan, Ezekiasz, Elizeusz,

Z plemienia Symeona: Juda, Symeon, Samuel, Adajoj, Matatiasz, Eschlemiasz,

Z plemienia Lewiego: Nehemiasz, Józef, Teodozjusz, Baseasz, Orniasz, Dakis,

Z Plemienia Judy: Jonatan, Abrajos, Elizeusz, Ananiasz, Zachariasz, Chelkiasz

Z plemienia Issachara: Izaak, Jakub, Jozue, Sabbatajos, Symeon, Lewi

Z plemienia Zabulona: Juda, Józef, Symeon, Zachariasz, Samuel, Selemiasz,

Z plemienia Gada: Sabbatajos, Sedekiasz, Jakub, Izaak (Isachos), Jesse (Jezjasz), Mateusz (Natajasz)

Z plemienia Asera: Teodozjusz, Jazon, Jozue, Teodot, Jan , Jonatan

Z plemienia Dana: Teofil, Abram, Arsam, Jazon, Endemias, Daniel

Z plemienia Neftalego: Jeremiasz, Eleazar, Zachariasz, Baneas, Elizeusz, Datajos,

Z plemienia Józefa: Samuel, Józef, Juda, Jonatan, Kaleb (Chabeu), Dozyteusz,

Z plemienia Beniamina: Izael, Jan, Teodozjusz, Arsam, Abietes, Ezechiel (Jezekiel)


W czasach hellenistycznych Judejczycy szybko sobie przyswoili język Hellenów zaś język Mojżesza poszedł praktycznie w zapomnienie. Aramejski używany był jednak w liturgii przez Edomitów, możliwe też że niektóre księgi Biblijne zostały tłumaczone wcześniej na aramejski jako Targumy. Dlaczego jednak Chrystus nie cytuje Tanachu ani Targumów tylko LXX. Paweł z Tarsu którego nie popieram cytuje Stary Testament 87 razy , na ogół za Septuagintą (LXX). Język LXX był najbardziej naturalnym sposobem wypowiadania się Pawła. Septuaginta w tych czasach była głównym źródłem. Jak więc można obalać LXX? Bo zawierała apokryfy?

W języku angielskim cytaty LXX w Nowym Testamencie:

http://oode.info/english/ag_grafi/NT_septuagint_quotes.htm

http://www.kalvesmaki.com/LXX/NTChart.htm

Septuaginta nie zawiera imion takich jak: Jehowa, Yah/Jahwe, Yhwh/Baal jako Pan i wiele innych JahBaalizmów w imionach.

Grecki język był w starożytności językiem Imperium Macedońskiego inaczej mówiąc był czymś w rodzaju obecnego angielskiego a wcześniej francuskiego i łaciny. Rzymianie podbijający wschód również musieli mówić po grecku.

W jakim języku Poncjusz Piłat rozmawiał twarzą w twarz z  Synem samego Boga, jeżeli nie znał języka aramejskiego ?

Nie przeczę że Chrystus znał aramejski, jednak dlaczego miałby nauczać greków i szukać zagubionych owiec z domu Izraela używając j. aramejskiego…

Mamy co prawda cytaty w języku aramejskim lub w innym języku tłumaczone jednak na grecki: Immanuel, Rabbuni, Talita kumi,….

Fragmenty z Księgi Daniela czy Ezdrasza były napisane w języku aramejskim jako jedyne w Starym Testamencie.

Nowy Testament zawiera w sobie mocną stylistykę oraz sposób myślenia hellenistyczny. Sądzi się że apostoł Mateusz napisał Ewangelię o Królestwie Bożym Na Ziemi Pod Rządami Króla Królów Baranka Bożego w języku aramejskim a później przetłumaczono na grekę. Czy ma to sens? NT wyraźnie zaznacza kiedy używane są słowa w języku Aramejskim a kiedy w Greckim

Objawienie Jana: 9:11  I miały nad sobą jako króla anioła otchłani, którego imię brzmi po hebrajsku Abaddon, po grecku zaś imię jego brzmi Apollyon (Niszczyciel).

16: (13) I widziałem trzy duchy nieczyste jakby żaby wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia, i z ust fałszywego proroka; (14) A są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego. (15) Oto przychodzę jak złodziej; błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty jego. (16) I zgromadził ich na miejscu, które po hebrajsku nazywa się Armagedon.

Armageddon to oczywiście Har-Mageddon, Har czyli Góra, Hora.

Uczniowie Chrystusa musieli znać język grecki a co do łaciny; zawsze prosty człowiek rybak z zawodu Piotr mógł zatrudnić żywego tłumacza co jest logiczne 🙂

Jednakże powszechnie mówi się że to Ezdrasz przyniósł Torę, Talmud, Kabałę, Aramejski Język itd. Tak naprawdę Ezdrasz jedynie przepisał ostatecznie Pięcioksiąg, miał duży wpływ na przechowanie Ksiąg Biblijnych a także jest autorem Trzech Ksiąg pod swoim imieniem. Judejczycy zaś szybko przerzucili się na język grecki oraz filozofię Hellenów. Talmud i Kabała były przekazywane drogą ustną w praktyce, a teoria była dla głupszych. Około 499 r. Talmud został ostatecznie spisany w Babilonie przez Idumejczyków.

Mamy nawet oficjalne informacje:

Amoraici (język aramejskiאמורא; liczba mnoga: אמוראיםAmora’im; „ci, którzy mówią”) – uczeni żydowscy kontynuujący prace Tannaitów dotyczące komentowania i wyjaśniania Biblii hebrajskiej, przede wszystkim Tory i Miszny. Owocem ich pracy były Talmud Babiloński (ukończony w VI wieku) i Jerozolimski (ukończony w V wieku).

Tannaici (aram. תנאים tanaim; z rdzenia תנא, który oznacza zarówno „powtarzać”, jak i wtórnie „nauczać”) – uczeni żydowscy zajmujący się komentowaniem i wyjaśnianiem Biblii Hebrajskiej, przede wszystkim Tory, czyli prawa pisanego, oraz dostosowywaniem jego zasad do zmieniającej się sytuacji i warunków życia. Działali w okresie od ok. 20 (często również cezura 70) roku do 220 roku. Ich komentarze zostały zawarte w Misznie. Tannaici zostali pogrupowani w sześć generacji:

Masoreci (hebr. ‏‎, czyt. baʽalé hammasoráh, „panowie tradycji”) – żydowscy uczeni Tory, którzy między VI a XI wiekiem stworzyli system zapisu samogłosek w alfabecie hebrajskim oraz opracowali oficjalny tekst Biblii hebrajskiej znany jako tekst masorecki. Działalność masoretów była skupiona wokół dwóch głównych szkół masoreckich – babilońskiej i palestyńskiej, różniących się sposobem zapisu znaków samogłoskowych.

 Tak, ci wszyscy zajmowali się czarną magią i byli okultystami. Ale masoreci swojego Pana określają jako Baal czyli posługują się językiem dręczycieli Izraelitów. .
Kodeks Leningradzki (od starej nazwy St. Petersburga gdzie ów kodeks przebywał od połowy XIX wieku) pochodzi według oficjalnych danych z roku 1008 roku. Prawdopodobnie został sporządzony przez kogoś dla kogoś w Kairze (Egipt) a później sprzedany dla kogoś tam w Damaszku (Syria)
Na okładce kodeksu mamy przedstawioną niespecjalnie przez nas lubiany Heksagram (gwiazda z 6 ramieniami, nie mylić z Penta-gramem) używany powrzechnie w magii czy w kabale a także jako symbol ”boga” Saturna.
Najpewniej kodeks ten nie był dotykany przez żadną kobietę ale za to został ten przekład najbardziej przerobiony.

Dlaczego większość wykształconych osób tłumaczy księgi z okresu z przed narodzenia Mesjasza na podstawie skażonych tekstów Idumeo-Syryjskich (Edomicko-Aramejskich) niejasnego pochodzenia jeżeli istnieją znacznie starsze i dokładniejsze kopie Greckiego przekładu z 285 roku p.n.e.?

Ciekawe Linki:

http://www.israelshamir.net/Polish/Translate-Bible-pl.htm

https://www.wykop.pl/wpis/29905165/prawoslawna-biblia-jej-interpretacja-apostolska-tr/

https://www.ecclesia.org/truth/defense.html

https://www.ecclesia.org/truth/septuagint.html

 

 

 

WULGATA – Biblia Imperium Rzymskiego

Wbrew pozorom to nie Hieronim Ze Strydonu jako pierwszy tłumaczył Biblię na łacinę. 

Hieronim i Orygenes wykazali się więc antychrystusowa postawą. Pierwszy tworząc łacińską/Babilońską Biblię odrzucił przekłady Septuaginty zastępując je według nakazu faryzeuszy/rabinów/masoretów jakkolwiek ich nie nazwiemy, na nieistniejące już przekłady proto-masorecki. Przypominam że Septuaginta nie nazywa Syna Bogiem Ojcem a Wulgata i Tanach już tak. [Izajasz 9:5-6] Księga Izajasza została więc jako jedna z pierwszych dzieł skorygowana według recept żydowskich. Pytanie dlaczego uznali Chrystusa za Boga?

W religiach często traktuje się doktryny jako ogólnie oczywiste, następnie szuka się na nie potwierdzenie. Czy Biblia mówi o dwóch, trzech albo czterech Bogach lub Trójcy ? Arianie przywrócili Bogu jedyną postać ale mieli inne błędy, gdyż każda grupa usuwając jednego pasożyta zapomina o wielu innych grzybach.

W IV wieku kiedy większość Biblijnych Chrześcijan wymarła śmiercią naturalną lub męczeńską, Elity Rzymu mogły bez problemu wcisnąć ludziom doktryny pogańskie, gnostyckie a także mitraizm mieszając to razem z odrobiną Biblijną Prawdą. Tak powstał Katolicyzm z naukami Pawła na czele. To nie jest prawda że Chrześcijaństwo zdominowało Mitraizm. To Mitraizm zdominował Chrześcijaństwo, od kiedy wyznawcy pogańskich kultów mogli nadal praktykować swoje obrzędy i wielbić swych ”bogów” pod Biblijnymi nazwami. Tak też Mitra/Helios stał się Chrystysem na wzór Bafometa 😦 zaś Isis stała się Marią.


Zajmijmy Się Jednak Heksaplą Eunucha Orygenesa:

”Przekład Akwili w przeciwieństwie do Septuaginty cechuje literalizm oraz dosłowność w stosunku do tekstu hebrajskiego. Owo tłumaczenie dosłownie wierne oryginałowi posłużyło polemice z chrześcijanami, którzy odwoływali się do wcześniejszego przekładu Septuaginty, zbyt dowolnego zdaniem żydowskich uczonych”

Więc ten przekład nie był stworzony dla sług Bożych ale dla wrogów.

”Symmachus Ebionita – żyjący na przełomie II i III wieku tłumacz Biblii hebrajskiej na język grecki. Według Euzebiusza i Hieronima był Ebionitą, a w konsekwencji judeochrześcijaninem; według Epifaniusza był Samarytaninem, który przyjął judaizm[. Przekład Symmachusa jest znany głównie dzięki zachowanym fragmentom Heksapli.

Tłumaczenie Symmachusa szybko zdobyło tak wielkie uznanie, że Orygenes umieścił je w swojej Heksapli i Tetrapli. Niektóre fragmenty tego przekładu zachowały się w odnalezionych pozostałościach z Heksapli. W przeciwieństwie do Septuaginty oraz przekładów Akwilii i Teodocjona, Symmachus doskonale posługuje się językiem greckim, przez co jego tłumaczenie jest stosunkowo wolne od hebraizmów, a on stara się przede wszystkim dokładnie oddać sens oryginalnego tekstu[1]. Stąd rzadko transliteruje trudne do przetłumaczenia hebrajskie słowa greckimi literami, jak to często robią jego poprzednicy. Mały fragment Heksapli zawierający tłumaczenie Symmachusa został odkryty i opublikowany przez Charlesa Taylora.

Symmachus jest autorem również komentarzy, które najwyraźniej mają na celu wspieranie herezji Ebionitów. Orygenes stwierdza, że „uzyskał te i inne komentarze Symmachusa do Pisma Świętego od pewnego Juliana, który jak sam mówi, odziedziczył je od Symmachusa” (Euzebiusz, Historia Kościoła, VI/17).

Ebionici co prawda stawiali na prawo odrzucając człowieka? bezprawia czyli Pawła, niestety głosząc iż Chrystus jest synem Józefa a nie Boga. Według wikipedii: ”Według ebionitów obowiązkiem wierzących jest budowanie królestwa Bożego już obecnie, co rozpoczął Jezus, zapoczątkowując Erę Mesjańską, choć w pełnym tego słowa znaczeniu powstanie ono wtedy, gdy Bóg ukaże wierzącym swoje oblicze, co nastąpi w przyszłym świecie”

Sprawa Teodocjona I Proroctw Daniela

Teodocjon (gr. Θεοδοτίων; koniec II wieku n.e.) – hellenistyczny żydowski uczony i lingwista, autor tłumaczenia Biblii hebrajskiej na język grecki. Według dwóch pisarzy wczesnochrześcijańskich z II i IV wieku, Teodocjon prawdopodobnie pochodził z Efezu w Azji Mniejszej. Przyjął judaizm, a następnie został gnostykiem. Wcześni historycy jego pracę nad tłumaczeniem przypisują na lata około 180-190 n.e. Przekład Teodocjona pojawił się w szóstej kolumnie Hexaplii Orygenesa, prezentującej sześć greckich i hebrajskich tekstów w równoległych kolumnach.

Kwestia Księgi Daniela

Według kontrowersyjnego poglądu miał być również autorem jednej z dwóch zachowanych greckich wersji Księgi Daniela wraz z deuterokanonicznymi dodatkami do niej. Druga wersja, pochodząca z Septuaginty, została w Kościele tak skutecznie zastąpiona przez przekład Teodocjona, że tylko dwa rękopisy greckiego Starego Testamentu zawierają jej tekst w przekładzie Septuaginty, chociaż stanowiła ona podstawę Hexapli. Jest to Codex Chisianus, znany jako Kodeks 87 (Holmes i Parsons MS. 88 [Rahlfs 88])[2], oraz Papirus 967 zawierający treść Księgi Daniela w wersji LXX jeszcze z okresu sprzed powstania Hexapli Orygenesa.

Kwestia powstania dwóch greckich wersji Księgi Daniela nie została do końca wyjaśniona. Preferencje dla autorstwa Teodocjona sięgają bardzo wczesnego okresu. Orygenes, który dał Septuagincie uprzywilejowane miejsce w swojej Hexapli, to jednak, jak to wynika z zachowanych jego cytatów, w swoich pismach prawie zawsze cytuje przekład Teodocjona. Hieronim (w przedmowie do Księgi Daniela) odnotowuje fakt odrzucenia wersji Septuaginty w użyciu Kościoła, wskazując jako właściwą przyczynę tego stanu rzeczy bardzo duży stopień uszkodzenia tłumaczenia. Wcześni Ojcowie Kościoła, na przykład Klemens z Aleksandrii, wyraźnie wskazują, że przekład Teodocjona stał się bardzo popularny.

Teodocjon nie przełożył Księgi Daniela bezpośrednio z tego samego tekstu hebrajsko-aramejskiego, którym posłużyli się masoreci i można założyć, że deuterokanoniczne dodatki nie pochodzą z pierwotnego tekstu aramejskiego lub hebrajskiego a tekst oryginalny został utrwalony w języku greckim.

Teodocjon jako żyd, którzy został Gnostykiem czyli czcicielem kosmosu bardzo nam podpada. Na dodatek z jakiegoś powodu to jego przekład Biblii Daniela został podłożony w Septuagincie.

Ale na nasze szczęście istnieje Codex Chisianus czyli jedyny kodeks całej księgi Daniela w wersji LXX.  Sprawdzałem osobiście Grecką wersję Teodocjona oraz przekład 72. Różnice w przykładowo rozdziale tytułowanym jako ”Bel I Wąż” są ogromne choć mówią o tym samym wydarzeniu. Szczegóły w linku Grecka Księga Daniela

A co powiemy o samym Orygenesie, który wprowadził egzegezę alegoryczną?

Alegorycznym sposobem odczytuje m.in. masoneria co nam powinno wystarczyć. Orygenes bronił doktryn Mariościaństwa a także teorii preegzystencji dusz. Krytykował np. Epifaniusza z Salaminy [którego fragment jednego z jego dzieł zacytowałem powyżej, przy okazji Epifaniusz potępiał ”kult Marii”.]. Orygenesa bronił zaś Euzebiusz Z Cezarei, który chwalił po niebiosa Mitraistę i oprawcę na miarę Nerona – Konstantyna.

Euzebiusz: Jest ostatnim subordynacjonistą uważającym Syna Bożego za niższego od Ojca, niepotępionym za poglądy. Zaufany cesarza Konstantyna stworzył chrześcijańską filozofię władzy, która legła u podstaw tzw. „teokracji bizantyńskiej

Arianie pod tym względem wrócili do właściwego wielbienia Stwórcy pod postacią Monoteizmu, Mozaizmu itd.

Tatusiowie kościoła byli więc w większości dobrze opłacanymi agentami którzy mieli za zadanie połączyć Nazarejczyków, Pogan, Mitraistów i Satanistów pod wspólnym sztandarem nowej religii Rzymu. Proces ten nazywamy synkretyzmem i sekciarstwem

”Orygenizm – luźny zbiór poglądów przypisywany Orygenesowi, jednak przynajmniej do części z nich Orygenes się nie przyznawał. Znajdujemy tu np. negowanie boskości Jezusa, podczas gdy Orygenes twierdził tylko że Chrystus jest emanacją Boga, umiejscowioną w czasie. Orygenesowi przypisywano też twierdzenie że umarli po śmierci zachowują wolną wolę i mogą grzeszyć będąc w niebie, mogą też być stamtąd za grzechy usunięci. Orygenes natomiast twierdził, że Szatan pozna w końcu Boga, czyli przyjmie naukę chrześcijańską. Wiedza bowiem i wiara to jedno. Końcem dziejów będzie tzw. apokastaza, czyli zbawienie wszystkich i ich powrót do Boga. W końcu twierdzono, że Bóg nie może obejść się bez świata, więc przed obecnym światem były inne, inne też nastąpią po końcu dziejów. Rzeczywiście Orygenes twierdził, że świat jest wieczny, tak jak Bóg.”

Nauki głoszone przez Orygenesa są niezwykle nielogiczne ależ jak za to wygodne. Rób co chcesz grzesz ile chcesz bo w końcu Bóg przecież wszystkich zbawi i zaprosi do nieba bez niczego poza ludźmi i aniołami z wyglądem niemowlaka grającymi na harfie śpiewając zarazem kościelne piosenki. I nawet szatan nie otrzyma wyroku, a światowi ludobójcy typu Stalin będą przodownikami pracy… w niebie jako wzór do naśladowania. Tak oto wygląda nielogiczne wyobrażenie zbawienia wśród niektórych wyznań opartych na sympatyku religii ”13 apostole” Pawle.

Na dodatek słyszymy o kolejnej nielogicznej herezji – Apokastaza. Czyli według tej nauki nie jest nam potrzebny Harmageddon. Czyli bitwa Chrystusa z armia Upadłych w miejscu zwanym według Septuaginty – Mageddo (Miejsce tłumów) Har znaczy góra

Przy okazju miejscem zebrania ludu Bożego jest Cedron (Kidron). Z Doliną Cedronu identyfikowana jest Dolina Jozafata

Niestety ale wrogowie Septuaginty zmienili imię Jozafata (Josaphat) na jakiegoś ‚Jehoszatafa. Kolejną ściema… Tak samo zmiana Armageddon (Har-Mageddon) ktoś przerobił to na kłamliwe Megiddo, ale ludzie oczywiście to łykają.

Świadomi Wrogowie Boga rozpoczęli atak na Boga za pomocą fałszowania Biblii, fałszowania Kalendarza, palenia Ksiąg, cenzury, lichwy, kłamstw, sztuką odwracania ogona, Teoriami typu UFO, Big Bang, Darwinizm, Reptilianie, i wiele innych. Wszystko po to aby odciągnąć nas od Boga, od Myślenia, od wolności.

Bóg dał nam przede wszystkim wolność, ateizm takiej wolności nie daje.

TARGUM  – Biblia Aramejska 

Targum (aram./hebr. תרגום – „tłumaczenie”[1]; od hetyckiego tarkummaj – „proklamacja”, „wyjaśnienie”, „tłumaczenie”[2]) – swobodny przekład Biblii hebrajskiej na język aramejski, często zawierający oprócz samego przekładu tekstu również jego objaśnienia[1]. Pierwotnie termin odnosił się do ustnych wyjaśnień znaczenia poszczególnych passusów Biblii, podawanych podczas nabożeństw w synagogach[1]. Z czasem tłumacze zwani meturgemanim zaczęli spisywać je w osobnych zwojach. Targumy tworzono po powrocie z niewoli babilońskiej, gdy aramejski stał się powszechnie używanym językiem potocznym na Bliskim Wschodzie i zaczął wypierać język hebrajski z codziennego użycia Targumy palestyńskie i babilońskie różniły się między sobą pod względem języka, te powstające w Palestynie były dodatkowo o wiele mniej dosłownymi tłumaczeniami i często przybierały formę parafrazy oryginalnego tekstu[1].

Po niewoli Chaldejskiej Judejczycy zaczęli używać aramejskiego, więc potrzeba było przetłumaczyć Biblię Paleo-Hebrajską. Moim zdaniem Targumy to po prostu coś co powstało między okresem działania Imperium Medyjsko-Perskiego a Imperium Aleksandra. Mogę się mylić jednakże całe Chrześcijaństwo od początku korzystało z Septuaginty…

Na Koniec o Wariantach Septuaginty

Odnoście Septuaginty Popowskiego, owe ataki są często kłamliwe i wystarczy sprawdzić źródło na którym oparta jest LXX Popowskiego – Septuaginta Brentona http://ccat.sas.upenn.edu/nets/edition/

Jest ona pełna ale sam śp. Popowski najwyraźniej błędnie przetłumaczył np. Psalmy Salomona. Ogólnie częściej korzystam z tej Septuaginty i na jej podstawie oraz Brentona koryguje wiele błedów związanych z imionami i nazwami krain, miast itd. W LXX ostatnią księgą powinny być proroctwa Daniela a nie Malachiasza jak w Tanachu

Trochę pracy zajęło mi przepisanie paru tych ksiąg ręcznie. Niemniej jednak cenię wyżej LXX Popowskiego (ST) pod względem źródła od protestanckiej Warszawskiej czy Tetragramowej Poznańskiej. Dla czytelnika Warszawska jest świetna ale zawiera zmasakrowane imiona i nazwy (Jehoszafat, Aszer, Szealtiel, Jaszua itp).

Okazuje się język Grecki jest dalszą odnogą Starohebrajskiego, inaczej mówiąc: Alfabet: Starohebrajski > Fenicki > Grecki > Łaciński. Dziwię się jednak czemu do tej pory nie ma najważniejszych ksiąg kanonu Septuaginty…

Osobiście jestem za dokładniem do Biblii albo obok Biblii Ksiąg Ukrytych (Apokryfów) bądź materiałów pobocznych albowiem nie traktuje sztywno kanon Biblijny. Najważniejsze księgi oczywiście posiadamy. W przypadku 1 Henocha, 1/3 2/4 Ezdrasza, oraz ksiąg Machabejskich uzyskujemy wiele informacji a w przypadku listów Pawła i pseudo-aktów apostołów niewiele, Księga Estery jest niewiele warta ale te dodatki są o wiele ciekawsze. Nie odradzałbym dodawanie Talmudów i Katechizmu!!

Ps. Ten fragment o Immanuelu vel Emanuela wcale nie musi sugerować że Mesjasz=Bóg Równie dobrze może chodzić o to że Isus jest naznaczonym wybrańcem Boga tj. że Bóg jest z nami ponieważ Isus działa z woli Stwórcy, ot i cała filozofia. A może to proroctwo dotyczy i Isusa uznanego za Boga i Isusa jako Wybrańca z 1 Henocha ? Isos Christos – Izus Krystus hmm, Isus znaczy Zbawiciel, Christos podobnie 🙂 To Paweł zrobił z Mesjasza Boga ale nie Septuaginta.Wartościowe księgi to takie które: – Zakazują Bałwochwalstwa – Mówią o 10 plemionach Izraela – Wyzwolenie Ludu Bożego – Królestwo Boga na ziemi – Wyjaśnienie proroctw

 

 

Przechodząc Więc do Różnic Pomiędzy Kodeksem Masoreckim (Tanachem) a Biblią Grecką (Septuagintą LXX) 


W słynnym psalmie 23 masoreci zmienili chyba pewien fragment: Jedne przekłady mówią o ciemnej dolinie a te wiarygodniejsze o cieniu śmierci.

(4): Yea, even if I should walk in the midst of the shadow of death, I will not be afraid of evils: for thou art with me; thy rod and thy staff, these have comforted me. [LXX English Translation [Brenton], Ps 23]

(4): Choćbym nawet kroczył ciemną doliną, Zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną, Laska twoja i kij twój mnie pocieszają. [Biblia Mesjańska, Ps 23]

(4): Choćbym nawet chodził doliną cienia śmierci, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną; twoja laska i kij pocieszają mnie. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Ps 23]

(4): Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil: for thou [art] with me; thy rod and thy staff they comfort me. [King James Version, Ps 23]

 

 

2 Pieśń Nad Pieśniami (8:11) Baalhamon czy Beelamon ?

(11): Solomon had a vineyard at Baalhamon; he let out the vineyard unto keepers; every one for the fruit thereof was to bring a thousand [pieces] of silver. [King James Version, Pnp 8]

(11): Winnicę miał Salomon w Baal-Hamon, oddał tę winnicę stróżom. Za jej owoc mógłby każdy uzyskać tysiąc srebrników. [Biblia Mesjańska, Pnp 8]

(11): Solomon had a vineyard in Beelamon; he let his vineyard to keepers; every one was to bring for its fruit a thousand [pieces] of silver. [LXX English Translation [Brenton], Pnp 8]

3 Amos 1:4 Azael czy Hazael ? No dobrze, w języku angielskim wystepuje tzw. ”H nieme” czyli nawet kiedy występuje litera H, to nie czytamy Ha’

(4): And I will send a fire on the house of Azael, and it shall devour the foundations of the son of Ader. [LXX English Translation [Brenton], Am 1]

(4): But I will send a fire into the house of Hazael, which shall devour the palaces of Benhadad. [King James Version, Am 1]

(4): Rzucę ogień na dom Hazaela, aby strawił pałace Benhadada, [Biblia Mesjańska, Am 1]

(4): Rzucę ogień do domu Chazaela, by strawił pałace Ben-Hadada; [Biblia Poznańska, Am 1]

4 Amos 1:5  jedne przekłady mówią to Aramejczycy, inne to Syryjczycy. Czy może Syryjczycy są Aramejczykami? I proroctwa te mogą odnosić się do Syrii (to ma sens, lecz nie to tylko moje gdybanie)

(5): And I will break to pieces the bars of Damascus, and will destroy the inhabitants out of the plain of On, and will cut in pieces a tribe out of the men of Charrhan: and the famous people of Syria shall be led captive, saith the Lord. [LXX English Translation [Brenton], Am 1]

 

(5): I will break also the bar of Damascus, and cut off the inhabitant from the plain of Aven, and him that holdeth the sceptre from the house of Eden: and the people of Syria shall go into captivity unto Kir, saith the LORD. [King James Version, Am 1]

 

(5): I połamię zawory Damaszku, i wytępię mieszkańców Bikat-Awen i władcę Bet-Eden. I pójdzie na wygnanie lud aramejski do Kir – mówi Pan. [Biblia Mesjańska, Am 1]

(5): Połamię też zaworę w Damaszku, a wykorzenię obywatela z doliny Awen, i tego, który trzyma sceptr z domu Heden; i pójdzie w niewolę lud Syryjski do Kir, mówi Pan. [Biblia Gdańska, Am 1]

 

5 Joel 1:1 (Imiona)

(1): The word of the LORD that came to Joel the son of Pethuel. [King James Version, Jl 1] (1): Słowo Pana, które doszło Joela, syna Petuela. [Biblia Mesjańska, Jl 1]

(1): The word of the Lord which came to Joel the son of Bathuel. [LXX English Translation [Brenton], Jl 1]

Wszystkie wersje poza LXX mówią o kraju Szittim Micheasz 6:5

(5): O my people, remember now, what counsel Balac king of Moab took against thee, and what Balaam the son of Beor answered him, from the reeds to Galgal; that the righteousness of the Lord might be known. [LXX English Translation [Brenton], Mi 6]

 

(5): O my people, remember now what Balak king of Moab consulted, and what Balaam the son of Beor answered him from Shittim unto Gilgal; that ye may know the righteousness of the LORD. [King James Version, Mi 6]

 

(5): Ludu mój! Pomnij, co zamyślał Balak, król moabski, i co mu odpowiedział Bileam, syn Beora, i co zaszło w drodze od Szittim do Gilgal, abyś poznał sprawiedliwe dzieła Pana! [Biblia Mesjańska, Mi 6]

(5): Ludu mój! Wspomnij teraz, co za radę uczynił Balak, król Moabski, a co mu odpowiedział Balaam, syn Beorowy; wspomnij też, coć się działo od Syttym aż do Galgal, abyś poznał sprawiedliwości Pańskie. [Biblia Gdańska, Mi 6]

Sdz 5:19 (Armageddon) 

(19): Przyszli królowie i walczyli, Walczyli wówczas królowie kananejscy W Taanak, nad wodami Megiddo, Lecz łupu w srebrze nie wzięli. [Biblia Mesjańska, Sdz 5]

(19): Przyszli królowie, walczyli; na ten czas walczyli królowie Chananejscy w Tanach u wód Magieddo, jednak korzyści srebra nie odnieśli. [Biblia Gdańska, Sdz 5]

(19): The kings came [and] fought, then fought the kings of Canaan in Taanach by the waters of Megiddo; they took no gain of money. [King James Version, Sdz 5]

(19): Kings set themselves in array, then the kings of Chanaan fought in Thanaach at the water of Mageddo; they took no gift of money. [LXX English Translation [Brenton], Sdz 5] Armegeddon Har-Magedon () Har znaczy góra. Pytanie czy to przypadek czy zmylenie celowe nazw. Megiddo (miejsce długów)

Zachariasz 1:1

 

(1): In the eighth month, in the second year of [the reign of] Darius, the word of the Lord came to Zacharias, the son of Barachias, the son of Addo, the prophet, saying, [LXX English Translation [Brenton], Za 1]

 (1): In the eighth month, in the second year of Darius, came the word of the LORD unto Zechariah, the son of Berechiah, the son of Iddo the prophet, saying, [King James Version, Za 1]

(1): Ósmego miesiąca, w drugim roku Dariusza doszło proroka Zachariasza, syna Berechiasza, syna Iddo, słowo Pana tej treści: [Biblia Mesjańska, Za 1]

* Powinno być Barachiasz zamiast Berechiasz, Addo zamiast Iddo.

Jest ogromna różnica między BM a LXX w Ezdraszu:

(61): And of the children of the priests, the children of Labeia, the children of Akkus, the children of Berzellai, who took a wife of the daughter of Berzellai the Galaadite, and was called by their name. [LXX English Translation [Brenton], Ezd 2]

        

(61): And of the children of the priests: the children of Habaiah, the children of Koz, the children of Barzillai; which took a wife of the daughters of Barzillai the Gileadite, and was called after their name: [King James Version, Ezd 2]

 

(61): Również należący do rodów kapłańskich synowie Chobajjasza, synowie Hakkosa i synowie Barzillaja, który pojął za żonę jedną z córek Barzillaja z Gilead i nazwał się jego imieniem, [Biblia Mesjańska, Ezd 2]

 

Ezdr 2:39

 

(39): The children of Erem, a thousand [and] seven. [LXX English Translation [Brenton], Ezd 2]

 

(39): The children of Harim, a thousand and seventeen. [King James Version, Ezd 2] (39): Z synów Charima tysiąc siedemnastu. [Biblia Mesjańska, Ezd 2]

 Pozmieniane imiona w Ks. Ezdrasza (Warto było by sprawdzić całą księgę)

Z Zorobabela zrobiona Zerubabela Jeshua to imię aramejsko-babilońskie

Ks. Ezdrasza była pierwotnie zapisana znakami fenickimi oraz dodatkami aramejskimi. Przetłumaczono to w ok. II w. p.n.e. na grecki więc imiona te w czasach apostolskich czytano z końcówką ‘s’’ a nie aramejskie ‘a’’

Przykład: Piotr (gr. Petros = skała) zwany też Kefas / Toma (Tomasz znaczy bliźniak)

10 Ezd 2:33

 

(33): The children of Lod, Hadid, and Ono, seven hundred twenty and five. [King James Version, Ezd 2]

(33): The children of Lodadi and Ono, seven hundred and twenty-five. [LXX English Translation [Brenton], Ezd 2]

W LXX jest Josedek a w KJV jest Jozadak LXX = Salathiel KJV = Shealtiel Zacharias LXX Zachariah KJV

 

11 Aggaeus LXX Haggai KJV 

LXX = Sechanias, Jeel KJV = Shechaniah (Szechaniasz), Jehiel (Jechiel) 10:2 Ezd LXX = Elisub KJV = Eliashib

Ezd 10:15

LXX = Asael, Jazias, Mesollam, Sabbathai

KJV = Asehel, Jahaziah, Meshullam, Shabbethai

12 Ezd 2:33

(33): The children of Lod, Hadid, and Ono, seven hundred twenty and five. [King James Version, Ezd 2]

(33): The children of Lodadi and Ono, seven hundred and twenty-five. [LXX English Translation [Brenton], Ezd 2]

W LXX jest Josedek a w KJV jest Jozadak LXX = Salathiel KJV = Shealtiel Zacharias LXX Zachariah KJV

13 Aggaeus LXX Haggai KJV

LXX = Sechanias, Jeel KJV = Shechaniah (Szechaniasz), Jehiel (Jechiel) 10:2 Ezd LXX = Elisub KJV = Eliashib

14 Ezd 10:15

LXX = Asael, Jazias, Mesollam, Sabbathai

KJV = Asehel, Jahaziah, Meshullam, Shabbethai

15 Ezd 10:26

(26): And of the sons of Elam; Mattaniah, Zechariah, and Jehiel, and Abdi, and Jeremoth, and Eliah. [King James Version, Ezd 10]

(26): And of the sons of Helam; Matthania, and Zacharia, and Jaiel, and Abdia, and Jarimoth, and Elia. [LXX English Translation [Brenton], Ezd 10]

16 Ezd 2:5

(5): The children of Arah, seven hundred seventy and five. [King James Version, Ezd 2] (5): The children of Ares, seven hundred and seventy- five. [LXX English Translation [Brenton], Ezd 2]

17 Ezd 10:26

(26): And of the sons of Elam; Mattaniah, Zechariah, and Jehiel, and Abdi, and Jeremoth, and Eliah. [King James Version, Ezd 10]

(26): And of the sons of Helam; Matthania, and Zacharia, and Jaiel, and Abdia, and Jarimoth, and Elia. [LXX English Translation [Brenton], Ezd 10]

18 Ezd 2:5

 

(5): The children of Arah, seven hundred seventy and five. [King James Version, Ezd 2] (5): The children of Ares, seven hundred and seventy- five. [LXX English Translation [Brenton], Ezd 2]

 

 • Nasz Stwórca jest w LXX nazywany ‘’Lord Almighty’’, ale KJV nazywa ‘’Lord of hosts = Pan Zastępów), niewiem czy warte jest to odnotowania gdyż za wiele chyba nie zmienia, i czy        Wrzechmogący nie kojarzyłoby się negatywnie z ‘’Wiekuistym’’

19 Oraz najciekawsze: Ezd: 2:2

(2): who came with Zorobabel: Jesus, Neemias, Saraias, Reelias, Mardochaeus, Balasan, Masphar, Baguai, Reum, Baana. The number of the people of Israel: [LXX English Translation [Brenton], Ezd 2]

(2): Which came with Zerubbabel: Jeshua, Nehemiah, Seraiah, Reelaiah, Mordecai, Bilshan, Mispar, Bigvai, Rehum, Baanah. The number of the men of the people of Israel: [King James Version, Ezd 2]

(2): A przybyli z Zerubabelem, Jeszuą, Nehemiaszem, Serajaszem, Reelajaszem, Mardochajaszem, Bilszanem, Misparem, Bigwajaszem, Rechumem i Baaną, w następującej liczbie mężów ludu izraelskiego: [Biblia Mesjańska, Ezd 2]

(2): Którzy przyszli z Zorobabelem, z Jesuą, Nehemijaszem, Sarajaszem, Rehelijaszem, Mardocheuszem, Bilsanem, Misparem Bigwajem, Rechumem, i Baaną. A poczet ludu Izraelskiego ten był: [Biblia Gdańska, Ezd 2]

Jest to dowód że imię Syna Bożego było popularne. Jeden z synów Priama, Bar Abbas, Jozue, ‘Jeszua z Ks. Ezdrasza. Łączyło ich wspólne imię Isus (Ἰησοῦς)

20 Imiona

Malachiasz (imię) postolite oznaczające posłańca. Aniołowie (gr. angeloi) a w biblii Malachim) czyli posłańcy.

21.[27 Rozdział Ks. Jezekiela (Ezechiela) mówi o mieście Sor w LXX a nie o Tyrze!!. A dokładniej Sor to Fenicka nazwa Tyru. Tarsis jest tłumaczone jako Kartagina (Karchedom) w LXX. Paras to Persowie, Lud to Lidyjczycy, Put to Libia. itd.

22 Septuaginta nie używa w imiona spółgłoski ‘’sz’’ ale za to używa ‘’Ch’’ ‘ np. Chanaan, Chaleb, Chus

23 Ks Rodzaju 46:5 w LXX mówi o ‘’studni przysięgi’’ a TM o Beer-Szeba. Tak samo Septuaginta nie używa nazwy wieża Babel a ‘’Pomieszanie = Confusion’’. Czyli różne zwroty były tłumaczone na grecki. Znając temat Greckiej Septuaginty i porównując ją z Aramejskim Tanachem liczba różnic powala. Masoreci pozmieniali imiona i to oni wstawili do Ks. Rodzaju słowo ‘’Babel’’.

24Jeremiasza 46:25
Warszawska/Mesjańska: (25) Mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Oto Ja nawiedzę Amona z Memfis i faraona, i Egipt, i jego bogów, i jego królów, i tych, którzy na nim polegają,

25 Sprawdzałem Ks. Rodzaju rozdział 10 i 46 różnice między LXX a TM są ogromne jeśli chodzi o imiona i nazwy. Sądzę że wiele nazw Masorecki umieszczali wiele nazw jako ukryte symbole choć nie mam na to 100% dowodów. Masoreci pomieszali całkowicie Ks. Jeremiasza. Nawet pozmieniano kolejność rozdziałów.

26 Przykłady zmian Masoreckich: Z Ezekiasza zrobiono Hiskiasza, z Tobela zrobiono Tubala, z Sali zrobiono Szelacha, z Jektana na Joktana. Z Jeula zrobiono Jeusza, z Asera zrobiono Aszera, z Jeu zrobiono Jehu. Z miasta Sor (z Ks. Jezekiela) zrobiono Tyr. Z Ambakuma zrobioni Habakuka, z Angaios/Angajosza zrobiono Aggeusza/Haggai.
Dlatego jestem za zmianą imion ze wzrotem Jah, Jecho, Jaho itd.

27 Jeszu to bardzo obrażliwe imię oznaczające ”niech jego imię zostanie zapomniane’

PWT 33:26 (26) Nikt nie jest taki, jak Bóg, o Jeszurunie. Który jeździ po niebie tobie na pomoc I we wspaniałości swojej nad obłokami.

LXX : There is not [any such] as the God of the beloved; he who rides upon the heaven [is] thy helper, and the magnificent One of the firmament.

28

Ezajasza/Izajasza 11:11 [Masoreci zmienili nazwę Sennaar na Synear/Szinear czyli Sumer prawdopobnie oraz Babilon na Patros.

(11) I stanie się w owym dniu, że Pan ponownie wyciągnie swoją rękę, aby wykupić resztkę swojego ludu, która pozostanie z tych z Asyrii i z Egiptu, i z Patros, i Etiopii, i Elamu, i z Szinearu, i z Hamatu, i z wysp na morzu. [BM]

(11) And it shall be in that day, that the Lord shall again shew his hand, to be zealous for the remnant that is left of the people, which shall be left by the Assyrians, and that from Egypt, and from the country of Babylon, and from Ethiopia, and from the Elamites, and from the rising of the sun, and out of Arabia

29

1/3 Królewska 26: Masoreci wstawiają imię Amon

(26) Wtedy król izraelski rzekł: Zabierz Micheasza i zaprowadź go z powrotem do Amona, dowódcy miasta, i do Joasza, syna królewskiego,

(26) And the king of Israel said, Take Michaias, and convey him away to Semer the keeper of the city;

30

2 Kronik 18: 25

(25) Wtedy król izraelski rzekł: Zabierzcie Micheasza i zaprowadźcie go z powrotem do Amona, dowódcy miasta, i do Joasza, syna królewskiego,

And the king of Israel said, Take Micah{gr.Michaias}, and carry him back to Emer the governor of the city, and to Joash{gr.Joas} the captain, the king’s son;

31

Septuaginta nazywają Aramejczyków Syryjczykami, a językiem Aramejskim Syryjski. Aram > Syria. Iz 7:

(8) Gdyż stolicą Aramu jest Damaszek, a głową Damaszku jest Resym; I jeszcze tylko sześćdziesiąt pięć lat, a rozbity Efraim przestanie być ludem.

(8) But the head of Syria{gr.Aram} is Damascus, and the head of Damascus, Rasim; and yet within sixty and five years the kingdom of Ephraim shall cease from [being] a people.

32 Baal jako Pan

Satanizm w Tanachu czyli imię Baal (Pan) jako syn Króla Saula.
2 Samuela 2:(8) Lecz Abner, syn Nera, dowódca zastępu Saula, zabrał Iszboszeta, syna Saula, sprowadził go do Machanaim
Ten Isboszet, Eszbaal według Tanachu ale LXX mówi tak:
2 Samuel 2:10 Jebosthe, Saul’s son [was] forty years old, when he reigned over Israel; and he reigned two years, but not over the house of Juda, who followed David.

Jebosthe, Jevosthi ale Talmudyści z V i VI wieku po Isusie używali imion bóstw Egipskich i Syryjskich (Kananejskich) na określenie Boga. Jewe, Jevo itd to jest Bóg w języku Starohebrajskim, i kropka.

33

Izajasza 11 fałszerstwo

KJV/BM = Tanach

11:1 And there shall come forth a rod out of the stem of Jesse, and a Branch shall grow out of his roots:

11:2 And the spirit of the LORD shall rest upon him, the spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel and might, the spirit of knowledge and of the fear of the LORD;

11:3 And shall make him of quick understanding in the fear of the LORD: and he shall not judge after the sight of his eyes, neither reprove after the hearing of his ears:

11:4 But with righteousness shall he judge the poor, and reprove with equity for the meek of the earth: and he shall smite the earth: with the rod of his mouth, and with the breath of his lips shall he slay the wicked.

A LXX:

11:1 And there shall come forth a rod out of the root of Jesse, and a blossom shall come up from [his] root:

11:2 and the Spirit of God shall rest upon him, the spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel and strength, the spirit of knowledge and godliness shall fill him;

11:3 the spirit of the fear of God. He shall not judge according to appearance, nor reprove according to report:

11:4 but he shall judge the cause of the lowly, and shall reprove the lowly of the earth: and he shall smite the earth with the word of his mouth, and with the breath of his lips shall he destroy the ungodly one.

34 Jednorożce

Psalm 22, 29, 78,

W Egipskich mitach jest pełno pół ludzi pół zwierząt co jest dowodem na zabawy genetyczny stosowane przez aniołów, przykłady: minotaury, centaury, syreny i wiele innych.

Oprócz Biblijnych dowodów na istnienie dinozaurów (smoków, dużych jaszczurek) razem z ludźmi, mamy także informacje o… Jednorożcach

Łatwiej jest jednak udowodnić ze coś nie istnieje niż istnieje. Boga nikt nie widział, chociaż wiemy że świat nie jest dziełem przypadku..

Oczywiście świat nauki wmawia nam że albo że wszystko to bajki, tak jak z przykładowo magiczną fasolą.

Próbuje się jednak wmówić nam, że to wszystko jest dowodem na religię ewolucji (deviLucja)

Większość legend opowiada o podobnych wydarzeniach, przykład?

Smok wawelski przypomina smoka babelskiego, szewczyk dratewka to prorok Daniel, a król Krak przypomina postać Cyrusa. Podobieństwa postaci są uderzające). Pytanie dlaczego więc większości opowiadań mamy te same wątki, jedynie postacie inne. Czyżby wszyscy przypadkowo wymyślili tą samą symbolikę, te same legendy, na kolanie?

Co ciekawe nawet Septuaginta (Przekład Grecki używanych przez apostołów) mówi o tych stworzeniach (jednorożcach), czego nie ma w np. Biblia Warszawskiej oraz masakracjach Maso(n)reckich

Starsze przekłady jak np. Wulgata czy Biblia Gdańska albo Jakuba Wujka dodają jednorożcó, Nowsze przekłady zmieniają słowo np. na bawół albo cielak.
Możliwe że jednorożec to była jakaś zwierzęca hybryda (np. zmodyfikowany jeleń, antylopa czy coś w tym rodzaju). Powiedzmy ktoś zobaczył takie zwierze nazywając go ”oo to jest Jednorożcec”
Biblia Gdańska o Jednorożcach https://pl.wikipedia.org/wiki/Jednoro%C5%BCec

Jak natrafiłem na informacje o jednorożcach z Biblii?

https://radtrap.wordpress.com/2011/12/06/korzenie-antychrysta-zaginione-plemie-dana/ o tym właśnie też jest mowa o plemie Dana więc zacytuję
‘’Biblia Tysiąclecia i Warszawska błędnie tłumaczy jednorożca na bawoła. Oprócz angielskiej Biblii Króla Jakuba o jednorożcu pisze też Biblia Gdańska: Głos Pański cedry łamie; kruszy Pan cedry Libańskie, I czyni, że skaczą jako cielęta; Liban i Syryjon (Sirion) jako młody jednorożec – Psalmów 29:5,6’’

WIKIPEDIA:

Jednorożec – stworzenie fantastyczne, występujące w mitach i legendach, posiadające jeden róg pośrodku czoła. Najwcześniej opisane przez Ktezjasza w V-IV w. p.n.e.; Pliniusz Starszy dodał mu jeszcze łeb jelenia, stopy słonia i ogon lwa. W średniowieczu przedstawiano go z głową i korpusem białego (rzadziej czerwono-czarnego) konia, dodając niekiedy nogi jelenia i lwi ogon. Jednorożca uważano za jedyne zwierzę mające odwagę atakować słonia, posiadające tak ostre kopyta, że jedno ich uderzenie rozcina słoniowi brzuch. W średniowieczu wizerunek dziewicy z jednorożcem na kolanach był częstym motywem sztuki chrześcijańskiej jako symbol  Marii z Nazaretu, a sam jednorożec symbolizował Chrystusa. Wierzono również, że róg tego stworzenia jak również i jego łzy mają magiczną moc oczyszczania wszystkiego, czego dotkną, i są panaceum na wszelkie trucizny i choroby. W sztuce średniowiecznej i renesansowej był symbolem czystości i niewinności.

Jednorożca identyfikowano m.in. z nosorożcem, oryksem, elandem i kudu. Do grona możliwych pierwowzorów często zalicza się także wymarłe elasmoterium.

Zwierzę o jednym lub kilku rogach, nazywane w języku hebrajskimRe’em (רְאֵם), wspomniane jest w Biblii kilkakrotnie, często jako istota symbolizująca siłę. W greckiej Septuagincie nazwę tę przetłumaczono na monokeros, a w łacińskiej Wulgacieunicornus. Oba słowa oznaczają jednorożca. W polskich tłumaczeniach Pisma Świętego hebrajskie słowo zastąpiono wyrażeniem „bawół”:

Najczęściej uznaje się, że twórcy księgi mieli na myśli tura (Bos primigenius). Podobnie jest z asyryjskim rimu, uznawanym za metaforyczne przedstawienie siły, przedstawianym jako potężny, agresywny górski byk z długimi rogami[11]. Przedstawiano go często z profilu, z widocznym tylko jednym rogiem.

W hebrajskim tekście Księgi Liczb znajduje się fragment Bóg, który z Egiptu ich wywiódł, jest dla nich jakby to’afos re’em. Wyrażenie to było różnie tłumaczone – najwyższym wyrazem siły, potężnymi górami. W Septuagincie znaleźć można tłumaczenie chwałą monokerosa, czyli jednorożca[12]. W polskim przekładzie znalazło się natomiast sformułowanie jakby rogami bawołu Inne jednorogie zwierzę pojawia się w Księdze Daniela: Ja zaś patrzałem uważnie i oto od zachodu szedł kozioł po całej powierzchni ziemi, nie dotykając jej. Kozioł ten miał okazały róg między oczami[13]. Później wyjaśnione jest znaczenie jego fizjonomii: Baran, którego widziałeś z dwoma rogami, [oznacza] królów Medów i Persów. Kozioł zaś – króla Jawanu, a wielki róg między jego oczami – pierwszego króla[14].

Jednorożce nie występują w greckiej mitologii. Wspominali o nich jednak greccy pisarze zajmujący się historią naturalną. Byli oni przekonani o ich istnieniu. Jako miejsce występowania jednorożców wskazywali Indie. Najwcześniejsza wzmianka pochodzi od Ktezjasza (ok. 440 p.n.e. – ok. 380 p.n.e.), który opisywał istoty podobne do dzikich osłów azjatyckich, z jednym rogiem długim na łokieć, koloru białego, czerwonego i czarnego[15]. Arystoteles najprawdopodobniej czerpał z dorobku Ktezjasza, wspominając o jednorogich oryksach i indyjskich osłach[16]. O podobnych zwierzętach wspominał także Strabon, który pisał o jednorogich koniach o głowach podobnych do jeleni, żyjących na KaukazieW I w. n.e. Juliusz Cezar pisał, że w górach nazywanych obecnie Rudawy (południowe Niemcy) żyje zwierzę przypominające jednorogiego jelenia[21].

Pliniusz Starszy tak jak Strabon był kronikarzem, historykiem a język pokazywany nam jako Hebrajski jest dialektem Aramejskiego. Osobiście dziwię się dlaczego większość patrzy na Biblię przez Rabiniczne, Chaldejskie bądź Asyryjskie okulary… Babilońskie w zasadzie.

Jednakże sami historycy byli święcie przekonani o jednorogich stworkach. O chińskich jednorożcach i późniejszych alegorycznych bełkotów Mariościańskich o tych stworzeniach wspominać nie trzeba…. Imperium Rzymskie prawie każdą pogańską symbolikę podsunęło wiernym poddanym jako tą pochodzącą od Boga przez nich, albowiem jak wiemy każda religia rości sobie prawo do bycia wybraną grupą przez Boga. Pytanie kim jest ich Bóg, czy rzeczywiście uważają że reprezentują Stwórcę czy oszukują innych i siebie samych. Nie zamierzam nikogo osądzać czy potępiać. Większość członków większości religii dostanie nagrodę od Pana za swoje postępowanie względem drugiego człowieka. Jedynie ludzka niedoskonałość i głupota jest naszym usprawiedliwieniem ale samą wiarą nic nie wskóramy.

Niestety został także jednorożec utożsamiany z potężnym upadłym aniołem podszywającym się pod matkę Zbawiciela. Jak wiemy aniołowie często podbierali symbole Boże jako własne. Czy sam w sobie trójkąt albo gwiazda lub jedno oko było by symbolem szatana gdyby nie właśnie szatani? Dlatego warto wstrzymać się z osądzaniem.

To skłoniło mnie do poszukiwania innych fragmentów. Głównie w psalmach. Okazało się że wersja (psalmów (gr. Psalmoi) którą posługiwali się apostołowie, a ta która jest większości bibliach jest nieco inna.

Tutaj Gdańska dodaje ”od siebie”: (Masorecki też więcej od siebie dodawali, usunąć nie usunęli wszystkiego spodziewając się zapewnię kary od Stwórcy. Nie zawsze jak widzimy używano słowa jednorożec, więc nie możemy powiedzieć że wszędzie tłumacze umieszczali owe słowo

• Iz 34:7 bg „Zstąpią z nimi i jednorożce, i byki z wołami, i opojona będzie krwią ziemia ich, a proch ich będzie opojony tukiem.”
• Iz 34: 7 (7): And the mighty ones shall fall with them, and the rams and the bulls; and the land shall be soaked with blood, and shall be filled with their fat. [LXX English Translation [Brenton], Iz 34]

• Iz 34:7 And the unicorns shall come down with them, and the bullocks with the bulls; and their land shall be soaked with blood, and their dust made fat with fatness. [King James Version, Iz 34]

• Iz 34: 7 I padną wraz z nimi bawoły i cielce z tucznymi wołami; ich ziemia będzie przesiąknięta krwią, a ich proch przesycony tłuszczem. [Biblia Mesjańska, Iz 34]

Pwt 14:5 bg „Jelenia, i sarnę, i bawołu, i dzikiego kozła, i jednorożca, i łosia, i kózkę skalną.” Biblia Gdańska

Pwt 14:5 the stag, and doe, and pygarg, and wild goat, and camelopard. [LXX English Translation [Brenton], Pwt 14]

Hi 39:13 bg „Izali możesz zaprządz w powróz swój jednorożca do orania? izali powleka będzie brózdy za tobą?” Biblia Gdańska

Hi: 3913: The peacock has a beautiful wing: if the stork and the ostrich conceive, [it is worthy of notice], [LXX English Translation [Brenton], Hi 39]

Hi:39;13 Strusica radośnie bije skrzydłami, lecz czy są to skrzydła i pióra bociana? [Biblia Mesjańska, Hi 39]

Ale… Nawet w Psalmach Septuaginta potwierdza nazwę jednorogiego, a także w pięcioksięgu Do porównania wersety:

Psalm 92

(10): Bo oto nieprzyjaciele twoi, Panie, Bo oto nieprzyjaciele twoi zginą, Pójdą w rozsypkę wszyscy złoczyńcy. [Biblia Mesjańska, Ps 92]
(10): But my horn shalt thou exalt like [the horn of] an unicorn: I shall be anointed with fresh oil. [King James Version, Ps 92]
(10): But my horn shall be exalted [as the horn] of a unicorn; and mine old age with rich mercy. [LXX English Translation [Brenton], Ps 92]
(11): Ale róg mój wywyższysz jako jednorożców; pokropiony będę olejkiem świeżym. [Biblia Gdańska, Ps 92]
Biblia Brzeska (11) I wywyższysz jako jednorożcowę moc moję, a będę pomazan oliwą świeżą.

(11): A podniesiony będzie mój róg, jakby jednorożca, i starość moja – w tłustej oliwie! [Psalmy z Biblii Greckiej w przekładzie ks. Tronma, Ps 92]

Psalm 29:

(6): And he will beat them small, [even] Libanus itself, like a calf; and the beloved one is as a young unicorn. [LXX English Translation [Brenton], Ps 29]

(6): He maketh them also to skip like a calf; Lebanon and Sirion like a young unicorn. [King James Version, Ps 29]
(6): Sprawia, że Liban skacze jak cielę, A Syrion jak młody bawół. [Biblia Mesjańska, Ps 29] (6): I czyni, że skaczą jako cielęta; Liban i Syryjon jako młody jednorożec. [Biblia Gdańska, Ps 29]

Biblia Brzeska (6) A czyni to, iż skakać muszą jako cielcy, a Liban i Syrion jako jednorożczęta.
Nawet stary przekład Wujka (jezuity) chyba mówi o jednorożcach.

Pytanie czy te zwierzęta są stworzone przez Boga czy skażone genetycznie, albo jakieś inne zwierze nazywano ‘’patrzcie jaki jednorożcem’’
(6): i zniweczy Liban niczym cielca! A Umiłowany niczym młody jednorożec. [Psalmy z Biblii Greckiej w przekładzie ks. Tronma, Ps 29] (przekład na podstawie Septuaginty LXX)

Psalm 78

(69): And he built his sanctuary as [the place] of unicorns; he founded it for ever on the earth. [LXX English Translation [Brenton], Ps 78]
(69): And he built his sanctuary like high [palaces], like the earth which he hath established for ever. [King James Version, Ps 78]
(69): I wystawił sobie jako pałac wysoki świątnicę swoję, jako ziemię, którą ugruntował na wieki. [Biblia Gdańska, Ps 78]
(69): Zbudował świątynię swoją jak wysokie niebo, Jak ziemię, którą ugruntował na wieki. [Biblia Mesjańska, Ps 78]
Biblia Brzeska (69) I pobudował sobie jako pałace wysokie miejsce święte swoje; a jako ziemię, której grunty założył od wieku.
(69): Zbudował swą świątynię jak jednorożców, na tej ziemi utwierdził ją na zawsze. [Psalmy z Biblii Greckiej w przekładzie ks. Tronma, Ps 78]
(69): I wybudował świątnicę Swą, niby jednorożce, jak ziemię ugruntował ją na wieczność. [Psalmy w przekładzie Fryderyka Aszkenazego, Ps 78]
(69): I zbudował swoją świątynię jak wysoki pałac; jak ziemię, którą ugruntował na wieki. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Ps 78]
(69): et aedificavit sicut unicornium sanctificium suum in terra quam fundavit in saecula [Wulgata, Ps 77] Wulgata również wspomina o Jednorożcu.

Psalm 22

(21): Save me from the lion’s mouth: for thou hast heard me from the horns of the unicorns. [King James Version, Ps 22]
(22): Wybaw mię z paszczęki lwiej, a od rogów jednorożcowych wyzwól mię. [Biblia Gdańska, Ps 22]
(22): Wybaw mnie z paszczy lwa I od rogów bawołów… Ty odpowiedziałeś mi! [Biblia Mesjańska, Ps 22]
(22): Wybaw mnie z lwiej paszczy, mnie nędznego od rogów jednorożców! [Psalmy z Biblii Greckiej w przekładzie ks. Tronma, Ps 22]

(22): I will declare thy name to my brethren: in the midst of the church will I sing praise to thee. [LXX English Translation [Brenton], Ps 22]
Biblia Brzeska (22) A wybaw mię z paszczęki lwiej, a od rogów jednorożcowych wybaw mię.

Numeracja Psalmów Greckich i Masoreckich jest nieco inna, co pokazuje nam Wikipedia:

• Psalmy 9 i 10 w Biblii hebrajskiej zostały połączone w Psalm 9 w greckiej.
• Psalmy 114 i 115 – zostały połączone w Psalm 113
• Psalm 116 – podzielony został na Psalmy 114 i 115.
• Psalm 147 – podzielony został na Psalmy 146 i 147
• Septuaginta zawiera dodatkowo Psalm 151[3].
• Peszitta zawiera pięć apokryficznych psalmów, uznawanych w syryjskim kanonie Starego Testamentu. Psalmom tym nadano numerację od 151 do 155.

W niektórych wydania LXX Brentona jest też Modlitwa Manassesa jako Ps 152. Zastanawiam się nie warto dodać ten psalm do BM a także te 4 apokryficzne?

Ks. Liczb (Numeri /Arithmoi) 23:22
(22): It was God who brought him out of Egypt; he has as it were the glory of a unicorn. [LXX English Translation [Brenton], Lb 23]
(22): Bóg wywiódł je z Egiptu, mocą jednorożcową był mu. [Biblia Gdańska, Lb 23]

(22): God brought them out of Egypt; he hath as it were the strength of an unicorn. [King James Version, Lb 23]
(22): Bóg, który ich wyprowadził z Egiptu, Jest dla nich rogami bawołu. [Biblia Mesjańska, Lb 23]

(22): Bóg, który ich wywiódł z Egiptu, jest dla nich niby rogi bawołu. [Biblia Poznańska, Lb 23]

Biblia Brzeska (22) Bóg je wywiódł z Egiptu, którego moc jest jako jednorożcowa. 24:8

(8): God led him out of Egypt; he has as it were the glory of a unicorn: he shall consume the nations of his enemies, and he shall drain their marrow, and with his darts he shall shoot through the enemy. [LXX English Translation [Brenton], Lb 24]

(8): Bóg, który go wyprowadził z Egiptu, Jest dla niego jak rogi bawołu, Pożera narody, które go uciskają, Kości ich gruchocze, Strzałami swymi przebija. [Biblia Mesjańska, Lb 24]

(8): God brought him forth out of Egypt; he hath as it were the strength of an unicorn: he shall eat up the nations his enemies, and shall break their bones, and pierce [them] through with his arrows. [King James Version, Lb 24]

(8): Bóg wywiódł go z Egiptu, mocą jednorożcową był mu; pożre narody przeciwne sobie, a kości ich pokruszy, i strzałami swemi przerazi je. [Biblia Gdańska, Lb 24]

Biblia Brzeska (8) Bóg go wywiódł z Egiptu, którego moc podobna jest jednorożcowi, poniszczy narody sprzeciwiające się jemu, a pokruszy kości ich, a przerazi je strzałami swojemi.

5 Ksiega Mojżeszowa 33:17

(17): His beauty [is as] the firstling of his bull, his horns [are] the horns of a unicorn; with them he shall thrust the nations at once, even from the end of the earth: these [are] the ten thousands of Ephraim, and these [are] the thousands of Manasse. [LXX English Translation [Brenton], Pwt 33]
(17): Pierworodny cielec jego pełen jest chwały, rogami bawołu są rogi jego, nimi pobodzie ludy wraz z krańcami ziemi. Takie są dziesiątki tysięcy Efraima, takie są tysiące Manassesa. [Biblia Mesjańska, Pwt 33]

(17): Jako pierworodnego wołu ozdoba jego, a jako rogi jednorożcowe rogi jego, temi narody zbodzie na porząd aż do ostatnich granic ziemi; a teć są dziesięć tysięcy Efraimitów, a te tysiące Manasesytów. [Biblia Gdańska, Pwt 33]

(17): His glory [is like] the firstling of his bullock, and his horns [are like] the horns of unicorns: with them he shall push the people together to the ends of the earth: and they [are] the ten thousands of Ephraim, and they [are] the thousands of Manasseh. [King James Version, Pwt 33]

 • Septuaginta R. Popowskiego mówi natomiast o antylopie.

Biblia Brzeska (17) Ochędoga jego jest jako pirworodny od wołu, a rogi jego jako rogi jednorożcowe, tymi zbodzie narody aż do ostatnich granic ziemie, a tyć są dziesięć tysięcy Efraimitów, a tysiące Manassesytów.

Hiob 39:9

(9): And will the unicorn be willing to serve thee, or to lie down at thy manger? [LXX English Translation [Brenton], Hi 39]
(9): Czy zechce ci służyć bawół albo czy przenocuje u twego żłobu? [Biblia Mesjańska, Hi 39]

(9): Will the unicorn be willing to serve thee, or abide by thy crib? [King James Version, Hi 39]

(9): Któremu dał pustynię miasto domu jego, a miasto mieszkania jego miejsca słone. [Biblia Gdańska, Hi 39]

Brzeska (9) Jaciem jest, którym dom jego postawił na puszczy, a mieszkanie jego przy miejscach słonych.

 

Ps znalazłem kolejny ”dowód sugerujący że Isus jest Bogiem Psalm 96:10 (10) Głoście wśród narodów: Bóg rządzi z drzewa! On utwierdził świat tak, że się nie chwieje; Sprawiedliwie sądzić będzie ludy!Mesjańska Ps 96: A. Tronina LXX (Psm 96:10) Mówcie wśród narodów: Pan zakrólował!(Psm 96:11) Niech się radują niebiosa i weseli ziemia, niech zadrży morze i to, co je wypełnia.

 

W Biblii prawie nie ma pojęcia ”religia”
Nawet w Ks Daniela

W BM
Daniela 6: (6) Wtedy rzekli owi mężowie: Nie znajdziemy u tego Daniela żadnego pozoru do skargi, chyba że znajdziemy przeciwko niemu coś na punkcie jego religii.
W LXX:
4 Then the governors and satraps sought to find occasion against Daniel; but they found against him no occasion, nor trespass, nor error, because he was faithful. 5 And the governors said, We shall not find occasion against Daniel, except in the ordinances of his God. 6 Then the governors and satraps stood by the king, and said to him, King Darius, live for ever.

 

W Biblii Paulistów w 2 Machabejskie 15:17 pojawia się słowo ”religia” ale to pojedynczy zabieg w jedynym przekładzie

W wielu przekładach najczęściej religia pojawia się w Kronice Łukasza:
B tysiąclecia Dz 26:5 bt4 „Wiedzą o mnie od dawna – gdybyż chcieli zaświadczyć! – że żyłem według [zasad] najsurowszego stronnictwa naszej religii jako faryzeusz.”

1Mch 2:22 b Poznańska „Nie usłuchamy rozkazów królewskich i ani w prawo, ani w lewo nie odstąpimy od naszej religii.”

 

 • Księga Jozuego znacznie różni się treścią między Kodeksem Watykańskim (LXX} a Aleksandryjskim. Watykański wbrew nazwie jest najbliżej LXX. Jedynie Ks Daniela w Septuagincie zawiera przekład… to znaczy przekręt Teodocjona, ale istnieje wersja LXX na jednym manunskrypcie niestety w j. Greckim.

 

Tanach vs LXX

Izajasza 49:

LXX 49:12 Behold, these shall come from far: [and] these from the north and the west, and others from the land of the Persians.

KJV 49:12 Behold, these shall come from far: and, lo, these from the north and from the west; and these from the land of Sinim.

 

Kolejne fałszerstwo Tannaitów, Amoraitów, Masoretów:

1 Mojżeszowa 46:

KJV:
46:26 All the souls that came with Jacob into Egypt, which came out of his loins, besides Jacob’s sons’ wives, all the souls were threescore and six;

46:27 And the sons of Joseph, which were born him in Egypt, were two souls: all the souls of the house of Jacob, which came into Egypt, were threescore and ten.

46:28 And he sent Judah before him unto Joseph, to direct his face unto Goshen; and they came into the land of Goshen.

46:29 And Joseph made ready his chariot, and went up to meet Israel his father, to Goshen, and presented himself unto him; and he fell on his neck, and wept on his neck a good while.

 

LXX:
46:26 And all the souls that came with Jacob into Egypt, who came out of his loins, besides the wives of the sons of Jacob, [even] all the souls were sixty-six.
46:27 And the sons of Joseph, who were born to him in the land of Egypt, were nine souls; all the souls of the house of Jacob who came with Joseph into Egypt, were seventy-five souls.
46:28 And he sent Judas before him to Joseph, to meet him to the city of Heroes, into the land of Ramesses.

 

Ten sam rozdział mówi że jeden z synów Beniamina miał na imię Ros:
46:21 and the sons of Benjamin; Bala, and Bochor, and Asbel. And the sons of Bala were Gera, and Noeman, and Anchis, and Ros, and Mamphim. And Gera begot Arad.

 

Tanach to rzeczywiście był pisany przez wrogów LXX

1 Samuela 13:

1. WUJEK.1923 Syn jednego roku był Saul, gdy począł królować, a dwie lecie królował nad Izraelem.
2. GDAŃSKA.1881 Saul tedy pierwszego roku królowania swego (bo tylko dwa lata królował nad Izraelem,)
3. GDAŃSKA.2017 Saul królował już rok, a gdy królował dwa lata nad Izraelem;
4. CYLKOW Gdy Saul rok jeden panował – dwa lata zaś panował nad Izraelem –
5. KRUSZYŃSKI Gdy Saul rok jeden panował – dwa lata zaś panował nad Izraelem –
6. TYSIĄCL.WYD5 Saul miał… lat, gdy został królem, a dwa lata panował nad Izraelem.
7. BRYTYJKA Saul miał pięćdziesiąt lat, gdy został królem, i dwadzieścia dwa lata panował nad Izraelem.
8. POZNAŃSKA Saul miał … lat, gdy został królem i … dwa lata panował nad Izraelem.
9. WARSZ.PRASKA Saul miał… lat, gdy został królem, i rządził Izraelem przez dwa lata.
10. ŚLĄSKIE.TOW.BIB. Kiedy Saul panował jeden rok, zaś dwa lata królował nad Israelem

 

Prawie każdy przekład mówi co innego.

LXX

13:1 And Saul chooses for himself three thousand men of the men of Israel:

13:2 and there were with Saul two thousand who were in Machmas, and in mount Baethel, and a thousand were with Jonathan in Gabaa of Benjamin: and he sent the rest of the people every man to his tent.

KJV:

13:1 Saul reigned one year; and when he had reigned two years over Israel,

13:2 Saul chose him three thousand men of Israel; whereof two thousand were with Saul in Michmash and in mount Bethel, and a thousand were with Jonathan in Gibeah of Benjamin: and the rest of the people he sent every man to his tent.

 

BM:

(1) Saul miał pięćdziesiąt lat, gdy został królem, i dwadzieścia dwa lata panował nad Izraelem.

(2) Saul wybrał sobie trzy tysiące mężów z Izraela. Dwa tysiące było z Saulem w Michmas i na pogórzu Betelu, a tysiąc było z Jonatanem w Gibei Beniaminowej. Resztę ludu zaś odprawił do domów.

 

Gdyby ktoś nie wiedział:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Arcykap%C5%82an_(w_Biblii_i_judaizmie)#Str.C3.B3j_arcykap.C5.82ana

 • efod – czterokolorowa szata wierzchnia, porównywalna wyglądem do przedsoborowego ornatu katolickiego,
 • choszen – napierśnik (pektorał) porównywalny wyglądem do katolickiej bursy służącej do przenoszenia wiatyku. Na zewnętrznej powierzchni choszenu umieszczonych było dwanaście kamieni szlachetnych, reprezentujących dwanaście plemion Izraela. Wewnątrz mieścił się schowek na losy zwane urim i tummim, za pomocą których arcykapłan udzielał w imieniu Boga odpowiedzi na konkretne pytania stawiane mu przez petentów,
 • diadem – złota obręcz zakładana na zawój. Na jej powierzchni wyryty był napis: „poświęcony dla Boga”

Pierwszym arcykapłanem Izraela był Aaron, brat Mojżesza.

Księga Syracha w rozdziale 5o wspomina o Szymonie Sprawiedliwym, synu Oniasza. Pytanie tylko czy o tym co żyło ok. 300 lat przed Mesjaszem czy tym 200 lat przed ? Eksperci wychodzą że fałszywego założenie że księgi te które występują w kanonie LXX są złe bo są w języku greckim a musiały istnieć hebrajskie oryginały, bo greckie = chrześcijańskie = złe = dla gojów. Problem jest taki że oni nazywają dialekt Aramejskiego językiem Hebrajskim, a za czasów Hellenistycznych większość dzieł zostało przetłumaczonych na grecki dlatego znajdziemy aluzje do proroctw ST w dziełach pogańskich poetów bowiem masy używały greki.

 

 • Mówi się że niby Kananejczy czcli El-Eljona a Abram El-Szaddaja. Tymczasem El-Eljon oznacza Boga Najwyższego a El-Szaddaj to Bóg Wszechmocny w LXX Pantokrator. Chodzi o to że Kananejczycy używali tytułów Boga w stronę swoich bóstw, np. ze słowa Wszechmocny oni zrobili imię, ze słowa ‘’Bóg’’’ oni zrobili imię a Talmudyści pod tym się podpisali

1 Księga Mojżeszowa 15: (15) A ty odejdziesz do ojców swoich w pokoju i będziesz pogrzebany w późnej starości. (16) Lecz dopiero czwarte pokolenie wróci tutaj, gdyż przed tym czasem nie dopełni się wina Amorytów.

Amorytą był m.in. Hammurabi. Amoryci według Biblii byli ludem Kanannejskim, Amori był jednym z synów Chanaana.

 

 

 

1 Księga Mojżeszowa
KJV:46:17 And the sons of Asher; Jimnah, and Ishuah, and Isui, and Beriah, and Serah their sister: and the sons of Beriah; Heber, and Malchiel.
vs
LXX: 46:17 And the sons of Aser; Jemna, Jessua (Iessua), and Jeul, and Baria, ad Sara their sister. And the sons of Baria; Chobor, and Melchiil.

 

Księga Izajasza 

KJV:
42:1 Behold my servant, whom I uphold; mine elect, in whom my soul delighteth; I have put my spirit upon him: he shall bring forth judgment to the Gentiles.

LXX:
42:1 Jacob is my servant, I will help him: Israel is my chosen, my soul has accepted him; I have put my Spirit upon him; he shall bring forth judgement to the Gentiles.

 

Księga Jaszera w Ks Jozuego 10:13

LXX:
And the sun and the moon stood still, until God executed vengeance on their enemies; and the sun stood still in the midst of heaven; it did not proceed to set till the end of one day.

KJV:
And the sun stood still, and the moon stayed, until the people had avenged themselves upon their enemies. Is not this written in the book of Jasher? So the sun stood still in the midst of heaven, and hasted not to go down about a whole day.

Zauważyłem że talmudyści nazywają Gigantów ”bohaterami

Ezechiel KJV / Jezekiel LXX 32:27

LXX:
32:27 And they are laid with the giants that fell of old, who went down to Hades with [their] weapons of war: and they laid their swords under their heads, but their iniquities were upon their bones, because they terrified all men during their life.

KJV
32:27 And they shall not lie with the mighty that are fallen of the uncircumcised, which are gone down to hell with their weapons of war: and they have laid their swords under their heads, but their iniquities shall be upon their bones, though they were the terror of the mighty in the land of the living.

Dziwne jest podejście J(elit) do Septuaginty, jeśli wiadomo że bywa wówczas  w użyciu a także świadczyła o Zbawicielu.

Jeżeli teoretyzując LXX była by zła, to znaczy że Chrystus posługiwał się złym tłumaczeniem i źle wszystko rozumiał według logiki arameizatorów.


Księga Ambakuma 3:18 Lecz ja będę radował się w Panu, weselił się w Bogu mojego zbawienia

 

 

 

 

 

 

 

Najważniejsze Proroctwo Biblijne: Dobre Wieści O Królestwie Boga Na Ziemi!!!

Mateusza 6:10 Przyjdź Królestwo twoje / 33:Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane.

Niemal w każdej księdze Biblijne powinno być o ponownym zjednoczeniu (rękami samego Stwórcy) Izraelitów do Palestyny. Rząd Boży jest najważniejszym tematem w przypowieściach Jezusa.Przypowieści są fikcyjnymi historyjkami.Bohaterowie owych zdarzeń nigdy nie istnieli. Przypowieści są po to aby prościej przedstawić morał – czyli Rządy pod berłem Krystusa. Jest o tym w m.in w księdze Ezechiela, Zachariasza, Jeremiasza, Izajasza,Ozeasza, Jana.

Księga Zachariasza 8:(23) Tak mówi Pan Wszechpotężny: Stanie się w owych dniach, że dziesięciu mężów ze wszystkich języków narodów odważy się i uchwyci się rąbka szaty jednego Judejczyka, mówiąc: Pójdziemy z wami, bo słyszeliśmy, że z wami jest Bóg.

Immanuel…. Immanu, El… Bóg Z Nami, God With Us, Gott Mit Uns!!!

Księga Jeremiasza 31:(35) Tak mówi Pan, który ustanowił słońce, by świeciło w dzień, który wyznaczył księżyc i gwiazdy, by świeciły w nocy, który wzburza morze tak, że szumią jego fale, Pan Zastępów jego imię: (36) Jeżeliby te prawa miały się zachwiać przede mną – mówi Pan – to i ród Izraela przestałby być ludem przede mną po wszystkie dni. 37 Tak mówi Pan: Jak nie mogą być zmierzone niebiosa w górze i zbadane fundamenty ziemi w dole, tak i Ja nie odrzucę całego potomstwa Izraela mimo wszystko, co uczynili – mówi Pan.

Ksiega Jeremiasza 30:(3) Bo oto idą dni – mówi Pan – że odmienię los mojego ludu, Izraela i Judy– mówi Pan – i sprowadzę ich z powrotem do ziemi, którą dałem ich ojcom, aby ją posiedli. (7) Biada! Gdyż wielki to ów dzień, żaden do niego niepodobny. Jest to czas utrapienia dla Jakuba, jednak będzie z niego wybawiony. (8) I stanie się w owym dniu – mówi Pan Zastępów: Złamię jarzmo na jego szyi i rozerwę jego więzy, i już go nie ujarzmią cudzoziemcy.

Księga Ezechiela 36: (17) Synu człowieczy, kiedy dom izraelski mieszkał na tej ziemi, zhańbił ją przez swoje drogi postępowania oraz swoimi bałwanami, oraz z ich nieczystością, a ich droga była w moich oczach jak nieczystość odłączonej kobiety. (18) Dlatego wylałem mój gniew na nich. (19) I rozproszyłem ich wśród narodów, i zostali rozsiani po różnych ziemiach; sądziłem ich według ich postępowania i zgodnie z ich grzechem.(20) I kiedy poszli pomiędzy narody, pomiędzy którymi weszli, oni znieważali moje święte imię, ponieważ mówiono o nich: Oni są ludem Pana, i  opuścili oni swoją ziemię. (21) Ale ich oszczędziłem ze względu na moje święte imię, które znieważył dom Izraela pośród ludów, pomiędzy których przybyli. (22) Dlatego tak powiedz domowi Izraela: Tak powiedział Pan: Ja nie robię tego, o domu Izraela, dla was ale ze z powodu mojego świętego imienia, które sprofanowaliście pośród narodów, do których przybyliście.

(23) Dlatego uświęcę wielkie moje imię, znieważone wśród narodów, bo znieważyliście je wśród nich; i poznają ludy, że Ja jestem Pan – mówi Wszechmocny Pan – gdy na ich oczach okażę się święty wśród was. 24 I zabiorę was spośród narodów, i zgromadzę was ze wszystkich ziem; i sprowadzę was do waszej ziemi, 25 I pokropię was czystą wodą, i będziecie czyści od wszystkich waszych nieczystości i od wszystkich waszych bałwanów oczyszczę was. 26 I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. 27 Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. 28 I będziecie mieszkać w ziemi, którą dałem waszym ojcom; i będziecie moim ludem, a Ja będę waszym Bogiem

Księga Ezechiela 20:(32) I nie stanie się to, co wam na myśl przychodzi, gdy mówicie: Będziemy jak narody, jak plemiona ziemi, będziemy wielbić przedmioty i kamienie(33) Jakom żyw – mówi Wszechmocny Pan – zaiste będę królował nad wami, ręką mocną i ramieniem wzniesionym oraz wylewem gniewu. (34) I wyprowadzę was spośród narodów, i zgromadzę was z ziem, w których zostaliście rozproszeni, ręką mocną i ramieniem wzniesionym oraz wylewem gniewu. (35) I zaprowadzę was na pustynię ludów, i tam będę was sądził twarzą w twarz; (36) Jak sądziłem waszych ojców na pustyni ziemi egipskiej, tak będę was sądził – mówi Wszechmocny Pan. (37) I spowoduję wasze przejście pod rózgą, i dokładnie was przeliczę. (38) I oddzielę od was bezbożnych i buntowników; wyprowadzę ich z miejsc w których przebywają, lecz do ziemi izraelskiej nie wejdą – i poznacie, że Ja jestem Pan. (39) Lecz wy, domu izraelski – tak mówi Wszechmocny Pan – odrzućcie od siebie wasze ohydne praktyki. Lecz potem na pewno będziecie mnie słuchać i mojego świętego imienia już nie będziecie bezcześcili swoimi darami i swoimi bałwanami. (40) Gdyż na mojej świętej górze, na wysokiej górze izraelskiej – mówi Wszechmocny Pan – tam służyć mi będzie cały dom izraelski na wieczność, wtedy was zaakceptuję. I będę łaskawie przyjmował ich pierwociny i pierwociny waszych darów wraz wszystkie wasze święte dary. (41) Przyjmę was łaskawie wraz z przyjemnie woniejącą ofiarą, gdy was wyprowadzę spośród narodów i zgromadzę was z państw, w których zostaliście rozproszeni; i uświęcę się pomiędzy wami na oczach narodów. (42) Wtedy poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wprowadzę was do ziemi izraelskiej, do ziemi, co do której uniosłem moją rękę aby dać ją waszym ojcom. (43) I tam przypomnicie sobie swoje drogi i wszystkie swoje czyny, którymi się splamiliście; i będziecie opłakiwać siebie za wszystkie wasze niegodziwości. (44) I poznacie, że Ja jestem Pan, gdy w taki sposób postąpię z wami,  gdyż moje imię nie może być znieważane przez wasze złe postępowanie oraz przez wasze haniebne czyny, domu izraelski – mówi Pan.

Księga Ezechiela 20:(40) Gdyż na mojej świętej górze, na wysokiej górze izraelskiej – mówi Wszechmocny Pan – tam służyć mi będzie cały dom izraelski, wszyscy, którzy są w kraju. Tam przyjmę ich łaskawie i tam będę żądał od was danin i pierwocin waszych darów wraz ze wszystkimi świętymi darami. (41) Przyjmę was łaskawie jako przyjemnie woniejącą ofiarę, gdy was wyprowadzę spośród ludów i zgromadzę was z ziem, w których zostaliście rozproszeni; i dowiodę na was mojej świętości na oczach narodów. (42) Wtedy poznacie, że Ja jestem Pan, gdy zaprowadzę was do ziemi izraelskiej, do ziemi, którą przysiągłem dać waszym ojcom. (43) I tam przypomnicie sobie swoje postępowanie i wszystkie swoje czyny, którymi się splamiliście; i poczujecie wstręt do siebie z powodu wszystkich swoich złych czynów, które popełniliście. (44) I poznacie, że Ja jestem Pan, gdy postąpię z wami przez wzgląd na moje imię, nie według waszego złego postępowania i według waszych przewrotnych czynów, domu izraelski – mówi Wszechmocny Pan.

Księga Ezechiela 34:(10) Tak mówi Wszechmocny Pan: Oto ja wystąpię przeciwko pasterzom i zażądam od nich moich owiec, i usunę ich od pasienia moich owiec, i pasterze nie będą już paść samych siebie. Wyrwę moje owce z ich paszczy; nie będą już ich żerem. 11 Gdyż tak mówi Wszechmocny Pan: Oto ja sam zatroszczę się o moje owce i będę ich doglądał. 12 Jak pasterz troszczy się o swoją trzodę, gdy jest pośród swoich rozproszonych owiec, tak ja zatroszczę się o moje owce i wyratuję je z wszystkich miejsc, dokąd zostały rozproszone w dniu chmurnym i mrocznym. 13 Wyprowadzę je spomiędzy ludów i zbiorę je z ziem; przyprowadzę je znowu do ich ziemi i będę je pasł na górach izraelskich, w dolinach i na wszystkich równinach kraju.

Księga Ezechiela 36:32 Nie ze względu na was Ja działam – mówi Wszechmocny Pan – niech to wam będzie wiadome. Wstydźcie się i rumieńcie się z powodu swojego postępowania, domu izraelski!

Księga Ezechiela 37:(19) Wtedy powiedz im: Tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja biorę drewno Józefa, które jest w ręku Efraima i jego bratnich plemion izraelskich, i przykładam je do drewna Judy, i uczynię z nich jeden kawałek, tak że w moim ręku będą stanowić jedno. (20) Obydwa kawałki drewna, na których umieścisz napis, będą na ich oczach w twoim ręku. (21) Potem powiedz im: Tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja zbiorę synów izraelskich spośród narodów, do których przybyli, i zgromadzę ich zewsząd, i przyprowadzę ich do ich ziemi. (22) I uczynię z nich jeden naród w tej ziemi na górach izraelskich, i jeden król będzie panował nad nimi wszystkimi, i już nie będą dwoma narodami, i już się nie rozdzielą na dwa królestwa. (23) I już się nie skalają swoimi bałwanami i swoimi obrzydliwościami, i żadnymi swoimi występkami. Wybawię ich z wszystkich ich odstępstw, przez które zgrzeszyli, i oczyszczę ich; i będą moim ludem, a Ja będę ich Bogiem. (24) A sługa mój, Dawid, będzie ich królem; wszyscy oni będą mieć jednego pasterza; będą postępować według moich praw, będą przestrzegać moich przykazań i wykonywać je. (25) I będą mieszkać w ziemi, którą dałem mojemu słudze Jakubowi, w której mieszkali ich ojcowie; będą w niej mieszkać zarówno oni, jak i ich synowie i wnuki po wszystkie czasy, a sługa mój, Dawid, będzie ich księciem na wieki. (26) I zawrę z nimi przymierze pokoju, będzie to przymierze wieczne z nimi. Okażę im łaskę, rozmnożę ich i postawię swoją świątynię wśród nich na wieki. (27) I będę wśród nich mieszkał; będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. (28) I poznają narody, że Ja jestem Pan, który uświęcam Izraela, gdy moja świątynia będzie wśród nich na wieki.

Księga Sofoniasza 3: (8) Dlatego oczekujcie dnia – mówi Pan – w którym wystąpię jako oskarżyciel. Bo mam zamiar zgromadzić narody, zebrać królestwa, aby wylać na nie swoją popędliwość, cały żar swojego gniewu. Zaprawdę, cała ziemia będzie pożarta ogniem mojej żarliwości. (9) Potem jednak przemienię ludom ich wargi na czyste, aby wszystkie mogły wzywać imienia Pana i służyć mu jednomyślnie. (10) Spoza strumieni Kuszytów moi wyznawcy, rozproszony mój lud, przyniosą mi dary. (11) W owym dniu nie doznasz już hańby z powodu wszystkich swych czynów, którymi grzeszyłeś przeciwko mnie. Gdyż wtedy usunę spośród ciebie twoich pyszałków i nie będziesz się już chełpić na mojej świętej górze. (12) I pozostawię pośród ciebie lud pokorny i ubogi: to oni ufać będą imieniu Pana. (13) Resztka Izraela nie będzie się dopuszczała bezprawia, nie będzie mówiła kłamstwa i w ich ustach nie znajdzie się język zdradliwy. Zaiste, będą się paść i odpoczywać, a nikt nie będzie ich straszył. (14) Wesel się, córko Syjonu, wykrzykuj głośno, Izraelu! Raduj się i wykrzykuj radośnie z całego serca, córko jeruzalemska! (15) Pan oddalił twoich przeciwników, odpędził twoich nieprzyjaciół. Pan, król Izraela, jest pośród ciebie, już nie doznasz nieszczęścia. (16) W owym dniu powiedzą do Jeruzalemu: Nie bój się, Syjonie! Niech nie opadają twoje ręce! (17) Pan, twój Bóg, jest pośród ciebie, Mocarz, On zbawi! Będzie się radował z ciebie niezwykłą radością, odnowi swoją miłość. Będzie się weselił z ciebie tak, (18) Jak się weselą w święta. Usunę spośród ciebie zło, abyś z powodu niego nie doznało hańby. (19) Oto Ja w owym czasie położę kres wszystkim twoim ciemiężycielom. Wspomogę to, co kuleje, zbiorę to, co rozproszone, obdarzę ich chwałą i sławą w każdym kraju, gdzie doznali hańby. (20) W owym czasie przywiodę was z powrotem i zgromadzę was w tym czasie. Zaprawdę, obdarzę was sławą i chwałą u wszystkich ludów ziemi, gdy na waszych oczach odmienię wasz los – mówi Pan.

Księga Micheasza 5: (1) I ty, Betlejemie, domu Efrata, nieliczny spośród tysięcy z  Judy, ale z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela; i jego dzieła trwały od początku [nawet] od nieskończoności. (2) Dlatego wyda ich aż do czasu, gdy ta, która ma porodzić, porodzi. Potem reszta jego braci wróci do synów Izraela. (3) Będzie stał mocno i będzie pasł w mocy Pana, w chwale imienia Pana, swojego Boga. Wtedy będą mieszkać w spokoju, gdyż jego moc będzie sięgać aż po krańce ziemi. (4) I On będzie pokojem. Gdy Asyryjczycy wpadną do naszego kraju i wkroczą do naszych pałaców, wtedy wystawimy przeciwko nim siedmiu pasterzy i ośmiu książąt z ludu. (5) Ci ogołocą kraj asyryjski mieczem i kraj Nimroda dobytą bronią. Tak wyratują nas od Asyryjczyków, gdy ci wtargną do naszej ziemi i będą stąpać w naszych granicach. (6) Potem będzie resztka Jakuba wśród wielu ludów jak rosa, która pochodzi od Pana, jak obfite deszcze na zieleń, która nie czeka na ludzi ani nie pokłada nadziei w synach ludzkich. (7) I będzie resztka Jakuba między narodami, wśród wielu ludów, jak lew między zwierzętami leśnymi, jak szczenię lwie wśród stad owiec; gdy wtargnie, to zdepcze i rozszarpie, i nikt się nie uratuje. (8) Gdy podniesiesz rękę na swoich wrogów, wszyscy twoi nieprzyjaciele będą wytępieni. (9) W owym dniu, mówi Pan, wytępię twoje konie spośród ciebie i zniszczę twoje rydwany. (10) I zburzę miasta twojej ziemi, i zwalę wszystkie twoje twierdze, (11) I wytrącę czary z twojej ręki, nie będzie także u ciebie wróżbitów. (12) I zniszczę twoje bałwany i twoje posągi spośród ciebie. I nie będziesz się już kłaniał dziełu rąk swoich. (13) I powyrywam twoje święte drzewa spośród ciebie i zniszczę twoje miasta. (14) I tak w zapalczywym gniewie wywrę zemstę na narodach, które nie były posłuszne.

Księga Izajasza 11: (1) I wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego korzeni wyda owoc. (2) I spocznie na nim Duch Pana; Duch mądrości i rozumu, Duch rady i mocy, Duch poznania i bojaźni Pana. (3) I będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. Nie według widzenia swoich oczu będzie sądził ani według słyszenia swoich uszu rozstrzygał, (4) Lecz według sprawiedliwości będzie sądził biednych i według słuszności rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi. Rózgą swoich ust będzie chłostał zuchwalca, a tchnieniem swoich warg zabije bezbożnika. (5) I będzie sprawiedliwość pasem jego bioder, a prawda rzemieniem jego lędźwi. (6) I będzie wilk gościem jagnięcia, a lampart będzie leżał obok koźlęcia. Cielę i lwiątko, i tuczne bydło będą razem, a mały chłopiec je poprowadzi. (7) Krowa będzie się pasła z niedźwiedzicą, ich młode będą leżeć razem, a lew będzie karmił się słomą jak wół. (8) Niemowlę bawić się będzie nad jamą żmii, a do nory węża wyciągnie dziecię swoją rączkę. (9) Nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie pełna poznania Pana jakby wód, które wypełniają morze. (10) I stanie się w owym dniu, że narody będą szukać korzenia Isajego, który załopocze jako sztandar ludów; a miejsce jego pobytu będzie sławne. (11) I stanie się w owym dniu, że Pan ponownie wyciągnie swoją rękę, aby wykupić resztkę swojego ludu, która pozostanie z tych z Asyrii i z Egiptu, w Babilonii, w Etiopii, u Elamitów, i z Sennaru, i tam gdzie wschodzi słońce, czyli z Arabii. (12) I wywiesi narodom sztandar, i zbierze wygnańców z Izraela, a rozproszonych z Judy zgromadzi z czterech krańców świata.

(13) Wtedy ustanie zazdrość Efraima, a gnębiciele Judy będą wytępieni; Efraim nie będzie zazdrościł Judzie, a Juda nie będzie gnębił Efraima. (14) I polecą na zachód na zbocza filistyńskie, razem będą łupić synów Wschodu; na Edom i Moab wyciągną swoją rękę, a Amonici będą ich poddanymi. (15) I osuszy Pan zatokę Morza Egipskiego żarem swojego tchnienia, i wywinie swoją ręką nad rzeką Eufrat, dzieląc ją na siedem strumieni, tak iż w sandałach będzie się je przechodzić. (16) I będzie droga bita dla resztki jego ludu, która pozostanie z tych z Asyrii, taka, jaką Izrael miał w dniu, gdy wychodził z ziemi egipskiej.

Księga Amosa 9: (11): W owym dniu podniosę upadającą chatkę Dawida i zamuruję jej pęknięcia, i podźwignę ją z ruin, i odbuduję ją jak za dawnych dni, (12): Aby posiedli resztki Edomu i wszystkie narody, nad którymi wzywane było moje Imię, mówi Pan, który to czyni. (13): Oto idą dni, mówi Pan, w których oracz będzie przynaglał żniwiarza, a tłoczący winogrona siewcę ziarna; i góry będą ociekały moszczem, a wszystkie pagórki nim opływały. (14): I odmienię los mojego ludu izraelskiego, tak że odbudują spustoszone miasta i osiedlą się w nich. Nasadzą winnice i będą pić ich wino, założą ogrody i będą jeść ich owoce. (15): Zaszczepię ich na ich ziemi; i nikt ich już nie wyrwie z ich ziemi, którą im dałem – mówi Pan, twój Bóg.

Księga Malachiasza 3: (22): Pamiętajcie o zakonie Mojżesza, mojego sługi, któremu przekazałem na Horebie ustawy i prawa dla całego Izraela! (23): Oto Ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana, (24): I zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą.

Księga Jezekiela 11: (15): Synu człowieczy! O twoich braciach, o twoich krewnych, o twoich towarzyszach niewoli i całym domu izraelskim, o nich wszystkich mówią mieszkańcy Jeruzalemu: Oddalili się od Pana, a nam jest dany kraj na własność. (16): Dlatego mów: Tak mówi Wszechmocny Pan: Chociaż zapędziłem ich daleko między narody i rozproszyłem ich po krajach, jednak byłem dla nich na krótki czas świątynią w krajach, do których przybyli. (17): Dlatego mów: Tak mówi Wszechmocny Pan: Zbiorę was spośród ludów i zgromadzę was z krajów, po których was rozproszyłem, i dam wam ziemię izraelską. (18): A gdy wrócą tam i usuną z niej wszystkie jej ohydy i wszystkie jej obrzydliwości, (19): Wtedy Ja dam im nowe serce i nowego ducha włożę do ich wnętrza; usunę z ich ciała serce kamienne i dam im serce mięsiste, (20): Aby postępowali według moich przepisów, przestrzegali moich praw i wykonywali je. Wtedy będą mi ludem, a Ja będę im Bogiem. (21): Lecz tym, których serce idzie za ich ohydami i obrzydliwościami, włożę ich postępki na ich głowy – mówi Wszechmocny Pan.

Księga Jezekiela 39:(21) I tak objawię moją chwałę wśród narodów; wszystkie narody będą oglądać mój sąd, którego dokonam, i moją rękę, którą położę na nich.

1 Księga Barucha 2: (21) Tak mówi Pan: Pochylcie swe karki i służcie królowi babilońskiemu, a mieszkać będziecie na ziemi, którą dałem przodkom waszym. (22) A jeżeli nie posłuchacie głosu Pana, aby służyć królowi babilońskiemu, (23) zabiorę z miast Judy i z Jeruzalem głos radości i wesela, głos oblubieńca i oblubienicy, a cała ziemia będzie bezludnym pustkowiem. (24) Nie posłuchaliśmy jednak głosu Twego, by służyć królowi babilońskiemu, więc wypełniłeś słowa, które wypowiadałeś przez proroków, sługi swoje, że będą usunięte kości królów i przodków naszych ze swego miejsca. (25) A oto są porzucone na skwar dnia i ziąb nocy. Pomarli oni z powodu okropnej nędzy, głodu, miecza i zarazy. (26) Uczyniłeś z domem, gdzie wzywano imienia Twojego, to, co jest obecnie, z powodu złości domu Izraela i domu Judy. (27) Postąpiłeś jednak względem nas, Panie, Boże nasz, według całej swej łagodności i wielkiego miłosierdzia swego, (28) stosownie do słów wypowiedzianych przez sługę Twego, Mojżesza, w dniu, kiedy kazałeś mu pisać Prawo Twoje przed obliczem synów Izraela, mówiąc: (29) Jeżeli nie będziecie posłuszni głosowi mojemu, ten wielki i liczny tłum stanie się mały między narodami, gdzie go rozproszę. (30) Wiem, że nie posłuchają Mnie, bo są ludem o twardym karku, wejdą jednak w siebie w ziemi wygnania. (31) Poznają wówczas, że Ja jestem ich Panem i Bogiem. Dam im serce i uszy otwarte, (32) chwalić Mnie będą w ziemi wygnania swego i pamiętać o imieniu moim.
(33) Odwrócą się od swojej zatwardziałości i od złych czynów swoich, ponieważ przypomną sobie los przodków, którzy grzeszyli przed Panem.

(34) Sprowadzę ich do ziemi, którą poprzysiągłem ich ojcom: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Będą panować nad nią, rozmnożę ich, nie zostaną w małej liczbie.
(35) Zawrę z nimi przymierze wieczne, Ja będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Nie usunę więcej ludu mego, Izraela, z ziemi, którą im dałem.

2 Księga Ezdrasza 13:(39) A to, że widziałeś jego zbierającego dla siebie inną liczną rzeszę, która była pokojowa, (40) Ci, to jest dziesięć plemion, które były uprowadzone z własnej ziemi w niewolę za czasów króla Ozeasza, którego Salmanasar król Asyryjczyków  wziął w niewolę: przeniósł ich za rzekę, i oni byli wzięci do innej ziemi. (41) A oni opracowali dla siebie plan, aby opuścić mnóstwo narodów i pójść w dalszą krainę gdzie ludzkość nigdy nie mieszkała, (42) Aby tam w końcu mogli się trzymać swych praw, których nie przestrzegali w swej własnej ziemi. (43) I oni przeszli przez ciasne przejście rzeki Eufrat. (44) Ponieważ w tym czasie Najwyższy uczynił cuda dla nich i powstrzymał kanały rzeki, zanim nie przeszli. (45) Poprzez tę krainę była bardzo długa droga, podróż roku i pół; i ta kraina jest nazwana Arzareth (Arsareth). (46) Wtedy mieszkali tam aż do ostatecznego czasu, a teraz gdy zaczną wracać ponownie, (47) Najwyższy zatrzyma ponownie kanały rzeki, tak, że będą mogli nad nią przejść. Dlatego widziałeś tłumy zgromadzone w pokoju. (48) Ci, którzy zostali z ludu twego, którzy znajdują się w moich świętych granicach, będą zbawieni. (49) I stanie się wtedy, gdy zniszczy mnóstwo narodów które się zebrały: on obroni tych z ludzi, którzy pozostali, (50) I wtedy ukaże im bardzo wiele cudów.”

Księga Joela 3:(1) A potem wyleję mojego Ducha na wszelkie ciało, i wasi synowie i wasze córki prorokować będą, wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia.(2) Także na sługi i służebnice wyleję w owych dniach mojego Ducha.(3) I ukażę znaki na niebie i na ziemi, krew, ogień i słupy dymu(4) Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie ów wielki, straszny dzień Pana.(5) I to się spełni, [że] każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego będzie zbawiony, bo na górze Syjon i w Jeruzalemie będzie zbawiony każdy, tak jak to Pan zapowiedział, i ci, których powołał Pan a którym głoszono dobrą nowinę. (6) Bo oto w owych dniach i w owym czasie, gdy odmienię los Judy i Jeruzalemu, (7) Zgromadzę wszystkie narody i sprowadzę je do Doliny Józafata, i tam się z nimi rozprawię z powodu mojego ludu i mojego dziedzictwa, Izraela, ponieważ rozproszyli je między ludy pogańskie i podzielili mój kraj.(8) O mój lud rzucali losy, dawali chłopca za ladacznicę, a dziewczynę sprzedawali za wino, aby pić. (9) A ty, Tyrze i Sydonie, i wy, wszystkie okręgi filistyńskie – czego chcecie ode mnie? Czy chcecie mi odpłacić za to, co Ja uczyniłem? Jeżeli wy chcecie mi odpłacić, to Ja waszą odpłatę skieruję bardzo szybko na waszą głowę!(10) Bo wy zabraliście moje srebro i złoto, a drogocenne moje klejnoty wzięliście do swoich świątyń. (11) Synów Judy i synów Jeruzalemu sprzedaliście Jończykom, aby ich oddalić od ich ojczyzny.(12) Oto Ja znowu sprowadzę ich z miejsca, dokąd wy ich sprzedaliście, a należną wam za to odpłatę skieruję na waszą głowę.(13) I sprzedam waszych synów i wasze córki w ręce synów Judy, a ci sprzedadzą ich Sabejczykom, ludowi dalekiemu. Tak powiedział Pan.(14) Obwołajcie to wśród narodów! Ogłoście świętą wojnę! Powołajcie pod broń bohaterów, niech przyjdą i wyruszą wszyscy wojownicy!(15) Przekujcie swoje lemiesze na miecze, a swoje sierpy na oszczepy! Kto słaby, niech mówi: Jestem bohaterem!(16) Przychodźcie śpiesznie, wy, wszystkie okoliczne narody! Zbierzcie się! Panie, sprowadź tam swoich bohaterów!(17) Niech poruszą się ludy i przyjdą do Doliny Józafata, bo tam zasiądę, aby sądzić wszystkie okoliczne narody.(18) Zapuśćcie sierp, gdyż nadeszło żniwo! Przyjdźcie, zstąpcie, bo pełna jest prasa; pełne są kadzie, gdyż złość ich jest wielka!(19) Tłumy i tłumy zebrane w Dolinie Sądu, bo bliski jest dzień Pana w Dolinie Sądu(20) Słońce i księżyc będą zaćmione, a gwiazdy stracą swój blask.(21) Pan zagrzmi z Syjonu i wyda swój donośny głos z Jeruzalemu, tak że zadrżą niebiosa i ziemia. Lecz dla swojego ludu Pan jest ucieczką i twierdzą dla synów Izraela.(22) I poznacie, że Ja, Pan, jestem waszym Bogiem, który mieszkam na Syjonie, świętej mojej górze. Wówczas Jeruzalem będzie święte, a obcy już nie będą przez nie przechodzili.(23) W owym dniu góry będą ociekać moszczem, a pagórki opływać mlekiem, i wszystkie potoki judzkie będą pełne wody, a z przybytku Pana wypływać będzie źródło i nawodni Dolinę Akacji(24) Egipt zamieni się w pustynię, a Edom w goły step z powodu gwałtu zadanego synom Judy, gdyż w ich ziemi przelewali krew niewinną(25) Lecz Juda będzie zamieszkana po wszystkie czasy, a Jeruzalem po wszystkie pokolenia.(26) I pomszczę ich krew, której dotąd nie pomściłem. A Pan zamieszka na Syjonie.

Jest to tylko garstka fragmentów! Dolina Jozafata w Jerozolimie znane też jako Cedron, Kidron albo Mageddo w Objawieniu Harmageddon. Har znaczy góra (do porównania Chorwaci, Harwaci, Górwaci, Karpaty, Charpaty, Harpaty, Horeb, Choreb, Goreb, Gorejący, Gorej, Gora, Hora) oraz Mageddo czyli zgromadzenie w domyśle wojsk. Możemy to przetłumaczyć jako Góra lub miejsce zgromadzenia tłumów w tym Ludu Bożego Ludzi Słowa.

Wersety mówią o olbrzymim bałwochwalstwie wśród Ludu Bożego. Dzisiejsi potomkowie Izraelitów są obecnie w jarzmie ciemiężców. Wybawienie Izraela odbędzie się na oczach całego świata niczym podczas Exodusu z Egiptu. Wrogowie Boga zostaną srogo ukarani.

Wersety te mówią o znajomych problemach:

Księga Izajasza 28: (1) Biada dumnej koronie pijaków Efraima i więdnącemu kwieciu jego wspaniałej ozdoby, która jest na głowie odurzonych winem! (2) Oto przychodzi od Pana ktoś mocny i potężny, jak burza gradowa, jak niszczący huragan, jak ulewa potężnych rwących strumieni; ta rzuci ich z mocą na ziemię. (3) Nogami będzie podeptana dumna korona pijaków Efraima.(4) A z więdnącym kwieciem jego wspaniałej ozdoby, która jest na ich głowie, będzie tak, jak z wczesną figą przed owocobraniem, że, skoro tylko ktoś ją zobaczy i ona znajdzie się w jego ręku, połyka ją.(5) W owym dniu będzie Pan Zastępów ozdobną koroną i wspaniałym diademem dla resztki swojego ludu,(6) I natchnieniem dla siedzącego na stolicy sędziowskiej, i mocą bohaterską dla tych, którzy odpierają atak pod bramą.(7) Ale i ci chwieją się od wina i zataczają się od mocnego napoju; kapłan i prorok chwieją się od mocnego napoju, są zmożeni winem, zataczają się od mocnego napoju, chwieją się podczas prorokowania, zataczają się podczas wyrokowania.(8) Bo wszystkie stoły aż do ostatniego miejsca są pełne plugawych wymiocin. (9) Kogóż to chce uczyć poznania i komu tłumaczyć objawienie? Czy odwykłym od mleka, odstawionym od piersi? (10) Bo paple przepis za przepisem, przepis za przepisem, nakaz za nakazem, nakaz za nakazem, trochę tu, trochę tam. (11) Zaiste, przez jąkających się i mówiących obcym językiem przemówi do tego ludu ten, (12) Który im rzekł: To jest odpoczynek, dajcie odpoczynek zmęczonemu, i to jest wytchnienie! Lecz nie chcieli słuchać. (13) Dlatego dojdzie ich słowo Pana: Przepis za przepisem, przepis za przepisem, nakaz za nakazem, nakaz za nakazem, trochę tu, trochę tam – aby idąc padli na wznak i potłukli się, uwikłali się i zostali złapani. (14) Dlatego słuchajcie słowa Pana, wy szydercy, panujący nad tym ludem, który jest w Jeruzalemie! (15) Ponieważ mówicie: Zawarliśmy przymierze ze śmiercią i z krainą umarłych mamy umowę, więc gdy nadejdzie klęska potopu, nie dosięgnie nas, gdyż kłamstwo uczyniliśmy naszym schronieniem i ukryliśmy się pod fałszem, (16) Tak więc mówi Pan: Panie, Oto Ja kładę dla fundamentów Syjonu kosztowny kamień, wybrany, kamień węgielny, cenny dla jego fundamentów: i ten kto wierzy, w żaden sposób nie będzie zawstydzony. (17) I uczynię prawo miarą, a sprawiedliwość wagą. Lecz schronienie kłamstwa zmiecie grad, a kryjówkę zaleją wody. (18) I wasze przymierze ze śmiercią zostanie zerwane, a wasza umowa z krainą umarłych nie ostoi się. Gdy nadejdzie klęska potopu, zostaniecie zdeptani. (19) Ilekroć nadejdzie, pochwyci was, a będzie nadchodzić każdego ranka, we dnie i w nocy i tylko grozą będzie rozumienie objawienia. (20) Gdyż za krótkie jest łoże, aby się można wyciągnąć, a za wąskie przykrycie, aby się można otulić. (21) Pan bowiem powstanie jak na górze Perazym, jak w dolinie Gibeon się uniesie, aby dokonać swojego dzieła niesamowite to jego dzieło, aby wykonać swoją pracę – dziwna ta jego praca! (22) Teraz więc nie drwijcie, aby nie zacieśniły się wasze więzy, gdyż słyszałem od Wszechmocnego, Pana Zastępów, że postanowiona jest zagłada całej ziemi! (23) Nadstawcie uszy i słuchajcie mojego głosu, uważajcie i słuchajcie mojej mowy! (24) Czy oracz stale orze, aby siać, robi bruzdy i bronuje swoją rolę? (25) Czy gdy zrówna jej powierzchnię, nie sypie wyki i nie sieje kminu, i nie rozsiewa pszenicy w rzędach, a na jej brzegach jęczmienia oraz prosa i orkiszu? (26) Pouczał go bowiem o właściwym sposobie i wyłożył mu go jego Bóg. (27) Gdyż wyki nie młóci się ostrym narzędziem ani nie toczy się walca po kminie, ale wykę młóci się kijem, a kmin laską. (28) Czy ziarno na chleb się rozgniata? Nie, nie młóci się go bez przerwy, a choć suną po nim kołami swojego wozu i zaprzęgiem, jednak się go nie rozgniata. (29) Także to pochodzi od Pana Zastępów, jest On cudowny w radzie, wielki mądrością.

Księga Ozeasza 4: (1) Słuchajcie słowa Pana, synowie Izraela, bo Pan ma powód do skargi na mieszkańców kraju: Nie ma w kraju ani wierności, ani miłości, ani poznania Boga.(2) Jest natomiast krzywoprzysięstwo, kłamstwo, zabójstwo, kradzież, cudzołóstwo, rabunek, morderstwa idą za morderstwami. (6) Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania; ponieważ ty odrzuciłeś poznanie, i Ja ciebie odrzucę, abyś mi nie był kapłanem, a ponieważ zapomniałeś o zakonie swojego Boga, Ja też zapomnę o twoich dzieciach.(7) Im więcej ich jest, tym więcej grzeszą przeciwko mnie, swoją chwałę zamienili w hańbę.(12) Mój lud radzi się swojego drewna, a jego kij daje mu wyrocznię, gdyż duch wszeteczeństwa ich omamił, a cudzołożąc odstąpili od swojego Boga.(13) Na szczytach gór składają ofiary, a na pagórkach spalają kadzidła, pod dębem, pod białą topolą i pod terebintem, bo ich cień jest przyjemny. Dlatego wasze córki oddają się nierządowi, a wasze młode kobiety cudzołożą.(14) Nie będę karał waszych córek za ich nierząd ani waszych młodych kobiet za ich cudzołóstwo; gdyż oni sami odchodzą na bok z nierządnicami i razem z wszetecznicami składają ofiary, a lud nierozumny ginie.(15) Jeżeli ty, Izraelu, hołdujesz nierządowi, niech Juda nie ściąga na siebie winy! Nie chodźcie więc do Gilgal i nie pielgrzymujcie do Bet-Awen, i nie przysięgajcie mówiąc: Jak żyje Pan!(16) Jeżeli Izrael znarowił się jak krowa narowista, to czy Pan ma ich paść jak jagnię na rozległej łące? (17) Efraim zaprzyjaźniony jest z bałwanami, związał się z gronem pijaków!(18) Ustawicznie uprawiają nierząd, bardziej kochają hańbę niż swoją chwałę.(19) Wicher rozniesie ich na swoich skrzydłach, a wtedy doznają hańby z powodu swoich ołtarzy.

Księga Ozeasza 6:(4) Co ci mam uczynić, Efraimie? Co ci mam uczynić, Judo? Wszak wasza miłość jest jak obłok poranny i jak rosa, która szybko znika.(8) Gilead jest miastem złoczyńców, splamionym krwią. (9) Zgraja kapłanów podobna jest do zbójców czyhających na ludzi, mordują na drodze do Sychem, popełniają czyny ohydne.(10) W domu Izraela widziałem okropne rzeczy: Tam Efraim oddał się wszeteczeństwu, Izrael się splugawił.

Księga Ozeasza 7: (1) Gdy odmienię los mojego ludu, gdy będę leczył Izraela, wtedy stanie się jawna wina Efraima i złość Samarii, gdyż popełniają oszustwa, złodziej włamuje się do środka, na zewnątrz rabują rozbójnicy.(2) I nie myślą w swoim sercu, że Ja pamiętam o każdym ich złym czynie. Teraz osaczyły ich uczynki ich i są przede mną(8) Efraim zmieszał się z narodami. Efraim stał się jak placek nie obrócony. (9) Obcy zużywają jego siłę, a on o tym nie wie; nawet siwizna go przyprószyła, a on i tego nie wie. (10) A choć pycha Izraela świadczy przeciwko niemu, jednak nie nawrócili się do Pana, swojego Boga, ani w tym wszystkim go nie szukali.(11) I Efraim stał się jak gołąb głupi i nierozumny: Wzywali Egipt i udawali się do Asyrii.(12) Gdy tak chodzą, rozciągam nad nimi swoją sieć, ściągam ich w dół jak ptactwo spod niebios, łapię ich, gdy słyszę ich stado.(13) Biada im, że uciekli ode mnie! Grozi im zguba, gdyż odstąpili ode mnie. A przecież to Ja ich wyzwoliłem; lecz oni rozsiewali o mnie kłamstwa.(14) I nie wołają do mnie szczerze, lecz krzyczą na swoich łożach. Nakłuwają się z powodu zboża i wina i odstępują ode mnie.(15) A Ja przecież wzmacniałem ich ramiona, oni zaś źle myśleli o mnie.(16) Zwracają się do Baala, stali się jak łuk zawodny. Toteż ich książęta padną od miecza z powodu swego zuchwałego języka i będą pośmiewiskiem w ziemi egipskiej.

Księga Ozeasza 8:(2) Krzyczą do mnie: Znamy cię, Boże! (3) Izrael odrzucił to, co dobre, niechże go ściga nieprzyjaciel! (4) Powołują królów, lecz beze mnie, ustanawiają książąt, lecz bez mojej wiedzy. Ze swojego srebra i złota uczynili sobie bałwany na własną zgubę  (8) Zginął Izrael, jest teraz wśród ludów jak naczynie, na które nie ma popytu. (9) Bo wybrali się do Asyrii jak dziki osioł, który biega samotnie do Egiptu, aby składać podarki miłosne. (10) Chociaż je składają wśród ludów, Ja jednak wnet ich rozproszę, tak że przestaną na jakiś czas namaszczać królów i książęta. (11) Zaiste, Efraim zbudował sobie liczne ołtarze, lecz stały się one ołtarzami grzechu.

Księga Ozeasza 9:(11) Efraim jest jak ptak, odlatuje ich sława; nie będzie urodzeń ani brzemienności, ani poczęcia

Księga Ozeasza 11: (1) Gdy Izrael był młody, pokochałem go i z Egiptu powołałem mojego syna. (2) Im częściej odzywałem się do nich, tym dalej oni odchodzili ode mnie; składali ofiary Baalom i kadzili bałwanom. (3) A przecież to Ja sam uczyłem Efraima chodzić, brałem ich na swoje ramiona, lecz oni nie wiedzieli, że to Ja ich leczyłem, (4) Przyciągałem ich więzami ludzkimi, powrozami miłości, i byłem dla nich jak ten, który podnosi niemowlę do swojego policzka, i nachylałem się do nich, aby ich nakarmić. (5) Wrócą do ziemi egipskiej, i Assur będzie ich królem, bo nie chcieli się do mnie nawrócić.

Księga Ozeasza 12: (1) Efraim otoczył mnie kłamstwem, a dom Izraela fałszem; także Juda oddalił się od Boga, lecz wobec nierządników świątynnych jest wierny. (2) Efraim pasie wiatr, goni nieustannie za wschodnim wiatrem, pomnaża kłamstwo i gwałt; zawiera przymierze z Asyrią, a Egiptowi dostarcza oliwy. (3) Pan ma sporną sprawę z Izraelem, ukarze Jakuba za jego postępowanie; odpłaci mu według jego uczynków. (4) Już w łonie matki podszedł swojego brata, a będąc w pełni sił walczył z Bogiem. (5) Walcząc z aniołem zwyciężył, z płaczem błagał o zmiłowanie; w Betel znalazł Boga i tam z nim rozmawiał: (6) Pan, Bóg Zastępów, Pan imię jego. (7) Lecz ty nawróć się do swojego Boga, przestrzegaj miłości i prawa i zawsze ufaj swojemu Bogu! (8) W jego ręku – jak u Kananejczyka – jest fałszywa waga, lubi oszukiwać. (9) Efraim rzekł: Przecież wzbogaciłem się, zdobyłem dla siebie bogactwa. Lecz z całego jego dorobku nic mu nie pozostanie z powodu winy, której się dopuścił. (10) Ja, Pan, jestem twoim Bogiem od wyjścia z ziemi egipskiej; sprawię, że znowu będziesz mieszkał w namiotach jak w dniach spotkania. (11) Przemawiałem do proroków, ja też zsyłałem wiele widzeń, a przez proroków przedkładałem przypowieści. (12) W Galaad panuje nikczemność, kochają się w marności, w Gilgal składają ofiary cielcom. Dlatego ich ołtarze staną się jak kupy kamieni w bruzdach pól. (13) Gdy Jakub uciekł na pola aramejskie, Izrael musiał służyć za kobietę i za kobietę pilnować trzód. (14) Lecz potem Pan przez proroka wyprowadził Izraela z Egiptu, prorok także go strzegł. (15) Lecz Efraim sprawiał mu gorzkie zmartwienie, dlatego jego Pan zrzuci na niego winę krwi i odpłaci mu za jego haniebne czyny.

Księga Ozeasza 13: (1) Dopóki Efraim przemawiał zgodnie z moimi przykazaniami, cieszył się wzięciem w Izraelu. Potem z powodu Baala ściągnął na się winę i zmarniał. (2) A teraz grzeszą dalej, bo ze swojego srebra uczynili sobie lane posążki, bałwany według swojego pomysłu, a to wszystko jest robotą rzemieślników. Potem sami mówią: Składajcie im ofiary! A ludzie całują cielce. (3) Dlatego staną się jak obłok poranny i jak rosa, która szybko znika lub jak plewa porwana z klepiska i jak dym z okna

Księga Ozeasza 14:(8) Efraimie! Na cóż ci jeszcze bałwany? Wysłucham go i wejrzę na niego łaskawie. Jestem jak cyprys zielony, dzięki mnie wyrośnie twój owoc.

Księga Psalmów 80: (1) Przewodnikowi chóru. Na nutę: „Lilie…” Świadectwo. Asafowy. Psalm. (2) Pasterzu Izraela, słuchaj! Ty, który prowadzisz Józefa jak trzodę, Który zasiadasz na cherubach, Ukaż się w chwale! (3) Przed obliczem Efraima, Beniamina i Manassesa Zbudź moc swoją i przybądź nam z pomocą! (4) Boże! Odnów nas i rozjaśnij oblicze swoje, A będziemy zbawieni! (5) Panie, Boże Zastępów, dopókiż gniewać się będziesz, Pomimo modlitwy ludu swojego? (6) Karmisz nas płaczem jak chlebem I poisz nas łzami nad miarę. (7) Uczyniłeś nas kością niezgody sąsiadów naszych I szydzą z nas nieprzyjaciele nasi. (8) Boże Zastępów, spraw nam odnowę, Rozjaśnij oblicze swoje, a będziemy zbawieni! (9) Tyś przeniósł winorośl z Egiptu, Wygnałeś narody i ją zasadziłeś. (10) Przygotowałeś jej miejsce, Zapuściła korzenie i bujnie pokryła ziemię. (11) Jej cieniem góry zostały okryte, A jej gałęziami cedry Boże. (12) Wypuściła pędy aż do morza, A latorośle swe aż do Rzeki. (13) Dlaczego rozwaliłeś ogrodzenie jej, Tak że obrywał ją każdy, kto przechodził drogą? (14) Pustoszy ją dzik, A zwierz dziki pasie się na niej. (15) Boże Zastępów, spraw nam odnowę! Spójrz z nieba i patrz, I ujmij się za tą winoroślą (16) I szczepem, który zasadziła prawica twoja, Latoroślą, którą sobie wyhodowałeś. (17) Spalili ją ogniem i porąbali; Niech zginą od grozy oblicza twego! (18) Ręka twoja niech spocznie na mężu prawicy twojej, Na synu człowieczym, któregoś sobie wychował. (19) My zaś nie odstąpimy już od ciebie. Zachowaj nas przy życiu A będziemy wzywali imienia twojego! (20) Panie, Boże Zastępów, spraw nam odnowę, Rozjaśnij oblicze swoje, a będziemy zbawieni.

 

 

Warto przeczytać całą księgę Ozeasza.

Dlaczego dowiadujemy się o tym teraz? Prorok Daniel i Jeremiasz I Ozeasz usłyszeli że poznanie się zwiększy ale nie oznacza to że wszystkiego dowiemy się nagle:

Księga Daniela 12(1): W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów twojego ludu, a nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, aż do owego czasu. W owym to czasie wybawiony będzie twój lud, każdy, kto jest wpisany do księgi żywota. (2): A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzi się, jedni do żywota wiecznego, a drudzy, aby im wypomniano winy i na wieczne pohańbienie. (3): Lecz roztropni jaśnieć będą jak jasność na firmamencie, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne. (4): Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego! Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie. (5): A gdy ja, Daniel, spojrzałem, oto dwaj inni aniołowie stali, jeden z tej strony rzeki, a drugi z tamtej strony rzeki. (6): I rzekłem do męża obleczonego w szatę lnianą, który stał nad wodą rzeki: Kiedy przyjdzie koniec tych dziwnych rzeczy? (7): Wtedy usłyszałem, jak mąż obleczony w szatę lnianą, który stał nad wodami rzeki, podniósł prawicę i lewicę ku niebu i przysięgał na tego, który żyje wiecznie: Będzie to trwało czas wyznaczony, dwa czasy i pół czasu, a gdy doszczętnie będzie zniszczona, wtedy się to wszystko spełni. (8): Wprawdzie słyszałem to, lecz tego nie rozumiałem, i rzekłem: Panie mój! Jakiż jest koniec tych rzeczy? (9): Wtedy rzekł: Idź, Danielu, bo słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do czasu ostatecznego. (10): Wielu będzie oczyszczonych, wybielonych i wypławionych, lecz bezbożni będą postępować bezbożnie. Żaden bezbożny nie będzie miał poznania, lecz roztropni będą mieli poznanie. (11): Od czasu zniesienia stałej ofiary codziennej i postawienia obrzydliwości spustoszenia upłynie tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni. (12): Błogosławiony ten, kto wytrwa i dożyje do tysiąca trzystu trzydziestu pięciu dni. (13): Lecz ty idź swoją drogą, aż przyjdzie koniec; i spoczniesz, i powstaniesz do swojego losu u kresu dni.

Księga Jeremiasza 30:(22): I będziecie moim ludem, a Ja będę waszym Bogiem. (23): Oto zawierucha Pana zrywa się i huragan unosi się kłębami, nad głową bezbożnych się kłębi. (24): Nie uśmierzy się żar gniewu Pana, aż spełni i urzeczywistni zamysły Jego serca; w dniach ostatecznych zrozumiecie to dokładnie.

Proroctwo Ozeasza 14: (9): Kto mądry, niech to zrozumie, kto rozumny, niech to pozna; gdyż drogi Pana są proste, sprawiedliwi nimi chodzą, lecz bezbożni na nich upadają.

 

Księga Izajasza 28:16 jest często cytowanym fragmentem

 

Septuaginta jest więc naszą instrukcją (tak jak instrukcja powiedzmy pralki :), jeśli wiemy co i jak to poradzimy sobie 🙂

 •  

10 comments

 1. Czytałem nieco ”recept sprzyjających Bestii” tak jak Radtrapa czy Veitha.
  Otóż te grupy pod pozorem walki z KRK i okultystami wpychają nam okultyzm w innej formie.
  I za wszelką cenę wpychają listy ”apostoła” Pawła na którego się zbiera coraz więcej zastrzeżeń.
  To jest śmieszne z jednej strony mówią jacy to źli są gnostycy a z drugiej strony jacy to dobrzy byli ojcowie kościoła co dali nam obecny kanon NT i ST za namową rabinów.
  Aaa jeszcze że wszyscy gnostycy byli żydami gnębili błogosławionego apostoła i mieli swoją siedzibę w Aleksandrii.

  Nie…
  Po prostu Rzym od samego początku chciał trzymać rękę na pulsie czyli kontrolować wszystkich zarówno normalne grupy jak i wariatów.
  Jednocześnie za pomocą doktorów kościoła (faryzeuszy takich) pozować na obrońcę moralności i prawdy.
  Zrzucono więc winę na kogo się dało, wrzucono wszystkich do jednego wora.
  Owszem każdy patrzył na swój sposób np. jedni nie uznawali takiej księgi a drudzy uznawali.

  Za wszelką jednak cenę narzuca się albo kościelny (watykanuski) albo syjonistyczny sposób myślenia.
  Czy ktoś wierzy że Syjoniści wielbią Boga i chcą przestrzegać przykazań ?
  Tylko tych które nie polegają na czynieniu dobra…
  Jak w Talmudzie Babilońskim – nie możesz kraść ludzi, nie żydów możesz ponieważ goje to nie ludzie a nie-ludzie nie mają duszy itd.

  Warto zwrócić uwagę że Septuaginta od początku nie podobała się żydom palestyńskim ponieważ elita w Judei pod koniec ery Hellenistycznej to byli Idumejczycy z Idumei – Edomici z Edomu jak Herod.
  Im te proroctwa mocno nie spasowały więc zaczęli modyfikować Septuagintę
  Po pierwsze wstawiali wstawki sugerujące Bóstwo Mesjasza, mamy potwierdzenia w NT (Jana) że Isus nigdy nie nazwał siebie Bogiem, tak myśleli faryzeusze.
  Tanach czyli rabinistyczne przekręty to są ich dzieła.

  W Egipcie natomiast nie było tyle Żydów, byli raczej czyści Judejczycy a i tak nie uniknęli prześladowań…
  Ciekawe że nie mamy ani jednego tekstu Proto-Masoreckiego jedyne źródło z tamtego okresu jakie mamy to Septuaginta i NT cytuje nagminnie z LXX.

  Ponadto Chrześcijanie (tak ogólnie) korzystali raczej z LXX, diabliści pokroju Orygenesa czy właśnie żydzi/edomici zaczęli teksty LXX zmieniać w perfidny sposób fałszować proroctwa.

  Historia Septuaginty jest niezwykle czysta i spójna, znamy początek i przebieg
  Historia Tanachu jest niezwykle brudna i zawiła, nie znamy początku, czasu i autora. Wiemy jedynie że gdzieś ktoś tam kupił nic więcej.

  Dodajmy jeszcze do tych przekrętów Pawła który z jednej strony neguje 12 plemion (Kolosan) a innym razem uznaje tylko Judę i Edom (Rzym) a innym razem twierdzi że wszyscy i tak jesteśmy dziećmi bożymi (Galacjan).

  Bestia często zwala winę na ludzi np. wszyscy żydzi, Watykan, Dan itd.
  Ale o wpływach demonicznych czy nefilimskich nie wiele.

  Septuaginta jest bardzo nie na rękę ponieważ wyjawia jak wiele przeciwników miała ta księga…
  I nadal ma

  Tak sobie przypomniałem o znanym nam profesorku

  Owszem dużo prawdy na temat masonerii ale Mazdaizm a Zoroastrym… mylenie pojęć
  Pod tym względem muszę wiele rzeczy sprawdzać sam.
  Ekumenizm jest jednak prawdziwy… a Bestia zgoni winę na Boga.

  Hmmm, zauważyłem że profesur mówi dużo prawdy między innymi to co ja 🙂
  W Kwestii Gnostyków, Aleksandrii, Nag Hammadi, Septuaginty czy Pawła nie mogę się zgodzić…

  Specjaliści po zbadaniu kwestii LXX otwarcie mówią iż autorzy unikali związków określeń Boga osobowego (w sensie że Boga nikt nie widział podobnie mamy u Jana)
  Celem powstania Septuaginty było przede wszystkim zachowania wierności Prawa Bożego, chodzi więc o Prawo i tradycje natomiast Edom nie miał chęci kultywowania obcej tradycji i Prawa które uznawali za akt niewoli.

  Ponadto w większości przypadkach LXX oddaje wierniej pierwotną wersję tekstu w przeciwieństwie do Tanachu.

  W każdym razie od tych osobników dowiemy się dużo na temat Bestii (nie mówią tego wprost) czyli trzeba odfiltrowywać.

  Istnieje dużo materiałów które mówią że Jhvh był naczelnym Bóstwem z Edomu
  https://danielomcclellan.wordpress.com/2013/01/05/yhwh-god-of-edom/
  https://isthatinthebible.wordpress.com/2016/02/05/the-origins-of-yahweh-and-the-revived-kenite-hypothesis/

  Ja bym powiedział odwrotnie że to nie Mojżesz ukradł Boga Edomitom tylko Edomici ukradli Boga Izraelitom poprzez teksty masoreckie (baali tradycji).

  Brzydko powim ten Bóg ST nie miał na imię Jahwe czy Jhvh, to był po prostu Bóg Stwórca a jakoś musiano wołać do Stwórcy i Tetragram to są cztery literki znaczące Bóg. W naszym języku jest Trigram Bóg-God-Got itd.

  Natomiast bożek kananejski to był Baal/Jhvh taki jak wielu. Edomici czy Kananejczycy mieli swoje mity ale najwyraźniej Boga Stwórcę znali, czy wielbili ? Wątpliwe…

  Polubienie

  • Darwinizm jest kolejną religią i celem tego jest ponownie usunięcie Boga
   Jak powstał świat nie używając słowa Bóg
   Na dodatek ta teoria opiera o ”walce o byt” inaczej mówiąc ludzie są traktowani niczym bydło a im więcej głodu tym lepiej według tej teorii
   Podludzie, rasa panów, selekcja naturalna… znamy to

   Co najgorsze teoria darwina wypacza pogląd na rzeczywistość, nie napawa optymizmem bo po co w takim wypadku żyć ?
   Nie ma dla kogo, jeszcze Dogmatyczni Darwiniści chcą przekonywać do swojej racji bo to jest kolejna religia.

   Mam coś jednak lepszego

   Przypomniałem sobie o takiej pracy:
   Julian Warzecha ”Z dziejów diaspory aleksandryjskiej”
   Nie wiem czy można to jeszcze na internecie wyszukać ale natrafiłem na bardzo przyjemne zdanie

   Tłumaczenie, o którym mowa, zostało nazwane Septuagintą (Siedemdziesięciu — skrót LXX). Z nazwą tą związana jest interesująca legenda, którą przekazuje List Arysteasza. Wynika z niego, iż król Ptolemeusz II Filadelf (285-246) zapragnął mieć w swojej bibliotece święte księgi Żydów. Czytamy o tym we wspomnianym Liście Arysteasza do Filokratesa następujące słowa:

   Kierownik Biblioteki królewskiej, Demetriusz z Faleronu, otrzymał znaczną sumę pieniędzy, aby zgromadzić, jeśli to możliwe, wszystkie książki, jakie napisano na całym świecie. Poczyniwszy liczne zakupy i sporządziwszy wiele odpisów, spełnił na tyle, na ile to od niego zależało, życzenie króla. Bylem obecny, kiedy postawiono mu pytanie: „Ile jest już dziesiątków tysięcy książek? „. Odparł: „Ponad dwadzieścia, królu. Ale będę się starał, byśmy w krótkim czasie doszli do liczby pięciuset tysięcy. A doniesiono mi, że są jeszcze Prawa Zydów, które zasługiwałyby na przepisanie i włączenie do twojej Biblioteki „. „ Cóż zatem ci przeszkadza, rzekł król, żebyś to uczynił? Rozporządzasz przecież wszystkim, co potrzebne Demetriusz zaś odpowiedział: „ Trzeba je przetłumaczyć, gdyż w Judei używają specjalnych liter do pisania, podobnie jak to czynią także Egipcjanie. Mają też własny język.
   Uważa się często, że mówią po aramejsku, ale tak nie jest. To język innego rodzaju Kiedy król dowiedział się tego wszystkiego, rozkazał wysłać pismo do arcykapłana Žydów, by można było ów projekt urzeczywistmć [6]

   W tym celu zostało delegowanych siedemdziesięciu dwu uczonych (po sześciu z każdego pokolenia) z Jerozolimy dla dokonania przekładu. Wykonali go w ciągu 72 dni, jednak nazwę zaokrąglono do siedemdziesięcłu.

   O samym rzeczywistym przebiegu tłumaczenia dowiadujemy się z tego listu niewiele. Chodzi w nim raczej o podkreślenie, iż Żydzi mogą przyjąć ten przekład ze spokojem i że był on przedmiotem szczególnego zainteresowania ze strony pogan, zaczynając od króla egipskiego.

   Co to oznacza ?
   Jeszcze raz
   ”Uważa się często, że mówią po aramejsku, ale tak nie jest. To język innego rodzaju”

   Ten język innego rodzaju to Starohebrajski język Mojżesza!
   A Judejczycy okazuje się że posługiwali się trzema językami – Starohebrajski, Aramejski, Grecki
   Aramejski używali w okresie hmm od podboju Nebuchadnezzara aż do podboju Alexandra III i szybko przeszli na Grekę co potwierdzają liczne dokumenty
   Dlaczego w tym okresie mamy mało pism w języku Aramejskim za to pełno po Grecku ?
   Dlaczego dopiero po śmierci apostołów pojawiają się pisma w języku Syryjskim (dialekt Aramejskiego czyli Syryjskiego, wiem że to pogmatwane) i to głównie na obszarze Syrii dla lokalnych Chrześcijan.
   Reszta posługiwała się Greką i Judejczycy także odrzucili jeden język i jak i Aramejski na rzecz Greki.
   Aramejskim posługiwały się elity Judei – Faryzeusze, Saduceusze, Sanhedryn zupełnie jak dzisiaj KRK posługuje się Łaciną. Mało kto zna ale oficjalne dokumenty i modlitwy Frania który nazwał Chrystusa wężem… są po łacinie.
   A Biblia nie była pisana po łacinie….

   Polecam sprawdzać tego typu dokumenty i opracowania na temat Septuaginty

   * Z tego co widzę to jeden z najbardziej (chyba) wiarygodnych jest Epifaniusz Z Salaminy
   Podoba mi się to że w swoim Panarionie opisał różne sekty.
   Trójce i inne dogmaty obowiązujące w tamtym czasie można sobie darować.
   Epifaniusz potwierdził nam także kanoniczność 1 Księgi Barucha
   Podejrzewam że za czasów Ezdrasza wiele ksiąg zaginęło, właśnie te na które się powołują księgi kanoniczne jak Księga Wojen Pana, Dzieje Salomona i tym podobne.

   Epifaniusz naliczył 27 ksiąg ST i liczono je jako 22 od 22 liter alfabetu z czego 10 ksiąg podwójnych
   Powiedzmy dwunastu proroków liczono jako 1 duża księga..
   Trwały spory o Księgę Syracha i Księgę Mądrości… ostatecznie Talmudyści wyrzucili bo nauczały Prawa.
   Księgi Ezdrasza oficjalnie było 2 (Ezdrasza + Nehemiasza) + 1 Ezdrasza
   2 Ezdrasza musiano wykreślić bardzo szybko skoro nie ma w Septuagincie.

   Kiedyś czepiałem się Epifaniusza za to że pierwszą religię od Kaina nazwał Scytyzmem a w polskim przekładzie jest Barbaryzm.
   Niekoniecznie tu może chodzić o dzikusów, po prostu Barbarzyńcami (barba=broda) nazywano wszystkich nie swoich. Tak zwani poganie albo Jafetyci.

   Polubienie

 2. W kwestii apokryfów wszelakich:

  * Ewangelia Tomasza, sądze że może to być przerobiony oryginał przez jakiegoś gnostyka. Nie jest najgorsze dzieło ale zawiera nieco głupot. Generalnie lepiej że jest

  * List Barnaby, z zapowiedzi myślałem że autor będzie atakował Biblię a promował Pawła. Jest nieco lepiej ale autor naucza że Mojżesz otrzymał 3 doktryny, za dużo od siebie

  * Didache, bardzo ciekawa lektura gwarantująca wyzwolenie. Są tak dwa wersety od Pawła i sądzę że autor był jednak bliżej prawdy i Eucharystia jest w dobry sposób przedstawiona jako modlitwa dziękczynna.

  Grecka Apokalipsa Pawła, typowy przykład indoktrynacji jaki to Paweł był najświętszym
  *

  * Trzy Księgi Eliasza, z jednej strony są dobre i nie zawierają ostrych herezji a z drugiej strony coś mi śmierdzi ale nie wiem do końca co. Przetłumaczyłem w całości Koptyjską wersję a było to dosyć trudne ze względu na krótkie niejednoznaczne zdania.
  * Armeńska Pokuta Adama, wielu pewnie zna tylko że większość dzieł związanych z Adamem to książki napisane przez mnichów zgaduje że z okresu wczesnego Kościoła owszem skażonego ale w mniejszym stopniu.
  https://basileia785.wordpress.com/2018/05/31/3-ksiega-adama/
  Znalazłem kilka wydań i żadnej nie przeczytałem…
  * 2 Księga Ezechiela, pamięta ktoś jak Radtrap atakował Ezechiela ?
  No właśnie chodzą słuchy od łojców kościoła i Józefusa Flawiusza że istniały dwie księgi Ezechiela a oni cytowali nieznane nam fragmenty a nam podobno podłożono tą błędną.
  Cóż, Ks Ezechiela przekazuje nam najważniejsze informacje bliżej niż reszta ksiąg i raczej jestem zdania że nie podłożono a podano błędne wyjaśnienia (Gog, Magog).
  Tu są fragmenty z tej drugiej https://basileia785.wordpress.com/2018/06/03/apokalipsa-jezekiela/
  Może było w tym czasie więcej ksiąg ale po wybiciu apostołów bardzo szybko wywalono Henocha i innych.

  * Księga Gigantów, jest nieco tych wersji
  https://basileia785.wordpress.com/2018/06/21/ksiega-gigantow/

  * Ja to nazywam 5 i 6 Ks Ezdrasza, ktoś za pomocą Ezdrasza chciał nam udowodnić istnienie katolickiego piekła oraz przedstawić Boga jako tyrana który spaży ludzi w ognistym piecu a ludzie błagają o litość i tak całe dzieło wygląda
  * Testament Hioba, dość ciekawe dzieło z niego wynika że był on Edomitą o imieniu Jobab i Pan mu zmienił imię na Iob.
  * Hipostaza Archontów, polecam przeczytać tam jest przedstawiony pukt widzenia diabła – Paweł nasz apostoł Bóg to szatan a wąż przekazał wiedzę tajemną. Dzieki temu można z łatwością rozpoznać kto komu służy
  * Żywoty Proroków, bardzo fajne dzieło
  * Księga Wojny, jedno z najlepszych dzieł z Qumran pobieżnie opisuje on bitwę pod Harmageddonem. Nie słyszałem że jakiś ”pasterz” wyjaśniał z kim będzie Isus walczył czy z Bestią czy z kim ? Ja stawiam na zbiór już wszystkich diabłofili

  Ostatnio znalazłem nawet coś takiego jak Ewangelia Tadeusza – 26 rozdziałów, i niby wszystko fajnie ale logika mi podpowiada że diabeł tkwi w szczegółach i pobieżnie znalazłem tam fragment podobny jak z Ewangelii Łukasza, Isus wyzywał faryzeuszy chccych się ochrzcić a Łukasz… ludzi a jak!
  Trzeba to lepiej sprawdzić i Łukasza i (pseudo)-Tadeusza…

  Polubienie

  • Ta ksiega wojny bardzo ciekawa są tam opisy wojen Izraela rok po roku z różnymi narodami, przyjemnie się czyta jak księgi historyczne z czasów sędziów i krolów.
   Odniosłem wrażenie ze ksiega mówi nam o czasach przyszlych.

   Co do tzw Apokryfów to teraz czytam księgę Jubileuszów po raz drugi i stoi ona w zgodzie z innymi ksiegami tj Henocha Torą
   i proroctwami o zjednoczeniu Izraela .
   Dzieje Abrahama czy Jakuba i Ezawa są opisane bardzo szczegółowo i juz wtedy Bóg dawał im przykazania .
   Jest dużo o przymierza z Noem, podziale ziemi między jego synów, przekleństwie Kaanana za zabranie ziemi Sema .
   Czyta się bardzo dobrze i nie czuje się tego odrzucenia co przy innych dziełach przy których czuć ze to ściema.

   Pokazuje genezę przymierza Boga z każdym z trzech Patriarchów -Abraham ,Izaaka i Izraela . Księga ostała się tylko w języku etiopskim nieliczac niewielkich fragmentów greckich -podobnie jak 1 Henocha ….
   Całkowicie usunąć ich nie zdołano…

   Polubione przez 1 osoba

   • Ten Zwój Wojny jest jednym z lepszych dzieł, problem leży z identyfikacją – kto napisał, kiedy i dlaczego…
    Ale dzieło jakby opisywało bitwę pod Harmageddonem, mnie się podoba że jest tam opisane jak cała ta zbieranina atakuje rzeczywisty wyzwolny Izrael, nie tylko Islamiści, Banderowcy czy Syjoniści… prawdopodobnie resztki tych co nie zginą od plag, może nawet ci co wzięli znamię (charagmę).

    Do Księgi Jubileuszów miałem dziś wrócić, tak się zastanawiałem w nocy skoro treść jest ogólnie zgodna… no ale logika podpowiada w jakim celu pisać ponownie to samo… dodając nowe elementy jak imiona żon ?

    W każdym razie ewidentnie Paweł i Łukasz znali treść 2 Henocha i 2 Barucha a nawet wielu innych dzieł, prawdę znali… celowo kłamali kiedy trzeba
    Ciekawe tylko który napisał ten list do Hebrajczyków – Barnaba, Apollos czy Łukasz ?

    Generalnie przeleciałem w pamięci na szybko i wychodzi na to że większość ”apokryfów” z okresu NT to zwykłe fikcje literackie jak Apokalipsa Pawła czy listy ludzi jak Klemens (papież) czy Ignacy albo Polikarp (wierzył w zbawienie z łaski, rzekomy uczeń Jana)…

    Zarówno 2 Ezdrasza jak i 2 Barucha, uważa się że te dzieła powstały po 70 roku przez jakiegoś ”żyda” który opłakiwał zburzenie Jerozolimy
    Tylko że… takiej interpretacji zaprzecza logika i treść.
    Treść jasno wskazuje że chodzi o zburzenie Jerolimy za czasów Chaldejczyków a nie Rzymian, najwyraźniej ci sami eksperci datują pseudo-Ewangelię Marką jako pierwszą….

    Ja tam jestem za Septuagintą a konflikt pomiędzy Katolikami a Protestantami uważam za wybór pomiędzy dżumą a cholerą
    U protestantów nie ma takich dzieł:* Księgi Machabejskie są genialne pod względem historycznym i prawnym… uzupełniają proroctwa Daniela i Jana plus ukazują ważność Prawa
    * Księga Judyty nieco mi podpada za tego króla Asyryjskiego za dużo podobieństw Judejki do Miriam
    * Księga Tobiasza jest mocno zwalczana przez Syjonistów i Protestantów, wskazuje na ważność Prawa oraz istnienie 12 plemion Izraela. Jasno mówi także o sądzie z uczynków (że jałmużna czyli uczynki uwalniają od grzechu) a Veith czy inny powie że to Jezus nas wybawił od grzechu bo tak powiedział łapostoł
    * Psalmy Salomona, też były w Septuagincie….

    Szkoda że jeszcze nikt nie zajął się 1 Księgą Ezdrasza…
    Wróć…
    Istnieją dwa polskie przekłady tego dzieła z czego jedna Popowskiego, za wiele nie wnosi podobna do Ks Ezdrasza

    Jak dla mnie bardzo dobrze zapowiada się Testament Mojżesza, z którego cytuje apostoł Juda. Szkoda że wygląda jak by został ucięty
    Rozdział 10 (Moj 10)

    (1) A wtedy Jego królestwo ukaże się w całym jego stworzeniu; i wtedy diabła spotka koniec i smutek zniknie wraz z nim.
    (2) Wtedy zostaną napełnione ręce zwiastuna, namaszczonego w najwyższym (miejscu), który dokona zemsty na ich wrogach.
    (3) Ponieważ Niebianin powstanie ze swego królewskiego tronu, i wyjdzie ze swego świętego mieszkania, z zapalczywością i gniewem z powodu swoich synów.

    Może ukryte a może podorabiane z Pięcioksięgu ?
    Bardzo niewiele jest dzieł z tego gatunku na których możemy polegać, a niestety ludzie wolą być wyznawcami ksiąg niż Boga….

    Polubione przez 1 osoba

 3. Ksiega Jubileuszy może i nie jest niezbędna do zbawienia ale dużo wnosi do Historii Świata a co najważniejsze opisuje dzieje pod kątem widzenia Boga bez ściemy w oparciu o Prawo .
  Pierwotnie myślę że była to jedność z Genesis lecz usunięto z 70 % …
  Powód – Prawo przede wszystkim, mówi o Upadlych i Gigantach, potwierdza istnienie demonów które podlegają jednemu z szatanów (oskarżycieli braci naszych przed Bogiem) , 12 Plemion Izraela nigdy nie utraci statusu Narodu Wybranego ,nawet pomimo przyszłych zbrodni jakich się dopuści, i ostatecznie będzie rządzić innymi narodami po usunieciu niegodziwosci spośród narodów, przekleństwo Edomu i zapowiedź wykorzenienia ich z ziemi , zapowiedź zmiany kalendarza i czasów,
  To było za wiele dla Ojców Kościoła i Żydów.

  Polubienie

  • Ci ojcowie kościoła to zwyczajne błazny były na usługach Rzymu a później papiestwa, tylko że umieli pisać i mieli gadane tacy dzisiejsi uczeni w piśmie
   Bardzo budujące że przeciwnicy prawdy nie mają żadnych argumentów, owszem ich retoryka przemawia głównie do tych którzy ugruntowanej wiedzy nie mają niezależnie od wieku.
   Dla nich taka Ewangelia Marii czy książki jak Kod Da Vinci albo ten facet co omawiał tekst masorecki mogą przeważyć…

   Na szczęście większość dezinformatorów jak hasbara głównie straszy ponieważ ich celem jest walka informacyjna i podawanie pewnej ilości prawdy (w zależności od stopnia)
   Po co robić internet jak w Korei skoro można zalać internet masową propagandą a to co niewygodne, zmniejszyć zasięg…
   Skajfanowi dają duży zasięg a przecież nie jest to coś co oglądało by z ponad milion ludzi
   Mnie się podoba że sprowadzając dyskusję do żartu czasem przyznaje się do wszystkiego. Nie mój problem.

   Zalewa się internet lewactwem albo podburza do walki, że Jihad wojna religijna my albo oni

   Przykre że róźni ludzi ludzie pragnący pieniędzy czy sławy ośmieszają ”teorie spiskowe”
   Dla przeciętnego Janusza tacy osobnicy działają w pierwszym kontakcie odpychająco, żeby się spiskami chcieć zajmować
   Jeszcze podstawić takiego Hrabiego obok popularnego człowieka który chce coś zmienić od razu spada wiarygodność
   Niestety dla ludzi nie ważne są argumenty a to kto jak wygląda

   Tak z polityki, wszystkie grupy wyzwoleniowe to fikcja
   Taki Korwin, Braun czy Potocki i wielu innych
   Celują głównie w osoby zbuntowane które chcą coś zmienić
   A prawda jest taka że kiedy taki facet wejdzie na salonyjak Korwin w 2014, to dalej będzie robił niewiele a raczej tyle na ile mu pozwolą
   Nie będzie mógł przecież fikać do Amerykanów za 9/11 czy do Rosji za PRL….

   * Musiałbym te dzieło (Jub) kiedyś sprawdzić a znam głównie parę rozdziałów,
   Był problem ze znalezieniem odpowiedniej wersji (powersetowanej)
   Nie wiem jak jeszcze z tą Księgą Gigantów a jest kilka różnych wersji – z Qumran, Manichejska itd.

   Tak się zastanawiał co z tymi Dinozaurami, a na tym Kent Hovind oparł swoją wiarygodność i na kreacjonizmie (młodej ziemi), ale broni Heliocentryzmu i zna się na gestach wtajemniczonych.
   No i Baptysta, a Baptyści to chrześćijańscy Syfoniści
   Ale i tak lepiej się prezentuje niż ”polski” odpowiednik – religia ”Chojeszczanizm”
   Dzięki temu także widać wyraźnie że Protestanci wcale nie są lepsi od Katolików…
   Jehowi czy Adwentyści masakrują Katolików tylko dlatego że tam częściej się sięga po Biblie… ale pod nadzorem czyli masz tak patrzeć a inaczej ci nie wolno, KRK to zło i to my mówimy prawdę – Głosiciele
   Głosić od głosu
   Ciele czyli niebo albo że ciało i el to Bóg,
   Tak trochę w Sandziadowski sposób….

   Sądzę że jednak te dinozaury istniały ale nie tak jak nam ”nauka” przedstawia.
   Aniołowie bawili się w genetyka i trochę im swoich genów dali, te zwierzęta zatraciły naturalny lęk przed człowiekiem i były wykorzystywane jako zwierzęta bojowe.
   O tym mamy w Ks Henocha małe skrawki informacji…

   * Ta główna Księga Gigantów jest strasznie okrojona,
   Ale jest potwierdzenie że aniołowie kombinowali także ze zwierzętami
   ”Dwieście aniołów wybiera zwierzęta, na których można wykonywać nienaturalne działania, w tym, prawdopodobnie, ludzi.

   1Q23 Frag. 1 + 6  [. . . dwieście] dwugrajki, dwieście osłów, dwieście. . . barany z 3 trzody, dwieście kóz, dwieście [. . . bestia z 4 pól od każdego zwierzęcia, od każdego ptaka. . . ] 5 [. . . ] dla niezgodności z prawdą [. . . ]

   Rezultatem demonicznego zepsucia była przemoc, perwersja i lęg potwornych istot. Porównaj Genesis 6: 4.

   4Q531 Frag. 2  [. . . ] oni splugawili [. . . ] 2 [. . . spłodzą] gigantów i potworów [. . . ] 3 [. . . ] spłodzą, a oto cała [ziemia była skorumpowana. . . ] 4 [. . . ] z jego krwią i ręką [. . . ] 5 [gigantów], które im nie wystarczały i [. . . ] 6 [. . . ] i starali się pochłonąć wielu [. . . ] 7 [. . . ] 8 [. . . ] potwory go zaatakowały.”

   Co ciekawe, czyli zostali ostrzeżeni przed zagładą ?

   Gigantów zaczynają niepokoić seria snów i wizji. Mahway, tytanowy syn anioła Barakela, podaje pierwsze z tych snów swoim kolegom. Widzi tablet zanurzony w wodzie. Kiedy się pojawi, wszystkie z wyjątkiem trzech nazw zostały wymyte. Sen wyraźnie symbolizuje zniszczenie wszystkich oprócz Noego i jego synów przez potop.

   Tam jeden nawet potrafił gigant latać
   Po kosmicznej podróży Mahwa przybywa do Henocha i składa swoją prośbę.
   [. . . wznosił się w powietrzu] jak silne wiatry i latał rękami jak ea [ges. . . zostawił za sobą] zamieszkały świat i minął Pustynię, wielką pustynię [. . . ] 6 I ujrzał go Henoch, i pozdrowiwszy go, rzekł mu Mahwar [. . . ] 7 i drugi raz do Mahway [. . . Olbrzymy czekają na 8 słów i wszystkie potwory na ziemi. Gdyby [ . . . ] został przeniesiony [. . . ] 9 od dni [. . . ] ich [ . . . ] i zostaną one dodane [. . . ] 10 [. . . ] chcielibyśmy poznać od ciebie ich znaczenie [. . . ] 11 [. . . dwieście tręków, które z nieba [zstąpiły. . . ]

   Ogólnie zbyt mocno skorumpowane dzieło…

   Przypomniał mnie się pewien stary artykuł o rzekomo sfałszowanym spisie Izraelitów:
   Linki przepadły ale na szczęście mam zapisane wszystkie artykuły 🙂
   Niestety przez takie materiały najpierw przez krótki okres wierzyłem że mamy dwóch bogów – Enki od NT czyli lucyfer i Enlil od ST czyli już nie wiem
   Ale szybko zdałem sobie sprawę że tam nie ma logiki,

   https://web.archive.org/web/20120513112726/www.wikalim.republika.pl/0005_artbib.html

   Czytałem wówczas więcej materiałów do Henia… niewielu o tym pisało wszędzie znajdowałem natomiast te bajki o Agarthcie, Annunaki i tym podobne.

   https://web.archive.org/web/20120516040128/http://www.wikalim.republika.pl:80/0445_Sfalszowanyspis.html
   Autor podał nam taki spis Izraelitów:

   Lb 1/20-21

   potomkowie Rubena

   46500

   Lb 1/22-23

   potomkowie Symeona

   59300

   Lb 1/ 24-25

   potomkowie Gada

   45650

   Lb 1/ 26-27

   potomkowie Judy

   74600

   Lb 1/ 28-29

   potomkowie Issachara

   54400

   Lb 1/ 30-31

   potomkowie Zebulona

   57400

   Lb 1/ 32-33

   potomkowie Efraima

   40500

   Lb 1/ 34-35

   potomkowie Manassesa

   32200

   Lb 1/36-37

   potomkowie Beniamina

   35400

   Lb 1/ 38-39

   potomkowie Dana

   62700

   Lb 1/ 40-41

   potomkowie Aszera

   41500

   Lb 1/ 42-43

   potomkowie Neftalego

   53400

   Lb 1/ 45-46

   razem

   603550

   Na czym się jednak opiera ?
   Na Tanachu, znanej mi książce
   Zenon Kosidowski, Opowieści biblijne oraz na źródłach ŚJ.

   Sprawdźmy na szybko spis Rubenitów:

   http://ecmarsh.com/lxx-kjv/numbers/num_001.htm

   Tanach:

   1:21 Those that were numbered of them, even of the tribe of Reuben, were forty and six thousand and five hundred.
   46500

   A Septuaginta ?
   1:21 the numbering of them of the tribe of Ruben, was forty-six thousand and four hundred.

   Nie jestem dobry z matmy ale umiem odczytać co to znaczy 5 a co to znaczy 4….
   Chyba to podeśle bo w ten sposób można pokazać róźnice pomiędzy Tanachem a Septuagintą

   Polubione przez 1 osoba

 4. Jakby nie patrzeć to Szaul wybudował fundamenty pod ”Antychrysta”, Chrześcijaństwo, Syjonizm, Islam, New Age, Gnostycyzm Radykalny, Satanizm (np. taki jak Jezydzi wielbią Jahbła z głupoty ale nie z czynów co znaczy że nie są źli)
  Chrystus Pawła jest wielbiony przez prawie cały świat a Paweł nie, tylko jego listy innymi słowy Szaul raczej nie nadaje się na ”Antychrysta” ale na kogoś kto zbudował a nawest usprawiedliwił system
  Chrystus Pawła obiecuje pójście do nieba, krucjaty, poczucie winy, piekło dla oszukanych oraz… negacje Prawa Boga
  Realizacja wizji Szaula czy Nostradamusa albo Pike’a przez Therion jest bardzo realna
  Plany te zapowiadają wojny, zniszczenie jednoczesne Islamu i Syjonizmu stąd najazdy z Afryki opłacani którzy krzyczą ”Allah to szatan” czy ”precz z żydami wszystko to żydzi”
  Możliwe jest ukazanie nam podrobionego Krzewiciela – pomazańca
  I nam mogą przedstawić Krzewiciela jako pomazańca a pomazańca jako Chrystusa, w każdym razie pomazaniec nie ma daru dawania życia jedynie odbiera
  Błękitny Strumień, Haarp, Smugi Chemiczne tak tajne że wszyscy o tym wiedzą, nie bez powodu
  Do tego ten kidnapping Kościoła, że niby Bóg ma złamać Prawo za nogę i do nieba won! Nie zajmuje się tym tematem jedynie wiem o 144 tys po 12 tys z każdego narodu mnie interesuje jedynie symbolika tego bowiem to wskazuje na administrację państwa Bożego
  W ogóle Chrześcijaństwo spłyciło wiele tematów do minimum, Charagmę przedstawiono jako Chip 6 6 6 czyli dezinformacja ani słowa o Chi Ksi Stigma i tak dalej

  Zamiast 12 narodów Izraela wciśnięto Kananejczyków, Idumejczyków, Hordy Mongolskie
  Zamiast Izraela mamy Chrześcijan, przedstawiono nam Boga który zmienił zdanie…
  Celem jest maksymalne wprowadzenie ludzkości w błąd poprzez manipulacje bliskie prawdy
  Jeśli powiedzą nam media że tam jest Bóg czy Chrystus i będą się onanizować z radości – nie ufać, podstęp | Tak jak się podniecają fałszywym narodem wybranym

  Hmmm ciekawe dlaczego nie zwalcza się tekstów Masoreckich, Tannaickich co najwyżej Amoraicki Talmud
  Wystarczy porównać LXX z KJV szczególnie zwrócić uwagi na to czego w LXX nie ma – Chrystus Bóg, Jhvh, Hallelujah… Hosanna i Amen to inny temat Hosanna brzmi jak Anna dlatego się nie czepiam
  Czepiam się masowych ataków na LXX, Protestanci szczególnie preferują teksty niejasnego pochodzenia w ogóle odrzucają wiele ksiąg których nie rozumieją, rozumieją jedynie Pawła. Katolicy nie lepsi w teorii niczego nie rozumieją jedynie praktyka ich ratuje nie licząc idolatrii
  Powrócę do wykładu Biglino, który pracował dla Watykanu
  Naturalnie omawia masoretów (baalów tradycji), Tyberiadę, współgłoski, samogłoski oraz omawia jakie brednie powstają w wyniku tłumaczeń Tanachu ale nie wyjaśnia dlaczego te błędy powstają
  W jego książce wyłapałem jakiś czas temu jeden błąd na szybko i nieco w artykułach generalnie facet albo nie rozumie tego co omawia albo rozumie i bezczelnie kłamie.
  Bardziej skupia się na neutralizacji Biblii traktując ją jako dzieło Masoretów z XI wieku oni to chyba uważają że wcześniej Biblii nie było czy co
  O Nefilimach nic, on raczej sugeruje że było coś takiego jak Elohim (Bóg jak Zeus) on chorował umierał i każdy z krajów miał swoich nadzorców
  Facet cytuje specjalistów of fałszerstw więc sam się kompromituje, tego typu produkcje są często wysyłane do ludzi prostych bez wiedzy łatwo spotkać ten typ produkcji na forach, blogach, pejsbukach,
  Nie muszę oglądać całość by stwierdzić że chłop więcej zaciemnia niż wyjaśnia choć dla osób bez kompasu może być powodem do odrzucenia Biblii…
  Tanachu owszem gdyż LXX tłumaczy terminy prawidłowo nawet El Elyon czy El Saddaj oni uznają to za imię dla Boga i Pana – Enki i Enlil, idiotyzm idiotyzmem pogania
  Z tego co się orientuje facet przychyla się do koncepcji szaraków że Bóg to Jhvh typu Zeus i współpracował z innymi czyli proponuje nam czysty politeizm neguje Boga i daje coś w zamian a przynajmniej ja nie słyszałem rozwiązań

  Wikipedia
  Chociaż twórczość Biglino jest oryginalna, kilku innych autorów wypróbowało teorię obcości w świętych tekstach. Wśród nich byli: Erich von Däniken , Zecharia Sitchin , Walter Raymond Drake , Mario Pincherle , Peter Kolosimo , ojciec Barry Downing, ojciec Enrique Lopez Guerrero, Corrado Malanga i Biagio Russo. Erich von Däniken jest jednym z głównych zwolenników antycznej hipotezy astronautów , tłumaczył głównie z greki i łaciny, ale nie z hebrajskiego, a Zecharia Sitchin tłumaczył z sumeryjskich źródeł.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Mauro_Biglino

  Sithin był albo wtajemniczonym albo pisał co mu kazali w każdym razie nieco prawdy więcej kłamstw (bzdur).

  Jakiś dziwnie wspólnym mianownikiem jest to w jaki sposób nam chcą przedstawić Boga jako okrutnego jaszczura Jhvh który tylko chciał ofiar, na nic lepszego ich nie stać…
  Większość ludzi nie zna konspiracji, fałszerstw i spisków więc łatwo daje się nabierać
  Ci tak zwani Elohim to nic innego jak Grigori, Archonci, Reptilianie i oni rządzili w Mesraim, Kanaanie, w Assyrii, w Rzymie a nawet w Sumerze jako ich bogowie opiekunowie
  Yhvh to nic innego jak przerobiony tytuł Jewe/Iaue/Eeve czyli Bóg a oni z tego zrobili imię własne nawiązując do magii egipskiej (Iah to księżyc, bóstwo)
  Nie za bardzo się wyjaśnia wielu rzeczy o Teonomii cisza, o zjednoczeniu cisza ani razu nie wspominają tego typu ludzie o Septuagincie albo raz wspomną że istnieje nic więcej

  Aha chcą nam wmówić że w sekciarskich dziełach jest więcej prawdy niż w dziełach prorockich….

  A wszystko po to by zdyskredytować Boga w umysłach ludzi mniej świadomych fałszerstw tymczasem te argumenty są w większości bardzo płytkie, pobieżne i nacechowane emocjami.

  Zwalcza się za to tematy prawdziwe poprzez atak, zastąpienie (transplantacje), neutralizację, ośmieszenie
  Poprzez Islam ośmieszono wiele rzeczy w tym ziemię okrąg wystarczy że muzułmanin powie ze ziemia jest płaska żeby ludzie odruchowo odrzucili kocept
  Chociaż wielu z Islamu uznawało alchemię, czarną magię, hinduizm itd. Judaizm naturalnie bliżej kabały – helioscentryzm, wielkie beknięcie
  http://naturalneleczenie.com.pl/2018/11/05/czy-big-pharma-sponsoruje-alternatywnych/
  Istnieje taka możliwość że jest to kontrolowana opozycja która podaje coś prawdziwego by to ośmieszyć

  Cytat
  ”Urabianie opinii publicznej jest bardzo proste. Trzeba wziąć małą, krzykliwą grupkę, najlepiej taką, której poglądy to czyste brednie, nagłaśniać ją gdzie tylko się da, wyrobić w społeczeństwie przekonanie, że ta grupka jest znacząca, groźna. Ludzie zgodzą się na wiele, by chronić się przed tym „wrogiem”.”

  I wystarczy wychodzi facet mówi fajne rzeczy a następnie zaczyna mu odwalać potem pokazują takiego Sandzie czy Ziębę jako wariatów
  I wiele metod alternatywnych skutecznych zostało skojarzone z ”sektą ziębowców” ja na to tak nie zwracam uwagę dla w skali masowej byś może bardziej są ludzie zrażeni do tego co ci panowie mówią,
  Fajny artykuł podobnie sądzę o Korwinie, ludzie myślą że idiota czy Krul gimbusów a to nie tak
  Hmm możliwe że wielki antysystemowiec jak Jórek jest po cichu wspierany przez system, ostatnio także w politykie wjeżdża i na rynek z suplementami

  Czyli najpierw potrzebne są goje, kasa, kontrola – przymus naszczepień a jak ludzi przekonać ?
  Pokazać kontrolowaną opozycję która niby fajnie mówi o szczepieniach ale reszta tematów ? No czuby ”szury” foliarze to pewnie tutaj także bredzą media postraszą
  Dla lepszego zobrazowania, dobrze jest się uczyć od typowej hasbary
  http://alexjones.pl/aj/aj-nwo/aj-informacje/item/95711-plaska-ziemia-narzedziem-globalnych-ludobojcow
  I nazwisko pasuje 🙂

  I stary film

  Do pana po lewej nic nie mam, jeśli mówi coś z czym się nie zgadzam to dlatego że nie wie albo został oszukany lub ma swój punkt widzenia, jakoś mi ni wygląda na oszusta czy manipulatora w przeciwieństwie do dwóch następujących panów – ten po prawej i ten co znowu pokazał brak godności.
  Jakoś są ludzie których można na spokojnie słuchać a niektórych się wręcz nie da (tyle agresji mają w sobie czy czegoś, wielu nauczyćlów dupowych można rozsiać po oczach czy gębie – szyderczy czy agresywny wyraz po gembie czuć chce mie typ abo typiara wyrolować na kase).

  Jedna z audycji która którą wysłuchałem w całości, jedna z lepszych ale może dlatego że krula było słychać nie widać jakoś tak jest że krulewicz lepiej wypada na tle innych mniejsza oto, przynajmniej pan mógł się obronić przed nalotem typowej hasbary

  Warto też wspomnieć o tym wyrachowaniu

  Wierzy w coś innego…. heretyk, na stos
  Przy okazji kolejna rzecz krulu jak większość antysystemowców nie ma zielonego pojęcia o symbolice Sandziu jest idealnym na przykładem Eteru mniejszym że np. słowo w samo jest złe albo dobre czy symbol sam w sobie jest zły ale nie wyjaśniają co dlaczego skąd się wzięło i jak na nas oddziałuje oni myślą że jak wywalą symbole to oddziaływanie zniknie…. nie ponieważ to nadal siedzi w podświadomości czy jak kto woli w dyni, oj płytki ten internet skojarzeniowy
  Przewijałem do 5 minuty na potrzebę komentu 3 minuta mnie rozwala na podstawie nazwiska, szok jak można zrobić szmatę z logiki niestety mnie logika podpowiada – Jezuicka Kazuistyka
  1. pokrętna argumentacja, naciąganie argumentów i przykładów w celu uzasadnienia jakiejś tezy;

  Hmm z pierwszego filmu pan Rafał powiedział ładnie że nie interesuje się płaską ziemią ponieważ nie zna się na tym czy coś w ten deseń ale krul już uznał że nie cierpii i takie tam, efekt tego jest oczywisty – ośmieszanie płaskiej ziemi
  podobnie UC
  http://zbawienie.forumotion.com/t18p550-zwalczanie-biblii-blogi-promujace-falszywe-doktryny-i-klamstwa#15954

  Ja nie wiem czemu ludzie zajmujący się kształtem ziemi są tak na niskim poziomie kto nie wierzy w to co oni to na stos
  Kuloziemcy nie lepsi wystarczy nieco ssajfana, komentarzy…
  Po prostu skupiają się na mniej ważnych rzeczach

  a wracając do technik
  W jaki sposób nam chcą przedstawić oponentów:

  I drugi śp. Radtrap
  https://marucha.wordpress.com/2016/11/30/taktyka-dzialania-platnych-naganiaczy-od-plaskiej-ziemi/

  Że wszyscy co wierzą to od CIA, a kto chciał ochrzcić ufiaków ?
  Typowe złodziej krzyczy łapać złodzieja i jeszcze inne kodowanie podświadomości na kilka idei – by człowiek automatycznie kojarzył antyszczepionkowiec=płaskoziemca=idiota > Illuminaty

  Znaczy się jedni neutralizują bezpośrednio a drudzy pośrednio poprzez mieszanie prawd z kłamstwami tak że czlowiek nieświadomy albo odrzuca albo przyjmuje i później wszystko co alternatywne jest kojarzone z tymi osobami,
  https://www.wykop.pl/link/3234825/klamstwa-jerzego-zieby-cz-1/
  Plus ta woda ustrukturyzowana a tylko dlatego że można ją kupić za 2500 golda

  Drugi pan, nie wiem skąd dorwałem książkę krula chyba na allegro czy gdzie (oferta nieaktualna) ale były fragmenty i…
  No słabe pióro kto normalny pisząc książkę daje clickbaity ? Zamiast fajnych wymyślnych tytułów jest uwaga top 10 jak schudnąć w 10 dni i tego typu
  Ja za bardzo nie mam jak książek wydawać – za dużo prawdy ale mogę tylko fantastykę znaczy się poprzez uniwersum zaszczepić pozytywne idee
  Co mnie rozbawiło te same mieszanki są na tej jednej kartce
  Oo mam to, kiedyś chciałem to rozwinąć okazało się że zrobiłem w innym temacie
  http://www.jasnastronamocy.info/artykul-jsm-nr-5-jezus-reptilianin-stworzyly-go-gady-dowody/

  Znaczy się mieszanka:
  ”Anglicy tutaj bardzo dużo złego robią na ziemi, są bardzo agresywni, mają bardzo destruktywne działanie i destruktywny język. Oni się modlą „Oh my gad” Modlą się do repti. A stopniowanie po angielsku jest good, better, the Best. Bestia jest najlepsza dla Anglików bo ten język jest językiem repti. Oh my Gad Oh mój gadzie, tak się Anglicy modlą albo ci co się po angielsku modlą, to łączą się z repti.”

  I to
  Mówią, że kościół to mistyczne ciało Jezusa. Jakie owoce, jaka destrukcja, ile mordów, wyprawy krzyżowe, święta inkwizycja,

  Logiczne wyjaśnienie:

  AD1 – Jak wyżej Kazuistyka chcemy powiedzieć że angole to uje więc szukamy byle czego jeszcze bym zrozumiał gdyby chodziło o Hamerykanów że w filmach mają inny akcent ale Anglicy God jak gad ? Debil czy Idiota czy Kłamca ? Kłamca kłamca, dialekt US bardzo się różni od UK zarówno w wymowie jak i na papieże (US Center UK Centre na przykład) tak Angole mają zbliżoną wymowę do pisowni oni wymawiają oł mai god
  Dowód ? https://tophonetics.com/
  Wpis Oh My God
  Transkrypcja Fonetyczna,
  Brytyjski Angielski | əʊ maɪ gɒd
  Amerykański Angielski | oʊ maɪ gɑd
  Sam nie jestem ekspertem ale co nie co potrafię wybadać 5 sekund i jest

  Wychodzi na to że albo ta strona kłamie albo kłamie krull
  Drugie nie lepsze beast i best (bist i best w wymowie) jako to samo, owszem na filmach czy w sporcie to przejdzie I’m the best beast ale nie w języku każde słówko ma swoje pochodzenie, wymowę, znaczenie i tak dalej o tym wie nawet amator jak ja a co dopiero specjaliści
  http://wspanialarzeczpospolita.pl/
  Gościu ewidentnie zna języki obce na poziomie przedszkola i to nawet nie na poziomie starszych o tak, ale nikt nie pozuje na znawcę by nie stać się pośmiewiskiem
  Języki obce jak angielski są wbrew pozorom bardzo trudne i złożone w porównaniu do Polskiego więcej rzeczy i sensu u Niemców tego nie ma, ciężko jest zrozumieć swój język nie znając Angielskiego czy Greki podobnie świat Anglosaski nie wie jak ma z górki Polacy uczący się języka obcego mają lepiej niż obcy uczący się Polskiego
  Polski owszem jest wysoki ale sam z siebie ten współczesny trudniej zrozumieć bez znajomości pewnych zasad mnie pomagają bardzo greckie słówka z pewnego słownika

  Click to access LSJ.pdf


  Grecko-Angielski dzięki temu dwa języki załatwione choć łatwiej jest mi zapamiętać słownictwo niż struktury gramatyczne co gdzie i kiedy wstawić Po Polsku tego nie ma jest podmiot domyślny i tak dalej.
  A wrzucać dialekty do jednego wora to tak jakby atakować Polsczyznę poprzez dialekt Kaszubski czy typowe śląskie końcówki albo jak ludzie zamiast Chicago (Szikago) mówią czikago… no wieśniacy ale czy to znaczy że mówią poprawnie ? Jeszcze jak się powie dlaczego i że jest to wiedza szkolna….
  Z tego także powodu no jak wyżej i poniżej kompromitacja pozytywnych idei poprzez następne bzdurki sznurki ogórki.

  AD2 Nie obchodzi mnie co mówi ksiądz, polityk, rebe, imam a to jak jest wtedy wówczas mogę wykazać różnice
  Paweł także nie mnie interesuje skupiam się głównie na tym co Szaul przekłamał

  Kolosan 2:
  (18) On także jest Głową Ciała, Kościoła; On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy,
  (19) Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości
  (20) I żeby przez niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża jego.
  (21) I was, którzy niegdyś byliście mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były,
  (
  22) Teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych, i nienagannych,
  (23) Jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali, i nie zachwiejecie się w nadziei, opartej na ewangelii, którą usłyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, a której ja, Paweł, zostałem sługą.

  (24) Teraz raduję się z cierpień, które za was znoszę i dopełniam na ciele moim niedostatku udręk Chrystusowych za ciało jego, którym jest Kościół.
  (25) Tego Kościoła sługą zostałem zgodnie z postanowieniem Boga, powziętym Co do mnie ze względu na was, abym w pełni rozgłosił Słowo Boże,
  (26) Tajemnicę, zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz objawioną świętym jego.
  (27) Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały.
  (28) Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Isusie;
  (29) Nad tym też pracuję, walcząc w mocy jego, która skutecznie we mnie działa.

  Sporo do omawiania w każdym razie Szaul podobnie miesza bzdury z prawdami
  Cóż, gdyby nie Paweł i doktryna nowego przymierza (głównie Dyspensacjonalizm) to Chrześcijaństwo, Islam, Talmud nie mają racji bytu bo jak
  Żydzi to nadal Kanaan, Narody nadal są narody 12 plemion nadal ludem Boga, Teonomia obowiązuje i tak dalej

  Polubienie

  • Nefilim
   https://en.wikipedia.org/wiki/Nephilim

   Z tekstu tego wynika że:
   1) W niemalże we wszystkich tekstach greckich Nefilim oznacza Giganta
   2) Odniesienie do upadłych aniołów jako synów bożych (na odwrót) znajdziemy w Księgach Henocha, w zwojach z Qumran (Apokalipsa Lamecha, Dokument Damasceński), Księga Jubileuszów, Testament Rubena, 2 Barucha, Józef Flawiusz, List Judy czy 3 Machabejska

   3 Machabejska 2:
   (4) Ty już dawniej sprawców nieprawości, do których należeli również olbrzymi, zadufani w swojej sile i zuchwalstwie, zniszczyłeś sprowadzając na nich bezkresne wody.

   Dokument Damasceński 2:
   14. A teraz, synowie, posłuchajcie mnie, a otworzę wasze oczy, aby zobaczyć i zrozumieć sprawy
   15. Bóg, wybrać to, czego On chce, i odrzucić to, czego On nienawidzi; maszerować uczciwie
   16. We wszystkich Jego drogach i nie biczuj myśli myśli kryminalnej i lubieżnych oczu. Wielu
   z nich było w błędzie z ich powodu, a waleczni wojownicy potknęli się z ich powodu przedtem, aż do teraz. Po uporze
   serca upadli Strażnicy Niebios, z powodu tego, że zostali związani, ponieważ nie przestrzegali przykazań Boga.
   19. A ich synowie, ci, których wzrost, jak wysokie cedry, a których ciała, jak góry, upadły przecież
   . Całe ciało, które było na lądzie, w końcu umarło; i stali się, jak nie byli, ponieważ działali
   według własnej woli i nie dotrzymywali przykazań swego Stwórcy, dopóki Jego gniew przeciwko nim nie zapłonął

   Hmm, giganci w 2 Barucha ale to nie jest takie oczywiste:
   2 Bar 42:
   (3) A co do tego, co powiedziałeś w odniesieniu do tych, którzy się zbliżają i do tych, którzy się wycofali, to jest to wyjaśnienie.
   (4) Jeśli chodzi o tych, którzy najpierw poddali się, a następnie wycofali się i zmieszali z potomstwem mieszanych narodów, czas tych był pierwszy i został uznany za coś wyniesionego.
   (5) A co do tych, którzy wcześniej nie wiedzieli, ale potem poznali życie i zmieszali je z potomstwem ludu, który się oddzielił, czas tych (tych) drugich, i jest uważany za coś wywyższonego.

   2 Bar 53:
   (7) I stało się na końcu obłoku, oto padały czarne wody i były ciemniejsze niż wszystkie te wody, które były wcześniej, i ogień zmieszał się z nimi, a tam, gdzie te wody zstąpiły, dokonały dewastacji i zniszczenia.

   Hmm, no właście czemu tak zawzięcie gnębią Słowiaństwo ?
   https://justice4poland.com/2016/05/11/the-jewish-war-against-slavs/

   Co do ojców kościoła… kolejny dowód na to komu służyli
   https://pl.wikipedia.org/wiki/Cerynt
   Cerynt /(gr.) Κήρινθος – Kerinthos/ (ok. 100 AD) – gnostyk w rzymskiej prowincji Azji. W opinii Ojców Kościoła był jednym z najbardziej niebezpiecznych dla wiary herezjarchów[1]. Prawdopodobnie teologia bóstwa Jezusa zawarta w Ewangelii Jana, współczesnej Ceryntowi, była skierowana przeciw jego błędom chrystologicznym.
   W przeciwieństwie do pierwotnego, ortodoksyjnego chrześcijaństwa, uczniowie Cerynta zachowywali 613 przykazań prawa żydowskiego, posługiwali się Ewangelią Hebrajczyków. Niektóre elementy żydowskie w doktrynie Cerynta są świadectwem wpływu Ebionitów.
   Kosmologia Cerynta zakładała stworzenie świata przez aniołów, zgodnie z typowo gnostycką tendencją do odsuwania Najwyższego Bytu od kontaktu z materią[2].
   W interpretacji Cerynta, Jezus nie był Bogiem. Duch Boży wszedł w Jezusa z Nazaretu w trakcie chrztu w Jordanie, następnie prowadził go w jego misji. Polegała ona głównie na objawieniu nauki – podobnie do misji zstępującego Odkupiciela, spotykanego w systemach hellenistycznych i późniejszych, opisanych w dokumentach Corpus Hermeticum. Według Cerynta, Duch Boży pozostawił Jezusa w jego męce i śmierci na krzyżu. Jednak, odchodząc od klasycznej gnostyckiej wizji, wierzył on, że po śmierci ciało Jezusa zostało wskrzeszone. Świadczy to o niespójnościach w próbach połączenia ortodoksyjnej wiary chrześcijańskiej z wizją gnostycką[2]. Cerynt nauczał też, że Jezus po swoim powtórnym przyjściu, ale przed powszechnym zmartwychwstaniem, ustanowi tysiącletnie królestwo pełne zmysłowych rozkoszy. Pogląd uznany za heretycki na Soborze nicejskim (325 r.). Cerynt używał swojej wersji Ewangelii Mateusza.

   Pokazywałem kiedyś cytaty bodaj Euzebiusza, oni chcieli uwalić Ew Jana za pomocą Kerinthosa że niby on napisał, jak przegrali to przedstawili werset wyrwany z kontekstu J 10:30 jako dowód Bóstwo syna Bożego.
   Oj przeszkadzają im Przykazania więc powiedzieli że ST To dla żydów a mimo to sami wykorzystywali wersety LXX na poparcie swoich tez, także przeszkadzało im Królestwo Boże na ziemi.

   Hmm, pogubionych podatnych na wpływy w Chrześcijaństwie również nie brakuje
   https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_vegetarianism

   Ten od komiksów Rivera, Hovind, Manhattan, Hunt, Todd…. to syjonista chrześcijański
   https://en.wikipedia.org/wiki/Jack_Chick

   To wyjaśnia dlaczego ci ludzie krytykowali słusznie KRK lecz promowali Protestantyzm a temat Syjonizmu pomijali. Manhattan ma usprawiedliwienie, jest włoskim żydem i ja go nie winię ale reszta jakoś dziwnie milczy o żydach.

   A ten Todd
   https://en.wikipedia.org/wiki/John_Todd_(conspiracy_theorist)
   Myślałem że wariat w zasadzie udowodnił że tak zwane podszepty ”Bóg mi powiedział” to robota demoniczna, już pomijam że tak zwani ex-sataniści po wyjściu z satanizmu tracą całą wiedzę naglę nie mają żadnej wiedzy

   Hmm

   Todd ponownie pojawił się w ewangelicznej wspólnocie chrześcijańskiej pod koniec 1977 roku, tym razem twierdząc, że istnieje ogromny spisek satanistyczny prowadzony przez zakon czarownic zwany Iluminatami, podobno obejmujący wiele chrześcijańskich organizacji i znanych postaci chrześcijańskich, takich jak Jim Bakker , Jerry Falwell , Billy Graham , Bob Jones, Sr. , [7] Oral Roberts i Pat Robertson . [8] Twierdził, że jako członek Iluminatów, przekazał 8 milionów dolarów pastorowi Chuckowi Smithowi z Kalwaryjskiej Chapel, aby uruchomić chrześcijański przemysł rockowy [9].który według Todda był satanistycznym wynalazkiem, który usidla chrześcijańską młodzież w muzyce rockowej i jej „demonicznym rytmie”. Twierdził, że Falwell został przekupiony przez iluminatów za darowiznę w wysokości 50 milionów dolarów. [2] Twierdził także, że prezydentem USA Jimmy Carterem był Antychryst [2] , a powieść Ayn Rand z 1957 roku, zatytułowana ” Atlas Shrugged”, była planem Illuminati, by uwolnić planowane szatańskie przejęcie. [10] [11] Wezwał chrześcijan do gromadzenia broni i żywności w ramach przygotowań do szatańskiego przejęcia w 1980 roku. [7] [11]

   No pewnie że istnieją czarownice, czarownicy, ciemnogród wróżki w XXI wieku a chwasty trzymają trzody w ryzach. Wielu tak zwanych gorliwych Chrześcijan to chwasty, nie ma znaczenia za kogo się uważają ważne że sieją raka i dezinformacje a tak zwana muzyka chrześcijańska…. co to za muzyka ”Jezus, Jezus, Jezus loves me, Jezus saved”
   Programowanie a muzykowanie, muzyka ma być szczera a nie pełnić rolę mantry ponieważ to co robi KRK z treściami ”moja wina, zdrowaśki itd” to jest właśnie programowanie na konkretne emocje a nie muzyka. Unikam Chrześcijańskiej muzyki być może dlatego że nie znam takiej nie chodzę do Kościoła czy do Protestanckich zborów zajmujących się burzeniem człowieka.
   ”Szatański takeover” albo wierzący katol pod butem proboszcza albo nie wiem co, niewiedzę można jeszcze usprawiedliwić Zagami na przykład przekazywał pośrednio najwięcej ze wszystkich ex-satanistów lecz nie jest do końca wiarygodny z zwłaszcza teraz.

   Tak zwany Apostolski Kościół Gnostycki to współczesna podróba tak jak dzisiejsze Neosłowiańskie grupy pokazujące sfałszowaną mapkę podczepiają pod wierzenia Słowian nauki New Age czy Annunaki
   https://en.wikipedia.org/wiki/Ecclesia_Gnostica

   A to
   https://en.wikipedia.org/wiki/Ecclesia_Gnostica_Catholica
   Bliżej Crowleya niż Gnostycyzmu, podróba Katolicyzmu to tak jakby ktoś zrobił parodię KRK,
   Ślepa uliczka

   Hmm od pewnego czasu poszukuję dzieł o tematyce Gnostyckiej czy Manichejskiej,
   Szukam innego punktu widzenia, chcę wyjść poza schemat Watykańsko-Ateistycznych wartości
   https://en.wikipedia.org/wiki/The_Gnostic_Paul
   Niestety ksiązka trudna do zdobycia a w moim przypadku źle skonwertowana
   W przypadku Chrześcijan jest to kolejny powód do plucia jadem.
   Od dawna wiadomo że Listy Pawła zostały tak napisane aby przyciągać poszukiwaczy prawdy oraz chwastów, pod pięknymi czułymi słówkami ukryty został niejeden socjotechniczny wirus
   Dla mnie jest to kolejny dowód aby nie potępiać wyznawców Pawła, głównie potępiam ich brak wiedzy ogólnej lenistwo sekciarstwo oraz pogardę do innowierców.

   Problem na który nikt nie patrzy że Paweł dla każdej grupy przedstawiał się jako swój chłop.
   Zrobiłem kiedyś nawet kilka materiałów na temat Gnostycyzmu, także nie oddalam się zarówno od Watykanu jak i Gnostycyzmu
   Po prostu nie można patrzeć na Gnostyków pod kątem Masonerii czy Watykanu podobnie nie można patrzeć na żydomasonerię pod kątem Watykanu, oczywiście wszystkie religie są fałszywe a sam Watykan od zawsze eliminował konkurencje – Monopol.
   Jak sam wyżej pokazałem na przykładzie Cerynta zwalczano niewygodnych, nieposłusznych a wariatów pokazywano jako ultra wariatów

   Chrześcijanie walczą z Heretykami chociaż sami są gorsi ponieważ żywią się pogardą… a przynajmniej gorliwi Chrześcijanie na pokaz tacy co boją się życia i chętnie cytują listy Pawła & Łukasza.
   Tacy Jazydzi czy Katarzy, pod kątem doktrynalnym sataniści, teraz trzeba sobie odpowiedzieć czym w takim razie jest ten satanizm a czym nie jest a specjalistów od rzucania hipermodrymi hasłami mamy w brud.
   I się pytam jakim trzeba być Hipokrytą…. być Chrześcijaninem i współczuć Jazydom wybijanym rękami Islamistów pozujących na Muzułmanów, przecież Jazydzi wielbią diabła mają swoją czarną księgę i w ogóle.
   To tak nie działa, zbawienie z wiary nie działa zaś autor ulotnił się w powietrze.

   Najlepszym wyjściem jest sprawdzenie samemu,

   Wystarczy ile mamy hipotez krążących wokół Nag Hammadi, Qumran czy Soboru Nicejskiego oraz Ewangelii Judasza
   Większość tych dowodów dostarczają sami wrogowie np. że kanon NT powstał w IV wieku albo…
   Do tej pory pamiętam co prof. Veith opowiadał nt. Księgi Tobiasza którą uznaję oraz Ewangelii Piotra (koptyjskiej)
   Pierwsze dzieło odrzucił bo przecie to Jezus wygania grzechy a drugą z powodu własnej niewiedzy (krzyż chodzący)
   Akurat autorzy nie mieli na myśli dosłownie krzyża który chodzi, to jest typowa alegoria

   X 38. Ujrzeli więc owi żołnierze
   [[to i obudzili centuriona i starszych.
   Oni bowiem też tam byli na straży.
   39. I gdy opowiedzieli im to, co ujrzeli,
   zobaczyli znowu]]
   trzech mężów z grobu wychodzących.
   Dwu podtrzymywało jednego,
   krzyż podążał za nimi,
   40. a głowy dwu
   sięgały aż do nieba,
   podczas gdy głowa przez nich prowadzonego przewyższała niebo.
   41. I usłyszeli głos z nieba mówiący:
   ‚Czy głosiłeś tym, którzy zasnęli?’
   42. I usłyszano odpowiedź z krzyża: ‚Tak!’.

   Krzyż w tym przypadku jest symbolem czegoś tam nie wiem powiedzmy że zmartwychwstania jak to Kościół naucza że od tego czasu idziemy do nieba,
   Chrześcijaństwo rzeczywiście produkuje ciemnych nieoczytanych troglododytów.
   Naturalnie to dzieło nie jest natchnione, jest po prostu dziełem gościa który przelał swoje myśli na papier…
   Pytanie w takim razie dlaczego nikt nie mówi że dzieła Augustyna czy Tertuliana są satanistyczne, pisane z premedytacją i w ogóle że to są ci straszni

   Przecież chwast Augustyn jawnie szydził z Biblii:
   „Te więc księgi, co pod jego imieniem krążą i zawierają owe bajeczki o wielkoludach, którzy jakoby nie mieli ojców pośród ludzi – słusznie uważane są za nieautentyczne; podobnie jak wiele innych dzieł, napisanych jakoby przez proroków różnych lub później przez apostołów, które przywodzą heretycy; wszystko to pod nazwą apokryfów po dokładnym zbadaniu przez powagę kanoniczną zostało odrzucone”[16].

   Naturalnie jako odrzucał chwast odrzucał 1 Henocha tymczasem nawet Ks Rodzaju mówi o Nefilimach, ba! pozostałem księgi wymieniają Nefilimów – Og, Goliath

   Ułożył sobie fajną doktrynę o Illuminacji że do poznania Boga potrzebne jest oświecenie musisz sobie zapracować na Illuminacje, zalatuje Buddyzmem że mantry tantry medytacje wszystko załatwią, wzniosą na wyższy poziom….

   A tego nie doczytałem wcześniej:
   Eszmun
   ”Mimo to bogini przywróciła go do życia w boskiej postaci. Dzięki temu, poprzez śmierć i powstanie z martwych, do pierwotnej funkcji uzdrowicielskiej Eszmuna doszła rola bóstwa płodności, umierającego i odradzającego się corocznie. Mit ten wykazuje ścisłą analogię z przekazem o Kybele i Attysie, jak również wyraźne odniesienie do greckiego mitu o Afrodycie i Adonisie oraz babilońskiego o Isztar i Tammuzie (sumer. Inana i Dumuzi).”’

   Polubienie

Odpowiedz na NathanieLysandeR Anuluj pisanie odpowiedzi

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.